Sunteți pe pagina 1din 1

Tematica pentru sustinerea proiectului

in vederea obtinerii certificatului de competente profesionale


Scoala Postliceala cu specializarea: Tehnician in comert international
Derularea operatiilor de import/export
1. Contractul de transport international la SC ...
2. Prospectarea pietei internationale de produse/servicii de catre SC ...
3. Taxe vamale de import percepute in cadrul SC
4. Derularea operatiilor de transport postal international la SC ...
5. Asiurarea mar!urilor in tra!icul international la SC ...
". #eocierea contractului extern de catre SC ...
$. Selectarea pietelor externe de catre SC ...
%. Proceduri vamale utili&ate de catre SC ...
'. (tili&area instrumentelor internationale de plata de catre )anca ...
1*. +ansarea pe piata internationala a produselor/serviciilor ... de catre SC ...
Servicii aferente operatiunilor de import/export
1. Selectarea in!ormatiilor cu privire la !urni&orii internationali de servicii la SC
2. Selectarea !urni&orilor internationali de servicii in cadrul activitatilor SC
3. ,aximi&area activitatilor de import/export- prin identi!icarea documentelor necesare la
SC
4. (rmarirea circuitului documentelor in activitatile de import/export la SC
5. Studiu privind documentele utili&ate in activitatea de transport international de catre SC ..
". .eali&area controlului calitatii serviciilor la SC
$. /n!ormarea partilor implicate in controlul calitatii serviciilor- cu a0utorul mi0loacelor de
comunicare- la SC
%. .eali&area activitatii de des!acere a productiei pe plan extern de catre SC
Marketing international
1. 1rani&area si plani!icarea activitatilor de monitori&are a pietei externe de catre SC
2. Culeerea in!ormatiilor cu privire la mediul de a!aceri international la SC
3. ,odalitati de comunicare cu partenerii externi la SC
4. De&voltarea unor planuri de actiune pe piata internationala- pentru luarea deci&iei la SC ..
5. Aleerea variantei optime a planului de actiune pe 2a&a selectarii in!ormatiilor externe la
SC ...
". Anali&area- comunicarea si procesul deci&ional cu a0utorul anali&ei S31T la SC
Dezvoltarea de relatii si contacte internationale
1. Anali&a comparativa intre practicile de a!aceri din (niunea 4uropeana si .omania.
2. Anali&a comparativa intre practicile de a!aceri din 5ranta si .omania.
3. Crearea unei 2a&e de date cu oportunitati de a!aceri din (niunea 4uropeana.
4. Anali&a con0uncturii pietei internationale pentru produsele ... comerciali&ate de SC ...
5. Constituirea unei retele multiculturale pentru distri2utia produselor ... pe piata (niunii
4uropene.
". ,ultiplicarea retelei multiculturale create pentru distri2utia produselor ... pe piata (niunii
4uropene.