Sunteți pe pagina 1din 2

CAPITOLUL IV RELA II INTERNA IONALE

ROMNIA I TRATATUL DE LA VAR OVIA


1.) Tratatul de la Var ovia
- mpr irea Europei n zone de influen era o n elegere ntre Marile Puteri (SUA, Marea
Britanie, USS), parti!ipante la Al "oilea z#oi Mondial, grupate n $a iunile Unite%%
- om&nia a intrat n 'fera de intere' 'o(ieti! i a fo't 'upu' unui regim !omuni't, totalitar
de e)trem 't&ng%%
- 'itua ia interna ional, n zona !entral i 'ud-e't european, era rezultanta dorin ei
Mo'!o(ei de a realiza un !ordon de 'e!uritate la frontierele *imperiului din e)terior+ %%
- !on!e'ia f!ut Mo'!o(ei 'e afla n #alan , !u parti!iparea i impli!area USS la
lu!rrile i de!iziile in'titu iilor interna ionale%%
- dorind ' e!,ili#reze -o!ul de putere n Europa, SUA a !reat Tratatul Atlanticului de Nord
($A./) 0 n 1121, o alian militar a 'tatelor o!!identale mpotri(a USS%%
- Uniunea So(ieti! a r'pun', prin !rearea Tratatului de la Var ovia, la 14 mai 1955
numit Tratatul de prietenie, colaborare i asisten mutual %%
- pr ile !ontra!tante ale a!e'tui pa!t !u !ara!ter militar, *'ateli i+ ai Mo'!o(ei 'emnat la
3ar o(ia, erau ri 'o!iali'te (Al#ania, Bulgaria, 4e,o'lo(a!ia, " 5erman, om&nia,
Ungaria, USS), aflate n or#ita Mo'!o(ei%%'tatul 'o!iali't !are nu 'e n'!rie n organiza ie
e'te 6ugo'la(ia, !are ader la mi !area de nealiniere%%
- armatele a!e'tor ri au inter(enit !u #rutalitate n re(oltele unor 'tate, pre!um Ungaria
(1178) i 4e,o'lo(a!ia (1189)%% om&nia nu a parti!ipat la reprimarea *Prim(erii de la
Praga+ din 1189%%
- Pa!tul de la 3ar o(ia a fo't un in'trument n m&na liderilor !omuni ti de la :remlin, o
for militar !e a(ea drept '!op de a men ine n 'fera de influen un 'i'tem de (alori
totalitar, dominat i impregnat de !on!ep ia for ei proletare, a partidului uni!%%
2.) Strutura i or!a"i#area Patului de la Var ovia
$ * Protocolul cu privire la crearea Comandamentului Unit al or elor Armate ale
statelor participante la Tratatul de Prietenie, Colaborare i Asisten !utual" a(ea
!a prin!ipii; a)ntrirea !apa!it ii de aprare a 'tatelor mem#re< #)organizarea
=or elor Armate Unite<
/rganizare; Co%itetul Politi Co"&ultativ al!tuit din !ondu!torii partidelor !omuni'te
Co%a"da%e"tul Su're% 0 a(ea !a atri#u ie apli!area de!iziilor 4P4 (a(ea n
frunte un mare al 'o(ieti!)
Statul Ma(or 0 !u 'ediul la Mo'!o(a, !are !oordona a!ti(itatea militar i era
al!tuit din reprezentan ii permanen i ai Marilor State Ma-ore al rilor mem#re
$ 4omanda armatelor rilor mem#re ale =or elor Armate Unite era e)er!itat de
mini'trul aprrii fie!rei ri<
Statutul 4omandamentului Uni! al =or elor Armate urma ' fie ela#orat de 4omandantul
Suprem%% do!umentul a fo't apro#at de 4P4 (4omitetul Politi! 4on'ultati() n 1178<
).)Po#i ia Ro%*"iei +,-..$,--, )
- la n!eput pozi ia om&niei a fo't de 'upunere i fidelitate fa de Mo'!o(a,
- n 1178, om&nia a 'pri-init inter(en ia armat a USS,
- n 1179, om&nia a o# inut retragerea trupelor Armatei o ii din ar,
- n 1182, 'o(ieti!ii i-au retra' i !on'ilierii din om&nia,
- politi!a e)tern rom&nea'! a fo't un apana- al !ondu!torilor, 5,eorg,e 5,eorg,iu "e- i
$i!olae 4eau e'!u<
om&nia a formulat o#ie! ii fa de noul proie!t de Statut al .ratatului de la
3ar o(ia
-- rolul 4P4 ' nu fie ,otr&tor, !i !on'ultati(%%
- !ondu!erea n rz#oi ' fie realizat de !omandamentele na ionale%%
- !omandamentul 'uprem ' fie numit prin a!ordul tuturor gu(ernelor%%
- !ontrolul for elor armate ' 'e e)e!ute de fie!are autoritate na ional pentru efe!ti(ele
proprii%%
- r'punderea pentru ni(elul pregtirii efe!ti(elor ' re(in !ondu!erii 'tatelor mem#re%%
- nea!!eptarea ame'te!ului reprezentan ilor 4omandamentului Suprem pe l&ng fie!are
!omandament na ional%%
Alte diferen e de opinie n pro#leme de 'tatut i !ondu!erea trupelor ;
--'o(ieti!ii in'i'tau pentru a di'pune di'!re ionar de trupele i teritoriul 'tatului mem#ru,
!,iar tre!&nd pe'te !ondu!erea 'tatului re'pe!ti(<
-USS dorea !a pe timp de rz#oi !ondu!erea =or elor Armate Unite '-i re(in de drept i
n e)!lu'i(itate%% om&nia !on'idera ! a!ea't pre(edere n!l!a 'u(eranitatea na ional i
propunea !a unit ile militare ' rm&n n 'u#ordinea !omandamentelor na ionale, !are '
numea'! !omandan ii a!e'tora%%
Momente de ten'iune, lip'a de informare i deza!ord n pro#leme militare, de
n!l!area 'u(eranit ii na ionale;
- n 1189, 7 'tate mem#re ale .ratatului de la 3ar o(ia (USS, Bulgaria, Ungaria, "
5erman, 4e,o'lo(a!ia) au luat de!izia de a in(ada 4e,o'lo(a!ia, pentru a pune !apt
reformelor<
- om&nia, prin gla'ul 'e!retarului general al P4, $i!olae 4eau e'!u a !ondamnat
ame'te!ul gro'olan n tre#urile interne ale unui 'tat independent i 'u(eran, ntr-o adunare
popular din >1 augu't 1189<
- n 11?1, om&nia a !riti!at in(adarea Afgani'tanului de !tre trupele 'o(ieti!e<
- n 1191, om&nia '-a opu' propunerii !a trupele .ratatului de la 3ar o(ia ' inter(in
pentru a rezol(a !riza din Polonia<
- n 119>, om&nia '-a opu' 'poririi !,eltuielilor de narmare<
- pozi ia adoptat de om&nia nu n'emna o negare a .ratatului, !i doar o n!er!are de a fi
pri(it !u 'impatie de lumea o!!idental i de a o# ine clau#a na iunii celei mai $avori#ate
de la SUA%% om&nia a de!larat n mod repetat ! i (a re'pe!ta anga-amentele militare, n
!azul agre'iunii a'upra unuia dintre alia i%%
/" ,--,0 Ro%*"ia a &e%"at atul de 1"etare a Tratatului de la Var ovia22
TEST C3ESTIONAR
,. Prei#a i ele dou4 ar!u%e"te %ilitare ale R4#5oiului ree 1" Euro'a
2. Nu%i i el 'u i" 6 &tate &e%"atare ale Tratatului de la Var ovia
). Pre#e"ta i au#ele 5i'olari#4rii Euro'ei du'4 ,-6.
6. Nu%i i titulatura atului de la Var ovia
.. Pre#e"ta i or!a"i#area Tratatului de la Var ovia
7. Ide"ti8ia i i a"ali#a i %otivele o"&tituirii Tratatului de la Var ovia
9. Prei#a i el 'u i" dou4 %o%e"te de te"&iu"e 1" 'ro5le%e %ilitare &urve"ite 1"tre
4rile %e%5re
:. Me" io"a i o deo&e5ire de o'i"ie 8a 4 de &tatutul Tratatului
-. Ar!u%e"ta i 'o#i ia Ro%*"iei 1" %o%e"tele de te"&iu"e
,;. Nu%i i data *"d Ro%*"ia a &e%"at atul de 1"etarea Tratatului de la Var ovia