Sunteți pe pagina 1din 3

Subiecte Anul II Sem 1 Microbiologie

Subiecte Bacteriologie
1. Diferente dintre celulele eucariote si procariote
2. Structurile interne ale bacteriilor si functiile acestora
3. Structurile externe ale bacteriilor si functiilor acestora
4. Diferente intre peretele bacteriilor gram pozitive si gram negative
5. Factorii organici si anorganici necesari nutritiei bacteriene
6. lasificarea bacteriilor dupa necesarul de oxigen
!. lasificarea bacteriilor in functie de temperatura necesara cresterii
". Fazele multiplicarii bacteriene
#. $eplicarea %D&'ului bacterian
1(. Sinteza proteinelor bacteriene
11. )utatia genetica bacteriana
12. *ransferul genetic prin transformare
13. *ransferul genetic prin transductie
14. *ransferul genetic prin con+ugare
15. %pararea locala antiinfectioasa
16. $olul benefic al florei saprofite in apararea antiinfectioasa
1!. *oxinele bacteriene, diferente intre exo si endotoxine
1". -enicilinele, mecanism de actiune. spectru. efecte secundare
1#. )acrolidele, mecanism de actiune. spectru. efecte secundare
2(. %minozidele, mecanism de actiune. spectru. efecte secundare
21. *etraciclinele, mecanism de actiune. spectru. efecte secundare
22. loramfenicolul, mecanism de actiune. spectru. efecte secundare
23. /enul Stap01lococus, patogenitate
24. *ratamentul in infectiile stafilococice
25. /enul Streptococus. lasificare
26. Streptococul beta 0emolitic grup %. -atogenitate. infectii acute si complicatii post'
streptococice
2!. *ratamentul infectiilor produse de Streptococus beta 0emolitic %
2". Streptococul grup 2. -atogenitate si terapie
2#. Streptococul grup D. -atogenitate si terapie
3(. Streptococus viridans. -atogenitate si terapie
31. Streptococus pneumoniae. -atogenitate si terapie
32. &eisseria meningitidis. -atogenitate
33. *ratamentul in infectia meningococica
34. &eisseria gonoreae. -atogenitate
35. *ratamentul in gonoree
36. or1nebacterium difteriae. -atogenitate si terapie3difteria4
3!. *erapia si profilaxia in difterie
3". 2acilul carbunos. -atogenitate
3#. aile de transmitere ale bacilului carbunos
4(. -atogenitate enterobacteriilor saprofite conditionat patogene
41. 5sc0eric0ia coli. -atogenitate
42. 6lebsiella. -atogenitate si tratament
43. *ratamentul in febra tifoida
44. S0igella. -atogenitate 3 dizenteria4
45. 7ersinia pestis. -atogenitate 3ciuma4
46. -seudomonas aeruginosa. -atogenitate
4!. 8ibrionul 0oleric. -atogenitate
4". *ratament in 0olera
4#. )1cobacterioze
5(. Stadiile infectiei tuberculoase
51. imunitatea in tuberculoza
52. *ratamentul in tuberculoza
53. m1cobacterium leprae. -atogenitate 3 lepra4
54. lostridium tetanii. -atogenitate 3 tetanosul4
55. *ratamentul si profilaxia tetanosului
56. lostridium perfrigens. -atogenitate 3 gangrena gazoasa. toxiinfectiile alimentare4
5!. *ratamentul in gangrena gazoasa
5". lostridium butulinum. -atogenitate 3 butulismul4
5#. *ratamentul in butulism
6(. -atogenitate anaerobilor endogeni
61. *reponema palidum. -atogenitate 3sifilisul4
62. aile de transmitere in sifilis
63. Sifilisul congenital
64. Sifilisul venerian 3 dobandit49 stadiile bolii
65. -atogenitatea genului )1coplasma
66. *ifosul exantematic
Subiectele la parazitologie
Anul II
Medicina Generala
1. 5ntamoeba 01stolitica. )orfologie
2. Fascioloza ' aspect clinic si tratament
3. %mibiaza ' aspect clinic si tratament
4. Fasciola 0epatica ' ciclul biologic
5. /iardia lambia ' morfologie
6. *enioze ' aspect clinic
!. /iardioza ' aspect clinic
". *enia saginata ' morfologie
#. *ric0omonas vaginalis ' morfologie
1(. -ediculoza
11. *ricomoniaza ' aspect clinic si tratament
12. *enia 5c0inococcus ' ciclu de viata
13. 0istul 0idatic ' morfologie
14. )alaria ' aspect clinic si tratament
15. lasificarea si morfologia -lasmodium
16. isticercoza
1!. /enul -lasmodium ' ciclu biologic
1". *ric0ineloza ' aspecte clinice si tratament
1#. -neumoc1stis carinii ' morfologie si ciclu biologic
2(. :xiuroza
21. 5nterobius vermicularis ' ciclu biologic
22. 9eis0manioza ' aspect clinic
23. *ripanosoma ' aspect clinic si morfologie
24. %scaris lumbricoides ' morfologie
25. %scaridioza ' aspect clinic
26. Scapia
2!. Filarioza