Sunteți pe pagina 1din 8

100

ANEXA NR. 19
la Metodologie

C A L E N D A R U L
mobilitii personalului didactic din nvmntul preuniversitar pentru anul colar 2014 - 2015

I. Ordinea desfurrii etapelor mobilitii personalului didactic din nvmntul preuniversitar pentru anul
colar 2014-2015 este urmtoarea:
1) ntocmirea listelor cuprinznd personalul didactic titular care ndeplinete condiiile legale de pensionare la 1
septembrie 2014 de ctre unitile de nvmnt i comunicarea acestora la inspectoratul colar:
a) pentru limit de vrst;
b) la cerere, pentru pensionare anticipat sau pensionare anticipat parial.
Termen: 3 februarie 2014

2) Constituirea posturilor didactice/catedrelor, ncadrarea personalului didactic titular, soluionarea cererilor de
ntregire/completare a normei didactice de predare-nvare-evaluare la nivelul unitilor de nvmnt a personalului didactic
titular i soluionarea cererilor cadrelor didactice titulare prevzute la art. 48 alin. (2)-(3) pentru anul colar 2014-2015:
a) depunerea cererilor de ctre cadrele didactice titulare prevzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie la secretariatele
unitilor de nvmnt;
Termen: 3 februarie 2014
b) comunicarea, la inspectoratele colare, a acordului/refuzului pentru transfer a cadrelor didactice titulare prevzute la
art. 48 alin. (2) din Metodologie;
Termen: 6 februarie 2014
c) stabilirea de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar, a listei finale a cadrelor didactice prevzute la art.
48 alin. (2) din Metodologie pentru care se acord transferul;
Termen: 10 februarie 2014
d) constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unitilor de nvmnt/consoriilor colare;
Perioada: 3-14 februarie 2014
e) analiza, corectarea i avizarea proiectului de ncadrare i a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de
ctre inspectoratul colar.
Perioada: 17-24 februarie 2014

3) Completarea normei didactice de predare-nvare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul inspectoratului
colar:
a) afiarea la inspectoratele colare a listei orelor/catedrelor vacante/rezervate, pentru soluionarea completrilor de
norm didactic;
Termen: 25 februarie 2014
b) nregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul colar;
Perioada: 25-27 februarie 2014
c) edin public organizat de comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, constituit
la nivelul inspectoratului colar, pentru completarea normei;
Termen: 28 februarie 2014
d) emiterea i comunicarea deciziilor de completare de norm/transfer.
Termen: 3 martie 2014

4) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrngere de activitate sau prin restructurarea reelei
colare ori prin desfiinarea unor uniti de nvmnt:
a) afiarea la inspectoratul colar a listei cuprinznd posturile didactice/catedrele vacante/rezervate;
Termen: 4 martie 2014
b) afiarea, la inspectoratele colare, a listei cadrelor didactice care intr n restrngere de activitate, ncepnd cu 1
septembrie 2014;
Termen: 4 martie 2014

c) depunerea solicitrilor la unitile de nvmnt, de ctre cadrele didactice aflate n restrngere de activitate, pentru
obinerea acordurilor n vederea soluionrii restrngerii de activitate;
Perioada: 5-10 martie 2014


101

d) analiza n consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt a solicitrilor i comunicarea hotrrii cu privire la
acordarea/neacordarea acordurilor pentru transfer;
Termen: 11 martie 2014
e) nregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare care solicit soluionarea restrngerii de activitate la comisia de
mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar; verificarea i
avizarea dosarelor depuse de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la
nivelul inspectoratului colar i consilierul juridic al inspectoratului colar;
Perioada: 11-18 martie 2014
f) desfurarea probelor practice/orale de profil;
Termen: 19 martie 2014
g) afiarea la inspectoratul colar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicit soluionarea restrngerii de
activitate;
Termen: 20 martie 2014
h) nregistrarea contestaiilor la punctajele acordate;
Perioada: 20-21 martie 2014
i) soluionarea contestaiilor n consiliul de administraie al inspectoratului colar i afiarea punctajelor finale;
Termen: 24 martie 2014
j) soluionarea cererilor de restrngere de activitate n edin public;
Termen: 25 martie 2014
k) nregistrarea contestaiilor la inspectoratul colar cu privire la modul de soluionare a restrngerilor;
Perioada: 25-26 martie 2014
l) soluionarea contestaiilor n consiliul de administraie al inspectoratului colar;
Termen: 27 martie 2014
m) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare.
Termen: 31 martie 2014

5) Pretransferul consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular:
a) afiarea la inspectoratul colar a listei cuprinznd posturile didactice/catedrele vacante/rezervate;
Termen: 28 martie 2014
b) etapa I de depunere a cererilor de pretransfer - depunerea cererilor, nsoite de documentele cerute n acestea, de ctre
cadrele didactice care solicit pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt la inspectoratele colare, precum i la unitile
de nvmnt care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru obinerea acordului/acordului de principiu pentru
pretransfer;
Perioada: 31 martie-3 aprilie 2014
c) afiarea la unitile de nvmnt, la sediile inspectoratelor colare i pe pagina de web a inspectoratelor colare, a
listei cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer n etapa I, cu precizarea unitilor de nvmnt la care
acestea sunt titulare;
Termen: 7 aprilie 2014
d) etapa a II-a de depunere a cererilor de pretransfer - depunerea cererilor, nsoite de documentele cerute n acestea, de
ctre cadrele didactice care solicit pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt la inspectoratele colare, precum i la
unitile de nvmnt care au publicat posturi didactice/catedre vacante i la unitile de nvmnt la care sunt titulare cadre
didactice care au depus cereri de pretransfer n etapa I pentru obinerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer;
Perioada: 7-9 aprilie 2014
e) afiarea la unitile de nvmnt, la sediile inspectoratelor colare i pe pagina de web a inspectoratelor colare, a
listei cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer n etapele I i II, cu precizarea unitilor de nvmnt la
care acestea sunt titulare;
Termen: 10 aprilie 2014
f) etapa a III-a de depunere a cererilor de pretransfer - depunerea cererilor, nsoite de documentele cerute n acestea, de
ctre cadrele didactice care solicit pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt la inspectoratele colare, precum i la
unitile de nvmnt care au publicat posturi didactice/catedre vacante i la unitile de nvmnt la care sunt titulare cadre
didactice care au depus cereri de pretransfer n etapele I i II pentru obinerea acordului/acordului de principiu pentru
pretransfer;
Perioada: 10-11 aprilie 2014
g) analiza, n consiliile de administraie al unitilor de nvmnt, a solicitrilor depuse de cadrele didactice titulare i
comunicarea hotrrii cu privire la acordarea/neacordarea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer;
Termen: 14 aprilie 2014


102

h) depunerea acordurilor/acordurilor de principiu emise de unitile de nvmnt, de ctre personalul didactic titular
care solicit pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, la comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul
preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar; verificarea i avizarea dosarelor depuse de ctre comisia de
mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar i consilierul
juridic al inspectoratului colar;
Perioada: 14-16 aprilie 2014
i) desfurarea probelor practice/orale;
Termen: 17 aprilie 2014
j) soluionarea cererilor de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt n edin public;
Termen: 23 aprilie 2014
k) nregistrarea contestaiilor la inspectoratul colar cu privire la modul de soluionare a cererilor de pretransfer
consimit ntre unitile de nvmnt;
Perioada: 23-24 aprilie 2014
l) soluionarea contestaiilor n consiliul de administraie al inspectoratului colar;
Termen: 28 aprilie 2014
m) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare.
Perioada: 28 aprilie-6 mai 2014

6) Stabilirea personalului didactic care ndeplinete condiiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2014 i se
menine n activitate ca titular n anul colar 2014-2015, n funcia didactic, pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat
la data de 1 septembrie 2014:
a) depunerea i nregistrarea cererilor la secretariatele unitilor de nvmnt:
Perioada: 31 martie-10 aprilie 2014
b) afiarea la avizierele i pe site-urile inspectoratelor colare a listei unitilor de nvmnt i a posturilor
didactice/catedrelor la care sunt ncadrai suplinitori fr studii corespunztoare postului, respectiv a listei unitilor de
nvmnt i a posturilor didactice/catedrelor la care au rmas restrngeri de activitate nesoluionate;
Termen: 10 aprilie 2014
c) discutarea i analizarea de ctre consiliile profesorale ale unitilor de nvmnt, a cererilor depuse, n funcie de
datele comunicate de inspectoratele colare, de evoluia demografic la nivel local, de planurile de colarizare, de dinamica
resurselor umane, de politicile de personal i de evoluia planurilor-cadru de nvmnt i supunerea aprobrii cererilor
consiliilor de administraie ale unitilor de nvmnt;
Termen: 14 aprilie 2014
d) comunicarea, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, inspectoratului colar i cadrelor
didactice, a acordului/refuzului privind meninerea n activitate ca titular, a personalului didactic care ndeplinete condiiile
legale de pensionare, n funcia didactic pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2014, n
anul colar 2014-2015;
Termen: 16 aprilie 2014
e) validarea de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar a listelor finale cuprinznd cadrele didactice care
ndeplinesc condiiile legale de pensionare i care solicit meninerea n activitate ca titular, n funcia didactic pn la 3 ani
peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2014, n anul colar 2014-2015;
Termen: 24 aprilie 2014
f) depunerea i nregistrarea contestaiilor la sediile inspectoratelor colare;
Perioada: 24-25 aprilie 2014
g) soluionarea contestaiilor de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar.
Termen: 28 aprilie 2014
h) emiterea i comunicarea deciziilor.
Perioada: 28 aprilie-6 mai 2014

7) Modificarea duratei contractelor individuale de munc ale cadrelor didactice netitulare din perioad determinat n
perioad nedeterminat n baza art. 253 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare:
a) depunerea i nregistrarea cererilor la secretariatele unitilor de nvmnt;
Perioada: 31 martie-10 aprilie 2014
b) analiza, n consiliile de administraie al unitilor de nvmnt, a solicitrilor depuse de cadrele didactice netitulare
calificate i comunicarea hotrrii cu privire la modificarea duratei contractelor individuale de munc conform art.253 din
Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare;
Perioada: 14-16 aprilie 2014

103

c) verificarea situaiilor transmise de unitile de nvmnt, de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din
nvmntul preuniversitar, constituit la nivelul inspectoratului colar;
Perioada: 17-23 aprilie 2014
d) validarea de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar a listelor finale cuprinznd cadrele didactice
netitulare propuse pentru a deveni titulare ncepnd cu 1 septembrie 2013, conform art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu
modificrile i completrile ulterioare;
Termen: 24 aprilie 2014
e) depunerea i nregistrarea contestaiilor la sediile inspectoratelor colare;
Perioada: 24-25 aprilie 2014
f) soluionarea contestaiilor de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar.
Termen: 28 aprilie 2014
g) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare.
Perioada: 28 aprilie-6 mai 2014

8) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de munc, n anul colar 2014-2015, pentru personalul didactic
angajat cu contract individual de munc pe perioad determinat, care a dobndit cel puin definitivarea n nvmnt, n baza
notei/mediei de repartizare minimum 7 (apte) obinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 i/sau iulie 2011:
a) depunerea i nregistrarea la secretariatele unitilor de nvmnt, a cererilor personalului didactic angajat cu
contract individual de munc pe perioad determinat, care a dobndit cel puin definitivarea n nvmnt, n baza
notei/mediei de repartizare minimum 7 (apte) obinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 i/sau 2011, conform prevederilor art. 57 din
Metodologie;
Perioada: 11-17 aprilie 2014
b) comunicarea, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, inspectoratului colar i cadrelor
didactice, a acordului/acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad
determinat n anul colar 2014-2015, conform prevederilor art. 57 din Metodologie;
Termen: 23 aprilie 2014
c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele colare, a cadrelor didactice care au primit acordul/acordul de
principiu privind prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2014-2015,
conform prevederilor art. 57 din Metodologie; verificarea dosarelor i a situaiilor transmise de unitile de nvmnt, de ctre
comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, constituit la nivelul inspectoratului colar.
Perioada: 23-28 aprilie 2014
d) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare.
Perioada: 28 aprilie-6 mai 2014

9) Ocuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar:
a) afiarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluionrii restrngerilor de activitate, a soluionrii
cererilor de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, cererilor personalului didactic care a solicitat meninerea n
activitate ca titular, n funcia didactic pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2014, n anul
colar 2014-2015, a cererilor cadrelor didactice care au solicitat titularizarea n baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i a cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de munc, n anul
colar 2014-2015, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de munc pe perioad determinat, conform
prevederilor art. 57 din Metodologie;
Termen: 29 aprilie 2014
b) afiarea listei reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs la unitile de nvmnt
i la inspectoratele colare;
Termen: 30 aprilie 2014
c) verificarea i publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs, a
centrelor de concurs i a graficului de desfurare a probelor la unitile de nvmnt i la inspectoratele colare;
Termen: 5 mai 2014
d) nregistrarea cererilor de nscriere a candidailor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenii promoiei 2014, la secretariatul unitii de nvmnt/centrului care organizeaz
concurs;
Perioada: 6-16 mai 2014
e) verificarea i avizarea dosarelor candidailor de ctre comisia de organizare i desfurare a concursului i consilierul
juridic al inspectoratului colar;
Perioada: 19-21 mai 2014
104

f) validarea nscrierii, prin semntur, de ctre candidai sau mputerniciii acestora prin procur notarial n original,
conform graficului stabilit de comisia de organizare i desfurare a concursului; neprezentarea la validare atrage dup sine
anularea nscrierii la concurs;
Perioadele: 21-23 mai 2014; 14-16 iulie pentru absolvenii promoiei 2014
g) afiarea listei candidailor nscrii i a graficului privind susinerea probelor practice/orale i a inspeciilor la clas;
Termen: 26 mai 2014
h) organizarea i desfurarea probelor practice/orale i a inspeciilor speciale la clas;
Perioada: 26 mai-27 iunie 2014
i) desfurarea probei scrise;
Termen: 21 iulie 2014
j) afiarea rezultatelor;
Termen: 25 iulie 2014
k) nregistrarea contestaiilor la inspectoratele colare i transmiterea acestora la centrele de evaluare;
Perioada: 25-26 iulie 2014
l) rezolvarea contestaiilor;
Perioada: 28-29 iulie 2014
m) afiarea rezultatelor finale.
Termen: 30 iulie 2014
9.1) Etapa I de repartizare - repartizarea n edin public, la nivel de centru de concurs/unitate de nvmnt, a
candidailor care au obinut cel puin media de repartizare 7,00 (apte) la concursul din sesiunea 2014, conform art. 58 alin. (9)
din Metodologie, n ordinea descresctoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate n vederea angajrii pe
perioada nedeterminat:
a) repartizarea n edin public, la nivelul centrului de concurs/unitate de nvmnt, a candidailor care au obinut cel
puin media 7,00 (apte), conform art. 58 alin. (9) din Metodologie, n ordinea descresctoare a mediilor, pe posturile
didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioad nedeterminat;
Termen: 31 iulie 2014
b) repartizarea, n edin public, a candidailor cu media de repartizare minimum 7 (apte), conform art. 58 alin. (9) din
Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract de munc pe perioad nedeterminat, la
nivelul centrelor de concurs n care au susinut att proba practic sau inspecia special la clas n profilul postului, ct i proba
scris sau n alte centre de concurs n care au susinut proba practic sau inspecia special la clas n profilul postului, n
ordinea descresctoare a mediilor;
Termen: 1 august 2014

c) transformarea posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioad nedeterminat rmase neocupate, n posturi
didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioad determinat i reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor pentru
angajare pe perioad nedeterminat;
Termen: 2 august 2014
d) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr.
Perioada: 6-29 august 2014
9.2) Etapa a II-a de repartizare - repartizarea n edin public, la nivel de centru de concurs/unitate de nvmnt, a
candidailor care au obinut cel puin media de repartizare 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2014, conform art. 58 alin. (10)
din Metodologie, n ordinea descresctoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru
angajare pe perioad determinat:
a) repartizarea n edin public, la nivelul centrului de concurs/unitate de nvmnt, a candidailor care au obinut cel
puin media 5 (cinci) la concursul din sesiunea 2014, conform art. 58 alin. (10) din Metodologie, n ordinea descresctoare a
mediilor de repartizare, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate n vederea angajrii pe perioad
determinat;
Perioada: 4-5 august 2014
b) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr;
Perioada: 6-29 august 2014
c) transmiterea, la inspectoratele colare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete
reactualizate, a listei candidailor repartizai i a listei candidailor rmai nerepartizai;
Termen: 5 august 2014
d) publicarea, la inspectoratele colare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete
rmase neocupate, a listei candidailor repartizai i a listei candidailor rmai nerepartizai.
Termen: 5 august 2014

105

10) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, prin concurs, n unitile de nvmnt
preuniversitar prevzute la art. 58 alin. (3) din Metodologie, conform Procedurii specifice de organizare i desfurare a
concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n aceste uniti de nvmnt se stabilete de
Ministerul Educaiei Naionale:
a) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educaiei Naionale a listei actualizate cu posturile
didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile i afiarea acesteia la inspectoratul colar i la unitile de
nvmnt care organizeaz concurs individual;
Termen: 5 mai 2014
b) nregistrarea cererilor de nscriere a candidailor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenii promoiei 2014, la secretariatul unitii de nvmnt care organizeaz concurs;
Perioada: 6-16 mai 2014
c) verificarea i avizarea dosarelor candidailor de ctre comisia de organizare i desfurare a concursului i consilierul
juridic al inspectoratului colar;
Perioada: 19-21 mai 2014
d) validarea nscrierii, prin semntur, de ctre candidai sau mputerniciii acestora prin procur notarial n original,
conform graficului stabilit de comisia de organizare i desfurare a concursului; neprezentarea la validare atrage dup sine
anularea nscrierii la concurs;
Perioada: 21-23 mai 2014;
e) afiarea listei candidailor nscrii i a graficului privind susinerea probelor practice/orale, a inspeciilor la clas i a
probelor scrise;
Termen: 26 mai 2014
f) organizarea i desfurarea probelor practice/orale, a inspeciilor speciale la clas i a probelor scrise
Perioada: 26 mai-16 iulie 2014

Not. Absolvenii promoiei 2014 pot participa la proba scris n cadrul concursului organizat individual de unitile de
nvmnt pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai dup prezentarea adeverinei
de absolvire.
Repartizarea candidailor care particip la concursul organizat individual de unitile de nvmnt pentru ocuparea
posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate se repartizeaz conform punctelor 9.1 i 9.2.

11) Detaarea n interesul nvmntului:
a) numirea, prin detaare n interesul nvmntului, n funciile de conducere, ndrumare i control neocupate prin
concurs;
Termen: 4 august 2014
b) nregistrarea acordurilor la unitile de nvmnt; nregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a cror
restrngere de activitate nu a fost soluionat prin transfer sau detaare n interesul nvmntului, la inspectoratele colare;
Perioada: 21-22 august 2014
c) organizarea i desfurarea probelor practice/orale n profilul postului;
Termen: 25 august 2014
d) discutarea i soluionarea propunerilor pentru detaare n interesul nvmntului n consiliile de administraie ale
unitilor de nvmnt i transmiterea listei cadrelor didactice detaate n interesul nvmntului la inspectoratele colare;
Termen: 26 august 2014
e) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a aprobrii detarilor n interesul
nvmntului;
Termen: 26 august 2014
f) soluionarea cererilor cadrelor didactice titulare, a cror restrngere de activitate nu a fost soluionat prin transfer sau
repartizare, n edin public, prin detaare n interesul nvmntului pentru nesoluionarea restrngerii de activitate, pe
posturi didactice/catedre vacante/rezervate;
Termen: 27 august 2014
g) emiterea i comunicarea deciziilor de detaare n interesul nvmntului.
Perioada: 27-29 august 2014

12) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului colar, cadrelor
didactice titulare care solicit continuitate pentru detaare la cerere, cadrelor didactice titulare care solicit detaare la cerere
candidailor rmai nerepartizai dup concursul din sesiunea 2014, precum i candidailor care solicit angajare pe perioad
determinat n baza rezultatelor obinute la concursurile de titularizare sesiunile 2013, 2012 sau 2011:
106

a) depunerea i nregistrarea cererilor, la secretariatele unitilor de nvmnt, de ctre cadrele didactice angajate cu
contract individual de munc pe perioad determinat, care solicit prelungirea duratei contractelor individuale de munc pe
perioad determinat n anul colar 2014-2015;
Perioada: 11-17 aprilie 2014
b) comunicarea, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, inspectoratului colar i cadrelor
didactice, a acordului/acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractelor individuale de munc pe
perioad determinat n anul colar 2013-2014;
Termen: 23 aprilie 2014
c) nregistrarea, la inspectoratele colare, a cererilor de nscriere, nsoite de documentele solicitate n acestea, pentru
cadrele didactice care solicit completarea normei didactice, detaare n interesul nvmntului pentru restrngere
nesoluionat, continuitate pentru detaare la cerere, respectiv detaare la cerere prin concurs sau concurs specific, precum i a
candidailor care beneficiaz de prelungirea contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2014-
2015, conform art. 85 din Metodologie i a celor care solicit angajare pe perioad determinat n baza mediilor de
repartizare/notelor obinute la concursurile de titularizare sesiunile 2013, 2012 sau 2011; verificarea i avizarea dosarelor de
ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar i consilierul juridic al inspectoratului colar;
Perioada: 21-22 august 2014
d) organizarea i desfurarea probelor practice/orale n profilul postului;
Termen: 25 august 2014
e) afiarea punctajelor la inspectoratele colare;
Termen: 25 august 2014

f) depunerea contestaiilor la punctaje la inspectoratele colare;
Perioada: 25-26 august 2014
g) soluionarea contestaiilor, afiarea listelor finale la inspectoratele colare i validarea i revalidarea fielor de
nscriere;
Perioada: 26-27 august 2014
h) soluionarea n edin public, a cererilor de completare a normei didactice i de detaare n interesul nvmntului
pentru restrngere nesoluionat;
i) soluionarea, n edin public, a cererilor de continuitate pentru detaare la cerere;
j) repartizarea, n edin public, a cadrelor didactice titulare prin detaare la cerere, care au obinut cel puin media 5
(cinci), n ordinea descresctoare a mediilor obinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor
vacante n unitile de nvmnt preuniversitar, sesiunea 2014;
k) repartizarea, n edin public, a cadrelor didactice titulare prin detaare la cerere, n ordinea descresctoare a
punctajelor;
l) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluionrii detarilor la cerere i ca
urmare a acordrii prelungirii contractelor pe perioad determinat pentru anul colar urmtor;
Termen: 27 august 2014
m) repartizarea candidailor care au obinut cel puin media 5 (cinci) rmai nerepartizai dup concursul din sesiunea
2014, precum i a candidailor care au obinut cel puin media de repartizare 5 (cinci) i care solicit angajare pe perioad
determinat n baza mediilor de repartizare de la concursul din sesiunea 2013 i/sau sesiunea 2012, n ordinea descresctoare a
mediilor de repartizare;
Perioada: 28-29 august 2014
n) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr.
Perioada: 29 august-1 septembrie 2014

13) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate n regim de plata cu ora:
a) depunerea dosarelor pentru ncadrare n regim de plat cu ora la unitile de nvmnt i la inspectoratele colare;
Perioada: 1-2 septembrie 2014
b) atribuirea orelor vacante/rezervate n regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unitilor de
nvmnt, prin decizie a directorilor unitilor de nvmnt i acordarea avizului pentru ncadrare n regim de plata cu ora
personalului didactic titular din alte uniti de nvmnt, personalului didactic asociat i personalului didactic pensionat;
Termen: 3 septembrie 2014
c) transmiterea, la inspectoratele colare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete
rmase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate n regim de plata cu ora i a listei posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete ramase neocupate datorit neprezentrii la post a candidailor
repartizai n etapele anterioare;
Termen: 4 septembrie 2014

107

d) afiarea listei posturilor didactice vacante/rezervate, reactualizat, la inspectoratele colare;
Termen: 5 septembrie 2014
e) repartizarea candidailor conform art. 94 alin. (4) din Metodologie;
Termen: 8 septembrie 2014
f) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr;
Termen: 9 septembrie 2014
g) atribuirea orelor vacante/rezervate n regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de
munc pe perioad determinat la nivelul unitilor de nvmnt, prin decizie a directorilor unitilor de nvmnt i
transmiterea situaiei la inspectoratele colare.
Perioada: 9-10 septembrie 2014

14) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului colar, candidailor
care au obinut cel puin nota 5,00 i care solicit angajare pe perioad determinat n baza notelor de la concursul din iulie
2011, n ordinea descresctoare a notelor:
a) afiarea listei posturilor didactice vacante/rezervate, reactualizat, la inspectoratele colare;
Termen: 11 septembrie 2014

b) repartizarea candidailor conform art. 94 alin. (4) din Metodologie;
c) repartizarea, n edin public, la nivelul inspectoratului colar, a candidailor care au obinut cel puin nota 5 (cinci)
i care solicit angajare pe perioad determinat n baza notelor de la concursul din iulie 2011, n ordinea descresctoare a
notelor;
Termen: 12 septembrie 2014
d) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr.
Termen: 15 septembrie 2014

II. Transmiterea la Ministerul Educaiei Naionale a situaiei statistice globale privind repartizarea candidailor
pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate.
Termen: 26 septembrie 2014