Sunteți pe pagina 1din 1

1

76500 17000
2
2.1 Studii de piata si de evaluare 450 100
2700 600
3
3.1. Cheltuieli diverse si neprevazute 9000 2000
9000 2000
4
4.1. Cheltuieli de publicitate si informare 675 150
4.2. Cheltuieli de audit 1125 250
1800 400
5 Alte cheltuieli neeligibile
90000 20000
TOTAL
(EURO)
2000
1 2 3 4
Nr
crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor
Cheltuieli
neeligibile*
Cheltuieli
eligibile
TOTAL
(RON)
5=3+4
6=5/curs
euro(4,5 RON)
Cap.1-Cheltuieli pentru investitii (85%)
1.1. Constructii si instalatii 9000
13500 3000
1.3. Mobilier specific dotarii serviciilor prestate 36000 8000
1.2. Echipamente si utilaje tehnologice
18000 4000
Total Capitol 1
Cap.2 Cheltuieli pentru serviciile de consultanta(3%)
1.4. Echipamente si programe informatice
1350 300
2.3.
Cheltuieli pentru asistenta si consultanta
juridica
900 200
2.2.
Consultanta pentru managementul proiectului
finantat
Total Capitol 4
TOTAL GENERAL
Total Capitol 2
Cap.3 Cheltuieli diverse si neprevazute(10%)
Total Capitol 3
Cap.4 Cheltuieli aferente implementarii proiectului(2%)