Sunteți pe pagina 1din 2

MEMORIU ARHITECTURA____

1. Date general e:
1. Denumi rea lucrrii : Documentati e tehnica pentru
AMPLASARE FIRMA DIN TABLA SI FIER FORJAT pe ata!a
"#$%"l&l&"
2. Amplasament: L$'. Cl&() Nap$'a* +tr. Me#$ran!&#&l &" nr.
1,* 1,-A* ap. 1.
3. Proprietar: Henn" ng /+"g#$n! C+a%a
4. Faza: C.U.
5. Nr. Proiect: 0-1211
6. Proiectant: SC URBA SRL
+tr. Pr$. T. C"$rtea* nr 3-12* Cl&() Nap$'a )
tel 2451. 445. 256
1. O%"e't"7
Prezenta documentati e trateaza in aza !.". amplasarea unei irme
din ta#la si ier or$at perpendicular pe atada imo#ilul ui.
,. A#pla+a#ent
%patiul in cauza are destinati a de spatiu comercial si este compus din:
restaurant& #ucatari e& oiciu& 2 'rupuri sociale si este propri etatea
pri(ata a propri etarul ui sus menti onat iind identi icat prin !F 25351)*
!1*"16. %patiul are supraata utila de 1+2 mp si este amplasat la
parterul imo#ilul ui situat la adresa , strada -emorandumul ui & nr. 13&
13A& ap. 1. cu acces direct /pietonal 0 din aceasta.
5. De+'r"ere &n't"$nal a
Proiectul consta in amplasarea unei irme din ta#la si ier or$at
compusa din si'la localului pe atada imo#ilul ui& in zona aerenta
spatiul ui detinut de propri etar.
Prin prezenta propunere NU se (or aduce modi icari indicilor tehnici
P.O.T. si C.U.T.
0. Ut"l"tat"
1mo#il ul este racordat la utili tati l e pu#lice esistente in zona& iar prin
prezentul proiect nu se (or aduce modiicari racorduril or si2sau
#ransamentel or la acestea.
Int$'#" t*
ar8. M"8a" Dragan
Noiembri e 2012
2