Sunteți pe pagina 1din 2

Rafael Sanzio, cunoscut i ca Rafael sau Raffaello, (n. 6 aprilie 1483, Urbino; d.

d. 6 aprilie 1520, Roma) a ost un pictor i ar!itect de


seam" al Rena terii italiene, unul din cei mai mari arti ti ai tuturor timpurilor, de i moartea sa prematur" a pus cap"t unei cariere
e#cep ionale. $io%raia&modiicare ' modiicare surs"(
Raaello )anti, de*enit cunoscut ca Raael )an+io (sau, simplu, Raael), s,a n"scut -n prim"*ara anului 1483, la 26 sau 28 martie, -n
ora ul Urbino. .at"l s"u a ost /io*anni di )anti di 0ietro, pictor de curte al principilor de 1onteeltro. Urbino a ost -n timpul Rena terii un
important centru al *ie ii culturale italiene.
.inere ea i anii de ucenicie&modiicare ' modiicare surs"(
Raael , 0ortretul lui $aldassare 2asti%lione (1515) , 1u+eul 3u*ru, 0aris
Raael a crescut -ntr,un mediu oarte recepti* la art", primul s"u proesor iind c!iar tat"l s"u, poate nu prea remarcabil ca pictor, dar "r"
-ndoial" un bun peda%o%. 3a *4rsta de unspre+ece ani, Raael r"m4ne oran. 5u se tie dac" la *remea aceea rec*enta de6a la 0eru%ia
atelierul lui 0eru%ino, dar este si%ur c" pre+en a sa -n cercul marelui pictor datea+" din 1476. Raael - i a6uta maestrul -n reali+area a
numeroase comen+i, de aceea pe unele tablouri ale lui 0eru%ino criticii -nclin" s" recunoasc" urmele penelului s"u. 8n anul 1500, numele
lui Raael este men ionat -ntr,un contract cu titulatura de 9ma%istru9, ceea ce do*ede te m"sura talentului s"u, c"ci este rar ca un t4n"r de
1: ani s" ie recunoscut ca maestru.
24nd Raael sose te la ;loren a -n anul 1504, %loria artei lorentine -ncepuse s" p"leasc", dar do*e+ile epocii sale de aur mai erau -nc" *ii.
Raael studia+" stilul *ec!i al lui 1asaccio, cuceririle lui 3eonardo da <inci i 1ic!elan%elo, ceea ce l,a dus la ob inerea unor re+ultate
str"lucite i la perec ionarea propriului stil. =ar pentru Raael, a c"rui ambi ie era uria ", ;loren a -ncepe s" se do*edeasc" a i prea mic".
8n aceast" perioad", la Roma, ar!itectul $ramante -ncepe lucr"rile de construc ie a $a+ilicii )4ntul 0etru. $ramante, care era i el ori%inar
din Urbino, -l s"tuie te pe papa >uliu al >>,lea s",l an%a6e+e pe Raael la <atican Raael sose te la Roma la s4r itul anului 1508 sau
-nceputul lui 1507 i se apuc" de lucru "r" -nt4r+iere. >a parte la decorarea 9stan+e9,lor , camerele apartamentului papal din <atican , unde
se p"straser" i decora iile altor arti ti. )tilul in i %eneros al lui Raael l,a -nc4ntat -n a a m"sur" pe pap", -nc4t a dat ordin s" ie
acoperite cu *opsea picturile altor mae tri, pentru ca %loria reali+"rii rescelor din acele -nc"peri s",i re*in" e#clusi* lui Raael. ?#ecu ia
acestei lucr"ri durea+" p4n" -n anul 151:. 0icturile i decora iunile sale %randioase st4rnesc admira ia locuitorilor Romei.
Raael , 0ortretul lui ;rancesco 1aria della Ro*ere (1514) , 1u+eul 2+artor@sAi, 2raco*ia
2re te repede i renumele lui Raael, astel -nc4t prime te nenum"rate comen+i. Brtistul reali+ea+" multe portrete , cum este cel al lui
$aldassare 2asti%lione sau al =onei <elata , pictea+" o serie de 1adone de un armec "r" e%al. 24nd -n 1514 $ramante moare, noul
pap", 3eon al C,lea, -i -ncredin ea+" lui Raael conducerea lucr"rilor de construc ie a $a+ilicii )4ntul 0etru.
Roma, care a a6uns acum capitala Rena terii italiene, este -n acela i timp i ora ul celor mai str"lucitoare monumente din Bntic!itate. 0apa
ar *rea s" %loriice aceast" epoc" i -l -ns"rcinea+" pe Raael s" e#ecute desene despre Roma antic". Bceast" ultim" lucrare nu o mai
poate duce la bun s4r it. 3a 6 aprilie 1520, -n *4rst" de numai 3: de ani, Raael moare subit. /ior%io <asari, bio%raul arti tilor Rena terii
italiene, el -nsu i pictor, notea+"D 924nd a disp"rut acest artist nobil, arta s,a oprit -n loc ca i cum ar i orbit9.
=in operele lui Raael&modiicare ' modiicare surs"(
2amerele de la <atican&modiicare ' modiicare surs"(
Raael , Ecoala atenian" (1507,1510) , ;resc", )tan+a della )e%natura, <atican
3a scurt" *reme dup" sosirea sa la Roma, Raael -ncepe lucr"rile de decorare a camerelor din <atican, cunoscute ulterior sub numele de
3e )tan+e di Raaello. Bici ia na tere una din cele mai importante crea ii ale sale, coala atenian". 3a cererea personal" a papei, rescele
din )tan+a della )e%natura abordea+" temeleD Bde*"rul, $un"tatea i ;rumuse ea. 8n scena -n" i 4nd 0arnasul, Raael identiic"
;rumuse ea cu mu+ica i poe+ia, $un"tatea este e#primat" de *irtu ile undamentale, iar Bde*"rul, le%at de no iunea ra iunii, este
repre+entat de %rupul ilo+oilor din Btena antic".
coala din Btena este o ale%orie a ilo+oiei. 8n centrul tabloului apare 0laton, in4nd -ntr,o m4n" dialo%ul 9.imaios9 iar cu cealalt" m4n"
ar"t4nd spre cer, lumea ideilor des"*4r ite, al"turi de el Bristotel ine -n m4na st4n%" 9?tica9, iar cu dreapta arat" spre p"m4nt. Bceste
%esturi pot i interpretate drept contrareD idealismul primului este opusul doctrinei ilo+oice a naturii pe care o airm" cel"lalt. .a*anul cu
casete al cl"dirii aminte te de noua $asilic" )4ntul 0etru pe care $ramante tocmai o construie te.
1adonele luii Raael&modiicare ' modiicare surs"(
Raael , 1adonna )istina (1513) , /emFlde%alerie, =resda
Raael a pictat numeroase compo+i ii -n care apare i%ura ;ecioarei 1aria -n dierite iposta+e. 8n 150:, c4nd mai era -nc" la ;loren a,
pictea+" 1adona cu sticlete, restaurat" mai t4r+iu de Rodolo /!irlandaio. 8n tabloul 1adonna dellG>mpannata, ;ecioara 1aria i 0runcul
>isus sunt -ncon6ura i de )4nta ?lisabeta, )4nta ?caterina i )4ntul >oan $ote+"torul./ra ie culorilor calde, opera respir" bucurie i calm,
luminat" de +4mbetul senin al pruncului.
1adonna di ;oli%no (1510) i 1adonna )i#tin" (1513) arat" bo%" ia culorilor, ele%an a i%urilor i -ndr"+neala -n in*en ia compo+i iei,
caracteristic" perioadei romane a lui Raael.
Raael , 1adonna della )edia (1514) , /alleria 0alatina, ;loren a
1adonna della )edia este una dintre cele mai renumite picturi ale lui Raael. ;ormatul circular coner" tabloului un aer deosebit de amiliar,
rotun6imea i%urilor creea+" sen+a ia de le%"nare. ;oarte omene ti sunt %estul matern, plin de dra%oste al 1ariei i mi carea micului >isus,
precum i -mbr" i area lor, care sublinia+" esen a intim" a scenei. 3ucrarea este -mbo%" it" de eecte cromatice din tonuri calde, *ii, pline
de lumin". Raael pune culorile aproape sen+ual, cre4nd acea str"lucire care umple tabloul de senin"tate lini titoare.
.riumul /alateei&modiicare ' modiicare surs"(
=ecora ile palatului din <atican -i aduc repede celebritatea. $anc!erul B%ostino 2!i%i -i -ncredin ea+" lui Raael decorarea s"lii /alateei din
<illa ;arnesina, proasp"t construit". 5ereida /alateea, i%ur" ermec"toare a mitolo%iei %reco,romane, este iica oceanidei =oris i a +eului
marin 5ereus. /alateea este curtat" de uria ul ciclop 0ol@p!emos, care -ncearc" s" o seduc". ?a -l respin%e deoarece este -ndr"%ostit"
de rumosul p"stor BAis. 24nd -ns" al" c" 0ol@p!emos este iul +eului 0oseidon, /alateea , de team", -ncearc" s", i ascund" dispre ul
sub *"lul bun"*oin ei.
Raael , .riumul /alateei (1512) , ;resc", <illa ;arnese, Roma
)cena se des" oar" pe mare. 2arul,scoic" tras de delini este -ncon6urat de tritoni i nereide. 8n car, -n po+i ie trumal", st" /alateea. 2u
m"estria sa, Raael tie s" rele*e din scena pre+entat" -ntrea%a e#presie con inut" -n ea. 8n mi carea trupurilor se simte o incredibil"
ener%ie. 2ulorile sunt splendide, albastrul str"lucitor al cerului i marea de smarald, lic"rind de pete luminoase, constituie undalul rescei.
Raael a preluat modul de +u%r"*ire a corpurilor de la 1ic!elan%elo, cu care, poate, s,a luat la -ntrecere -n pri*in a red"rii anatomiei,
musculaturii i mi c"rii.
0icturi cu tematic" reli%ioas"&modiicare ' modiicare surs"(
;iind -n slu6ba <aticanului, dar primind i comen+i particulare, Raael , -n aara nenum"ratelor 1adone , a pictat numeroase compo+i ii pe
teme reli%ioase, r"spun+4nd cerin elor epocii sale. .e!nica olosit" a ost ie uleiul pe lemn, ie resca.
0rima pictur" a lui Raael purt4nd semn"tura artistului este 3o%odna ;ecioarei 1aria (Ulei pe lemn, 1504), comandat" de amilia Blbi++ini
pentru biserica )an ;rancesco di 2ittH din 2astello, reali+at" sub puternica inluen " a lui 0eru%ino. Raael +u%r"*e te aceast" scen" cu
mult" minu io+itate din punctul de *edere al cromaticii i al punerii -n spa iu, i%urile sunt -ns" prea ri%ide, ceea ce aectea+" -nc"rc"tura
misterioas" a compo+i iei.
Raael , 0unerea -n morm4nt (150: , Ulei pe lemn, /alleria $or%!ese, Roma
8n anul urm"tor, 1505, pictea+" cele dou" tablouri )4ntul 1i!ail i satana i )4ntul /!eor%!e i balaurul, cu o tematic" asem"n"toare, dar
deosebite -n ceea ce pri*e te reali+area artistic", ar"t4nd c4t de mult a e*oluat Raael -ntr,un scurt r"stimp. 8n timp ce -n primul tablou se
constat" mai pu in" ele%an " i *ioiciune, -n al doilea Raael a tiut s" -n" i e+e str"lucit dinamismul luptei, c"reia -i contrapune bl4nde ea
peisa6ului care -nc!ide undalul -ndep"rtat.
3ucrarea 0unerea -n morm4nt a ost comandat" lui Raael de Btalanta $a%lione, -n amintirea iului s"u care i,a pierdut *ia a intr,o lupt" la
0eru%ia. =up" mai multe pere%rin"ri, pictura este -n pre+ent e#pus" -n /alleria $or%!ese din Roma. 2ompo+i ia este remarcabil", amintind
sculpturile cu tema 0ietH ale lui 1ic!elan%elo.
8n 1514, Raael pictea+" compo+i ia intitulat" )4nta 2ecilia, la cererea ?lenei =u%lioli dallGIlio pentru biserica )an /io*anni in 1onte din
$olo%na. =atorit" reali+"rii necanonice a sin ilor i a -n%erilor, pictura nu poate i considerat" ca o compo+i ie sacr". 8n plus, o noutate
surprin+"toare o constituie 9natura moart"9, alc"tuit" de instrumentele mu+icale, ce -nc!ide partea inerioar" a tabloului.
Raael , )c!imbarea la aJ" (1518,1520) , Ulei pe lemn, 1u+eul <aticanului, Roma
0ict4nd )4nta ?caterina, Raael renun " la +u%r"*irea atributelor ce -nso esc persoana sintei, liniile u or curbate sunt caracteristice at4t
corpului, c4t i cutelor *e m4ntului s"u. ;i%ura sintei, cuundat" -n e#ta+, se desprinde clar din peisa6ul sc"ldat -n lumina cald" a soarelui,
-n timp ce -n mi carea ei se descoper" o anume sen+ualitate.
.abloul intitulat Bpoteo+a sau )c!imbarea la a " a ost comandat de cardinalul /iulio de 1edici -n 151:, pentru catedrala din 5arbonne.
.abloul a ost readus la <atican -n 1815 i a trebuit s" suere dou" restaur"ri. 0ictura e*oc" concomitent dou" scene bibliceD -n partea de
sus se *ede sc!imbarea la a " a lui >isus pe muntele .abor -n pre+en a apostolilor cople i i de cele *"+ute, 6os se -nt4mpl" o minune, un
copil posedat de dia*ol se *indec". Btmosera spaimei ce domin" partea de 6os a compo+i iei contrastea+" cu aspectul p"r ii superioare,
acolo unde str"luce te lumina ce radia+" din trupul lui >isus.
1o tenirea lui Raael&modiicare ' modiicare surs"(
=in tinere e, Raael a crescut -n bo%ata atmoser" a culturii umaniste a Rena terii. B slu6it aceast" cultur" i s,a slu6it de ea, pentru ca, -n
inal, s" de*in" unul dintre cei mai ilu tri repre+entan i ai ei.
Raael a l"sat -n urma sa o oper" impresionant". 8nc" -n timpul *ie ii a ost considerat unul din cei mai mari arti ti ai epocii. =e i a a*ut o
*ia " scurt", a crescut numero i discipoli, printre care talentatul /io*anni da Udine. 1ulte %enera ii de tineri pictori -n*a " din desenele
sale ce se %"sesc -n numeroase mu+ee ale lumii. >n%res i,a purtat toat" *ia a o nem"r%init" admira ie i a copiat cele mai bune opere ale
sale. 2!iar i =elacroi#, care era mai interesat de eectele cromatice dec4t de ine ea desenului, se inspir" -n tabloul s"u >+%onirea lui
Keliodor nemi6locit din escele lui Raael din <atican