Sunteți pe pagina 1din 1

www.next-gen.

ro
DECLARAIE
(specimen semntur)
Subsemnatul/a _______________________________,domiciliat/ n (adresa complet)
______________________________________________________________________,
posesor/posesoare al/a crii de identitate seria_______nr._______________, emis de
ctre _________________, la data de___/____/_______, avnd codul numeric
personal:
cunoscnd sanciunile prevzute de art.22 din !odul penal cu privire la "alsul n declaraii,
prin prezenta declar pe proprie rspundere c acesta este specimenul meu de
semntur:

#au prezenta declaraie pentru a$mi servi la S! %&'()&% !*++,%-!.(-*%S S/0 n
vederea completrii dosarului de personal.
Semnata astzi: ___/___/______ (ziua/luna/anul)

Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate n conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
#eclarant/:____________________
(numele n clar si semntura)
S.C. NextGen Communications S.R.L., Bucureti, Sos. Bucuresti Ploiesti, nr. 42-44, BBTP, Caldirea A, Aripa A2, Etaj 2, Sector 1,
013!
"a#$ 021%31.&'.'(, E)ail$ o**ice+ne#t-,en.ro, -40%11'!'%200', C./ 01241('3, Cap. Soc. .4'!.0'0 012