Sunteți pe pagina 1din 8

Buletin informativ

Conform art. 5 alin. 2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public
Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc este instituie public, cu personalitate juridic,
sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale.
Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc este organizat i uncioneaz !n temeiul
principiului tripartitismului.
Agenia Naional aplic politicile i strategiile pri"ind ocuparea orei de munc i ormarea
proesional a persoanelor !n cutarea unui loc de munc, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei i
Proteciei Sociale, a"#nd urmtoarele obiecti"e principale$
a% stimularea ocuprii orei de munc i creterea gradului de ocupare a orei de munc&
b% pre"enirea omajului&
c% participarea persoanelor alate !n cutarea unui loc de munc la ser"iciile de ormare proesional&
d% asigurarea egalitii de anse pe piaa intern a orei de munc i combaterea oricror orme de
discriminare pe piaa muncii&
e% creterea incluziunii sociale&
% protecia persoanelor !n cadrul sistemului asigurrilor pentru omaj&
g% acilitarea liberei circulaii a lucrtorilor !n statele membre ale 'niunii (uropene i !n statele semnatare
ale Acordului pri"ind Spaiul (conomic (uropean, precum i !n alte state cu care )om#nia a !nc*eiat tratate,
acorduri, con"enii i !nelegeri&
*% sprijinirea cetenilor rom#ni !n "ederea !ncadrrii !n munc !n statele cu care )om#nia nu are !nc*eiate
acorduri bilaterale !n domeniul orei de munc.
Agenia Naional are !n subordine urmtoarele uniti cu personalitate juridic$
+ ageniile pentru ocuparea orei de munc judeene i a municipiului ,ucureti&
+ centrele regionale de ormare proesional a adulilor&
+ -entrul Naional de Formare Proesional a Personalului Propriu.

Pentru realiarea obiectivelor sale! "#$%& are! 'n principal! urm(toarele atribuii$
a% asigur implementarea politicilor de ocupare a orei de munc elaborate de Ministerul Muncii,
Familiei i Proteciei Sociale, pentru alinierea la Strategia european de ocupare a orei de munc&
b% asigur implementarea programelor destinate dez"oltrii resurselor umane, inanate din onduri ale
'niunii (uropene&
c% asigur implementarea programelor a"#nd ca obiecti" stimularea ocuprii orei de munc, inanate
din alte onduri&
d% urmrete i asigur aplicarea unitar a legislaiei din domeniul su de competen&
e% organizeaz, urnizeaz i inaneaz ser"icii de pre"enire a omajului i de stimulare a ocuprii orei
de munc, !n concordan cu strategiile i politicile de ocupare a orei de munc i cu tendinele care se
maniest pe piaa intern a orei de munc&
% organizeaz i presteaz, gratuit sau contra cost, ser"icii de ormare proesional pentru persoanele
ne!ncadrate !n munc i pentru alte categorii de beneiciari pre"zute de lege&
g% consiliaz i orienteaz persoanele !n cutarea unui loc de munc i mediaz !ntre acestea i angajatori&
*% elaboreaz, implementeaz i coinaneaz programe de acti"itate proprii pri"ind ocuparea i ormarea
proesional a orei de munc, precum i aciuni speciice domeniului su de acti"itate, pe baza politicilor i
strategiilor elaborate de Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale&
i% undamenteaz i propune Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale proiectul bugetului
asigurrilor pentru omaj&
j% administreaz bugetul asigurrilor pentru omaj i prezint Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei
Sociale raportul su de e.ecuie bugetar&
/% propune Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale proiecte de acte normati"e !n domeniul
ocuprii, ormrii proesionale i al proteciei sociale a persoanelor ne!ncadrate !n munc&
l% organizeaz i asigur ser"icii de stabilire, plat i e"iden a drepturilor bneti ce se suport din
bugetul asigurrilor pentru omaj&
m% acrediteaz urnizorii de ser"icii specializate pentru stimularea ocuprii orei de munc&
n% elaboreaz, inaneaz i0sau coordoneaz studii, rapoarte i analize, bilanul de ocupare pentru
e"aluarea eectelor msurilor pri"ind ora de munc i undamentarea politicilor i programelor !n
domeniul su de acti"itate&
o% calculeaz i ace publici indicatorii statistici pri"ind piaa orei de munc, conorm pre"ederilor
legale&
p% administreaz !ncasarea "eniturilor i realizeaz e.ecutarea silit a creanelor alate !n administrarea sa,
potri"it legii&
1% editeaz materiale inormati"e !n domeniul su de acti"itate&
r% promo"eaz, !n colaborare cu celelalte instituii competente, msuri de asigurare i protejare a
drepturilor i libertilor cetenilor rom#ni care lucreaz !n strintate&
s% asigur ser"icii de inormare i consiliere a persoanelor care doresc s presteze munc !n statele
membre ale 'niunii (uropene i !n statele semnatare ale Acordului pri"ind Spaiul (conomic (uropean,
precum i !n alte state cu care )om#nia a !nc*eiat tratate, acorduri, con"enii i !nelegeri&
t% asigur acordarea prestaiilor de omaj stabilite !n statele membre ale 'niunii (uropene i !n statele
semnatare ale Acordului pri"ind Spaiul (conomic (uropean&
u% colaboreaz cu ser"iciile publice de ocupare din cadrul reelei Ser"iciilor (uropene de Ocupare a
Forei de Munc 2(')(S%&
"% colaboreaz cu celelalte instituii competente, !n "ederea asigurrii posibilitii cetenilor strini de a
se !ncadra !n munc !n )om#nia, !n condiiile legii.
Agenia Naional !ndeplinete i alte atribuii pre"zute de lege.
). "cte normative care reglementea( organiarea *i funcionarea instituiei publice
3.4. nr. 565708776 pri"ind aprobarea Statutului ANOFM
9egea nr. 87808776 pri"ind organizarea i uncionarea ANOFM, republicat
)egulamentul de Organizare i Funcionare a ANOFM 8757
)). +tructura organiatoric(! atribuiile departamentelor! programul de funcionare!
programul de audiene al instituiei publice
Preedinte
Secretar 4eneral
:irecia Managementul Pieei Muncii, Formare Proesional, ;normatic i -ontrol Msuri Acti"e+
:irector
+-ompartiment Formare proesional
+-ompartiment Analiza pieei muncii i programe de ocupare
+-ompartiment ;normatic
+Ser"iciul -ontrol Msuri Acti"e
+-ompartiment Audit Public ;ntern
+-ompartiment -ontrol Financiar Propriu
:irecia 4estiune ,uget i Asigurri pentru <omaj
:irecia =uridic i Metodologie
:irecia )elaii ;nternaionale, (ures i Mediere
Ser"iciul -omunicare i Secretariatul -onsiliului de Administraie
Organism ;ntermediar pentru Programul Operaional Sectorial pentru :ez"oltarea )esurselor 'mane
:irecia )esurse 'mane i Salarizare
"tribuiile departamentelor din cadrul "#$%& sunt prev(ute 'n ,egulamentul de
$rganiare *i %uncionare.
))). #umele *i prenumele persoanelor din conducerea instituiei publice *i ale
funcionarului responsabil cu difuarea informaiilor publice! 'n baa Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaiile de interes public
-ristiana 4eana, inspector asistent
Ser"iciul -omunicare si Secretariatul -onsiliului de Administratie
cristiana.geana>anom.ro

)-. Coordonatele de contact ale instituiei publice! respectiv. denumire! sediul! numerele de
telefon! fa/! adresa de e0mail *i adresa paginii de internet.
+ediul Central.
Strada A"alansei, nr.87+88, sector ?, ,ucuresti 7?7@7A
Programul de audiene al instituiei publice
Presedintele ANOFM are urmatorul program de audiente$ in prima si a treia Miercuri din luna, incepand cu
ora 58$77.
1ebsite.
*ttp$00BBB.anom.ro
2mail de contact.
anom>anom.ro
mass.media>anom.ro C adresa de coresponden cu reprezentanii mass+media
3elefon/%a/.
Presedinte "#$%& -A,;N(D 785.@7@.EF.@5, 785.@7@.EF.@F +
a.
4irectia &anagementul Pietei
&uncii! %ormare Profesionala!
)nformatica si Control &asuri
"ctive
-ompartiment Formare proesionala785.@5@.E7.FA
Analiza pietei muncii si programe
de ocupare
785.@7@.EF.?G, 785.@7@.EF.A5 +
a.
Ser"iciul ;normatica 785.@7@.EF.A?, 785.@7@.EF.A@
Ser"iciul -ontrol masuri acti"e 785.@7@.EF.@?
-ompartiment Audit Public ;ntern 785.@55.7G.5@
-ompartiment -ontrol Financiar
Propriu
785.@55.7G.5@
4irectia 5estiune Buget si "sigurari
pentru +oma6
Ser"iciul Financiar -ontabilitate
-ompartiment ;n"estiii
Ser"iciul Finanri si 'rmarire a
(.ecutiei ,ugetului Asigurarilor
pentru Somaj
785.@7@.EF.?6,
785.@7@.EF.?@
785.@7@.EF.?7
4irectia 7uridica si &etodologie Ser"iciul legislaie i contencios
-ompartiment Metodologie i
)elaii cu publicul
785.@5@.E7.F6
785.@5@.E5.?7
4irectia ,elatii )nternationale!
28,2+ si &ediere
-ompartiment )elatii internationale 785.@7@.EF.A6
-ompartiment (')(S 785.@5@.E5.?5
Ser"iciul Mediere 785.@55.7G.G@
+erviciul Comunicare si
+ecretariatul Consiliului de
"dministratie
785.@7@.EF.@8, 785.@7@.EF.@E,
785.@55.7G.@F + a.
$rganismul )ntermediar pentru
Programul +ectorial pentru
4evoltarea ,esurselor 8mane
Ser"iciul Monitorizare De*nico+
Financiara &
-ompartiment Managementul
;normatiei &
-ompartiment Selectie si
-ontractare Proiecte&
-ompartiment =uridic&
-ompartiment Nereguli
785.@55.7G.@6
4irectia ,esurse 8mane si
+alariare
Ser"iciul )esurse 'mane&
-ompartiment Normare si
Salarizare&
-ompartiment 4estiune Functii
Publice si Formare Proesionala&
-ompartiment )egistratura
785.@7@.EF.@G
785.@7@.EF.AF, 785.@7@.EF.@6 +
a.
-. +ursele financiare! bugetul *i bilanul contabil
Site+ ul BBB.anom.ro0 (conomic
-). Programele *i strategiile proprii.
+Program de ocupare pentru anul 8755
+Program de ocupare pentru persoanele marginalizate social pentru anul 8755
+Plan naional de Formare Proesional pentru anul 8755
+Situaia statistic a omajului, !nregistrat la ni"el naional+ lunar
+Situaia locurilor de munc "acante, disponibile la ni"el naional+ sptm#nal
-)). Lista cuprin9nd documentele de interes public
+Actele normati"e care reglementeaz organizarea i uncionarea ANOFM
+Structura organizatoric
+Programul de audiene al Preedintelui ANOFM
+:eclaraiile de a"ere i de interese ale personalului
+Anunurile pri"ind organizarea, potri"it legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor "acante,
precum i condiiile de participare i selecie speciice cerute la concursurile organizate, potri"it legii,
pentru ocuparea posturilor "acante din cadrul ANOFM
+Situaii i raportri speciice pieei muncii
+;normaiile publicate pe site+ul ANOFM
+,ilanul contabil
+Structura bugetului
+Materiale inormati"e elaborate de ANOFM
+Acte normati"e !n domeniul de acti"itate al ANOFM
+)aport anual de acti"itate
-))). Lista cuprin9nd categoriile de documente produse *i/sau gestionate! potrivit legii
+ Program de control msuri acti"e+ proceduri
+ -irculare ctre ageniile pentru ocuparea orei de munc i centrele regionale
+ Planul anual de ormare proesional
+ Prognoza cursurilor de ormare proesional
+ Stadiul lunar al realizrii planului de ormare proesional
+ )aportul anual al acti"itii ANOFM
+ ,ilanul anual de ocupare al ANOFM
+ Programul anual de ocupare a orei de munc
+ Situaia sptm#nal a locurilor de munc "acante
+ Situaia lunar statistic a omajului !nregistrat
+ Situaia lunar operati" a omajului !nregistrat
+ Situatia burselor locurilor de munc
+ )ealizrile, la s#ritul iecrui trimestru, ale programului anual de ocupare a orei de munc.
+ :ocumente speciice procedurilor interne de lucru 2elaborate !n baza )OF i Acordului de
delegare de uncii% olosite pentru contractarea i monitorizarea proiectelor inanate din
POS:)' 877G+875@, A.P. nr. ? 2HModernizarea Ser"iciului Public de ocupareI%+ 4*idul
solicitantului& -ontractul de inanare& -erere )ambursare& -erere Preinanare& Act adiional 0
Notiicare de modiicare a contractului
+ Proiectul bugetului asigurarilor pentru somaj
+ Materiale, rapoarte, analize, propuneri cu pri"ire la acti"itatea de ocupare, ormare proesional,
analiza pietei muncii, statistica pietei muncii precum si cele legate de sistemele inormatice i
control msuri acti"e
a% Planul anual de audit public intern
b% )aportul anual al acti"itatii de audit public intern
c% -omunicate de presa
+ Materiale inormati"e pri"ind piata muncii
+ )aport pri"ind accesul la inormatiile de interes public
+ ,uletin inormati" care cuprinde inormatiile de interes public comunicate din oiciu, potri"it
legii&
+ :ocumente in "ederea angajrii, !ncetrii raporturilor de ser"iciu i de munc !n agenie,
ade"erine&
+ ;nregistreaza si e.pediaza actele transmise de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de
Munca&
+ transmite comunicari reeritoare la$ incadrari, a"ansari, promo"ari, eliberari din unctie,
sanctionari, pensionari, etc.
+ Propuneri de proiecte de acte normati"e
+ Ordine deplasare !n strintate
+ Formulare europene ( @75, ( @78, ( @7@
):. &odalit(le de contestare a deciieie instituiei publice 'n situaia 'n care persoana se
consider( v(t(mat( 'n privina dreptului de acces la informaiile de interes public solicitate.
9egea nr. A??08775 pri"ind liberal acces la inormatiile de interes public, actualizat
",3. 21
25% )euzul e.plicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoriti ori instituii publice pentru
aplicarea pre"ederilor prezentei legi constituie abatere i atrage rspunderea disciplinar a celui "ino"at.
28% ;mpotri"a reuzului pre"zut la alin. 25% se poate depune reclamaie la conductorul autoritii sau al
instituiei publice respecti"e !n termen de @7 de zile de la luarea la cunostinta de ctre persoana lezata.
2@% :ac dup cercetarea administrati" reclamaia se do"edete intemeiata, rspunsul se transmite
persoanei lezate !n termen de 5A zile de la depunerea reclamaiei i "a conine at#t inormaiile de interes
public solicitate iniial, cat i menionarea sanciunilor disciplinare luate impotri"a celui "ino"at.
",3. 22
25% Jn cazul !n care o persoana se considera "tmat !n drepturile sale, pre"zute !n prezenta lege, aceasta
poate ace pl#ngere la secia de contencios administrati" a tribunalului !n a carei raza teritorial domiciliaz
sau !n a carei raza teritorial se ala sediul autoritii ori al instituiei publice. Pl!ngerea se ace !n termen de
@7 de zile de la data e.pirrii termenului pre"zut la art. G2 Autoritile i instituiile publice au obligaia sa
rspund n scris la solicitarea informaiilor de interes public n termen de 10 zile sau, dup caz, n cel
mult 30 de zile de la nregistrarea solicitrii, n funcie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrrilor
documentare i de urgenta solicitrii. n cazul n care durata necesar pentru identificarea i difuzarea
informatiei solicitate depete 10 zile, rspunsul va fi comunicat solicitantului n maximum @7 de zile, cu
condiia !ntiinrii acestuia !n scris despre acest apt !n termen de 57 zile%.
28% ;nstanta poate obliga autoritatea sau instituia publica sa urnizeze inormaiile de interes public
solicitate i sa plteasc daune morale i0sau patrimoniale.
2@% 3otr#rea tribunalului este supus recursului.
2?% :ecizia -urii de apel este deiniti"a i ire"ocabil.
2A% At#t pl#ngerea, cat i apelul se judeca !n instanta !n procedura de urgenta i sunt scutite de ta.a de
timbru.