Sunteți pe pagina 1din 46

C U P R I N S

CAPITOLUL I. Prezentare general i structura organizatoric a S.C.


ELIS LUX S.R.L. Cluj Naoca.............................................................. .....!
1.1. Scurt istoric............................... ............ 2
1.2. Particularitile obiectului de activitate......................................... 2
1.3. Structura organizatoric..................................................................................... 4
1.3.1. Organizarea i atribuiile principalelor compartimente uncionale .. !
CAPITOLUL II Asecte co"erciale si oera#ionale ale
S.C. ELIS LUX S.R.L..........................................................$
2.1. "olul irmei pe pia........................................................................................... #
2.2. Portooliul de clieni............................................................................................$
CAPITOLUL III %un&a"ente teoretice ri'in& analiza (inanciar i
stan&ingul (inanciar........................................................ )
CAPITOLUL I* Analiza in&icatorilor &e stan&ing..................................+,
-.+. In&icatori &e stan&ing (inanciar entru &eter"inarea scorului
co"onentei calitati'e.....................................................................................+.
4.1.1. %ndicatori de activitate........................................................................1!
4.1.2. %ndicatori de inanare....................................................................... 1&
4.1.3. %ndicatori de cretere economic....................................................... 23
4.1.4. %ndicatori de risc............................................................................. 2!
-.!. In&icatori &e stan&ing (inanciar entru &eter"inarea scorului
co"onentei cantitati'e .................................................................................!/
4.2.1. %ndicatori de lic'iditate...................................................................... 2$
4.2.2. %ndicatori de solvabilitate.................................................................. 3(
4.2.3. %ndicatori de proitabilitate.................................................................31
4.2.4. %ndicatori de activitate........................................................................32
CAPITOLUL *. CONCLU0II................................................................... ,-
1I1LIO2RA%IE.......................................................................................... ,)
ANEXE3 ......................................................................................................................... -+
) *ilanul contabil al S.+. ,-%S -./ S.".-. la data de 31.12.2(1(..............................42
) +ontul de proit i pierdere la data de 31.12.2(1(.........................................................44
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.

CAPITOLUL I
PRE0ENTAREA 2ENERAL4 5I STRUCTURA
OR2ANI0ATORIC4 A 6S.C. ELIS LUX S.R.L.6
+.+. Scurt istoric i rezentarea general a S.C. ELIS LUX S.R.L. CLU78NAPOCA
Societatea a ost 0niinat 0n anul 1&&21 iar 0n statut sunt cuprinse mai multe
activitai dintre care amintim2 prelucrarea1 ac'izionarea i comercializarea de articole
te3tile1 tricota4e1 comer intermediar cu te3tile1 conecii1 consulting de specialitate1
transporturi de maruri1 import)e3port cu produse admise de lege1 cu plata 0n lei i valut.
5ctivitatea societii a 0nceput greu1 diicultile ma4ore iind cele legate de
pregatirea proesional a salariailor. Personalul anga4at provine1 pe de o parte1 din
personalul care a lucrat 0nainte de 1&$& 0n conecii1 deci care a practicant aceeai meserie
i a ost disponibilizat1 iar pe de alt parte1 din personal recaliicat 0n urma
disponibilizrilor cute 0n alte sectoare de activitate.
6epsind acest inconvenient societatea a ormat un numar mare de lucrtori1 muli
dintre ei avand o vec'ime 0n societate de peste zece ani.
Spaiul de producie este de peste 2!( mp1 aici lucr7nd apro3imativ 4! de salariati
i este dotat cu maini de cusut perormante.
8n perioada 2((4)2((!1 sistemul de maini a ost completat cu o
linie de reparaie a testurii1 prese termocolat1 instalaii de clcat1 perormante.
+.!. Particularit#ile o9iectului &e acti'itate al S.C. ELIS LUX S.R.L.
9iind o persoana 4uridic rom7n S.+. 11,-%S -./: S.".-. uncioneaz 0n
conormitate cu prevederile art. 2 litera d; din -egea nr.31 < 1&&( privind organizarea
societtilor comerciale.
O9iecti'ul rincial al S.+.11,-%S -./: S.".-. 0l constituie creterea
perormanelor 0n domeniul te'nic1 te'nologic i comercial cu scopul 0mbuntirii
rezultatelor economico)inanciare al ma3imizrii proitului1 societatea iind proitabil
pentru producerea i comercializarea articolelor te3tile i accesorii.
2
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
Moto: Nu clientul depinde de noi, ci noi depindem de client. Clientul nu ne
ntrerupe atunci cnd muncim, el reprezint scopul muncii noastre. Nu noi i facem un
serviciu servindu-l, ci el ne face nou o favoare, oferindu-ne posibilitatea s-l servim.
P7n 0n prezent societatea a reuit s)i asigure o notorietate 0n aa clienilor.
=isiunea reprezint concepia managerilor privind ceea ce irma urmeaz s ac i
s devin pe termen lung1 ea concretizeaz activitile pe care irma le va desaura 0n
viitor.
O misiune concret undamentat trebuie s rspund la urmtoarele 0ntrebri2
+ine este irma>
8ncotro se 0ndreapt>
=isiunea arat de apt prin ce se deosebete o organizaie de alta1 iar dac aceasta
nu)i stabilete precis ce intenii are 0n viitor1 nu va putea desura o activitate
perormant. 8n aara misiunii sale1 organizaia trebuie s stabileasc misiuni pentru iecare
aacere ce o iniiaz.
6up deinirea acestor misiuni1 managerii le concretizeaz 0n obiective i strategii.
Obiectivele dau o imagine concret asupra orientrii generale a irmei 0n uncie de scopul
urmrit i misiunea stabilit.
Strategia arat msurile principale pe care managerii planiic s le 0ntreprind
pentru a 0ndeplini unul sau mai multe obiective. Preocuparea principal a societii este
satisacerea celor mai dierite gusturi i preerine ale clienilor.
6intre obiectivele ec'ipei manageriale enumerm2
o *:N0ARE ) cum 0mi pot desura activitatea de v7nzare 0n cel mai eicient1
proitabil si adecvat mod> +um pot identiica oportunitile de v7nzare i s le
transorm 0n v7nzri eective>
o %I;ELI0ARE ) cum 0mi pot 0mpiedica clienii mei s se 0ndrepte spre
concurenii mei1 dei aceast sc'imbare poate i eectuat 0n cel mai simplu i
acil mod>
o EXTIN;ERE ) cum 0mi pot e3tinde baza de clieni i proitabilitatea acestora>
o SELEC<IONARE ) cum 0mi pot identiica clienii cei mai proitabili i
eventualii clieni noi spre care s 0mi 0ndrept eorturile de mar?eting>
Statutul societtii reeritor la obiectul de activitate prevede2
- producia3 activitatea de producere a unei game variate de articole te3tile@
- servicii2 eectuarea de studii i cercetri 0n scopul promovrii i punerii 0n aplicare a
iniiativelor de interes naional 0n sectorul abricilor de articole de 0mbrcminte pentru
protecie i domenii ane3e activitii cu caracter social 0n avoarea salariailor.
3
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
8 comer: comercializarea en)gross i en)detail de mruri industriale1 materiale ale
industriei te3tile.
+.,. Structura organizatoric a SC ELIS LUX S.R.L. SRL
Prin structura organizatoric a unei societi1 se 0nelege modul de organizare
a elementelor componente Ami4loace materiale1 personal1 circuite inormaionale; elul 0n
care acestea sunt corelate i interacioneaz.
Societatea este caracterizat prin adaptabilitate i le3ibilitate la cerinele pieei.
5nga4aii1 ec'ipamentele i te'nologia olosit reprezint punctul c'eie al societi1
devenit o societate de succes in domeniul coneciilor.
+alitatea produselor societii este certiicat de ISO )==+8!==+ i realizarea acesteia
constituie o prioritate pentru iecare anga4at al irmei.
Preocuparea noastr constant este pentru 0ntrirea poziiei irmei pe piaa intern i
e3tern1 precum i disponibilitatea pentru orice tip de colaborare1 inclusiv lo'n i asociere.
Principalele articole din producia societii se grupeaz 0n urmtoarele categorii2
) ec'ipament medical de lucru i protecie@
) tricouri personalizate i imprimri tricouri@
) 0mbrcminte de protecie pentru orice domeniu de activitate B diverse cantiti de
bumbac i ire sintetice.
+.,. Structura organizatoric a S.C. ELIS LUX S.R.L.
Structura organizatoric a S.+. 11,-%S -./: S.".-. a rezultat 0n urma unor analize de
detaliu a iecrei unciuni i activiti contact7ndu)se compartimentele de specialitate i
in7ndu)se seama de inormaiile e3istente despre organizarea unor societi similare din
ar1 de g7ndirea actuala asupra reorganizarii activitii de baz.
Organizarea uncional a societii este conceput pe 3 compartimente de lucru i
un atelier pentru proiectarea produselor i te'nologiilor.
+onducerea unitilor este asigurat de ctre directorul general care este i patronul
societii. Societatea dispune de personal caliicat care asigur implementarea 0n bune
condiii a proiectelor propuse.
Organizarea S.+. C,-%S -./ : S.".-. se ace pe un numr de trei nivele
organizatorice1 organizare prezentat i 0n organigrama de mai 4os >(ig. nr. +?
) la primul nivel ierar'ic se al directorul general@
4
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
) la nivelul al doilea se situeaz directorul te'nic1 directorul comercial i directorul
economic@
) la nivelul al treilea se gasesc birourile alate 0n subordinea celor trei directori.
D directorul te'nic are 0n subordine birouri speciice unciei de cercetare)dezvoltare1
unciei de producie1 creaie1 0ntrenere utila4e etc@
D directorul economic are 0n subordine birouri speciice unciei inanciar)contabile1
oiciul de calcul@
D directorul comercial are 0n subordine birouri speciice unciei comerciale1
desacere1 e3port1 mar?eting.
%ig. nr. +
C
e
r
c
e
t
a
r
e
8
&
e
z
'
o
l
t
a
r
e
P
r
o
&
u
c
#
i
e
C
r
e
a
#
i
e
P
e
r
s
o
n
a
l


@
n
t
r
e
#
i
n
e
r
e

u
t
i
l
a
j
e

%
i
n
a
n
c
i
a
r

8
c
o
n
t
a
9
i
l
i
t
a
t
e
O
(
i
c
i
u
l

&
e

c
a
l
c
u
l
;
e
s
(
a
c
e
r
e
E
A

o
r
t
B
a
r
C
e
t
i
n
g

6in punct de vedere al 0ncadrrii structura de personal a ost g7ndit pentru o
productivitate i eicacitate ma3im 0n toate activitile societii.
-a S.+. ,-%S -./ S.".-. (iecare angajat conteaz1 ei av7nd iecare un rol i o
0nsemntate mare 0n onorarea la cele mai 0nalte standarde a tuturor comenzilor clienilor
notri.
+.,.+. Organizarea i atri9u#iile rincialelor co"arti"ente (unc#ionale.
Prin structura organizatoric a unei societi1 se 0nelege modul de organizare
a elementelor componente Ami4loace materiale1 personal1 circuite inormaionale; elul 0n
care acestea sunt corelate i interacioneaz.
!
;IRECTOR 2ENERAL
;IRECTOR
TEDNIC
;IRECTOR
COBERCIA
L
;IRECTOR
ECONOBIC
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
Principalele elemente ale unei structuri pot i2
6e natur economic1 ceea ce corespunde olosirii eiciente a personalului@
6e natur dinamic 0n sensul c trebuie s permit o rapid i idel circulaie a
inormaiilor de la conducere spre e3ecutani i invers@
6e natur uman1 care urmresc satisacia moral i material a personalului.
+el mai important compartiment 0n cadrul societii noastre este Eco"arti"entul &e
cercetare F &ez'oltare6
Personalul &in acti'itatea &e cercetare &ez'oltare este constituit din persoanele
care particip la realizarea temelor de cercetare sau urnizeaz servicii legate de aceast
activitate. Personalul de cercetare B dezvoltare a ost grupat dup mai multe criterii Aunele
se reer la personalul cu caliicare superioar;1 astel2
a; &u ocua#ie3 F cercettori F specialiti care lucreaz la conceperea sau
crearea de noi produse. 8n aceast categorie sunt inclui cercettorii cu studii
superioare care desoar nemi4locit activitate de cercetare Bdezvoltare@
) teGnicieni i asi"ila#i 8 personalul cu un nivel mediu de pregtire care
particip la activitatea de cercetare B dezvoltare sub controlul direct al
cercettorilor@
) alte categorii F muncitorii i personalul de secretariat i de birou care particip
la e3ecuia proiectelor de cercetare B dezvoltare sau care sunt direct implicai 0n
e3ecutarea unor astel de proiecte.
9? &u ni'elul &e regtire3
8 personal cu studii superioare@
) personal cu studii postliceale@
) personal cu studii liceale@
) alte situaii.
Co"arti"entul (inanciar conta9il are ca atribuii2
) asigurarea eectuarii corecte i 0n timp a 0nregistrarilor contabile privind acturile1
mi4ioacele circulante1 calculaia costurilor1 mi4ioacele bneti@
) 0mprumuturile bancare i ondurile proprii@
) debitorii i creditorii1 deconturi1 investitii1 rezultate inanciare.
5cest compartiment asigur de asemenea respectarea prevederilor legate privind
integritatea patrimoniului societii1 organizeaz periodic inventarierea valorilor materiale
i urmrete deinitivarea rezultatului inventarierii.
E
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
6e asemenea 0ntocmete situaiile principaliilor indicatori economico) inanciari1
bilanurile semestriale i anuale i urmrete 0ntocmirea notelor e3plicative la bilan. 5cest
compartiment urmarete organizarea i perecionarea sistemului inormaional lu7nd
msuri pentru simpliicarea i uncionalizarea lucrrilor de eviden contabil1 de
mecanizare i automatizare a prelucrrii datelor.
Co"arti"entul ersonal stabilete necesarul de meserii1 uncii i specializri
corespunztor programului de producie i investiii1 pregtete i caliic personalul.
Co"arti"entul &es(acere prospecteaz piaa pentru cunoaterea nevoilor de
acoperire1 0nc'eie contracte cu clienii1 preia comenzi1 asigur reclama i prezentarea
produselor1 particip la t7rguri i e3poziii specializate.
5cest compartiment organizeaz dupa caz magazine proprii de prezentare i v7nzare
i asigur rezolvarea reclamaiilor reeritoare la cantitatea i calitatea produselor v7ndute1
ambala4e1 termene de livrare sau alte condiii prevazute 0n contractele economice.
CAPITOLUL II
ASPECTE COBERCIALE 5I OPERA<ONALE
ALE S.C. HHELIS LUX I S.R.L.
!.+. Rolul (ir"ei e ia#. Seg"entul &e ia# ocuat
Societatea comercializeaz pe piaa intern i e3tern articole te3tile. ,voluia
v7nzrilor pe piaa intern este dependent de actori care inlueneaz nivelul de trai al
populaiei. Folumul desacerilor pe piaa intern s)a meninut apro3imativ constant 0n
perioada 1&&3)2(($ i se poate aprecia c nu va scdea 0n perioada urmtoare.
Piaa intern este ormat 0n special din personalul medical din spitale publice i
particulare1 cabinete medicale1 din toate intreprinderile care conorm legii desoar
activiti 0n care este obligatoriu purtarea de ec'ipament de protecie i lucru.
6esacerea produciei pe piata intern are o evoluie constant ca urmare a
concurenei tot mai accentuate 0n acest domeniu iar 0ncasarea cu diicultate a creanelor a
pus de multe ori societatea 0n incapacitate de plat a datoriilor la bugetul de stat i
bugetul asigurarilor sociale.
#
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
8ncep7nd din anul 2((11 societatea a 0nc'eiat contracte de colaborare cu parteneri
strini care asigurau necesarul de materie prim1 materialele au3iliare i marca produsului
iar partea rom7n asigur or de munc i utila4ele necesare obinerii de produse
inite.
Principala pia pentru e3portul de te3tile produse de S.+. 11,-%S -./: S.".-. este
piaa italian. %n aceste condiii societatea a acionat cu msuri de 0mbuntire a calitii
prin olosirea unor maini moderne .
!.!. Porto(oliul &e clien#i. Concuren#a
"ealizarea unor produse de calitate superioar1 corelat cu aciunea de promovare a
produselor i)au adus succes societii care a ptruns pe piee ca2 %talia1 Grecia si Germania.
6inamica v7nzrilor pe piaa inten comparativ cu v7nzrile pe piaa e3tern 0n
perioada 2((&)2(1( se prezint astel Atabelul 1;2
;ina"ic 'Jnzri
Ta9elul + ) lei )
6,H.=%",
P"O6.S
P%5I5 2((& 2(1(
8mbrcminte pentru personalul
medical i ec'ipament de
protecie i lucru
%ntern !&2.4!2 E3$.&4!
,3tern 4.4E&.&## E.41$.$1E
TOTAL ..=K!.-!) $.=.$.,++
%n anul 2(1( volumul desacerilor pe piaa e3tern i intern a 0nregistrat o cretere
destul de mare1 comparativ cu vanzarile din 2((&1 ating7nd nivelul de $.=.$.,++ lei.
=odalitile de penetrare pe pia olosite de ctre societate . sunt2
a; cadrul 4uridico)economic intern care este constituit pe baz de contracte cu
dierii parteneri@
b; contactarea direct a unor dierii parteneri de aaceri prin intermediul
teleonului sau prin trimiterea de oerte prin a3@
c; realizarea unui material publicitar const7nd 0n cataloage sau pliante de
prezentare a produselor irmei 0mpreun cu caracteristicile te'nice ale produselor1 agende1
calendare1 pi3uri@
$
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
d; asisten 0n specializarea i perecionarea cadrelor ) aceasta const 0n
organizarea de cursuri de pregtire1 specializare i perecionare proesional a cadrelor@
CAPITOLUL III
%UN;ABENTE TEORETICE PRI*IN;
ANALI0A %INANCIAR4 5I STAN;IN2UL %INANCIAR
5naliza inanciar este un sistem comple3 de tratare a inormatiilor inanciare
trecute si de perspectiva a societatilor comerciale1 bazat pe metode si procedee de cercetare
stiiniic1 care are urmatoare obiective2
) ameliorarea managementului irmei1 pornind de la un diagnostic precis@
) parg'ie de decizie 0n contractarea unui 0mprumut@
) asigur baza inormaional pentru tranzacionarea de aciuni la burs@
) asigur studiul strii unui concurent1 client sau urnizor1 privind gestiunea1
solvabilitatea sau rentabilitatea sa.
5naliza inanciar poate i privit ca un studiu metodic i sistematic a situaiei i
evoluiei unei irme1 sub aspectul structurii inanciare i al rentabilitii1 pe baza situaiilor
inanciare anuale1 precum i a altor inormaii puse la dispoziia analistului de ctre
sistemul inormaional al irmei.
Procesul de conducere reprezint o activitate unitar1 comple31 continu1 a crei
atribute se intercondiioneaz reciproc 0n cadrul unui sistem1 la oricare nivel ne)am
e3prima2 intreprindere1 ramur1 economie naional.
+unoaterea cauzelor apariiei enomenelor i proceselor economice 0nseamn
descoperirea esenei1 coninutului acestora. 6escoperirea structurii i esenei enomenelor
economice are o mare importan pentru procesul cunoaterii1 pentru activitatea de
conducere. 5stel1 rezult c analiza economico)inanciar reprezint o necesitate pentru
activitatea de conducere1 pentru ridicarea continu a eicienei economice a acesteia.
5naliza economic i inanciar contribuie la realizarea unciilor conducerii
intreprinderii1 conirm7nd rolul important al analizei 0n procesul managerial.
&
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
%unc#iile "anage"entului1 aa cum sunt ele descrise 0n manualele de specialitate
sunt2
) uncia de previziune@
) unca de organizare@
) uncia de coordonare Aconducere i decizie;@
) uncia de control.
)
%unc#ia &e lani(icare >re'iziune? ) a conducerii intreprinderii include
ansamblul de procedee prin care conducerea intreprinderii ia 0n considerare viitorul 0n
elaborarea deciziilor de realizare a obiectivelor.
5ceast previziune nu este posibil ar o analiz economic a trecutului1 prin care
s se evidenieze rezervele interne ale societii comerciale care se cer a se valoriica 0n
perioada urmtoare.
8n desaurarea previziunii se disting mai multe etape2
) analiza activitii depuse anterior A1)3 ani;@
) prioritatea viitorului ) elaborarea de previziuni@
) elaborarea de strategii pe termene medii si lungi@
) 0ntocmirea de planuri i programe pe termen scurt Ap7n la 1 an;
Jotalitatea previziunilor reeritoare la activitatea unei societi comerciale acoper
toate unciunile acesteia. 5stel1 previziunile privind unciunea de cercetare)dezvoltare a
societii1 capat un rol primordial1 acum c7nd a sporit rolul tiinei i te'nicii 0n cercetarea
economic1 c7nd apar 0ntr)un ritm rapid utila4e cu parametrii te'nico)economici superiori1
c7nd ciclul de via al produselor s)a scurtat1 c7nd calculatoarele ac parte integrant din
procesele de producie. 6eci1 decizia de a investi este g'idat de asigurarea
competitivitatii1 care solicit 0n primul r7nd o calitate competitiv a produselor.
Previziunile privind unciunea de producie a societii comerciale sunt elaborate 0n
acord cu cerinele pieei1 prin studii de mar?eting i au 0n vedere dinamica actorilor
procesului de producie1 a capacitilor de producie. Gradul de diversiicare a produciei1
natura i dimensiunile produciei1 relaiile de colaborare cu alte societi comerciale sunt
elemente de baz ale procesului de previziune. Planurile i programele de producie au 0n
1(
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
vedere olosirea eicient1 ritmic1 a capacitilor de producie i a timpului de munc
pentru perioada previzionat.
8n condiiile economiei de pia1 studiile mar?etingului ) aprovizionrii i desacerii
) au un rol primordial 0n strategia societii comerciale 0n unciunea comercial.
+unoaterea mediului concurenial 0n care acioneaz societatea comerciala necesit
investigarea unor aspecte cum sunt cota de pia1 poziia concureniala1 structura
concurenei1 conte3tul concurenial.
Ki 0n cadrul unciunii de personal a intreprinderii1 previziunile au rol important. 5u
ca obiect aspecte de ordin cantitativ privind numarul de personal1 cele de structura
reeritoare la proesiuni1 vec'ime i aspecte de ordin calitativ care sunt reeritoare la
caliicare1 comportament.
Previziunile cu privire la unciunea inanciar1 se reer la asigurarea mi4ioacelor
inanciare necesare 0ndeplinirii obiectivelor prevzute.
,laborarea bugetelor de venituri i c'eltuieli i a planului de investiii
constituie nu numai o sintez a tuturor prevederilor celorlalte uncii ale intreprinderii1 ci i
o cutare a soluiilor pentru asigurarea viabilitii irmei 0n condiii de competiie intern i
internaional.
%unc#ia &e organizare reprezint ansamblul de aciuni privind utilizarea cu
ma3im eicien a resurselor materiale i umane de care dispune intreprinderea.
5naliza economico)inanciar contribuie i la realizarea acestei uncii. 5sigurarea
creterii eicienei olosirii actorilor de producie1 a realizrii unei structuri organizatorice
optime1 a unor lu3uri materiale1 inormaionale1 inanciare raionale1 presupune o analiz
critic a ceea ce a e3istat 0n trecut1 evidenierea deicienelor1 a cauzelor apariiei lor i
elaborarea unor soluii de perecionare.
5naliza economico)inandar are ca obiective i ridicarea permanent a eicienei
olosirii resurselor materiale i umane ale intreprinderii1 perecionarea lu3urilor
inormaionale1 inanciare1 contribuind astel la realizarea unciei de organizare a
managementului.
%unc#ia &e con&ucere este totalitatea mi4ioacelor prin care se declaneaz aciunile
din cadrul societii comerciale. ,laborarea deciziilor include culegerea inormaiilor
economice1 analiza economic1 alegerea soluiei optime1 elaborarea i controlul aplicrii
11
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
deciziilor. Prin aceasta uncie se asigur ec'ilibrul stabil al irmei1 se menine armonia
0ntre activiti 0n vederea atingerii obiectivelor. +reterea eicienei conducerii
presupune selectarea unciilor i activitilor importante1 delegarea de atribuii i
competene.
5naliza economico)inanciar studiaz cele mai importante laturi ale activitii
economice ale unei societai comerciale1 reprezentate prin indicatorii economico)inanciari
ai acesteia. Studierea acestor indicatori1 permite conducerii sa cunoasc operativ apariia
disproporiilor1 necorelaiilor dintre dieritele laturi ale activitii economice1 cauzele
apariiei lor i soluiile de aducere la ec'ilibrul economic i inanciar al societii
comerciale.
%unc#ia &e control reprezint procesul de veriicare i msurare a rezultatelor
calitative i cantitative 0n comparaie cu nivelul prevzut precum i elaborarea de soluii
pentru reglarea activitii societii comerciale. Procesul de control a activitii economice
se bazeaz pe procedeele analizei economico)inanciare1 care permit evidenierea abaterii
enomenelor economice1 stabilirea responsabilitilor acestor deiciene1 rezervele interne
e3istente 0n gestiunea irmei precum i msuri de valoriicare a acestora.
Banage"entuI (inanciar este o component a managementului general1 care
vizeaz organizarea i conducerea sistematic a activitaii inanciare a unei irme prin2
) previziune inanciar@
) controlul realizrii obiectivelor inanciare prestabilite@
) monitorizarea permanent a modului de gestionare a patrimoniului 0n vederea
riscului de aliment al irmei.
8n acest sens analistii inanciari au realizat un model de evaluare bazat pe puncta4e1
a managementului1 model care pune 0n eviden standingul inanciar al irmei la un
moment dat.
8n vederea construirii modelului1 se au 0n vedere o serie de rate inanciare
Aindicatori; ce se pot construi pe baza datelor1 i pun 0n eviden poziia inanciar a irmei1
perormana cas')loL)urilor i riscul de aliment.
5ceste rate reprezint1 instrumente utile care sintetizeaz un volum mare de date
0ntr)o orm uor de 0neles1 interpretat i comparat. ,le evideniaz anumite limite avute 0n
vedere1 0n condiiile 0n care 0n desurarea activitii intervin modiicri datorate noilor
12
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
condiii economice1 a procesului de producie sau a pieelor geograice 0n continu
diversiicare.
"atele au constiutuit punctul inal al analizei i nu reprezint punctele orte sau
slabe ale activitii unei intreprinderi. ,le indic doar o cale de investigare suplimentar.
5ceste analize se ac de ctre analiti1 analize combinate cu investigarea altor
actori1 0nainte de a se ormula concluzii pertinente1 de a se ace recomandri pentru
msurile ce trebuiesc luate de ctre societatea comercial analizat.
5naliza unilateral a unei singure rate sau a multor rate1 poate genera concluzii
eronate asupra ec'ilibrului inanciar al societii comerciale1 apt care ace ca o analiz
combinat a ratelor cu alte inormaii legate de managementul societii comerciale i de
inormaii legate de condiiile 0n care aceasta 0i desoar activitatea1 va evidenia o
imagine idel a societii comerciale.
5stel1 este necesar o analiz a variaiilor 0nregistrate de rate pe parcursul unei
perioade de timp1 pentru a se putea stabili sc'imbrile ce pot interveni 0n uncionarea
societii comerciale i eventualul impact pe care aceste rate 0l pot produce asupra bonitii
societii comerciale.
CAPITOLUL I*
ANALI0A IN;ICATORILOR ;E STAN;I2 %INANCIAR
"ezultatele activitii unei societi comerciale se regsesc nu numai sub orma
indicatorilor de rezultate1 e3primai izic ori valoric sau 0n eecte indirecte1 cum ar i
creterea prestigiului irmei i mrimea cotei de pia1 ci i 0n indicatori de standing
inanciar.
5ceti indicatori sintetizeaz1 0n cel mai 0nalt grad1 rezultatele strategiilor
manageriale ale irmei1 cci 0n bilan se regsesc totalitatea eectelor ce se materializeaz1
0n inal sub orm bneasc.
8n vederea analizrii standingului inanciar al S.+. ,-%S -./ S.".-.1 vom olosi
doua grue &e in&icatori.
13
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
@n ri"a gru curin&e"3
+. indicatori de activitate@
!. indicatori de inanare@
,. indicatori de cretere economic@
-. indicatori de risc
%ndicatorii din aceast grup sunt utilizai pentru &eter"inarea er(or"an#ei
ecGiei "anagerialeH e 9aza &e unctaj acor&at (iecrui in&icator analizat. 5ceti
indicatori sunt necesari 0n vederea determinrii scorului componentei calitative.
@n a &oua gruH 'o" curin&e ur"torii in&icatori3
+. indicatori de lic'iditate@
!. indicatori de solvabilitate@
,. indicatori de proitabilitate@
-. indicatori de activitate.
=enionm c e3ist o grupa de criterii non)inanciare prin care se determina scorul
de risc aerent componentei cantitative
5ceste criterii se reer 0n principal la competena i e3periena1 e3istena
obiectivelor tactice i strategice1 precum i la alte aspecte privind ec'ipa manageriala.
9iecarui aspect i se atribuie un numr de puncte1 determin7ndu)se 0n inal puncta4ul
pentru partea component calitativ.
8n nota privind determinarea perormanei inanciare se va ine cont1 at7t de
componenta cantitativ1 c7t i de cea calitativ1 ponderea elementului cantitativ A(1#!; iind
'otr7toare 0n luarea deciziei.
8n analiza standingului inanciar1 ne vom reeri la indicatorii de
natur inanciar1 dup cum urmeaz2
14
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
-.+. IN;ICATORI ;E STAN;IN2 %INANCIAR PENTRU
;ETERBINAREA SCORULUI COBPONENTEI CALITATI*E
-.+.+. In&icatori &e acti'itate
5cetia vizeaz dou aspecte importante i anume2 analiza gestiunii activelor i
analiza gestiunii obligaiilor. 5naliza gestiunii activelor urmrete s evidenieze
modalitatea de transormare a activelor 0n lic'iditi1 ca urmare a participrii activelor la
circuitul economic1 cu a4utorul vitezelor de rotaie ale activelor.
%ndicatorii de activitate cuprind2
D
"ata eicienei activelor totale B "O5@
D
"ata rentabilitii v7nzrilor B "OS@
D
"ata rentabilitii inanciare B "O,@
D
"otaia stocurilor B "%J@
D
"otaia creanelor B "5+
a? Rata renta9ilit#ii acti'elor > Return On Assets 8 ROA? ) se determin ca un
raport dintre proitul net i valoarea activelor intreprinderii. 6e apt indicatorul msoar
gradul de rentabilitate a 0ntregului capital investit 0n irm. 5cest indicator 0n literatura
economic anglo B american mai poart denumirea de Crata rentabilitii activelor totaleM
A"eturn on Jotal 5ssets B "O5; sau rata rentabilitii investiiei.
"H, 3.4#2
"O5 N OOO 3 1(( deci 1 ROA N OOOO 3 1(( N =H=$ L
5J 4.$14.32E
"H, ) rezultatul net al e3erciiului
5J ) active totale
1!
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
6upa prerea unor analiti americani
1
1 indicatorul se determin ca
raport procentual 0ntre rezultatul din e3ploatare A",; si totalul activelor A5J;
recunoscute 0n poziia inanciar a intreprinderii2
", 1E&.$(4
"O5 N OOOO deci1 ROA N OOOO 3 1(( N
,H.,L
5J 4.$14.32E
9? Rata renta9ilit#ii 'Jnzrilor > Pro(it on Bargin Sales 8 PBS? ) se calculeaz ca
raport procentual 0ntre rezultatul net al e3erciiului A"H,; i cira de aaceri net A+5H;.
5cest indicator reprezint contribuia veniturilor la 0ntrirea capacitii de
autoinanare a societilor comerciale1 iar 0n literatura american indicatorul este adesea
denumit Return On Sales B "OS.
"H, 3.4#2
"OS N OOO 3 1(( deci1 ROS N OOOOO 3 1(( N =H=.
L
+5H #.!!$.4(2

unde1
"H, N rezultatul net al e3erciiului
+5H N cira de aaceri net
c? Rata renta9ilit#ii (inanciare >Return On EMuitN 8 ROE? ) se calculeaz ca
raport procentual 0ntre rezultatul net al e3erciiului i valoarea capitalurilor
proprii din irm2
"H, 3.4#2
"O, N OOO 3 1(( deci1 ROE N OOOO 3 1(( N =H+KL
+P" . 2.1!1.EE&
1
=. *ac'er1 P.J. ,lgers1 "P 5sebroo? B 9inancial 5counting1 Qarcout *race Povanivic'1 Publis'er1 Orlando1
9lorida1 .S51 1&&$1 p !&$
1E
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
unde "H, N rezultatul net al e3erciiului
+P" N capitalul propriu al societii comerciale
%ndicatorul evideniaz gradul de rentabilitate al capitalului investit
0ntr)o aacere. %mportana analizrii acestui indicator rezult cel puin din urmtoarele
considerente2
) arat gradul de alocare a ondurilor acionarilor 0n activitatea curent1 precum i
eiciena cu care irma anga4eaza capitalul acionarilor 0n aaceri@
) relect rentabilitatea capitalurilor acionarilor constituind o msur a
capacitii irmei de a plti dividendele cuvenite acestora.
) de asemenea1 permite estimarea c7tigurilor pe o unitate de capital investit 0n
aciuni sau proitul care revine proprietarilor pentru investiiile cute 0n irm.
c; Rota#ia stocurilor >RIT8 In'entorN Turno'er Ra#io? ) se determin ca raport
0ntre costul v7nzrilor A+F; si stocurile AS; e3istente 0n societate la inele
perioadei.
"espect7nd principiul independenei e3erciiilor toate operaiile care
determin c'eltuielile i veniturile sunt 0nregistrate 0n momentul generrii sau
anga4rii lor.1.) 5provizionarea de la urnizori
2.) Pli ctre urnizori
1#
!
"
#
N
$
%
&
#
$
!
"
#
N
$
%
&
#
$
C
'
(
)
*
"
$
(
)
$
C
'
(
)
*
"
$
(
)
$
+$,-&N$.$)$*/0$
./N(1*$
+$,-&N$.$)$*/0$
./N(1*$
2
2
!
!
4
4
,*&C"#$
,*&C"#$
1
1
3
3
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
3.) +onsumuri din stoc
4.) +onsumuri de bunuri nestocabile
!.) Plai care sunt concomitent i c'eltuieli ca de e3emplu plata unui serviciu
primit1 nestocat sau plata dob7nzilor bancare.
5ceste etape derulate 0n ormarea c'eltuielilor pot i succesive sau simultane.
+onsumurile de materii prime presupun aprovizionarea i stocarea acestora
plata ac7ndu)se concomitentAcas'; sau ulterior1 i consumul propriu)zis . 6eci
anga4area poate s precead i plata i consumul.
.neori materiile prime aprovizionate se consum 0nainte de a i pltite Aconsumul
precede plata;1 iar 0n alte situaii anga4area se presupune 0n timp cu plata pe loc
Aaprovizionare cu plata pe loc 0n numerar;.
+onsumurile de bunuri nestocabile Aenergia1 apa1 servicii de la teri; au loc simultan
cu anga4area A aprovizionarea; 1 iar plata lor se ace ulterior .
Hu toate c'eltuielile iau natere 0n urma parcurgerii acestor etape deoarece unele
c'eltuieli nu presupun o plat1 ci sunt consecina unui 11 4oc contabil M. 5ceste c'eltuieli
calculate sunt determinate de deprecierile ireversibile precum amortizarea i de
deprecierile reversibile cum ar i provizioanele1 pe care le suer elementele patrimoniale1
iar 0n acelai timp1 unele pli se suprapun cu c'eltuielile corespunztoare cum este cazul
plii dob7nzilor bancare.
+F 4(3.212
"%J N OOO deci1 RIT N OOOOO N -=H=!
S 1(.(#!
unde1 +F N costul v7nzrilor
S N stocurile
+ostul v7nzrilor se determin ca dieren 0ntre c'eltuielile de e3ploatare A+,; i
c'eltuielile cu salariile A+QS; i c'eltuielile cu amortizarea A+Q5;1 adic2
+F N +, B R+QS S +Q5T
6urata de rotaie a stocurilor 2
1$
1
1
2
2
3
3
4
4
2
2
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
117,4
117,6
117,8
118
118,2
118,4
118,6
118,8
119
Zile
2009 2010
e? Rota#ia crean#elor >RAC F Account Recei'a9le Ratio? ) se determin ca un
raport 0ntre cira de aaceri neta i soldul creantelor ne0ncasate la s7ritul perioadei1 adic2
+5H #.!!$.4(2
"5+ N OO deci1 RAC N OOOO N ,HK/
+" 2.(!1.#&3
unde1 +5H N cira de aaceri net
+" N soldul creanelor ne0ncasate

5cest indicator pune 0n eviden seriozitatea clienilor intreprinderii1
maniestat prin rapiditatea cu care 0i ac'it obligaiile pentru produsele1
recepionate.
6urata de rotaie a creanelor 2
1&
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
4,15
3,68
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4
4,1
4,2
Z
i
l
e
2009 2010
-.+.!. In&icatori &e (inan#are >&e stan&ing (inanciar?
8n aceast categorie avem 0n vedere indicatorii care pun 0n eviden deciziile
de inanare ale intreprinderii1 i anume2
D
rata curent@
D
rata rapid@
D
rata dependenei inanciare@
D
rata de acoperire a dob7nzii@
D
indicatori bursieri
a? Rata curenta >RCR F Current Ratio? ) relect capacitatea activelor curente
disponibile Astocuri1 acturi ne0ncasate1 c'eltuieli 0n avans;1 de a se transorma 0n
disponibiliti bneti care sa acopere datoriile scadente ale societii i se determin ca un
raport procentual 0ntre activele curente A5+"; i datoriile curente A6+";1 adic2
5+" 1(.(#! S 2.(!1.#&3S 122.E2#
"+" N OO 3 1(( deci1 "+" N OOOOOOOOOOOOO3 l((
6+" !2#.2$!
RCR N A2.1$4.4&!<!2#.2$!;3l(( N 4.14 3 1(( N -+-L
unde1 5+" N active curente1 pana la 1 an de zile
6+" N datorii curente1 pana la 1 an de zile
%ntruc0t1 "+" depasete 1((U1 se consider c e3ist o acoperire
e3cedentar a datoriilor.
2(
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
9? Rata rai& >OR F OuicC Ratio? ) denumit i J,SJ.- 5+%6 A5" B 5cid
"atio; evideniaz capacitatea activelor curente Aaltele dec7t stocurile;1 de a participa la
inanarea datoriilor scadente i se calculeaza ca un raport procentual 0ntre activele
circulante ramase dupa deducerea stocurilor i datoriile curente1 adic2
5+")S 1.$23.243)1(.(#!
V" N OOO 3 1(( deci1 V" N OOOOOOOOO 3 1((
6+" !2#.2$!
OR N A1.$(3.(&3 < !2#.2$!; 3 1(( N 3.41 3 1(( N ,-+ L
unde1 5+" N active curente
S N stocuri
6+" N datorii curente
%ntruc7t1 depaeste 1((U1 avem o acoperire intermediar e3cedentar. 8n opinia
unor specialiti americani1 acest indicator ar trebui sa ie egal cu 1((U pentru un nivel
optim.
c? Rata &een&en#ei (inanciare >%LR F %inancial Le'erage Ratio? ) se determin
ie ca un raport 0ntre totalul datoriilor i totalul activelor1 ie ca raport 0ntre totalul datoriilor
i a capitalurilor proprii.
%ndicatorul evideniaz 0n ce msur1 resursele economice ale irmei s)au procurat
din capital strain.
6J 6J
9-"5 N OO 3 1(( sau 9-"5 N OO 3 1((
5J +P"
unde1 6J N datorii totale
5J N active totale
+P" N capitaluri proprii
5stel1
!2#.2$! S 2.13!.3#2 2.EE3.1&#
9-"5 N OOOOOOOOOOOOOO 3 l(( N OOOOOO 3 1((
2.E(4.E1& S 2.($#.($( S 122.E2# 4.$14.32E
%LRA N (.!!32 3 1(( N ...,!L
21
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
sau
!2#.2$! S 2.13!.3#2 2.EE3.1&#
9-"5 N OOOOOOOOOO 3 1(( N OOOO 3 1(( N +!,H$$ L
2.1!1.EE& 2.1!1.EE&
&? Rata &e acoerire a &o9Jnzii >TIER F Ti"es Interest Earne& Ratio? 8 se
determin ca un raport 0ntre proitul net 0ainte de plata ta3elor i a dob7nzilor A,arnings
*eore %nterest and Ja3es ,*%J; i totalul dob7nzilor ac'itate.
5cest indicator pune 0n eviden gradul de acoperire a dob7nzilor din veniturile
obinute.
"H, S %P S +Q6 3.4#2S2.(#3S!3.(31
J%," N OOOOOOO1 deci J%," N OOOOOOOO
+Q6 !3.(31
TIER N A!$.!#E<!3.(31; N +.+=
unde1 "H, N rezultatul net al e3erciiului
%P N impozitul pe proit
+Q6 N c'eltuieli cu dob7nzile
In&icatori 9ursieri ) pun 0n eviden at7t eiciena inal a activitii intreprinderii
c7t i 0ncrederea pe care o acorda bordul bursei 0n ec'ipa manageriala care administreaz
averea acionarilor.
Societatea comerciala ,-%S -./ S.".- din +lu4)Hapoca1 nu este listat la bursa1 ca
urmare indicatorii burseri e3primati mai 4os sunt doar enumerai2
a? catigul e ac#iune >EPS F Earnings er SGare? ) evideniaz randamentul
intern al unei aciuni i se determin ca un raport 0ntre rezultatul net al e3erciului A"H,;
i numrul de aciuni comune1 emise i alate 0n circulaie AH5;2
"H,
,PS N OO
H5
unde1 "H, N rezultatul net al e3erciiului
H5 N numrul de aciuni

22
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
9? coe(icientul &e caitalizare 9ursier >PPE8 Price F to F Earnings Ratio? B
e3prim randamentul de pia al unei aciuni i se determin ca un raport 0ntre pretul de
pia al unei aciuni Acotat la burs; APP5; i c7tigul pe aciune A,PS;2
PP5
P<, N OO
,PS
unde1 PP5 N preul de pia al aciunii
,PS N c7tigul pe aciune
c? raortul &intre 'aloarea &e ia# i 'aloarea conta9il a unei ac#iuni
>BT1R F BarCet8to81ooC Ratio ) este o rat important1 deoarece indica valoarea pe
care pieele inanciare o conera ec'ipei manageriale i structurii organizaionale a
intreprinderii.
PP5
=J*" N OOO
F+5
unde1 PP5 N preul de pia al aciunii
F+5 N valoarea contabil a unei aciuni
Faloarea contabil reprezint costurile istorice ale Ccrmizilor i mortaruluiM
adic costurile istorice ale activelor i3e Aimobilizri corporale; ale intreprinderii1 care au
ost inanate de ctre acionari1 deintori de aciuni ordinare.
&? ran&a"entul &i'i&en&elor >R;I*? ) este o masur a c7tigului 0ncasat
de acionar 0n urma investiiei acute 0n aciunile companiei i se calculeaz ca un raport
procentual 0ntre dividentul pe aciune A6%F5; i preul de pia al unei aciuni APP5;.
6%F5
"6%F N OOOO 3 1((
PP5
unde1 6%F5 N dividendul pe aciune
PP5 N preui de pia al aciunii
%ndicatorul C"andamentul dividendelorM este o msur a c7tigului 0ncasat de
acionari1 0n urma investiiei cut 0n aciunile intreprinderii. 6ac irma nu repartizeaz
proitul e3erciiului sub orm de dividende atunci1 0n perioada urmtoare1 se vor obine
proituri suplimentare.
23
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
e? rata &e acoerire a &i'i&en&elor >RA;I*? F se calculeaza ca un raport
procentual 0ntre rezultatul net al e3erciiului A"H,; i dividendele care se cuvin
acionarilor. %ndicatorul msoar proporia 0n care proitul net al e3erciiului este distribuit
acionarilor sub orm de dividende.
"H,
"56%F N OO 3 1((
6%F
.nde1 "H, N rezultatul net al e3erciiului
6%F N valoarea dividendelor acordate
-.+., . In&icatori &e cretere econo"ic
5cesti indicatori relect capacitatea intreprinderii de a)i. 0ntri poziia pe
segmentul de pia 0n care acionarii 0i investesc capitalul.
a? Rit"ul e'olu#iei rezultatului net al eAerci#iului B ritmul proitului ) se
calculeaza ca dieren 0ntre indicele rezultatului net al e3erciiului i
baza de comparaie a indicatorului.
Rezultatul este un in&icator care eAri" er(or"an#a (inanciar a unei
Qntrerin&eri i se &eter"in ca &i(eren# Qntre 'eniturile i cGeltuielile
eAerci#iului (inanciar.
(tapele formrii veniturilor
2

2
%oan Oprean1 *azele +ontabilitii1 ,ditura %ntelcredo 6eva 2((11 pagina 122.
24
;
I
S
P
O 1
N 4
I N
1 E
I 5
L T
I I
T
4
<
I
;
I
S
P
O 1
N 4
I N
1 E
I 5
L T
I I
T
4
<
I
P
R
O
;
U
C
<
I
E
P
R
O
;
U
C
<
I
E
STOCURI
STOCURI
CLIEN<I
>CREAN<E?
CLIEN<I
>CREAN<E?
4
4
E
E
3
3
2
2
1
1
!
!
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
1. Fenituri din producia stocat@
2. Fenituri din producia acturat Alivrat; stocabil@
3. Fenituri din producia acturat nestocabil@
4. Fenituri din producia v7ndut1 cu plata pe loc1 Acas'; nestocabil@
!. Fenituri din producia v7ndut1 cu plat ape loc1 Acas'; stocabil@
E. 8ncasarea creanelor.
,tapele de ceare a veniturilor pot i i ele successive sau simultane1 astel 2
Produsele inite pot parcurge succesiv etapele de obinere acturare
i 0ncasare . 6ar dac v7nzarea are loc 0n numerar etapele de livrare Acu sau r
actur; i 0ncasare sunt simultane .
Producia nestocabil presupune parcurgerea simultan a etapei de obinere i
acturare 1 iar 0ncasarea poate avea loc ulterior sau in acelai timp


"H, A(; 1E4.!2&
"O,A(; N OOO 3 1(( N OOOO 3 1(( N $HKKL
+P"A(; 2.14$.1&#
"itmul proitului N "O,Al; ) "O,A(; N (11EU ) #1EEU N 8 KH.L
,ste o scdere de la o perioad de baz1 la perioada curent1 deci ritmul proitului
este necorespunztor.
9? Rit"ul e'olu#iei acti'elor 8 se determin ca dieren 0ntre indicele activelor i
baza de comparaie considerat 1((.
2.4E3.#&$ S 2.22#.&(1 S 122.E2#
"itmul activelor N ROOOOOOOOOOOOOO 3l((T )1(( N
2.!33.$!1 S 2.&(E.($1 S 33.E13
4.$14.32E
N OOOOOO 3 1(( ) 1(( N $#1&! ) 1(( N 8+!H=.L
!.4#3.!4!
5ctivele totale au sczut 0n perioada analizat apt evideniat i de
valoarea negativ a indicatorului.
2!
1
1
E
E
3
3
4
4
2
2
!
!
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
c? Rit"ul e'olu#iei 'Jnzrilor 8 se determin ca dieren 0ntre indicele v7nzrilor
i baza de comparaie a acestora considerata egal cu 1((.
#.!!$.4(2
"itmul v7nzrilor N OOOOO 3 1(( ) 1(( N 21(1!3 3 1(( B 1(( N
3.#!(.441
N 2(11!3 ) 1(( N +=+H., L
F7nzrile au crescut 0n perioada analizat1 lucru artat i de valoarea
pozitiv a indicatorului.
-.+.-. In&icatori &e risc
a? Scorul &e ti A a "o&elului Argenti 8 se concentreaz pe semnale non)
inanciare despre eecul companiei. =odelul 5rgenti sugereaz c o cauz iniial a
deteriorarii activitii i a alimentului1 este un management eronat. 5rgenti apreciaz c
aa numitele pericole materiale vor i regsite 0n starea inanciar a irmei.
,ectele care determin starea de aliment se al i 0n conducerea contabilitii i a
modului de adaptare la sc'imbri care determin apariia unor actori derisc cum ar i2
) volum mare de lucru peste posibilitile reale ale irmei1 ceea ce genereaz
probleme de lic'iditate@
) o structur inadecvat a capitalului 0n sensul1 scderii ponderii capitalului
propriu 0n capitalul total.
9? Bo&elul 0 al lui Alt"an F model statistico)matematic de prognoz a strii de
aliment a irmelor. +uprinde ! variabile considerate a i cele mai reprezentative substri
inanciare ale unei societi comerciale.
+u a4utorul acestui model CWM1 proesorul 5ltman a reuit s prevad apro3imativ
#!U din alimentele unor irme respectiv cu apro3imativ 2 ani 0nainte de producerea lor
314
.
+oeicienii variabilelor selectate au ost stabilii 0n urma analizei strii economice
i inanciare a unui numr mare de irme1 dintre care unele au dat aliment.
3
5.Heagoe B =etode de evaluare a riscurilor de aliment1 Jribuna ,conomic nr. 4#1 *ucureti1 1&&2
4
G. Fintil B ,valuarea sintetic a riscului de aliment1 Jribuna ,conomic nr. $1 *ucureti1 1&&E
2E
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
In&icatorul 0 se rezint ast(el3
0 R +H!S X
+
T +H- S X
!
S ,., S X
,
T =HK S X
-
T =H))) S X
.
X
+
N variabil prin care se msoar le3ibilitatea irmei i se determin ca raport
0ntre capitalul circulant A5ctive circulante de e3poatare B Pasive circulante de e3ploatare;
sau ond de rulment Acapital de lucru;1 i activele totale@
X
!
N reprezint rata autoinanrii activelor totale i se determin ca raport 0ntre
proitul reinvestit i activul bilanier. Proitul reinvestit se determin ca dieren 0ntre
rezultatul net al e3erciiului i dividentele acordate acionarilor@
X
,
N reprezint rata rentabilitii economice i se calculeaz ca raport 0ntre proitul
0nainte de plata dob7nzilor i impozitelor i activele totale@
X
-
N variabil care pune 0n eviden capacitatea de 0ndatorare a irmei i se
calculeaz ca raport 0ntre valoarea de pia a aciunilor i datoriile pe termen mediu i lung
ale companiei@
X
.
N variabil care msoar randamentul activelor i se calculeaz ca raport 0ntre
cira de aaceri net i activele totale.
Scorul obinut1 ierar'izeaz societile comerciale pe 3 nivele2
) nivelul 1 B societi comerciale solvabile B W X A31 S Y;@
) nivelul 2 ) societi comerciale cu diiculti inanciare temporare1 Airme alate
0n zona gri;1 atunci c7nd W X A11$ la 21#;@
) nivelul 3 B societi comerciale alimentare W X A) Y1 11$;.
5plicarea modelului W la S.+.,-%S -./ S.".-1 a generat urmtoarele rezultate Atabelul 2;2
Ta9elul ! Bo&elul Alt"an
"ealizat
31.12. 2((&
"ealizat
31.12. 2(1(
9ond de rulment 1.13$.E!( 1.!!&.#&!
5ctive totale 3.!14.4!& 4.$14.32E
%leAi9ilitatea (ir"ei =H,! =H,!
*aria9ila X+ 112 (13$ (13$
Proitul reinvestit 2.!3! 3.4#2
5ctive totale 3.!14.4!& 4.$14.32E
2#
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
Rata auto(inan#rii acti'elor =H== =H==
*aria9ila X! 114 (1(( (1((
Proit 0nainte de plata ta3e
S dob7nzi
4.3!4 !.!4!
5ctive totale 3.!14.4!& 4.$14.32E
Rata renta9ilit#ii econo"ice =H== =H==
*aria9ila X, 313 (1(( (1((
"ealizat
31.12. 2((&
"ealizat
31.12. 2(1(
Faloarea de pia a aciunilor
Acapital social;
1.!E$.1$4 2.14$.1&#
6atorii totale 1.&43.#4( 2.EE2.E!#
Caacitatea &e Qn&atorare =H/+ =H/+
*aria9ila X- (1E (14& (14&
+ira de aaceri net E.&34.$34 #.!!$.4(2
5ctive totale 3.!14.4!& 4.$14.32E
Ran&a"entul acti'elor +H)$ +H.$
*aria9ila X.
(1&&
&
11&# 11!E
*ALOARE SCORUL 0 !H$/ !H-,
Calificativ ,olvabil
+ificulti
financiare
"ezult aadar c starea societii a ost solvabil in anul 2((&1 0ns 0n anul 2(1( a
0nt7mpinat diiculti inanciare temporare.
6intre dezavanta4ele aplicrii acestei metode1 amintim2
) utilizarea unor inormaii istorice@
) evaluri contabile depite@
) contabilizarea dierit a micrii patrimoniului.
-.!. IN;ICATORI ;E STAN;IN2 %INANCIAR PENTRU ;ETERBINAREA
SCORULUI COBPONENTEI CANTITATI*E
Se olosete pentru determinarea scorului componentei cantitative1
i este redat1 pe nivele de apreciere1 de urmtorii indicatori2
a. %ndicatori de lic'iditate
b. %ndicatori de solvabilitate
c. %ndicatori de proitabilitate
2$
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
d. %ndicatori de activitate
-.!.+. In&icatori &e licGi&itate
-ic'iditatea este o stare de ec'ilibru inanciar care e3prim capacitatea de plat pe
termen scurt a unei intreprinderi1 prin sincronizarea 0n cadrul e3erciiului inanciar a
intrrilor i ieirilor de numerar. Starea de lic'iditate inanciar este proprie circuitului
inanciar al societii comerciale.
Standardele %nternaionale de +ontabilitate evideniaz aptul c lic'iditatea se
reer la disponibilitile de numerar 0n viitorul apropiat1 dup luarea 0n calcul a obligaiilor
inanciare aerente acestei perioade.
In&icatorii &e licGi&itate calculai 0n vederea evalurii S.+. ,-%S -./ S.".-.
sunt2
) rata curent@
) rata rapid@
) lic'iditatea imediat@
) stocul de 0ncredere.
a? Rata curenta >RCR? B relect posibilitatea elementelor patrimoniale curente
de a se transorma 0n lic'iditi pentru a ac'ita datoriile curente1 i se determin ca un
raport 0ntre activele circulante A5+"; i datoriile curente A6+";1 adic2
5+" 1(.(#! S 2.(!1.#&3S 122.E2#
"+" N OO deci1 "+" N OOOOOOOOOOOOO
6+" !2#.2$!

RCR N 2.1$4.4&! < !2#.2$! N -H+-
unde1 5+" N active circulante
6+" N datorii curente
9? Rata rai& >OR? B relect posibilitatea activelor rapide1 concretizate 0n
creane i trezorerie1 de a acoperii datoriile curente. Se scad stocurile din activele curente1
deoarece prezint cel mai puin caracterul de lic'iditate.
5+")S 1.$23.243)1(.(#!
V" N OOO deci1 V" N OOOOOOOOO
6+" !2#.2$!
2&
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
OR N 1.$(3.(&3 < !2#.2$! N ,H -+
unde1 5+" N active circulante
S N stocuri
6+" N datorii curente
6up valoarea acestui indicator irma poate ace a datoriilor pe termen scurt1 prin
transormarea rapid a activelor 0n lic'iditi.
c? LicGi&itatea i"e&iat >RLE? ) relect posibilitatea ac'itrii datoriilor pe
termen scurt pe seama numerarului alat 0n casierie1 a disponibilitilor bancare1 a
plasamentelor de scurt durat i se calculeaza ca raport procentual 0ntre disponibilitile
bneti i datorii curente
Jrezorerie 1EE.(33
"-, N OOOOO 3 1(( deci1 "-, N OOOO 3 1(( N ,+L
6atorii curente !2#.2$!
%ndicatorul arat c7t din datoriile curente sunt acoperite de active cu lic'iditate
imediat.
&? Stoc &e Qncre&ere 8 arat c7t din valoarea stocurilor la valorea contabil este
necesar a i v7ndut pentru a se acoperi pasivele curente neacoperite de active rapide.
6atorii curente B 5ctive rapide
"S% N OOOOOOOOOOOOO 3 1(( deci1
Stocuri
!2#.2$! )1EE.(33 3E1.2!2
"S% N OOOOOOOO 3 1(( N OOO 3 1(( N ,./.HK!L
1(.(#! 1(.(#!
-.!.!. In&icatori &e sol'a9ilitate
Solvabilitatea e3prim capacitatea unui agent economic de a rambursa la o scaden
mai mare de un an1 ratele e3istente a de bnci sau a de alte instituii inanciare.
3(
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
Standardele %nternaionale de +ontabilitate menioneaz aptul c solvabilitatea se
reer la disponibilitile de numerar pe o perioad mai mare de un an 0n care urmeaz s
se onoreze anga4amentele inanciare scadente
!
.
%ndicatorii de solvabilitate studiai sunt2
) gradul de 0ndatorare@
) rata datoriilor pe termen mediu i lung@
) rata acoperirii dob7nzilor@
) cuantum pli restante 0n cira de aaceri.
a? 2ra& &e Qn&atorare >LE*ERA2E? ) indic gradul de 0ndatorare al irmei1
respectiv raportul 0ntre datoriile totale anga4ate de irm si capitalurile proprii. +u c7t acest
indicator se 0ndeprteaz de valoarea unitar1 cu at7t crete gradul de 0ndatorare.
6atorii totale
"G% N OOOOOOOOO deci1
+apitaluri proprii
!2#.2$! S 2.13!.3#2 2.EE2.E!#
R2I N OOOOOOOOOOO N OOOOO N +$H.K
1!1.EE& 1!1.EE&
9? Rata &atoriilor e ter"en "e&iu si lung 8 e3prim ponderea datoriilor pe
termen mediu i lung Aav7nd o scaden mai mare de 1 an de zile; 0n capitalurile proprii.
%ndic 0n ce masur capitalurile proprii constituie garanie pentru ac'itarea datoriilor pe
termen mediu si lung.
6atorii pe termen mediu i lung 2.13!.3#2
"6J= N OOOOOOOOO R;TB N OOOOO N +-H=$
+apitaluri proprii 1!1.EE&
c? Rata &e acoerire a &o9Jnzilor ) e3prim capacitatea irmei de a)i plti
dob7nzile.
Proit de e3ploatare 1E&.$(4
"56 N OOOOOOOOO deci1 RA; N OOOO N ,H!
+'eltuieli cu dob7nzile !3.(31
&? Cuantu" l#i restante Qn ci(ra &e a(aceri B e3prim ponderea volumului de
pli restante raportat la cira de aaceri. ,ste tot un indicator de 0ndatorare1 care arat
comportamentul 0mprumutatului cu privire la ac'itarea datoriilor la termen.
!
O.=.9.P. nr. &4< 2&.(1.2((11 publicat 0n =.O. nr. $!<2(.(2.2((1
31
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
Pli restante (
"+P" N OOOOO 3 1(( deci1 RCPR N OOOOO 3 1(( N = L
+ira de aaceri #.!!$.4(2
-.!.,. In&icatori &e ro(ita9ilitate
5cetia evideniaz starea de eicien a unei irme cu a4utorul ratelor de
rentabilitate. ,iciena poate i e3primat oarte clar prin dou coordonate2 costuri minime
i proituri ma3ime.
%ndicatorii de proitabilitate sunt2
) rentabilitatea inanciar@
) rata mar4ei brute@
) eiciena activelor totale@
) rentavilitatea activitii de baz.
a? Renta9ilitatea (inanciar >ROE? ) este indicatorul clasic de proitabilitate1
urmrit de manageri i acionariat. "eprezint eiciena cu care este utilizat capitalul
investit 0n irm.
"H, 3.4#2
"O, N OOO 3 1(( deci1 ROE N OOOOO3 1(( N =H+KL
+P" 2.1!1.EE&
.nde1 "H, N rezultatul net al e3erciiului
+P" N capitalul propriu al societii comerciale
9? Rata "arjei 9rute ) e3prim proitabilitatea societii1 respectiv c7t la sut din
v7nzri revine societii comerciale1 dup acoperirea tuturor c'eltuielilor.


Proit brut
"=* N OOOOOO 3 1(( deci1
+ira de aaceri
3.4#2 S 2.(#3 !.!4!
RB1N OOOOOO 3 l(( N OOOO 3 1(( N =H=$ L
#.!!$.4(2 #.!!$.4(2
32
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
c? E(icien#a acti'elor totale >ROA? ) masoar rentabilitatea societii prin
raportarea proitului net obinut la activele totale anga4ate. %ndic eiciena cu care sunt
utilizate activele irmei.
"H, 3.4#2
"O5 N OOO 3 1(( deci1 ROA N OOOO 3 1(( N =H=$L
5J 4.$14.32E
.nde1 "H, N rezultatul net al e3erciiului
5J N active totale

&? Renta9ilitatea acti'it#ii &e 9az ) e3prim rentabilitatea activitii de baz1
mar4a de proit din e3ploatare1 respectiv1 eiciena cu care se desaoar activitatea.
Proit din e3ploatare 1E&.$(4
"5* N OOOOOOO 3 1(( RA1 N OOOOO 3 1(( N !H!)L
+'eltuieli pentru e3ploatare #.412.2$#
-.!.-. In&icatori &e acti'itate
5cetia vizeaz dou aspecte importante i anume2 analiza gestiunii activelor i
analiza gestiunii obligaiilor. 5naliza gestiunii activelor urmrete s evidenieze
modalitatea de transormare a activelor 0n lic'iditi1 ca urmare a participrii activelor la
circuitul economic1 cu a4utorul vitezelor de rotaie ale activelor.
%ndicatorii de activitate studiai sunt2
) viteza de rotaie a activelor@
) durata medie de stocare@
) perioada medie de 0ncasare a creanelor@
) perioada medie de plat a urnizorilor
a? *iteza &e rota#ie a acti'elor ) reprezint numrul de rotaii pe care le eectueaz
activele circulante 0n perioada analizat. 8n uncie de speciicul activitii1 un numr mare
de rotaii asigur venituri mai mari1 utiliz7nd aceleai active totale.
+ira de aaceri
F"5 N OOOOOOO deci1
5ctive totale
33
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
2.E(3.#(2 #.!!$.4(2
F"5 N OOOOOOOOOOO N OOOOO N +H.$
2.4E3.#&$S2.22#.&(1S122.E2# 4.$14.32E
9? ;urata "e&ie &e stocare >Qn nr. zile? ) reprezint numrul mediu de zile 0n care
elementele componente ale stocului sunt depozitate 0nainte de a intra 0n stocul de producie1
respectiv1 0nainte de a i livrate. Sensul avorabil de evoluie este descresctor i reprezint
o gestiune eicienta a stocurilor.
Stocuri
6=,6 N UUUUUUUUUUUUU deci1
+osturi
+'elt.e3ploatare B salarii B amortizare
1(.(#! 1(.(#!
6=,6 N UUUUUUUUUUUUU3 3E( N UUUUU 3 3E( N -H$.
2.4!&.E1( )1.E1&.(&& ) ##.(EE #E3.44!
c? Perioa&a "e&ie &e Qncasare a crean#elor > Qn nr. zile? 8 reprezint numrul
mediu de zile 0n care se 0ncaseaza creanele a de cira de aaceri 0n perioada analizat.
%ndicatorul apreciaz care este perioada medie 0n care societatea beneiciaz de credit
comercial.
+reane Aclieni; 2.(!1.#&3
P=%+ N OOOOOO 3 3E( P=%+ N OOOO 3 3E( N )$H$, zile
+ira de aaceri #.!!$.4(2

&? Perioa&a "e&ie &e lat a (urnizorilor >nr. zile? 8 reprezint numrul mediu
de zile 0n care sunt pltii urnizorii a de cira de aaceri realizat 0n perioada respectiv.
%ndicatorul apreciaz care este durata medie pe care societatea acord credit comercial
partenerilor si.
9urnizori !2#.2$!
P=P9 N OOOO 3 3E( P=P9 N OOOO 3 3E( N !.H++ zile
+ira de aaceri #.!!$.4(2
CAPITOLUL *
CONCLU0II
34
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
+. 5v7nd calculai indicatorii de standing inanciar1 perormana ec'ipei
manageriale este evaluate pe baz de puncta41 prin acordarea de puncte iecarui indicator
analizat1 obin7nd astel o matrice reprezentat 0n tabelul de mai 4os2
Ta9elul , Per(or"an#a ecGiei "anageriale
In&icatori
%oarte
9ine
Be&i
u
Satis(c
tor
Necores
un
ztor
*alori
Arecier
e
Nu"r
uncte
( puncte
11!pun
cte
3 puncte E puncte
ACTI*ITATE
KH ,
uncte
ROA
Z1(U
#1!)
1(U
!)#1!U [!U 31!3U
Hecoresp
.
E puncte
ROS
Z1(U
#1!)
1(U
!)#1!U [!U (1(!U
Hecoresp
.
E puncte
ROE
Z2!U
1E)
2!U
#)1EU [#U (11EU
Hecoresp
.
E puncte
RIT
Z1( !)1( 1)! [1 4(1(2
9oarte
bun
( puncte
RAC
Z1( !)1( 1)! [1 31E$
Satisc
tor
3 puncte
%INANTARE
!H-
uncte
RCR Z1!(U
1(()
1!(U
!()1((U [!(U 414 U 9oarte
bun
( puncte
OR Z!(U 4()
!(U
3()4(U [3(U 341 U 9oarte
bun
( puncte
%LR [3(U 3()
4(U
4()!(U [!(U !!132
U
Hecoresp
.
E puncte
TIER Z(1$ (1E)
(1$
(14)(1E [(1E 111( 9oarte
bun
( puncte
EPS Z( ()(11 (11)(13 [(13
PPE Z1 (1!)1 (13)(1! [(13
BT1R Z1 (1!)1 (13)(1! [(13
R;I* Z1( !)1( 1)! [1
RA;I* Z3(U 2()
3(U
1()2(U [1(U
CRESTEREA
ECONOBICA
!H-
uncte
Rit"ul ro(itului Z2(U 1() !)1(U [!U ) E1!U Hecoresp E puncte
3!
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
2(U .
Rit"ul acti'elor
Z1(U !)1(U 3)!U [3U )12U
Hecoresp
.
E puncte
Rit"ul 'Jnzrilor
Z3(U
2()
3(U
1()2(U [1(U
1(11!3
U
9oarte
bun
( puncte
RISC
=H-.
uncte
Punctajul Argenti
( 1)2 3)! Z! 3
Satisaca
tor
3 puncte
Punctajul Alt"an
Z3 2)3 11$)11& [11$ 2143 =ediu
11!
puncte
Pentru stabilirea scorului ec'ipei manageriale se procedeaz astel2
9iecrei grupe de indicatori i se acorda un puncta4 dup cum urmeaz2
8 (13( puncte indicatorilor de activitate
8 (14( puncte indicatorilor de inanare
8 (13( puncte indicatorilor de cretere economica
8 (11( puncte indicatorilor de risc.
Punctaj calculatPin&icatori3
5ctivitate N (13( 3 AE S E S E S 3; N E13
9inanare N (14( 3 A( S ( S E S (; N 2.4
+retere economic N (12( 3 AE S E S (; N 214
"isc N (11( 3 A3 S 11!; N (14!
Total unctaj S%B R KH, T !H- T !H- T =H-. R ++HK uncte
%ntruc7t1 totalul punctelor obinute se al 0n intervalul $1$! i 1#1# apreciem
acti'itatea &eus &e ecGia "anageriala ca (iin& "e&ie.
6in datele prezentate se poate concluziona ca ec'ipa manageriala are o
activitatede ansamblu buna1 & indicatori din cei 1& analizati A4#U; incadrandu)se1 ca
nivel de puncta41 in categoria oarte bine1 %ar doi indicatori A1(U; in categoria
3E
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
medie.+onsideram ca ec'ipa manageriala va trebui sa acorde o atentie
suplimentarerentabilitatii inanciare1 singurul indicator care se incadreaza in
categorianecorespunzator. 5ceasta relecta o slaba alocare a ondurilor actionarilor in
activitateacurenta si o eicienta scazuta cu care irma anga4eaza capitalurile actionarilor in
aaceri.Se poate constata de asemenea # ca indicatori A 3#U; se situeaza la un nivel
satisacator.6in acestia apreciem ca o atentie importanta trebuie acordata "atei
rentabilitatii vanzarilor A"OS;1 deoarece actionarii nu vor i multumiti cu o eicienta
scazuta avanzarilor1 cunoscandu)se ca activitatea de vanzari constituie principala sursa
deprovenienta a proiturilor si implicit a dividendelor cuvenite actionarilor.%ndicatorii de
risc1 atat cei determinati pe baza modelului 5rgenti cat si ceideterminati pe baza
puncta4elor modelului 5ltman consideram ca se situeaza in categoriasatisacator1 ceea ce
denota e3istenta unor potentiale pericole materiale din care cel maiimportant il
consideram a i structura inadecvata a capitalului1 in sensul scaderii ponderiicapitalurilor
proprii in capitalul total utilizat in irma. 6upa modelul 5ltman1 irma se situeaza in zona
gri scorul rezultat din aplicarea celor cinci variabile iind 2.2
!. Pe baza indicatorilor calculai1 se obine matricea indicatorilor de standing
inanciar pentru determinarea scorului componentei cantitative.
Batricea in&icatorilor &e stan&ing (inanciar
Ta9elul -

%ndicatori 9oarte
bun
=ediu Satisacator Hecorespunzator
Puncte ( 1.! 3 E
LICDI;ITATE
"ata curent (
"ata rapid (
Stoc 0ncredere E
-ic'iditate imediat (
SOL*A1ILITATE
Grad de 0ndatorare E
"ata datoriilor pe
termen mediu
E
"ata acoperirii
dob7nzilor
11!
+uantum pli
restante
(
3#
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
%ndicatori 9oarte
bun
=ediu Satisacator Hecorespunzator
Puncte ( 1.! 3 E
PRO%ITA1ILITATE
"entabilitatea
inanciar
E
"ata mar4ei brute E
"entabilitatea
economic "O5
E
"entabilitatea active
de baza
11!
Pentru determinarea scorului componentei cantitative vor i utilizati trei grupe de
indicatori. Prin utilizarea celor trei grupe de indicatori se ace o analiza de ansamblu
aactivitatii unitatii1 putandu)se determina cat mai e3act starea de apt a unitatii si
masurilecele mai utile pentru imbunatatirea activitatii acesteia.
Puncta4ul pe indicatori se prezint astel2
LicGi&itate R = T = T K T = R K
Sol'a9ilitate R K T K T +H. T= R +,H.
Pro(ita9ilitate R K T K T K T +H. R +)HK
6in analiza indicatorilor cantitativi1 rezult c atJt rata curent cJt i rata rai&
sunt (oarte 9une@ rata curent asigur7nd acoperirea integral a datoriilor 0ncadr7ndu)se 0n
intervalul de siguran1 iar rata rapid asigur7nd acoperirea e3cedentar a posibilitilor
activelor1 altele dec7t stocurile1 de a participa la inanarea datoriilor scadente.
5naliz7nd stocul de siguran1 constatm c acesta este eAtre" &e sczut1 ceea ce
pune 0n pericol realizarea produciei.
=anagerul trebuie s acor&e o aten#ie &eose9it asigurrii tuturor
sorti"entelor &e "ateriale necesare pentru a nu i pui 0n situaia de a opri producia din
lipsa unei componente a materiei prime. ,ste necesar transormarea unei pri din
trezorerie 0n stocuri.
-ic'iditatea imediat este un indicator oarte bun1 deoarece e3ista disponibiliti
bneti care s permit ac'itarea datoriilor pe termen scurt.
3$
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
%ndicatorii din grupa de solvabilitate1 re(lect un ni'el necoresunztorH
situaie care se datoreaza 0n primul r7nd1 creditelor bancare pe termen lung1 purtatoare de
dob7nzi.
Pe termen scurt1 aceste credite nu 0i arat eiciena imediat. +a urmare a
utila4elor ac'iziionate va crete volumul produciei i implicit al desacerii1 iar aceti
indicatori se vor imbunti.
Hivelul necorespunztor al indicatorilor de proitabilitate este determinat de
preurile negociate 0n valut la 0nc'eierea contractelor i care1 ca urmare a aprecierii leului
0n cursul anului 2(1( au dus la obinerea de venituri diminuate1 a de calculaiile de cost
avute 0n vedere la 0nc'eierea contractelor.
8n aceast situaie1 conducerea unitii consi&er c este "ai "ic ier&erea rin
resectarea contractuluiH &ecJt cea care s8ar Qnregistra ca ur"are a rezilierii
contractului.

1I1LIO2RA%IE
1. An&ronic 1.C. B Performana firmei1 ,ditura Polirom1 %ai1 2(((@
2. B. 1acGerH P.T. ElgersH R7 Ase9rooC B Financial Acounting1 Qarcout *race
Povanivic'1 %nc.1 H.\1 .S51 1&&$@
3. 1trJncea I. B Analiz financiar! ,ditura 6acia1 +lu4)Hapoca1 2(((@
4. 1trJncea I. B Analiza financiar "e #aza de #ilan1 presa .niversitar
+lu4ean1 +lu4)Hapoca. 2((1@
!. 1trJncea B. B Risc $i faliment1 ,ditura 6acia1 +lu4)Hapoca1 2((3@
E. 1trJncea B si cola9oratoriiB Analiza financiar a intre"rinderii1 ,ditura
"isoprint1 +lu4)Hapoca1 2((4@
#. 1trJncea BH si cola9oratorii. B Standing Financiar%&ancar 1 ,ditura
"isoprint1 +lu4)Hapoca1 2((E@
$. 1trJncea L V 1trJncea .B. B Standing Financiar 1 ,ditura "isoprint1 +lu4)
Hapoca1 2(1(@
&. 1uglea A. StarC L.E. B Evaluarea intre"rinderii1 ,ditura =irton1 Jimioara1
2((3@
3&
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
1(. Cornel Crisan1 Partenie 6umbrava1 -udovica *reban B=anagementul1
,videnta1 *ugetarea1 +ontrolul si 5uditarea ,ntitatilor Publice1 ,ditura
5lma =ater1
11. ;inu E. B Strategia firmei1 ,ditura ,conomic1 *ucureti1 2(((@
12. %eleag N.Balciu I. BPolitici $i o"iuni conta#ile1 ,ditura ,conomic1
*ucureti1 2((2@
13. Ionescu L. B 'nstituii $i activiti financiare1 %nstitutul *ancar "om7n1 2((3@
14. Neagoe A. B (etode de evaluare a riscurilor de faliment1 Jribuna ,conomic
nr. 4#1 *ucureti1 1&&2@
1!. Nicolae Pasca1 +ornel +risan1 %oana 6anila1 6elia Oprean)5uditul inanciar
contabil
1E. *intil 2 B Evaluarea sintetic a riscului de faliment1 Jribuna ,conomic nr.
$1 *ucureti1 1&&E
L E 2 I S L A T I E
1#. XXX Q.G. #(4 din 22.12.1&&3 pentru aprobarea unor msuri de e3ecutare a
-egii contabilitii nr. $2<1&&11 publicat 0n =.O. nr. 3(3 bis din 22.12.1&&3@
1$. XXX Q.G. nr. !(( din (!.($.1&&4 privind reevaluarea imobilizrilorcorporale
i modiicarea capitalului social1 publicat 0n =.O. nr. 2($ din 1(.($.1&&4@
1&. XXX -egea nr. 31<1&&( privind societile comerciale1 republicat 0n =.O.
nr.33 din 2&.(1.1&&$@
2(. XXX -egea contabilitatii nr $2 din 24.12.1&&11 publicata in =. O. nr 2E! din
2#.12.1&&11 republicata in =. O. nr E2& din 2E.($.2((21 modiicata prin O.G.
#( din 13.($.2((41 modiicata si completata prin O.G 3#<2(11
21. XXX -egea nr.!#1 din 22 decembrie 2((3 privind +odul iscal1 publicat 0n
=.O. nr. &2#<23 dec. 2((31 cu modiicarile i completrile ulterioare@
22. XXX O.=.9.P. nr. &4< 2&.(1.2((11 pentru aprobarea "eglementrilor contabile
armonizate cu 6irectiva a %F a +omunitilor ,conomice ,uropene i cu
Standardele %nternaionale de +ontabilitate1 publicat 0n =.O. nr. $!<2(.(2.2((1@
23. XXX O.=.9.P. nr. 3(E<2((2 pentru aprobarea reglementrilor contabile
simpliicate armonizate cu directivele europene1 publicat 0n =.O. nr. 2#& bis
din 2!.(4.2((2@
4(
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
24. XXX O.=.9.P. nr. 1#!2 din 1#.11.2((! pentru aprobarea reglementrilor
contabile conorme cu directivele europene1 publicat 0n =.O. nr. 1($( i 1($(
bis din 3(.11.2((!@
2!. XXX O.=.,.9. nr. 23#4< 12. 12. 2((# privind modiicarea i completarea
Ordinului ministrului inanelor publice nr. 1#!2<2((! pentru aprobarea
reglementrilor
2E. XXX O.=.9.P. nr 3(!! <2&.1(.2((& pentru aprobarea reglementarilor
contabileconorme cu directivele europene1 publicat in =. O.nr #EE din
1(.11.2((&
SITEURI3

2#. 'ttp2<<LLL.le3e3pert.ro ) Standarde internaioale de +ontabilitate din 2((( i
2((1.
2$. LLL.minante.ro
ANEXE
1. *ilanul contabil al S.+. ,-%S -./ S.".-. la data de
31.12.2(1(@
2. +ontul de proit i pierdere la data de 31.12.2(1(@
41
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
AneAa nr. +
Pudeul. 12)+-.P
Persoana 4uridic2 SC ELIS LUX SRL
5dresa@ localitatea +-.P)H5PO+51 str. P%.-.% 1 nr. #!1 tel. (2E4< !&1143
Humar din registrul comcrtului2 P12 <3141< 1&&2
9orma de proprietale2 3!OSocietati comerciale cu raspundere limitata
5ctivitatea preponderenta Acod si denumire clasa +5,H;2 1#!4O9abricarea altor articole te3tile n.c.a.
+od de identiticare iscala2 2(14##1
5tribut "O
1ILAN< PRESCURTAT H
la &ata &e ,+.+!.!=+=
9ornularul 1( ) pagina 1
) lei )
6enumirea indicatorului
Hr.
rd.
SO-6 -5
(1.(1.2(1( 31.12.2(1(
5 * 1 2
5. 5+J%F, %=O*%-%W5J,
%. %=O*%-%W5"% H,+O"PO"5-, Act. 2(1S2(3S2(!S2(#1 S2($S233 S234)
2$()2&()2&33;
(1 !&& $2(
%%. %=O*%-%W5"% +O"PO"5-, Act.211S212S213S214S231S232)2$1)2&1)
2&31;
(2
1$&4(4( 2!&4!#!
%%%. %=O*%-%W5"% 9%H5H+%5", Act 2E1S2E3S2ESS2E#)2&E; (3 E#34 &224
5+J%F, %=O*%-%W5J, ) JOJ5- Ard. (1 la (3; (4
1&(13#3 2E(4E1&
42
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
* 5+J%F, +%"+.-5HJ,
%. SJO+."% Act. 3(1S3(2S3(3S )3($S331S332S341S34!S34ES
)34$S3!1S3!4S3!ES3!#S !!$S3E1S )3E$S3#1S )3#$S3$1S )3$$)3&1)3&2)
3&3)3&4)3&!)3&E)3&#)3&$S4(&1)442$;
(!
#3E( 1((#!
%%.+",5HJ, Act.2E#) 2&ES4(&2S4%lS413S41$S42!S42$2S431S43#
S43$2S441S4424S 442$S444S44!S44ES44#S44$2 S4!1S4!ES4!$2S4E1
S4#3)4&1)4&!)4&ES!1$#;
(E
14&#$(3 2(!1#&3
%%%. %HF,SJ%J%% P, J,"=,H S+."J Act.!(1S!(!S!(ES!($S
!113S!114)!&1)!&!)!&E)!&$;
(#
( (
%F. +5S5 S% +OHJ."% -5 *5H+% Act. !112S!12S!31S
!32S!41S!42;
($ 1$4(! 2!212
5+J%F, +%"+.-5HJ, ) JOJ5- Ard. (! la ($; (& 1!23!E$ 2($#($(
+. +Q,-J.%,-% %H 5F5HS Act. 4#1; 1( $&!1$ 122E2#
6. 65JO"%%2 S.=,-, +5", J",*.%, P-]J%J, %HJ")
O P,"%O56] 6, P5H5 -5 .H 5H Act. 1E1 S1E2S1EE^)1E#S1E$)1E^)
2E^4(1 S4(3S4(4S4(!S4($S41&S421 S423S424S42ES 42# S42$1 S431 S43# S43$1
S441 S4423 S442$ S444 S44E S44#S44$1S4!1S4!3S4!!S4!ES4!# S4!$1S
4E2S4#3S!(&S!1$ES!1&;
11
3$4&1$ !2#2$!
,.5+J%F, +%"+.-5HJ, H,J,. 65JO"%% +.",HJ, H,J,
Ard.(&S1()11)1$;
12 122$1E$ 1E$2422
9.JOJ5- 5+J%F, =%H.S 65JO"%% +.",HJ,
Ard. (4S12)1#;
13
312&!41 42$#(41
9ornular 1( ) pagina 2 )lei )
G.65JO"%%2 S.=,-, +5", J",*.%, P-5J%J, %HJ")(
P,"%O565 =5% =5", 6, .H 5H Act.lE1S1E2S1EES1E#S1E$)
1E&S2E&S4(1S4(3S4(4S4(!S4($S41&S421S423S424S42ES42#S42$1S
431S43#S43$1S441S4423S442$S444S44ES44#S44$1S4!1S4!3S4!!S4!ES
4!#S4!$1S 4E2S4#3S!(&S!1$ES!1&;
14
1!!$S22 213!3#2
Q. P"OF%W%O5H, Act. 1!1; 1! ( (
% F,H%J."% %H 5F5HS Ard. 1#S1$;1 din care2 1E ( (
) subventii pentru investitii Act. 131S132S133S134S13$; 1# ( (
) venituri inregistrate in avans Act. 4#2; 1$ ( (
P. +5P%J5- S% ",W,"F,
% +5P%J5- Ard. 2( la 22;1 din care2 1& 1!E$1$4 214$1&#
) capital subscris varsat Act. 1(12; 2(
2(( 2((
) capital subscris nevarsat Act. 1(11; 21
) "atrimomul regiei Act. 1(1!; 22 ( (
%%. P"%=, 6, +5P%J5- Act. 1(4; 23 ( (
%%%.",W,"F, 6%H ",,F5-.5", Act. 1(!; 24
( (
%F.",W,"F, Act. 1(E; 2! ( (
5cliuni proprii Act. 1(&; 2E
( (
F. P"O9%J.- S5. P%,"6,",5 ",PO"J5J A5; Act. 11#; O Sold +
2#
( (
)))) Sold 6 2$ ( (
43
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
F%.P"O9%J.- S5. P%,"6,",5 ,/,"+%J%.-.J 9rH5H+%5" Act. 121;
) )))Sold +
2& 2!3! 34#2
OO So%d 6 3( ( (
"epartzarea proitului Act 12&; 31 ( (
+5P1J5-."% P"OP"%% ) JOJ5- Ard. 1&S23S24S2!)2ES2#)2$S2&)
3()31;
32
1!#(#1& 21!1EE&
Patnmtauul public Act 1(1E; 33 ( (
+5P%J5-."% ) JOJ5- Ard. 32S33; 34 1!#(#1& 21!1EE&
Administrator! )ntocmit
Humele si prenumele Humele si prenumele Acalitatea;
+"%K5H GQ,O"GQ, -.+5 %O5H5
A1)compartim.inanciar)contabil
sau personal caliicat incadrat;
Semntura Semntura
Ktampila unitii
AneAa nr. !
CONTUL ;E PRO%IT 5l PIER;ERE
la &ata &e ,+.+!. !=+=
9onmular 2( ) pagina 1 ) lei )
;enu"irea in&icatorului
Nr
r&
Realizri Qn erioa&a &e
raortare
,+.+!.!==) ,+.+!.!=+=
A 1 + !
l.+ira de ataceri neta Ard.(2 la (!;
(1
E&34$34 #!!$4(2
Productia vandut Act#(1S#(2S#(3S#(4S#(!S#(ES#($; (2
!(E242& #(!#311
Fenituri din vanzarea martunlor Act.#(#; (3
1$#24(! !(1(&1
Fenituri din dob7nzi 0nregistrate de entitile al cror o#iect de activitate
0l constituie leasingul Act #EE;
(4 ( (
Fenituri din subventii de e3ploatare aerente cirei de ataceri nete ct.#411; (!
( (
2. Fariatia stocurilor de produse inite Act.#11; ) Sold +
(E
14$32 2!2(1
si a "roductiei m curs de execuie B Sold 6
(#
1#11! 1!12
3.Productia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii si
capitalizat Act.#21S#22;
($ ( (
4.5lte venituri din e3ploatare Act #41#S#!$;
(&
( (
F,H%J."% 6%H ,/P-O5J5", ) JOJ5- Ard.(1S(E)(#S($S(&;
1(
E&32!!1 #!$2(&1
!. a; +'elluieli cu materiile prime si materialele consumabile
Act.E(1SE(2)#412;
11
44232&# !21!222
5lte c'eltuieli materiale Act.E(3SE(4SE(ESE($; 12
121314 12!211
b; 5lte c'eltuieli e3terne Acu energie si apa; Act.E(!)#413; 13
1&$#! 2!211
c; +'eltuieli privind marurile ActE(#; 14
$&12!2 4(3212
44
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
E.+'eltuicli cu personalul Ard.1ES1#;1 din care2 1!
1133!33 11#EE!!
a; Salarii i indeninizatii Act.E41SE42)#414; 1E
#&!4E2 $2!#23
b; +'eltuieli cu asigurarile si protectia sociala Act.E4!)#41!; 1#
33$(#1 3!(&32
#. a; 54ustari de valoare privind imobilizrile corporale si necorporale
Ard. 1&)2(;
1$ 2(121! 214131
a.1; +'eltuieli Act.E$11SE$13;
1&
2(121! 214131
a.2;Fenituri Act#$13;
2(
( (
b; 54ustari de valoare privind activele circulante Ard.22)23; 21
( (
b.l; +'eltuieli Act.E!4SE$14; 22
( (
b.2; Fenituri Act.#!4S#$14; 23
( (
$. 5lte c'eltuieli de e3ploatare Ard.2! la 2$;
24
( 2!2E4!
$.1 +'eluieli privind prestatiile e3teme
Act.E11SE12SE13SE14SE21SE22SE23SE24SE2!SE2ESE2#SE2$)#41E;
2! ( 22#433
$.2 +'eltuieli cu alte impozite1 ta3e si varsaminte asimilate Act.E3!; 2E
( 2!212
$.3 +'eltuieli cu despagubiri donatii si activele cedate Act.E!$; 2#
( (
+'eltuieli privind dobanzile de reinantare inregistrate de entitatile al
caror obiect de activitate il constituie leasingul Act. EEE;
2$ ( (
54ustari privind provizioanele Ard.3()31; 2&
( (
)+'eltuieli Act.E$12; 3(
( (
)Fenituri Act#$12; 31
( (
9ormularul 2( ) pagina 2 ) lei )
+Q,-J.%,-% 6, ,/P-O5J5",)JOJ5-Ard.11 la 1! S1$S21S24S2&; 32 E#&(4$E #4122$#
P"O9%J.- S5. P%,"6,",5 6%H ,/P-O5J5", ) Proit Ard. 1()32; 33 142(E! 1E&$(4
)PierdereArd.32)1(; 34 ( (
&. Fenituri din interese de participare Act.#E11S#E13; 3! ( (
) din care1 veniturile obinute de la entitatile ailiate 3E ( (
1(.Fenituri din alte investitii si imprumuturi care ac parte din activele
imobilizate Act.#E3;
3# ( (
) din care1 veniturile obtmute de la entitatile ailiate 3$ ( (
11. Fenituri din dob7nzi Act.#EE; 3& 1212 1!#1
) din care1 veniturile obinute de la entittile ailiate 4( ( (
5lte venituri inanciare Act. #E2S#E4S#E!S#E#S#E$; 41 ( (
F,H%J."% 9%H5H+%5", ) JOJ5- Ard.3!S3#S3&S41; 42 1212 1!#1
12.54ustari de valoare privind unobilizanie tmanciare si a investitiilor
tinanciare detinute ca active circulante Ard.44)4!;
43 ( (
) +'eltuieli Act.E$E; 44 ( (
) Fenituri Act.#$E; 4! ( (
13. +'eltuieli privind dobanzile Act.EEE)#41$; 4E 4&#12 !3(31
) din care. c'eltuielile in relatia cu entitatile ailiate 4# ( (
5lte c'eltuieli inanciare Act.EE3SEE4SEE!SEE#SEE$; 4$ $&211 112#&&
+Q,-J.%,-% 9%H5H+%5", ) JOJ5- Ard.43S4ES4$; 4& 13$&23 1E!$3(
P"O9JJ.- S5. P%,"6,",5 9%H5H+%5"A5; ) Proit Ard. 42)4&; !( ( (
) Pierdere Ard.4&)42; !1 13##11 1E42!&
14.P"O9%J.- S5. P%,"6,",5 +.",HJA5;. Proit Ard 1(S42)32)4&; !2 43!4 !!4!
4!
Lucrare de disertaie
Evaluarea standingului financiar la S.C. Elis Lux S.R.L.
) Pierdere Ard.32S4&)l()42; !3 ( (
1!. Fenituri e3traordinare Act.##1; 1 !4 ( (
1E.+'eltuieli e3traordinare Act.E#1; !! ( (
1#.P"O9%J.- S5. P%,"6,",5 6%H 5+J%F%J5J,5
,/J"5O"6%H5"5 )Proit Ard.!4)!!;
!E ( (
)Pierdere A rd.!!)!4; !# ( (
F,H%J."% JOJ5-, Ard. 1(S42S!4; !$ E&33#E3 #!$3EE2
+Q,-J.%,-% JOJ5-, Apt.32S4&S!!; !& E&2&4(& #!#$11#
P"O9%J.- S5. P%,"6,"5 *".J5 )Proit Ard.!$)!&; E( 43!4 !!4!
)Pierdere Ard.!&)!$; E1 ( (
%$.%mpozitul pe proit Act)E&1; E2 1$1& 2(#3
1&. 5lte impozite neprezentate la elementele dc mai sus Acl. E&$; E3 ( (
2(. P"O9%J.- S5. P%,"6,"5 H,JA5; 5 ,/,"+%J%.-.%
9%H5H+%5" )Proit Ard.E()E1)E2)E3;
E4 2!3! 34#2
) Pierdere Ard.E1SE2SE3)E(; E! ( (
5dmninistrator1 %ntocmit
Humele i prenumele Humcle si prenumele Acalitatea;
+"%K5H GQ,O"GQ, -.+5 %O5H5 A1) compartim.inanciar)
Semntura contabil sau personal caliicat incadrat;
Ktampila unitii Semntura
4E

S-ar putea să vă placă și