Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului

Centrul Naional de Evaluare i Examinare


Prob scris la Matematic Varianta 7
Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic
1
Examenul de bacalaureat 2012
Proba E.c)
Proba scris la MATEMATIC
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 7
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic
Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n limitele
punctajului indicat n barem.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.
2
4 0 x mx + + = are soluia 2 x = 4 m =
Pentru 4 m = cele dou mulimi sunt egale
3p
2p
2. 3
2 2
V
b
x
a
= =
1 =
1
4 4
V
y
a

= =
2p
1p
2p
3. Condiie: 0 x >
3
log 0
3 3 1
x
x < <
(0,1) x
2p
2p
1p
4. nr.cazuri favorabile
nr.cazuri posibile
p =
ab cu { } , 1, 3, 5, 7, 9 a b sunt 25 de numere25 de cazuri favorabile
ab cu { } 1, 2, 3,..., 9 a i { } 0,1, 2, 3,..., 9 b sunt 90 de numere90 de cazuri posibile
5
18
p =
1p
2p
1p
1p
5. 3
2 3
a
a a
=


2
6 9 0 a a + =
3 a =
2p
2p
1p
6. 12
ABC
S =
4
abc
R
S
=
25
8
R =
2p

2p

1p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a)
( )
1 0 0
0 1 0
0 0 1
A( ) ( )
det 1 A =

3p
2p
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
Centrul Naional de Evaluare i Examinare
Prob scris la Matematic Varianta 7
Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic
2
b)
( ) ( )
( )
( )
cos cos sin sin 0 cos sin sin cos
0 1 0
cos sin sin cos 0 cos cos sin sin
x y x y i x y x y
A x A y
i x y x y x y x y
+

=


+

, pentru orice , x y
( )
( ) ( )
( ) ( )
cos 0 sin
0 1 0
sin 0 cos
x y i x y
A x y
i x y x y
+ +

+ =


+ +

, pentru orice , x y
Finalizare

3p


1p


1p
c)
( ) ( )
2012
2012 A x A x =
( ) ( )
3
2012 cos 2012 1 A x I x = = i ( ) sin 2012 0 x =
1006
k
x

= , k
2p
1p
2p
2.a) 1
1
2
1 1
2
2 1
2 2
x
x x
x x

= =
+
, pentru orice x G

1
1
2
1 1
2
2 1
2 2
x
x x
x x

= =
+
, pentru orice x G

Finalizare
2p


2p

1p
b) ' '
' '
2 ' ' 1 2 ' ' 1
xx x x
x x x x
xx x x x x x x
= = =
+ +
, pentru orice , ' x x G
1
' ' 1
2
x x x x = =

' (0,1) x
1p

3p

1p
c) f este bijectiv
( )
( )( ) 1 1
1
1
x y
f x y
x y xy

= =

, pentru orice , x y G
( ) ( )
( )( ) 1 1
1 1
1 1
x y
f x f y
x y xy


= =, pentru orice , x y G
2p
2p
1p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a)
( )
2 2
lim lim lim
0
x x x x
x x x
x x
f x
e e e e

+ + +
= = =
+
=

3p
2p
b)
( ) '
2
x x
e e
f x

= , pentru orice x
( ) ''
2
x x
e e
f x

+
= , pentru orice x
( ) '' 0 f x > , pentru orice x real , deci f este convex
1p
2p
2p
c)
( ) ( ) '
2 4
x x x x
e e e e
g x g x
x

+
= = , pentru orice 0 x >
0 0
x x
x x e e

> > >


( ) ' 0 g x g > este strict cresctoare pe ( ) 0, +
2p
2p
1p
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
Centrul Naional de Evaluare i Examinare
Prob scris la Matematic Varianta 7
Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic
3
2.a)
2
1
0
sin J tdt


2
1
0
cos J t

=
1
1 J =

1p2p

2p
b)
1
2
1
0
1 I x x dx =


( )
3
2
1
1
1
1
3
0
I x =
1
1
3
I =


1p
3p


1p
c)
2
2 2
2 2 2
0
sin cos
n
n n
J J x xdx

+
=


Cu schimbarea de variabil sin x t = obinem
1
2 2
2 2 2 2
0
1
n
n n n
J J t t dt I
+
= =2p

3p