Sunteți pe pagina 1din 15

Referat Relatii monetar financiare internationale

Fondul Monetar International i rolul su n economia Romniei


Fondul Monetar International i rolul su n economia Romniei
Fondul Monetar International - o institutie globala
Fondul Monetar International a fost conceput in iulie 1!! la o conferinta a "atiunilor
#nite tinuta la $retton %oods& "e' (emps)ire&#*+*, cand repre-entantii a !. de gu/erne au
stabilit de comun acord sa puna ba-ele unei institutii pentru cooperare economica& proiectata
pentru a e/ita o repetare a politicilor economice de-astruoase ce au contribuit la marea cri-a
din anul 101*
In timpul acelei decade pe masura ce puterea celor mai puternic industriali-ate state
scadea&acestea au incercat sa-si apere economiile prin cresterea restrictiilor asupra importurilor&
prin restrictii in ceea ce pri/este ac)i-itia bunurilor de peste )otare si detinerea de moneda
straina impuse cetatenilor*2ar aceste masuri nu au fost potri/ite sitautiei deoarece ele nu au
facut decat sa ingreune-e comertul e3tern& sa micsore-e /eniturile si sa creasca rata
soma4ului*,stfel ni/elul de rai in aceste state a inrat intr-un declin acut*
5e masura ce ,l 2oilea Ra-boi Mondial lua sfarsit statele aliate fruntase au inceput sa
conture-e /ariate planuri pentru a restaura ordinea in relatiile monetare internationale& astfel ca
la conferinta de la $retton %oods a luat nastere FMI*6biecti/ele acestei institutii au fost
aceleasi atunci cand a fost infiintata ca si cele din perioada actuala*2in acea perioada s-au
constat cresteri ale /eniturilor fara precedent& si desi beneficiile cresterii economice nu s-au
manifestat in mod egal pentru toate statele& ma4oritatea au cunoscut prosperitate care
contrastea-a in mod special cu perioada in care au a/ut loc marile conflagratii*
6biecti/ele si rolul Fondului Monetar de In/estitii au de/enit din ce in ce mai importante
si din simpla cau-a a cresterii numarului de membri*,cest numar de state membre a crescut de
peste ! ori fata de initialul de !. de state implicate in creearea lui& fapt ce reflecta obtinerea
independentei politice a mai multor state in curs de de-/oltare si mai recent a colapsului
blocului so/ietic*73pansiune numarului de state membre impreuna cu sc)imbarile petrecute in
economia mondiala au obligat Fondul Monetar International sa se adapte-e intr-o mare
/arietate de moduri pentru a continua sa ser/easca aceleasi scopuri in mod eficient*
,laturi de FMI in 1!! a fost creata 8$IR29 $anca Internationala pentru Reconstructie si
2e-/oltare& cunoscuta si sub numele de $anca Mondiala& care a fost creata pentru de-/oltare
:
Fondul Monetar International i rolul su n economia Romniei
economica pe termen lung& inclu-and finantarea proiectelor de infrastructura*In timp ce FMI
este preocupat cu performanta si politici financiare macroeconomice $IR2 se ocupa cu
de-/oltarea pe termen lung si solutii pentru eliminarea saraciei la ni/el mondial*
;and FMI si $IR2 au fost create& se a/ea in /edere aparitia unei noi organi-atii pentru a
promo/a liberali-area comertului international& desi au trebuit sa treaca mai bine de .1 de ani
pana cand %orld <rade 6rgani-ation sa fie infiintata81.9*In anii precedenti problemele in
materie de comert fiind re-ol/ate prin 8,=<<9 ,cordul =eneral cu pri/ire la <arife si ;omert*
,stfel Fondul Monetar International este o ogani-atie a "atiunilor #nite infiintata prin
tratatul din 1!. pentru a a4uta si a imbunatati >sanatatea sistemului economic mondial*+ediu
FMI este locali-at in %as)ington 2*;& si este condus de cele 1?! de tari membre*
FMI este institutia centrala a sistemului monetar international-sistem de plata si rate de
sc)imb intre monedele nationale&ce permite desfasurarea afacerilor intre diferite state*
Obiectivele FMI sunt:
a) 5romo/area cooperarii pe plan financiar printr-o institutie care asigura ba-a
mecanismului pentru consultatie si colaborare in pri/iinta problemelor monetare
internationale*
b) Facilitarea e3pansiunii si cresterii ec)ilibrate a comertului international&si contributia
la mentinerea unui ni/el cat mai sca-ut al ratei soma4ului& cresterea /enitului net si
de-/oltarea resurselor producti/e ca obiecti/ principal al politicii economice aplicate
in tarile membre*
c) 5romo/area stabilitatii ratelor de sc)imb si e/itarea depreciarii monedelor datorata
sc)imbului de natura concurentiala*
d) ,sistenta in stabilirea unui sistem multilateral de plata&care ar elimina anumite
restrictii care incetinesc intensificarea comertului international*
e) 2e a da incredere tarilor membre prin accesul temporar la resursele proprii& deci
asigurandu-le sansa de a corecta nea4unsurile e3istente in balanta de plati& fara ca fara
ca statele acestea sa fie ne/oite sa recurga la masuri disructi/e fata de proprietatea
nationala si internationala*
f) In concordanta cu cele mentionate mai sus sa micsore-e durata si gradul de
de-ec)ilibru in balanta de plati a statelor member
0
Fondul Monetar International i rolul su n economia Romniei
Pentru realizarea acestor obiective FMI:
Monitori-ea-a sc)imbarile si politicile economice si financiare in tarile membre si la
ni/el global&si asigura consultanta in acest domeniu tarilor membre& a/and ca ba-a cei
.1 de ani de e3perienta* +pre e3emplu@
In anali-a anuala a economiei 4apone-e pentru anul :111&FMI sfatuieste
gu/ernul 4apone- sa sa stimule-e cresterea economica prin pastrarea ni/elului
sac-ut al ratei doban-ii& incura4and restructurarea corporatiilor si bancilor si
promo/and concurenta*
,corda imprumuturi tarilor membre care au probleme in a4ustarea balantei de plati&nu
doar pentru a acorda a4utor financiar temporar& dar pentru a sustine a4ustarea si
reformare politicii economice & actiune indreptata spre eliminarea defectelor si
problemelor e3istente*+pre e3emplu@
In timpul cri-ei financiare din ,sia81A-1?9 FMI actionea-a rapid pentru a
a4uta Boreea sa-si reforme-e economia printr-un imprumut de :1 miliarde de
dolari*
,sigura gu/ernelor si bancilor centrale ale statelor membre asistenta te)nica si
posibilitati de trainig in acest domeniu de e3perti-a*+pre e3emplu@
2upa colapsul #niunii +o/ietice&FMI a4uta bancile centrale ale statelor baltice&
Rusia si ale altor foste state so/ietice sa-si stabileasca un nou sistem de
te-auri-are in trecerea la economia de piata*
Principala preocupare a FMI:politicile macroeconomice si de sector financiar
In supra/eg)erea politicilor economice ale statelor membre se obser/a faptul ca FMI este
interesat in principal de performanta unei economii ca un tot adesea referindu-se la
performantele ei macroeconomice&acestea cuprin-and totalul c)eltuielilor& /eniturile& rata
soma4ului& inflatia& rata soma4ului in statul respecti/& precum si balanta de plati a acestuia*
FMI isi concentrea-a atentia in mod deosebit asupra politicilor macroeconomice ceea
ce inseamna strategii referitoare la bugetul gu/ernului&managementul banilor si creditului& si
!
Fondul Monetar International i rolul su n economia Romniei
rata de sc)imb si a politicilor de sector financiar& inclu-and supra/eg)erea bancilor si a altor
institutii financiare*In plus FMI acorda atentie binemeritata politicilor structurale care sunt
capabile sa afecte-e in masura destul de mare performantele la ni/el macroeconomic ceea ce
include politica statala fata de piata muncii& care afectea-a rata soma4ului si cresterea sau
scaderea ni/elului salariului de ba-a*
FMI ofera consultanta fiecarui membru in ceea ce pri/este modul de abordare a acestor
arii mentionate mai sus& pentru a permite reali-area obiecti/elor cu o eficienta crescuta -
obiecti/e precum@ inflatie si rata a soma4ului sca-uta si crestere economica sustinuta*
De unde isi obtine Fondul Monetar International resursele financiare?
Resursele FMI /ine in mare parte din capitalul subscris pe care statele il depun cand intra
in aceasta organi-atie& sau din re/i-uiri periodice ale acestor cote care pot fi marite*
+tatele membre platesc :.C din capitalul subscris in 82+R9 2repturi +peciale de
<ragere& sau monede de circulatie internationala cum ar fi dollarul american sau Denul
4apone-Ein ceea ce pri/este restul de A.C al sumei FMI poate cere statului respecti/ sa il
plateasca in moneda proprie*,ceste cote platite determina puterea /otului detinuta de un stat in
cadrul FMI& cantitatea de bani cu care acesta poate fi finantat in ca- de ne/oie& sau c)iar
procentul detinut in 2repturi +peciale de <ragere*
,stfel cota platita de noii membrii este proportionala cu marimea relati/a a economiei
statului in cadrul economiei mondiale*2eci +*#*, a/and cea mai puternica economie
contribuie cu cea mai mare parte din totalul cotelor adica 1A&FC*
Cine ia deciziile in cadrul Fondului Monetar International?
Consiliul de Guvernare in care fiecare tara membra este repre-entata& este cea mai
mare autoritate in cadrul FMI& se intruneste annual odata cu Intalnirea ,nuala a FMI si a
$ancii Mondiale*Fiecare stat mambru stabileste un gu/ernator 8 de obicei ministrul de finante
sau presedintele $ancii ;entrale9si un gu/ernator alternati/*;onsiliul de =u/ernare decide cum
se procedea-a in ca-ul problemelor ma4ore& lasand deci-iile de -i cu -i ;onsiliului 73ecuti/*
.
Fondul Monetar International i rolul su n economia Romniei
5robleme c)eie cu pri/ire la sistemul monetar international sunt luate in considerare de :
ori pe an intr-un comitet al =u/ernatorilor numit Comitetul Financiar Monetar
International 8;MFI9*#n comitet comun al ;onsiliului de =u/ernator si al $ancii Mondiale
raportea-a =u/ernatorilor sc)imbarile de politica monetara si alte probleme ce pri/esc tarile in
curs de de-/oltare*
Consiliul Eecutiv este alcatuit din :! de directori e3ecuti/i& impreuna cu un director
care pre-idea-a acest consiliu*7i se intalnesc de obicei de 0 ori pe saptamana& in sesiuni ce au
ca durata o -i intreaga&si c)iar si mai des daca este necesar*Intalnirile au loc la sediul
organi-atiei in %as)ington 2*;*5rincipalele state membre au repre-entanti in acest consiliu in
mod permanent& celelalte 1F locuri fiind alese pe termen de : ani de grupuri de state*+pre
deosebire de alte institutii de acest gen care folosesc principiul- fiecare stat are un /ot in
cadrul FMI /otul fiecarui stat este proportional cu marimea capitalului /arsat*,stfel
principalele membre au un loc permanent in acest ;onsiliu&celelalte 1F locuri fiind impartite
intre restul statelor membre& dierctorii fiind alesi pentru perioade de : ani pe grupuri de
tari*;onsiliul e3ecuti/ isi alege un presedinte si unul sau doua a4utoare directe pentru acesta
dintre proprii membri*,cesta conduce afacerile FMI sub directi/ele intregului consiliu pe care
il pre-idea-a*
2ocumentele care asigura ba-a deliberarilor facute de ;onsilul 73ecuti/ si cel de
=u/ernare sunt reali-ate de +taff-ul FMI care cuprinde peste :?11 de anga4ati ci/ili din diferite
state*
Ce este un Drept !pecial de "ra#ere?
2+<-ul& este un acti/ de re-er/a internationala introdus de FMI in 1F&din moti/ul ca
stocurile actuale si cresterea pre/a-uta a re-er/elor nationale nu /a fi suficienta pentru a
sustine cresterea comertului international*Mare parte din re-er/e erau pastrate in aur si dolari&
iar statele membre FMI nu doreau ca re-er/ele globale sa depinda de productia de aur datorita
incertitudinilor inerente si a deficitelor ce se manifestau in balanta de plati a ,mericii& care ar fi
fost ne/oita sa asigure cresterea re-er/elor in dolari*2+< au fost introduse ca o re-er/a
suplimentara care putea fi alocata membrilor care a/eau ne/oie*
F
Fondul Monetar International i rolul su n economia Romniei
5ana in pre-ent FMI a alocat :1&! miliarde 2+<8: milarde dolari9 catre membrii sai
*#ltima alocare de 2+< a fost facuta in 1?1 cand !&1 miliarde au fost primite de catre cele 1!1
de state membre*Incepand din anul 1?1 tarile membre nu au mai a/ut ne/oie de o alta alocare
in 2+< daorita cresterii pietei de capital la ni/el mondial*In septembrie 1A pentru a aduce la
acelasi ni/el noile tari membre& care include state ce nu primisera nici o alocare de
2+<&;onsiliul =u/ernatorilor a propus o alocare de :1&! miliarde care /a fi distribuita in
momentul cand /a obtine ma4oritatea /oturilor in consiliu*;ele :1&! miliarde 2+< /or fi
folosite pentru a aduce la un ni/el ec)itabil al alocarilor primite*
<arile membre pot sa foloseasca 2+< in tran-actiile dintre ele & cu cei 1F detinatori
institutional-ati de 2+< si cu FMI*
Galoarea 2+< este calculata -ilnic& folosind un cos al celor mai puternice si mai stabile
monede din lume@ 7uro& Den 4apone-& lira sterlina si dolar american*;omponenta cosului este
re/i-uita la fiecare . ani pentru a asigura ca este repre-entati/a pentru monedele folosite in
tran-actiile internationale&si ca ponderea atribuita unei monede in cadrul cosului reflecta
importanta monedei in tran-actiile internationale*
Instrumentele de imprumut ale FMI si evaluarea acestora:
FMI asigura imprumuturi sub o /arietate de facilitati care au e/oluat de-a lungul anilor
pentru a satisface complet ne/oile statelor membre*2urata& termenul de plata al datoriei si
conditiile de imprumut atasate acestor facilitati /aria-a reflectand tipul balantei de plati si
circumstantele carora se adresea-a*
$cordurile !tand%b& formea-a mie-ul politicii de imprumut al FMI*#n acord +tand-$D
asigura un stat membru ca poate sa obtin o cantitate de bani stabilita& de obicei in termen de 1:-
1? luni& pentru a re-ol/a probleme pe termen scurt in ceea ce pri/este balanta de plati*
Facilitatea rezervei suplimentare*Furni-ea- finanHare adiHional pe termen scurt Hrilor
membre care au dificultHi la balanHa plHilor datorit unor neateptate pierderi de ncredere pe
piaH reflectate n scurgeri de capital*
'inii de credit contin#ente*Iinii de precauHie prin care membrii sunt antrenaHi s ating
politici economice puterni3e pentru a obHine finanHarea FMI pe termen scurt cnd sunt
ameninHaHi de pierderineateptate de ncredere datorit dificultHilor din alte Hri*
A
Fondul Monetar International i rolul su n economia Romniei
$sisten() de ur#en()* Introdus n 1F: pentru a a4uta membrii s se descurce cu
probleme de plHi datorit unor de-astre naturale& aceast form de asistenH a fost e3tins n
1. pentru membrii care au ieit din conflicte militare cu capacitatea instituHional i
administrati/ precar*
Jn pre-ent& mprumutaHii de FMI sunt fie Hri n curs de de-/oltare&Hri n tran-iHie de la
planificarea centrali-at la sistemul economiei de piaH ori Hri care se refac din cri-e
financiare*Multe din aceste Hri au acces limitat la pieHele de capital internaHionale datorit
dificultHilor economice*
Particularit)(i ale +mprumuturilor f)cute de FMI
FMI nu este o agenHie de ntra4utorare sau o banc de de-/oltare*Jmprumut pentru a-i
a4uta membrii s se descurce cu probleme la balanHa de plHi sau pentru a reface creterea
economic susHinut*+pre deosebire de mprumuturile agenHiilor de ntra4utorare fondurile FMI
nu sunt alocate pentru acti/itHi sau proiecte particulare*,cordarea mprumuturilor FMI sunt
condiHionate de anumite politici@ Hara mprumutat trebuie s adopte politici pentru a corecta
balanHa plHilor*,stfel aceste condiHii asigur c Hara respecti/ nu /a amna deci-iile grele& sau
nu /a acumula n continuare datorii i /a putea s de/in puternic i astfel /a putea restitui
creditul*Kara mprumutat i FMI trebuie s se nHeleag n pri/inHa politiclor economice ce
sunt necesare*FMI aloc fondurile n trane legate de ne/oile Hrii respecti/e n politicile
economice adoptate*Jn tre :111-:111 FMI s-a a3at pe politicile economice la ni/el
macroeconomic fr a inter/eni n politica Hrii respecti/e*Jmprumuturile FMI sunt
temporare*Jn funcHie de facilitHi& mprumuturile pot fi pe perioade de ase luni sau de ma3im
patru ani*5erioada de rambursare este ntre 0 L ani i . ani pentru mprumuturile pe termen
scurt 8 pentru acorduri stand-bD9 sau ! M ani i 11 ani pentru mprumuturile pe termen mediu 8
pentru acorduri e3tinse9& dar n noiembrie :11 ;onsiliul 73ecuti/ a fost de acord s introduc
perspecti/a unor durate de rambursare mai mici@ ntre : L i ! ani pentru acorduri stand-bD i
ntre ! M i A ani pentru acorduri e3tinse*
FMI ateapt ca mprumutaHii si s dea prioritate rambursrii mprumuturilor sale*Kara
mprumutat trebuie s rambuese-e banii la data stabilit pentru ca fondul s poat mprumuta
i alte Hri care au ne/oie de fonduri*
?
Fondul Monetar International i rolul su n economia Romniei
Jn ma4oritatea ca-urilor cnd FMI aprob acordarea mprumuturilor nseamn c Hara
respecti/ se afl pe drumul cel bun n politica economic i astfel sunt ncura4aHi in/estitorii
strini s in/esteasc n Hara respecti/
Evenimente ma,ore +n evolu(ia +mprumuturilor FMI
-./0
,cordurile stand-bD au fost introduse n 1.: i $elgia a fost prima Har care a
mprumutat .1 milioane dolari pentru a-i consolida re-er/ele internaHionale*<ermenul stand-
bD nseamn c subiectul poate lua bani doar n urma unor condiHii*
-.12
Jn 1F0 fondul a nfiinHat facilitatea financiar de compensare pentru a a4uta Hrile
membre productoare de bunurile de ba- n urma unor deprecieri temporare a e3porturilor ca
urmare a scderilor de preHuri*6 component adiHional pentru a a4uta Hrile s se descurce cu
cri-ele temporare n importurile de cereale a fost adugat n 1?1
$nii 34
Jn timpul cri-ei energetice cnd preHurile la petrol au crescut de ! ori& fondul a a4utat
Hrile importatoare de petrol printr-o facilitate petrolier*,ceast facilitate a a/ut efect ntre
1A! i 1AF cnd FMI a mprumutat de la Hrile e3portatoare i de la cele puternice i a
acordat mprumuturi Hrilor importatoare pentru a-i regla deficitele ca urmare a e3plo-iei de
preHuri*
-.35
Jn 1A! a fost introdus facilitatea e3tins a fondului pentru a asigura asistenH pe
termen mediu membrilor cu probleme la balanHa plHilor datorate slbiciunilor economice i
care necesit reforme structurale pe termen lung*5erioada acordurilor e3tinse este de 0 ani cu
posibilitatea e3tinderii la ! ani*BenDa a fost prima Har care a beneficiat de acest tip de acord
$nii 64
Jn anii ?1 FMI a 4ucat un rol central n re-ol/area cri-ei datoriilor Hrilor latino-americane
mpreun cu comunitatea bancar internaHional*FMI a a4utat Hrile cu datorii s-i reali-e-e
programe de stabili-are pe termen mediu cu banii proprii dar i cu fonduri atrase de la bnci
comerciale i alte organi-aHii internaHionale*

Fondul Monetar International i rolul su n economia Romniei


-.6.
Jnc din 1? FMI a a4utat Hrile din centrul i estul 7uropei& -ona baltic& Rusia i alte
Hri ale fostei #niuni +o/ietice pentru a-i transforma economiile din sistemul planificat n cel
al economiei de piaH*, lucrat n parteneriat cu aceste Hri pentru a le stabili-a i restructura
economiile lucrnd c)iar i la cadrul instituHional i legal necesar pentru o economie de piaH
funcHional*
-..5%-../
Jntre 1! i 1. Me3ic a suferit o puternic cri- financiar datorit unei modificri n
ncrederea pe piaH*Me3ic a adoptat rapid un sitem de reforme iar FMI i-a acordat un mprumut
de 1A&? miliarde de dolari*FMI a introdus noile aran4amente pentru a mprumuta 8"e'
,rrangements to $orro' 8",$99 pentru a a/ea suficiente fonduri n ca-ul unor cri-e ma4ore*
-..1
Jn 1F FMI mpreun cu $anca Mondial au lansat > IniHiati/a pentru Hrile srace
puternic ndatorate cu scopul de-a reduce datoriile Hrilor celor mai srace din lume la ni/el
acceptabil ntr-un timp ct mai scurt*
-..3%-..6
Jn timpul cri-ei financiare asiatice 81A-*1?9 FMI a acordat fonduri uriae totali-nd
mai mult de 0F miliarde de dolari Indone-iei&;oreei i <ailandei pentru a-i reali-a reformele i
a-i stabili-a economiile*Jn 1A fondul a introdus > facilitatea re-er/ei suplimentare pentru a
a4uta Hrile care au ne/oie mare de finanHare pe termen scurt datorate unor pierderi neateptate
de ncredere pe piaH reflectate n scurgeri de capital*
-...
Fondul a introdus un nou instrument de cri- liniile de credit contingente*,cestea sunt
linii de precauHie prin care membrii sunt antrenaHi s ating politici economice puterni3e pentru
a obHine finanHarea FMI pe termen scurt cnd sunt ameninHaHi de pierderineateptate de
ncredere datorit dificultHilor din alte Hri*
0444
,u fost introduse o serie de msuri prin care FMI s asigure un a4utor mai rapid n
pre/enirea i re-ol/area cri-elor& dar i o mai bun utili-are a resurselor FMI*
11
Fondul Monetar International i rolul su n economia Romniei
$sisten() te7nic) 8i instruire
FMI este mai bine cunoscut pentru politica de consiliere i pentru cea de mprumut n
ca-ul cri-elor economice*2ar FMI se mai ocup i cu asistenH te)nic i instruire ntr-o arie
larg de domenii cum ar fi@ banca central& politici monetare i /alutare& politici administrati/e
i de ta3e i statistici oficiale*+copul este cel al mbuntHirii situaHiei Hrii n domeniul
respecti/e*
FMI a nceput s asigure asistenH te)nic pe la mi4locul anilor F1 cnd multe Hri
independente au cerut a4utor n nfiinHarea bncilor centrale i a ministerelor financiare*2e
asemenea n anii 1 Hrile din fosta #niune so/ietic 8inclusi/e Romnia 9 au cerut a4utor n
momentul trecerii de la sistemul economiei centrali-ate la cea de economie de piaH*Jn present
FMI a trecut la un alt ni/el de asistenH@ cel de-a ntri ar)itectura sistemului financiar
internaHional*
FMI a mai a4utat i Hrile care au trebuit s-i renfiinHe-e instituHiile gu/ernamentale ca
urmare a unor r-boaie sau re/oluHii ci/ile*
FMI asigur asitenH te)nic i instruire n domenii cum ar fi@
Jntrirea sectoarele monetare i financiare prin sfaturi n sistemul
bancar&managemet /alutar i n de-/oltarea bncilor centrale
+uportarea politicilor fiscale puternice prin sfaturi cu pri/ire la ta3e& politici de
consum& formularea bugetului i management al datoriilor interne i e3terne*
,lctuirea&managementul i rspndirea datelor statistice dar i mbuntHirea
calitHii lor
5roiectarea i re/i-uirea legislaHiei economice i financiare
FMI ofer cursuri de instruire pentru oficiali din gu/ern sau bnci centrale la sediul
central din %as)ington sau la centrele regionale din ,bid4an& $ra-ilia& +ingapore i Giena*
+e poate asigura asistenH te)nic prin /i-itele personalului mpreun cu e3perHi i
consultanHi*
9nt)rirea sistemului monetar 8i financiar etern
=lobali-area a creat o nou ncercare pentru FMI*2ou dintre cele mai importante i mai
dificile ncercri sunt@ cum s ntreti sistemul financiar global 8 pentru a fi mai puHin
11
Fondul Monetar International i rolul su n economia Romniei
/ulnerabil la cri-e financiare i cum s se descurce cnd cri-ele apar9 i cum s a/anse-i n
lupta mpotri/a ndatorrii Hrilor slab de-/oltate*
=lobali-area a demonstrat c poate aduce mari beneficii pentru multe Hri i persoane din
lume*5entru creterea ni/elului de trai Hrile trebuie s se integre-e n economia global*2ar
globali-area pe lng creterea /olumului i /ite-ei capitalurilor internaHionale a crescut i
riscul unor cri-e financiare*Ni n acelai timp Hrile slab de-/oltate care nu beneficia- din
globali-are se pot deprta i mai mult de ni/elul celorlalte Hri*
Jn 1A-1? a a/ut loc cri-a asiatic i ea nu a lo/it doar n slbiciunile Hrilor respecti/e
dar ea s-a propagat n tot sistemul financiar internaHional i a a/ut : urmri ma4ore@
-In/estitorii se pot retrage rapid dac sesi-ea- anomalii n politicile economice ale Hrii
respecti/e& astfel se pierde ncrederea& i se declanea- o cri-
-6 cri- ntr-o Har sau regiune se poate rapid rspndi i n alte Hri datorit legturilor
dintre acele Hri
5entru a reduce riscul apariHiei cri-elor FMI a promo/at msuri mpreun cu membrii
gu/ernelor dar i pentru a ntri sistemul monetar i financiar internaHional*6 Har poate fi
/ulnerabil la o cri- economic dac instituHiile sale sunt insol/ente sau au tendinHa de-a
de/eni*5entru a face un sistem mai robust& bncile i alte instituHii financiare trebuie s
mbuntHeasc controlul i managementul riscului pentru Hara respecti/*
FMI i $anca Mondial n 1 au nceput s aprecie-e slbiciunile actuale i potenHiale
ale sistemului financiar internaHional*,ceste aprecieri au fost pre-entate Hrilor ca un g)id
pentru a le remedia*
FMI mai lucrea- de asemenea cu gu/ernele naHionale i alte instituHii internaHionale
pentru@
, ntri funcHionarea bncilor
, reface minimul de capital necesar pentru bnci i instituHii financiare
, crea un set de standarde de contabilitate internaHional
, finali-a un set de principii pentru o bun gu/ernare
5ublicarea de date actuali-ate cu pri/ire la situaHia unei Hri repre-int o premis necesar
pentru ncura4area in/estiHiilor*Jn 1F dup cri-a din Me3ic FMI a creat o serie de msuri
pentru a a4uta Hrile care au ne/oie de capital e3tern*Krile care cereau fonduri au acceptat s
publice date cu pri/ire la situaHia economic i financiar a lor*
1:
Fondul Monetar International i rolul su n economia Romniei
FMI prin politica sa desc)is de publicare a datelor cu pri/ire la situaHia unei Hri
ncura4ea- progresul economic i in/estiHiile*
;u toate c transparenHa FMI este n cretere& ;onsiliul e3ecuti/ este contient c fondul
trebuie s pstre-e un rol de confident cu Hrile membre*
2ac cri-ele se produc programele FMI sunt ateptate ca n ma4oritatea ca-urilor s
restabileasc stabilitatea prin finanHarea sa i prin a4ustrile de politic impuse de fond*
FMI colaborea- acti/ cu $anca Mondial& bncile regionale de de-/oltarea& 6rgani-aHia
Mondial de ;omerH& cu agenHiile "aHiunilor #nire i cu alte instituHii internaHionale pentru a
asigura buna funcHionare a sistemului financiar internaHional*
:educerea +ndator)rii ()rilor slab dezvoltate
FMI este o instituHie monetar& nu de de-/oltare& dar are un rol important n reducerea
ndatorrii membrilor si prin@ cretere economic durabil care este esenHial pentru scderea
ndatorri i care necesit politici monetare macroeconomice*
<imp de mai mulHi ani FMI a a4utat Hrile slab de-/oltate s-i implemente-e politici
economice pentru a crete ni/elul de trai prin sfaturile prin asistenHa te)nic i suportul su
financiar*Jntre 1?F i 1 .F de Hri cu o populaHie de 0&: miliarde au fost mprumutate cu
credite cu dobnd redus prin facilitatea a4ustrii structurale pentru ca aceti membrii s
dobndeasc creterea economic i o mbuntHire n balanHa lor de plHi*
,ceste facilitHi au adus contribuHii masi/e la de-/oltarea Hrilor slab de-/oltate& dar n
ciuda asistenHei substanHiale din partea FMI i a altor instituHii internaHionale multe Hri slab
de-/oltate n-au reuit s-i re/in*
:olul Fondului Monetar International 8i al ;)ncii Mondiale
FMI i $anca Mondial creea- suportul necesar gu/ernelor pentru de-/oltarea
strategiilor lor dar nu impune destinaHia /eniturilor*Fiecare instituHie se concentrea- pe aria sa
de e3perti-*2e aceea personalul $ncii Mondiale se concentrea- pe politicile sociale pentru a
reduce srcia inclusi/ munca necesar atingerii acestui de-iderat*FMI ndrum gu/ernele n
promo/area politicilor macroeconomice prudente*Jncepnd cu aprilie :11: FMI a nceput
10
Fondul Monetar International i rolul su n economia Romniei
alturi de $anca Mondial un program pentru a4utarea Hrilor slab de-/oltate n reducerea
datoriilor a3ndu-se pe 0A dintre care :0 sub din ,frica*
:elatia dintre :omania si Fondul Monetar International
Romania a de/enit membra FMI la 1. decembrie 1A:* 5articiparea Romaniei la FMI se
ridica la 1*101&: milioane 2+< sau 1&!?C din cota totala* 5uterea de /ot a Romaniei este de
11*..: /oturi sau 1&!C din total*
Romania a acceptat obligatiile pre/a-ute in ,rticolul GIII ale +tatutului FMI referitor la
con/ertibilitatea de cont curent la :. martie 1?*
=u/ernatorul Romaniei la FMI este 73celenta +a& dl* ;onstantin Mugur Isarescu&
=u/ernator al $ancii "ationale a RomanieiE =u/ernator +upleant este 73celenta +a& dl* 7nac)e
Oiru& +ecretar de stat& Ministerul Finantelor*
:olul si activitatile ;iroului :eprezentantei :ezidente a FMI in :omania
$iroul Repre-entantei Re-idente in Romania desfasoara o gama larga de acti/itati in
scopul de a contribui acti/ la implementarea recomandarilor de politica economica ale
Fondului de catre autoritati& cat si la mentinerea unei stranse legaturi intre sediul central al FMI
si autoritatile din Romania*
$iroul se ocup cu@
73plicarea opiniilor Fondului in c)estiuni legate de politici i consilierea autoritatilor
romane in implementarea programelor macroeconomice inc)eiate cu FMI& in
principal in conte3tul solicitarii Romaniei pentru spri4in financiar din partea Fondului
8cum ar fi acordurile stand-bD9* ,ceasta acti/itate implica o stransa colaborare si
consultare atat cu institutii gu/ernamentale cat si cu sediul central al FMI*
+c)imburi de opinii cu misiunile re-idente ale $ancii Modiale& #niunii 7uropene&
$7R2& agentiile "atiunilor #nite& precum si cu ambasadele tarilor membre ale FMI&
pentru a asista autoritatile din Romania in implementarea unui program
macroeconomic coerent si cuprin-ator
1!
Fondul Monetar International i rolul su n economia Romniei
Monitori-area e/enimentelor si a e/olutiei economice in scopul de a4uta la e/aluarea
performantelor financiare si economice ale programelor si politicilor
macroeconomice ale =u/ernului*$iroul se ba-ea- pe o gama larga de surse de
informare& care includ $anca "ationala a Romaniei& Ministerul Finantelor si ;omisia
"ationala de +tatistica*
$iroul Repre-entatei Re-idente a FMI 4oaca un rol important in asigurarea transparentei
politicilor FMI in Romania* $iroul este disponibil pentru intalniri cu oamenii de afaceri romani
si straini& repre-entanti din domeniul bancar si pentru sc)imbul de opinii referitoare la
economia romaneasca si politicile economice* Repre-entantul Re-ident este singurul purtator
de cu/ant al Fondului in Romania si este disponibil pentru contacte periodice cu -iaristii* In
acest conte3t& Repre-entantul poate face declaratii de presa si poate participa la inter/iuri de
presa si tele/i-iune& pre-entand /i-iunea Fondului in probleme legate de economia
romaneasca* Mai mult decat atat& Repre-entantul Re-ident al FMI participa oca-ional la
conferinte si intalniri organi-ate de institutii publice& organi-atii financiare internationale&
organi-atii negu/ernamentale& sindicate si alte grupari care se de-bat probleme generale de
macroeconomie si referitoare la economia romaneasca* $iroul nostru este& de asemenea& gata sa
colabore-e cu uni/ersitati si institute economice interesate in acti/itatea desfasurata de FMI*
$iroul Re-ident acorda& totodata& o atentie deosebita posibilitatilor de instruire profesionala
care contribuie la intelegerea si tratarea de catre participanti a problematicii FMI* In acest sens&
Repre-entantul Re-ident al FMI participa la preselectia candidatilor care solicita participarea la
cursuri si seminarii organi-ate de FMI si Ooint Gienna Institute*
FMI are un rol bine definit n economia Romniei& acela de-a crea un sistem
financiar i monetar puternic i de-a ncura4a de-/oltarea economic durabil*

1.