Sunteți pe pagina 1din 92

MINISTERUL EDUCAIEI CERCET!

RII TINERETULUI $I
SPORTULUI
UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANA
FACULTATEA DE FARMACIE
Aleea Universit')ii nr. 1, Campus, Corp B, Constan)a
TEL./FAX: 0241-605050
E-mail: pharma-ovidius@univ-ovidius.ro
Web: http://www.pharmaovidius.ro
Departamentul $tiin)e Farmaceutice pentru Ob)inerea, Analiza *i Controlul Calit')ii
Medicamentelor
Nr. nregistrare. 110/27.04.2012
TESTE GRILA PENTRU
EXAMENUL LA DISCIPLINA FARMACOGNOZIE

SPECIALIZAREA FARMACIE,

ANUL III, SEMESTRUL II


Director de Departament
Prof. univ. dr. CONSTANA SAVA
$ef Disciplin' FARMACOGNOZIE
Conf. univ. dr. LAURA BUCURAnul universitar 2011-2012

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
1
TEMA 1. AETHEROLEA. PRODUSE VEGETALE CU ULEIURI VOLATILE CU HIDROCARBURI
MONOTERPENICE
SUBIECTE TIP COMPLEMENT SIMPLU
1. Procedeul de extrac ie a uleiurilor volatile cu aparatul Neo-Clevenger folose te metoda:
A. distil rii cu vapori de ap n circuit deschis
B. antren rii cu vapori de ap
C. extrac iei cu gr simi
D. extrac iei cu solven i volatili
E. distil rii cu vapori de ap n circuit nchis
2. Uleiurile volatile cu compu i cu ac iune oestrogen se administreaz la femei:
A. diminea a
B. seara
C. n perioada preovulatorie
D. nainte de mas
E. dup mas
3. Uleiurile volatile cu compu i cu ac iune tonic se administreaz :
A. diminea a
B. seara
C. n perioada preovulatorie
D. nainte de mas
E. dup mas
4. Uleiurile volatile cu compu i cu ac iune relaxant se administreaz :
A. diminea a
B. seara
C. n perioada preovulatorie
D. nainte de mas
E. dup mas
5. Cetonele monoterpenice sunt:
A. neurotoxice
B. hepatotoxice
C. iritante pentru piele
D. iritante pentru mucoase
E. ototoxice
6. Aldehidele monoterpenice sunt:
A. neurotoxice
B. hepatotoxice
C. iritante pentru piele i mucoase
D. alergene
E. hepatotoxice
7. Fenolii terpenoidici sunt n principal:
A. neurotoxici
B. hepatotoxici
C. iritan i pentru piele
D. iritan i pentru mucoase
E. nefrotoxici
8. Sunt neurotoxice (i):
A. aldehidele monoterpenice
B. cetonele monoterpenice
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
2
C. hidrocarburile monoterpenice
D. alcoolii monoterpenici
E. oxizii monoterpenici
9. Unele hidrocarburi monoterpenice sunt:
A. neurotoxice
B. hepatotoxice
C. iritante pentru piele i mucoase
D. nefrotoxice
E. ototoxice
10. Structura al turat este:
A. limonenul
B. chamazulena
C. -pinenul
D. -pinenul
E. mircen
11. Urm torul produs vegetal produce la doze mari i cure prelungite hematurie i albuminurie:
A. Juniperi fructus
B. Aurantii pericarpium
C. Lavandulae flores
D. Citri pericarpium
E. Mentae folium
12. Hidrocarbura monoterpenic din seria monociclic este:
A. pinenul
B. farnesenul
C. limonenul
D. mircenul
E. chamazulena
13. Aurantii pericarpiumnu con ine:
A. ulei volatil cu pineni
B. citroflavone
C. principii amare
D. carotenoide
E. vitamina C
14. Care din afirma iile urm toare referitoare la produsul vegetal Aurantii pericarpiumeste fals ?
A. este materia prim folosit la prepararea unei tincturi oficinale
B. este edulcorant
C. este aromatizant
D. are ac iune tonic amar
E. provine de la fructele unei specii din familia Rutaceae
15. Structura al turat este:
A. -pinenul
B. -pinenul
C. limonenul
D. mircenul
E. chamazulena
16. Care din afirma iile urm toare referitoare la produsul vegetal Pini turioneseste fals ?
A. are ac iune relaxant
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
3
B. con ine substan e rezinoase
C. con ine ulei volatil cu limonen i pineni
D. produce fenomene toxice renale datorit con inutului n pineni
E. se utilizeaz n scorbut
17. Metoda de ob inere a uleiurilor volatile din produse vegetale cu cantit i mari de uleiuri volatile este:
A. antrenarea cu vapori de ap
B. distilarea cu vapori de ap n circuit deschis
C. presarea
D. distilarea cu vapori de ap n circuit nchis
E. extrac ia cu solven i volatili
18. Pentru ob inerea uleiurilor volatile de cea mai bun calitate se folose te metoda:
A. antren rii cu vapori de ap
B. distil rii cu vapori de ap n circuit deschis
C. pres rii
D. distil rii cu vapori de ap n circuit nchis
E. extrac iei cu gr simi
19. Pentru ob inerea esen elor se folose te metoda:
A. antren rii cu vapori de ap
B. distil rii cu vapori de ap n circuit deschis
C. extrac iei cu gaze supercritice
D. distil rii cu vapori de ap n circuit nchis
E. extrac iei cu gr simi
20. Urm torul ulei volatil con ine predominant pineni:
A. Coriandri aeth.
B. Aurantii aeth.
C. Lavandulae aeth.
D. Juniperi aeth.
E. Citrii aeth.
SUBIECTE TIP COMPLEMENT MULTIPLU
21. Uleiurile volatile se identific prin:
A. examen histochimic
B. miros pl cut aromat
C. gust amar
D. culoare
E. extrac ie cu aparatul Neo-Clevenger
22. Determinarea cantit ii de ulei volatil se realizeaz :
A. volumetric prin titrarea alcalinit ii uleiului
B. volumetric prin titrarea acidit ii uleiului
C. gravimetric prin cnt rirea uleiului volatil ob inut printr-una din metodele cunoscute
D. poten iometric
E. volumetric prin m surarea volumului de ulei volatil separat n aparatul Neo-Clevenger
23. Determinarea calit ii uleiului volatil se realizeaz prin:
A. determinarea unor constante fizico-chimice
B. cnt rirea uleiului volatil ob inut printr-una din metodele prezentate
C. m surarea volumului de ulei volatil separat n aparatul Neo-Clevenger
D. miros
E. determinarea volumetric a unor constituen i prin metode adecvate
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
4
24. Urm torii constituen i ai uleiurilor volatile ac ioneaz prin analogie structural cu alte substan e:
A. sclaretolul
B. camfanul
C. dianetolul
D. chamazulena
E. miristicina
25. Propriet i antiinfec ioase marcante au uleiurile volatile cu:
A. fenol metil-eteri
B. alcooli monoterpenici
C. fenoli terpenoidici
D. aldehide monoterpenice
E. esteri monoterpenici
26. Uleiurile volatile sunt:
A. substan e cristalizate
B. produ i ai metabolismului secundar al plantei
C. localizate doar n flori
D. depozitate n pungi secretorii
E. sternutatorii
27. Fac parte din aceea i linie biogenetic :
A. camfanul
B. borneolul
C. camfora
D. acetatul de bornil
E. linalolul
28. Compu ii aromatici, constituen i ai uleiurilor volatile, pot fi de tip:
A. terpenoidic
B. C
6
-C
1
C. sesquiterpenic
D. C
6
-C
3
E. C
6
-C
3
-C
6
29. Referen ialul electric este un grafic n care constituen ii uleiurilor volatile sunt distribui i n
conformitate cu:
A. starea de agregare
B. comportamentul lor electric
C. solubilitatea lor
D. polaritatea lor
E. aciditatea lor
30. Care din afirma iile de mai jos, referitoare la toxicitatea constituen ilor uleiurilor volatile, sunt
adev rate?
A. cetonele monoterpenice sunt dermocaustice
B. mentolul poate produce spasm glotic la copiii sub 3 ani
C. hidrocarburile monoterpenice din Juniperi fructus sunt nefrotoxice
D. timolul este hepatotoxic
E. unele aldehide monoterpenice sunt lacrimogene i tusogene
31. Au ac iune antispastic uleiurile volatile cu:
A. cetone monoterpenice
B. aldehidele monoterpenice
C. fenol metil-eteri
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
5
D. hidrocarburile sesquiterpenice
E. esteri monoterpenici
32. Uleiurile volatile sunt:
A. produ i ai metabolismului secundar vegetal
B. inodore
C. depozita i n peri glandulari, vacuole, pungi sau canale secretorii
D. antrenabile i distilabile cu vapori de ap
E. secretate de celule specializate n acest scop
33. La baza metodelor de extrac ie a uleiurilor volatile stau:
A. solubilitatea n solven i apolari
B. tensiunea mare de vapori
C. solubilitatea n substan e grase
D. starea de agregare
E. caracteristicile organoleptice
34. Alegerea metodei de ob inere a uleiurilor volatile se face dup :
A. caracterele organoleptice ale uleiului volatil
B. cantitatea de ulei volatil din produsul vegetal
C. densitatea uleiului volatil ob inut
D. solubilitatea n ap
E. stabilitatea compu ilor uleiului volatil
35. Constituen ii uleiurilor volatile fac parte din categoria compu ilor:
A. monoterpenici
B. diterpenici
C. triterpenici
D. sesquiterpenici
E. aromatici
36. Constituen ii uleiurilor volatile din categoria compu ilor aromatici pot fi:
A. alcooli
B. hidrocarburi
C. fenol metil-eteri
D. fenoli terpenoidici
E. aldehide
37. Urm torii constituen i ai uleiurilor volatile sunt hidrocarburi terpenoidice:
A. alfa-pinen
B. limonen
C. timol
D. mentol
E. eugenol
38. Uleiurile volatile sunt amestecuri complexe de compu i:
A. sterolici
B. monoterpenici
C. sesquiterpenici
D. aromatici
E. diterpenici
39. Care din afirma iile de mai jos, referitoare la toxicitatea constituen ilor uleiurilor volatile, sunt
adev rate?
A. aldehidele monoterpenice sunt avortive i neurotoxice
B. citralii sunt iritan i pentru piele i mucoase
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
6
C. hidrocarburile monoterpenice din Juniperi fructus sunt nefrotoxice
D. fenolii terpenoidici sunt neurotoxici
E. cetonele monoterpenice sunt dermocaustice
40. Fac parte din aceea i linie biogenetic :
A. acetatul de linalil
B. linalol
C. camfen
D. linalol-oxid
E. mircen
41. Uleiurile volatile se utilizeaz n:
A. oftalmologie sub form de instila ii oculare
B. aromaterapie sub form de fumiga ii, b i, masaje, etc.
C. industria cosmetic i de parfumerie
D. t b cirea pielii
E. industria alimentar
42. Din categoria compu ilor aromatici, constituen i ai uleiurilor volatile, fac parte:
A. aldehida cinamic
B. anetolul
C. eugenolul
D. timolul
E. camforul
43. Urm torii constituen i ai uleiurilor volatile sunt hidrocarburi:
A. chamazulena
B. cineol
C. -pinen
D. limonen
E. -pinen
44. Constituen ii uleiurilor volatile pot avea structur :
A. aciclic
B. monociclic
C. biciclic
D. pentaciclic
E. tetraciclic
45. Referen ialul electric este un grafic n care constituen ii uleiurilor volatile sunt distribui i astfel:
A. la dreapta compu ii pozitivi
B. jos compu ii pozitivi
C. sus compu ii negativi
D. sus compu ii polari
E. sus compu ii apolari
46. Uleiurile volatile se pot acumula n:
A. celule pietroase
B. canale secretorii
C. peri tectori
D. pungi secretorii
E. peri glandulari
47. Principalele procedee de extrac ie a uleiurilor volatile sunt:
A. antrenarea cu vapori de ap
B. presarea
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
7
C. distilarea cu vapori de ap
D. extrac ie cu gaze supercritice
E. antrenarea cu solvent apolar
48. Cronobiologia impune administrarea uleirilor volatile dup urm toarele reguli:
A. uleiurile volatile cu compu i pozitivi se administreaz diminea a
B. uleiurile volatile cu compu i pozitivi se administreaz seara
C. uleiurile volatile cu compu i negativi se administreaz diminea a
D. uleiurile volatile cu compu i negativi se administreaz seara
E. uleiurile volatile cu compu i cu ac iune oestrogen se administreaz , la femei, n perioada preovulatorie
49. Chamazulena:
A. este o hidrocarbur biciclic
B. are structura al turat
C. este o monoterpen
D. are ac iune cicatrizant
E. este un compus apolar
50. -pinenl:
A. este o hidrocarbur biciclic
B. are structura al turat
C. este o monoterpen
D. are ac iune antiinflamatoare de tip cortizonic
E. este un compus polar
51. Constituen ii uleiurilor volatile pot fi compu i:
A. triterpenici
B. oxigena i
C. biciclici
D. diterpenici
E. cu structur fenil propanic
52. Produsul vegetal Aurantii aetheroleum:
A. are ac iune antiinfec ioas
B. se ob ine prin presare
C. este oficinal n FR X
D. are culoare albastr
E. con ine furanocumarine
53. Care din afirma iile urm toare referitoare la produsul vegetal Citrii aetheroleumsunt adev rate?
A. se utilizeaz n infec ii ale aparatului digestiv i respirator
B. este mai bogat n limonen dect Aurantii aetheroleum
C. con inutul n citrali se determin volumetric printr-o metod prev zut n FR X
D. se ob ine prin extrac ia cu gr simi
E. nu este oficinal n FR X
54. Urm torii constituen i ai uleiurilor volatile sunt hidrocarburi monoterpenice biciclice:
A. -pinen
B. camfan
C. -pinen
D. limonen
E. camazulena
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
8
55. Urm toarele uleiuri volatile con in predominant limonen:
A. Aurantii aetheroleum
B. Pini aetheroleum
C. Chamomillae aetheroleum
D. Citri aetheroleum
E. Camphora
56. Produsul vegetal Auratii aetheroleum:
A. se utilizeaz drept corector de miros al preparatelor farmaceutice
B. poate declan a rec ii de fotosensibilizare la aplicare cutanat
C. este neurotoxic
D. con ine furanocumarine
E. are ac iune sedativ
57. Urm torii constituen i ai uleiurilor volatile sunt hidrocarburi:
A. chamazulena
B. -pinen
C. limonen
D. -pinen
E. citral
58. Metodele de ob inere a uleiurilor volatile din produse vegetale cu cantit i medii de uleiuri volatile
sunt:
A. antrenarea cu vapori de ap
B. distilarea cu vapori de ap n circuit deschis
C. presarea
D. distilarea cu vapori de ap n circuit nchis
E. extrac ia cu solven i volatili
59. Fac parte din aceea i linie biogenetic :
A. geranial
B. neral
C. nerol
D. farnesol
E. geraniol
60. Care din afirma iile urm toare referitoare la determinarea con inutului n citrali al uleiurilor
volatile sunt adev rate?
A. este o metod colorimetric
B. se bazeaz pe cuplarea aldehidelor cu hidroxilamin clorhidric
C. se titreaz cu HCl, KOH eliberat din reac ie
D. indicatorul este albastru de brom fenol
E. virajul la punctul de echivalen este de la galben la verde
61. Urm torii compu i au ac iune antispastic de tip musculotrop:
A. bisabolol
B. petasina
C. valepotria i
D. atropina
E. papaverina
62. Urm torii compu i fac parte din aceea i linie biogenetic :
A. farnesen
B. pinen
C. farnesol
D. mentol
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
9
E. esteri ai farnesolului
63. Urm torii compu i fac parte din aceea i linie biogenetic :
A. mircen
B. linalol
C. linalol-oxid
D. acetat de linalil
E. limonen
64. Urm torii compu i fac parte din aceea i linie biogenetic :
A. mentol
B. menton
C. acetat de mentil
D. camfora
E. eucaliptol
65. Urm torii compu i fac parte din aceea i linie biogenetic :
A. bisabolen
B. borneol
C. bisabolol
D. bisabolol-oxid
E. bisabolon-oxid
66. Urm torii compu i fac parte din aceea i linie biogenetic :
A. camfan
B. borneol
C. acetat de bornil
D. camfora
E. bisabolol
67. Urm toarele uleiuri volatile au densitate supraunitar :
A. Aurantii aeth.
B. Thymi aeth.
C. Caryophylli aeth.
D. Menthae aeth.
E. Cinnamomi aeth.
68. Urm toarele uleiuri volatile au culori caracteristice proaspete sau dup conservare:
A. Thymi aeth.
B. Aurantii aeth.
C. Lavandulae aeth.
D. Millefolii aeth.
E. Chamomillae aeth.
69. Din urm toarele uleiuri volatile separ prin r cire la -10
0
C un stearopten cu utiliz ri terapeutice:
A. Lavandulae aeth.
B. Cinnamomi camphorae aeth.
C. Menthae aeth.
D. Aurantii aeth.
E. Myristicae aeth.
70. Pini turiones:
A. sunt mugurii recolta i toamna de pe ramurile speciei Pinus silvestris L.
B. con in substan e rezinoase i acid ascorbic
C. pot determina fenomene toxice renale
D. au ac iune sedativ
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
10
E. con in ulei volatil cu hidrocarburi sesquiterpenice
TEMA 2. PRODUSE VEGETALE CU ULEIURI VOLATILE CU ALCOOLI, ESTERI I FENOLI
TERPENOIDICI
SUBIECTE TIP COMPLEMENT SIMPLU
71. Ac iunea coleretic a produsului vegetal Lavandulaefloreseste imprimat de:
A. uleiul volatil
B. acidul rosmarinic
C. acizii triterpenici
D. cumarine
E. flavone
72. Mentholumnu are ac iune:
A. analgezic
B. hepatostimulant
C. u or anestezic local
D. astringent
E. antiemetic
73. Produsul vegetal Lavandulaeaeth.:
A. con ine linalol care are structura al turat
B. are ac iune stimulatoare pe SNC
C. nu este oficinal n FR X
D. are densitatea supraunitar
E. se ob ine prin extrac ie cu solven i volatili
OH
74. Care din afirma iile urm toare referitoare la produsul vegetal Menthaeaeth. este fals ?
A. con ine alcooli i esteri monoterpenici
B. este avortiv prin acetatul de mentil
C. prin r cire la -10
0
C cristalizeaz stearoptenul
D. este neurotoxic prin menton
E. este contraindicat copiilor sub 3 ani
75. Care din urm toarele produse vegetale nu este oficinal n FR X?
A. Lavandulae aeth.
B. Lavandulae flores
C. Mentholum
D. Menthae folium
E. Menthae aeth.
76. Valerianaerhizomacumradicibus:
A. ac ioneaz prin fitocomplex
B. se usuc la temperaturi peste 60
0
C
C. are ac iune antispastic de tip morfinic
D. se p straez n depozite mpreun cu alte produse vegetale
E. con ine valepotria i care sunt constituen i ai uleiului volatil
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
11
77. Fenolii terpenoidici:
A. au ca reprezentant timolul cu structura al turat
B. sunt hepatotoxici
C. provin de la p-cimen prin oxidare
D. au structur fenil-propanic
E. au ac iune relaxant pe SNC
OH
78. Timolul se determin cantitativ prin metod :
A. volumetric , dup esterificare i hidroliz alcalin
B. volumetric , dup hidroliz alcalin
C. colorimetric
D. volumetric , prin cuplare cu hidroxilamin
E. volumetric , prin transformarea lui ntr-un compus hidrofil n prezen a NaOH
79. Arnicaeflores:
A. se folose te intern n insuficien cardiac
B. con ine un ulei volatil care se prezint sub form de lichid uleios de culoare portocalie
C. are ac iune cicatrizant prin stimularea form rii esutului de granula ie
D. nu prezint toxicitate
E. se ob ine de la o specie din familia Lamiaceae
SUBIECTE TIP COMPLEMENT MULTIPLU
80. Linalolul:
A. are efect relaxant pe SNC
B. face parte din clasa monoterpenelor
C. este un compus cu structur aciclic
D. are structura al turat
E. este constituentul majoritar al produsului Lini semen
OH
81. Produsul vegetal Menthaefolium:
A. provine de la specia Menta x piperita care este un hibrid
B. con ine ulei volatil al c rui constituient majoritar este mentona
C. are ac iune antidiareic prin con inutul n taninuri
D. provine de la specia Mentha viridis
E. are ac iune coleretic-colagog
82. Care din afirma iile de mai jos referitoare la produsul vegetal Menthaeaetheroleumsunt
adev rate?
A. con inutul n esteri este exprimat n acetat de linalil
B. se utilizeaz n distonii neurovegetative
C. con inutul n alcooli totali este exprimat n mentol
D. con ine mentol, acetat de linalil i menton
E. este antipruriginos, anestezic local i decongestiv
83. Care din afirma iile de mai jos referitoare la produsul vegetal Menthaeaetheroleumsunt
adev rate?
A. are ac iune sedativ
B. poate deveni avortiv i neurotoxic datorit prezen ei mentonei
C. constituentul majoritar este mentolul
D. se poate aplica local, n zona precefalic , la copiii mici
E. este un produs oficinal n FR X
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
12
84. Alcooli monoterpenici sunt:
A. timolul
B. mentolul
C. carvacrolul
D. borneolul
E. bisabololul
85. Alcoolii monoterpenici au ac iune:
A. antiinfec ioas
B. relaxant
C. imunostimulatoare
D. antispastic
E. tonic
86. Timolul:
A. este constituentul principal din Thymi aetheroleum
B. este dermocaustic
C. este analgezic
D. are ac iune antihelmintic
E. are structura al turat
OH
87. Produsul vegetal Valerianaerhizomacumradicibusse utilizeaz n:
A. insuficien cardiac
B. tensiune nervoas
C. tulbur ri minore ale somnului
D. afec iuni renale
E. distonii neurovegetative
88. Esterii monoterpenici au ac iune:
A. antispastic
B. relaxant
C. antialergic
D. expectorant
E. antiparazitar
89. Care din afirma iile urm toare referitoare la Lavandulaefloressunt adev rate?
A. se recolteaz cnd inflorescen ele sunt complet dezvoltate
B. are ac iune cicatrizant datorit con inutului n acid rosmarinic
C. se folose te ca insecticid n prezervarea hainelor i lenjeriilor
D. ac iunea antioxidant a extractelor alcoolice se datoreaz con inutului n polifenoli
E. este utilizat pentru igiena bucal
90. Lavandulaeaetheroleum:
A. este oficinal n FR X
B. este un lichid albastru
C. la aer se brunific
D. are densitatea mai mare dect 1
E. are ac iune antiparazitar
91. Mentholumare urm toarele ac iuni terapeutice:
A. antipruginoas
B. emetic
C. hepatostimulant
D. decongestiv
E. analgezic
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
13
92. Mentholumare urm toarele ac iuni terapeutice:
A. antipiretic
B. laxativ
C. anestezic general
D. vasoconstrictoare
E. antiemetic
93. Lavandulaeaetheroleum:
A. con ine esteri exprima i n acetat de linalil
B. are ac iune tonic
C. se folose te n spasme de diferite etiologii
D. are ac iune antimicrobian
E. nu este oficinal n FR X
94. Care din afirma iile urm toare referitoare la produsul vegetal Coriandri fructussunt adev rate?
A. con ine ulei volatil cu cetone
B. intr n compozi ia ceaiurilor contra colicilor la copii
C. se folose te asociat cu produse cu deriva i antrachinonici
D. fructele mari con in mai mult ulei volatil
E. este oficinal n FR X
95. Coriandri aetheroleum:
A. con ine furanocumarine
B. se ob ine prin antrenare cu vapori de ap , din fructele zdrobite i macerate n prealabil
C. are un miros dezagreabil
D. con ine linalol
E. este sedativ
96. Lavandulaeflores:
A. se recolteaz n stadiu de boboc
B. prezint , n preparatul microscopic n pulbere, peri tectori ramifica i dicotomic
C. gr uncioarele de polen, din preparatul microscopic n pulbere, au exina echinulat
D. con ine ulei volatil cu fenoli terpenoidici
E. se ob ine de la o specie din familia Apiaceae
97. Linalolul:
A. intr n compozi ia chimic a produsului vegetal Lavandulae aetheroleum
B. are structura al turat
C. intr n compozi ia chimic a produsului vegetal Coriandri aetheroleum
D. este un fenol terpenoidic
E. are ac iune tonic
OH
98. Produsele vegetale cu uleiuri volatil ce con in drept constituen i majoritari alcooli i esteri
monoterpenici sunt:
A. Melissae folium
B. Carvi fructus
C. Menthae folium
D. Coriandri fructus
E. Lavandulae flores
99. Fac parte din aceea i linie biogenetic :
A. p-cimen
B. chamazulena
C. timol
D. pineni
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
14
E. eucaliptol
100.Fac parte din aceea i linie biogenetic :
A. mentol
B. eugenol
C. anetol
D. acetat de mentil
E. menton
101.Fac parte din aceea i linie biogenetic :
A. linalol-oxid
B. limonen
C. linalol
D. acetat de linalil
E. bisabolol
102.Care din afirma iile urm toare referitoare la determinarea con inutului n esteri al uleiurilor
volatile sunt adev rate?
A. indicatorul este fenolftaleina
B. esterii sunt hidroliza i n mediu acid
C. este o metod volumetric prin diferen
D. se titreaz excesul de HCl cu KOH
E. la punctul de echivalen virajul este de la ro u la incolor
103.Care din afirma iile urm toare referitoare la determinarea con inutului n alcooli al uleiurilor
volatile sunt adev rate?
A. indicatorul este solu ia de amidon 1%
B. alcoolii se acetileaz cu anhidrid acetic
C. este o metod colorimetric
D. se titreaz excesul de KOH cu HCl
E. la punctul de echivalen virajul este de la incolor la ro u
104.De la specia CitrusaurantiumL. se recolteaz urm toarele tipuri de produse vegetale:
A. folium
B. flores
C. pericarpium
D. cortex
E. semen
105.Naphaeaeth.
A. con ine linalol
B. se ob ine din produsul Naphae flores
C. se ob ine din produsul Aurantii flores
D. se folose te ca edulcorant al preparatelor farmaceutice
E. se ob ine prin presare
106.Care din afirma iile urm toare, referitoare la determinarea cantitativ a timolului, sunt adev rate?
A. se realizeaz gravimetric
B. timolul este transformat ntr-un compus hidrofil n prezen a NaOH
C. reac ia are loc cu sc derea volumului de ulei volatil
D. se folose te balonul Neo-Clevenger
E. este o metod volumetric
107.Origani herba:
A. se nume te popular busuioc
B. este oficinal n FE 6.0
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
15
C. con ine antociani
D. reprezint partea supraterestr a speciei Ocimum basilicum L.
E. nu este oficinal n FR X
108.Care din afirma iile urm toare, referitoare la Origani aeth., sunt false?
A. uleiul volatil ob inut de la varietatea carvacroliferum con ine majoritar timol
B. se ob ine prin antrenare cu vapori de ap de la specia Origanum vulgare L.
C. este antiinfec ios cu spectru larg
D. are culoare portocalie
E. provine de la o specie din familia Lamiaceae
TEMA 3. PRODUSE VEGETALE CU ULEIURI VOLATILE CU ALDEHIDE, CETONE I OXIZI
MONOTERPENICI
SUBIECTE TIP COMPLEMENT SIMPLU
109.Aldehidele monoterpenice fac parte din seria:
A. monociclic
B. aciclic
C. biciclic
D. fenil-propanic
E. aromatic
110.Care din afirma iile urm toare referitoare la citrali este fals ?
A. au structura al turat
B. sunt neurotoxici
C. au ac iune relaxant pe SNC
D. intr n compozi ia chimic a produsului vegetal Citrii aeth.
E. se determin cantitativ prin metod volumetric , prin cuplare cu
hidroxilamin clorhidric i titrarea HCl, eliberat din reac ie, cu KOH
CHO
CHO
111.Cetonele monoterpenice:
A. sunt antispastice
B. nu au reprezentan i din seria aciclic
C. sunt tonice pe SNC
D. au ac iune mucolitic
E. au toxicitate hepatic
112.Camphora:
A. este o aldehid monoterpenic biciclic
B. se prezint sub form de lichid uleios de culoare galben
C. are ac iune revulsiv la administrare extern
D. este rubefiant la administrare intern
E. are ac iune relaxant pe SNC
113.Carvi fructus:
A. are ac iune galactagog
B. con ine ulei volatil cu aldehide monoterpenice
C. se folose te drept condiment sub denumirea de enibahar
D. se ob ine prin recoltarea manual a fructelor mature
E. nu trebuie s con in impurific rile prev zute n FR X
114.Eucalypti folium:
A. se recolteaz de pe ramurile tinere, anuale
B. se folose te n afec iuni respiratorii i ORL
C. are ac iune analeptic respiratorie
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
16
D. con ine ulei volatil cu camfor ca i constituent majoritar
E. nu este oficinal n FR X
115.Niaouli aeth.:
A. se nume te gomenol
B. con ine timol
C. este relaxant pe SNC
D. se ob ine prin extrac ie cu solven i lipofili
E. are ac iune antitusiv
116.Aldehidele monoterpenice au ac iune:
A. tonic pe SNC
B. mucolitic
C. antiinfec ioas
D. antispastic
E. antiinflamatoare de tip cortizonic
SUBIECTE TIP COMPLEMENT MULTIPLU
117.Melissaefolium:
A. se recolteaz de la o specie din familia Asteraceae
B. este produs oficinal n FR X
C. se utilizeaz n tratarea herpesului simplu
D. con ine acid rosmarinic
E. se folose te la ob inerea uleiului volatil prin metoda pres rii
118.Aldehidele monoterpenice:
A. au ac iune antiinfec ioas
B. fac parte din seria monociclic
C. sunt neurotoxice
D. au ac iune antilitiazic
E. sunt camfora, mentona, tuiona
119.Mentona:
A. este neurotoxic
B. este o aldehid monoterpenic
C. produce spasm glotic
D. are structura al turat
E.este relaxant pe SNC
CHO
120.Mentona:
A. are structur monociclic
B. are aceea i serie biogenetic cu tuiona
C. are ac iune mucolitic
D. reprezint constituentul majoritar al produsului vegetal Menthae aetheroleum
E. predomin n uleiul volatil al exemplarelor de ment crescute la ntuneric
121.Oxizii monoterpenici au ac iune:
A. antispastic
B. mucolitic
C. antialergic
D. expectorant
E. antiparazitar
122.Aldehidele monoterpenice sunt:
A. antispastice
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
17
B. antiinfec ioase
C. lipolitice
D. antilitiazice
E. antiinflamatoare
123.Cetonele sunt:
A. antispastice
B. mucolitice
C. lipolitice
D. cicatrizante
E. antiinflamatoare
124.Urm torii constituen i ai uleiurilor volatile sunt cetone monoterpenice:
A. tuion
B. camfor
C. menton
D. geranial
E. linalol
125.Urm toarele produse vegetale con in ulei volatil cu cetone monoterpenice ca grup majoritar:
A. Chamomillae flores
B. Menthae folium
C. Salviae folium
D. Melisse folium
E. Carvi semen
126.Produsul vegetal Camphoraare urm toarele ac iuni terapeutice:
A. analeptic cardio-respirator (la doze mici)
B. stimulent general i excitant mai slab dect cofeina (la doze mari)
C. rubefiant
D. antiseptic
E. hepatostimulent
127.Produsul vegetal Camphoraeste:
A. stearoptenul uleiului volatil extras din lemnul i frunzele speciei Cinnamomum camphora
B. analeptic cardio-respirator
C. utilizat la prepararea Solutio camphorae spirituosa 1%
D. rubefiant i revulsiv
E. este neurotoxic
128.Produsul vegetal Camphora:
A. este un lichid uleios de culoare galben
B. este analeptic cardio-respirator
C. con ine aldehide monoterpenice
D. reprezint eleoptenul uleiului volatil extras din lemnul i frunzele speciei Cinnamomum camphora
E. con ine eucaliptol
129.Care din afirma iile urm toare referitoare la cetonele monoterpenice sunt adev rate?
A. sunt nefrotoxice
B. au reprezentan i din seria aciclic
C. sunt lipolitice
D. au reprezentan i din seria biciclic
E. au reprezentan i din seria monociclic
130.Produsul vegetal Carvi fructus:
A. este oficinal n FR X
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
18
B. este condiment alimentar
C. con ine ulei gras
D. se ob ine de la o specie din familia Asteraceae
E. se utilizeaz n hiposecre ie lactat
131.Produsul vegetal Carvi aetheroleum:
A. se ob ine prin presarea fructelor speciei Carum carvi L.
B. are ac iune mucolitic
C. con ine tuion
D. este avortiv
E. se administreaz cu precau ie la copiii mici
132.Salviaefolium:
A. reprezint frunzele speciei Salvia sclarea L.
B. este contraindicat n perioada al pt rii
C. este hemostatic prin taninuri
D. con ine ulei volatil cu aldehide monoterpenice
E. con ine ODP-uri
133.Care din afirma iile urm toare referitoare la Eucalypti foliumsunt adev rate?
A. con ine triterpene pentaciclice
B. frunzele se recolteaz de pe ramurile anuale
C. se utilizeaz n afec iuni respiratorii
D. are ac iune antitusiv
E. este oficinal n FR X
134.Produsul vegetal Salviaeaetheroleum:
A. este contraindicat n afec iuni renale
B. se utilizeaz n afec iuni uro-genitale
C. are miros camforat
D. se ob ine prin extrac ie cu gr simi
E. con ine tuion
135.Eucalypti folium:
A. con ine taninuri
B. se recolteaz de la o specie din familia Ericaceae
C. se utilizeaz n afec iuni ORL
D. are ac iune expectorant
E. nu este oficinal n FR X
136.Eucalypti aetheroleum:
A. con ine 1,8-cineol cu structura al turat
B. nu are contraindica ii
C. se utilizeaz n afec iuni genito-urinare
D. are ac iune expectorant
E. este oficinal n FR X
O
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
19
137.Structura al turat este:
A. carvona
B. linalolul
C. camforul
D. 1,8-cineolul
E. eucaliptolul
O
138.Niaouli aetheroleum:
A. con ine camfor
B. are ac iune antiparazitar
C. se folose te n infec ii respiratorii
D. este un lichid de culoare albastr
E. prezint monografie n FR X
139.Care din afirma iile urm toare referitoare la piretrine sunt adev rate?
A. rezult prin condensarea cap-cap a IPP i DMP
B. sunt r spndite doar n familia Asteraceae
C. au structur alcoolic
D. sunt instabile la aer i lumin
E. se utilizeaz frecvent ca antihelmintice
140.Sunt piretrine urm torii compu i:
A. cinarina
B. jasmolina
C. cinerina
D. piretrina
E. herniarina
141.Avantajele folosirii piretrinelor ca insecticid sunt:
A. ac ioneaz rapid
B. nu se degradeaz la lumin
C. ac ioneaz lent
D. nu produc obi nuin la insecte
E. se degradeaz dup 1-2 zile
142.Sec iunea transversal prin Carvi fructusprezint :
A. 5 v i
B. 5 canale secretorii
C 5 coaste
D. un carpofor
E. fascicule lemnoase bicolaterale
TEMA 4. PRODUSE VEGETALE CU ULEIURI VOLATILE CU COMPU I SESQUITERPENICI,
FENOL-METIL ETERI I DERIVA I FENIL-PROPANICI
SUBIECTE TIP COMPLEMENT SIMPLU
143.Structura al turat este:
A. bisabololul
B. chamazulena
C. farnesolul
D. bisabololoxidul A
E. petasolul
OH
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
20
144.Hidrocarburile sesquiterpenice au ac iune:
A. mucolitic
B. antiinflamatoare
C. antiparazitar
D. antilitiazic
E. expectorant
145.Care din afirma iile urm toare referitoare la produsul vegetal Chamomilaegermanicaefloreseste
fals ?
A. con ine chamazulen
B. are ac iune antiulceroas
C. uleiul volatil extras din inflorescen e are culoare albastr
D. se utilizeaz n afec iuni dermice
E. principiile amare proazulenogene sunt matricina i matricarina
146.Chamomilaeaeth. nu con ine:
A. chamazulen
B. bisabolol
C. bisabololoxid
D. cumarine
E. matricin
147.Care din principiile active urm toare nu sunt prezente n produsul vegetal Petasitidisrhizoma?
A. petasin
B. inulin
C. papaverin
D. substan e minerale
E. ulei volatil
148.Caryophylli aeth.:
A. con ine eugenol cu structura al turat
B. are densitatea mai mic de 1
C. se nume te popular scor i oar
D. are ac iune odontalgic
E. este relaxant pe SNC
CHO
149.Cinnamomi aeth.:
A. con ine o aldehid aromatic ce se determin cantitativ prin metoda volumetric cu balonul Cassia
B. are n compozi ia chimic cinamein
C. se poate administra i copiilor sub 3 ani
D. are densitate mai mic de 1
E. are ac iune antiviral
150.Anisi vulgarisfructus:
A. se ob ine de la o specie din familia Asteraceae
B. con ine ulei volatil cu cetone monoterpenice
C. se folose te n tulbur ri dispeptice de diferite etiologii
D. se poate nlocui cu Carvi fructus
E. nu este oficinal n FR X
151.Care din afirma iile urm toare referitoare la miristicina este fals ?
A. este halucinogen
B. este un fenol metil-eter
C. are aceea i dispozi ie spa ial cu amfetamina
D. faciliteaz na terea
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
21
E. este avortiv
152.Asocia i corect componentul principal mentol uleiului volatil.
A. Anisi aeth.
B. Aurantii aeth.
C. Juniperi aeth.
D. Chammomilae aeth.
E. Menthae aeth.
153.Asocia i corect componentul principal 1, 8-cineol uleiului volatil.
A. Anisi aeth.
B. Aurantii aeth.
C. Eucalipty aeth.
D. Chammomilae aeth.
E. Menthae aeth.
154.Asocia i corect componentul principal eugenol uleiului volatil.
A. Anisi aeth.
B. Aurantii aeth.
C. Juniperi aeth.
D. Caryophyli aeth.
E. Menthae aeth.
155.Asocia i corect componentul principal cinamaldehid uleiului volatil.
A. Anisi aeth.
B. Aurantii aeth.
C. Cinnamomi aeth.
D. Caryophyli aeth.
E. Menthae aeth.
156.Asocia i corect componentul principal acetat de linalil uleiului volatil.
A. Anisi aeth.
B. Aurantii aeth.
C. Cinnamomi aeth.
D. Caryophyli aeth.
E. Lavandulae aeth.
157.Activarea pl cilor cromatografice cu silicagel const n:
A. tratarea lor cu acid sulfuric concentrat
B. tratarea lor cu acid sulfuric diluat
C. men inerea lor la 180 grade Celsius timp de 30 min
D. eliberarea centrilor adsorban i ai silicagelului
E. umectarea lor cu piridina
158.Valoarea Rf a unei substan e, Rf = a/b:
A. reprezint raportul dintre lungimea pl cii cromatografice i distan a parcurs de substan de la punctul de
aplicare pn la frontul developantului
B. poate fi utilizat numai pentru stabilirea purit ii unei substan e medicamentoase
C. este o constant a tuturor substan elor medicamentoase
D. serve te pentru identificarea unei substan e prin compararea cu Rf-ul substan ei etalon
E. nu poate fi utilizat pentru identificarea substan elor medicamentoase
159.Selecta i enun ul incorect referitor la cromatografia n strat sub ire:
A. migrarea anali ilor pe plac se face prin antrenarea lor de c tre faza mobil
B. poate fi mono sau bidimensionala
C. valoarea Rf reprezint principalul parametru de evaluare a separ rii
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
22
D. pentru analiza CSS se prepar solu ii cu o concentra ie de aproximativ 1%
E. ntotdeauna valoarea Rf trebuie s fie mai mare ca 1
160.Selecta i enun ul incorect referitor la identificarea substan elor n cromatografia pe strat sub ire:
A. se compar pe aceea i cromatogram valoarea Rf i culoarea sau fluorescen a spotului ob inut cu solu ia prob ,
cu valoarea Rf, culoarea sau fluorescen a spotului ob inut cu solu ia etalon
B. se utilizeaz valoarea Rf a unei substan e, care este Rf=a/b
C. (a) este distan a de la start la centrul spotului
D. (b) este distan a de la start la frontul solventului
E. valoarea Rf pentru o substan poate fi utilizat pentru identificare dac este supraunitar
SUBIECTE TIP COMPLEMENT MULTIPLU
161.Urm toarele produse vegetale con in ulei volatil cu compu i sesquiterpenici:
A. Valerianae rhizoma
B. Chamomillae flores
C. Auranti pericarpium
D. Petasitidis rhizoma
E. Menthae folium
162.Chamazulena:
A. se g se te n produsul vegetal Chamomillae aetheroleum
B. d culoarea albastr uleiului volatil de coada oricelului
C. este o hidrocarbur monoterpenic
D. este antiinflamatoare
E. are structura al turat
163.Chamazulena:
A. este un alcool sesquiterpenic
B. are culoare albastr
C. se formeaz n timpul distil rii cu vapori de ap a produselor vegetale care con in compu i proazulenogeni
D. face parte din categoria hidrocarburilor sesquiterpenice
E. se g se te n produsul vegetal Millefolii flores
164.Produsul vegetal Chamomillaegermanicaeflores:
A. nu este oficinal n FR X
B. con ine principii amare sesquiterpenice
C. se ntrebuin eaz n industria alimentar
D. are ac iune antiulceroas
E. produce dermatite de contact
165.Chamomillaeaetheroleum:
A. este un lichid uleios de culoare galben
B. con ine oxizi sesquiterpenici
C. are ac iune antispastic musculotrop
D. este oficinal n FR X
E. se ob ine prin extrac ie cu gr simi
166.Produsul vegetal Millefolii flores:
A. reprezint florile speciei Achillea millefolium
B. se folose te n tratarea hemoroizilor
C. provine de la o speciei din familia Lamiaceae
D. con ine vitamina K
E. este hemostatic
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
23
167.Millefolii aetheroleum:
A. trateaz st rile depresive
B. are ac iune emetic
C. con ine pineni
D. se folose te n dismenoree
E. este neurotoxic
168.Bisabololul:
A. se g se te n produsul vegetal Salviae aetheroleum
B. d culoarea albastr uleiului volatil de coada oricelului
C. are ac iune antiinflamatoare
D. este un alcool sesquiterpenic
E. are structura al turat
O H
O
169.Petasina:
A. este un alcool sesquiterpenic
B. are ac iune antispastic de tip musculotrop
C. se utilizeaz n astmul bron ic
D. intr n compozi ia uleiului volatil de podbal
E. are ac iune hipotensiv
170.Care din afirma iile urm toare referitoare la produsul vegetal Petasitidisrhizomasunt adev rate?
A. con ine inulin
B. provine de la o specie din familia Asteraceae
C. specia produc toare poate fi u or confundat cu Tusilago farfara
D. se folose te pentru tratarea tusei convulsive
E. con ine un ester al bisabololului cu acidul angelic
171.Fenol metil-eterii au ac iune:
A. analgezic
B. antiinfec ioas
C. antispastic
D. mucolitic
E. antiinflamatoare
172.Din categoria compu ilor aromatici de tip fenol metil-eteri fac parte:
A. aldehida cinamic
B. anetolul
C. timolul
D. eugenolul
E. vanilal
173.Sunt compu i aromatici:
A. mentolul
B. chamazulena
C. anetolul
D. eugenolul
E. timolul
174.Produsul vegetal Caryophylli flores:
A. se recolteaz n stadiul de floare matur
B. con ine o cantitate mare de ulei volatil
C. se nume te popular scor i oar
D. are ac iune odontalgic
E. se administreaz sub form de extract hidroalcoolic
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
24
175.Ac iunile produsului vegetal Caryophylli aetheroleumsunt:
A. odontalgic
B. relaxant asupra SNC
C. antitusiv
D. antiparazitar
E. antifungic
176.Eugenolul:
A. are structura al turat
B. este un fenol metil-eter
C. are ac iune odontalgic
D. este un compus sesquiterpenic
E. intr n compozi ia produsului vegetal Cinnamomi aetheroleum
OH
OMe
177.Care din afirma iile urm toare referitoare la produsul vegetal Anisi aetheroleumsunt adev rate?
A. r cit sub 20
0
C se transform ntr-o mas cristalin
B. este relaxant pe SNC
C. con ine dianetol
D. este nefrotoxic
E. se folose te ca tonic general
178.Anisi vulgarisfructus:
A. este oficinal n FR X
B. are ac iune galactagog
C. se ob ine prin recoltarea semin elor la deplina maturitate
D. reprezint fructele unei specii din familia Asteraceae
E. con ine ODP-uri
179.Fructele a c ror specii reprezint impurific ri prev zute de FR X pentru produsul vegetal Anisi
vulgarisfructus?
A. Foeniculum vulgare
B. Hyoscianum niger
C. Coriandrum sativum
D. Carum carvi
E. Conium maculatum
180.Urm toarele produse vegetale se utilizeaz n colici abdominale:
A. Carvi fructus
B. Anisi vulgaris fructus
C. Foeniculi fructus
D. Myrtilli fructus
E. Sennae fructus
181.Cinnamomi cortex:
A. prezint doar un sort comercial
B. con ine ulei volatil cu eugenol
C. se utilizeaz n viroze, r celi, gripe
D. se nume te popular cui oare
E. con ine ulei volatil cu aldehide aromatice
182.Urm toarele uleiuri volatile au densitatea mai mare de 1:
A. Anisi aetheroleum
B. Foeniculi aetheroleum
C. Cinnamomi aetheroleum
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
25
D. Carvi aetheroleum
E. Caryophylli aetheroleum
183.Aldehida cinamic :
A. are ac iune antibacterian cu spectru larg
B. intr n compozi ia uleiului volatil de cui oare
C. are structura al turat
D. este dermocaustic
E. este relaxant pe SNC CHO
184.Zingiberisrhizoma:
A. con ine ulei volatil cu alcooli sesquiterpenici
B. se ntrebuin eaz n r ul de mi care
C. intr n compozi ia condimentului Chilli
D. con ine amidon
E. este contraindicat n sarcin
185.Tanaceti parthenii flores:
A. reprezint florile unei specii din familia Asteraceae
B. are ac iune antimigrenoas
C. con ine lactone sesquiterpenice
D. se recomand ca antiemetic n timpul sarcini
E. se nume te mu e el insecticid
186.Foeniculi fructus:
A. con ine ulei gras
B. nu este oficinal n FR X
C. are ac iune antispastic
D. provine de la o specie din familia Asteraceae
E. este un antiflatulent
187.Foeniculi aetheroleum:
A. este contraindicat la copii
B. este oficinal n FR X
C. are ac iune antitusiv
D. con ine fenchon
E. are miros camforat
188.Care din afirma iile urm toare referitoare la produsele vegetale Myristicaesemenet aetheroleum
sunt adev rate?
A. sunt halucinogene
B. semin ele con in deriva i de tip canabinoid
C. miristicina din uleiul volatil are ac iune halucinogen asem n toare adrenalinei
D. uleiul volatil se ob ine prin presare
E. nuc oara se folose te drept condiment
189.Canangaeaetheroleum:
A. este antihipertensiv
B. specia produc toare se nume te floarea florilor
C. con ine safrol
D. se ob ine din fructele speciei Cananga odorata
E. este anafrodisiac
190.Produsul vegetal Macis:
A. reprezint rafeele semin elor speciei Myristica fragrans
B. con ine ulei volatil n cantitate mare
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
26
C. se folose te n afec iuni digestive
D. con in miristicin
E. se recolteaz de pe ramurile speciei Myristica fragrans
191.Care din afirma iile urm toare referitoare la determinarea cantitativ a aldehidei cinamice sunt
adev rate?
A. indicatorul este fenolftaleina
B. se utilizeaz balonul Cassia
C. intensitatea colora iei galbene a compusului format este direct propor ional cu con inutul n aldehid cinamic
D. se bazeaz pe cuplarea aldehidei cinamice cu hidroxilamina clorhidric
E. este o metod volumetric
192.Produsul vegetal Chamomillaeflorescon ine:
A. poliholozide
B. ulei volatil
C. matricin
D. chamazulen
E. ODP-uri
193.Asocia i corect componentul principal citral uleiurilor volatile.
A. Citri aeth.
B. Aurantii aeth.
C. Juniperi aeth.
D. Chammomilae aeth.
E. Melissae aeth.
194.Asocia i corect componentul principal timol uleiurilor volatile.
A. Cinnamomi aeth.
B. Thymi aeth.
C. Juniperi aeth.
D. Serpyli aeth.
E. Anisi aeth.
195.Asocia i corect componentul principal anetol uleiurilor volatile.
A. Foeniculi aeth.
B. Aurantii aeth.
C. Juniperi aeth.
D. Chammomilae aeth.
E. Anisi aeth.
196.Asocia i corect componentul principal chamazulena uleiurilor volatile.
A. Citri aeth.
B. Milefolii aeth.
C. Juniperi aeth.
D. Chammomilae aeth.
E. Anisi aeth.
197.Asocia i corect componentul principal pineni uleiurilor volatile.
A. Citri aeth.
B. Milefolii aeth.
C. Juniperi aeth.
D. Chammomilae aeth.
E. Pini aeth.
198.Asocia i corect componentul principal limonen uleiurilor volatile.
A. Citri aeth.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
27
B. Aurantii aeth.
C. Juniperi aeth.
D. Chammomilae aeth.
E. Melissae aeth.
199.Asocia i corect componentul principal linalol uleiurilor volatile.
A. Citri aeth.
B. Lavandulae aeth.
C. Coriandri aeth.
D. Chammomilae aeth.
E. Melissae aeth.
200.Care dintre urm toarele afirma ii referitoare la metoda CSS sunt corecte?
A. identitatea substan elor separate prin CSS se poate stabili numai pe baza valorilor Rf
B. metoda CSS se poate utiliza pentru a stabili puritatea unei substan e
C. detec ia substan elor separate prin CSS nu se poate realiza folosind substan e etalon
D. detec ia substan elor separate prin CSS se bazeaz pe revelarea compu ilor pentru a ob ine spoturi colorate sau
fluorescente
E. detec ia substan elor separate prin CSS se poate realiza prin spectrometrie de fluorescen
TEMA 5. PRODUSE VEGETALE CU SUBSTAN E REZINOASE
SUBIECTE TIP COMPLEMENT SIMPLU
201.Tetrahidrocanabinolul este derivat:
A. de floroglucinol
B. triterpenic
C. diterpenic
D. de orcinol
E. de acid cinamic
202.Care din afirma iile urm toare referitoare la rezine este fals ?
A. se acumuleaz n acelea i organe ca i uleiurile volatile cu care au origine biosintetic comun
B. au rol de autoap rare a plantei contra diferitelor infec ii i a animalelor ierbivore
C. copalii sunt rezine recent exudate
D. rezine fiziologice se ob in prin colectarea exudatelor naturale de pe trunchiuri
E. rezine patologice se ob in prin traumatizarea plantei
203.Balsamurile:
A. sunt amestecuri omogene de rezine i uleiuri volatile
B. oficinale n FR X sunt Balsamum Canadensis i Balsamum Copaibae
C. de Peru i de Tolu sunt rezine fiziologice
D. se folosesc doar extern
E. con in esteri ai acizilor benzoic i cinamic cu alcooli aromatici
204.Propolisul:
A. se condi ioneaz sub form de drajeuri
B. se folose te doar extern
C. are ac iune antibiotic cu spectru larg
D. este prelucrat de albine din nectarul florilor
E. este o rezin propriu-zis
205.Care din afirma iile urm toare referitoare la Cannabisherba este fals ?
A. cnepa tip drog con ine mai mult de 1% tetrahidrocanabinol (THC)
B. canabidiolul (CBD) se transform prin combustie n tetrahidrocanabinol (THC)
C. receptorii specifici pentru canabinoide sunt localiza i n creier i celulele sistemului imunitar
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
28
D. ac iunea psihotrop este mai mic dac drogul se fumeaz
E. tetrahidrocanabinolul (THC) se degradeaz n timp
206.Gummi-rezinele sunt amestecuri de:
A. rezine cu uleiuri volatile
B. fenoli cu gume
C. gume cu rezine
D. esteri ai acizilor aromatici cu alcoolii aromatici
E. rezine cu latexuri
207.Rezinele fiziologice se ob in prin unul din urm toarele procedee:
A. raclare
B. traumatizare
C. incizare
D. flambare
E. decorticare
208.Rezina utilizat n microscopie pentru fixarea preparatelor microscopice este:
A. Benzoe
B. Balsamum Canadensis
C. Balsamum Tolutanum
D. Balsamum Peruvianum
E. Olibanum
209.Rezina care are acela i indice de refrac ie cu sticla este:
A. Olibanum
B. Balsamum Tolutanum
C. Balsamum Canadensis
D. Balsamum Peruvianum
E. Benzoe
210.Care din afirma iile urm toare, referitoare la produsul vegetal Olibanum, este adev rat ?
A. este rezina recoltat de la specii din familia Boswellia
B. are efect tonic
C. se administreaz sub form de fumiga ii
D. este o rezin propriu-zis
E. are monografie n FR X
SUBIECTE TIP COMPLEMENT MULTIPLU
211.Clasa de oleorezine cuprinde rezine:
A. cu esteri ai acidului benzoic i cinamic cu alcoolii aromatici
B. n amestec cu uleiuri volatile
C. n care predomin fenolii
D. cu deriva i de orcinol
E. cu deriva i ai floroglucinolului
212.Rezinele:
A. sunt amestecuri omogene de metaboli i primari
B. pot fi patologice
C. se formeaz prin polimerizarea compu ilor terpenici ai uleurilor volatile
D. au greutate molecular mic
E. pot fi fiziologice
213.Care din afirma iile urm toare referitoare la clasele de rezine sunt adev rate?
A. balsamurile con in predominant deriva i fenolici
B. pixurile se ob in prin distilarea uscat a lemnului
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
29
C. oleorezinele con in predominant acizi rezinici
D. din clasa oleorezinelor fac parte deriva ii de floroglucinol
E. rezinele propriu-zise con in ulei volatil, rezine i gume
214.Terebinthina communis:
A. are ac iune antitusiv
B. este o oleorezin
C. se utilizeaz n afec iuni reumatice
D. se administreaz intern
E. exud prin fisuri naturale sau incizii practicate n scoar a unor specii din familia Fabaceae
215.Cannabisherba:
A. se nume te popular ha is
B. se ob ine de la o specie din familia Solanaceae
C. tip drog are ac iune halucinogen
D. se utilizeaz frecvent ca antibiotic
E. efectul psihotrop este imprimat de tetrahidrocanabinol (THC)
216.Tetrahidrocanabinolul:
A. este derivat de floroglucinol
B. are structura al turat
C. produce deficien imunitar
D. are ac iune antibiotic
E. se utilizeaz ca bronhodilatator
O
OH
217.Care din afirma iile urm toare referitoare la produsele vegetale ob inute de la specia Cannabis
sativaL var. indicasunt adev rate?
A. produsul vegetal Hashish reprezint rezina izolat din specia Canabis sativa L var. indica
B. nu au aplica ii terapeutice datorit instal rii toxicomaniei
C. produsul vegetal Canabis herba se nume te popular marijuana
D. tipul fibre este bogat n THC
E. con in rezine derivate de orcinol
218.Care din afirma iile urm toare referitoare la produsele vegetale ob inute de la specia Humulus
lupulusL. sunt adev rate?
A. Lupulinum reprezint perii tectori de pe bracteile conurilor femele ale speciei Humulus lupulus L.
B. Strobuli lupuli reprezint conurile femele false ale speciei Humulus lupulus L.
C. con in deriva i de floroglucinol
D. au ac iune excitant asupra SNC
E. se folosesc la prepararea vinului
219.Benzoe:
A. are ac iune expectorant
B. con ine acizi triterpenici
C. este conservant datorit ac iunii antioxidante
D. provine de la specii din familia Abietaceae
E. este oficinal n FR X
220.BalsamumTolutanum:
A. con ine acizi rezinici
B. con ine i ulei volatil
C. are monografie n FR X
D. se utilizeaz n tratarea scabiei
E. se ob ine de la o specie din familia Fabaceae
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
30
221.BalsamumPeruvianum:
A. con ine cinamein
B. se recomand n infec ii ale aparatului respirator
C. poate induce dermatite alergice
D. are ac iune antiseptic
E. se administreaz sub form de sirop
222.Propolis:
A. este un balsam
B. are utilizare limitat
C. con ine fier
D. se administreaz att intern ct i extern
E. este colectat de albine din flori
223.Propolisul:
A. con ine esteri ai acidului benzoic i cinamic cu alcoolii aromatici
B. are ac iune cicatrizant
C. este produs lichid
D. intr n categoria rezinelor propriu-zise
E. se administreaz sub form de solu ie parenteral
224.Pixliquida:
A. are ac iune expectorant
B. se mai nume te Pix juniperi oxycedri
C. se ob ine de la specii din familia Abietaceae
D. este un balsam
E. se utilizeaz n tratarea scabiei
225.Pixcadi:
A. con ine fenoli
B. este cancerigen
C. se poate administra n cure prelungite
D. se ob ine de la specii din familia Cupresaceae
E. se mai nume te Pix abietinarum
226.Clasa de balsamuri cuprinde rezine:
A. cu esteri ai acidului benzoic cu alcoolii aromatici
B. cu esteri ai acidului cinamic cu alcoolii aromatici
C. n care predomin fenolii
D. cu deriva i de orcinol
E. cu deriva i ai floroglucinolului
227.Specia Cannabissativa:
A. secret mai mult THC cu ct temperatura din zona unde cre te este mai mare
B. era utilizat pentru ob inerea de es turi
C. face parte din familia Papaveraceae
D. con ine canabinoide
E. este psihotrop dac are un con inut crescut de THC
228.Tetrahidrocanabinolul:
A. are ac iune psihotrop , halucinogen
B. se g se te n produsele vegetale Cannabis herba i Hashish
C. este derivat de floroglucinol
D. se degradeaz n timp
E. are ca precursor biosintetic olivetolul
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
31
229.Specia Cannabissativa:
A. cre te doar n India
B. conduce la ob inerea produsului vegetal numit popular marihuana
C. conduce la ob inerea produsului vegetal numit popular opiu
D. con ine canabinoide
E. este psihotrop dac are un con inut sc zut de THC
230.Propolisul con ine:
A. esteri ai acidului benzoic i cinamic cu alcoolii aromatici
B. flavone
C. vitamine
D. enzime
E. taninuri
231.Propolisul:
A. este un produs de origine animal
B. este un pix
C. con ine substan e minerale
D. se utilizeaz n afec iuni respiratorii recidivante
E. se condi ioneaz sub form de extract standardizat n flavone
232.Tipurile genetice de cnep sunt:
A. tip drog
B. tip fibr
C. tip intermediar
D. tip anodin
E. tip toxic
233.Urm toarele produse vegetale cu rezine nu au aplica ii terapeutice:
A. Balsamum Canadensis
B. Balsamum Tolutanum
C. Strobuli lupuli
D. Canabis herba
E. Hashish
234.Urm toarele produse vegetale cu rezine au ac iune expectorant :
A. Benzoe
B. Balsamum Tolutanum
C. Pix liquida
D. Pix cadi
E. Balsamum Peruvianum
235.Urm toarele produse cu rezine se utilizeaz n tratarea scabiei:
A. Terebinthina communis
B. Propolis
C. Balsamum Peruvianum
D. Pix liquida
E. Pix cadi
TEMA 6. PRODUSE VEGETALE CU PRINCIPII AMARE
SUBIECTE TIP COMPLEMENT SIMPLU
236.Principiul amare cu structur fenil-propanic este:
A. marubina
B. cucurbitacina
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
32
C. aurantiamarina
D. arctiogenolul
E. lactucopicrina
237.Care din afirma iile urm toare referitoare la principiile amare este adev rat ?
A. sunt localizate doar n scoar e
B. au structur iononic
C. ac iunea colagog apare la administrare dup mas
D. au gust slab amar
E. pentru efectul stomahic se administreaz parenteral
238.Absinthii herba:
A. se nume te popular rostopasc
B. are ac iune anorexigen
C. se folose te n curele de sl bire
D. nu prezint toxicitate
E. este indicat n oxiuroz
239.Care diterpen este toxic :
A. graianotoxina
B. steviozida
C. giberelinele
D. ginkgolidele
E. forskolina
240.Care din afirma iile urm toare referitoare la produsul vegetal Bardanaeradix este adev rat ?
A. con ine arctiopicrin
B. reprezint r d cinile de podbal
C. se folose te n afec iuni cardio-vasculare
D. materia de rezerv este amidonul
E. se recolteaz de la o specie din familia Asteraceae
241.Care din afirma iile urm toare referitoare la produsul vegetal Cichorii radixeste fals ?
A. se ob ine de la o specie din familia Poaceae
B. este utilizat n alimenta ia dietetic a diabeticilor
C. prin torefiere se ob ine un produs bogat n dextrine cu propriet i laxative i diuretice
D. con ine lactucopicrin
E. se utilizeaz n tulbur ri digestive
242.Principiul amar cu structur sesquiterpenic este:
A. aucubozida
B. aurantiamarina
C. marubina
D. cucurbitacina
E. artabsina
243.Principiul amar cu structur sterolic este:
A. valtrat
B. cinaropicrina
C. condurango-glicozida
D. harpagozida
E. matricina
244.Principiul amar cu structur monoterpenic este:
A. achilicina
B. gen iopicrozida
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
33
C. forskolina
D. arctiopicrina
E. cinaropicrina
245.Principiul amar cu structur triterpenic este:
A. cucurbitacina
B. amarogentina
C. steviozida
D. arctiogenol
E. lactucopicrina
246.Determinarea indicelui de am real se face printr-o metod :
A. volumetric
B. biologic
C. colorimetric
D. poten iometric
E. gravimetric
247.Harpagozida:
A. este o secoiridoid
B. intr n compozi ia chimic a rizomilor de ghiara diavolului
C. are ac iune antiinflamatoare
D. scade secre ia glandelor exocrine
E. se folose te n afec iuni respiratorii
SUBIECTE TIP COMPLEMENT MULTIPLU
248.Principiile amare:
A. sunt substan e cuaternare
B. se administreaz cu 30 de minute nainte de mas pentru stimularea secre iilor gastrice
C. au gust slab amar
D. sunt localizate n ntreaga plant sau preponderent n anumite organe
E. declan eaz secre ia glandelor digestive i la administrare parenteral
249.Cichorii radix:
A. se folose te datorit con inutului bogat n inulin
B. con ine un principiu amar numit lactucopicrin
C. se torefiaz pentru a genera dextrine
D. con ine flavone
E. are efect laxativ
250.n func ie de structura chimic a compu ilor, principiile amare se clasific n principii amare cu
structur :
A. monoterpenic
B. sesquiterpenic
C. fenil-propanic
D. poliinic
E. alveolar
251.Care din afirma iile urm toare, referitoare la principiile amare sunt adev rate?
A. sunt substan e orexigene
B. se administreaz sub form de tincturi, vinuri tonice i extracte
C. sunt utilizate n anorexii
D. sunt substan e lichide
E. se determin cantitativ printr-o metod colorimetric indicele de am real
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
34
252.Sunt principii amare cu structur monoterpenic urm torii compu i:
A. gen iopicrozida
B. cinaropicrina
C. lactucopicrina
D. aurantiiamarina
E. marubina
253.Care din afirma iile urm toare referitoare la structura principiilor amare sunt false?
A. cucurbitacinele sunt principii amare triterpenice cu structur damaranic
B. lactucopicrina este un principiu amar cu structur sesquiterpenic
C. artabsina este un principiu amar dimer, cu structur sesquiterpenic
D. matricina este un principiu amar cu structur sesquiterpenic
E. arctiogenolul este un principiu amar cu structur monoterpenic
254.Speciile produc toare care con in principii amare n ntreaga plant sunt:
A. Gentiana lutea L.
B. Erytrea centaurium L.
C. Olea europea L.
D. Taraxacum officinale L.
E. Cichorium intybus L.
255.Care din afirma iile urm toare referitoare la produsul vegetal Gentianaeradixsunt adev rate?
A. con ine gentizina care imprim produsului vegetal culoarea galben
B. n condi ii necorespunz toare de conservare enzimele produc hidroliza gen iopicrozidei la gen iogenol cu
diminuarea gustului amar
C. este oficinal n FR X
D. microsublimatul este format din cristale aciculare galbene de gen iopicrozid
E. poate fi impurificat cu r d cini de Rumex species
256.Urm toarele produse vegetale con in principii amare:
A. Cynarae folium
B. Centauri herba
C. Calendulae flores
D. Chamomillae flores
E. Milefolii flores
257.Absinthi herbacon ine:
A. doar principii amare proazulenogene simple
B. ulei volatil cu tuion
C. alcaloizi
D. vitamina C
E. s ruri minerale
258.Absinthi herbaare ac iune:
A. antihelmintic prin principiile amare
B. antimalaric prin principiile amare
C. orexigen prin principiile amare
D. colagog prin vitamina C
E. emenagog prin chamazulen
259.Care din afirma iile urm toare referitoare la produsul vegetal Taraxaci radixet herbasunt
adev rate?
A. administrat naintea mesei elimin edemele i gr be te tranzitul intestinal
B. prim vara, frunzele tinere se consum sub form de salat , ca tonic aperitiv
C. r d cinile con in inulin n concentra ie maxim toamna
D. doar partea supraterestr con ine principii amare
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
35
E. principiile amare prezente n produsul vegetal au structur monoterpenic
260.Care din afirma iile urm toare referitoare la produsul vegetal Cichori radix et herba sunt
adev rate?
A. r d cina este utilizat n alimenta ia dietetic a diabeticilor i ca adjuvant n curele de sl bire
B. con ine principii amare doar n partea supraterestr
C. principiul amar specific este cicorina
D. specia produc toare face parte din familia Asteraceae
E. prin torefierea r d cinilor se ob ine un produs bogat n dextrine cu propriet i laxative i diuretice
261.Urm toarele produse vegetale con in principii amare:
A. Aurantii pericarpium
B. Condurango cortex
C. Citri pericarpium
D. Chinae cortex
E. Tagetes flores
262.Care din afirma iile urm toare referitoare la produsele vegetale cu principii amare sunt adev rate?
A. Colocyntidis fructus con ine cucurbitacine, principii amare triterpenice, cu structur damaranic
B. Bardanae radix con ine arctiogenol, principiu amar cu structur fenil-propanic
C. Oleae folium con ine artabsina, principiu amar monomer, cu structur sesquiterpenic
D. Marubi herba con ine matricina, principiu amar cu structur diterpenic
E. Centaurii herba con ine swertiamarozid , principiu amar cu structur monoterpenic
263.Care din afirma iile urm toare referitoare la determinarea cantitativ a uleiului volatil din Absinthi
herbasunt adev rate?
A. metoda este oficinal n FR X
B. uleiul volatil ob inut are culoare g lbuie
C. azulenele se distil cu vapori de ap
D. acidularea mediului asigur refacerea lactonei instabil n mediu alcalin
E. se asigur scindarea dimerilor n monomeri prin digestie acid
264.Oleaefolium:
A. se recolteaz prim vara
B. se utilizeaz n dislipidemii
C. con ine oleuropeozida
D. are ac iune antioxidant
E. este hipercolesterolemiant
265.Harpagophyti radix:
A. con ine iridoide
B. numele popular de gheara diavolului provine de la aspectul tuberculilor
C. produce efecte adverse asem n toare AINS
D. are ac iune antiinflamatoare
E. este contraindicat n afec iuni reumatice
266.Care din afirma iile urm toare referitoare la iridoide sunt adev rate?
A. au gust dulce
B. au schelet ciclopenta-piranic
C. se folosesc n afec iuni inflamatorii ale aparatului locomotor
D. se clasific n 6 categorii
E. etimologic cuvntul provine de la o plant din familia Iridaceae
267.Urm toarele produse vegetale cu principii amare sunt toxice:
A. Euphorbiae herba
B. Absinthi herba
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
36
C. Bardanae radix
D. Oleae folium
E. Rhododendri flores
268.Condurangocortex:
A. con ine condurango-glicozide
B. con ine principii amare cu structur monoterpenic
C. se utilizeaz n anorexii
D. con ine flavone
E. se folose te sub form de vin tonic
269.Bardanaeradix:
A. con ine cantit i mari de inulin
B. con ine flavone
C. este depurativ
D. con ine deriva i poliinici
E. con ine principii amare cu structur fenil-propanic
TEMA 7. PRODUSE VEGETALE CU VITAMINE
SUBIECTE TIP COMPLEMENT SIMPLU
270.Care vitamin este hidrosolubil ?
A. D
B. E
C. K
D. A
E. B
271.Urm torul produs con ine complexulul vitaminic B:
A. Hippophae fructus
B. Cynosbati fructus
C. Medicagini herba
D. Faex medicinalis
E. Tagetes flores
272.Urm torul produs vegetal con ine vitamina K:
A. Hippophae fructus
B. Cynosbati fructus
C. Medicagini herba
D. Faex medicinalis
E. Tagetes flores
273.Urm torul produs nu con ine carotenoide:
A. Hippophae fructus
B. Cynosbati fructus
C. Urticae folium
D. Faex medicinalis
E. Tagetes flores
274.Carotenoidele:
A. se determin cantitativ prin metod volumetric
B. au doar structur linear
C. au structur poliinic
D. sunt sintetizate i de animale
E. sunt provitamine A
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
37
275.Care din afirma iile urm toare referitoare la acidul ascorbic este fals ?
A. cre te capacitatea de ap rare a organismului fa de infec ii
B. este sintetizat de organismul uman
C. favorizeaz depunerea calciului n oase
D. stimuleaz formarea hemoglobinei
E. favorizeaz absorb ia fierului din tubul digestiv
276.Hipovitaminozele apar la femeile ns rcinate datorit :
A. aportului redus de alimente
B. nevoilor crescute de vitamine
C. lipsei poftei de mncare
D. absorb iei necorespunz toare a vitaminelor
E. administr rii de medicamente
277.Produsul vegetal Stigma croci se utilizeaz :
A. n retinopatia diabetic
B. drept colorant n industria alimentar
C. ca vitaminizant
D. n xeroftalmie
E. doar pentru uz intern
278.Determinarea con inutului n vitamina C al produselor vegetale se face prin metod :
A. biologic
B. volumetric direct
C. volumetric indirect
D. colorimeric
E. poten iometric
279.Care din urm toarele asocieri ntre denumirea vitaminelor i structura lor este adev rat ?
A. vitamina C - tiamin
B. vitamina B
12
- riboflavin
C. vitamina B
2
- ciancobalamin
D. vitamina B
1
- piridoxin
E. vitamina E - tocoferol
SUBIECTE TIP COMPLEMENT MULTIPLU
280.Vitaminele:
A. sunt produ i ai metabolismului primar ai plantelor
B. K, B
6
, D
3
sunt sintetizate de organismul animal
C. se clasific dup structur n vitamine liposolubile i vitamine hidrosolubile
D. sunt catalizatori biologici ce intervin n procesele metabolice celulare
E. prezint mai multe denumiri
281.Denumirea vitaminelor dup efectul farmacodinamic este:
A. vitamina A vitamina antixeroftalmic
B. vitamina C vitamina antiscorbutic
C. vitamina E vitamina antipelagr
D. vitamina P vitamina antirahitic
E. vitamina K vitamina anticoagulare
282.Care din afirma iile urm toare, referitoare la vitamine sunt false?
A. caren a vitaminic apare doar prin aport redus
B. cantit ile de vitamine necesare organismului sunt mari
C. vitamina C se poate g si sub form de provitamin (precursor inactiv)
D. afec iunile hepatice, biliare i gastro-intestinale determin o absorb ie necorespunz toare a vitaminelor
E. administrarea concomitent a vitaminelor cu unele medicamente poate s scad absorb ia primelor
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
38
283.Urm toarele produse vegetale sunt utilizate n fitoterapie pentru con inutul n carotenoide:
A. Aurantii pericarpium
B. Rhoeados flores
C. Calendulae flores
D. Lavandulae flores
E. Tagetes flores
284.Care din afirma iile urm toare referitoare la carotenoide sunt adev rate?
A. xantofilele sunt deriva i hidroxila i ai carotenelor
B. heleniena este esterul dipalmitic al luteiniei
C. cele mai cunoscute carotenoide au structur - sau -iononic
D. zeaxantina este esterul dipalmitic al -carotenului
E. se determin cantitativ prin metod volumetric
285.Carotenoidele:
A. sunt pigmen i cu structur triterpenic
B. propriu-zise au 40 de atomi de carbon
C. sunt sintetizate numai de plante
D. se mai numesc i pseudovitamine A
E. nu pot fi sintetizate de animale
286.Carotenoidele se pot utiliza n:
A. scorbut
B. xeroftalmie
C. industria alimentar i farmaceutic drept colorant
D. boli infec ioase
E. anorexie
287.Care din afirma iile urm toare referitoare la produsul vegetal Tagetesfloressunt adev rate?
A. reprezint inflorescen ele, uscate dup recoltare, ob inute de la specia Tagetes patula L.
B. con ine carotenoide hidrocarburi heleniena
C. se utilizeaz n parazitoze intestinale
D. are ac iune de sc dere a sintezei de rodopsin
E. amelioreaz adaptarea vederii de la lumin la ntuneric
288.Urticaefoliumcon ine:
A. histamin n pungile secretorii
B. vitaminele K, C i vitamine din complexul B
C. proteine
D. UDA (Urtica Dioica Aglutinina)
E. s ruri minerale
289.Care din afirma iile urm toare referitoare la produsul vegetal Urticaefoliumetradixsunt
adev rate?
A. frunzele se utilizeaz n anemii u oare
B. r d cinile se utilizeaz n tratamentul hipertrofiei benigne de prostat (HBP)
C. clorofila extras din frunze se folose te pentru propriet ile sale deodorante i tinctoriale la prepararea pastelor de
din i i spray-urilor
D. frunzele au ac iune anticoagulant
E. r d cinile con in poliholozide cu ac iune imunostimulatoare
290.Medicaginisherba:
A. se utilizeaz n hipercoagulabilitate sanguin , tromboembolie, tromboflebit
B. este materie prim pentru extrac ia vitaminei K, clorofilei i carotenoidelor
C. se ob ine de la o speciei din familia Fabaceae
D. are ac iune antihemoragic
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
39
E. se folose te n hemoragii, n tratament de urgen
291.Faexmedicinalis:
A. con ine vitaminele complexului B
B. se nume te c rbune medicinal
C. are ac iune antiacneic
D. se prezint sub form de granule sau cuburi
E. este un produs vegetal recoltat de la planta Saccharomyces cerevisiae Meyen
292.Vitamina C:
A. se utilizeaz la tratarea scorbutului
B. se determin cantitativ prin metode volumetrice (iodometric sau iodatometric )
C. prin reducere trece n acid dehidroascorbic
D. se g se te n natur sub form de izomer dextrogir
E. nu poate fi sintetizat de primate i cobai
293.Vitamina C:
A. este alergic
B. inhib formarea hemoglobinei
C. favorizeaz depunerea calciului n oase
D. cre te capacitatea de ap rare a organismului fa de infec ii
E. favorizeaz absorb ia fierului din tubul digestiv
294.Hippophafructus:
A. are ac iune antiulceroas i cicatrizant prin carotenoide
B. este un polivitaminizant natural
C. se ob ine prin recoltarea fructelor de pe ramuri i uscarea lor la aer
D. se recolteaz de la o specie din familia Rosaceae
E. con ine ODP-uri
295.Cynosbati fructus:
A. reprezint achenele recoltate de la unele specii din genul Rosa
B. se utilizeaz n stresul oxidativ
C. are ac iune tonic amar
D. este imunostimulator
E. con ine carotenoide
296.Urm toarele produse vegetale con in carotenoide:
A. Citri pericarpium
B. Hippopha fructus
C. Cynosbati fructus
D. Hordei herba
E. Lobeliae herba
297.Care din afirma iile urm toare referitoare la rolul fiziologic al vitaminelor sunt adev rate?
A. sunt catalizatori biologici
B. intervin n procesele metabolice celulare
C. nu ndeplinesc rol de coenzime
D. ac ioneaz doar cnd sunt n cantit i mari
E. intervin n cre terea i diviziunea celular
298.Absorb ia necorespunz toare a vitaminelor apare datorit :
A. alimenta iei dezechilibrate
B. lipsei poftei de mncare
C. afec iunilor gastro-intestinale
D. unor afec iuni hepato-biliare
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
40
E. administr rii concomitente de medicamente
299.Care din afirma iile urm toare referitoare la determinarea cantitativ a carotenoidelor sunt
adev rate?
A. citirile se fac la o lungime de und din domeniu UV
B. ca substan de referin se folose te quercetolul
C. se determin spectrofotometric intensitatea colora iei galbene a solu iei apolare cu xantofile
D. const n saponificarea esterilor xantofilici n mediu alcalin
E. se face printr-o metod biologic
300.Care din urm toarele asocieri ntre denumirea vitaminelor i structura lor sunt adev rate?
A. vitamina B
1
- tiamin
B. vitamina E - ergocalciferol
C. vitamina A - carotenoide
D. vitamina C - acid ascorbic
E. vitamina K - fitomenadion
301.Care din urm toarele asocieri ntre denumirea vitaminelor i structura lor sunt adev rate?
A. vitamina B
1
- piridoxina
B. vitamina F - acizi gra i esen iali
C. vitamina A - retinal
D. vitamina C - acid dehidroascorbic
E. vitamina P - flavone
302.Care din afirma iile urm toare referitoare la determinarea con inutului n vitamina C al produselor
vegetale sunt adev rate?
A. FR X prevede o metod iodatometric
B. Farmacopeea European prevede o metod iodometric
C. se face prin metod colorimetric
D. indicatorul este apa de amidon
E. are loc reducerea acidului ascorbic la acid dehidroascorbic
TEMA 8. SUBSTAN E AZOTATE NEALCALOIDICE. PRODUSE VEGETALE CU DERIVA I DE
GUANIDINE. ALCALOIZI - GENERALIT I. PRODUSE VEGETALE CU ALCALOIZI PIROLICI I
PIROLIDINICI
SUBIECTE TIP COMPLEMENT SIMPLU
303.Galegaeherbaare ac iune:
A. antidiareic
B. hipoglicemiant
C. antimalaric
D. stimulatoare SNC
E. antispastic
304.Alcaloizii propriu-zi i:
A. au azotul extraciclic
B. au ca precursor biosintetic aceil-Co A
C. au azotul intraciclic
D. nu au azot
E. au ca precursor biosintetic guanidina
305.Care din urm torii alcaloizi au nucleu pirolic legat de un nucleu piperidinic?
A. atropina
B. scopolamina
C. cocaina
D. hiosciamina
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
41
E. nicotina
306.Care din urm torii alcaloizi au nucleu chinolizidinic?
A. sparteina
B. cofeina
C. cocaina
D. papaverina
E. morfina
307.Care din urm toarele afirma ii referitoare la alcaloizi este fals ?
A. alcaloizii esteri sunt instabili n timp
B. bazele alcaloidice neoxigenate (nicotina) sunt lichide uleioase
C. alcoolul este un solvent selectiv pentru bazele alcaloidice
D. bazele alcaloidice se identific prin reac ii de culoare
E. s rurile alcaloidice se identific prin reac ii de precipitare
308.Pseudoalcaloizii:
A. au azotul extraciclic
B. au ca precursor biosintetic aceil-Co A
C. au nucleu flavanic
D. nu au azot
E. au ca precursor biosintetic guanidina
309.Protoalcaloizii:
A. au azotul extraciclic
B. au ca precursor biosintetic aceil-Co A
C. au nucleu flavanic
D. nu au azot
E. au ca precursor biosintetic guanidina
310.Precursorul biosintetic al nucleului izochinolinic este:
A. triptofanul
B. ornitina
C. fenilalanina
D. lisina
E. histidina
311.Alcaloizii cu nucleu lisergic au ca precursor biosintetic:
A. triptofanul
B. ornitina
C. fenilalanina
D. lisina
E. histidina
312.Care din alcaloizii enumera i are caracter neutru?
A. morfina
B. cofeina
C. cocaina
D. chelidonina
E. nicotina
313.Care din afirma iile urm toare referitoare la identificarea prin reac ii de precipitare a alcaloizilor
este fals ?
A. precipitatul alb-g lbui care apare la tratarea s rurilor alcaloidice cu reactivul Mayer se dizolv n exces de reactiv
B. Reactivul Dragendorff formeaz cu bazele alcaloidice un precipitat ro u-portocaliu
C. n prezen a acidului picric 1% s rurile alcaloidice formeaz prin ns mn are un precipitat galben
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
42
D. Reactivul Bertrand este solu ia apoas de acid silicowolframic
E. Reactivul Bouchardat se mai nume te i solu ie Lugol
314.Care din afirma iile urm toare referitoare la produsul vegetal Sarothamni scoparii herbaeste fals ?
A. con ine spartein
B. este analeptic cardiac
C. are ac iune antiaritmic de tip papaverinic
D. se folose te la femeile ns rcinate cu probleme cardiace pentru declan area travaliului
E. sparteina are nucleu chinolizidinic
SUBIECTE TIP COMPLEMENT MULTIPLU
315.Aminoacizii precursori biosintetici ai alcaloizilor sunt:
A. ornitina
B. triptofanul
C. fenilalanina
D. bazele purinice
E. acetil-Co A
316.n grupa alcaloizilor proveni i de la ornitin se ncadreaz alcaloizii:
A. purinici
B. izochinolinici
C. indolici
D. tropanici
E. pirolidinici
317.n grupa compu ilor azota i alcaloidici proveni i de la fenilalanin i tirozin se ncadreaz :
A. alcaloizii terpenici
B. alcaloizii steroidici
C. protoalcaloizii
D. pseudoalcaloizii
E. alcaloizii izochinolinici
318.n grupa alcaloizilor proveni i de la triptofan se ncadreaz alcaloizii:
A. imidazolici
B. chinolinici
C. indolici
D. pirolizidinici
E. piperidinici
319.Urm torii alcalozi au nucleu piperidinic:
A. nicotina
B. peletierina
C. sparteina
D. lobelina
E. citizina
320.Care din afirma iile urm toare referitoare la produsul vegetal Galegaeherbasunt false?
A. con ine alcaloidul galegin
B. se ncadreaz la grupa produselor vegetale cu deriva i de guanidine
C. are ac iune hipoglicemiant prin s rurile de crom
D. determin cre terea secre iei de insulin
E. se recomand tratament n cure prelungite
321.Produsul vegetal Nicotianaefolium:
A. reprezint frunzele uscate dup recoltare de la specia Nicotiana officinalis L.
B. con ine alcaloizi cu nucleu piridinic legat de un nucleu pirolidinic
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
43
C. se ob ine de la o specie din familia Fabaceae
D. se folose te n industria tutunului i ca insecticid mpotriva moliilor
E. nu are utiliz ri terapeutice
322.Nicotina:
A. intr n compozi ia produsului farmaceutic NICORETTE
B. se utilizeaz ca insecticid n agricultur
C. este tipul de substan care stimuleaz specific receptorii muscarinici
D. nu produce intoxica ii
E. n doze mici se utilizeaz ca substituent n curele de dezintoxicare nicotinic
323.Produsul vegetal Lobeliaeherba:
A. are ac iune analeptic cardiac prin cre terea frecven ei ritmului cardiac
B. con ine alcaloizi piperidinici (lobelin )
C. are ac iune analeptic respiratorie cu cre terea frecven ei i amplitudinii mi c rilor respiratorii
D. are utiliz ri n asfixia nou-n scu ilor
E. se utilizeaz n astmul bron ic
324.Care din afirma iile urm toare referitoare la produsul vegetal Cytisi semen sunt adev rate?
A. se utiliza n combaterea fumatului
B. con ine alcaloizi piridinici (citizina)
C. este analeptic respirator
D. semin ele sunt reniforme
E. se recolteaz de la o specie din familia Solanaceae
325.La efectul hipoglicemiant al produsului vegetal Galegaeherbacontribuie urm torii compu i:
A. galegina
B. flavonozidele
C. saponozidele
D. s rurile de sodiu
E. s rurile de crom
326.Principalele clase de alcaloizi sunt:
A. O-alcaloizi
B. alcaloizi propriu-zi i
C. protoalcaloizi
D. genalcaloizi
E. pseudoalcaloizi
327.Alcaloizii sunt localiza i prefern ial n:
A. scoar e de pe trunchiuri
B. scoar e de pe r d cini
C. laticifere
D. peri glandulari
E. tegumente seminale
328.Urm torii aminoacizi sunt precursori biosintetici ai alcaloizilor:
A. fenilalanina
B. triptofanul
C. guanidina
D. adenina
E. ornitina
329.n grupa alcaloizilor proveni i de la lisin se ncadreaz alcaloizii:
A. piridinici
B. piperidinici
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
44
C. chinolizidinici
D. tropanici
E. pirolidinici
330.Bazele alcaloidice neoxigenate:
A. sunt antrenabile cu vapori de ap
B. sunt lichide uleioase
C. au ac iune farmacologic slab
D. sunt solubile n ap
E. au miros nepl cut
331.Care din afirma iile urm toare referitoare la activitatea optic a alcaloizilor sunt adev rate?
A. hiosciamina este racemic
B. hiosciamina este levogir
C. tubocurarina este levogir
D. atropina este racemic
E. atropina este levogir
332.Care din urm torii alcaloizi sunt alcaloizi esteri?
A. atropina
B. scopolamina
C. cocaina
D. cofeina
E. codeina
333.Pentru alegerea metodei de extrac ie a alcaloizilor trebuie s se in seama de urm torii parametri:
A. forma sub care se g sesc alcaloizii n celula vegetal
B. raportul produs vegetal/solvent
C. pozi ia azotului n nucleul de baz
D. precursorul biosintetic
E. solubilitatea alcaloidului
334.Care din afirma iile urm toare referitoare la metodele de extrac ie ale alcaloizilor sunt adev rate?
A. extrac ia cu solvent apolar presupune eliberarea bazelor alcaloidice din s rurile lor folosind HCl 2%
B. s rurile alcaloidice se g sesc n solu ii apolare iar bazele alcaloidice n solu ii polare
C. extrac ia cu acizi dilua i prevede transformarea alcaloizilor n s ruri alcaloidice cu HCl 2%
D. extrac ia cu solvent polar const n extrac ia alcaloizilor baze i s ruri cu un solvent neselectiv (alcool)
E. purificarea alcaloizilor se realizeaz prin trecerea lor din sare n baz i din baz n sare
335.Care din afirma iile urm toare referitoare la reac iile de identificare ale alcaloizilor sunt adev rate?
A. s rurile alcaloidice dau reac ii de precipitare
B. bazele alcaloidice dau reac ii de precipitare
C. s rurile alcaloidice dau reac ii de culoare
D. pentru reac iile de culoare se folosesc acizi minerali concentra i
E. bazele alcaloidice dau reac ii de culoare
TEMA 9. ALCALOIZI TROPANICI - GENERALIT I. PRODUSE VEGETALE CU ALCALOIZI
TROPANICI
SUBIECTE TIP COMPLEMENT SIMPLU
336.Hiosciamina este:
A. esterul tropanolului cu acidul L-tropic
B. un derivat indolic
C. o cumarin
D. eterul tropanolului cu acidul tropic
E. un racemic
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
45
337.Actiunea spasmolitica a atropinei este imprimata de:
A. integritatea legaturii ester dintre tropanol si acidul tropic
B. prezenta gruparii oxidril la C
4
al tropanolului
C. puntea epoxi existenta la C
6
-C
7
D. structura de tip pseudotropanol
E. structura de tip tropanol
338.Care alcaloid se extrage din Scopoliaerhizoma?
A. papaverina
B. atropina
C. cocaina
D. scopolamina
E. hiosciamina
339.Care este aminoacidul de la care provin alcaloizii tropanici?
A. fenilalanina
B. triptofanul
C. ornitina
D. histidina
E. glicocol
340.Hioscamina este esterul tropanolului cu:
A. acidul fumaric
B. acidul tropic
C. acidul meconic
D. acidul benzoic
E. acidul cinamic
341.Preciza i caracterele microscopice ale produsului Belladonnaefolium:
A. epiderm f r cuticul
B. structur omogen-asimetric
C. celule cu nisip oxalic
D. rafidii de oxalat de calciu
E. peri tectori pe epiderma superioar
342.Care din alcaloizii enumerati are actiune anestezica locala?
A. papaverina
B. morfina
C. atropina
D. cocaina
E. stricnina
343.Elementele caracteristice de identificare prin microscopie a pulberii de Belladonnaefoliumsunt:
A. peri tectori pluricelulari, curbati si verucosI
B. fragmente de epiderm cu stomate diacitice
C. fragmente de parenchim fundamental cu celule cu nisip de oxalat de calciu
D. peri glandulari biseriati
E. celule cu druze de oxalat de calciu
344.Cum puteti decela impuritatile din pulberea frunzelor de Atropabelladonna care provin din frunzele
speciilor Phytolaccaamericanasi Phytolaccaesculenta? Prin prezenta:
A. druzelor de oxalat de calciu;
B. rafidiilor de oxalat de calciu;
C. nisipului microcristalin de oxalat de calciu;
D. celulelor epidermice cu striuri cuticulare;
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
46
E. perilor glandulari octocelulari.
345.Care din urmatorii compusi nu este alcaloid tropanic?
A. hiosciamina
B. scopolamina
C. beladonina
D. belaradina
E. cocaina
346.Alcaloizii tropanici sunt indicati in:
A. glaucom
B. adenom de prostata
C. tahiaritmie
D. stenoze mecanice ale traiectului gastrointestinal
E. in prevenirea raului de masina
347.De la care specie se recolteaza frunzele de matraguna?
A. Datura innoxia
B. Datura stramonium
C. Hyoscyamus niger
D. Atropa belladonna
E. Scopolia carniolica
348.Ce fel de principii active con ine produsul vegetal Scopoliaerhizoma?
A. alcaloizi tropanici
B. alcaloizi indolici
C. alcaloizi izochinolinici
D. scoparin
E. solasodin
349.Sub ce forme este folosit n terapeutic produsul Stramonii folium?
A. solu ie injectabil i de uz extern
B. pulbere i ig ri antiastmatice
C. solu ie perfuzabil i linimente
D. supozitoare i ovule
E. colire i otoguttae
350.Care este orientarea corect a hidroxilului de pe nucleul tropanic n cocain ?
A. trans
B. izo
C. epi
D. cis
E. orizontal
351.Denumirea popular a speciei Hyoscyamusniger este:
A. mutulic
B. lupoaic
C. m selari
D. m r cine
E. negru c
352.Ce tipuri de alcaloizi con ine produsul Scopoliaerhizoma?
A. alcaloizi indolici de tip ergolinic
B. alcaloizi indolici de tip iohimbanic
C. alcaloizi de tip chinolinic
D. alcaloizi tropanici
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
47
E. alcaloizi pirolidinici
353.Reac ia specific de identificare a atropinei este:
A. reac ia Vitali
B. reac ia van Urck
C. reac ia Shibata
D. reac ia murexidului
E. reac ia Frhde
354.Care din alcaloizii enumera i are structura
al turat ?
A. scopolamina
B. atropin
C. cocaina
D. cofein
E. morfin
N
H
3
C
C
H
CH
CH
2 OH
O
O
SUBIECTE TIP COMPLEMENT MULTIPLU
355.Atropina:
A. ac ioneaz asupra sistemului nervos simpatic
B. are ac iune antispastic
C. produce sc derea secre iei glandelor exocrine
D. este un alcaloid cu structur izochinolinic
E. produce midriaz
356.Frunzele de Atropabelladonnacon in:
A. alcaloizi indolici
B. hiosciamin
C. scopolamin
D. baze pirolice i pirolidinice
E. cocain
357.Urmatorii alcaloizi se utilizeaza in terapeutica pentru actiunea antispastica/spasmolitica:
A. atropina
B. emetina
C. morfina
D. scopolamina
E. papaverina
358.Alcaloizii tropanici sunt contraindicati in:
A. glaucom
B. adenom de prostata
C. examinarea fundului de ochi
D. tahiaritmie
E. suprimarea secretiilor
359.Pentru obtinerea extractelor de Belladonna, industria farmaceutica prelucreaza:
A. Belladonnae fructus
B. Belladonnae semen
C. Belladonnae folium
D. Belladonnae cortex
E. Belladonnae radix
360.Care organe sunt utilizate in scopuri medicinale, de la specia Atropabelladonna?
A. tulpina
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
48
B. frunzele
C. florile
D. radacina
E. fructele
361.Care sunt alcaloizii prezenti in Cocaefolium?
A. purinele
B. alcaloizii tropanici seria trans
C. nicotina
D. alcaloizii tropanici seria cis
E. baze pirolidinice
362.Care sunt alcaloizii prezenti in Hyosciami folium?
A. scopolamina
B. hiosciamina
C. cocaina
D. ecgonina
E. atropina
363.Care sunt alcaloizii prezenti in Belladonnaeradix?
A. papaverina
B. cushigrina
C. hiosciamina
D. scopolamina
E. chelidonina
364.Care sunt principalii alcaloizi tropanici prezenti in Stramonii folium?
A. scopolamina
B. hiosciamina
C. atropina
D. scopina
E. berberina
365.Atropina este:
A. midriatic
B. expectorant
C. antispastic
D. folosit n tratamentul ini ial al infarctului miocardic
E. stimulatoare a secre iei glandelor exocrine
366.Nota i afirma iile corecte n leg tur cu specia Atropabelladonna:
A. specie anual
B. recoltarea frunzelor se face ntre orele 9-11
C. n frunze con inutul maxim de alcaloizi este atins n timpul fructific rii
D. florile sunt grupate n inflorescen e axilare
E. din culturi se recolteaz , uneori, planta ntreag
367.Ce pozitie are azotul din molecula alcaloizilor tropanici?
A. se gaseste n catena laterala
B. face parte din nucleul tropanic
C. este comun nucleului pirolidinic si piperidinic
D. se gaseste n acidul tropic
E. nucleul tropanic nu contine azot
368.Precizati al cui ester este hiosciamina.
A. tropan-3-alfa-ol-ului;
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
49
B. tropan-3-beta-ol-ului;
C. ecgoninei;
D. acidului d,l-tropic;
E. acidului l-tropic.
369.Atropina se deosebeste de hiosciamina prin:
A. orientarea gruparii OH de la C-3;
B. configuratia acidului tropic;
C. actiune;
D. aplicatii terapeutice;
E. configuratia radicalului metil de la atomul de azot.
370.Precizati care dintre produsele vegetale si preparatele farmaceutice enumerate sunt oficinale in FR
X.
A. tinctura Belladonnae;
B. extractum Belladonnae siccum;
C. extractum Belladonnae fluidum;
D. Belladonnae radix;
E. Belladonnae folium.
371.Pentru extragerea industriala a atropinei se pot folosi urmatoarele produse vegetale:
A. Belladonnae radix;
B. Belladonnae folium;
C. Scopoliae rhizoma;
D. Stramonii folium;
E. Daturae innoxiae herba.
372.Hiosciamina este alcaloidul dominant din:
A. Belladonnae folium;
B. Opium;
C. Cocae folium;
D. Stramonii folium;
E. Ipecacuanhae radix.
373.Atropina este esterul:
A. tropanolului;
B. pseudotropanolului;
C. acidului (l)-tropic;
D. acidului (d,l)-tropic;
E. acidului (d,l)-atropic
374.Care dintre alcaloizii enumerati se intalnesc in frunzele speciei Erytroxyloncoca?
A. cocaina;
B. cinamilcocaina;
C. benzoilecgonina;
D. anisoidina;
E. nicotina.
375.Care afirmatii referitoare la alcaloizii tropanici sunt adevarate?
A. sunt raspanditi in specii din familia Solanaceae
B. provin biogenetic de la ornitina
C. sunt alcaloizi eteri
D. sunt biosintetizati din triptofan
E. sunt alcaloizi esteri
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
50
376.Frunzele de Atropabelladonnase pot confunda cu frunze de:
A. Mentha piperita
B. Scopolia carniolica
C. Tilia argentea
D. Phytolaca americana
E. Erythroxylon coca
377.Care afirmatii referitoare la atropina sunt adevarate?
A. produce relaxarea musculaturii netede
B. stimuleaza secretia gastrica
C. produce dilatarea pupilei
D. stimuleaza centrul respirator
E. modifica ritmul cardiac
378.Urmatorii alcaloizi se utilizeaza in terapeutica pentru actiunea antispastica/spasmolitica:
A. atropina
B. emetina
C. morfina
D. stricnina
E. papaverina
379.Nota i afirma iile corecte n leg tur cu specia Atropabelladonna:
A. este specie peren
B. recoltarea frunzelor se face ntre orele 9-11
C. florile sunt grupate n inflorescen e axilare
D. n frunze con inutul maxim de alcaloizi este atins n timpul nfloririi
E. recoltarea frunzelor se face ntre orele 12-14
380.Atropina este:
A. midriatic
B. antispastic
C. expectorant
D. stimulatoare a secre iei glandelor exocrine
E. folosit n tratamentul ini ial al infarctului miocardic
381.Care sunt alcaloizii principali din Hyoscyami folium?
A. hiosciamina
B. beladonina i apoatropina
C. scopolamina
D. truxiline
E. glicoalcaloizi
382.Cocaefoliumcon ine:
A. esterul benzoic al metilecgoninei
B. citizina
C. truxiline
D. eteri ai pseudotropinei
E. cinamilcocaina
383.Care din afirma iile urm toare sunt corecte?
A. n structura alcaloizilor tropanici azotul se g se te n catena lateral
B. n frunzele de cium faie scopolamina reprezint 25% din totalul alcaloidic
C. opiul se ob ine prin extrac ia capsulelor de mac cu solvent organic
D. reactivul Marquis este specific morfinei
E. n doze mici, emetina este un expectorant
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
51
384.Dupa ce caractere ati recunoaste frunza de Atropabelladonna?
A. forma eliptica sau oval-acuminata;
B. margine intreaga;
C. emarginat-fidata;
D. subtiri;
E. nervatie reticulata.
385. Forma de cristalizare a oxalatului de calciu n speciile de Solanaceaeeste:
A. rafidii de oxalat de calciu n Belladonnae radix
B. druze de oxalat de calciu n Stramonii folium
C. nisip oxalic n Belladonnae radix
D. prisme de oxalat de calciu n Hyosciami folium
E. nisip oxalic n Belladonnae folium
TEMA 10. ALCALOIZI IZOCHINOLINICI - GENERALIT I. PRODUSE VEGETALE CU ALCALOIZI
IZOCHINOLINICI
SUBIECTE TIP COMPLEMENT SIMPLU
386. Chelidonii herba:
A. con ine alcaloizi cu nucleu morfinanic
B. con ine codein cu ac iune antitusiv
C. se folose te n tratamentul afec iunilor respiratorii
D. are efect colecistokinetic
E. nu se recomand n diskinezii biliare
387.Emetina
A. este expectorant n doze mari
B. este vomitiv n doze mari
C. are ac iune dizenteric
D. are ac iune laxativ
E. ac ioneaz antipiretic
388. Morfina
A. se poate ob ine din atropin
B. are structur benzilizochinolinic
C. ac ioneaz n principal spasmolitic
D. deprim centrul respirator
E. este un analgezic slab
389. Care este aminoacidul de la care provin alcaloizii izochinolinici?
A. histidina
B. triptofanul
C. glicocolul
D. ornitina
E. fenilalanina
390. Care este produsul vegetal utilizat de la specia Uragogaipecacuanha?
A. floarea
B. frunzele
C. radacina
D. tulpina
E. rizomul
391. Care sunt principalii alcaloizi carora le revine in cea mai mare parte activitatea farmacodinamica a
extractelor de rostopasca?
A. alcaloizii proporfirinici
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
52
B. alcaloizii izochinolinici
C. alcaloizii benzofenantridinici
D. alcaloizii chinuclidinici
E. alcaloizii tropanici
392. Care sunt principiile active ale radacinii de ipeca?
A. alcaloizii izochinolinici
B. taninurile catehice
C. alcaloizii chinuclidinici
D. purinele
E. alcaloizii tropanici
393. Opiul este un produs natural care reprezinta:
A. o rezina extrasa din capsulele de Papaver somniferum.
B. latexul din tulpinile genului Euphorbia.
C. latexul concretizat recoltat de la capsulele de mac imature.
D. extractul din partea aeriana a macului ajuns la maturitate.
E. latexul de la specia Papaver rhoeas.
394. Care din urm torii alcaloizi nu se ntlnesc n Opium:
A. codein
B. berberin
C. papaverina
D. noscapina
E. morfina
395. De la specia Papaver somniferum, care sunt variet ile cultivate pentru opiu i semin e?
A. flavum
B. atropurpureum
C. album
D. pubescens
E. tomentosum
396. Alcaloizii din ipeca sunt derivati ai:
A. benzilizochinolinei
B. ecgoninei
C. tropanului
D. iohimbanului
E. emetinei
397. Ce tipuri de alcaloizi contine Chelidoniummajus?
A. alcaloizi indolici de tip ergolinic
B. alcaloizi indolici de tip iohimbanic
C. alcaloizi de tip chinolinic
D. alcaloizi benzofenantridinici
E. alcaloizi pirolidinici
398. Opiumse obtine prin incizarea capsulelor de mac imature ale plantei:
A. Papaver bracteatum
B. Papaver somniferum
C. Papaver orientale
D. Papaver rhoeas
E. Papaver dubium
399. Cum puteti izola (separa) emetina de cefelina si psihotrina?
A. prin alcalinizarea produsului vegetal cu hidroxid de sodiu si extractie cu eter;
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
53
B. prin alcalinizarea produsului vegetal cu hidroxid de amoniu si extractie cu eter;
C. extractia produsului vegetal cu acid clorhidric;
D. extractia produsului vegetal cu acid acetic anhidru;
E. extractia produsului vegetal cu metanol.
400. Actiunea antiamoebiana a radacinii speciei Cephaelis ipecacuanha se datoreaz prezentei in acest
produs vegetal a urmatorilor constituenti:
A. saponozidelor;
B. ipecozidei;
C. emetinei;
D. cefelinei;
E. psihotrinei.
401. Opiul:
A. reprezinta latexul concretizat la aer, recoltat in urma incizarii capsulelor imature de mac
B. reprezinta latexul concretizat la aer, recoltat in urma incizarii capsulelor mature de mac
C. se obtine prin pulverizarea capsulelor uscate de mac
D. este extractul uscat obtinut din fructe de mac
E. reprezinta sucul obtinut prin presarea capsulelor de mac
402. Care afirmatie nu este adevarata?
A. latexul de Chelidonii herba se foloseste pentru extirparea negilor
B. berberina se foloseste ca laxativ
C. chelidonina se foloseste ca spasmolitic in crize biliare
D. cheleritrina se foloseste in tratamentul unor dermatoze
E. sanguinarina se foloseste in stomatologie
403. Alcaloidul cel mai activ terapeutic din produsul vegetal I pecacuanhaeradixeste:
A. cefelina
B. psihotrina
C. o-meti-psihotrina
D. emetamina
E. emetina
404. Emetina este alcaloidul principal al produsului:
A. Rauwolfiae radix
B. Strychni semen
C. Secale cornutum
D. Curara
E. Ipecacuanhae radix
405. Care din alcaloizii enumera i are structura al turat ?
A. codeina
B. morfina
C. papaverina
D. chelidonina
E. chinina
N
MeO
MeO
OMe
OMe
406. Care din afirma iile urm toare referitoare la determinarea cantitativ a totalului alcaloidic din
Chelidonii herba este adev rat ?
A. se folose te o metod volumetric direct
B. se bazeaz pe caracterul acid al alcaloizilor
C. totalul alcaloidic este exprimat n chelidonin
D. titrarea se face cu H
2
SO
4
E. reziduul ob inut din solu ia extractiv cloroformic se tratraz cu exces de NaOH
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
54
407. Care din urm torii compu i ob inu i prin semisintez de la morfin nu are utiliz ri n terapeutic ?
A. codetilina
B. dihidromorfinona
C. pentazocina
D. naloxon
E. heroina
SUBIECTE TIP COMPLEMENT MULTIPLU
408. Opiul:
A. con ine cocain
B. are ac iune analgezic
C. are ac iune anestezic puternic
D. se ob ine din capsule de Papaver bracteatum
E. con ine alcaloizi cu nucleu morfinanic
409. Opiul con ine:
A. alcaloizi cu nucleu tetrahidroizochinolinic
B. alcaloizi cu nucleu benzilizochinolinic
C. alcaloizi diterpenici
D. cafein
E. tebain
410. R d cinile de ipeca au n compozi ia lor:
A. alcaloizi chinolinici
B. emetin
C. cefelin
D. ipecozid
E. efedrin
411. Urmatorii alcaloizi au actiune antimicrobiana:
A. chelidonina
B. sanguinarina
C. ergotamina
D. emetina
E. cheleritrina
412. Alcaloizii morfinanici actioneaza:
A. analgezic
B. spasmolitic
C. hipnotic
D. narcotic
E. coronarodilatator
413. In tratamentul afectiunilor hepato-biliare se prescriu preparate din:
A. Chelidonii herba
B. Belladonnae radix
C. Ipecacuanhae radix
D. Rauwolfiae radix
E. Opium
414. Morfina:
A. se foloseste in terapeutica drept antitusiv
B. apartine din punct de vedere chimic flavonoidelor
C. face parte dintre alcaloizii neoxigenati, lichizi
D. are actiune analgezica
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
55
E. determina la administrare repetata farmacodependenta
415. Care sunt principiile active care intra in compozitia curarei?
A. berberina
B. curarinele
C. pavinele
D. toxiferinele
E. purinele
416. Curara este extractul obtinut din scoartele unor specii care provin din familia:
A. Rubiaceae
B. Caryophylaceae
C. Loganiaceae
D. Loganiaceae si Menispermaceae
E. Menispermaceae
417. Care din afirma iile urm toare, privind ob inerea opiului, sunt incorecte?
A. scarificarea capsulelor de mac se face naintea c derii petalelor
B. inciziile aplicate capsulelor de mac str bat endocarpul
C. r zuirea latexului exudat se face a doua zi de diminea
D. incizarea capsulelor de mac se face pe timp uscat, diminea a
E. latexul are culoare galben
418. Care din alcaloizii de mai jos imprim culoare latexului de Chelidoniummajus?
A. magnoflorina
B. sanguinarina
C. cheleritrina
D. berberina
E. chelidimerina
419. Cheleritrina este:
A. puternic iritant local
B. spasmolitic n crizele biliare
C. antibacterian
D. antifungic
E. folosit n tratamentul unor dermatoze
420. Chelidonii herbase caracterizeaz prin:
A. tulpini glabre
B. frunze opuse, penat-partite
C. frunze pubescente, moi la pip it
D. caliciu format din dou sepale caduce
E. inflorescen e umbeliforme, cu flori galben-aurii
421. Care din urmatoarele afirmatii privind Ipecacuanhaeradixsunt corecte?
A. specia Cephaelis ipecacuanhae este originara din provincia Mato Grosso din Brazilia
B. radacina de ipeca prezinta ngrosari inelare si strangulari destul de regulate cu aspect de margele
C. emetina este derivatul metoxilat al cefelinei
D. alcaloizii din Ipecacuanhae radix se identifica prin reactia Grahe
E. n doze mici emetina dezvolta actiune spasmolitica, iar n doze mari este vomitiva
422. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la Chelidoniummajussunt corecte?
A. chelidonina este un alcaloid cu nucleu bezofenantridinic
B. rostopasca apartine familiei Papaveraceae
C. chelidonina are actiune spasmolitica
D. laticiferele strabat numai tulpina
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
56
E. totalul alcaloidic are efect colecistokinetic
423. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la Opiumsunt corecte?
A. pentru obtinerea unui kilogram de opiu sunt necesare aproximativ 20.000 capsule mature de mac
B. n Opium se gasesc alcaloizi cu nucleu izochinolinic si morfinanic
C. papaverina este alcaloid cu nucleu benzilizochinolinic
D. opiul se poate identifica cu reactivul Marquis datorita papaverinei si cu FeCl
3
datorita acidului chelidonic
E. alcaloizii din grupa morfinanului au actiune analgezica, hipnotica si narcotica
424. Opiul contine urmatorii alcaloizi izochinolinici:
A. papaverina
B. codeina
C. codamina
D. morfina
E. narcotina
425. Care dintre alcaloizii mentionati sunt larg raspanditi in natura si constituie precursori biosintetici
pentru diferite tipuri de alcaloizi izochinolinici?
A. tebaina;
B. orientalina;
C. norlaudanozolina;
D. higrina;
E. reticulina.
426. Precizati tipurile de alcaloizi izochinolinici care pot avea ca precursor biosintetic norlaudanozolina:
A. erginic;
B. aporfinic;
C. protoberberinic;
D. benzofenantridinic;
E. ftalidizochinolinic.
427. Retineti afirmatiile corecte referitoare la papaverina:
A. se gaseste in Opium;
B. se gaseste in Capita Papaveris;
C. face parte dintre alcaloizii benziltetrahidroizochinolinici;
D. face parte dintre alcaloizii benzilizochinolinici;
E. este un alcaloid ftalidtetrahidroizochinolinic.
428. Definiti Opiumcu ajutorul afirmatiilor de mai jos:
A. reprezinta capsulele imature ale speciei Papaver somniferum;
B. reprezinta latexul concretizat, obtinut prin incizarea capsulelor imature de Papaver somniferum;
C. trebuie sa contina minimum 11 % morfina;
D. trebuie sa contina minimum 11 % alcaloizi totali exprimati in morfina;
E. are un coninut minimum de 1 % atropina.
429. Care din preparatele farmaceutice enumerate sunt prevazute in FR X si se conserva la Venenum?
A. tinctura Opii;
B. tinctura Belladonnae;
C. tinctura Chelidonii;
D. tinctura Ipecacuanhae;
E. pulvis Opii et Ipecacuanhae.
430. Marcati afirmatiile corecte referitoare la Chelidonii herba:
A. este produs oficinal in FR X;
B. contine alcaloizi indolici;
C. contine alcaloizi protoberberinici;
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
57
D. contine alcaloizi benzofenantridinici;
E. este un antispastic si colagog.
431. Care sunt elementele anatomice cu ajutorul carora puteti identifica pulberea de Ipecacuanhaeradix?
A. cristalele prismatice de oxalat de calciu;
B. rafidiile de oxalat de calciu;
C. fibrele lemnoase lignificate;
D. fibrele liberiene celulozice;
E. celulele pietroase.
432. Produsul I pecacuanhaeradix este folosit pentru actiune:
A. antispastica;
B. emetica;
C. antipiretica;
D. expectoranta;
E. cicatrizanta.
433. Care dintre alcaloizii intalniti in Chelidoniummajussunt baze benzofenantridinice:
A. berberina;
B. chelidonina;
C. cheleritrina;
D. sanguinarina;
E. stilopina.
434. Care dintre alcaloizii enumerati au actiune antispastica:
A. chelidonina;
B. emetina;
C. papaverina;
D. atropina;
E. rezerpina.
435. Alegeti speciile din ale caror scoarte si frunze se prepara Curara:
A. Cocculus sp.,
B. Piper sp;
C. Chondodendron sp.;
D. Strychnos sp.;
E. Toxicodendron sp.
436. Dintre alcaloizii enumerati, actiune antitusiva manifesta:
A. morfina;
B. papaverina;
C. codeina;
D. narcotina;
E. laudanosina.
437. Din grupul alcaloizilor de mai jos alegeti pe cei prezenti in Opium:
A. berberina.
B. narcotina.
C. morfina.
D. papaverina.
E. glaucina.
438. Care dintre alcaloizii mentionati sunt larg raspanditi in natura si constituie precursori biosintetici
pentru diferite tipuri de alcaloizi izochinolinici?
A. tebaina;
B. orientalina;
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
58
C. norlaudanozolina;
D. higrina;
E. reticulina.
439. Care din urmatorii alcaloizi au nucleu morfinanic?
A. papaverina
B. narcotina
C. codeina
D. tebaina
E. neopina
440. In opiu alcaloizii se gasesc sub forma de saruri:
A. lactice
B. fosforice
C. sulfurice
D. meconice
E. chelidonice
441. Care afirmatii referitoare la morfina sunt adevarate?
A. deprima centrul tusei
B. creste presiunea lichidului cefalo-rahidian
C. scade presiunea intraoculara
D. are actiune diuretica
E. deprima centrul respirator
442. Care afirmatii referitoare la papaverina sunt adevarate?
A. este un alcaloid cu nucleu benzilizochinolinic
B. este un alcaloid cu nucleu tetrahidroizochinolinic
C. are proprietati coronarodilatatoare
D. are proprietati spasmolitice
E. are proprietati analgezice si narcotice
443. Care afirmatii referitoare la codeina sunt adevarate?
A. in doze terapeutice, deprima usor sistemul respirator
B. are actiune antitusiva
C. potenteaza actiunea altor analgezice
D. are actiune expectoranta
E. este un alcaloid morfinanic
444. Chelidonii herbaet radixcontine:
A. alcaloizi cu nucleu benzofenantridinic
B. alcaloizi cu nucleu indolic
C. alcaloizi protoberberinici
D. alcaloizi chinolizidinici
E. alcaloizi derivati de protopina
445. Care din urmatorii alcaloizi nu se gasesc in rostopasca?
A. chelidonina
B. coptizina
C. cheleritrina
D. narcotina
E. emetina
446. Latexul de rostopasca:
A. contine alcaloizi
B. contine enzime proteolitice
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
59
C. are culoare portocalie
D. contine substante rezinoase
E. are culoare galben-verzuie
447. Extractele de Chelidonii herbase utilizeaza:
A. in tratamentul diskineziilor biliare
B. pentru eliminarea calculilor biliari
C. in hipo- sau atonie veziculara
D. in tratamentul icterului
E. in colica renala
448. Radacinile de ipeca au in compozitia lor:
A. alcaloizi chinolinici
B. emetina
C. cefelina
D. ipecozida
E. efedrina
449. In radacinile de ipeca s-au identificat:
A. alcaloizi derivati de emetina
B. ipecacuanozida
C. tanin catehic denumit acid ipecacuanhic
D. ulei volatil cu monoterpenoide
E. alcaloizi cu nucleu izochinolinic
450. Care afirmatii referitoare la emetina sunt adevarate?
A. se utilizeaza in afectiuni ale cailor respiratorii
B. influenteaza fluiditatea secretiilor bronsice
C. actioneaza impotriva protozoarului Entamoeba histolytica
D. se utilizeaza in tratamentul dizenteriei amoebiene
E. este activa pe Pseudomonas aeruginosa
451. Radacinile de ipeca se administreaza in afectiuni bronsice sub forma de:
A. tinctura
B. sirop
C. infuzie
D. macerat
E. decoct
452. Papaverina este utilizata in terapeutica:
A. ca spasmolitic
B. ca antispastic
C. n tratamentul unor afectiuni hepatice
D. n tratamentul afectiunilor gastro-intestinale si ale traiectului urinar, caracterizate prin spasme
E. ca antitusiv
453. In tratamentul afectiunilor hepato-biliare se prescriu preparate din:
A. Chelidonii herba
B. Belladonnae radix
C. Ipecacuanhae radix
D. Rauwolfiae radix
E. Opium
454. Codeina actioneaza ca:
A. antitusiv
B. spasmolitic
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
60
C. slab analgezic
D. antiaritmic
E. expectorant
455. Alcaloizii morfinanici actioneaza:
A. analgezic
B. spasmolitic
C. hipnotic
D. narcotic
E. coronarodilatator
456. Sanguinarina are actiune:
A. antiplaca
B. hepatoprotectoare
C. antibiotica
D. antivirala
E. antiinflamatoare
457. Latexul proaspat de rostopasca se foloseste:
A. in tratamentul icterului
B. in tratamentul verucilor
C. ca antiviral
D. ca proteolitic
E. citotoxic
458. Emetina este:
A. analgezic
B. spasmolitic
C. expectorant
D. amoebicid
E. diuretic
459. Pulberea de Ipecacuanhaeradixintra in compozitia:
A. Pulberii efervescente
B. Pulvis Doveri
C. Pulberii antiacide
D. Pulvis Ipecacuanhae opiatus
E. Pulberii alcaline
460. Care din afirma iile urm toare, privind ob inerea opiului, sunt incorecte ?
A. latexul are culoare galben
B. incizarea capsulelor de mac se face pe timp uscat, diminea a
C. scarificarea capsulelor de mac se face naintea c derii petalelor
D. inciziile aplicate capsulelor de mac str bat endocarpul
E. r zuirea latexului exudat se face a doua zi de diminea
461. Care dintre alcaloizii de mai jos imprim culoare latexului de Chelidoniummajus?
A. sanguinarina
B. berberina
C. magnoflorina
D. chelidimerina
E. cheleritrina
462. Care sunt afirma iile corecte privitoare la ac iunea farmacodinamic a produsului Curara?
A. prezint ac iune analgezic i antipiretic
B. prezint ac iune anestezic i miorelaxant
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
61
C. prezint ac iune blocant ganglionar i relaxant muscular
D. prezint ac iune antimitotic
E. nu este nici anestezic, nici analgezic
463. Care din urm toarele afirma ii referitoare la Curarasunt corecte?
A. Curara original este un extract de scoar e, frunze i fructe provenite de la specii de Chondodendron i Strychnos
B. Curara se dizolv n eter sau benzen
C. alcaloizii curarimimetrici sunt dimeri
D. Curara ac ioneaz relaxant muscular prin nlocuirea competitiv a acetilcolinei de pe receptorii nicotinergici ai
pl cilor terminale motorii
E. alcaloizii din Curara au ac iune analgezic , hipnotic i narcotic
464. Opiul con ine urm torii alcaloizi cu nucleu morfinanic
A. papaverina
B. codeina
C. tebaina
D. morfina
E. narcotina
465. Care din urm toarele afirma ii referitoare la Chelidoniummajussunt corecte?
A. specia Chelidonium majus apar ine familiei Brassicaceae
B. r d cina de rostopasc prezint ngro ri inelare i trangul ri destul de regulate cu aspect de m rgele
C. chelidonina este un spasmolitic
D. totalul alcaloidic are efect colecistokinetic
E. fructul speciei este o capsul silicviform
466. Care din urm toarele afirma ii sunt corecte?
A. cocaina este un derivat al trans-tropanolului
B. Ipecacuanhae radix con ine emetin i cefelin , alcaloizi cu nucleu izochinolinic
C. reserpina, unul din alcaloizii opiului, intr n compozi ia unor specialit i farmaceutice cu ac iune hipotensiv
D. alcaloizii din cornul secarei au la baz structura ergolinei
E. curara, extractul concretizat ob inut din scoar ele unor liane din genurile Strychnos i Chondodendron, este
convulsivant datorit con inutului n stricnin
467. Opiumpulveratum:
A. este o pulbere titrat
B. se ob ine prin diluarea morfinei cu lactoz
C. se mai nume te i opiu diluat
D. este analgezic morfinomimetic
E. con ine cel pu in 11% morfin anhidr
468. Berberina:
A. are structura al turat
B. este alcaloid ter iar
C. are culoarea ro ie
D. intr n compozi ia produsului vegetal Chelidonii herba
E. este alcaloidul principal din Berberidis cortex
N
O
O
O
O
CH
3
CH
3
+
469. Chelidonina:
A. este alcaloidul principal din Chelidonii herba
B. este alcaloid ter iar
C. are culoarea galben
D. se determin cantitativ prin metod volumetric direct
E. are structura al turat
N
O H
O
O
O
O
-CH
3
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
62
470. Care afirma ii referitoare la structura alcaloizilor
morfinanici sunt adev rate?
A. la codein R este metil iar R
1
hidrogen
B. tebaina este un derivat dimetoxilat
C. heroina este esterul morfinei cu acidul acetic (diacetil morfina)
D. morfina are cei doi radicali substitrui i cu hidrogen
E. to i compu ii au ca precursor biosintetic ornitina O
O
N
O
CH
3
R
R
1
TEMA 11. ALCALOIZI INDOLICI - GENERALIT I. PRODUSE VEGETALE CU ALCALOIZI
INDOLICI
SUBIECTE TIP COMPLEMENT SIMPLU
471. Care afirma ie nu este adev rat ?
A. ergometrina este un alcaloid de tip aminoalcool
B. ergotamina este un alcaloid de tip peptidic
C. ergometrina are ac iune uterotonic
D. DH-ergotoxina se utilizeaz pentru declan area travaliului
E. ac iunea metilergometrinei este mult mai energic dect a ergometrinei
472. Produsul medicinal Secale cornutum:
A. este constituit din ovarul unor graminee
B. se recolteaz de la specii din familia Convolvulaceae
C. con ine alcaloizi deriva i biosintetic de la triptofan
D. con ine alcaloizi protoberberinici
E. se folose te n afec iuni respiratorii
473. Actiunea ocitocica a alcaloizilor lisergici din Secalecornutumeste legata de:
A. dubla legatura dintre C
9
-C
10
B. catena polipeptidica
C. functia aminoalcool
D. structura de tip acid izolisergic
E. nucleul indolic
474. Care alcaloizi din Rauwolphiaeradixsunt raspunzatori de activitatea hipotensiva a produsului?
A. toxiferina
B. pilocarpina
C. reserpidina
D. reserpina
E. lochnerina
475. Care este aminoacidul de la care care provin alcaloizii indolici?
A. ornitina
B. histidina
C. fenilalanina
D. triptofanul
E. lizina
476. Produsul Secalecornutumreprezint :
A. hifele ciupercii Claviceps purpurea
B. fructele speciei Secale cereale
C. sporii ciupercii Claviceps purpurea
D. semin ele speciei Secale cereale
E. sclero ii speciei Claviceps purpurea
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
63
477. Reactia specifica de identificare a alcaloizilor lizergici este:
A. reactia Vitali
B. reactia van Urck
C. reactia Shibata
D. reactia murexidului
E. reactia Frhde
478. Ergometrina este un alcaloid:
A. clavinic
B. erginic
C. peptidic
D. macrociclic
E. protoalcaloid
479. Rezerpina, alcaloidul principal din Rauwolfiaeradixface parte din alcaloizii de tip:
A. lochnerinic
B. ajmalinic
C. heteroyohimbanic
D. yohimbanic
E. beta-carbolinic
480. Care afirmatie referitoare la alcaloizii lisergici din cornul de secara nu este adevarata?
A. cele mai active uterotonice sunt ergometrina si ergotamina
B. alcaloizii din grupa ergotoxinei sunt mai toxici decat ergometrina
C. ergometrina are o actiune uterotonica rapida
D. ergometrina poate fi administrata oral
E. ergotamina se administreaza ca uterotonic numai parenteral
481. Care afirmatie referitoare la alcaloizii din cornul de secara nu este adevarata?
A. actiunea vasoconstrictoare este mai intensa pentru ergotamina si ergotoxina
B. ergotamina si DH-ergotamina au actiune antimigrenoasa
C. ergotamina se asociaza cu cafeina pentru cresterea biodisponibilitatii ergotaminei
D. alcaloizii DH-ergotoxinici se indica in hipertensiune
E. ergotamina nu se asociaza cu parasimpaticolitice
482. Care din alcaloizii lisergici enumera i are
structura al turat ?
A. ergometrina
B. ergotoxina
C. DH-ergotamina
D. ergotamina
E. DH-ergotoxin
NCH
3
N
H
CO-NH-CH-CH
2
OH
CH
3
SUBIECTE TIP COMPLEMENT MULTIPLU
483.Alcaloizii din Rauwolfiaeradixau urm toarele propriet i farmacologice:
A. produc excitarea SNC
B. scad presiunea arterial
C. produc bradicardie
D. scad peristaltismul intestinal
E. produc anestezie local
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
64
484.Alcaloizii lisergici din cornul de secar
A. au ac iune ocitocic
B. au ac iune hemoragic n teritoriul uterin
C. se utilizeaz n hemoragii post-partum
D. au ac iune citotoxic
E. se mai numesc DH-deriva i
485.R d cinile de Rauwolfiacon in:
A. alcaloizi de tip iohimbanic
B. alcaloizi de tip heteroiohimbanic
C. alcaloizi izochinolinici
D. alcaloizi de tip ajmalinic
E. alcaloizi de tip benzilizochinolinic
486.Rauwolfiaeradix:
A. con ine n principal emetin
B. con ine alcaloizi indolici
C. scade frecven a cardiac
D. are ac iune hipertensiv
E. n doze mari are ac iune sedativ
487.Rezerpina:
A. rareste ritmul cardiac
B. este simpaticolitic
C. este alcaloid cuaternar
D. are nucleu izochinoleinic
E. are nucleu indolic
488.Alcaloizii din Secalecornutumsunt:
A. derivati de acetil -coenzima A
B. de tip aminoalcool
C. derivati de lizina-ornitina
D. de tip peptidic
E. derivati de iohimban
489.Care dintre alcaloizii prezenti in Secalecornutumprezinta utilizare terapeutica?
A. clavinele
B. ergometrina
C. ergotoxina
D. trimetil amina
E. ergotamina
490.Ce tipuri de alcaloizi intra in compozitia produsului Rauwolphiaeradix?
A. tip morfinamic
B. tip ajmalinic
C. tip iohimbanic
D. tip lochnerinic
E. tip ergolinic
491.Unde sunt localizati alcaloizii la specia Strychnosnuxvomica?
A. in scoarta tulpinii
B. in frunze
C. integumentul semintei
D. in endospermsi embrion
E. in radacina
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
65
492.Alcaloizii din Secalecornutumcare formeaz complexul ergotoxinic sunt:
A. ergotamin
B. ergocriptin
C. ergosin
D. ergocornin
E. ergocristin
493.Care dintre speciile de Rauwolfiasunt folosite pentru extragerea alcaloizilor:
A. Rauwolfia tetraphylla
B. Rauwolfia serpentina
C. Rauwolfia pennatifolia
D. Rauwolfia vomitoria
E. Rauwolfia micrantha
494.Preciza i care din urm toarele tipuri de alcaloizi nu sunt prezen i n Rauwolfiaeradix:
A. ajmalinic
B. ibogaminic
C. iohimbanic
D. lochnerinic
E. emetinic
495.Alcaloizi de tip iohimbanic se gasesc n:
A. Papaver somniferum
B. Rauwolfia serpentina
C. Secale cornutum
D. Harpagophytum procumbens
E. Rauwolfia vomitoria
496.Care din urmatoarele afirmatii despre Rauwolfiaserpentinasunt corecte?
A. Rauwolfia serpentina este un arbore nalt de 3-4 m cu frunze lanceolate dispuse opus si flori pe tipul 5 dispuse n
umbele
B. Rauwolfiae radix este un vechi remediu egiptean
C. dependent de doza administrata, reserpina are actiune hipertensiva, respectiv psihotropa
D. Rauwolfiae radix contine alcaloizi indolici de tip iohimbanic, lochnerinic si ajmalinic
E. tratamentul antihipertensiv cu Rauwolfia este contraindicat la bolnavii n a caror anamneza apar psihoza sau
psihopatii grave
497.Care din urmatoarele afirmatii privind cornul secarei sunt corecte?
A. ergocristina face parte din grupa alcaloizilor de tip aminoalcool
B. alcaloizii de tip peptidic sunt insolubili n apa
C. doar alcaloizii levogiri din cornul secarei manifesta actiune farmacologica
D. ergometrina se indica n migrena
E. prin hidrogenarea alcaloizilor lizergici se intensifica actiunea simpatolitica
498.Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte?
A. cocaina este un alcaloid indolic
B. Ipecacuanhae radix contine emetina si cefelina, alcaloizi izochinolinici
C. reserpina, alcaloidul principal din Secale cornutum intra n compozitia unor specialitati farmaceutice cu actiune
hipotensiva
D. alcaloizii lizergici se extrag din cornul secarei
E. Curara, extractul concretizat obtinut din scoartele unor liane din genurile Strychnos si Chondodendron, este
convulsivanta datorita continutului n stricnina
499.Care dintre tipurile de alcaloizi mentionati au ca precursor biosintetic triptofanul?
A. fisostigminic;
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
66
B. beta-carbolinic;
C. ergolinic;
D. chinolinic;
E. izochinolinic.
500.Care dintre alcaloizii enumerati au actiune ocitocica?
A. ergotamina;
B. ergometrina;
C. DH-ergocriptina;
D. DH-ergometrina;
E. DH-ergocristina.
501.Pentru efectul antimigrenos se folosesc urmatorii alcaloizi din Secalecornutum:
A. ergosina;
B. ergovalina;
C. ergotamina;
D. DH-ergotamina;
E. DH-ergotoxina.
502.Dintre alcaloizii enumerati, urmatorii sunt heteroiohimbanici:
A. ajmalina;
B. alstonina;
C. ajmalicina;
D. sarpagina;
E. reserpina.
503.Dintre perechile de alcaloizi enumerate mai jos alegeti-le pe cele din grupa ergotoxinei:
A. ergostina - ergostinina;
B. ergocriptina - ergocriptinina;
C. ergovalina - ergovalinina;
D. ergocornina - ergocorninina;
E. ergosina - ergosinina.
504.Enumerati aminoacizii care alcatuiesc catena peptidica a ergocriptinei:
A. valina;
B. leucina;
C. isoleucina;
D. fenilalanina;
E. prolina.
505.Alcatuiti structura rezerpinei alegandu-va segmentele necesare din lista de mai jos!
A. nucleu heteroiohimbanic.
B. nucleu iohimbanic.
C. acid trimetoxibenzoic (la C
18
).
D. acid trimetoxicinamic (la C
18
).
E. radicali metoxi (la C
11
si C
17
).
506.Care dintre alcaloizii din Strychni semensunt derivati metoxilati ai strichninei?
A. pseudostrichnina.
B. novacina.
C. alfa-colubrina.
D. beta-colubrina.
E. brucina.
507.Enumerati alcaloizii in structura carora intra fenil-alanina:
A. ergostina.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
67
B. ergocristina.
C. ergosina.
D. ergotamina.
E. ergocriptina.
508.Care afirmatii referitoare la produsul medicinal Rauwolfiaeradix sunt adevarate?
A. contine in principal emetina
B. contine alcaloizi indolici
C. scade frecventa cardiaca
D. are actiune hipertensiva
E. are efect sedativ in sensul echilibrarii psihice
509.Care din urmatorii alcaloizi au structura de tip iohimbanic?
A. ajmalina
B. iohimbina
C. reserpina
D. rescinamina
E. deserpidina
510.Care din urmatorii alcaloizi se gasesc in radacinile de Rauwolfia?
A. sanguinarina
B. reserpina
C. raubazina
D. serpentina
E. ajmalina
511.La utilizarea preparatelor antihipertensive cu Rauwolfiapot sa apara efecte secundare ca:
A. rinita cronica
B. constipatie cronica
C. diaree cronica
D. tulburari psihice
E. hipertensiune arteriala
512.Care afirmatii referitoare la reserpina sunt adevarate?
A. are actiune antihipertensiva
B. este un alcaloid indolic
C. are actiune parasimpatolitica
D. are proprietati tranchilizante
E. produce midriaza
513.Care afirmatii referitoare la administrarea reserpinei sunt adevarate?
A. se administreaza oral, dupa masa
B. nu se administreaza parenteral
C. se elimina prin lapte la femeile care alapteaza
D. traverseaza placenta
E. este contraindicata in sarcina
514.Care afirmatii sunt adevarate?
A. ajmalina are actiune simpaticolitica de tipul chinidinei
B. serpentina este hipotensiva
C. rescinamina are actiune hipotensiva mai puternica decat a reserpinei
D. deserpidina este hipertensiva
E. raubazina stimuleaza circulatia cerebrala
515.Reserpina este contraindicata in:
A. stari depresive
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
68
B. ulcer gastric
C. nevroze
D. colita
E. insuficienta renala grava
516.Secalecornutumcontine:
A. alcaloizi lisergici de tip aminoalcooli
B. alcaloizi lisergici de tip peptidic
C. alcaloizi de tip iohimbanic
D. alcaloizi clavinici
E. pigmenti de natura antrachinonica
517.Care din urmatorii alcaloizi din cornul de secara sunt de tip peptidic?
A. ergotamina
B. ergometrina
C. ergosina
D. ergocristina
E. ergocornina
518.Care din urmatorii aminoacizi participa la formarea catenei peptidice a alcaloizilor lisergici?
A. glicocolul
B. valina
C. leucina
D. prolina
E. fenilalanina
519.Care afirmatii referitoare la alcaloizii lisergici din cornul de secara sunt adevarate?
A. stimuleaza contractia fibrelor netede ale muschiului uterin
B. produc vasodilatatie periferica
C. produc vasoconstrictie periferica
D. se utilizeaza in metro- si menoragii
E. produc relaxarea fibrelor netede ale muschiului uterin
520.Urmatorii alcaloizi se utilizeaza in terapeutica pentru actiunea lor antiaritmica:
A. rezerpina
B. ergometrina
C. chinidina
D. ajmalina
E. ajmalicina
521.Care dintre alcaloizii mentionati au actiune cardiovasculara:
A. rezerpina
B. serpentina
C. codeina
D. ergotoxina
E. ergocriptina
522.Rezerpina:
A. rareste ritmul cardiac
B. este simpaticolitic
C. este alcaloid cuaternar
D. are nucleu izochinoleinic
E. are nucleu indolic
523.Care sunt alcaloizii principali din produsul Strychni semen?
A. stricnina
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
69
B. brucina
C. alfa-colubrina
D. beta-colubrina
E. izostricnina
524.Care din urm toarele afirma ii privind alcaloizii din Secalecornutumsunt corecte?
A. ergocriptina face parte din grupa alcaloizilor de tip aminoalcool
B. alcaloizii de tip aminoalcool sunt solubili n ap
C. deriva ii acidului izolisergic (dextrogir) nu manifest ac iune farmacologic
D. ac iunea ocitocic este imprimat de dubla leg tur dintre carbonii 9 i 10 ai acidului lisergic
E. administrarea prelungit sau excesul de ergometrin provoac vasoconstric ie arterial ce poate duce la gangrena
extremit ilor
525.Care din urm toarele afirma ii despre Strychni semen sunt corecte?
A. produsul se ob ine de la specia Strychnos toxifera
B. semin ele au form globuloas , diametru de 5 mm, culoare brun la exterior
C. stricnina i brucina sunt alcaloizii principali
D. stricnina i brucina sunt alcaloizi indolici
E. stricnina poate fi utilizat ca analeptic respirator
526.Care din urm toarele afirma ii referitoare la produsul vegetal Chinaecortexsunt adev rate?
A. con ine alcaloizi deriva i de la triptofan
B. alcaloizii principali au ca nucleu de baz flavanul
C. chinina are gust slab amar
D. chinidina are ac iune analgezic
E. alcaloizi chinolinici au fluorescen albastr
527.Alcaloizii chinolinici:
A. sunt r spndi i doar n familia Rubiaceae, genul Cinchona
B. chinina i chinidina au structur chimic diferit
C. cei mai utiliza i n terapie sunt cinconina i cinconidina
D. sunt contraindica i n sarcin i ulcer gastro-duodenal
E. se extrag din semin ele speciei Cinhcona succirubra
528.Care din afirma iile de mai jos, referitoare la Chinaecortexsunt adev rate?
A. chinina este antiaritmic
B. chinidina este antimalaric
C. con ine tanin catehic
D. chinina este astringent
E. se administreaz sub form de vin tonic
529.Vincae minoris herba.
A. se recomand n tumori cerebrale
B. con ine vindolin
C. are flori albastre
D. ac ioneaz vasodilatatoar cerebral
E. este cunoscut pentru utilizarea compu ilor s i n geriatrie
530.Vincae roseae herba:
A. con ine vincamin
B. are ac iune antitumoral prin alcaloizii dimeri
C. este lipsit de toxicitate
D. con ine alcaloizi tropanici
E. este hipoglicemiant prin alcaloizii monomeri
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
70
TEMA 12. ALCALOIZI PURINICI - GENERALIT I. PRODUSE VEGETALE CU ALCALOIZI
PURINICI
SUBIECTE TIP COMPLEMENT SIMPLU
531.Care din urm torii compu i nu are nucleu purinic:
A. teofilina
B. xantina
C. teobromina
D. cofeina
E. cocaina
532.Care din urm toarele afirma ii referitoare la alcaloizii purinici este fals ?
A. sunt deriva i N-metila i ai xantinei
B. se identific prin reac ia Vitali
C. cofeina are reac ie neutr
D. provin de la baze purinice
E. au ac iune stimulatoare asupra SNC
533.Unul din urm toarele produse vegetale nu se ncadreaz n grupa produselor vegetale cu alcaloizii
purinici:
A. Cocae folium
B. Coffeae semen
C. Mate folium
D. Theae folium
E. Guarana
534.Care din afirma ii urm toarele referitoare la produsul vegetal Coffeaesemeneste fals ?
A. produce cre terea indirect a diurezei
B. produsul se recolteaz de la o specie din famila Rutaceae
C. semin ele se ob in dup fermentarea fructelor mature i ndep rtarea pulpei
D. solubilitatea cofeinei n ap cre te cu temperatura
E. prin torefiere poliholozidele sunt degradate cu formarea de compu i solubili, colora i n brun i aroma i
535.n ce afec iune este indicat cofeina?
A. insomnie
B. ulcer gastric i duodenal
C. agita ie
D. hipotensiune arterial
E. hipertensiune arterial
536.Cofeina nu are ac iune:
A. inotrop pozitiv
B. de stimulare a centrului respirator
C. stimulatoare SNC
D. antidiareic
E. vasoconstrictoare
537.Care din afirma ii urm toarele referitoare la produsul vegetal Cacaosemennu este adev rat ?
A. este materie prim pentru extrac ia teobrominei
B. este materie prim pentru extrac ia untului de cacao
C. con ine alcaloizi chinolinici
D. dup torefiere, din semin ele degresate se ob ine pulberea de cacao
E. dup torefiere, din semin ele nedegresate se ob ine pulberea de ciocolat
538.Teobromina are ac iune:
A. anestezic local
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
71
B. relaxant a musculaturii netede
C. paralizant a musculaturii striate
D. sedativ
E. analgezic
539.Care din afirma ii urm toarele referitoare la produsul vegetal Theaefoliumeste adev rat ?
A. are un singur sort comercial
B. reprezint frunzele mature recoltate de la arbu tii Thea sinensis L.
C. con ine cocain
D. se ntrebuin eaz n prevenirea cancerului
E. ceaiul negru este folosit n fitoterapie
540.Care din afirma ii urm toarele referitoare la produsul vegetal Theaefoliumnu este adev rat ?
A. con ine compu i ai fluorului
B. se folose te n prevenirea cariei dentare
C. pentru ob inerea ceaiului verde produsul vegetal este stabilizat imediat dup recoltare prin u oar nc lzire pe
pl ci metalice
D. prin fermentare compu ii polifenolici se oxideaz , dnd aroma specific ceaiului negru
E. ceaiul verde este aromat
541.Cofeina:
A. se identific prin reac ia murexidului
B. este greu solubil n ap la cald
C. are nucleu imidazolic
D. este un alcaloid acid
E. are structura al turat
N
N N
N
H C H
3
CH
3
O
O
SUBIECTE TIP COMPLEMENT MULTIPLU
542.Sunt alcaloizi purinici:
A. teofilina
B. atropina
C. teobromina
D. cofeina
E. cocaina
543.Alcaloizii purinici
A. sunt deriva i S-metila i ai xantinei
B. sunt deriva i N-metila i ai xantinei
C. au 4 atomi de azot n pozi iile 1,3,4,7
D. au 4 atomi de azot n pozi iile 1,3,7,9
E. sunt alcaloizi ester
544.Alcaloizii purinici se g sesc n produsele vegetale:
A. Guarana
B. Coffeae semen
C. Mate folium
D. Tiliae flores
E. Theae folium
545.Care afirma ii despre alcaloizii din Coffeaesemensunt incorecte?
A. provin de la xantin
B. sunt compu i metila i
C. au nucleu purinic
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
72
D. se identific specific prin reac ia van Urk
E. au ca precursor biosintetic ornitina
546.Alcaloizii purinici:
A. au ac iune stimulatoare cortical
B. se folosesc n HTA
C. determin cre terea diurezei
D. combat migrena
E. au ca precursor biosintetic ornitina
547.Alcaloizii din Coffeaesemen:
A. provin de la indol
B. au azotul extraciclic
C. au nucleu chinolinic
D. se identific specific prin reac ia murexidului
E. au ca precursor biosintetic bazele purinice
548.Cofeina:
A. este un alcaloid neutru
B. se identific prin reac ia Vitali
C. are nucleu purinic
D. este solubil n ap doar la rece
E. are structura al turat
N
N N
N
C H
3
CH
3
CH
3
O
O
549.Cofeina este:
A. 1, 3, 5-trimetil xantina
B. un alcaloid baz cuaternar
C. contraindicat bolnavilor cu afec iuni de tip gastrit sau ulcer
D. alcaloid indolic
E. o substan alb
550.Care din afirma iile urm toare referitoare la produsul vegetal Coffeaesemensunt incorecte?
A. reprezint semin ele uscate, lipsite de tegument, de la specia Coffea arabica L.
B. provine de la o specie din familia Rutaceae
C. cofeina este singurul alacaloid purinic prezent n produs
D. prin torefiere cofeina devine brun i aromat
E. pentru ob inerea produsului vegetal fructele se supun fermenta iei
551.Cofeina:
A. reface rezervele energetice ale organismului
B. cre te tensiunea arterial prin efect inotrop negativ
C. produce vasoconstric ie
D. accelereaz tranzitul intestinal
E. este un stimulator medular la doze terapeutice
552.Care din afirma iile referitoare la cofeina sunt incorecte?
A. stimuleaz secre ia gastric
B. stimuleaz centrul respirator bulbar
C. produce vasodilata ie
D. este contraindicat n hipotensiune arterial
E. produce insomnie
553.Urm toarele produse vegetale con in alcaloizi purinici:
A. Colae semen
B. Cocae folium
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
73
C. Opium
D. Cacao semen
E. Guarana
554.Cacaosemense folose te pentru:
A. extrac ia industrial a cofeinei
B. ob inerea pulberii de cacao
C. con inutul n alcaloizi tropanici
D. ac iunea sa sedativ
E. ob inerea untului de cacao
555.Care din urm toarele afirma ii referitoare la produsul vegetal Theaefoliumsunt adev rate?
A. ceaiul negru este utilizat n fitoterapie
B. alcaloizii purinici se g sesc n produs sub form de combina ii cu taninurile
C. reprezint frunzele foarte tinere recoltate de la specia Thea sinensis L.
D. prin fermentare alcaloizii purinici se oxideaz , dnd aroma specific ceaiului negru
E. ceaiul verde se stabilizeaz prin nc lzire
556.Ac iunile produsului vegetal Theaefoliumsunt:
A. antioxidant
B. angioprotectoare
C. diuretic
D. sedativ
E. antinevralgic
557.Produsul vegetal Colaesemen:
A. provine de la o specie din familia Solanaceae
B. suprim foamea i setea
C. are ac iune diuretic
D. scade secre ia gastric
E. este contraindicat n hipotensiune arterial
558.Produsul vegetal Matefolium:
A. se folose te n surmenaj fizic i psihic
B. se recolteaz doar prim vara devreme
C. con ine ODP-uri
D. este sedativ
E. are ac iune antioxidant
559.Produsul vegetal Guarana:
A. reprezint semin ele ntregi ale speciei Paullinia cupana
B. con ine inulin
C. se recolteaz vara
D. con ine proantociani
E. se condi ioneaz sub form de batoane
TEMA 13. PROTOALCALOIZI - GENERALIT I. PRODUSE VEGETALE CU PROTOALCALOIZI.
PRODUSE CU PROTIDE
SUBIECTE TIP COMPLEMENT SIMPLU
560.Care din urm torii compu i este protoalcaloid:
A. morfina
B. efedrina
C. papaverina
D. atropina
E. reserpina
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
74
561.Efedrina se utilizeaz n:
A. tensiune intraocular
B. bron it astmatiform
C. hipertensiune arterial
D. glaucom
E. adenom de prostat
562.Efedrina este contraindicat n:
A. astm incipient
B. bron it astmatiform
C. tuse convulsiv
D. glaucom
E. rinite
563.Colchicina:
A. este nlocuit n terapeutic cu demecolcina
B. este antigutoas prin eliminarea acidului uric
C. este antimicotic
D. stimuleaz diviziunea celular
E. este un alcaloid propriu-zis
564.Produsul vegetal Ephedraeherba:
A. se nume te iarb de negi
B. con ine efedrin , cu structura al turat
C. este indicat n adenomul de prostat
D. se ob ine de la specia Ephedra officinalis L.
E. are ac iune antigutoas prin efedrin
CH
3
NHCH
3
OH
565.Produsul vegetal Capsici fructusnu con ine:
A. carotenoide
B. acid ascorbic
C. capsaicine
D. alcaloizi propriu-zi i
E. ulei gras
566.Care din afirma iile urm toare referitoare la utiliz rile produsului Gelatinaeste fals ?
A. agent de suspendare n tehnologia farmaceutic
B. mediu de cultur n microbiologie
C. film absorbabil n chirurgie
D. hemostatic local
E. material de sutur n chirurgie
SUBIECTE TIP COMPLEMENT MULTIPLU
567.Protoalcaloizii:
A. sunt amine sau amide
B. au azotul intraciclic
C. au ca precursor biosintetic triptofanul
D. principali sunt cofeina, teofilina i teobromina
E. au ca precursor biosintetic fenilalanina i tirozina
568.Efedrina:
A. este un protoalcaloid
B. are ac iune bronhodilatatoare
C. este contraindicat n HTA
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
75
D. se extrage din Chelidonii herba
E. se folose te n crizele de astm bron ic
569.Produsul vegetal Ephedraeherba:
A. se nume te iarb de crcel
B. con ine efedrin , cu structura al turat
C. este contraindicat n adenomul de prostat
D. se ob ine de la specia Ephedra distachya L.
E. are ac iune simpatomimetic
N
CH
3
NHCH
3
OH
570.Colchicina:
A. este un pseudoalcaloid
B. se folose te n tratamentul simptomatic al crizelor de gut
C. opre te diviziunea celular n metafaz
D. se extrage dintr semin ele brndu ei de prim var
E. se folose te n terapeutic pentru c diferen a dintre doza terapeutic i doza toxic este mare
571.Capsici fructus:
A. con ine acid ascorbic
B. are ac iune emolient
C. se folose te n mialgii lombo-sciatice
D. se ob ine de la o specie din familia Solanaceae
E. se recolteaz n stadiu imatur
572.ISOREL:
A. con ine extract de ricin
B. are ac iune imunomodulatoare
C. se folose te ca antigripal
D. A este avizat de ANM
E. ac ioneaz prin lectine i poliholozide
573.Lectinele:
A. sunt anticorpi
B. sunt toxice
C. sunt enzime
D. au propriet i aglutinante
E. sunt proteine
574.Urticaeradix:
A. reprezint r d cinile recoltate de la specia Lamium album L.
B. con ine UDA
C. este indicat n cancerul de prostat
D. are ac iune antiinflamatoare i imunostimulatoare
E. con ine poliholozide
575.Gelatina:
A. con ine aminoacizi
B. este o enzim
C. se folose te n tehnologia farmaceutic drept baz de unguent
D. este hemostatic local
E. este solubil n ap
576.Care din urm toarele produse se folosesc ca material de sutur n interven iile chirurgicale?
A. Catgut
B. Filum bombicis tortum sterile
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
76
C. Hirudo medicinalis
D. Gelatina
E. Papainum
577.Urm torii compu i sunt proteine edulcorante:
A. papaina
B. thaumatina
C. hirudina
D. monellina
E. miraculina
578.Veninul de albin :
A. con ine hialuronidaz
B. are ac iune hemostatic
C. se administreaz sub form liofilizat
D. con ine vitamina K
E. se folose te n mialgii
579.Veninul de arpe:
A. con ine toxalbumine
B. are ac iune anticoagulant
C. este analgezic
D. con ine histamin
E. se folose te n dureri reumatice
TEMA 14. PRODUSE VEGETALE CU ENZIME
SUBIECTE TIP COMPLEMENT SIMPLU
580.Enzimele nu sunt de natur :
A. mineral
B. animal
C. bacterian
D. micotic
E. vegetal
581.Care din urm toarele asocieri compus chimic utilizare terapeutic este fals ?
A. papaina insuficien enzimatic gastro-duodenal
B. chimiopapaina hernie de disc
C. bromelina insuficien pancreatic exocrin
D. ficina enterite
E. hialuronidaza hemoragii
582.Care din urm toarele asocieri compus chimic denumirea popular a produsului este adev rat ?
A. papaina fructele de papayer
B. chimiopapaina frunzele de papayer
C. bromelina pulpa fructelor de ananas
D. ficina fructul de smochin
E. hialuronidaza venin de arpe
583.Care din urm toarele afirma ii referitoare la produsul Hirudomedicinaliseste fals ?
A. se folose te n tromboze
B. este un produs animal
C. hirudina are ac iune de activare a trombinei
D. n prezent hirudina se ob ine prin recombin ri tehnologice
E. saliva lipitorilor con ine o enzim numit hirudin
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
77
584.Veninul de arpe:
A. are ac iune hemostatic
B. con ine hialuronidaz
C. este antitrombotic
D. reprezint secre ia ca atare a glandelor pereche situate pe maxilarul superior al mai multor specii de erpi
venino i
E. se folose te sub form de preparat sterilizat
SUBIECTE TIP COMPLEMENT MULTIPLU
585.Care din afirma iile urm toare referitoare la produsul Papainumsunt incorecte?
A. este complexul enzimatic separat din latexul fructelor imature recoltate de la specia Ananas comosus L.;
B. con ine enzime proteolitice;
C. papaina se folose te n insuficien a enzimatic gastro-intestinal ;
D. chimiopapaina este o enzim digestiv de substitu ie;
E..chimiopapaina se folose te n sciatica produs de hernia de disc
586.Bromelina:
A. se extrage din pulpa fructelor de Ananas comosus L.;
B. con ine enzime proteolitice;
C. se asociaz cu antibioticele n edemele post-traumatice;
D. se folose te n diaree;
E. are ac iune antiinflamatoare.
587.Care din afirma iile urm toare referitoare la produsul vegetal Fici caricaefructussunt adev rate?
A. ficina se extrage din latexul lujerilor speciei Ficus carica L.;
B. fructele se utilizeaz n constipa ie cronic ;
C. fructele con in un complex de amilaze;
D. ficina este antiinflamatoare;
E. fructele se recomand diabeticilor.
588.Care din afirma iile urm toare referitoare la produsul vegetal Hordei fructusetherbasunt
adev rate?
A. partea supraterestr se recolteaz nainte de nflorire;
B. se utilizeaz cariopsele germinate;
C. sucul extras din herba se utilizeaz pentru aport de enzime, minerale i vitamine;
D. specia produc toare este orezul;
E. con ine superoxid dismutaz (SOD).
589.Superoxid-dismutaza:
A. intr n comozi ia produsului vegetal Papayae folium
B. are ac iune antiinflamatoare
C. se folose te n conjunctivite
D. este un radical liber
E. se inactiveaz la temperaturi sub 40
0
C
590.Urm toarele produse sunt proteine inerte:
A. hirudina
B. protamina
C. gelatina
D. catgutul
E. fir steril de m tase chirurgical
591.Printre cele mai importante substan e azotate nealcaloidice se num r :
A. lecitinele;
B. enzimele;
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
78
C. peptide farmacodinamic active;
D. proteine inerte;
E. proteine edulcorante.
592.Hirudina:
A. se g se te n veninul speciei Hirudo medicinalis;
B. se ob ine prin recombinare tehnologic ;
C. are propriet i superioare heparinei;
D. este coagulant ;
E. este o enzim .
593.Lycopodium:
A. reprezint partea supraterestr a speciei Lycopodium clavatum L.;
B. se folose te pentru propriet ile sicative n afec iuni dermatologice;
C. este o pulbere fin , onctuoas ;
D. adsoarbe gazele din intestin;
E. .are ac iune topic
594.Care din afirma iile urm toare referitoare la produsul vegetal Carbomedicinalissunt incorecte?
A. se ob ine prin distilarea cu vapori de ap a lemnului diferitelor specii de arbori;
B. coloreaz scaunul n negru;
C. absoarbe gazele din intestin;
D. se utilizeaz n meteorism, colici i flatulen ;
E. nu se adsoarbe din intestin.
595.Analiza chimic calitativ a produselor vegetale:
A. const n extrac ia succesiv a produselor vegetale cu solven i de polarit i diferite
B. folose te metode de determinare a con inutului n principii active a produselor vegetale
C. are drept scop separarea principalelor grupe de compu i naturali din produsele vegetale
D. folose te reac ii de identificare specifice grupelor de principii active, corespunz toare caracterelor microscopice
ale produselor vegetale
E. folose te analiza separat a 3 solu ii extractive: eteric , alcoolic i apoas
596.Solu ia extractiv eteric :
A. con ine compu i hidrofili
B. se ob ine prin extrac ie la rece (agitare)
C. se supune evapor rii la flac r
D. este ntodeauna incolor
E. con ine compu i lipofili
597.Solu ia extractiv alcoolic :
A. con ine compu i hidrofili
B. poate fi hidrolizat
C. se ob ine prin refluxare
D. are culoare ro ie dac con ine flavonozide
E. con ine compu i lipofili
598.Solu ia extractiv apoas :
A. con ine compu i lipofili
B. nu se poate conserva deoarece este repede invadat de microorganisme
C. se ob ine prin men inerea pe baia de ap n fierbere 30 minute
D. are culoare galben datorit con inutului n beta-caroten
E. con ine compu i hidrofili
599.Analiza farmacognostic :
A. se aplic doar speciilor cunoscute
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
79
B. are ca scop determinarea identit ii, purit ii i calit ii produselor vegetale
C. folose te numai metode calitative
D. se aplic n cadrul disciplinei de Botanic farmaceutic
E. utilizeaz no iuni de botanic i chimie
TEMA 15. FITOTERAPIE
SUBIECTE TIP COMPLEMENT SIMPLU
600.Care din urm toarele produse vegetale cu ac iune sedativ prezint aceast ac iunea datorit
con inutului n rezine?
A. Passiflorae herba
B. Mellisae folium
C. Avenae herba
D. Strobuli lupuli
E. Kava-kava rhizoma
601.Care din urm toarele produse vegetale cu ac iune sedativ prezint aceast ac iunea datorit
con inutului n alcaloizi?
A. Passiflorae herba
B. Mellisae folium
C. Avenae herba
D. Strobuli lupuli
E. Kava-kava rhizoma
602.Care din urm toarele produse vegetale are ac iune stimulatoare asupra SNC datorit unor
constituen i ai uleiului volatil?
A. Coffeae semen
B. Naphae aeth.
C. Theae folium
D. Mate folium
E. Guarana
603.Urm torul produs vegetal are ac iune stimulatoare medular , la doze terapeutice:
A. Mate folium
B. Theae folium
C. Guarana
D. Strychni semen
E. Colae semen
604.Urm torul produs vegetal are ac iune analgezic morfinomimetic :
A. Secale cornutum
B. Coffeae semen
C. Cocae folium
D. Belladonnae folium
E. Opium
605.Urm torul produs vegetal are ac iune anestezic local :
A. Secale cornutum
B. Coffeae semen
C. Cocae folium
D. Belladonnae folium
E. Opium
606.Urm torul produs vegetal are ac iune curarizant :
A. Curara
B. Coffeae semen
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
80
C. Cocae folium
D. Belladonnae folium
E. Opium
607.Urm torul produs vegetal are ac iunea antitusiv :
A. Curara
B. Secale cornutum
C. Cynosbati fructus
D. Glauci herba
E. Carbo medicinalis
608.Urm torul produs vegetal are ac iune antiaritmic :
A. Croci stigmata
B. Cinnamomi cortex
C. Faex medicinalis
D. Hirudo medicinalis
E. Sarothamni scoparii herba
609.Urm torul produs vegetal are ac iune antianginoas :
A. Opium
B. Arnicae flores
C. Balsamum canadensis
D. Menthae folium
E. Salviae folium
610.Urm torul produs vegetal are ac iune vasodilatatoare cerebral i periferic :
A. Oleae folium
B. Arthemisiae herba
C. Pix liquida
D. Valerianae rhizoma cum radicibus
E. Vincae minoris herba
611.Urm torul produs vegetal are ac iune diuretic :
A. Condurango cortex
B. Gentianae radix
C. Scopoliae rhizoma
D. Juniperi fructus
E. Nicotianae folium
612.Urm torul produs vegetal are ac iune emetic :
A. Ipecacuanhae radix
B. Melissae folium
C. Zingiberis rhizoma
D. Belladonae folium
E. Millefolii flores
613.Care din urm toarele produse vegetale indicate n meteorism i flatulen nu con ine ulei volatil?
A. Anisi fructus
B. Coriandri fructus
C. Carvi fructus
D. Carbo medicinalis
E. Foeniculi fructus
614.Care din urm toarele produse are ac iune antitrombotic ?
A. Hirudo medicinalis
B. Medicaginis herba
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
81
C. veninul de arpe
D. veninul de albin
E. Gelatina
615.Urm torul produs vegetal se folose te n dislipidemii:
A. Croci stigmata
B. Bromelinum
C. Oleae folium
D. Hordei fructus et herba
E. Papainum
616.Urm torul produs vegetal se folose te n hiperuricemii i gut :
A. Stramonii folium
B. Galegae herba
C. Ephedrae herba
D. Capsici fructus
E. Colchici semen
617.Urm torul produs vegetal se folose te n diabetul zaharat noninsulinodependent:
A. Stramonii folium
B. Galegae herba
C. Ephedrae herba
D. Capsici fructus
E. Colchici semen
618.Urm torul produs vegetal are ac iune imunomodulatoare:
A. Scopoliae rhizoma
B. Belladonnae folium
C. Medicaginis herba
D. Visci stipites
E. Cynosbati fructus
619.Urm torul produs vegetal are ac iune anticanceroas :
A. Coffeae semen
B. Opium
C. Vincae roseae herba
D. Vincae minoris herba
E. Curara
620.Care din urm toarele produse vegetale cu ac iune antiinfec ioas ac ioneaz prin alcaloizi:
A. Cinnamomi cortex
B. Caryophyli flores
C. Melissae folium
D. Pini turiones
E. Chinae cortex
621.Urm torul produs vegetal are ac iune superioar prin fitocomplex comparativ cu principiile active
pure:
A. Menthae folium
B. Valerianea rhizoma cum radicibus
C. Thymi herba
D. Caryophylli flores
E. Eucalypti folium
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
82
SUBIECTE TIP COMPLEMENT MULTIPLU
622.Care din urm toarele produse vegetale cu ac iune sedativ prezint aceast ac iunea datorit unor
constituen i ai uleiului volatil?
A. Passiflorae herba
B. Mellisae folium
C. Tiliae flores
D. Strobuli lupuli
E. Kava-kava rhizoma
623.Care din urm toarele produse vegetale cu ac iune sedativ prezint aceast ac iunea datorit unor
constituen i ai uleiului volatil?
A. Valerianea rhizoma cum radicibus
B. Avenae herba
C. Strobuli lupuli
D. Lavandulae flores
E. Kava-kava rhizoma
624.Urm toarele produse vegetale au ac iune analeptic respiratorie:
A. Lavandulae flores
B. Lobeliae herba
C. Cytisi semen
D. Camphora
E. Sarothamni scoparii herba
625.Urm toarele produse vegetale au ac iune antimigrenoas :
A. Secale cornutum
B. Tanaceti parthenii flores
C. Vincae minoris herba
D. Canabis herba
E. Tagetes flores
626.Urm toarele produse vegetale au ac iune antiasmatic :
A. Menthae folium
B. Propolis
C. Hippophae fructus
D. Petasitidis rhizoma
E. Ephedrae herba
627.Urm toarele produse vegetale se utilizeaz n astm bron ic:
A. Lycopodium
B. Belladonnae folium et radix
C. Petasitidis rhizoma
D. Ephedrae herba
E. Cocae folium
628.Urm toarele produse vegetale au ac iune expectorant :
A. Eucalypti folium
B. Juniperi fructus
C. Niaouli aeth.
D. Balsamum Tolutanum
E. Ipecacuanhae radix
629.Care din urm toarele produse vegetale cu ac iune expectorant prezint aceast ac iunea datorit
con inutului n ulei volatil?
A. Balsamum Tolutanum
B. Eucalypti folium
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
83
C. Benzoe
D. Thymi herba
E. Serpylli herba
630.Urm toarele produse vegetale au ac iune antihipertensiv :
A. Chelidoni herba
B. Ipecacuanhae radix
C. Rauwolfiae radix
D. Canangae aeth.
E. Caryophylli flores
631.Urm toarele produse vegetale au ac iune vasoconstrictoare local :
A. Curara
B. Secale cornutum
C. Ephedrae herba
D. Cocae folium
E. Mentholum
632.Care din produsele vegetale cu ac iune orexigen con in principii amare?
A. Aurantii pericarpium
B. Citrii pericarpium
C. Absinthii herba
D. Condurango cortex
E. Zingiberis rhizoma
633.Urm toarele produse vegetale au ac iune antiulceroas :
A. Opium
B. Absinthi herba
C. Chamomillae flores et aeth.
D. Millefolii flores et aeth.
E. Thymi herba
634.Urm toarele produse vegetale au ac iune antiemetic :
A. Opium
B. Menthae folium
C. Zingiberis rhizoma.
D. Melissae folium
E. Ipecacuanhae radix
635.Urm toarele produse vegetale au ac iune coleretic-colagog :
A. Chelidonii herba
B. Berberidis cortex
C. Bardanae radix et folium
D. Colae semen
E. Terebinthina communis
636.Urm toarele produse vegetale cu alcaloizi tropanici au ac iune antispastic :
A. Belladonnae radix
B. Scopoliae rhizoma
C. Hyosciami folium
D. Cocea folium
E. Opium
637.Urm toarele produse vegetale sunt indicate n meteorism i flatulen :
A. Carbo medicinalis
B. Absinthi herba
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
84
C. Foeniculi fructus
D. Millefolii flores et aeth.
E. Thymi herba
638.Urm toarele produse vegetale sunt folosite ca antianemice:
A. Medicaginis herba
B. Tagetes flores
C. Faex medicinalis
D. Cynosbati fructus
E. Urticae folium
639.Urm toarele produse vegetale ac ioneaz asupra aparatului genital feminin:
A. Secale cornutum
B. Hydrastidis rhizoma
C. Salviae folium
D. Hippophae fructus
E. Urticae radix
640.Urm toarele produse vegetale au ac iune antiinfec ioas :
A. Canabis herba
B. Opium
C. Artemisiae annuae herba
D. Propolis
E. Chinae cortex
641.Urm toarele produse vegetale cu ac iune antiinfec ioas ac ioneaz prin constituen ii uleiului volatil:
A. Cinnamomi cortex
B. Caryophyli flores
C. Melissae folium
D. Pini turiones
E. Chinae cortex
642.Urm toarele produse vegetale se folosesc n afec iuni dermatologice:
A. Pix liquida
B. Caryophyli flores
C. Balsamum Peruvianum
D. Balsamum Tolutanum
E. Pix cadi
643.Urm toarele produse vegetale se folosesc ca revulsive i antipruriginoase:
A. Balsamum Peruvianum
B. Benzoe
C. Camphora
D. Mentholum
E. Terebinthina communis
644.Produsele vegetale care intr sub inciden a legii toxicelor i stupefiantelor sunt:
A. Opium
B. Canabis herba
C. Coffeae semen
D. Hashish
E. Myristicae semen et aeth.
645.Urm toarele produse vegetale pot fi administrate pentru efectul antiemetic n r ul de sarcin :
A. Camphora
B. Carvi fructus
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
85
C. Menthae aeth.
D. Melissae aeth.
E. Zingiberis rhizoma
646.Urm toarele produse vegetale cu uleiuri volatile au ac iune sedativ :
A. Valerianae rhizoma cum radicibus
B. Menthae folium
C. Lavandulae flores
D. Anisi fructus
E. Pini turiones
647.Din urm toarele produse vegetale se ob in extracte standardizate:
A. Opium
B. Ginkgo bilobae folium
C. Digitalis purpureae folium
D. Propolis
E. Vitis viniferae folium et semen
648.Extractul standardizat este:
A. un medicament
B. extractul cu con inut n principii active cunoscut
C. un produs de calitate superioara fa de extractele nestandardizate
D. un supliment alimentar
E. ob inut prin refluxare
649.Care din afirma iile urm toare, referitoare la analiza chimic general , sunt adev rate?
A. solu ia extractiv apoas con ine compu i lipofili
B. se fac extrac ii succesive
C. se folosesc solven i de polarit i diferite
D. solu ia extractiv eteric con ine compu i hidrofili
E. se aplic doar la speciile medicinale cunoscute
650.Analiza farmacognostic :
A. este o metodologie de studiu a produselor vegetale
B. este disciplina care se ocup de studiul produselor vegetale
C. se aplic doar la speciile medicinale cunoscute
D. stabile te identitatea, puritatea i calitatea produselor vegetale
E. cuprinde doar examinarea macroscopic i microscopic a produselor vegetale
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
86
BIBLIOGRAFIE:
1. Bucur Laura - Farmacognozie, Editura Muntenia, Constan a, 2008.
2. * * * FR X, Editura Medical , Bucure ti, 1993.
3. Ciulei I. Grigorescu Em. St nescu U. Plante medicinale, fitochimie i fitoterapie, vol II,
Editura Medical , Bucure ti, 1993.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
1
R SPUNSURI SEM. II
NR. CRT. R SPUNS
1. E
2. C
3. A
4. B
5. A
6. C
7. B
8. B
9. D
10. B
11. A
12. C
13. A
14. B
15. B
16. A
17. C
18. E
19. C
20. D
21. A, B, E
22. C, E
23. A, E
24. A, C, E
25. A, B, C, D
26. B, D
27. A, B, C, D
28. A, B, D
29. B, D
30. B, C, D, E
31. C, E
32. A, C, D, E
33. A, B, C
34. B, E
35. A, B, D, E
36. B, C, D, E
37. A, B
38. B, C, D, E
39. B, C
40. A, B, D, E
41. B, C, E
42. A, B, C, D
43. A, C, D, E
44. A, B, C
45. B, C
46. B, D, E
47. A, B, C, D
48. A, D, E
49. A, B, D, E
50. A, C, D
51. B, C, D, E
52. A, B, E
53. A, C
54. A, B, C
55. A, D
56. A, B, D, E
57. A, B, C, D
58. A, B. D
59. A, B, C, E
60. B, D, E
61. A, B, C, E
62. A, C, E
63. A, B, C, D
64. A, B, C
65. A, C, D, E
66. A, B, C, D
67. C, E
68. A, B, D, E
69. B, C
70. B, C
71. B
72. D
73. A
74. B
75. B
76. A
77. B
78. E
79. C
80. B, C, D
81. A, C, E
82. B, C, E
83. B, C, E
84. B, D
85. A, C, E
86. A, B, D
87. B, C, E
88. A, B
89. C, D, E
90. A, C
91. A, C, D, E
92. D, E
93. A, C, D
94. B, C
95. A, B, D
96. A, B
97. A, B, C, E
98. C, D, E
99. A, C
100. A, D, E
101. A, C, D
102. A, C, E
103. B, D
104. B, C
105. A, B, C
106. B, C, E
107. B, C, E
108. A, D
109. B
110. B
111. D
112. C
113. A
114. B
115. A
116. C
117. C, D
118. A, D
119. A, E
120. A, C, E
121. D, E
122. B, D
123. B, C, D
124. A, B, C
125. C, E
126. A, B, C, D
127. A, B, D, E
128. B, E
129. B, C, D, E
130. A, B, C, E
131. B, D, E
132. B, C, E
133. A, C, E
134. B, E
135. A, C, D
136. D, E
137. D, E
138. C, E
139. A, B, D
140. B, C, D
141. A, D, E
142. A, C, D
143. A
144. B
145. A
146. E
147. C
148. D
149. E
150. C
151. B
152. E
153. C
154. D
155. C
156. E
157. D
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
2
158. D
159. E
160. E
161. B, D
162. A, B, D, E
163. B, C, D
164. B, D, E
165. B, C
166. B, D, E
167. D, E
168. C, D
169. B, C
170. A, B, C, D
171. B, C
172. B, D
173. C, D, E
174. B, D, E
175. A, D, E
176. A, B, C
177. A, C, E
178. A, B, E
179. B, C, D, E
180. A, B, C
181. C, E
182. C, E
183. A, C, D
184. A, B, D
185. B, C
186. A, B, C, E
187. A, B, D, E
188. A, B, E
189. A, B
190. B, C, D
191. D, E
192. A, B, C, E
193. A, B, E
194. B, D
195. A, E
196. B, D
197. C, E
198. A, B
199. B, C
200. B, D, E
201. D
202. C
203. E
204. C
205. D
206. C
207. A
208. B
209. C
210. C
211. B, D, E
212. B, C, E
213. B, D
214. B, C
215. C, E
216. B, C
217. A, B, C, E
218. B, C
219. A, C
220. B, C, E
221. A, C, D
222. A, C, D
223. A, B
224. C, E
225. A, B, D
226. A, B
227. A, B, D, E
228. A, B, D, E
229. B, D
230. A, B, C, D
231. A, C, D, E
232. A, B, C
233. A, D, E
234. A, B
235. C, D, E
236. D
237. C
238. E
239. A
240. E
241. A
242. E
243. C
244. B
245. A
246. B
247. C
248. B, D
249. A, B, C, E
250. A, B, C
251. A, B, C
252. A, D
253. C, E
254. D, E
255. A, B, C, E
256. A, B, D, E
257. B, D, E
258. B, C
259. B, C
260. A, D, E
261. A, B, C
262. A, B, E
263. A, C, D
264. B, C, D
265. A, D
266. B, C
267. A, E
268. A, C, E
269. A, C, D, E
270. E
271. D
272. C
273. D
274. E
275. B
276. B
277. B
278. B
279. E
280. B, D, E
281. A, B
282. A, B, C
283. A, C, E
284. A, B, C
285. B, C, E
286. B, C, D
287. C, E
288. B, C, E
289. A, B, C, E
290. B, C, D
291. A, C, D
292. A, B, E
293. C, D, E
294. A, B
295. B, D, E
296. A, B, C
297. A, B, E
298. C, D, E
299. C, D
300. A, D, E
301. B, C, E
302. A, B, D
303. B
304. C
305. E
306. A
307. C
308. B
309. A
310. C
311. A
312. B
313. B
314. C
315. A, B, C
316. D, E
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
3
317. C, E
318. B, C
319. B, D
320. A, E
321. B, D
322. A, B, E
323. B, C, D, E
324. A, C, D
325. A, E
326. B, C, D, E
327. A, B, C, E
328. A, B, E
329. A, B, C
330. A, B, E
331. B, D
332. A, B, C
333. A, B, E
334. C, D, E
335. A, D, E
336. A
337. E
338. B
339. C
340. B
341. C
342. D
343. C
344. B
345. D
346. E
347. D
348. A
349. B
350. D
351. C
352. D
353. A
354. B
355. B, C, E
356. B, C, D
357. A, D, E
358. A, B, D
359. C, E
360. B, D
361. C, D, E
362. A, B
363. B, C, D
364. A, B
365. A, C, D
366. B, C, E
367. B, C
368. A, E
369. B, D
370. A, B, E
371. A, C
372. A, D
373. A, D
374. A, B, C, E
375. A, B, E
376. B, D
377. A, C, D, E
378. A, E
379. A, B
380. A, B, E
381. A, C
382. A, C, E
383. B, D, E
384. A, B, D
385. B, C, D, E
386. D
387. B
388. D
389. E
390. C
391. C
392. A
393. C
394. B
395. C
396. E
397. D
398. B
399. A
400. C
401. A
402. B
403. E
404. E
405. C
406. C
407. E
408. B, E
409. A, B, E
410. B, C, D
411. B, E
412. A, C, D
413. A, B
414. D, E
415. B, D
416. C, D, E
417. A, B, D, E
418. B, C, D
419. A, C, D, E
420. D, E
421. A, B, C
422. A, B, C, E
423. B, C, E
424. A, B, D, E
425. B, C, E
426. B, C, D, E
427. A, B, D
428. B, C
429. A, E
430. A, C, D, E
431. B, C
432. B, D
433. B, C, D
434. A, C, D
435. A, B, C, D
436. C, D
437. B, C, D
438. B, C, E
439. C, D, E
440. A, C, D
441. A, B, C, E
442. A, C, D
443. A, B, C, E
444. A, C, E
445. D, E
446. A, B, C, D
447. A, B, C, D
448. B, C, D
449. A, B, C, E
450. A, B, C, D
451. A, B, C, E
452. A, B, D
453. A, B
454. A, C
455. A, C, D
456. A, C, D, E
457. B, C, D, E
458. C, D
459. B, D
460. A, B, C, D
461. A, B, E
462. C, E
463. A, C, D
464. B, C, D
465. C, D, E
466. B, D
467. A, D
468. A, D, E
469. A, B, E
470. A, B, C, D
471. D
472. C
473. A
474. D
475. D
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
4
476. E
477. B
478. B
479. D
480. B
481. E
482. A
483. B, C
484. A, C
485. A, B, D
486. B, C, E
487. A, B, E
488. B, D
489. B, C, E
490. B, C, D
491. B, D
492. B, D, E
493. A, B, D, E
494. B, E
495. B, E
496. D, E
497. B, C, E
498. B, D
499. A, B, C, D
500. A, B
501. C, D
502. B, C
503. B, D
504. B, E
505. B, C, E
506. C, D, E
507. A, B, D
508. B, C, E
509. B, C, D, E
510. B, C, D, E
511. A, C, D
512. A, B, D
513. A, C, D, E
514. A, B, C, E
515. A, B, D, E
516. A, B, D, E
517. A, C, D, E
518. B, C, D, E
519. A, C, D
520. C, D
521. A, B, D, E
522. A, B, E
523. A, B
524. B, C, D, E
525. C, D, E
526. A, E
527. A, D
528. C, E
529. C, D, E
530. B, E
531. E
532. B
533. A
534. B
535. D
536. D
537. C
538. B
539. D
540. E
541. A
542. A, C, D
543. B, D
544. A, B, C, E
545. D, E
546. A, C, D
547. D, E
548. A, C, E
549. C, E
550. B, C, D
551. C, D
552. C, D
553. A, D, E
554. B, E
555. B, C, E
556. A, B, C
557. B, C
558. A, C, E
559. D, E
560. B
561. B
562. D
563. A
564. B
565. D
566. E
567. A, E
568. A, B, C
569. A, C, D, E
570. B, C
571. A, C, D
572. B, D, E
573. B, D, E
574. B, D, E
575. A, D
576. A, B
577. B, D, E
578. A, C, E
579. A, C, E
580. A
581. E
582. A
583. C
584. A
585. A, D
586. B, C, E
587. A, B, D
588. A, B, C, E
589. B, C
590. C, D, E
591. B, C, D, E
592. B, C, E
593. B, C, E
594. A, C, E
595. A, C, E
596. B, E
597. A, B, C
598. B, C, E
599. B, E
600. D
601. C
602. B
603. D
604. E
605. C
606. A
607. D
608. E
609. B
610. E
611. D
612. A
613. D
614. A
615. C
616. E
617. B
618. D
619. C
620. E
621. B
622. B, C, E
623. A, D, E
624. B, C, D
625. A, B
626. D, E
627. B, C, D
628. A, C, D, E
629. B, D, E
630. C, D
631. B, C, D, E
632. A, B,C, D
633. C, D
634. B, C, D
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
5
635. A, B, C
636. A, B, C
637. A, C
638. C, D, E
639. A, B, C
640. C, D, E
641. A, B, C, D
642. A, C, E
643. C, D, E
644. A, B, D, E
645. D, E
646. A, C
647. B, D, E
648. B, C
649. B, C
650. A, D
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com