Sunteți pe pagina 1din 10

P

P
P
I
I
I
A
A
A
T
T
T
A
A
A
B
B
B
I
I
I
R
R
R
O
O
O
U
U
U
R
R
R
I
I
I
L
L
L
O
O
O
R
R
R
L


L
L
A
A
A
I
I
I
N
N
N
C
C
C
E
E
E
P
P
P
U
U
U
T
T
T
U
U
U
L
L
L
A
AA
N
N
N
U
U
U
L
L
L
U
U
U
I
I
I


2
2
2
0
0
0
1
1
1
4
4
4


R
R
R
a
a
a
p
p
p
o
o
o
r
r
r
t
t
t


A
A
A
n
n
n
u
u
u
a
a
a
l
l
l
Pagina1
ESOP Consulting l CORFAC International Phone/Fax: (+4) 021.528.04.40 / 43 office@esop.ro
PIATA BIROURILOR LA INCEPUTUL ANULUI 2014


1 1. .C CO ON NT TE EX XT TU UL LP PI IE ET TE EI I
___________________________________________________________________

2 2. .O OF FE ER RT TA A
_________________________________________________________

PRIVIREDEANSAMBLU

InBucuresti,spatiiledebirouridisponibilelainceputulanului2014(cumulandspatiileincladiride
birouri clasa A, B si C, cat si cele din vile) au insumat la 956.000 mp, in crestere cu 8% fata de
inceputulanului2013.
Dinaceststoc,82%estereprezentatdespatiiincentredeafaceri,siaprox.18%invile.
Reperealepieteibirourilor
(in2013)

OFERTA:
Livraricladiribirouriin
2013

125.000mp
Cladiridebirouri(clasa
A,BsiC)disponibilela
inceput2014

784.000mp

TRANZACTIONAREIN2013:
TranzactiiSediiNoi
181.683mp
ReinnoiriSedii
112.181mp
Activitatede
TranzactionareTotala

293.864mp

Probabil cel mai notabil aspect este faptul ca Activitatea de Tranzactionare Totala
(incluzandaiciatatTranzactiilecuSediiNoi,catsitranzactiiledeReinnoireSedii)ainregistrat
incursulanului2013ousoararevenire,revenireanticipatasideintensificareaintentiilorde
relocareinregistratein2012.
Astfel,nivelulsautotalsaridicatlaovaloaredepeste293.000mp,cu23%mairidicatafata
deanulprecedent,fiinddeasemeneacelmaimarevoluminregistratinultimii5ani.

TranzactiilecuSediiNoi,principalulindicatoraldinamiciipietei(incluzandaicicontractelede
inchiriere si preinchiriere, si deopotriva expansiunile de sedii), au inregistrat un volum de
181.683mp,cu8%mairidicatfatadeanul2012.Reinnoiriledecontracteauinregistratinsa
unnivelrecordin2013,de112.181mp,celmaimarenivelinultimii5ani.

Cea mai mare parte din acest volum de tranzactii a fost generata de companiile din
domeniulIT&C,maiexactpeste32%dinsuprafeteletranzactionate.

Desi miscarea in piata se realizeaza inca in baza clientilor existenti, ce au ca motor


optimizarearaportuluicalitatepret,unprocentdeaprox.32%dinTranzactiilecuSediiNoia
fost reprezentat in 2013 de cererea noua din piata (new demand). Aceasta cerere a
provenit cu precadere de la companii prezente deja pe piata din Romania, ce isi extind
operatiunile,siintromaimicamasuradelacompaniirecentintratepepiatadinRomania.

Continua sa existe un anumit decalaj intre asteptarile companiilor chiriase si asteptarile


proprietarilordespatiidebirouri.Acestdecalajestereliefatside(1)scadereacu59%in2013
avolumuluipreinchirierilor(comparatcuanulprecedent),inpofidaexistenteiunorproiecte
importante aflate in constructie in piata, si prin (2) cresterea volumului reinnoirilor de
contracte(princoincidenta,totcu59%).

In 2013, a luat nastere un nou trend: reconversia in spatii de birouri a patru proiecte
imobiliare,cumulandpeste45.000mp,dintrodestinatieinitialadespatiideretail,respectiv
spatiihoteliere.

Rata de neocupara la nivelul intregii piete a inregistrat o usoara scadere, avand insa valori
semnificativ diferentiate de la o zona la alta. Astfel, in Centruvest sa remarcat cea mai
redusa rata de neocupare (sub 5%), in timp ce zona de Nord (Baneasa, PiperaTunari) a
continuatsainregistrezeoratadeneocuparemairidicata,deaprox.24%.

In2013,tranzactiilecuspatiidebirouriintaraauinregistrat23.218mp,unnivelrecordde
asemenea in ultimii 5 ani. Majoritatea companiilor ce au deschis in 2013 birouri in orasele
mari din tara sunt din domeniul IT&C (57%), urmate de domeniile Serviciilor profesionale si
Serviciilorfinanciare,cecumuleazaaproximativ20%dintranzactiiledintara.
Trendulpieteibirourilor,la
inceputullui2014

Cererea

Oferta

Tranzacii

Nivelulchiriei
Pagina2
ESOP Consulting l CORFAC International Phone/Fax: (+4) 021.528.04.40 / 43 office@esop.ro
PIATA BIROURILOR LA INCEPUTUL ANULUI 2014

BIROURILEINCENTREDEAFACERI

Lainceputulanului2014,volumuldespatiidebirouridisponibileincentredeafaceri(clasaA,Bsi
C)sesitueazala784.000mp,incresterecu5%fatadeaceeasiperioadaaanuluiprecedent.

Dintreacestia,aprox.125.000mpsuntreprezentatidelivrariledeproiectenoi(finalizateincursul
anului 2013), majoritatea fiind proiecte de clasa superioara (A sau B+), ce au alimentat cu
precadere segmentul de spatii de birouri cu chirii peste 15 Euro/mp. Acest segment de piata
reprezintainprezent21%dinvolumulspatiilordisponibile.

Dinpunctdevedereallocatiei,birourileincentredeafacerisuntamplasatepezoneastfel:


SpatiidisponibileinCentredeafaceri
StructurapeZONE,lainceputde2014
33.322
73.728
93.784
206.272
265.469
111.635
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000
Sud&Centralsud
Est&Centralest
Vest&Centralvest
Nord(Baneasa,PiperaTunari)
Centralnord
Ultracentral
Z
O
N
E
MP

Si in 2013 au existat reduceri de chirii la o serie de proprietati, insa acestea au fost de regula
punctuale, intalnite (1) in cazul imobilelor din anumite zone, mai putin centrale si deficitare ca
accesibilitate,sau(2)incazulanumitorcladiri,cesauconfruntatcuperioadelungideneocupare.

Aditionalfatadecladirile existenteceauspatiidisponibile lainchiriere,existaoofertade


spatiidebirouridepreinchiriat,alcatuitadinproiecteculivrarein2014sauin2015(dar
aici considerand doar acele cladiri unde lucrarile au demarat si au o data ferma de
livrare).Volumultotalalacesteioferteaditionaledespatiiseridicalaaprox.180.000mp.
SpatiidisponibileinCentredeafaceri
Structurainfunctiedenivelulchiriei,lainceputulanului2014
162.179mp
21%
397.114mp
50%
224.917mp
29%
Chiriepanain11Eu/mp
Chirieintre11,115Eu/mp
Chiriepeste15,1Eu/mp
SpatiidisponibileinCentredeafaceri
EVOLUTIAstructuriiinfunctiedechirie,lainceputde2013si2014
42%
39%
19%
50%
29%
21%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Chiriepanain11Eu/mp Chirieintre11,115Eu/mp Chiriepeste15,1Eu/mp
Spatiidisponibilelainceputde2013 Spatiidisponibilelainceputde2014
Pagina3
ESOP Consulting l CORFAC International Phone/Fax: (+4) 021.528.04.40 / 43 office@esop.ro
PIATA BIROURILOR LA INCEPUTUL ANULUI 2014
PREMIERA. Desi exista un volum mare de spatii de birouri disponibile, piata de birouri este
considerata un segment mai atractiv decat altele. In 2013 au fost demarate 4 importante
proiecte de reconversie a unor imobile cu destinatie initiala de hotel sau centru comercial, in
spatiidebirouriinsumandaprox.45.000mp,ceseregasescmaijos:

SPATIILEINVILE.
Spatiiledebirouridisponibileinvileauinregistratocresterede23%lainceputulanului2014(fata
de aceeasi perioada a anului trecut), situanduse la nivelul de 171.900 mp. Structural, ramane
dominant in continuare segmentul de vile cu chirii de pana in 11 Eu/mp, ce detine un procent de
67%(incresterecu3%fatadeanulprecendent).

InportofoliulESOP,celemaitranzactionatevileaufostceledinperimetrulAviatorilorPrimaverii
Dorobanti,urmatdeperimetrulUniversitateRomana.

3 3. .C CE ER RE ER RE EA As si iV VO OL LU UM MU UL LT TR RA AN NZ ZA AC CT TI II IL LO OR R
_______________________________________________________

In2013acontinuattrenduldeintensificareaintentiilorderelocare,pefondulreluariiplanurilorde
expansiune in unele industrii, in special cea de IT & C sau al continuarii optimizarilor de confort si
pret,intalnitincazulaltorindustrii.

Pana la finalul anului, aceste intentii sau si materializat in Tranzactii cu Sedii Noi insumand
181.683 mp, incluzand aici tranzactii de inchiriere, preinchiriere si expansiuni, in crestere cu 8%
fatadeanulprecedent.

Activitatea Totala de Tranzactionare (incluzand pe langa Trazactii cu Sedii noi si Reinnoirile de


contracte)saridicatla293.864mp.

Numeproiect Functioneanterioara Suprafatainchiriabila


(mp)
Datadefinalizare
estimata
CityOffices Spatiicomerciale/mall
(CityMall)
25.000mp Q32014
AnchorPlazaOffices(
corppartial)
Spatiicomerciale/mall
(PlazaMall)
10.500mp Q32014
GrandHoteldu
Boulevard
Hotel
(HotelGrandHotelduBulevard)
4.520mp Q32013
MetropolisII Hotel
(HotelStarlightSuites)
4.500mp Q12014
12.587
34.932
18.857
17.993
50.025
37.507
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
MP
Sud&Centralsud
Est&Centralest
Vest&Centralvest
Nord(Baneasa,PiperaTunari)
Centralnord
Ultracentral Z
O
N
A
SpatiidisponibileinVile
StructurapeZONE,lainceputde2014
SpatiidisponibileinVile
StructurainfunctiedenivelulCHIRIE,lainceputulanului2014
22.985mp
13%
33.541mp
20%
115.375mp
67%
Chiriepanain11Eu/mp Chirieintre11,115Eu/mp Chiriepeste15,1Eu/mp
Pagina4
ESOP Consulting l CORFAC International Phone/Fax: (+4) 021.528.04.40 / 43 office@esop.ro
PIATA BIROURILOR LA INCEPUTUL ANULUI 2014

Tiptranzactii 2010 2011 2012 2013


2013vs.
2012(%)
Inchirieri 169.821 158.989 90.482 137.652 +52%
Preinchirieri 17.219 38.805 59.255 24.430 59%
Expansiuni 11.908 13.713 18.637 19.601 +5%

TotalTranzactiiSediiNoi 198.948 211.507 168.374 181.683 +8%


ReinnoiriSedii 59.511 51.910 70.488 112.181 +59%
ActivitateTotalade
Tranzactionare 258.458 263.417 238.862 293.864 +23%

Sursa(tabelstangasisus):ESOP,cudateForum

Estederemarcatfaptulcaaprox.32%dintotalulTranzactiilorcuSediiNoi,maiexact58.213mp,a
fostreprezentatdeocereredespatiinoiinpiata(newdemand),provenindatatdelacompanii
existentedejainRomania,catsidelacompaniirecentintrateinpiata.Astfelde cererinoiaufost
generatedecompaniidindomeniileIT&CommunicationsiBusinessServices&Products(celedoua
cumuland58%dintotalulcereriidespatiinoiin2013).


StructurasievolutiaActivitatiiTotaledeTranzactionare
(intre20102013)
198.948
211.507
168.374
181.683
59.511
51.910
70.488
112.181
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2010 2011 2012 2013
AN
M
P
Tranzactiiinsediinoi Reinnoiri


StructuradetaliataaActivitatiiTotaledeTranzactionare
in2013
47%
8%
7%
38%
Inchirieri
Preinchirieri
Expansiuni
Reinnoiri

Sursa(tabelsussigrafice):ESOPcudateFORUM

Suprafatamedieinchiriata,
petipuridetranzactii

Tiptranzactii
Supraf.
medie
tranzactio
nata

Inchirieri

744mp

Preinchirieri

2.035mp

Expansiuni

1.781mp
Renegocieri/
Reinnoiri

3.031mp


TranzactiileinSediiNoiin2013,pecategorii
(detaliate)desuprafete

Tipsuprafata
inchiriata

Nr.
Tranz.

TotalMP

Ponderein
totalMP
tranzactii

Peste10.000mp

12.000

7%
Intre5.00110.000
mp

13.375

7%
Intre3.0015.000
mp

33.653

19%
Intre2.0013.000
mp

10

26.291

14%

Intre1.0012.000
mp

24

33.755

19%

Intre5011.000
mp

43

32.563

18%

Panain/egalcu500
mp

120

30.046

17%

TOTALTRANZACTII
SEDIINOI

208

181.683

100%
Pagina5
ESOP Consulting l CORFAC International Phone/Fax: (+4) 021.528.04.40 / 43 office@esop.ro
PIATA BIROURILOR LA INCEPUTUL ANULUI 2014
TranzactiileinSediiNoiin2013,pedomeniideactivitate
Constructiisi
Imobiliare
3%
IT&Comunicatii
32%
Energie
3% Altele
10%
Farmaceutice
4%
FMCG
4%
ServiciisiProduse
deAfaceri
7%
Servicii
Profesionale
10%
Industrie
12%
ServiciiFinanciare
15%
TranzactiilorinSediiNoiin2013,pezone
100.459mp
22.839mp
31.647mp
8.676mp
13.882mp
4.180mp
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Central
nord
Nord
(Baneasa,
Pipera
Tunari)
Vest&
Centralvest
Est&
Centralest
Ultra
central
Sud&
Centralsud
TranzactiileinSediiNoi,pecategoriidesuprafete
Egalsipeste
5.000mp
14%
Intre3.001
5.000mp
19%
Intre1.001
3.000mp
33%
Egalsipana
in1.000mp
34%
EvolutiaTranzactiilorinSediiNoi,pesubtipuridetranzactii
(intre20102013)
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
2010 2011 2012 2013
AN
M
P

Inchirieri Preinchirieri Expansiuni


Sursa:ESOP,cudateForum

CEREREPESEGMENTULCOMPANIILORMEDII

Cererea pe segmentul companiilor medii a avut o evolutie ascendenta, existand o crestere de


aprox. 22% in 2013 fata de 2012, din datele ESOP. Modificarile intervenite in structura cererii in
functiedebugetelecompaniiloraufostminore,darpozitive.Astfel,2%dincompaniiaumigratdin
zonabugetelorcuchiriidepanain11Euro/mp,inzonabugetelorde11,115Euro/mp.

Cerereapesegmentulcompaniilormediiintre20062013
Evolutiaponderiicelortreicategoriidebugete
48%
31%
26%
18%
63%
71%
78% 76%
24%
31%
26%
30%
28%
21%
18%
20%
46%
43%
56%
22%
9% 8%
4% 4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ANUL
P
O
N
D
E
R
E

(
%
)
Bugetesub11Eu/mp Bugeteintre11,115Eu/mp Bugetepeste15,1Eu/mp

Solicitarile companiilor medii sau remarcat printro preferinta clara pentru spatiile in centre
deafaceri(67%),indetrimentulvilelor,ceauinregistratnumaiaprox.33%dinsolicitari.
Pagina6
ESOP Consulting l CORFAC International Phone/Fax: (+4) 021.528.04.40 / 43 office@esop.ro
PIATA BIROURILOR LA INCEPUTUL ANULUI 2014

TRANZACTIILEDEBIROURIINTARA

In 2013, in afara Capitalei, sau inchiriat spatii de birouri care totalizeaza23.218 mp,de peste
patruorimaimultdecatin2012(candsauinchiriataprox.5.000mp)sidedouaorimaimultdecat
in2011(candseinregistraserecordulanterior,cu10.572mp).

Chiriaii,majoritateadindomeniulIT&C,aualescldirirecentconstruite,lastandardenalte.

MarireanumaruluisivolumuluidetranzactiiincheiateinafaraCapitaleisedatoreazapedeoparte
limitarilor de personal cu care se confrunta companiile din domeniul IT&C in planurile lor de
expansiune pe piata din Bucuresti si deopotriva cresterii ofertei de spatii de birouri de calitate in
marile orase. Considerand ca unele dintre aceste orase sunt totodata si importante centre
universitare, cu o buna pregatire a fortei de munca, inclusiv pentru domeniul IT&C, pietele de
birouri din afara Bucurestiului vor continua sa fia alternative complementare viabile de crestere
pentrumarilecorporatii.

4 4. .N NI IV VE EL LU UL LC CH HI IR RI II IL LO OR R
__________________________________________________________
In2013,chiriilesaumentinutlaunnivelrelativstabil,cuusoareajustari,atatinsensulscaderii,cat
sialcresterii(depanala+/10%),infunctiedezonasianumitifactorispecifici,cumarficalitatea
spatiului,perioadadeneocuparesispatiiledisponibileincladirisimilare.

NIVELULCHIRIILORINCENTREDEAFACERI.

Chiriiledepromovarementionatemaisusauomarjadenegociere,carevariazainfunctiedezona
si calitatea spatiilor. In ansamblu, se mentin marjele de negociere practicate la inceputul anului
2013, respectiv de 815% pentru zonele CentruNord si Ultracentral, si 1017% pentru restul
zonelor.

DeremarcatcatevaevolutiiinteresanteinceeaceprivesteanumitezonedinBucuresti:

ZONA DE CENTRUNORD: Chiriile de prezentare a centrelor de afaceri din zona de CentruNord
(in special perimetrul Barbu Vacarescu Calea Floreasca) au inregistrat fata de anul precedent
Tranzactiiin2013in
principaleleorasedintara

Oras
Suprafata
inchiriata(mp)

ClujNapoca

9.609

Iai

5.020

Sibiu

4.400

Timioara

3.989

Braov

200
Pagina7
ESOP Consulting l CORFAC International Phone/Fax: (+4) 021.528.04.40 / 43 office@esop.ro
PIATA BIROURILOR LA INCEPUTUL ANULUI 2014
usoarescaderi,cuprinseintre0,51Euro/mp,pentruimobileledeclasaA,pefondulunuivolum
consistentdespatiidebirouridisponibileinpiatasauaflateincursdelivrare.Aceastazonaeste
totodata cel mai dinamic perimetru al Capitalei, iar deschiderea mallului Promenada (la finalul
anului 2013) a crescut atractivitatea si confortul zonei pentru angajatii companiilor chiriase sau
potential chiriase. Pe termen mediu si lung, ramane o provocare adaptarea si imbunatatirea
infrastructuriidetransportpublicsirutiere,pentruafacefatanevoilorincresterealezonei.

ZONA DE NORD: In zona Pipera se resimte o influenta pozitiva a lucrurilor de infrastructura


finalizatelainceputulanului2013,respectivPodulPiperasiextindereaSoseleiPipera.Gradulde
neocupare este inca destul de ridicat, insa se resimte o usoara imbunatatire a perspectivelor
zoneipetermenlung.

ZONA DE VEST: Oferta limitata in acest perimetru, precum si faptul ca aceasta zona este
preferatadefirmeledeIT&C(segmentceagenerat32%dintranzactiilecusediinoidin2013),
audeterminatceamairedusaratadeneocuparepentruspatiiledecalitatesuperioara(clasaAsi
B+),desub5%.


ZONELE DE SUD SI EST: Aceste zone au inregistrat o usoara scadere in nivelul chiriei de
prezentare a spatiilor de clasa superioara, de la valori de 1113 Euro/mp, catre valori de 1012
Euro/mp.

CHELTUIELILEDEADMINISTRARE
Centredeafacericlassuperioar(clasAsiB+):3,04,5Euro/mp/luna
*)

CentredeafacericlasBsiC:2,03,0Euro/mp/luna
*)

*)
Sumaspecificatanuincludederegulasicheltuielilecuutilitatile(dintrecarecelemaiimportante
suntincalzireasiracireainspatiulinchiriat).

Spaiidebirourinvile: 2,03,0Euro/mp/lun
**)

**)
Cheltuielile de intretinere in cazul spatiilor in vila sunt achitate proportional cu suprafata
inchiriata;nivelulspecificatmaisusincludesiconsumuriledeutilitati.Acestsistemesteintalnitsi
incazulunoradincladiriledebirouridetaliemica.

NIVELUL CHIRIILOR IN VILESpatiile de birouri in vile au pastrat un nivel de chirie relativ constant fata de inceputul anului
2013. O situatie a chiriilor pe zone este prezentata mai jos.


Vileledepatrimoniu.In2013,vileledepatrimoniu/cuarhitecturainterbelicaaufostdeosebitde
cautate.Acestlucrusadatoratsifaptuluicaauexistatinpiataastfeldeimobilelaunnivelalchiriei
de1012euro/mp.
Pagina8
ESOP Consulting l CORFAC International Phone/Fax: (+4) 021.528.04.40 / 43 office@esop.ro
PIATA BIROURILOR LA INCEPUTUL ANULUI 2014

5 5. .P PR RE EV VI IZ ZI IU UN NI I
__________________________________________________

Panalafinalulanului2014,vorfifinalizate15proiectedecladiridebirouri,cusuprafeteintre1.200
mp si 31.000mp, insumand o suprafata totala de aprox. 160.000mp.Peste 32% dinaceste spatii
au fost preinchiriate, insa ramane un volum semnificativ de spatii (aprox. 109.000 mp) ce se va
adaugavolumuluidespatiidebirouridisponibileincladiriexistente.

Anul 2014 are premise favorabile pentru intensificarea tranzactiilor de preinchiriere, in contextul
apropierii livrarii efective a unor proiecte importante, proiecte ce vizeaza securizarea inchirierii
unorsuprafeteinaintedefinalizarealucrarilordeconstructie.

Pentrupotentialiichiriasi,incontextulunuinumarsemnificativmairedusdeproiectedemaratesi
estimateafilivrateinanul2015,anulcurentsecontureazadreptunandeosebitdeatractivpentru
operatiuniderelocare,oferindsansaobtineriidepachetefinanciareavantajoase.

Petermenmediusilung,seresimteonevoiedeechilibrareadezvoltariiCapitaleipezone;astfel,
celmaiinteresantperimetrupentrudezvoltariviitoaresecontureazaafizonadecentruvest.

Lucrarile de modernizare a infrastructurii de transport public, cum ar fi Bulevardul Uranus, cu


primul sau tronson (Piata VictorieiBerzei) dat in folosinta la inceputul anului 2014 sau lucrarile la
magistralademetrou5,cuprimultronson(DrumulTabereiEroilor)planificatafifinalizatpanain
adouaparteaanului2016,deschidoseriedeoportunitatiinzoneleconexe.

LIMITAREARESPONSABILITATIIESOPConsultinglCORFACInternational2014
_____________________________________________________________________________________________________
Aceasta este o prezentare a companiei ESOP Consulting ce nu trebuie interpretata drept consultanta
legala sau de investitii. Acest raport are ca scop prezentarea unui studiu de piata si se bazeaza pe
materiale apartinand companiei noastre sau care ne-au fost furnizate si in a caror corectitudine credem.
Desi au fost depuse eforturi pentru a se verifica acuratetea si exhaustivitatea materialului, nu putem oferi
garantii ca nu exista erori. Persoanele interesate isi vor asuma responsabilitatea pentru a realiza cercetari
detaliate sau evaluari inainte de semnarea oricarui acord legat de proprietatea / spatiul ce face obiectul
interesului sau. ESOP Consulting l CORFAC International nu isi asuma responsabilitatea pentru prejudiciile
sau pierderile rezultate din inexactitatea sau incorectitudinea acestui raport.

Cladirireprezentative
culivrarein2014

Numeimobil

Suprafata
(mp)

GreenGate 31.000

CityOffices 27.000
GreenCourt
Faza1 18.100
HermesBusiness
CampusFaza1 18.000

ARTBC6 18.000
AFIBusinessPark
PhaseII 10.700
PlazaRomania
Offices 10.500

EthosHouse 8.000
Pagina9
ESOP Consulting l CORFAC International Phone/Fax: (+4) 021.528.04.40 / 43 office@esop.ro
PIATA BIROURILOR LA INCEPUTUL ANULUI 2014

D DE ES SP PR RE EE ES SO OP PC Co on ns su ul lt ti in ng gl lC CO OR RF FA AC CI In nt te er rn na at ti io on na al l
__________________________________________________________

ESOP este firma de consultanta imobiliara cu cel mai mare departament de inchirieri birouri din
Bucuresti(18consultantidedicati),cuosuprafatatranzactionatadepeste280.000mpincei12ani
deactivitate.In2013,ESOPamediatinchiriereaapeste35.000mpspatiidebirouri,situandusein
primiidoijucatoriaipieteipesegmentultranzactionarilordesediinoi.

Incepand cu anul 2013, ESOP activeaza in asociere cu CORFAC International Corporate Facility
Advisorsoaliantadecompaniiimobiliareantreprenorialeangajatesaofereserviciidecalitatela
nivel local, national si international. Prin firmele independente afiliate din pietecheie din inteaga
lume si prin apartenenta ca Membru Principal la FIABCI (Federatia Imobiliara Internationala)
CORFACInternationaloferaserviciiimobiliarecuoacoperirein61delocatiidinAmericadeNordsi
inpeste65dealtetaripeplanmondial.Incifre,CORFACInternationalreprezintapeste9.600
detranzactiianual,cuprinzand47milmpsievaluatelapeste5,95miliarde$.

Locatii in care ESOP Consulting ofera servicii de consultanta imobiliara partenerilor sai, prin
aliantacuCORFACInternational.

Pentruoricedetalii
referitoarelaprezentul
material,neputeticontacta
folosindcoordonatelede
maijos:
ALEXANDRUPETRESCU
ManagingPartner

Tel:021528.04.40
alexandru.petrescu@esop.ro

MIRELARAICU
Partner

Tel:021528.04.40
mirela.raicu@esop.ro

BogdanGont
SeniorAssociateCorporate
Services

Tel:021528.04.40
bogdan.gont@esop.ro

MARIANEDA
Media&PRCoordinator

Tel:021528.04.40
maria.neda@esop.ro