Sunteți pe pagina 1din 31

1

Academia de Studii Economice din Bucureti


Senatul Universitar

METODOLOGIE
PRIVIND ORGANIZAREA I DESFURAREA
CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT
2014
Art. 1 Organizarea i desfurarea concursului de admitere la programele de
studii universitare de doctorat n Academia de Studii Economice din Bucureti au
la baz prevederile Hotrrii Guvernului nr. 689/1994 privind acordarea unor
burse de studii, studii universitare de doctorat i specializare, a altor forme de
sprijin pentru tineri de origine etnic romn sau pentru cetenii romni cu
domiciliul n strintate, Ordinului Ministerului Educaiei i Cercetrii nr.
5357/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind nscrierea la studii
universitare de doctorat a cetenilor strini ncepnd cu anul universitar 2005-
2006, Hotrrii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor
universitare de doctorat, Ordinul MEN nr. 5734/2013 privind admiterea n
ciclurile de studii universitare de licen, de master i de doctorat (2014-2015),
precum i Regulamentului privind organizarea i desfurarea programelor de
studii universitare de doctorat (www.ase.ro).
Art. 2 Academia de Studii Economice din Bucureti (ASE) este clasificat n
categoria universitilor de cercetare avansat i educaie i este acreditat de ctre
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului (MEN) ca Instituie
Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD), n conformitate cu
prevederile Legii Educaiei Naionale nr. 1/2011, modificat i completat, a
Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, modificat i
completat, HG nr. 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat i
ale Cartei ASE.
Art. 3 ASE are dreptul s organizeze concurs de admitere la studiile universitare
de doctorat pentru ramurile de tiin tiine economice i tiine juridice.
2
Art. 4 n ASE toate activitile legate de admitere sunt informatizate. nscrierea,
plata taxelor de colarizare, depunerea diplomelor de bacalaureat, de licen i de
master, verificarea rspunsurilor la testele gril, editarea listelor etc. sunt asistate
de calculator.
Capitolul I
PRINCIPII GENERALE
Art. 5 n ASE, studiile universitare de doctorat se desfoar la forma de
nvmnt cu frecven.
Art. 6 Programele de doctorat beneficiaz de locuri finanate din fonduri publice
i din alte surse.
Art. 7 Studiile universitare de doctorat organizate de ASE sunt de tip tiinific.
Art. 8 Studiile universitare de doctorat tiinific au ca scop producerea de
cunoatere tiinific original, relevant la nivel naional i internaional, pe baza
unor metode tiinifice avansate. Doctoratul tiinific reprezint o condiie
obligatorie pentru cariera profesional i tiinific n nvmntul superior i
cercetare.
Art. 9 Numrul de locuri vacante i temele scoase la concurs de fiecare
conductor de doctorat vor fi avizate n Consiliul colii doctorale i aprobate de
Senatul ASE.
Art. 10 La concursul de admitere la studiile universitare de doctorat au dreptul s
participe absolveni cu diplom de master sau echivalent acesteia, indiferent de
anul absolvirii.
Art. 11 Programele de studii universitare absolvite (licen i masterat) de ctre
candidat trebuie s fi fost acreditate sau autorizate s funcioneze provizoriu,
conform legii, la momentul nmatriculrii candidatului la respectivele programe.
Art. 12
(1) La concursul de admitere pot participa, n aceleai condiii prevzute de
lege pentru cetenii romni, inclusiv n ceea ce privete taxele de
colarizare, ceteni romni i ai altor state membre ale Uniunii Europene,
ai statelor aparinnd Spaiului Economic European i ai Confederaiei
Elveiene.
(2) La concursul de admitere pot participa, n condiiile prevzute de lege
pentru cetenii romni, exclusiv taxa de colarizare (Anexa 2), i ceteni
ai altor state dect cele precizate la art. 12, alin 1.
3
(3) Recunoaterea actelor de studii obinute n alte state dect Romnia,
inclusiv ale cetenilor din statele aparinnd Uniunii Europene, Spaiului
Economic European, i Confederaiei Elveiene este de competena
direciei de specialitate din cadrul (MEN)Ministerului Educaiei Naionalei
(MEN).
(4) Cetenii strini care candideaz la programele de studii universitare de
doctorat organizate n limba romn au obligaia s prezinte un certificat
de competen pentru limba romn eliberat de ctre instituii abilitate de
ctre Ministerul Educaiei Naionalei (MEN).
Art. 13 Organizarea i desfurarea concursului de admitere sunt de competena
Comisiei Centrale de admitere a ASE care coordoneaz comisiile de admitere
desemnate de Consiliile colilor doctorale, numite prin decizia rectorului, care
rspund pentru aplicarea n mod corect a prezentei metodologii.
Art. 14 Numrul locurilor pentru fiecare domeniu de doctorat, pentru anul
universitar 2014/2015, va fi anunat n conformitate cu numrul de locuri aprobat
de MEN.
Art. 15 Candidaii la studii universitare de doctorat din fiecare sesiune pot opta
pentru o singur tem, scoas la concurs de un singur conductor de doctorat.
Art. 16 Dup finalizarea concursul de admitere i semnarea contractului de
colarizare, persoana admis are calitatea de student-doctorand pe perioada
desfurrii programului de doctorat, mai puin perioadele de ntrerupere de
studii.
Art. 17 Candidaii care au beneficiat total sau parial de finanare din fonduri
publice pentru studiile universitare de doctorat au obligaia s declare acest lucru
la nscriere. Un candidat admis poate beneficia de o singur finanare din fonduri
publice pentru o durat normal de studii a studiilor universitare de doctorat.
Art. 18 Pentru toate activitile legate de admitere (nscriere, retragere, renunare
etc.) prezena fizic a candidatului este obligatorie. n situaii excepionale,
nscrierea se poate face i cu procur notarial, n care se specific tema i
conductorul de doctorat.
Art. 19 Comisia Central de admitere a ASE va publica pe internet informaiile
referitoare la desfurarea concursului de admitere la adresele www.ase.ro,
www.doctorat.ase.ro.
4
Art. 20 Sunt admii n cadrul programului de studii universitare de doctorat numai
candidaii care ndeplinesc standardele de competen lingvistic. Un candidat
ndeplinete standardele de competen lingvistic dac satisface una din
urmtoarele trei condiii:
a. a obinut un certificat valabil de competen lingvistic cu recunoatere
internaional pentru nivel independent user (B2) sau proficient user (C1,C2)
(Anexa 3);
b. orice alt certificat de competen lingvistic se echivaleaz de ctre Consiliul
Departamentului de Limbi Moderne i Comunicare n Afaceri;
c. a urmat un program complet de licen sau de masterat studiate integral n
limbile englez, francez sau german. Dovada parcurgerii acestora trebuie s
fie nscris pe diploma de licen sau pe cea de master i n suplimentul la
diplom;
d. a obinut calificativul Admis la examenul de competen lingvistic desfurat
n Academia de Studii Economice. Procedura de desfurare a acestui examen
este prezentat n Anexa 4.
Art. 21
(1) Taxa de nscriere la concursul de admitere din 2014 este:
a. pentru candidaii provenii din Romnia i din alte state membre
ale Uniunii Europene, Spaiului Economic European i
Confederaiei Elveiene: 400 lei;
b. pentru candidaii provenii din state care nu fac parte din Uniunea
European, Spaiul Economic European i Confederaia Elveian:
300 .
(2) Pentru programul de studii universitare de doctorat 2014-2017, taxa de
colarizare n cazul finanrii din alte surse pentru anul universitar 2014-
2015, este de 6500 lei/anual pentru cetenii statelor membre ale Uniunii
Europene, Spaiului Economic European i Confederaiei Elveiene.
Pentru cetenii strini, alii dect cetenii statelor membre ale Uniunii
Europene, Spaiului Economic European i Confederaiei Elveiene, sau
cetenii romni cu reziden permanent n strintate, taxa de colarizare
este de 350 /lun.
(3) Dup semnarea contractului de studii taxa de colarizare nu se mai
returneaz.
5
Capitolul II
DESFURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Art. 22 Graficul desfurrii concursului de admitere la studiile universitare de
doctorat din sesiunea iulie 2014 este prezentat n Anexa 1.
Art. 23
(1) Tematica de concurs i bibliografia pentru proba de competen lingvistic
sunt prezentate n Anexa 4.
(2) Temele de cercetare scoase la concurs de ctre fiecare conductor de
doctorat vor fi publicate pe www.doctorat.ase.ro.
(3) Structura planului individual de doctorat (PID) este prezentat n Anexa 8.
Art. 24
(1) Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat are n vedere
alocarea prin concurs a granturilor de la nivelul colilor doctorale
candidailor nscrii la concurs, precum i ocuparea locurilor vacante
scoase la concurs de ctre conductorii de doctorat din fiecare coal
doctoral.
(2) Granturile primite de ASE sunt atribuite pe fiecare coal doctoral pe
baza unei metodologii aprobat de Senat.
(3) Granturile primite de colile doctorale din ASE sunt atribuite pe fiecare
conductor de doctorat pe baza unei metodologii interne a colii
respective.
Art. 25 nscrierea la concursul de admitere se face pe baza actului de identitate si
cu respectarea urmtoarele condiii:
(1) Candidaii vor prezenta un dosar cu in, pe care se nscriu datele de
identificare, inclusiv adresa de e-mail i numrul de telefon, coninnd
documentele de la aliniatul (2) pentru cetenii romni i aliniatul (3)
pentru ceilali candidai.
(2)
a. copie legalizat a certificatului de natere;
b. copie a actului de identitate;
6
c. copie legalizat a certificatului de cstorie sau a oricriu alt act
care atest schimbarea numelui, dac este cazul;
d. copie legalizat a diplomei de bacalaureat sau originalul;
e. copie legalizat a diplomei de licen sau originalul, nsoit de
copia legalizat a suplimentului la diplom/ a foii matricole;
f. copie legalizat a diplomei de master sau echivalent sau
originalul, nsoit de copia legalizat a suplimentului la diplom/ a
foii matricole (pentru absolvenii promoiei 2014, adeverin de
absolvire a programului de masterat, din care s rezulte termenul
de valabilitate i c nu a fost eliberat diploma de master);
g. copie a certificatului de competen lingvistic, dac este cazul;
h. declaraie pe propria rspundere prin care candidatul se angajeaz
c nu va beneficia concomitent de finanare din fonduri publice
pentru dou programe de studii universitare, indiferent de nivelul
lor, c nu va urma simultan mai mult de dou programe de studii
universitare, indiferent de nivelul i forma de finanare ale acestora
i c nu urmeaz un alt program de studii universitare de doctorat
n ASE;
i. planul individual de doctorat (PID) aferent temei de doctorat
pentru care candideaz, n format fizic, semnat i n format
electronic, pe CD (anexa 8);
j. curriculum vitae (anexa 7);
k. dou scrisori de recomandare;
l. bonul valoric reprezentnd taxa de nscriere.
(3) Pentru candidaii care nu sunt ceteni romni documentele necesare
nscrierii la concursul de admitere sunt:
a. copia scrisorii de acceptare la studii, emis de MEN, (numai
pentru cetenii non UE),
b. un document de la serviciul consular al rii de provenien a
candidatului, din care s rezulte grafia corect a numelui acestuia
cu caractere latine,
7
c. declaraie pe propria rspundere prin care studentul-doctorand
arat c actul de studii prezentat i permite, n ara de provenien,
s urmeze programe doctorale, echivalente celor din Romnia i un
nscris prin care a luat la cunotin c, n cazul n care actele se
dovedesc necorespunztoare, va fi exmatriculat, fr restituirea
taxelor colare achitate (doar pentru doctoranzii pe cont propriu
valutar),
d. atestatul de echivalare a actelor de studii emis de MEN pentru
cetenii Uniunii Europene, ai statelor aparinnd Spaiului
Economic European i ai Confederaiei Elveiene,
e. diploma de bacalaureat (sau echivalent), n original i copie
tradus i legalizat, n dou exemplare,
f. diploma de licen (sau echivalent), n original i copie tradus i
legalizat, n dou exemplare,
g. diploma de master (sau echivalent), n original i copie tradus i
legalizat, n dou exemplare,
h. copia tradus i legalizat a certificatului de natere, n dou
exemplare,
i. adeverin medical tip din care s rezulte c solicitantul este apt
pentru profilul la care candideaz ,
j. copia paaportului, (n) 2 fotografii ,
k. certificat de competen lingvistic cu recunoatere internaional
obinut n ultimii doi ani,
l. confirmarea scris, din partea MEN, a valabilitii actelor de studii
(vezi www.cnred.edu.ro sau Anexa 9),
m. planul individual de doctorat (PID) aferent temei de doctorat
pentru care candideaz, n format fizic, semnat i n format
electronic, pe CD (anexa 8);
n. curriculum vitae (anexa 7);
o. dou scrisori de recomandare (de la alte persoane dect
conductorii de doctorat ai colii doctorale pentru care opteaz
candidatul i care au scos locuri vacante la concurs) (Anexa 6) i
8
p. bonul valoric reprezentnd taxa de nscriere.
(4) Candidaii care au absolvit studiile universitare de masterat la Academia
de Studii Economice din Bucureti, promoia 2014, se nscriu pe baza
informaiilor din Baza de date electronic a ASE privind cerinele de la
punctele d) f).
(5) Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru nscriere.
Art. 26
(1) La nscriere, candidaii opteaz pentru conductorul de doctorat i tema de
cercetare propus de acesta, precum i pentru formele de finanare.
(2) Candidatul primete o fi de nscriere listat de la calculator, cu datele
personale, opiunea privind domeniul, conductorul i tema de doctorat,
ordinea formelor de finanare alese (din fonduri publice/din alte surse) la
care dorete s se nscrie i alte date care vor avea importan n timpul
concursului de admitere i la nmatricularea n anul I. Dup verificarea
corectitudinii datelor, fia de nscriere este semnat de ctre candidat. Un
exemplar rmne la dosar, iar pe cel de-al doilea l primete candidatul,
mpreun cu legitimaia de concurs.
Art. 27 Candidaii au obligaia s verifice exactitatea datelor nscrise n listele
afiate i s sesizeze, Comisia de admitere a ASE, n termen de ase ore de la
afiarea acestora, dar nu n afara intervalului orar 9
00
-16
00
. Comisia de admitere a
ASE va preciza pe liste data i ora afirii.
Art. 28 Dup ncheierea perioadei de nscriere la concursul de admitere opiunile
privind conductorul, tema de doctorat, precum i alte informaii, nu pot fi
modificate.
Art. 29
(1) Proba scris de competen lingvistic se desfoar pe o durat de 2 ore
i cuprinde ntrebri din tematica prezentat n Anexa 4.
(2) Accesul candidailor n sala unde se susine proba scris se face pe baza
actului de identitate i a legitimaiei de concurs. n sal se procedeaz la
verificarea identitii candidailor i se consemneaz n lista nominal
prezena acestora, se distribuie candidailor materialele de concurs i se
prezint modul de completare a acestora.
9
(3) Candidaii care nu vor fi prezeni n sal n momentul distribuirii caietului
de examen pierd dreptul de a susine proba scris. Dup distribuirea
caietului de examen, candidaii nu pot prsi temporar sala, indiferent de
motiv.
(4) Este interzis intrarea n sala unde se susine proba scris cu dicionare,
telefoane mobile, calculatoare, agende electronice sau alte materiale i
aparatur.
Art. 30 Desfurarea probei scrise de competen lingvistic:
(1) Pentru susinerea probei scrise sub form de test gril, candidatul primete:
teza-gril i caietul de examen (care conine formularul de autocontrol,
setul cu ntrebri i ciornele). Formularul de autocontrol va fi luat de ctre
candidat la predarea tezei i a caietului de examen, pentru a se putea
autoevalua dup afiarea baremurilor.
(2) ntrebrile din testul-gril sunt cu rspuns unic. Rspunsurile se
consemneaz pe tezele-gril. Pe ele se scrie cu past normal (nelichid)
de culoare albastru nchis sau negru. Pe teza-gril nu se admit semne
distinctive, existena acestora conducnd la anularea concursului. De
asemenea, nu se admit tersturi sau rspunsuri multiple la o ntrebare i
nici modificri cu pasta corectoare. Aceste greeli anuleaz rspunsul la
ntrebarea respectiv.
(3) Marcarea rspunsului corect se face numai prin umplerea complet a
cerculeului din gril, fr a depi circumferina acestuia. Orice alt mod
de marcare duce la anularea rspunsului. n cazul n care nu se cunoate
rspunsul sau s-a greit i nu mai este timpul necesar completrii altei
teze-gril, candidatul anuleaz rndul corespunztor cu o linie orizontal.
Art. 31 Frauda sau tentativa de fraud, inclusiv discuia cu ali candidai, se
sancioneaz cu excluderea din concursul de admitere.
Art. 32 Verificarea rspunsurilor la testele-gril scrise se face prin scanare
electronic. Verificrile i interpretrile umane (manuale), la acest tip de evaluare,
sunt interzise. Punctajul maxim ce poate fi obinut este 100, din care 10 puncte
sunt din oficiu. Punctajul minim pentru promovare este 50. Examenul scris de
10
competen lingvistic se noteaz prin calificativul ADMIS, pentru un punctaj mai
mare sau egal cu 50 puncte, sau RESPINS, n caz contrar.
Art. 33
(1) La examenul de specialitate se prezint numai candidaii care ndeplinesc
standardele de competen lingvistic.
(2) La nivelul fiecrei coli doctorale se va constitui comisia de concurs -
format din directorul colii doctorale i conductorii de doctorat care au
scos teme de cercetare la concurs. Preedintele comisiei este directorul scolii
doctorale sau un membru al Consiliului colii Doctorale.
(3) Pe baza examenului de specialitate se asigur repartizarea granturilor i
ocuparea locurilor vacante scoase la concurs.
(4) Concursul se desfoar n condiiile n care sunt prezeni toi membrii
comisiei.
(5) Evaluarea candidailor la concurs se va realiza n raport cu urmtoarele
criterii:
C
1
- rezultatele candidatului pe parcursul programului de licen i a
programului de masterat (documente colare i scrisori de
recomandare) (20% din evaluare);
C
2
- rezultatele tiinifice ale candidatului n domeniul ales (articole,
studii menionate n CV) (10% din evaluare);
C
3
- calitatea planul individual de doctorat (PID) evaluat n raport cu:
C
31
- Contextul stiintific si motivaia temei alese (20%),
C
32
Definirea obiectivelor cercetrii tiinifice (20%),
C
33
Metodologia cercetrii (20%),
C
34
Rezultate estimate (10%).
(6) n urma examenului de specialitate, fiecare membru prezent al comisiei va
acorda fiecrui candidat cte o not (un numr ntreg, cuprins ntre 10 i 1)
pe fiecare criteriu de evaluare. Media acordat de fiecare membru al
comisiei se obine ca medie aritmetic ponderat a notelor acordate pentru
fiecare criteriu de evaluare. Media de admitere este media notelor acordate
de fiecare membru al comisiei de concurs. n funcie de media obinut,
candidaii pot obine unul dintre urmtoarele calificative: Admis cu grant;
11
Admis pe locurile cu tax; Respins. Evaluarea fiecrui candidat se realizeaz
pe baza fiei din Anexa 10.
(7) Acordarea granturilor se realizeaz n ordinea descresctoare a mediilor
acordate. Media minim necesar pentru acordarea unui grant este ase.
(8) La punctaje egale, departajarea se va realiza n funcie de media de absolvire
a studiilor de masterat.
(9) Repartizarea candidailor admii pe conductori de doctorat se va realiza n
funcie de opiunea candidailor i a conductorilor de doctorat.
(10) Un student doctorand este admis pe locurile vacante ale unui conductor
de doctorat numai n msura n care exist acordul conductorului de
doctorat.
(11) Directorul scolii doctorale nainteaz spre avizare Consiliului colii
doctorale rezultatele concursului de admitere sub forma fiei din Anexa 11.
Fiecare candidat va avea unul din urmtoarele calificative: Admis sau
Respins;
(12) Consiliul colii doctorale avizeaz rezultatele admiterii i transmite Biroul
de Studii Doctorale (BSD) rezultatele finale mpreun cu documentele
intermediare de evaluare.
Art. 34
(1) Pentru a-i confirma rezultatele din timpul concursului de admitere,
candidaii admii pe locurile finanate din fonduri publice trebuie s depun,
conform graficului prezentat n Anexa 1, diplomele de bacalureat i de
licen n original (dac nu le-au depus la nscriere), iar cei admii pe
locurile finanate din alte surse trebuie s plteasc, pn la aceeai dat,
jumtate din taxa anual de colarizare. Candidaii care nu ndeplinesc
aceste obligaii sunt eliminai, locurile lor disponibilizndu-se.
(2) Diplomele de bacalaureat i de licen se depun la comisia central de
admitere, iar jumtate din taxa anual de colarizare se pltete numai la
casieriile ASE. Ambele activiti sunt asistate de calculator, cu actualizri
corespunztoare n baza de date, candidatul primind documente justificative.
(3) Candidatul trebuie s semneze contractul de studii nainte de nceputul
anului universitar, conform graficului din Anexa 1.
12


Capitolul III
DISPOZIII FINALE
Art. 35 (1) Eventualele contestaii cu privire la examenul de competen lingvistic
se depun n termen de ase ore de la afiarea listelor cu rezultate, dar nu n afara
intervalului orar 9
00
-16
00
, i sunt rezolvate de Consiliul Departamentului de Limbi
Moderne i Comunicare n Afaceri. Comisia Central de admitere a ASE va
preciza pe liste data i ora afirii acestora.
Art. 36 Admiterea la studii universitare de doctorat se poate organiza i ntr-o a
doua sesiune. Aceasta se va desfura dup aceeai metodologie aplicat pe
parcursul sesiunii de admitere din luna iulie. Calendarul acesteia va fi aprobat de
CSUD.
Art. 37 nscrierea la concursul de admitere confirm acceptarea complet din
partea candidailor a prezentei metodologii.
Art. 38 Pn la nmatricularea n anul I de studii universitare de doctorat,
candidailor admii nu li se pot elibera adeverine care s certifice calitatea de
student-doctorand, deoarece pn atunci ei nu au relaii instituionale cu
Academia de Studii Economice din Bucureti.
Art. 39 Un candidat declarat admis poate beneficia de finanare din fonduri
publice o singur dat pentru fiecare dintre cele trei cicluri de studii universitare.
Depirea duratei nvmntului cu finanare din fonduri publice, prevzute de
lege, se suport de ctre studeni.
Art. 40 Un student doctorand poate urma n acelai timp un singur program de
pregtire finanat din fonduri publice de stat, indiferent de nivelul su licen,
masterat sau doctorat.
Art. 41 Un student - doctorand poate urma simultan maxim dou programe de
studii universitare, indiferent de nivelul i de forma de desfurare ale acestora.
Art. 42 Documentele candidailor respini sau ale celor care renun la locul
obinut prin concurs se restituie, n cel mult dou zile lucrtoare de la depunerea
cererii i necondiionat, fr perceperea unei taxe suplimentare, n programul de
lucru cu publicul stabilit de universitate.
Art. 43 Pe parcursul anilor de pregtire universitar, studenii trebuie s cunoasc
i s respecte Regulamentul ASE de organizare i desfurare a programelor de
studii universitare de doctorat.

Prezenta metodologie a fost aprobat n edina Senatului ASE din 7 februarie 2014

13
Rector, Preedintele senatului universitar,
Prof. univ. dr. Pavel Nstase Prof.univ.dr. Rzvan ZahariaAnexa 1
Graficul desfurrii concursului de admitere la studiile universitare de doctorat
pentru anul universitar 2014 - 2015
Perioada Activiti
6 ianuarie 24 ianuarie Anunarea la CSUD de catre fiecare coal doctoral a numrului de
locuri vacante pentru fiecare conductor de doctorat i a temelor
scoase la concurs.
7 9 iulie nscrieri ntre orele 9
00
-13
00
i 15
00
-18
00
) depunerea dosarelor
14 iulie 18 iulie Verificarea completitudinii dosarelor
10 iulie Afiarea repartizrii candidailor pe sli, pentru susinerea examenului
de competen lingvistic
11 iulie Susinerea examenului de competen lingvistic
14 iulie Afiarea rezultatelor examenului de competen lingvistic
15 iulie Depunerea contestaiilor
16 iulie Afiarea rezultatelor contestaiilor; Afiarea repartizrii candidailor
pe sli
17, 18 iulie Susinerea examenului de specialitate
19 iulie Afiarea rezultatelor
21 24 iulie Confirmarea participarii studentilor admii n cadrul programului de
studii doctorale, prin plata taxelor aferente, depunerea diplomelor n
original i semnarea contractului de colarizare
25 iulie Afiarea listei studentilor admisi la doctorat pe locurile finanate de la
buget i a celor admii pe locuri finanate prin alte surse.
Afiarea locurilor rmase vacante.
Afiarea candidailor de pe lista de rezerv care pot fi acceptati n
cadrul programului de doctorat.
28 30iulie Confirmarea participrii candidailor n ateptare pe lista de rezerv in
cadrul programului de studii doctorale, prin plata taxelor aferente,
depunerea diplomelor n original i semnarea contractului de
colarizare
1 octombrie nmatricularea candidailor admii


14
Anexa 2
Admiterea la Academia de Studii Economice din Bucureti
pentru studiile universitare de doctorat a cetenilor strini

Cetenii statelor membre ale Uniunii Europene i ai statelor aparinnd Spaiului
Economic European i ai Confederaiei Elveiene pot candida la admitere la toate
ciclurile de studii universitare n aceleai condiii prevzute de lege pentru cetenii
romni.
Pentru studenii-doctoranzi admii, ceteni din afara Uniunii Europene, Spaiului
Economic European i Confederaiei Elveiene, taxele de colarizare sunt stabilite la
nivelul de 350 Euro/lun x 9 luni pentru programul de studii universitare avansate i de
350 Euro/lun x 9 luni x 2 ani pentru programul de cercetare tiinific doctoral.
I. Documente solicitate n vederea atestrii diplomelor de ctre Centrul
Naional de Recunoatere i Echivalare a Diplomelor
Diplomele legalizate i traduse n limba romn vor fi recunoscute de ctre
direcia de specialitate, respectiv Centrul Naional de Recunoatere i Echivalare a
Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaiei Naionale.
Actele necesare n vederea echivalrii studiilor efectuate n strintate sunt:
- cererea pentru recunoaterea studiilor efectuate n vederea acceptrii la studii
(vezi www.cnred.edu.ro );
- diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia;
- diploma de licen sau echivalenta acesteia;
- diploma de masterat sau echivalenta acesteia;
- copia documentului personal de identificare: paaport paginile 1, 2, 3, 4, sau
alt act de identitate.
Toate documentele menionate mai sus vor fi trimise la CNRED n copii legalizate.
Documentele redactate n alte limbi dect limba englez i francez vor fi traduse
n limba romn sau n limba englez.
Diplomele absolvenilor din Italia, Grecia, Spania, Portugalia i Cipru vor fi
vizate cu Apostila Conveniei de la Haga.
Suma perceput pentru recunoaterea actelor de studii este de 50 lei i poate fi
pltit prin Ordin de plat sau Mandat Potal, n care s fie menionate datele de mai jos:
15
Beneficiar: Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
Cod fiscal: 13729380
Banca: Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului
Bucureti DTCPMB
Cod IBAN: RO 27TREZ7005003XXX000069
Toate aceste documente vor fi trimise la Academia de Studii Economice din
Bucureti pn pe 14 iunie 2014, dac candidatul dorete ca instituia s trimit
documentele la CNRED.
n cazul n care candidaii vor solicita nscrierea ntr-un termen mai scurt, se pot
prezenta la sediul CNRED.
nscrierea i examenul de admitere vor avea loc la Academia de Studii Economice
n conformitate cu metodologia de admitere.
Pentru admiterea la studiile universitare de doctorat se pot nscrie doar candidaii
care sunt absolveni ai studiilor universitare de masterat sau echivalente.
II. Studii universitare de doctorat (3 ani)
Documente necesare pentru nscriere: Candidatul va prezenta un dosar cu in,
pe care va nscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail i numrul de telefon,
cu urmtoarele acte: (1) fia de nscriere, editat la calculator; (2) copia scrisorii de
acceptare la studii, emis de ASE, sau Ordinul de primire la studii, emis de MECTS, din
care reies i condiiile n care va studia doctorandul, precum i forma de finanare (numai
pentru cetenii non UE); (3) un document de la serviciul consular al rii de provenien
a candidatului, din care s rezulte grafia corect a numelui acestuia cu caractere latine; (4)
certificat de competen lingvistic cu recunoatere internaional (dac este cazul); (5)
declaraie pe propria rspundere prin care studentul-doctorand arat c actul de studii
prezentat i permite, n ara de provenien, s urmeze programe doctorale, echivalente
celor din Romnia, i un nscris prin care a luat la cunotin c, n cazul n care actele se
dovedesc necorespunztoare, va fi exmatriculat, fr restituirea taxelor colare achitate
(doar pentru doctoranzii pe cont propriu valutar); (6) atestatul de echivalare a actelor de
studii emis de MEN pentru cetenii Uniunii Europene, ai statelor aparinnd Spaiului
Economic European i Confederaiei Elveiene; (7) planul individual de doctorat (PID) n
conformitate cu temele de cercetare propuse de conductorul de doctorat; (8) curriculum
vitae; (9) diploma de bacalaureat (sau echivalent), n original i copie tradus i
16
legalizat, n dou exemplare; (10) diploma de licen (sau echivalent), n original i
copie tradus i legalizat, n dou exemplare; (11) diploma de master (sau echivalent),
n original i copie tradus i legalizat, n dou exemplare; (12) copia tradus i
legalizat a certificatului de natere, n dou exemplare; (13) copia tradus i legalizat a
certificatului de cstorie sau a altui act de schimbare a numelui, dac este cazul; (14)
adeverin medical tip din care s rezulte c solicitanii sunt api pentru profilul la care
candideaz; (15) copia paaportului; (16) 2 fotografii ; (17) declaraie pe propria
rspundere prin care candidatul se angajeaz c nu va beneficia concomitent de finanare
din fonduri publice pentru dou programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor
i c nu va urma simultan mai mult de dou programe de studii universitare, indiferent de
nivelul i forma de finanare a acestora (numai pentru cetenii UE, SEE i CE); (18)
doua scrisori de recomandare (de la alte persoane dect conductorii de doctorat ai colii
doctorale pentru care opteaz candidatul i care au scos locuri vacante la concurs, Anexa
6); (19) bonul / bonurile valorice reprezentnd taxa de nscriere; (20) confirmarea scris,
din partea MECTS, a valabilitii actelor de studii.
17
Anexa 3
Certificatele de competen lingvistic recunoscute de ASE
Limba strin Certificatul recunoscut
Englez First Certificate in English (FCE)
Certificate in Advanced English (CAE)
Certificate of Proficiency in English (CPE)
Cambridge English: Vantage (BEC Vantage)
Cambridge English Higher (BEC Higher )
Intenational English Language Testing Systems (IELTS): minimum Band 6.0
International Certificate in Financial English (ICFE)
International Certificate in Legal English (ILEC)
Business Language Testing Service (BULATS): minimum 60
TOEFL: minimum 87
German Zertificat Deutsch (ZD)
Kleines Sprachdiplom (KSD)
Groes Sprachdiplom (GSD)
Sprachdiplom (Niveau I und II)
Prfung Deutsch fr den Beruf (PfDB)
Zentrale Mittelstufeprfung (ZMP)
Prfung Wirtschaftsdeusch International (PWDI)
Francez DALF Sciences Economiques et Sociales eliberat de Institutul Francez din
Bucureti

Se recunosc, de asemenea, programele complete de licen sau de masterat studiate
integral n limbile englez, francez sau german la programe acreditate. Dovada
parcurgerii acestora trebuie s fie nscris pe diploma de licen sau pe cea de master i n
suplimentul la diplom.


18
Anexa 4
Tematica examenului de competen lingvistic
1. Candidaii trebuie s dovedeasc un nivel avansat de cunoatere a limbii strine. Acest
nivel avansat se definete astfel:
a) Concordana dintre planul conceptual i cel lingvistic:
- Exprimarea noiunilor i a conceptelor fundamentale ale mecanismelor economice printr-
un vocabular specializat (limb strin de afaceri)
b) Acurateea lingvistic:
- Cunoaterea aspectelor gramaticale i structurale ale limbii strine
- Complexitatea frazei i legturile logice dintre idei
c) Familiarizarea cu stilul specific domeniului economic/juridic (diferenierea dintre
registrul formal i cel informal)
d) Respectarea rigorilor de interpretare a unui text de specialitate:
- Claritate la nivelul frazei, paragrafului i al textului, n general
- Coerena i consistena sensului
- nelegerea corect a expresiilor idiomatice
- Respectarea regulilor de exprimare corect n limba romn
e) nelegerea i prezentarea sintetic a informaiei eseniale dintr-un text complex.
2. Tematica orientativ se refer la terminologia specific comunicrii economice, respectiv
juridice:
a) Limbajul specific economiei de pia: mecanismele economiei de pia (cerere, ofert,
concuren, pre etc.), reforma n economie, privatizarea, activitatea financiar-bancar,
elemente de contabilitate, management, cultura instituional, marketing, comer, promovarea
produselor etc., respectiv drept privat i public.
b) Colaborarea economic internaional (integrarea euro-atlantic, globalizarea, instituiile
i organismele internaionale specializate etc.)
c) Comunicarea n afaceri (specificul corespondenei de afaceri, al instrumentelor de
colaborare n afaceri scrisori, nelegeri, contracte, instrumente moderne de comunicare n
sfera afacerilor etc.)
d) Tehnica traducerii textelor specializate, cu referire la domeniul economic/juridic.

3. Bibliografie

LIMBA ENGLEZ

- Emmerson P. Business English Handbook Advanced, Macmillan 2007
- Swan, M. Practical English Usage, OUP, third edition, 2005
- Yule, G. Oxford Practice Grammar Advanced, OUP, 2006
- Vince, M. Sunderland, P. New Advanced Language Practice with Key, Macmillian, 2004
- Vince, M. Clarke, S. Macmillian English Grammar in Context. Advanced, Macmillian,
2008
- Emmerson, P. Business Grammar Builder, Macmillian, 2002
- Hollinger, A. Test your Business English Vocabulary, Ed. Universitara, 2009
- The Economist
- Financial Times
- Business Week

LIMBA GERMAN

- Leca, M., Constantinescu, L. - Limba german pentru afaceri, Editura Polirom, Iai, 2004.
19
- Hffgen, A. - Deutsch lernen fr den Beruf, editura Verlag fr Deutsch, Mnchen, 1996.
- Hene, Z. - Textsorten der Wirtschaftssprache, Editura A.S.E., Bucureti, 1996-2002.
- Hoberg, R., Hoberg, U. - DUDEN. Gramatica limbii germane, (traducere n limba romn
de O. Nicolae), Editura Polirom, Iai, 1998.
- Savin, E. - Gramatica limbii germane, Editura Maina de scris, Bucureti, 2002.
- Leca, M. - Dicionar dc termeni economici german-romn, Editura Polirom, Iai, 2002.

LIMBA FRANCEZ

- C. Cilianu-Lascu Le franais lusage des profesionnels, Editura Meteor Press, Bucureti,
2002
- C. Cilianu-Lascu, C. Stoean Gramatica limbii franceze, Editura Meteor Press, Bucureti,
2002
- Rodica Stanciu-Capot Panorama financier, Editura ASE, Bucureti, 2003
- Maria-Antoaneta Livezeanu Le franais du management. Crer une entreprise, Editura
ASE, Bucureti, 2000
- Maria-Ana Oprescu, Rodica Stanciu-Capot, Roxana Barlea Itinraires conomiques
francais, Bucureti, Editura ASE , Bucuresti, 2006
- Orice dicionar francez-romn i romn-francez de economie general i/sau juridic.20
Anexa 5
Formularul Application_form_2014-2015_doctorat

DOMENIILE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT:


o ADMINISTRAREA AFACERILOR
o CIBERNETICA SI STATISTIC ECONOMIC
o CONTABILITATE
o ECONOMIE (organizat de Facultatea de Economie)
o ECONOMIE (organizat de Facultatea de Economie Agroalimentar i a Mediului)
o ECONOMIE SI AFACERI INTERNATIONALE
o FINANE
o INFORMATIC ECONOMIC
o MANAGEMENT
o MARKETING

n cazul n care suntei acceptai la un alt conductor de doctorat, v rugm s specificai dac vei fi de acord
cu nscrierea n cadrul programului de doctorat:
1) DA
2) NUINFORMATII CANDIDAT:

Domnul/doamna
Conductorul i denumirea tezei de doctorat:
1.................................................................................................................

21

NUMELE (din certificatul de natere): .
INIIALA/INIIALELE TATLUI ....................................................................................................................................
PRENUMELE: ..............................................

DOMICILIUL:
TARA: .
ORAS: .
STRADA:
IMOBIL Nr. .
DATA NASTERII: .
CETTENIE: .
ADRES DE E-MAIL:
NUMR DE TELEFON:

INFORMATII STUDII:


DENUMIREA SI
ADRESA INSTITUTIEI
DE NVTMANT
SUPERIOR
ABSOLVIT
SPECIALIZAREA ANUL
FINALIZRII
STUDIILOR
UNIVERSITARE
DIPLOMA
OBTINUT SI
ALTE DREPTURI
LEGALE (dac
este cazul)

TITLUL
LEGAL
OBTINUT

RECOMANDRI*
Nr.
Crt.
INSTITUTIA DEPARTAMENTUL NUMELE SI FUNCTIA PERSOANEI
CARE FACE RECOMANDAREA_____________________
*) Cel putin dou recomandri conform formularului Scrisoarederecomandare_2014-2015_doctorat;


22
Anexa 6
Formularul Scrisoare de recomandare_2014-2015_doctorat


ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
Piata Roman nr. 6, sect.1, cod postal 010374, Bucuresti, Romnia

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Persoana care v recomand este invitat s v scrie o declaraie pe o pagin separat (motivaie, aptitudini de cercetare,
seriozitate etc.), pe care s-o ataeze acestui formular i s-o trimit pe e-mail la: doctorat@ase.ro.

Academia de Studii Economice v este recunosctoare pentru informaiile relevante pe care le oferii despre candidat
i apreciaz opinia dumneavoastr asupra abilitii acestuia de a urma studii universitare de doctorat, dar v roag ca in
acelai timp s specificai cu sinceritate i punctele slabe i punctele forte ale aplicantului.
Informaiile din aceast scrisoare sunt strict confideniale.
V mulumim pentru colaborare!

Numele persoanei care face recomandarea:
.................................................................................................................
Funcia:.........................................Universitatea:...................................................................
Numele candidatului:...........................................................................................................................

V rugm s facei o comparaie ntre candidat i ali colegi de-ai si de aceeai vrst i statut, pe
care dumneavoastra i-ai cunoscut i cu care ai colaborat n ultimii 5 ani.
Situat ntre
1% - 2% 3% - 10% 11% - 25% 26% - 50%
Performane
profesionale
i tiinifice

Abiliti
intelectuale

Motivaii

De ct timp l cunoatei pe candidat? .
n ce conjunctur l-ai cunoscut?

[ ] Student la ciclul licen, [ ] Student la ciclul masterat, [ ] Asistent de cercetare,
[ ] Asistent universitar, [ ]Altele.......................

Data:
Semntura:
23
Anexa 7
Formularul Curriculum Vite_2014-2015_doctorat
Curriculum Vitae

Europass


Informaii personale

Nume / Prenume
Adresa(e)
Mobil

E-mail(uri)
Naionalitate(-ti)
Data naterii
Sex


Experiena profesional


Perioada
Funcia sau postul ocupat
Activiti si responsabiliti principale
Numele i adresa angajatorului
Tipul activitii sau sectorul de activitate


Educaie i formare


Perioada
Calificarea/diploma obinut
Disciplinele principale
studiate/competenele profesionale
dobndite

Numele i tipul instituiei de
nvmnt/furnizorului de formare


Rezultate representative
obtinute

Participari la conferinte

Proiecte de cercetare

24
Premii si distinctii

Membru n comitete de
organizare sau tiinifice ale unor
conferine studentesti

Membru in organizatii
profesionale

Activitati sociale si culturale

Alte rezultateAptitudini i competene
personale


Limba matern
RomnLimbi strine cunoscute

Autoevaluare

nelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaie
Discurs oral

(*) Cadrului european comun de referin pentru limbi
Competene i abiliti sociale

Competene i aptitudini organizatorice

Competene i aptitudini de utilizare a
calculatorului


Permis de conducereData Semntura

_______________________
25
Anexa 8
PLANUL INDIVIDUAL DE DOCTORAT (PID)


1. INFORMAII GENERALE

1.1 Nume i prenume doctorand:

1.2 Nume i prenume conductor de doctorat principal:

1.3 Nume i prenume conductor de doctorat n cotutel:

1.4 Data nmatriculrii: 1 octombrie 2014

1.5 Data estimat a susinerii tezei de doctorat:

1.6 Limba n care se redacteaz i se susine teza de doctorat:

1.7 Titlul temei de cercetare
1
:

1.8 Titlul tezei de doctorat:

1.9 coala doctoral:

1.10 Domeniul fundamental:

1.11 Domeniul de doctorat:

1.12 Comisia de ndrumare
2
:


Nr.
crt.
Nume i prenume
Afilierea
instituional
Date de contact (e-
mail i/sau telefon)
Semntur
1
2
3
41
Tema de cercetare pe care candidatul se nscrie pentru admiterea la programul de doctorat
2
Comisia de ndrumare este format din conductorul de doctorat i ali trei membri. Cei trei membrii pot fi
persoane afiliate colii doctorale sau cadre didactice i de cercetare neafiliate acesteia. Componena
comisiei de ndrumare urmeaz s fie stabilit la nceputul lunii octombrie, de ctre conductorul de
doctorat, n urma consultrii cu studentul doctorand.
26
2. PROGRAMUL DE PREGTIRE BAZAT PE STUDII
UNIVERSITARE AVANSATE (PSUD)
3


Nr.
crt.
Denumirea
disciplinelor din PSUD
Masteratul de cercetare
Perioada n care este
programat cursul
1
2
3
4

3. PROGRAMUL INDIVIDUAL DE CERCETARE TIINIFIC:

3.1 Titlul programului de cercetare tiinific
4
:

3.2 Obiectivele programului de cercetare tiinific:

3.3 Stadiul cunoaterii n domeniul de cercetare ales (cu indicarea a cel puin 10 lucrari
relevante pentru tema propus; lucrrile inserate la bibliografie trebuie s fie citate n
text):

3.4 Metodologia cercetrii:

3.5 Activiti specifice pe fiecare obiectiv de cercetare:

Obiective Activiti
Perioada de
desfurare
Rezultate
estimate
5

Obiectiv 1 Activitatea 1.1
Activitatea 1.2
........
Obiectiv 2 Activitatea 2.1
Activitatea 2.2
.......
.........

Descrierea succint a fiecrei activiti din tabelul de mai sus:

...........

3
Durata cumulat a programului de pregtire bazat pe studii universitare avansate nu poate depi 3 luni.
Participarea unui anumit student doctorand la programul de pregtire bazat pe studii universitare avansate i
alegerea elementelor de studiu din cadrul acestui program care trebuie urmate de ctre studentul doctorand
sunt stabilite exclusiv i independent de ctre conductorul de doctorat al acestuia. Cursurile vor fi stabilite
de conductorul de doctorat pn la 1 octombrie a.c.
4
Programul de cercetare stiintific se nscrie n domeniul de cercetare definit prin tema de cercetare pe care
candidatul a fost admis.
5
Rezultatele estimate trebuie s fie cel puin la nivelul criteriilor minimale din Anexa 2 la Regulamentul
ASE pentru studii universitare de doctorat.
27

4. ACTIVITATEA STIINTIFICA A STUDENTULUI-DOCTORAND:

4.1. PREMII OBTINUTE LA MANIFESTRI TIINIFICE.4.2. PARTICIPAREA CU LUCRRI LA SESIUNI DE COMUNICRI TIINIFICE.


4.3. PUBLICAII.
[autorii; titlul articolului; revista, cod ISSN, vol., nr, paginile; factorul de impact]

4.4. PARTICIPAREA n PROGRAME DE CERCETARE-DEZVOLTARE NATIONALE i INTERNATIONALE
(nume proiect; instituia care a finanat; perioada; dac are legtur cu acest program de cercetare)

4.5. BURSE OBTINUTE
[Finantatorul; Perioada i locul; Principalele rezultate i valorificarea lor; Valoarea finantarii (ron, usd sau
euro, dupa caz)]NUME I PRENUME SEMNATURA
DIRECTOR COAL
DOCTORAL

CONDUCATOR DE DOCTORAT
STUDENTUL-DOCTORAND

DATA:


28
Obsevaii privind ntocmirea PID


1. Documentul completat i semnat de conductorul de doctorat, membrii comisiei de
ndrumare i studentul doctorand va fi depus la Directorul colii Doctorale pn la 20
octombrie a.c. Documentul va fi naintat la Biroul CSUD pan la data de 30 octombrie
a.c.

2. Planul individual de doctorat se va realiza de ctre studentul doctorand sub directa
ndrumare a conductorului de doctorat.

3. Titlul tezei de doctorat se stabilete de ctre studentul doctorand cu consultarea
conductorului de doctorat innd seama de tema de cercetare scoas la concurs n
sesiunea de admitere. Conform art. 65 al. (4) din Codul Studiilor universitare de doctorat,
titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere a studentului-doctorand pn
n momentul finalizrii acesteia n vederea susinerii publice.

29
Anexa 9
Documente solicitate n vederea atestrii diplomelor de ctre Centrul Naional de
Recunoatere i Echivalare a Diplomelor
Diplomele legalizate i traduse n limba romn vor fi recunoscute de ctre direcia de
specialitate, respectiv Centrul Naional de Recunoatere i Echivalare a Diplomelor (CNRED) din
cadrul Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului.
Actele necesare n vederea echivalrii studiilor efectuate n strintate sunt:
- cererea pentru recunoaterea studiilor efectuate n vederea acceptrii la studii (vezi
www.cnred.edu.ro );
- diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia;
- diploma de licen sau echivalenta acesteia;
- diploma de masterat sau echivalenta acesteia;
- copia documentului personal de identificare: paaport paginile 1, 2, 3, 4, sau alt act
de identitate.
Toate documentele menionate mai sus vor fi trimise la CNRED n copii legalizate.
Documentele redactate n alte limbi dect limba englez i francez vor fi traduse n
limba romn sau n limba englez.
Diplomele absolvenilor din Italia, Grecia, Spania, Portugalia i Cipru vor fi vizate cu
Apostila Conveniei de la Haga.
Suma perceput pentru recunoaterea actelor de studii este de 50 lei i poate fi pltit prin
Ordin de plat sau Mandat Potal, n care s fie menionate datele de mai jos:
Beneficiar: Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
Cod fiscal: 13729380
Banca: Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
DTCPMB
Cod IBAN: RO 27TREZ7005003XXX000069
n cazul n care candidaii vor solicita nscrierea ntr-un termen mai scurt, se pot prezenta
la sediul CNRED.


30

Anexa 10
Fia individual de evaluare
Nume i prenume candidat ......................................................
Scoala doctoral ......................................................................
FIA DE EVALUARE INDIVIDUAL
Membrii comisiei Notele obinute Media Semntur
Nume i prenume C
1
C
2
C
31
C
32
C
33
C
34
Anexa 11
Rezultatele admiterii la scoala doctoral la sesiunea din septembrie
coala doctoral:...............................................................................
REZULTATE PRIVIND ADMITEREA LA STUDII
UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Nr. crt. Nume i prenume candidat Calificativul Coordonator de
doctorat (numai pentru
candidaii Admii)
1
2

Director:
Membrii consiliului:

31
Anexa 12
Fia de evaluare
Scoala doctoral ....................................................................................................................
FIA DE EVALUARE
Notele obinute Media Calificativ
1
Nume i prenume
candidat
C
1
C
2
C
31
C
32
C
33
C
34


1. Admis pe locurile cu tax; n ateptare, pe lista de rezerv; Respins.

Nume i prenume coordonator de doctorat Semntur
.........................................................................................................................................
Data evalurii dosarului ...................................................