Sunteți pe pagina 1din 64

GHID PENTRU DETERMINAREA CONSUMURILOR TEHNOLOGICE CONSIDERATE PIERDERI DE GAZE

NATURALE DIN REELELE DE TRANSPORT I DISTRIBUIE


Indicativ: GT 022!!
Cuprins
"# OBIECT# DOMENIU DE APLICARE# RESPONSABILIT$I
1. Prevederile din acest ghid se aplic la determinarea consumurilor tehnologice considerate pierderi de gaze naturale din reelele de transport i
distribuie, care provin din:
a) refulri n atmosfer a gazelor din conducte, pentru efectuarea lucrrilor de cuplare sau de remediere a unor defecte!
b) umplerea conductelor cu gaze dup efectuarea lucrrilor de cuplri, remedieri defecte, pur"ri, etc!
c) curirea conductelor de impuriti cu un curent de gaze sub presiune, dup efectuarea lucrrilor de cuplare sau de remediere a defectelor!
e) pur"area periodic controlat, pentru eliminarea fraciunilor lichide din conducte!
f) coroziuni i fisuri pe conductele i branamentele de gaze!
g) neetaneiti la supape de siguran i n general, la mbinri demontabile, datorate uzurii n e#ploatare a garniturilor de etanare!
h) nlocuirea contoarelor de gaze!
i) trecerea prin contoare a unor cantiti de gaze nemsurate datorit erorilor de msurare corespunztoare tipurilor de controale utilizate!
$. %u fac obiectul prezentului ghid:
& consumuri tehnologice necesare funcionrii sistemului de alimentare cu gaze naturale, ca de e#emplu: pentru acionarea agregatelor de
comprimare a gazelor naturale, nclzirea gazelor, uscarea gazelor etc.!
& pierderile de gaze naturale din reelele de transport i distribuie, n cazuri de calamiti, accidente i nici pierderile de gaze provocate de risip,
oricare ar fi cauzele acesteia.
'. Pentru e#ploatarea raional a sistemului de alimentare cu gaze naturale, este necesar monitorizarea, evaluarea i gestionarea corect a
consumurilor tehnologice considerate pierderi de gaze naturale, deoarece au repercusiuni directe asupra rentabilizrii reelelor de transport i
distribuie.
(. Prezentele prevederi asigur un mod unitar de calcul i evaluare a consumurilor tehnologice considerate pierderi de gaze naturale din reelele de
transport i distribuie i vor fi aplicate de toate filialele de transport i distribuie din cadrul )ocietii %aionale de *aze %aturale +).%.*.%.) ,
-./0*123 ).1.
4. 5ntreaga responsabilitate pentru constatarea i evidena corect a consumurilor tehnologice de gaze naturale din reelele de transport i
distribuie, precum i a evalurii acestora pe baza prevederilor din prezentul ghid, revine filialelor de transport i distribuie din cadrul )ocietii
%aionale de *aze %aturale +).%.*.%.) , -./0*123 ).1.
6. Pentru reducerea la minim a consumurilor tehnologice de gaze naturale, filiale de transport i distribuie din cadrul ).%.*.%. ./0*12 ).1., vor
lua toate msurile tehnice i organizatorice necesare, acion7nd n principal, n urmtoarele direcii:
& efectuarea riguroas i la termenele prevzute a controlului periodic al reelelor de transport i distribuie, pentru depistarea oricror scpri de
gaze naturale i luarea imediat a msurilor de remediere a defeciunilor constatate!
& respectarea duratei operaiilor tehnologice care genereaz consumuri 8 pierderi de gaze naturale, efectuate asupra reelelor de transport i
distribuie +curirea evilor, eliminarea aerului i umplerea cu gaz a conductelor p7n la presiunea de regim, etc.)!
& nlocuirea conductelor vechi, cu durata de serviciu e#pirat, generatoare posibile de scpri de gaze prin pori, fisuri etc., cu conducte noi, prin
programe de reabilitare i modernizare a reelelor de transport i distribuie a gazelor naturale, susinute financiar!
& elaborarea i aplicarea unui program coerent de contorizare a consumurilor de gaze naturale la abonaii casnici, micii ageni economici i instituii,
care s reduc la minim erorile de nregistrare, n special a debitelor mici de gaze naturale consumate de ctre aceti abonai.
9top:

2# METODE DE E%ALUARE A CONSUMURILOR TEHNOLOGICE DE GAZE NATURALE
2#"# Ca&c'&'& c(n)'*'+i&(+ t,-n(&(.ic, d, .a/, nat'+a&,0 dat(+at, c'1&2+i&(+
2#"#"# Ca&c'&'& c(n)'*'&'i t,-n(&(.ic d, .a/, nat'+a&, dat(+it2 +,3'&2+ii 4n at*()3,+2 a .a/,&(+ din c(nd'ct,
;. Pentru efectuarea unor lucrri de cuplare, cum sunt: racorduri, e#tinderi de reea, reparaii sau nlocuiri de tronsoane de conducte etc., se nchid
robinetele din amonte i aval ale poriunii de reea ce se descarc i gazele naturale sunt evacuate complet din conduct n atmosfer, printr&un
refulator.
<. =olumul total de gaze naturale, descrcat dintr&o conduct cu diametrul > i lungimea ? +fig. 1), de la presiunea din conduct la presiunea
atmosferic, este egal cu volumul total de gaze stocat n conduct la presiunea respectiv i se determin aplic7nd relaia:
9 : +1)
n care:
& =s , volumul iniial total de gaze naturale stocate n conduct la presiunea ps n bar abs. la starea standard, n ms
'
!
& pm , valoarea medie a presiunii gazelor naturale stocate n conduct +la starea iniial) n bar abs.!
& ps , presiunea la starea standard, egal cu presiunea atmosferic, ps @ 1,A1'$4 bar abs. +sau ps @ 1A1'$4 %8m
$
)!
& Bs , temperatura absolut la starea standard, Bs @ $;',14 C 14 @ $<<,14 D!
& B , temperatura absolut a gazelor naturale stocate n conduct +la starea iniial), n D!
& > , >iametrul interior al conductei, n m!
& ? , lungimea tronsonului de conduct, n m.
5n cazul destinderii izoterme a gazelor de la presiunea pm din conduct, la presiunea atmosferic, ps, +prin refularea complet a gazelor din
conduct), cu B @ Bs, relaia +1) devine:
9 : +$)
E. Pentru o poriune de reea ramificat +fig. $), volumul total de gaze naturale descrcat din reea prin destindere izoterm de la presiunea pm la
presiunea atmosferic, ps, se determin cu relaia:
9 : +')
Pentru cazul e#emplificat n figura $ rezult:
9 : +()
1A. Babele i nomograme de calcul ale consumului tehnologic de gaze naturale, e#primat n volum la starea standard, =s 9ms
'
:, datorit refulrii
complete n atmosfer a gazelor din conducte:
tabelul nr. 1 pentru conducte de gaze de "oas presiune consider7nd urmtoarele date:
& presiunea de calcul a consumului: A bar man, adic presiunea atmosferic +n acest caz, consumul este chiar volumul geometric al conductei)!
& pentru alte presiuni de lucru, n limita AFA,A4 bar man, se va folosi nomograma din fig. '!
& presiunea la starea standard, ps, egal cu presiunea atmosferic, pat! ps @ patm @ 1,A1'$4 bar abs.!
& temperatura gazelor la starea standard, Bs @ $<< D +14 C)!
& diametrele standardizate ale conductelor i grosimile pereilor acestora, conform tabelelor nr. 11 i 14 din %ormativul G6&E<!
& lungimi ? modulate ale conductelor!
tabelul nr. $ pentru conducte de gaze de presiune redus, consider7nd urmtoarele date:
& presiunea de calcul a consumului: 1 bar man!
& pentru alte presiuni de lucru, n limita A,A4F$ bar man, se va folosi nomograma din fig. (!
& presiunea la starea standard: ps @ patm @ 1,A1'$4 bar abs.!
& temperatura gazelor la starea standard, Bs @ $<< D +14 C)!
& diametrele standardizate ale conductelor i grosimile pereilor acestora, conform tabelelor nr. 11 i 14 din %ormativul G6&E<!
& lungimi ? modulate ale conductelor!
tabelul nr. ' pentru conducte de gaze de medie presiune, consider7nd urmtoarele date:
& presiunea de calcul a consumului: ( bar man!
& pentru alte presiuni de lucru, n limita $F6 bar man, se va folosi nomograma din fig. 4!
& presiunea la starea standard: ps @ patm @ 1,A1'$4 bar abs.!
& temperatura gazelor la starea standard, Bs @ $<< D +14C)!
& diametrele standardizate ale conductelor i grosimile pereilor interiori ai acestora conform tabelelor nr. 11 i 14 din %ormativul G6&E<!
& lungimi ? modulate ale conductelor!
tabelul nr. ( pentru conducte de gaze de presiune nalt, consider7nd urmtoarele date:
& presiunea de calcul a consumului: 1A bar man!
& pentru alte presiuni de lucru, n limita 6&(A bar man, se va folosi nomograma din fig. 6!
& presiunea la starea standard: ps @ patm @ 1,A1'$4 bar abs.!
& temperatura gazelor la starea standard, Bs @ $<< D +14 C)!
& diametrele standardizate ale conductelor i grosimile pereilor acestora, conform %ormativului >epartamental 'E148E( ane#ele 481 i 48$!
& lungimi ? modulate ale conductelor!
E5,*1&, d, ca&c'&
1. ) se calculeze consumul tehnologic de gaze naturale, =s 9ms
'
:, datorit refulrii complete, dintr&o conduct de gaze de presiune medie, av7nd
diametrul nominal >n @ $AA mm, lungimea ? @ $'A m i presiunea de lucru $,4 bar man.
.ezolvare
>in tabelul nr. ', la diametrul >n @ $AA mm i lungimea de $AA m rezult (',' 9ms
'
: i la acelai diametru i lungimea de 'A m rezult 4,1 9ms
'
:. Ca
urmare, valoarea total cf. Babel este: '(,' C 4,1 @ 'E,( 9ms
'
:.
Corecia pentru presiunea de lucru, din fig. 4, este A,;. >eci valoarea final a consumului tehnologic va fi:
=s @ 'E,( # A,; @ $;,6 9ms
'
:
$. ) se determine consumul tehnologic de gaze naturale, =s 9ms
'
:, refulat complet dintr&o conduct de gaze de presiune redus, av7nd diametrul
nominal >n @ 1AA mm, lungimea ? @ $44 m i presiunea de lucru de 1,' bar man.
.ezolvare:
>in tabelul nr. $, la diametrul nominal >n @ 1AA mm i lungimea de $AA m rezult ',1 9ms
'
: i la acelai diametru i lungimea de 4A m rezult A,<A
9ms
'
: iar la lungimea de 4 m rezult A,A< 9ms
'
: i deci, prin nsumare se obine: ',1 C A,< C A,A< @ ',E< 9ms
'
:.
Corecia pentru presiunea de lucru, din fig (, este 1,14. >eci valoarea final a consumului tehnologic va fi:
=s @ ',E< # 1,14 @ (,4< 9ms
'
:

Babelul 1
Consumul tehnologic de gaze naturale =s9ms
'
] la starea standard, datorit refulrii complete in atmosfer, n funie de diametrul i lungimea
conductei
Breapta presiune "oas, pres. de calcul A bar man +presiune armosferic)
=olumul =s

n ms
'

Conducta ?ungimea
>n >e#t

>int 4 1A 'A 4A 1AA 14A $AA 'AA 4AA 1AAA
mm mm mm mm m m m m m m m m m m
'$ '< ',4 '1,A A,AA( A,AA< A,A$ A,A( A,A<
A,11
A,14 A,$ A,( A,<
(A (< ',4 (1,A A,AA; A,A1 A,A( A,A; A,1'
A,$A
A,' A,( A,; 1,'
4A 4; ',4 4A,A A,A1 A,A$ A,A6 A,1A A,$A
A,'
A,( A,6 1,A $,A
64 ;' ',4 66,A A,A$ A,A' A,1A A,1; A,'
A,4
A,; 1,A 1,; ',(
<A <E ( <1,A A,A' A,A4 A,14 A,' A,4
A,<
1,A 1,4 $,6 4,$
1AA 1A< ( 1AA,A A,A( A,A< A,$ A,( A,<
1,$
1,6 $,( ',E ;,E
1$4 1'' ( 1$4,A A,A6 A,1$ A,( A,6 1,$
1,<
$,4 ',; 6,1 1$,'
14A 16< (,4 14E,A A,1A A,$A A,6 1,A $,A
',A
(,A 6,A E,E 1E,E
$AA $1E 4 $AE,A A,1; A,' 1,A 1,; ',(
4,1
6,E 1A,' 1;,$ '(,'
$4A $;' 4,6 $61,< A,' A,4 1,6 $,; 4,(
<,1
1A,< 16,1 $6,E 4',<
'AA '$( 6,' '11,( A,( A,< $,' ',< ;,6
11,(
14,$ $$,< '<,1 ;6,$
'4A ';; 6,' '6(,( A,4 1,A ',1 4,$ 1A,(
14,6
$A,E '1,4 4$,1 1A(,'
(AA (1E 6,' (A6,( A,6 1,' ',E 6,4 1',A
1E,4
$4,E '<,E 6(,E 1$E,;
/bservaie: Pentru alte valori ale presiunii, valorile din tabel se vor nmuli cu coeficientul din fig. '

Babelul $
Consumul tehnologic de gaze naturale =s9ms
'
] la starea standard, datorit refulrii complete in atmosfer, n funie de diametrul i lungimea
conductei
Breapta presiune "oas, pres. de calcul 1 bar man
=olumul =s

n ms
'

Conducta ?ungimea
>n >e#t

>int 4 1A 'A 4A 1AA 14A $AA 'AA 4AA 1AAA
mm mm mm mm m m m m m
m
m m m m
'$ '< ',4 '1,A A,A1 A,A$ A,A4 A,A< A,14
A,$'
A,'A A,4 A,< 1,4
(A (< ',4 (1,A A,A1 A,A' A,A< A,1' A,$6
A,(A
A,4 A,< 1,' $,6
4A 4; ',4 4A,A A,A$ A,A( A,1$ A,$A A,'E
A,6
A,< 1,$ $,A ',E
64 ;' ',4 66,A A,A' A,A; A,$1 A,'( A,;
1,A
1,( $,1 ',( 6,<
<A <E ( <1,A A,A4 A,1A A,'1 A,4 1,A
1,4
$,1 ',1 4,$ 1A,'
1AA 1A< ( 1AA,A A,A< A,16 A,4 A,< 1,6
$,(
',1 (,; ;,E 14,;
1$4 1'' ( 1$4,A A,1$ A,$4 A,; 1,$ $,4
',;
(,E ;,( 1$,' $(,4
14A 16< (,4 14E,A A,$A A,(A 1,$ $,A (,A
6,A
;,E 11,E 1E,E 'E,;
$AA $1E 4 $AE,A A,'( A,; $,1 ',( 6,E
1A,'
1',; $A,6 '(,' 6<,6
$4A $;' 4,6 $61,< A,4 1,1 ',$ 4,( 1A,<
16,1
$1,4 '$,' 4',< 1A;,;
'AA '$( 6,' '11,( A,< 1,4 (,6 ;,6 14,$
$$,<
'A,4 (4,; ;6,$ 14$,'
'4A ';; 6,' '6(,( 1,A $,1 6,' 1A,( $A,E
'1,'
(1,; 6$,6 1A(,' $A<,6
(AA (1E 6,' (A6,( 1,' $,6 ;,< 1',A $4,E
'<,E
41,E ;;,< 1$E,; $4E,(
/bservaie: Pentru alte valori ale presiunii, valorile din tabel se vor nmuli cu coeficientul din fig. (

Babelul '
Consumul tehnologic de gaze naturale =s9ms
'
] la starea standard, datorit refulrii complete in atmosfer, n funie de diametrul i lungimea
conductei
Breapta presiune "oas, pres. de calcul ( bar man
=olumul =s

n ms
'

Conducta ?ungimea
>n >e#t

>int 4 1A 'A 4A 1AA 14A $AA 'AA 4AA 1AAA
mm mm mm mm m m m m m
m
m m m m
'$ '< ',4 '1,A A,A$ A,A( A,11 A,1E A,'<
A,4;
A,;4 1,1 1,E ',<
(A (< ',4 (1,A A,A' A,A; A,$A A,'' A,66
A,EE
1,' $,A ',' 6,6
4A 4; ',4 4A,A A,A4 A,1A A,$E A,(E A,E<
1,4
$,A $,E (,E E,<
64 ;' ',4 66,A A,AE A,1; A,41 A,<6 1,;
$,6
',( 4,1 <,6 1;,1
<A <E ( <1,A A,1' A,$6 A,;; 1,' $,6
',E
4,$ ;,; 1$,E $4,<
1AA 1A< ( 1AA,A A,$A A,'E 1,$ $,A ',E
4,E
;,E 11,< 1E,6 'E,'
1$4 1'' ( 1$4,A A,'1 A,61 1,< ',1 6,1
E,$
1$,' 1<,( 'A,; 61,(
14A 16< (,4 14E,A A,4A A,EE ',A 4,A E,E
1(,E
1E,E $E,< (E,6 EE,'
$AA $1E 4 $AE,A A,<6 1,; 4,1 <,6 1;,$
$4,;
'(,' 41,4 <4,< 1;1,4
'AA '$( 6,' '11,( 1,E ',< 11,( 1E,A '<,1
4;,1
;6,$ 11(,$ 1EA,( '<A,<
'4A ';; 6,' '6(,( $,6 4,$ 14,6 $6,1 4$,1
;<,$
1A(,' 146,( $6A,; 4$1,4
(AA (1E 6,' (A6,( ',$ 6,4 1E,4 '$,( 6(,E
E;,'
1$E,; 1E(,6 '$(,' 6(<,6
/bservaie: Pentru alte valori ale presiunii, valorile din tabel se vor nmuli cu coeficientul din fig. 4

Babelul (
Consumul tehnologic de gaze naturale =s9ms
'
: la starea standard, datorit refulrii complete in atmosfer, n funie de diametrul i lungimea
conductei
Breapta presiune "oas, pres. de calcul 1A bar man
=olumul =s

n ms
'

Conducta ?ungimea
>n >e#t

>int 4 1A 'A 4A 1AA 14A $AA 'AA 4AA 1AAA
mm mm mm mm m m m m m
m
m m m m
4A 6A,' ',E1 4$,4 A,1$ A,$( A,; 1,$ $,(
',6
(,< ;,1 11,E $',<
64 ;' 4,46 61,E A,1; A,' 1,A 1,; ','
4,A
6,6 E,E 16,4 '',1
<A <<,E (,;< ;E,' A,' A,4 1,6 $,; 4,(
<,$
1A,E 16,' $;,$ 4(,(
1AA 11(,' (,;< 1A(,; A,4 A,E $,< (,; E,4
1(,$
1E,A $<,(; (;,( E(,<
1$4 1(1,' 4,46 1'A,$ A,; 1,4 (,( ;,' 1(,6
$$,A
$E,' (',E ;',$ 1(6,(
14A 16<,' 6,'4 144,6 1,A $,1 6,' 1A,4 $A,E
'1,(
(1,< 6$,< 1A(,6 $AE,$
$AA $1E,1 6,'4 $A6,( 1,< ',; 11,A 1<,( '6,<
44,$
;',6 11A,( 1<(,A '6<
$4A $;' ;,AE $4<,< $,E 4,< 1;,( $<,E 4;,E
<6,<
114,; 1;',6 $<E 4;E
'AA '$',< ;,E$ 'A<,A (,1 <,$ $(,6 (1,A <1,E
1$$,E
16',E $(4,< (1A <1E
'4A '44,< <,;( ''<,' (,E E,E $E,; (E,( E<,E
1(<,'
1E;,< $E; (E( E<E
(AA (A6,< ;,AE 'E$,6 6,; 1',' (A,A 66,6 1'',$
1EE,<
$66,( (AA 666 1''$
4AA 4A< ;,E$ (E$,$ 1A,4 $A,E 6$,< 1A(,6 $AE,'
'1(
(1E 6$< 1A(6 $AE'
6AA 6AE,6 <,;( 4E$,1 14,1 'A,' EA,E 141,4 'A'
(4(
6A6 EAE 1414 'A$E
;AA ;11,$ E,4$ 6E$,$ $A,; (1,( 1$(,$ $A;,A (1(
6$1
<$< 1$($ $A;A (1'E
<AA <1$,< 1A'1 ;E$,$ $;,1 4($ 16$,6 $;1 4($
<1'
1A<( 16$6 $;11 4($$
/bservaii: >iametrele au fost considerate conform %ormativ >epartamental 'E148E(, 1ne#ele 481, 48$
Pentru alte valori ale presiunii, valorile din tabel se vor nmuli cu coeficientul din fig. 6

2#"#2# Ca&c'&'& c(n)'*'&'i t,-n(&(.ic d, .a/, nat'+a&, 1,nt+' c'+26i+,a c(nd'ct,&(+ d, i*1'+it26i
11. >up efectuarea lucrrilor de cuplare, n numeroase cazuri este necesar curirea conductelor de impuriti +particule solide ca zgur, praf etc.)
prin suflarea n conducte a unui curent de gaze cub presiune, p7n la evacuarea complet a aerului i impuritilor din conducte, c7nd prin refulator
sunt evacuate gaze curate, moment n care robinetul refulatorului este nchis i conducta este umplut cu gaze la presiunea de regim.
Hn caz frecvent nt7lnit n e#ploatarea conductelor de transport i distribuie a gazelor naturale, este curirea conductelor de particulele lichide
+fraciunile condensabile) din gazele naturale. 1ceste particule pot fi colectate n separatoare de picturi i evacuate n atmosfer sub presiunea
gazelor naturale printr&un refulator sau evacuate +pur"ate) direct prin refulator, fr colectare n separator.
1$. ?a antrenarea impuritilor de ctre curentul de gaz i evacuarea acestora n atmosfer, printr&un refulator, viteza gazului, vg, este mai mare
dec7t viteza particulei, vp, +vg > vp). raportul:
+4)
poart numele de alunecare i are valori uzuale s @ 1,A$F 1,14. =itezele optime recomandate ale gazului pentru curirea conductei de impuriti,
sunt: vg @ 'AF(A m8s.
Pentru a realiza aceste viteze, trebuie ca presiunea gazului, pg, n seciunea amonte a conductei, s fie mai mare sau cel puin egal cu presiunea
minim de curire a conductei, pmin, +pg pmin), pe toat durata procesului de antrenare i evacuare a impuritilor.
1'. =alorile presiunilor minime necesare ale gazelor pentru curirea conductelor de impuriti, n funcie de diametrele standardizate i de lungimile
fizice ale conductelor, pentru reele de gaze de presiune medie i redus, sunt redate n tabelul nr. 4.
>in acest tabel rezult c splarea unei conducte de gaze de impuriti, la presiunea minim, este posibil numai p7n la o anumit lungime a
conductei de diametru dat. Ivident c la presiuni mai mari dec7t presiunea minim +cum este cazul frecvent al conductelor de gaze cu presiune
nalt), c7nd n conduct gazul are viteze mai mari dec7t 'AF(A m8s, curirea conductei este posibil i la lungimi mai mari ale acesteia.

Babelul 4
=alorile presiunelor minime de lucru pmin 9bar man:, necesare pentru curirea de impuriti, n funcie de diametrul i lungimea conductelor
.eele de presiune medie i redus
Conducta ?ungimea
>n >e#t

>int 1A 'A 4A 1AA 14A $AA 'AA 4AA 1AAA
mm mm mm mm m m m m m
m
m m m
'$ '< ',4 '1,A A,A< A,$( A,4A JJJJ JJJJ
JJJJ
JJJJ JJJJ JJJJ
(A (< ',4 (1,A A,A6 A,1; A,'$ 1,(A JJJJ
JJJJ
JJJJ JJJJ JJJJ
4A 4; ',4 4A,A A,A4 A,1( A,$4 A,;< JJJJ
JJJJ
JJJJ JJJJ JJJJ
64 ;' ',4 66,A A,A( A,1A A,1< A,(4 1,1A
JJJJ
JJJJ JJJJ JJJJ
<A <E ( <1,A A,A( A,AE A,1( A,'' A,66
1,(;
JJJJ JJJJ JJJJ
1AA 1A< ( 1AA,A A,A' A,A; A,11 A,$4 A,((
A,;<
JJJJ JJJJ JJJJ
1$4 1'' ( 1$4,A A,A' A,A6 A,AE A,1E A,'$
A,4A
1,'$ JJJJ JJJJ
14A 16< (,4 14E,A A,A' A,A4 A,A< A,1( A,$'
A,'(
A,6< JJJJ JJJJ
$AA $1E 4 $AE,A A,A$ A,A( A,A6 A,11 A,1;
A,$'
A,(1 1,'A JJJJ
$4A $;' 4,6 $61,< A,A$ A,A( A,A4 A,AE A1'
A,1<
A,'A A,;A JJJJ
'4A ';; 6,' '6(,( A,A$ A,A' A,A( A,A; A,1A
A,1'
A,$A A,'E $,6;
(AA (1E 6,' (A6,( A,A$ A,A' A,A( A,A6 A,AE
A,11
A,1; A,'' 1,(4
/bservaii:
1. JJJJ nu se poate realiza minima necesar curirii +'A m8s)
$. valorile diametrelor au fost luate conform %ormativ 168E<, Babelel 11 i 14
'. n cazul reelelor de "oas presiune nu se poate efectua operaia de curire de impuriti
1(. Consumul tehnologic de gaz, e#primat n volum de gaz =s la starea standard, 9ms
'
:, necesar pentru curirea conductei de impuriti, este dat de
relaia:
9 : +6)
n care:
& pm, este valoarea medie a presiunii gazelor din conduct, corespunztoare treptei de presiune respective!
& patm, este presiunea atmosferic +patm @ 1,A1'$4 bar abs)!
& > este diametrul conductei n m!
& ? este lungimea conductei n m.
Pe baza relaiei +6) au fost ntocmite tabelele nr. 6, ; i < care dau valorile consumurilor tehnologice de gaze naturale, necesare pentru curirea
conductelor de impuriti, pentru treptele de presiune ale gazelor redus, medie i nalt +la presiunea de 1A bar man.), n funcie de diametrele
standardizate i de lungimile tronsoanelor de conducte. )e face precizarea c, pentru tronsoane scurte, consumurile tehnologice calculate cu
formula +6) pot conduce la valori corespunztoare unor timpi de acionare a robinetului de refulare e#trem de mici +ordinul secundei), din aceast
cauz, valorile consumurilor tehnologice din tabelele menionate corespund unui timp minim de curire de 1A s. aceasta se e#plic prin faptul c
viteza necesar curirii este de min. 'A m8s, deci un tronson de 6A m va fi curat n apro#. $ s, ceea ce am considerat c practic nu se poate
realiza. Pe de alt parte, pentru a evita risipa, se recomand limitarea operaiei la ma#. 'A s.
14. 5n cazurile n care curirea de impuriti i umplerea sunt operaii simultane, consumurile tehnologice se vor determina numai pentru cazul
curirii conductei.
E5,*1&, d, ca&c'&
'. ) se calculeze consumul tehnologic de gaze naturale, =s 9ms
'
:, datorit splrii unei conducte de gaze de presiune medie, av7nd diametrul
nominal >n @ $AA mm, lungimea ? @ $'A m.
.ezolvare:
>in tabelul nr. ;, la diametrul >n @ $AA mm i lungimea de $AA m rezult ';,; 9ms
'
: i la acelai diametru i lungimea de 'AA m rezult 46,6 9ms
'
:. Ca
urmare, valoarea corespunztoare lungimii de $'A m va fi calculat prin interpolare liniar, adic:
=s @ ';,; C +46,6 , ';,;) # 'AK @ (',( 9ms
'
:
(. ) se determine consumul tehnologic de gaze naturale, =s 9ms
'
:, la splarea unei conducte de gaze de presiune redus, av7nd diametrul nominal
>n @ 1AA mm, lungimea ? @ $44 m.
.ezolvare:
>in tabelul nr. 6, la diametrul nominal >n @ 1AA mm rezult c lungimea ma#im ce poate fi splat este de $AA m, deci n acest caz se recomand
splarea pe tronsoane mai scurte de $AA m. dac tronsonul de $44 m se mparte n 144 m i 1AA m, atunci consumul tehnologic va fi:
1AA m $,E ms
'
144 m +prin interpolare) ',( C +(,$ , ',() # 1AK @ ',4 ms
'
5n final:
=s @ $E,E C ',4 @ 6,( ms
'

Babelul 6
Consumul tehnologic de gaze naturale =s9ms
'
: la starea standard, pentru curirea de impuriti, n funie de diametrul i lungimea acestora
Presiune redus
=olumul =s

n ms
'
Conducta ?ungimea
>n >e#t

>int 1A 'A 4A 1AA 14A $AA 'AA 4AA 1AAA
mm mm mm mm m m m 0 m
m
m m m
'$ '< ',4 '1,A A,$( A,$< A,'( JJJJ JJJJ
JJJJ
JJJJ JJJJ JJJJ
(A (< ',4 (1,A A,($ A,(6 A,4$ 1,A JJJJ
JJJJ
JJJJ JJJJ JJJJ
4A 4; ',4 4A,A A,6$ A,6; A,;( 1,A JJJJ
JJJJ
JJJJ JJJJ JJJJ
64 ;' ',4 66,A 1,1 1,1 1,$ 1,4 $,$
JJJJ
JJJJ JJJJ JJJJ
<A <E ( <1,A 1,6 1,; 1,< $,1 $,6
',<
JJJJ JJJJ JJJJ
1AA 1A< ( 1AA,A $,( $,4 $,6 $,E ',(
(,$
JJJJ JJJJ JJJJ
1$4 1'' ( 1$4,A ',< ',E (,A (,( (,<
4,4
<,4 JJJJ JJJJ
14A 16< (,4 14E,A 6,1 6,' 6,( 6,< ;,'
<,;
1',1 JJJJ JJJJ
$AA $1E 4 $AE,A 1A,4 1A,; 1A,E 11,( 1$,A
14,1
$$,6 ';,; JJJJ
$4A $;' 4,6 $61,< 16,4 16,; 1;,A 1;,6 1<,'
$',;
'4,4 4E,$ JJJJ
'AA '$( 6,' '11,( $',( $',6 $',E $(,6 $4,(
'',4
4A,' <',< JJJJ
'4A ';; 6,' '6(,( '$,A '4,$ '$,6 '',( '(,(
(4,E 6<,<
11(,; $$E,(
(AA (1E 6,' (A6,( 'E,; (A,1 (A,( (1,' ($,<
4;,1 <4,6
1($,; $<4,(
/bservaii:
1. =alorile pentru lungimi intermediare, se calculeaz prin interpolare liniar
$. Consumurile au fost determinate in7nd cont de un timp minim de curire de 1A s
'. Bimpul ma#im de curire nu va depi 'A s.
(. JJJJ pentru aceste lunfimi nu se poate efectua curirea

Babelul ;
Consumul tehnologic de gaze naturale =s9ms
'
: la starea standard, pentru curirea de impuriti, n funie de diametrul i lungimea acestora
Presiune medie
=olumul =s

n ms
'
Conducta ?ungimea
>n >e#t

>int 1A 'A 4A 1AA 14A $AA 'AA 4AA 1AAA
mm mm mm mm m m m m m
m
m m m
'$ '< ',4 '1,A A,'' A,'; A,(4 JJJJ JJJJ
JJJJ
JJJJ JJJJ JJJJ
(A (< ',4 (1,A A,46 A,6$ A,;A 1,' JJJJ
JJJJ
JJJJ JJJJ JJJJ
4A 4; ',4 4A,A A,<' A,<E A,E< 1,( JJJJ
JJJJ
JJJJ JJJJ JJJJ
64 ;' ',4 66,A 1,( 1,4 1,6 $,A $,E
JJJJ
JJJJ JJJJ JJJJ
<A <E ( <1,1 $,1 $,$ $,( $,< (,'
4,;
JJJJ JJJJ JJJJ
1AA 1A< ( 1AA,A ',$ ',( ',4 (,' 6,4
<,6
JJJJ JJJJ JJJJ
1$4 1'' ( 1$4,A 4,1 4,$ 4,( 6,; 1A,1
1',4
$A,$ JJJJ JJJJ
14A 16< (,4 14E,A <,$ <,' <,4 1A,E 16,(
$1,<
'$,< JJJJ JJJJ
$AA $1E 4 $AE,A 1(,1 1(,' 1(,4 1<,E $<,'
';,;
46,6 E(,' JJJJ
$4A $;' 4,6 $61,< $$,A $$,' $$,6 $E,6 ((,(
4E,$
<<,< 1(<,A JJJJ
'AA '$( 6,' '11,( '1,1 '1,4 '1,< (1,E 6$,<
<',<
1$4,; $AE,( JJJJ
'4A ';; 6,' '6(,( ($,6 (',A (',( 4;,( <6,A
11(,;
1;$,1 $<6,< 4;',6
(AA (1E 6,' (A6,( 4',A 4',( 4',E ;1,' 1A;,A 1($,;
$1(,A
'46,; ;1',(
/bservaii:
1. =alorile pentru lungimi intermediare, se calculeaz prin interpolare liniar
$. Consumurile au fost determinate in7nd cont de un timp minim de curire de 1A s
'. Bimpul ma#im de curire nu va depi 'A s.
(. JJJJ pentru aceste lunfimi nu se poate efectua curirea
Babelul <
Consumul tehnologic de gaze naturale =s9ms
'
: la starea standard, pentru curirea de impuriti, n funie de diametrul i lungimea acestora
Presiune nalt +1A bar man)
=olumul =s

n ms
'
Conducta ?ungimea
>n >e#t

>int 1A 'A 4A 1AA 14A $AA 'AA 4AA 1AAA
mm mm mm mm m m m m m
m
m m m
4A 6A,' ',E1 4$,4 A,E 1,A 1,' $,6 (,4
JJJJ
JJJJ JJJJ JJJJ
64 ;' 4,46 61,E 1,' 1,' 1,< ',6 4,4
JJJJ
JJJJ JJJJ JJJJ
<A <<,E (,;< ;E,' $,1 $,$ ',A 6,A E,A
1$,A
JJJJ JJJJ JJJJ
1AA 11(,' (,;< 1A(,; ',6 ',; 4,$ 1A,( 14,6
$A,E
'1,' JJJJ JJJJ
1$4 1(1,' 4,46 1'A,$ 4,4 4,6 <,1 16,1 $(,$
'$,$
(<,' JJJJ JJJJ
14A 16<,' 6,'4 144,6 ;,< <,A 11,4 $',A '(,4
(6,A
6E,A JJJJ JJJJ
$AA $1E,1 6,'4 $A6,( 1',; 1(,A $A,$ (A,4 6A,;
<1,A
1$1,4 JJJJ JJJJ
$4A $;' ;,AE $4<,< $1,4 $1,< '1,< 6',; E4,4
1$;,'
1E1,A JJJJ JJJJ
'AA '$',< ;,E$ 'A<,A 'A,4 'A,< (4,1 EA,1 1'4,$
1<A,'
$;A,( (4A,6 JJJJ
'4A '44,< <,;( ''<,' '6,; ';,1 4(,( 1A<,< 16',$
$1;,6
'$6,' 4(',E 1A<<
(AA (A6,< ;,AE 'E$,6 (E,( (E,E ;',$ 1(6,4 $1E,;
$E',A
;'$,4 1(,64 4AA
4A< ;,E$ (E$,$ ;;,6 ;<,$ 114,1 $'A,$ '(4,' (6A,(
6EA,6
1141 $'A$ 6AA
6AE,6 <,;( 4E$,1 11$,' 11',A 166,6 ''',$ (EE,< 666,(
1AAA

1666 '''$
;AA ;11,$ E,4$ 6E$,$ 14',( 14(,1 $$;,6 (44,' 6<$,E
E1A,6
1466 $$;6 (44'
<AA <1$,< 1A,'1 ;E$,$ $AA,E $A1,; $E<,$ 4E6,( <E(,6
11E'
1;<E $E<$ 4E6(
/bservaii:
1. =alorile pentru lungimi intermediare, se calculeaz prin interpolare liniar
$. Consumurile au fost determinate in7nd cont de un timp minim de curire de 1A s
'. JJJJ pentru aceste lunfimi nu se poate efectua curirea
2#"#7# Ca&c'&'& c(n)'*'&'i t,-n(&(.ic d, .a/, nat'+a&, &a +,3'&a+,a ),1a+at(a+,&(+ d, &ic-id, a*1&a)at, 1, t+a),'& c(nd'ct,&(+ *a.i)t+a&,
8i 1, +,6,&,&, d, di)t+i9'6i,
16. )chema de principiu a unui separator este artat n fig. <. 5n prima faz +nivelul 1), pe conducta de refulare iese fracia lichid, deci nu se pierde
gaz. C7nd nivelul lichidului este suficient de mic +nivelul $), pe conducta de refulare pe l7ng lichid se antreneaz i gaz, deci practic ncepe
pierderea de gaz. >ac robinetul de refulare s&ar putea nchide instantaneu, e#act n momentul n care pe conduct ar curge gaz C lichid, atunci
pierderea ar fi aproape nul. 1cest lucru este practic imposibil, de aceea calculul pierderii de gaz din acest caz, se bazeaz pe evaluarea volumului
de gaz rezultat din curgerea prin conducta de refulare, de la presiunea corespunztoare locului n care este montat separatorul, la presiunea
atmosferic, pe o durat necesar manevrei de nchidere a evacurii.
1;. Calculele pierderilor tehnologice de gaze naturale s&au efectuat in7nd cont de urmtoarele date:
& diametrul conductei de refulare 1F$3!
& lungimea conductei de refulare 4F$4 m!
& valoarea total a coeficientului pierderilor locale de sarcin tot @ 4!
& timpul de curgere picturi C gaz, @ 'A s!
& formulele de calcul a debitului de gaz, ntre presiunea Pconduct i Pat, sunt conform normativului G6&E< pentru reele de distribuie +presiune redus i
medie), respectiv normelor departamentale %> 'E14&E( penrtu conductele de transport +presiune nalt).
1<. Babelele i nomogramele de calcul ale consumului tehnologic de gaze naturale, e#primat n volum la starea standard, =s 9ms
'
:, datorat refulrii la
separatoarele de lichide montate pe conductele de distribuie i transport, sunt urmtoarele:
tabelul nr. E, pentru cazul refulrii la separatoare montate pe conducte cu presiunea de lucru < 6 bar man +de distribuie), consider7nd
urmtoarele date:
& presiunea de calcul ( bar man, pentru alte presiuni de lucru, valorile din tabel se vor nmuli cu coeficientul din fig. E!
& diametre ale conductei de refulare ntre $4F4A mm!
& lungimi ale conductei de refulare ntre 4F$4 m.
tabelul nr. 1A, pentru cazul refulrii la separatoare montate pe conducte cu presiunea de lucru > 6 bar man +de transport), consider7nd
urmtoarele date:
& presiunea de calcul 1A bar man! pentru alte presiuni de lucru, valorile din tabel se vor nmuli cu coeficientul din fig. 1A!
& diametre ale conductei de refulare ntre $4F4A mm!
& lungimi ale conductei de refulare ntre 4F$4 m.
E5,*1&, d, ca&c'&
4. ) se calculeze consumul tehnologic de gaze naturale, =s 9ms
'
:, datorit refulrii unui separator de lichid, montat pe o conduct de distribuie, cu
presiunea de lucru de $,4 bar man, av7nd o refulare de >n @ (A mm, cu lungimea de ? @ 1$ m.
.ezolvare:
>in tabelul nr. E, la diametrul >n @ (A mm i lungimea de 1A m rezult $A,6 9ms
'
: i la acelai diametru i lungimea de 14 m rezult 1<,1 9ms
'
:. Ca
urmare, valoarea corespunztoare lungimii de 1$ m va fi calculat prin interpolare liniar, adic:
$A,6 , +$A,6 , 1<,1) # (AK @ 1E,6 9ms
'
:
/bservaie: (AK rezult din raportul +1$&1A)8+14&1A)
Coeficientul de corecie pentru presiunea de lucru, din fig. E, este A,6<.
Consumul tehnologic va fi:
=s @ 1E,6 # A,6< @ 1',' 9ms
'
:.
6. ) se calculeze consumul tehnologic de gaze naturale, =s 9ms
'
:, datorit refulrii unui separator de lichid, montat pe o conduct de transport, cu
presiunea de lucru de 1< bar man, av7nd o refulare de >n @ '$ mm, cu lungimea de ? @ 1< m.
.ezolvare:
>in tabelul nr. 1A, la diametrul >n @ '$ mm i lungimea de 14 m rezult $1,6 9ms
'
: i la acelai diametru i lungimea de $A m rezult 1E,( 9ms
'
:. Ca
urmare, valoarea corespunztoare lungimii de 1< m va fi calculat prin interpolare liniar, adic:
$1,6 , +$1,6 , 1E,() # 6AK @ $A,' 9ms
'
:
/bservaie: (AK rezult din raportul +1$&1A)8+14&1A)
Coeficientul de corecie pentru presiunea de lucru, din fig. 1A, este 1,;.
Consumul tehnologic va fi:
=s @ $A,' # 1,; @ '(,4 9ms
'
:.

Babelul E
Consumul de gaze naturale =s9ms
'
: la refularea separatoarelor de lichide, n funie de diametrul i lungimea conductei de refulare
Presiune redus i medie, presiunea de calcul ( bar man
=olumul =s

n ms
'
Conducta ?ungimea
>n >e#t

>int 4 ; 1A 14 $A $4
mm mm mm mm m m m m m
m
$4 '$ ',$4 $4,4 <,4 ;,; 6,< 4,E 4,$
(,<
'$ '< ',4 '1,A 1',$ 1$,A 1A,< E,' <,(
;,6
(A (< ',4 (1,A $(,4 $$,; $A,6 1<,1 16,'
14,A
4A 4; ',4 4A,A ';,E '4,( '$,( $<,; $6,A
$(,A
/bservaii: Pentru alte valori ale presiunii valorile din tabel se vor nmuli cu coeficientul din figura E.
Pentru alte valori ale lungimei conductei de refulare, valoarea consumului se va obine prin interpolare

Babelul 1A
Presiune nalt, presiunea de calcul 1A bar man
=olumul =s

n ms
'
Conducta ?ungimea
>n >e#t

>int 4 ; 1A 14 $A $4
mm mm mm mm m m m m 0
m
$4 '$ ',$4 $4,4 1E,6 1;,< 14,< 1',6 1$,1
11,A
'$ '< ',4 '1,A 'A,4 $;,< $(,E
$1,6
1E,(
1;,;
(A (< ',4 (1,A 46,< 4$,4 (;,6 (1,< ';,;
'(,6
4A 4; ',4 4A,A <;,E <1,E ;(,E 66,( 6A,'
44,6
/bservaii: Pentru alte valori ale presiunii valorile din tabel se vor nmuli cu coeficientul din figura 1A.
Pentru alte valori ale lungimei conductei de refulare, valoarea consumului se va obine prin interpolare
2#"#:# Ca&c'&'& c(n)'*'&'i t,-n(&(.ic d, .a/, nat'+a&, &a '*1&,+,a c' .a/ a c(nd'ct,&(+ 1;n2 &a 1+,)i'n,a d, +,.i*
1E. Gniial n conduct e#ist aer la presiunea atmosferic +fig. 11) al crui volum este:
9m
'
: +;)
Prin deschiderea robinetului din amonte, are loc admisia gazelor sub presiunea p1 n conduct i pe msura curgerii, se formeaz un amestec +gaze
C aer), al crui volum evacuat n atmosfer este:
9m
'
: +<)
n care pm este presiunea medie a amestecului gaze C aer din conduct.
Procesul de umplere nceteaz c7nd prin refulator iese gaz curat, respectiv c7nt tot aerul din conduct a fost evacuat. Ca urmare, la umplerea cu
gaz a conductei p7n la presiunea medie de regim, are loc un consum tehnologic de gaze naturale, e#primat n volum la starea standard, =s 9ms
'
:
dat de relaia:
9 : +E)
$A. Pe baza relaiei +E) au fost ntocmite tabelele de calcul nr. 11, 1$ i 1' care dau valorile consumurilor tehnologice de gaze naturale al umplerea
cu gaz a conductelor p7n la presiunea de regim, pentru treptele de presiuni "oas, redus i medie, n funcie de diametrele standardizate i
lungimile tronsoanelor de conducte.
E5,*1&, d, ca&c'&
;. ) se calculeze consumul tehnologic de gaze naturale, =s 9ms
'
:, datorit umplerii unei conducte de presiune "oas, de diametru >n @ $AA mm i
lungimea ? @ $4A m.
.ezolvare:
>in tabelul nr. 11, la diametrul >n @ $AA mm i lungimea de $AA m rezult A,6E 9ms
'
: i la acelai diametru i lungimea de 4A rezult A,1; 9ms
'
:. Ca
urmare, valoarea corespunztoare lungimii de $4A m va fi calculat prin nsumarea celor dou, adic:
=s @ A,6E C A,1; @ A,<6 9ms
'
:
<. ) se calculeze consumul tehnologic de gaze naturale, =s 9ms
'
:, datorit umplerii unei conducte de presiune medie, de diametrul >n @ $AA mm i
lungimea ? $4A m.
.ezolvare:
Ca/'& ": Hmplerea %H rezult n urma operaiei de splare.
>in tabelul nr. 1', la diametrul >n @ $AA mm i lungimea de $AA m rezult $<,< 9ms
'
: i la acelai diametru i lungimea de 4A m rezult ;,$ 9ms
'
:. Ca
urmare, valoarea corespunztoare lungimii de $4A m va fi calculat prin nsumarea celor dou, adic:
=s @ $<,< C ;,$ @ '4 9ms
'
:
Ca/'& 2: Hmplerea rezult n urma operaiei de splare.
5n acest caz se va folosi consumul aferent splrii, adic din tabelul ;, la >n @ $AA mm i ? @ $AA m, rezult ';,; 9ms
'
:, iar la ? @ 'AA m, rezult 46,6
9ms
'
:. =aloarea consumului la $4A m va rezulta prin interpolare:
=s @ ';,; C +46,6 , ';,;) # 4AK @ (;,$ 9ms
'
:

Babelul 11
Consumul tehnologic de gaze naturale =s9ms
'
: la starea standard, la umplere, n funie de diametrul i lungimea conductei
Presiune "oas
=olumul =s

n ms
'

Conducta ?ungimea
>n >e#t

>int 4 1A 'A 4A 1AA 14A $AA 'AA 4AA 1AAA
mm mm mm mm m m m m m m m m m m
'$ '< ',4 '1,A A,AAA( A,AAA< A,AA$ A,AA( A,A1
A,A1
A,A$ A,A$ A,A( A,A<
(A (< ',4 (1,A A,AAA; A,AA1' A,AA( A,AA; A,A1
A,A$
A,A' A,A( A,A; A,1
4A 4; ',4 4A,A A,AA1 A,AA$ A,AA6 A,A1 A,A$
A,A'
A,A( A,A6 A,1 A,$
64 ;' ',4 66,A A,AA$ A,AA' A,A1 A,A$ A,A'
A,A4
A,A; A,1 A,$ A,'
<A <E ( <1,A A,AA' A,AA4 A,A$ A,A' A,A4
A,A<
A,1 A,$ A,' A,4
1AA 1A< ( 1AA,A A,AA( A,AA< A,A$ A,A( A,A<
A,1
A,$ A,$ A,( A,<
1$4 1'' ( 1$4,A A,AA6 A,A1 A,A( A,A6 A,1
A,$
A,$ A,( A,6 1,$
14A 16< (,4 14E,A A,A1 A,A$ A,A6 A,1 A,$
A,'
A,( A,6 1,A $,A
$AA $1E 4 $AE,A A,A$ A,A' A,1 A,$ A,'
A,4
A,; 1,A 1,; ',(
$4A $;' 4,6 $61,< A,A' A,A4 A,$ A,' A,4
A,<
1,1 1,6 $,; 4,(
'AA '$( 6,' '11,( A,A( A,A< A,$ A,( A,<
1,1
1,4 $,' ',< ;,6
'4A ';; 6,' '6(,( A,A4 A,1A A,' A,4 1,A
1,6
$,1 ',1 4,$ 1(,(
(AA (1E 6,' (A6,( A,A6 A,1' A,( A,6 1,'
1,E
$,6 ',E 6,4 1',A

Babelul 1$
Consumul tehnologic de gaze naturale =s9ms
'
: la starea standard, la umplere, n funie de diametrul i lungimea conductei
Presiune redus
=olumul =s

n ms
'

Conducta ?ungimea
>n >e#t

>int 4 1A 'A 4A 1AA 14A $AA 'AA 4AA 1AAA
mm mm mm mm m m m m m m m m m m
'$ '< ',4 '1,A A,AA( A,AA< A,A$' A,A( A,1
A,1
A,$ A,$ A,( A,<
(A (< ',4 (1,A A,AA; A,A1( A,A( A,A; A,1
A,$A
A,' A,( A,; 1,(
4A 4; ',4 4A,A A,A1 A,A$ A,1 A,1A A,$A
A,'
A,( A,61 1,A $,A
64 ;' ',4 66,A A,A$ A,A( A,1A A,1< A,(
A,4
A,; 1,1 1,< ',4
<A <E ( <1,A A,A' A,1 A,$ A,' A,4
A,<
1,1 1,6 $,; 4,'
1AA 1A< ( 1AA,A A,A A,1 A,$ A,( A,<
1,$
1,6 $,( (,A <,1
1$4 1'' ( 1$4,A A,1 A,1 A,( A,6 1,'
1,E
$,4 ',< 6,' 1$,6
14A 16< (,4 14E,A A,1A A,$A A,6 1,A $,A
',1
(,1 6,1 1A,$ $A,4
$AA $1E 4 $AE,A A,$ A,'4 1,1 1,< ',4
4,'
;,1 1A,6 1;,; '4,'
$4A $;' 4,6 $61,< A,$< A,44 1,; $,< 4,4
<,'
11,1 16,6 $;,; 44,(
'AA '$( 6,' '11,( A,'E A,;< $,( ',E ;,<
11,<
14,; $',4 'E,$ ;<,(
'4A ';; 6,' '6(,( A,4( 1,A; ',$ 4,( 1A,;
16,1
$1,4 '$,$ 4',; 1A;,(
(AA (1E 6,' (A6,( A,6; 1,'( (,A 6,; 1',(
$A,A
$6,; (A,1 66,< 1'',6

Babelul 1'
Consumul tehnologic de gaze naturale =s9ms
'
: la starea standard, la umplere, n funie de diametrul i lungimea conductei
Presiune medie
=olumul =s

n ms
'

Conducta
?ungimea
>n >int 4 1A 'A 4A 1AA 14A $AA 'AA 4AA 1AAA
mm mm m m m m m m m m m m
'$ '4,; A,A$1 A,A($ A,1$6 A,$1A A,A;4 A,;4 A,;4 A,;4 A,;4 A,;4
(A (1,$ A,A$< A,46 A,16< A,$<A A,114 A,114 A,114 A,114 A,114 A,114
4A 4$,4 A,A(4 A,AE1 A,$;' A,(4 A,$'E A,$'E A,$'E A,$'E A,$'E A,$'E
64 6<,A A,A;6 A,14' A,(6 A,;6 A,4$ A,4$ A,4$ A,4$ A,4$ A,4$
<A <A,4 A,1A; A,$1( A,6( 1,A; A,<6 A,<6 A,<6 A,<6 A,<6 A,<6
1AA 1A4,4 A,1<( A,'; 1,1A 1,<( 1,E( 1,E( 1,E( 1,E( 1,E( 1,E(
1$4 1'6,A A,'A4 A,61 1,<' ',A4 (,14 (,14 (,14 (,14 (,14 (,14
14A 146,A A,(A A,<A $,(1 (,A 6,$6 6,' 6,' 6,' 6,' 6,'
$AA $A;,A A,;1 1,(1 (,$( ;,1 1(,1 1(,6 1(,6 1(,6 1(,6 1(,6
$4A $4E,A 1,11 $,$1 6,6( 11,1 $$,1 $<,; $<,; $<,; $<,; $<,;
'AA 'A<,A 1,46 ',1' E,( 14,6 '1,' (6,E (<,$ (<,$ (<,$ (<,$
'4A '4E,A $,1' (,$4 1$,< $1,' ($,4 6',< ;6,' ;6,' ;6,' ;6,'
(AA (A6,A $,;$ 4,(( 16,' $;,$ 4(,( <1,6 1A<,; 11A,( 11A,( 11A,(
4AA 4A6,A (,$$ <,(4 $4,' ($,$ <(,4 1$6,; 16<,E $1',; $1',; $1',;
6AA 6A(,A 6,A$ 1$,A' '6,1 6A,$ 1$A,' 1<A,4 $(A,; '61,A '6',( '6',(
Babelul 1' +continuare)
Consumul tehnologic de gaze naturale =s9ms
'
: la starea standard, la umplere, n funie de diametrul i lungimea conductei
Presiune nalt +1A bar man)
=olumul =s

n ms
'

Conducta ?ungimea
>n >int 4A 1AA $AA 4AA 1AAA $AAA 4AAA 1AAAA 14AAA $AAAA
mm mm m m m m m m m m m m
4A 4$,4 A,6 A,6 A,6 A,6 A,6 A,6 A,6 A,6 A,6 A,6
64 61,E 1,A 1,A 1,A 1,A 1,A 1,A 1,A 1,A 1,A 1,A
<A ;E,' $,$ $,$ $,$ $,$ $,$ $,$ $,$ $,$ $,$ $,$
1AA 1A(,; (,; 4,A 4,A 4,A 4,A 4,A 4,A 4,A 4,A 4,A
1$4 1'A,$ ;,' E,4 E,4 E,4 E,4 E,4 E,4 E,4 E,4 E,4
14A 144,6 1A,4 16,' 16,' 16,' 16,' 16,' 16,' 16,' 16,' 16,'
$AA $A6,( 1<,( '6,< '<,A '<,A '<,A '<,A '<,A '<,A '<,A '<,A
$4A $4<,< $<,E 4;,E ;(,E ;(,E ;(,E ;(,E ;(,E ;(,E ;(,E ;(,E
'AA 'A<,A (1,A <1,E 1$6,$ 1$6,$ 1$6,$ 1$6,$ 1$6,$ 1$6,$ 1$6,$ 1$6,$
'4A ''<,' (E,( E<,E 16;,' 16;,' 16;,' 16;,' 16;,' 16;,' 16;,' 16;,'
(AA 'E$,6 66,6 1'',$ $61,( $61,( $61,( $61,( $61,( $61,( $61,( $61,(
4AA (E$,$ 1A(,6 $AE,' (1<,4 414,A 414,A 414,A 414,A
414,A
414,A 414,A
6AA 4E$,1 141,4 'A$,E 6A4,< <E6,< <E6,< <E6,< <E6,<
<E6,<
<E6,< <E6,<
;AA 6E$,$ $A;,A (1',E <$;,< 1('$,( 1('$,( 1('$,( 1('$,(
1('$,(
1('$,( 1('$,(
<AA ;E$,$ $;1,1 4($,$ 1A<(,' $1(;,4 $1(;,4 $1(;,4 $1(;,4
$1(;,4
$1(;,4 $1(;,4
1AAA EE6,A ($<,4 <4;,A 1;1(,1 ($6<,1 ($6<,1 ($6<,1 ($6<,1
($6<,1
($6<,1 ($6<,1
1$AA 11E4,A 616,E 1$'',; $(6;,4 616<,6 ;';1,4 ;';1,4 ;';1,4
;';1,4
;';1,4 ;';1,4
/bservaii: Pentru alte valori ale presiunii se va folosi corecia din figura 1A.


2#2# Ca&c'&'& c(n)'*'+i&(+ t,-n(&(.ic, d, .a/, nat'+a&, ,vac'at, 1+in 1(+ii c(nd'ct,&(+ dat(+it2 c(+(/i'nii &(ca&,
a 6,vi&(+ din (6,&
2#"# C(n)'*'& t,-n(&(.ic d, .a/, nat'+a&, ,vac'at, 1+in 1(+ii c(nd'ct,&(+ din 6,vi d, (6,&0 %)0 ,)t, dat d, +,&a6ia:
=s @ Lst 9 : +1A)
n care:
Ls , debitul de gaz la starea standard 9ms
'
:, evacuat prin orificiu, determinat dup caz, pentru regimul de curgere subcritic, sau pentru regimul de
curgere supracritic!
t , durata +timpul) de evacuare a gazului prin orificiu, care, n e#ploatarea reelei poate fi considerat ca intervalul de timp de la controlul anterior c7nd
nu s&au constatat scpri de gaz, p7n la momentul c7nd la control s&au constatat scpri de gaz.
$$. Babelele de calcul nr. 1(, 14, 16, 1; i nomogramele din fig. 1', fig. 1(, fig. 14 i fig. 16 permit determinarea consumului tehnologic de gaze
naturale, =s 9ms
'
:, la starea standard, evacuate prin porii +orificiile) evilor din oel, n funcie de diametrele orificiile dorif @ A,A4F1A mm, de presiunea
de lucru a gazului din conduct, i de durata +timpul) de evacuare n atmosfer a gazului prin orificiu.
E5,*1&, d, ca&c'&
E. ) se calculeze consumul tehnologic de gaze naturale, =s 9ms
'
:, datorit coroziunii locale a unei evi cu presiunea de lucru de A,A( bar man
+presiune "oas). 5n urma eliminrii defeciunii s&a constatat c porul avea A,4 mm, iar timpul scurs de la ultima verificare p7n la oprirea gazului a
fost de 1< ore.
.ezolvare:
>in tabelul nr. 1(, la diametrul orificiului de A,4 mm, pentru 14 ore rezult A,4 9ms
'
: i pentru 1 or rezult A,A( 9ms
'
:. Ca urmare, valoarea
corespunztoare timpului de 1< ore va fi calculat prin nsumarea celei corespunztoare a 14 ore cu ' # cea corespunztoare a unei ore, adic:
A,4 C ' # A,A( @ A,6$
Corecia pentru presiunea de lucru de A,A( bar man, conform fig. 1' este de $. 5n total rezult un consum tehnologic +pierdere) de:
=s @ $ # A,6$ @ 1,$( 9ms
'
:
1A. ) se calculeze consumul tehnologic de gaze naturale, =s 9ms
'
:, datorit coroziunii locale a unei evi cu presiunea de lucru de ' bar man
+presiune medie). 5n urma eliminrii defeciunii s&a constatat c porul avea A,; mm, iar timpul scurs de la ultima verificare p7n la oprirea gazului a
fost de $E ore.
.ezolvare:
>in tabelul nr. 16, la diametrul orificiului de A,; mm, pentru $( ore rezult (A,4 9ms
'
: i pentru 4 ore rezult <,( 9ms
'
:. Ca urmare, valoarea
corespunztoare timpului de $E ore va fi calculat prin nsumarea celor dou, adic:
(A,4 C <,( @ (<,E
Corecia pentru presiunea de lucru de ' bar man, conform fig. 14 este de A,<. 5n total rezult un consum tehnologic +pierdere) de:
=s @ A,< # (<,E @ 'E,1 9ms
'
:.

Babelul 1(
Consumul tehnologic de gaze naturale =s9ms
'
: la starea standard, datorita coroziunii locale a evilor din oel, n funie de diametrul orificiului i durat
=olumul =s

n ms
'

dorif Bimp +ore)
mm 1 4 1A 14 $( (< ;$
A,A4 A,AAA'6 A,AA1< A,AA'6 A,AA44 A,AA<; A,A1; A,A$6
A,1 A,AA14 A,AA; A,A14 A,A$ A,A' A,A; A,1A
A,$ A,AA6 A,A' A,A6 A,AE A,1( A,' A,(
A,' A,A1' A,A; A,1' A,$ A,' A,6 A,E
A,4 A,A( A,1< A,'6 A,4 A,E 1,; $,6
A,; A,A; A,( A,; 1,1 1,; ',( 4,1
1 A,1' A,; 1,' $,A ',1 6,' E,(
1,4 A,$E 1,4 $,E (,( ;,1 1( $1
$ A,(E $,4 (,E ;,( 1$ $( '6
' 1,A4 4,$ 1A,4 16 $4 4A ;4
( 1,<6 E,' 1E $< (4 <E 1'(
4 $,4( 1' $4 '< 61 1$$ 1<'
6 ',E' $A 'E 4E E( 1<< $<'
; (,EE $4 4A ;4 1$A $'E '4E
< 6,41 '' 64 E< 146 '1' (6E
E <,$4 (1 <$ 1$( 1E< '6E 4E(
1A 1A,1< 41 1A$ 14' $(( (<E ;''
/bservaii: Pentru alte valori ale presiunii de lucru, valorile din tabel se vor nmuli cu coef. din figura 1'

Babelul 14
Consumul tehnologic de gaze naturale =s9ms
'
: la starea standard, datorita coroziunii locale a evilor din oel, n funie de diametrul orificiului i durat
Presiune redus. Presiune de calcul 1 bar man
=olumul =s

n ms
'

dorif Bimp +ore)
mm 1 4 1A 14 $( (< ;$
A,A4 A,AAA'(( A,A1;$ A,A'(( A,A416 A,A<$6 A,164 A,$(<
A,1 A,A1'< A,A6E A,1'< A,$1 A,'' A,66 A,EE
A,$ A,A44 A,$< A,44 A,<' 1,'$ $,6 (,A
A,' A,1$( A,6$ 1,$( 1,E ',A 4,E <,E
A,4 A,'( 1,;$ ',(( 4,$ <,' 16,4 $(,<
A,; A,6; ',( 6,; 1A,1 16,$ '$,( (<,6
1 1,$( 6,$ 1$,( 1<,6 $E,; 4E,4 <E,$
1,4 $,;E 1',E $;,E (1,< 66,E 1'( $A1
$ (,6< $',( (6,< ;A,$ 11$ $$4 '';
' E,E1 (E,6 EE,1 1(E $'< (;6 ;1(
( 1;,6$ <<,1 1;6 $6( ($' <(6 1$6E
4 $(,1A 1$A $(1 '61 4;< 114; 1;'4
6 ';,1< 1<6 ';$ 44< <E$ 1;<( $6;;
; (;,$' $'6 (;$ ;A< 11'' $$6; '(AA
< 61,6E 'A< 61; E$4 1(<A $E61 (((1
E ;<,A; 'EA ;<1 11;1 1<;( ';(; 46$1
1A E6,'E (<$ E6( 1(16 $'1' (6$6 6E(A
/bservaii: Pentru alte valori ale presiunii de lucru, valorile din tabel se vor nmuli cu coef. din figura 1(
Babelul 16
Consumul tehnologic de gaze naturale =s9ms
'
: la starea standard, datorita coroziunii locale a evilor din oel, n funie de diametrul orificiului i durat
Presiune medie. Presiune de calcul ( bar man
=olumul =s

n ms
'

dorif Bimp +ore)
mm 1 4 1A 14 $( (< ;$
A,A4 A.AA<61 A.A('A A.A<61 A.1$E1 A.$A64 A.(1' A.6$A
A,1 A.A'(( A.1;$ A.'(( A.4$ A.<' 1.64 $.(<
A,$ A,1'< A,6E 1,'< $,A; ','A 6,6 E,E
A,' A,'1A 1,44 ',1A (,6 ;,( 1(,E $$,'
A,4 A,<6 (,'A <,61 1$,E $A,; (1,' 6$,A
A,; 1,6E <,( 16,E $4,' (A,4 <1,A 1$1,(
1 ',1A 14,4 '1,A (6,4 ;(,( 1(<,; $$',1
1,4 6,E; '(,E 6E,; 1A(,6 16;,' ''4 4A$
$ 11,;A 4<,4 11;,A 1;4,6 $<1 46$ <('
' $(,;< 1$',E $(;,< ';$ 4E4 11,EA 1;,<(
( ((,A6 $$A,' ((1 661 1A4; $114 '1;$
4 6A,$( 'A1 6A$ EA( 1((6 $<E$ ('';
6 E$,E( (64 E$E 1'E( $$'1 ((61 66E$
; 11<,A; 4EA 11<1 1;;1 $<'( 466; <4A1
< 14(,$$ ;;1 14($ $'1' ';A1 ;(A$ 111A(
E 1E4,1< E;6 1E4$ $E$< (6<( E'6E 1(A4'
1A $(A,E6 1$A4 $(1A '61( 4;<' 11466 1;'(E
/bservaii: Pentru alte valori ale presiunii de lucru, valorile din tabel se vor nmuli cu coef. din figura 14
vBabelul 1;
Consumul tehnologic de gaze naturale =s9ms
'
: la starea standard, datorita coroziunii locale a evilor din oel, n funie de diametrul orificiului i durat
Presiune nalt. Presiune de calcul 1A bar man
=olumul =s

n ms
'

dorif Bimp +ore)
0m 1 4 1A 14 $( (< ;$
A,A4 A,A1<E' A,AE(; A,1<E' A,$<(A A,(4(( A,EAE 1,'6'
A,1 A,A;4; A,';E A,;4; 1,1( 1,<$ ',6( 4,(4
A,$ A,'A' 1,41 ',A' (,4( ;,;$ 1(,4 $1,<
A,' A,6<$ ',(1 6,<$ 1A,$ 16,( '$,; (E,1
A,4 1,<E E,(; 1<,E' $<,( (4,( EA,E 1'6,'
A,; ',;1 1<,6 ';,1 44,; <E,1 1;<,1 $6;,$
1 6,<$ '(,1 6<,$ 1A$,$ 16',6 '$;,$ (EA,;
1,4 14,'( ;6,; 14',( $'A,A '6<,$ 61< 1$'6
1<,4( ' 4(,4' $;$,6 4(4,' <1< 1'AE $61;
'E$6 ( E6,E( (<(,; E6E 1(4( $'$6 (64'
6E;E 4 1'$,4' 66' 1'$4 1E<< '1<1 6'61
E4($ 6 $A(,(; 1A,$$ $A,(4 'A,6; (E,A; E<,14
1(;,$$ ; $4E,;6 1$EE $4E< '<6E 6$'( 1$(6<
1<;A' < ''E,$< 16E6 ''E' 4A<E <1(' 16$<4
$(($< E ($E,(A $1,(; ($E( 6((1 1A'A4 $A611
'AE16 1A 4'A1$ $641 4'A1 ;E4$ 1$;$' $4((6
'<16<

/bservaii: Pentru alte valori ale presiunii de lucru, valorile din tabel se vor nmuli cu coef. din figura 16

2#7# Ca&c'&'& c(n)'*'+i&(+ t,-n(&(.ic, d, .a/, nat'+a&, 1+in )'1a1, d, )i.'+an62
2#7#"# Ca/'& c+,8t,+ii accid,nta&, a 1+,)i'nii
$'. ?a depirea presiunii de regim, pr, a gazelor naturale, ale crei valori corespund treptelor de presiuni respective, supapele de siguran se
deschid i prin orificiile lor se evacueaz n atmosfer e#cesul de gaz, = @ =s e#primat n uniti de volum la starea standard, corespunztor
diferenei de presiuni p @ pma# & pr unde pma# este valoarea ma#im a presiunii gazului la deschiderea supapei, conform relaiei:
9 : +11)
unde = 9m
'
: este volumul geometric al reelei prote"at de supapa de siguran, iar patm este presiunea atmosferic.
$(. Presiunile ma#ime, pma# nu pot depi valorile presiunilor de ncercare a conductelor la proba de rezisten, ale cror valori sunt redate n tabelul
1' din %ormativul G6&E<. 5n caz contrar, conducta i pierde capacitatea de rezisten mecanic datorit solicitrii produse de creterea presiunii
interioare e#ercitat de gaz i apare pericolul de e#plozie. 5n mod uzual, diferena de presiune, p, nu poate depi A.$FA.< bar.
$4. Pe baza relaiei +11) a fost nlocuit tabelul nr. 1< care permite determinarea consumurilor tehnologice de gaze naturale prin supape de siguran,
n funcie de diferite valori ale volumelor geometrice = ale reelei de conducte prote"ate de supape de siguran i de valorile diferenei de presiuni
p @ A,$ bar man pentru treapta de presiune redus, p @ A,' bar man pentru treapta de presiune medie i p @ A,4 bar man pentru treapta de
presiune nalt.
2#7#2# Ca/'& v,+i3ic2+i&(+ 8i +,.&2+i&(+ 1,+i(dic,
$6. 5n acest caz, calculul pierderilor de gaze naturale datorare eaprii n atmosfer, cu ocazia reglrilor i verificrilor supapelor de siguran, se
efectueaz in7nd seam de debitul de gaz, L, refulat ntre presiunea de lucru a conductei i presiunea atmosferic i de timpul +durata) verificrii
+reglrii) supapei, consider7nd:
timpul de ncercare a supapei, @ 'As ... 'AAs!
diametrul conductei de refulare +egal cu diametrul nominal al supapei) 1F63!
lungimea conductei de refulare: ' m!
valoarea total a coeficientului pierderilor locale de sarcin tot @ (.
$;. Consumul tehnologic de gaze naturale la starea standard,
=s 9ms
'
: datorit verificrilor periodice ale supapelor de siguran, se determin din tabelele 1E i $A n funcie de diametrul supapei de siguran i
de timpul de verificare a supapei, pentru reelele de presiune redus C medie, respectiv nalt presiune. =alorile din tabelele sus menionate se
nmulesc cu coeficientul de corecie al presiunii de lucru, din nomogramele din fig. E i fig. 1A.
E5,*1&, d, ca&c'&
11. ) se calculeze consumul tehnologic de gaze natural, =s 9ms
'
:, datorit creterii accidentale a presiunii la o staie de reglare de medie presiune.
)taia de reglare este echipat cu 44 m conduct '3 i 11A m conduct $3.
.ezolvare:
>in tabelul nr. 14, %ormativul G6&E< +pag. 1$$) la diametrul '3 la lungimea de 4; m +deci apro#. 44) volumul este A.' m
'
, iar la diametrul de $3, la
lungimea de 11< +deci apro#. 11A m), volumul este de A.' m
'
. Ca urmare, valoarea volumului prote"at este:
A.' C A.' @ A.6 m
'
>in tabelul nr. 1<, n cazul reelelor de medie presiune, corespunztor volumului prote"at de A.6 m
'
, consumul este =s @ A.1< 9ms
'
:.
1$. ) se calculeze consumul tehnologic de gaze naturale, =s 9ms
'
:, datorit reglrii unei supape de (3, montat pe o conduct de transport cu
presiunea de lucru de 14 bar. Bimpul de reglare a fost de 1 min.
.ezolvare:
>in tabelul nr. $A, corespunztor treptei de nalt presiune, la diametrul supapei de 1AA mm, pentru 6A s rezult 6'1 9ms
'
:.
Corecia pentru presiunea de lucru de 14 bar man, conform fig. 1A este 1.(4. 5n total rezult un consum tehnologic +pierdere) de:
=s @ 4'1 # 1.(4 @ ;;A 9ms
'
:

Babelul nr. 1<
C(n)'*'& t,-n(&(.ic d, .a/, nat'+a&, %) <*)
7
= &a )ta+,a )tanda+d0 1+in )'1a1, d, )i.'+an620 3'nc6i, d, v(&'*'& c(nd'ct,&(+ 1+(t,>at,0 &a
d,128i+,a accid,nta&2 a 1+,)i'nii *a5i*,
=olum de
conduct
prote"at de
supap
Consumul tehnologic de gaze naturale n ms
'
Breapta de presiune
m
'
redus medie nalt
A,A1 A,AA$ A,AA' A,AA4
A,A4 A,A1 A,A14 A,A$4
A,A;4 A,A14 A,A$$4 A,A';4
A,1 A,A$ A,A' A,A4
A,14 A,A' A,A(4 A,A;4
A,' A,A6 A,AE A,14
A,6 A,1$ A,1< A,'
A,E A,1< A,$; A,(4
1 A,$ A,' A,4
1,4 A,' A,(4 A,;4
$ A,( A,6 1
4 1 1,4 $,4
1A $ ' 4

vBabelul 1E

Consumul de gaze naturale =s9ms
'
: la starea standard, la verificarea i reglarea supapelor de siguranta, n funie de diametrul nominal i timpul de
acionare
Presiune redus i medie, pres. de calcul ( bar man
=olumul =s

n ms
'

Conducta Bimp de actionare
>n >e#t

>int 'A 6A 1$A 1<A $(A 'AA
mm mm mm mm ) ) ) ) )
)
$4 '$ ',$4 $4,4 ;,; 14,' 'A,; (6,A 61,(
;6,;
'$ '< ',4 '1,A 1$,A $(,A (<,1 ;$,1 E6
1$A
(A (< ',4 (1,A $$,; (4,( EA,; 1'6 1<1
$$;
4A 4; ',4 4A,A '4,( ;A,< 1($ $1$ $<'
'4(
64 ;' ( 64,A 6',$ 1$6 $4' ';E 4A6
6'$
<A <E ( <1,A 1A$ $A( (AE 61' <1<
1A$$
1AA 1A< ( 1AA,A 161 '$$ 6(( E6; 1$<E
1611
1$4 1'' 4 1$',A $41 4A$ 1AA' 14A4 $AA6
$4A<
14A 16< 4 14<,A ($6 <4$ 1;A( $446 '(A<
($6A
/bservaie: Pentru alte valori ale presiunii, valorile din tabel se vor nmuli cu coeficientul din fig. E

Babelul nr. $A
C(n)'*'& t,-n(&(.ic d, .a/, nat'+a&, %) <*)
7
= &a )ta+,a )tanda+d0 &a v,+i3ica+,a 8i +,.&a+,a )'1a1,&(+ d, )i.'+an620 4n 3'nc6i, d, dia*,t+'&
n(*ina& 8i ti*1'& d, ac6i(na+,
P+,)i'n,a 4na&t2 1+,)i'n,a d, ca&c'& : 9a+ *an
%(&'*'& %) *)
7
Conducta Bimp de acionare
>n >e#t

>int 'A 6A 1$A 1<A $(A 'AA
mm mm mm mm s s s s s s
$4 '$ ',$4 $4,4 1;,$ '(,' 6<,6 1A$,E 1';,$ 1;1,6
'$ '< ',4 '1,A $6,E 4',< 1A;,4 161,' $14 $6E
(A (< ',4 (1,A 4A,; 1A1,( $A$,E 'A( (A6 4A;
4A 4; ',4 4A,A ;E,1 14<,$ '16 (;4 6'' ;E1
64 ;' ( 64,A 1(1,( $<' 464 <(< 11'1 1(1(
<A <E ( <1,A $$E (4; E1( 1';1 1<$< $$<6
1AA 1A< ( 1AA,A '6A ;$A 1((1 $161 $<<1 '6A$
1$4 1'' 4 1$',A 461 11$1 $$(' ''6( ((<6 46A;
14A 16< 4 14<,A E4$ 1EA4 '<1A 4;14 ;6$A E4$4
O9),+va6i,: Pentru alte valori ale presiunii, valorile din tabel se vor nmulii cu coeficientul din fig. 1A

2#:# Ca&c'&'& c(n)'*'+i&(+ d, .a/, nat'+a&, 1+in 4*9in2+i&, d,*(nta9i&,0 dat(+it2 '/'+ii 4n ,51&(ata+, a )i)t,*,&(+
d, ,tan8a+,
$<. )istemele de etanare ale mbinrilor demontabile ale conductelor i aparatelor, sunt supuse uzurii n timp pe durata de e#ploatare a sistemului
de transport i distribuie a gazelor naturale. Prin porii i fisurile garniturilor de etanare ale flanelor, robinetelor i echipamentelor, se produc
scurgeri de gaze, care, de regul, sunt constate prin control periodic efectuat de personalul de e#ploatare. 5n acest caz, se nchid robinetele de
admisie a gazului pe tronsonul respectiv de reea i se efectueaz remedierea defeciunilor constate.
$E. >in e#ploatarea reelelor de distribuie a gazelor naturale, s&a constatat c dimensiunile orificiilor i fisurilor n garniturile de etanare ale
mbinrilor demontabile, sunt corelate cu diametrele garniturilor flanelor, robinetelor, etc., fiind mai mici la diametre mai mici ale acestora.
'A. Bimpul +durata) de evacuare a gazelor prin orificiile garniturilor de etanare, se consider intervalul de timp de la ultimul control periodic al
reelei, c7nd nu s&au constatat scurgeri de gaze naturale, p7n n momentul constatrii acestor scurgeri, respectiv, al nchiderii admisiei gazelor n
tronsonul de reea n veredea remedierii defeciunilor.
'1. Consumurile tehnologice de gaze naturale, =s 9ms
'
:, la starea standard, evacuate prin orificiile +fisurile) garniturilor de etanare ale mbinrilor
demontabile, n funcie de diametrele nominale ale conductelor, >n, crora li s&au asociat diametre ale orificiilor garniturilor d @ A.1F$.A mm +orificii
cu diametre, d, mai mici la garnituri pentru conducte cu diametre nominale, >n mai mici) i de durata +timpul) de evacuare a gazelor prin orificii,
pentru conducte de gaze cu presiune "oas, redus, medie i nalt, se determin din tabelele de calcul nr. $1, $$, $' i $(. Pentru alte valori ale
presiunii de lucru se vor folosi coeficienii de corecie din fig. 1', fig. 1(, fig. 14 i fig. 16 +corespunztor cazului coroziunii locale).
E5,*1&, d, ca&c'&
1'. ) se calculeze consumul tehnologic de gaze naturale, =s 9ms
'
:, datorit uzurii unei mbinri demontabile ale unei evi de >n $AA, cu presiunea
de lucru de A.' bar man +presiune redus). Bimpul ntre ultima verificare i nchiderea instalaiei pentru reparaie a fost de (< de ore.
.ezolvare:
>in tabelul nr. $$, la diametrul >n $AA, pentru (< ore rezult < 9ms
'
:. Corecia pentru presiunea de lucru de A,' bar man, conform fig. 1( este de
A,44. 5n total rezult un consum tehnologic +pierdere) de:
=s @ A,44 # < @ (,( 9ms
'
:
1(. ) se calculeze consumul tehnologic de gaze naturale, =s 9ms
'
:, datorit uzurii unei mbinri demontabile ale unei evi de >n 'AA, cu presiunea
de lucru de 4 bar man +presiune medie). Bimpul ntre ultima verificare i nchiderea instalaiei pentru reparaie a fost de 46 ore.
.ezolvare:
>in tabelul nr. $', la diametrul de >n 'AA, pentru (< de ore rezult $6,( 9ms
'
:, pentru 4 ore rezult $,;4 9ms
'
:, iar pentru 1 or A,44 9ms
'
:. Pentru 46
ore, va rezulta:
$6,( C $,;4 C ' # A,44 @ 'A,<
Corecia pentru presiunea de lucru de 4 bar man, conform fig. 14 este de 1,$. 5n total rezult un consum tehnologic +pierdere) de:
=s @ 1,$ # 'A,< @ '; 9ms
'
:

Babelul nr. $1
C(n)'*'& d, .a/, nat'+a&, %) <*)
7
= &a )ta+,a )tanda+d0 1+in 4*9in2+i&, d,*(nta9i&,0 dat(+it2 '/'+ii 4n ,51&(ata+, a )i)t,*,&(+ d, ,tan8a+,0
3'nc6i, d, dia*,t+'& n(*ina& Dn a& c(nd'ct,&(+ 8i d, d'+ata ?ti*1'&@ d, ,vac'a+, a .a/,&(+ 1+in (+i3icii
P+,)i'n, >(a)20 1+,)i'n, d, ca&c'& 000" 9a+ *an
%(&'*'& %) 4n *)
7
>n Bimp +ore)
mm 1 4 1A 14 $( (< ;$
4A A,A1( A,A; A,1( A,$1 A,'' A,; 1,A
64 A,A'1 A,16 A,'1 A,(; A,;4 1,4 $,$
<A A,A(4 A,$$ A,(4 A,6; 1,A< $,$ ',$
1AA A,A44 A,$< A,44 A,<' 1,' $,; (,A
1$4 A,A; A,'; A,;' 1,1 1,< ',4 4,'
14A A,1A A,4A 1,A1 1,4 $,( (,< ;,'
$AA A,11 A,46 1,1 1,; $,; 4,( <,1
$4A A,14 A,;6 1,4 $,' ',; ;,' 11,A
'AA A,1< A,E$ 1,< $,< (,( <,< 1','
'4A A,$$ 1,1 $,$ ',( 4,( 1A,< 16,1
(AA A,$< 1,( $,< (,$ 6,6 1',' 1E,E
O9),+va6i,:
Pentru alte valori ale presiunii de lucru valorile din tabel se vor nmulii cu coeficientul din fig. 1'
Pentru diametre mai mici de 4A mm se vor adopta valorile de la 4A mm
Babelul nr. $$
C(n)'*'& d, .a/, nat'+a&, %) <*)
7
= &a )ta+,a )tanda+d0 1+in 4*9in2+i&, d,*(nta9i&,0 dat(+it2 '/'+ii 4n ,51&(ata+, a )i)t,*,&(+ d, ,tan8a+,0
3'nc6i, d, dia*,t+'& n(*ina& Dn a& c(nd'ct,&(+ 8i d, d'+ata ?ti*1'&@ d, ,vac'a+, a .a/,&(+ 1+in (+i3icii
P+,)i'n, +,d')20 1+,)i'n, d, ca&c'& " 9a+ *an
%(&'*'& %) 4n *)
7
>n Bimp +ore)
mm 1 4 1A 14 $( (< ;$
4A A,A$1 A,1A A,$1 A,'1 A,4A 1,A 1,4
64 A,A(6 A,$' A,(6 A,;A 1,1$ $,$ ','
<A A,A6; A,'' A,6; 1,AA 1,61 ',$ (,<
1AA A,A<' A,(1 A,<' 1,$( $,A (,A 4,E
1$4 A,11 A,44 1,AE 1,6 $,6 4,$ ;,E
14A A,14 A,;4 1,41 $,' ',6 ;,$ 1A,<
$AA A,1; A,<( 1,; $,4 (,A <,A 1$,A
$4A A,$' 1,1( $,' ',( 4,4 1A,E 16,(
'AA A,$; 1,'; $,; (,1 6,6 1',$ 1E,<
'4A A,'' 1,; ',' 4,A <,A 16,1 $(,1
(AA A,(1 $,1 (,1 6,$ E,E 1E,< $E,;
O9),+va6i,:
Pentru alte valori ale presiunii de lucru valorile din tabel se vor nmuli cu coeficientul din fig. 1(
Pentru diametre mai mici de 4A mm se vor adopta valorile de la 4A mm

Babelul nr. $'
C(n)'*'& d, .a/, nat'+a&, %) <*)
7
= &a )ta+,a )tanda+d0 1+in 4*9in2+i&, d,*(nta9i&,0 dat(+it2 '/'+ii 4n ,51&(ata+, a )i)t,*,&(+ d, ,tan8a+,0
3'nc6i, d, dia*,t+'& n(*ina& Dn a& c(nd'ct,&(+ 8i d, d'+ata ?ti*1'&@ d, ,vac'a+, a .a/,&(+ 1+in (+i3icii
P+,)i'n, *,di,0 1+,)i'n, d, ca&c'& : 9a+ *an
%(&'*'& %) 4n *)
7
>n Bimp +ore)
mm 1 4 1A 14 $( (< ;$
4A A,A(1 A,$1 A,(1 A,6$ A,EE $,A ',A
64 A,AE' A,(6 A,E' 1,'E $,$' (,4 6,;
<A A,1'( A,;6 1,'( $,A1 ',$1 6,( E,6
1AA A,164 A,<' 1,64 $,(< (,A ;,E 11,E
1$4 A,$$ 1,AE $,1E ',' 4,$ 1A,4 14,;
14A A,'A 1,41 ',A1 (,4 ;,$ 1(,4 $1,;
$AA A,'' 1,6; ',' 4,A <,A 16,1 $(,1
$4A A,(6 $,$< (,6 6,< 1A,E $1,E '$,<
'AA A,44 $,;4 4,4 <,$ 1',$ $6,( 'E,6
'4A A,6; ',' 6,; 1A,A 16,1 '$,1 (<,$
(AA A,<' (,1 <,' 1$,( 1E,< 'E,; 4E,$
O9),+va6i,:
Pentru alte valori ale presiunii de lucru valorile din tabel se vor nmuli cu coeficientul din fig. 14
Pentru diametre mai mici de 4A mm se vor adopta valorile de la 4A mm

Babelul nr. $(
C(n)'*'& d, .a/, nat'+a&, %) <*)
7
= &a )ta+,a )tanda+d0 1+in 4*9in2+i&, d,*(nta9i&,0 dat(+it2 '/'+ii 4n ,51&(ata+, a )i)t,*,&(+ d, ,tan8a+,0
3'nc6i, d, dia*,t+'& n(*ina& Dn a& c(nd'ct,&(+ 8i d, d'+ata ?ti*1'&@ d, ,vac'a+, a .a/,&(+ 1+in (+i3icii
P+,)i'n, 4na&t20 1+,)i'n, d, ca&c'& "0 9a+ *an
%(&'*'& %) 4n *)
7
>n Bimp +ore)

mm 1 4 1A 14 $( (< ;$
4A A,A<' A,(1 A,<' 1,$( 1,E< (,A 4,E
64 A,1<6 A,E' 1,<6 $,;E (,(6 <,E 1',(
<A A,$6< 1,'( $,6< (,A$ 6,($ 1$,< 1E,'
1AA A,''A 1,64 ','A (,E6 ;,E 14,E $',<
1$4 A,(( $,1E (,'; 6,6 1A,4 $1,A '1,4
14A A,6A ',A1 6,A$ E,A 1(,4 $<,E (',(
$AA A,6; ','4 6,; 1A,A 16,1 '$,1 (<,$
$4A A,E1 (,44 E,1 1',; '1,E (',; 64,6
'AA 1,1$ 4,6$ 11,$ 16,E $;,A 4',E <A,E
'4A 1,'( 6,; 1',( $A,1 '$,1 6(,$ E6,(
(AA 1,64 <,' 16,4 $(,< 'E,; ;E,' 11E,A
4AA $,A< 1A,( $A,< '1,$ 4A,A EE,E 1(E,E
6AA ',A( 14,$ 'A,( (4,4 ;$,E 1(4,; $1<,6
;AA ',;A 1<,4 ';,A 44,4 <<,< 1;;,; $66
<AA (,6< $',( (6,< ;A,' 11$,( $$4 '';
O9),+va6i,:
Pentru alte valori ale presiunii de lucru valorile din tabel se vor nmuli cu coeficientul din fig. 16
Pentru diametre mai mici de 4A mm se vor adopta valorile de la 4A mm

2#A# Ca&c'&'& c(n)'*'+i&(+ t,-n(&(.ic, d, .a/, nat'+a&,0 dat(+at, *,t(d,&(+ d, *2)'+a+, a d,9it,&(+ 8i
ca+act,+i)tici&(+ ,c-i1a*,nt,&(+ d, *2)'+2 'ti&i/at, 4n )i)it,*'& d, t+an)1(+t 8i di)t+i9'6i, a .a/,&(+ nat'+a&,#
2#A#"# C(nt(a+, d, .a/ c' ca*,+, d, *2)'+a+, c' 1,+,6i d,3(+*a9i&i
'$. Contoarele directe de gaz asigur contorizarea +integrarea) n timp a debitului de gaz, prin umplerea i golirea succesiv cu gaz a unor camere
de msurare, calibrate volumic prin realizarea lor constructiv. Camera de msurare este blocul de referin +M.) al contoarelor directe de debit.
''. Condiiile tehnice pe care trebuie s le respecte contoarele cu camere de msurare cu perei deformabili sunt indicare de %orma de 0etrologie
?egal, %0? '&A4&E6 emis de Miroul .om7n de 0etrologie ?egal, aliniat la recomandrile /rganizaiei Gnternaionale de 0etrologie ?egal
recomandarea internaional /G0? .'1 -Contoare de gaz cu perei deformabili3, /G0? .6 -Prevederi generale privind contoarele volumetrice de
gaz3 i la proiectul de standard european pr. I% 1'4E -Contoarele de gaz cu membran3.
'(. Consumurile tehnologice considerate pierderi de gaze naturale, la msurarea debitelor cu contoare cu camere de msurare cu perei
deformabili, se datoreaz:
& erorilor sistematice, corespunztoare intervalelor de msurare a debitelor!
& erorilor cauzate de variaia temperaturii gazului livrat.
'4. )e recomand ca intervalele de msurare s aib valorile indicate n tabelul nr. $4.
'6. 5n cadrul intervalului de msurare, contoarele de gaz, cu camere de msurare cu perei deformabili elastic, au erorile ma#ime admise indicate n
tabelul nr. $6, conform normelor /G0? .'1.

Babelul nr. $4
Int,+va&,&, d, *2)'+a+, +,c(*andat, 1,nt+' c(nt(a+,&, d, .a/ c' ca*,+, d, *2)'+a+, c' 1,+,6i d,3(+*a9i&i0 c(n3(+* OIML R7" 8i 1+# EN
"7A!

Nma# +m
'
8h) +Nmin)ma# +n
'
8h)
1 A,A16
1,6 A,A16
$,4 A,A16
( A,A$4
6 A,A(A
1A A,A6A
16 A,1AA
$4 A,16A
(A A,$4A
64 A,(AA
1AA A,64A
16A 1,AAA
$4A 1,6AA
(AA $,4AA
64A (,AAA
1AAA 6,4AA

Babelul nr. $6
E+(+i&, ad*i), a&, c(nt(a+,&(+ d, .a/ c' ca*,+, d, *2)'+a+, c' 1,+,6i d,3(+*a9i&i0 c(n3(+* n(+*,&(+ OIML R7"
=arianta 1
>ebitul
Irori ma#ime admise la verificare:
iniial i model n serviciu
Nmin N < Nma# O 'K &6K, C'K
A,1Nma# N Nma# O 1,4K O 'K
Provizoriu, statele membre ale /G0? pot utiliza valorile date mai "os:
=arianta $
>ebitul
Iroare ma#im admis
la verificarea iniial n serviciu
Nmni N < $Nmin O 'K
Cum se specific n reglementrile
naionale
$Nmin N Nma# O $K
%ot: Bestarea se face cu aer av7nd densitatea @1,$ Pg8m
'
Pentru fiecare dintre cele dou variante prevzute n tabelul nr. $6 intervalul de msurare este mprit n c7te dou subintervale de msurare.
Qiecare subinterval este caracterizat la r7ndul su de c7te o valoare specific a erorii ma#ime admise a contorului.
5n .om7nia se utilizeaz n numeroase cazuri, varianta $ din tabelul nr. $6 pentru care debitul de tranziie de la primul subinterval la cel de&al doilea
este de $Nmin.
';. )ensibilitatea contorului este dat de valoarea minim a debitului de la care ncepe funcionare aparatului.
5n tabelul nr. $; sunt indicate aceste valori, corespunztor valorilor debitelor ma#ime msurabile, aferente contoarelor.
Babelul nr. $;
D,9it'& d, 1(+ni+, a& c(nt(a+,&(+ d, .a/ c' ca*,+, d, *2)'+a+, c' 1,+,6i d,3(+*a9i&i0 c(n3(+* 1+# EN "7A!

Nma# +m
'
8h) >ebitul ma#im de pornire +m
'
8h)
1&$ +inclusiv) A,AA'
( i 6 A,AA4
1A A,AA<
16 i $4 A,A1'
(A A,A$A
64 i 1AA A,A'$
16A A,A4A

'<. >iferenele ma#ime admise ntre erorile de indicare a volumului de gaz aflat n condiiile de msurare, respectiv n condiiile de baz, funcie de
temperatura gazelor, de temperatur i presiune sau de temperatur, presiune i abaterea de la legea gazelor perfecte, sunt indicate n tabelul $<.

Babelul nr. $<
Di3,+,n6,&, *a5i*, ad*i), 4nt+, ,+(+i&, d, indica+, a v(&'*'&'i d, .a/ 4n c(ndi6ii&, d, *2)'+a+, 8i a v(&'*'&'i d, .a/ 4n c(ndi6ii&, d, 9a/2
d, c2t+, c(nt(a+,&, d, .a/
Conversia volumului
de gaz n funcie de:
>iferena ma#im dintre erori +K)
Pentru verificarea iniial 5n serviciu
Bemperatur
Condiii Condiii
de
referin
nu de
referin
de
referin
nu de
referin
A,4 1,A A,; 1,4
Bemperatur i
presiune
A,< 1,' 1,$ 1,E
Bemperatur,
presiune i abaterea
1,A 1,4 1,4 $,$
de la legea gazelor
perfecte

2#A#2# C(nt(a+, di3,+,n6ia&,
'E. 5n cazul msurrii debitelor de gaze naturale, cu debitmetre difereniale, pot aprea urmtoarele erori, care genereaz consumuri tehnologice
considerate pierderi de gaze naturale:
eroarea total pe sistem, in7nd seam de erorile tolerate ale elementelor componente +panou de msur, element deprimogen, monta"
izometric, debitmetru nregistrator, planimetru de rdcin ptrat), care fr a ine seama de erorile suplimentare +inevitabile n regim de
e#ploatare), conduce la o eroare medie de msurare de O (K. 5n )B1) ;'(;81, care reglementeaz stabilirea consumurilor de gaze prin
sistemele de msur cu element deprimogen, la capitolul E, se precizeaz c metoda are un nivel de ncredere de E4K!
erori datorate variaiilor mari de presiune, care, n numeroase cazuri, conduc chiar la scoaterea din funciune a aparatelor de msur. 5n
sezonul rece, c7nd temperaturile e#terioare scad semnificativ, presiunea gazelor din sistem nregistreaz cderi brute, cauzate de creteri
rapide ale consumurilor, n intervale scurte de timp. 5n aceste condiii, nu se pot asigura parametrii minimi de funcionare, motiv pentru care
se trece la funcionare prin ocolirea reglrii i msurrii, consumul stabilindu&se n sistem paual!
erori datorate calitii necorespunztoare a gazelor naturale, estimate la ,'KF&6K!
erori datorate funcionrii debitmetrelor difereniale n afara domeniului de msurare pentru care se garanteaz corectitudinea metodei de
msurare. 1ceast situaie se datoreaz meninerii n funciune a unor debitmetre difereniale supradimensionate!
erori umane care pot interveni la planimetrarea diagramelor, deoarece operaia de planimetrare presupune conducerea acului planimetrului
n limitele apro#imaiilor vizuale, n interiorul unei benzi cu o lime de A.$ mm, lucru imposibil de realizat din punct de vedere tehnic, din
cauza grosimii diferite a curbelor pe tot parcursul lor, a variaiilor brute pe care le nregistreaz curbele i a ineriei mari a planimetrelor n
urmrirea contururilor etc.
(A. >iferenele ma#ime admise ntre erorile de indicare a volumului de gaz n condiiile de msurare, respectiv n condiiile de baz, n funcie de
temperatur, temperatur i presiune sau temperatur, presiune i abatere de la legea gazelor perfecte, la msurarea cu contoare difereniale sunt
aceleai ca n cazul msurrii cu contoare volumetrice cu camere de msurare cu perei deformabili i sunt redate n tabelul nr. $<.
9top:
v