Sunteți pe pagina 1din 9

MODALITI DE UTILIZARE A APEI RULUI BISTRIA

N SECTORUL BICAZ PIATRA NEAMAutori: elevele Letos Adriana-Maria i Nechita Co ofre Delia
Colegiul National de Informatic Piatra Neam , cl. a I.a
I. Prezentarea ruu! B!"tr! a
!"ul #istri$a i%vor&te din Muntii !odnei, 'n (ude$ul Maramure&, de )e versantul nordic,
re%ult"nd din unirea a dou )"raie: #istricioara &i Putreda, str*ate Car)a$ii +rientali &i ,u*car)a$ii
Moldovei )entru a se vrsa 'n ,iret 'n a)ro)ierea ora&ului #acu.
Din )unct de vedere geologic, #istri$a str*ate alternativ forma$iuni variate, mai 'nt"i o %on
cristalin urmat de o %on de fli& car)atic, anga("ndu-se iar&i 'ntr-o %on cristalin urmat de alta
fli&oid &i 'n cele din urm de una sarmatic )"n la vrsarea 'n ,iret.
#istri$a face )arte din *a%inul hidrografic al ,iretului, av"nd lungimea total de -./ 0m &i o
su)rafa$ a *a%inului hidrografic de 123- 0m
-
, av"nd altitudinea medie a *a%inului de cca. 4-2 m &i
fiind unul dintre cei mai mari afluen$i ai ,iretului. Cursul su)erior al #istri$ei se desf&oar de la
i%voare )"n la confluen$a cu r"ul Dorna, cel mi(lociu se desf&oar de la confluen a res)ectiv )"n la
Piatra Neam$, iar cel inferior fiind 'ntre Piatra Neam$ &i #acu.
5ig.6
Din )unct de vedere climatic, 7alea #istri$ei traversea% un climat montan )"n la Piatra
Neam$ &i a)oi unul de dealuri )"n la vrsare, 'ncadr"ndu-se 'n valorile medii de tem)eratur cu)rinse
'ntre -8
o
C &i -2
o
C &i valorile medii ale )reci)ita$iilor cu)rinse 'ntre 6-22 mm 'n %ona i%voarelor &i 922
mm 'n %ona de vrsare.
De*itele de a) )e #istri$a cresc 'n lungul su, de la 1,/. m
/
:s la C"rli*a*a de )e cursul
su)erior )"n la 86,2 m
/
:s la 5run%eni )e cursul inferior. 5iind un r"u cu de*it relativ constant )e
)arcursul anului &i cu un )oten$ial hidroenergetic ridicat, 'n lungul su ;cursul mi(lociu &i inferior< sunt
amena(ate 4 lacuri de acumulare &i 6/ hidrocentrale.
P"n la reali%area sistemului hidroenergetic ;ale crui o*iective se 'ntind de la lacul I%vorul
Muntelui - #ara(ul #ica% )"n la #acu<, r"ul #istri$a (uca rolul de verita*il arter de comunica$ie de
care de)indea 'n mare msur via$a economica a ora&ului Piatra Neam$. Pe #istri$a veneau )lutele care
asigurau materia )rim necesar fa*ricilor de cherestea &i de h"rtie &i tot ea constituia o cale sigur de
legtur cu ora&ul #acu &i )orturile dunrene.
In %ona ora&ului Piatra Neam$, r"ul avea o l$ime medie de 92 m &i un de*it de 92 m
/
:s, care
'ns avea varia$ii im)resionante ce oscilau 'ntre / &i 62.2 m
/
:s, astfel c uneori, marile viituri aveau
caracter devastator )entru %ona riveran.
Du) construirea lacului de acumulare I%vorul Muntelui &i )unerea 'n func$iune a 'ntregului
sistem hidroenergetic, rolul economic &i as)ectul #istri$ei s-au schim*at. Plutele au dis)rut, au a)rut
hidrocentralele ca surs ne)oluant de energie, de*itul a)ei nu mai cunoa&te varia$iile din trecut, au
a)rut frumoase lacuri de acumulare &i *ara(e care modific 'n 'ntregime as)ectul al*iei
#istri$ei. Astfel, s-a accentuat )itorescul regiunii &i a crescut )oten$ialul su turistic.
Pe sectorul #ica% = Piatra Neam$, 7alea #istri$ei are o orientare a)ro>imativ )e direc$ia vest-
est, fiind un sector transversal al r"ului 'n 'ncecarea acestuia de a str")unge Car)a$ii &i a-&i croi drum
s)re 7alea ,iretului.
5ig.-
II. M#$a!t% !e $e ut!!zare a a&e! ruu! B!"tr! a 'ntre B!(az)P!atra Nea*
!esursa teoretic anual de a) este de -.292 mil. m
/
din a)ele de su)rafa i 61-
mil. m
/
din a)ele su*terane. !esursa total utili%a*il este de 6.692 mil. m
/
anual.Modalit ile de
utili%are a a)ei r"ului #istri a )e sectorul anali%at se regsesc 'n: valorificare energetic, alimentarea cu
a) )ota*il a localit ilor, alimentarea cu a) a unit ilor industriale i 'n sco) turistic.
II.+. ,a#r!-(are ener.et!(%
Amena(area hidroenergetic a #istri ei a 'nce)ut odat cu anul 6492 )rin construc ia lacului
I%vorul Muntelui i a hidrocentralei ,te(aru i a continuat 'ntr-un ritm alert )"n 'n 6412 interval 'n
care, a fost construit o 'ntreag sal* de *ara(e, cu un numr total de 6/ amena(ri hidroenergetice.
Pe sectorul mi(lociu al #istri ei cu)rins 'ntre #ica% i Piatra Neam , hidroenergia este
valorificat 'n 3 hidrocentrale: ,te(aru, P"ngra i, 7aduri i #"tca Doamnei.
?idrocentrala ,te(aru a fost construit 'ntre anii 6492-6482 av"nd la *a% studiile reali%ate de
inginerul D. Leonida dar la )ro)or ii mult mai mari i mai am)le. ,chema centralei hidroenergetice
cu)rinde 3 com)onente de *a%: *ara(ul de acumulare de la I%vorul Muntelui care creea% un lac de
acumulare cu regulari%are multianual, deriva ia su*teran su* )resiune, nodul de )resiune i centrala
electric echi)at cu 8 generatoare ce asigur o )utere instalat de -62 M@ i o )roduc ie medie
anual de 342 A@h.
Centrala hidroelectric P"ngra i, construit 'n 6483, este deservit de un lac de acumulare de
699 ha i un volum de a) de 8,1 milioane m
/
. Cderea ma>im este de 63,9 m iar )uterea instalat
'nsumea% -/ M@ asigur"nd o )roduc ie de energie electric medie anual de 91 A@h.
Centrala hidroelectric 7aduri, intrat 'n func iune 'n 6488 are un lac de acumulare de 664 ha,
un volum de a) de 9,8 milioane m
/
, o )utere instalat de 33 M@ i o )roduc ie de energie electric
medie anual de 42 A@h.
Centrala hidroelectric #"tca Doamnei a fost construit 'n 6483, *eneficia% de un lac de
acumulare cu un volum de 62 milioane m
/
i o su)rafa de --9 ha av"nd o )utere instalat de 66 M@
i o )roduc ie energetic anual medie de 9- A@h.

Ba*el 6. Pr!n(!&aee (ara(ter!"t!(! ae (entrae#r /!$r#ee(tr!(e &e "e(t#ru B!"tr! e! 'ntre
B!(az)P!atra Nea*
Numele centralei
hidroelectrice
Anul intrrii
'n func iune
Putere
instalat
;MA<
Produc ie
energetic
medie anual
;A@h<
Lacurile care
deservesc
hidrocentralele
,u)ra-
fa a;ha<
7olum
;m
/
<
C?C ,te(aru 6482 -62 342 //22 6-/2 mil
C?C P"ngra i 6483 -/ 91 699 8,1 mil.
C?C 7aduri 6488 33 42 664 9,8 mil.
C?C #"tca Doamnei 6483 66 9- --9 62 mil.
CHE
Stejaru, Pangarati,
Vaduri, Batca
Doamnei
64%
CHERoznov I
3%
CHERoznov II
3%
CHEane!ti
3%
CHECo!ti!a
3%
CHEBu"u!i
#%
CHERacova
$%
CHE%ar&eni
$%
CHE'i&ieci
$%
CHEBacau
(%
PONDEREAHIDROCENTRALELEORDEPEBISTRIADUPPUTEREA
INSTALAT

CHE
Stejaru, Pangarati,
Vaduri , Batca
Doamnei
$6%
CHERoznov I
$%
CHERoznov II
$%
CHEane!ti
$%
CHECo!ti!a
$%
CHEBu"u!i
4%
CHERacova
$%
CHE%ar&eni
$%
CHE'i&ieci
4%
CHEBacau
6%
PONDEREAHIDROCENTRALELORDEPEBISTRIADUPPRODUCIA
ENERGETICMEDIEANUAL
5ig./ 5ig.3
II.0. A!*entarea (u a&% a #(a!t% !#r
II.0.+. Sur"e $e a&%
,ursele de alimentare cu a) )ota*il a localit ilor situate )e sectorul anali%at al #istri ei sunt
re)re%entate 'n )rinci)al de a)ele su*terane urmate de cele de su)rafa i administrate de societatea
APA ,C!7 ,.A. Neam .
Ca)trile su*terane )rinci)ale sunt la:
Bico -5loarea #ica% din comuna Ba ca cu 8 )u uri forate, o ad"ncime a )"n%ei freatice
)ota*ile de 6-,9 m i un de*it ma>im necesar de 6922 m
/
:%i ce a)rovi%ionea% ora ul #ica% cu
a) )ota*ilD
7aduri cu dou fronturi de ca)tare cu 9/ )u uri forate de mic ad"ncime, cu un de*it instalat
de .3. l:s ce a)rovi%ionea% o )arte din comuna Ale>andru cel #un i o )arte din ora ul
Piatra Neam .
,ursele de su)rafa sunt re)re%entate de Lacul #"tca Doamnei cu dou sta ii de ca)tare av"nd un
de*it de 822 l:s ce alimentea% cu a) )ota*il ora ul Piatra Neam , cu )relungire recent s)re comuna
Ale>andru cel #un.
Localit ile rurale de )e ra%a comunelor: Ale>andru cel #un, P"ngra i, Barcu au alimentare
)ota*il din surse )ro)rii ;f"nt"ni, )u uri i i%voare de coast<.
II.0.0. Ana!za (a!t% !! a&e#r
Calitatea a)ei )ota*ile este reglementat de Legea 39.:-22- iar )entru verificarea )arametrilor
urmri i se fac urmtoarele determinri:
%ilnice: la #"tca Doamnei )entru clor re%idual li*er, total i turi*iditate i 7aduri )entru clor
re%idual li*er i totalD
- ori )e %i: #"tca Doamnei )entru )h, aluminiu, amoniu, cloruri, o>ida*ilitate, nitri iD
9 ori )e s)tm"n: 7aduri )entru )h, tur*iditate, o>ida*ilitateD
3 ori )e s)tm"n: #"tca Doamnei )entru culoare, gust, miros, conductivitate, duritate,
nitra iD
- ori )e s)tm"n: #"tca Doamnei )entru stre)tocociD
6 dat )e s)tm"n: #"tca Doamnei )entru *acterii, sulfa i i 7aduri )entru stre)tococi,
culoare, gustD
Conform ra)ortului Agen iei de Protec ie a Mediului Neam , la nivelul anului -221,
caracteri%area general a calit ii a)ei )e tronsoane 1conf. +rdinul 686:-228< )une 'n eviden
urmtoarele:
,u* as)ect fi%ico-chimic, sectorul #istri ei de la #ica% la Piatra Neam se 'ncadrea% 'n
categoria I ;inclusiv lacurile de acumulare I%vorul Muntelui i #"tca Doamnei<D
,u* as)ect *iologic e>ist dou clase valorice: clasa I )entru tronsonul #ica%-,tra(a i clasa a
II-a )entru tronsonul ,tra(a-Piatra Neam D
,u* as)ect ecologic 'ntreg sectorul are o stare ecologic *unD
Ca)trile su*terane au o frecven de control de 3 anali%e )e an i sunt monitori%ate su*
as)ectul 'ncrcturii *acteriologice )rovenit )rin infiltararea a)ei de su)rafa iar )arametrii se
'ncadrea% 'n cei )rev%u i de Legea a)elor nr.39.:-22-. Conform APM Neam , 'n anul -221,
)o)ula ia cu acces la sursele de a) )ota*il avea o )ondere de 44,33E )entru ora ul Piatra Neam ,
84,-.E )entru ora ul #ica% i 9-,9.E )entru comuna Ale>adru cel #un. Consumul mediu de a)
)ota*il )e ca) de locuitor 'n (ude ul Neam a fost de 3,9 m
/
, )e ca) de locuitor 'n -221.
II.2. A!*entarea (u a&% a un!t% !#r !n$u"tr!ae
De-a lungul sectorului mi(lociu al #istri ei, 'ntre Piatra Neam i #ica% se 'n ir unit i
industriale cu activit i diversificate i mari consumatoare de a) )recum: ,C Car)atcement ?olding
,A = ,ucursala #ica% av"nd ca )rofil de activitate )roducerea &i comerciali%area cimentului, ,C
Petrocart ,A P. Neamt - )roducerea de hartie si carton i numeroase unit i de e>)loatare i )relucrare
a lemnului, inclusiv 'n mediul rural.
,ta$iile de e)urare de la Piatra Neam$ i #ica% nu asigur e)urarea suficient a a)elor u%ate
evacuate ca urmare a )erforman$elor sc%ute a tehnologiilor a)licate. Au fost 'nregistrate de)&iri ale
concentra$iilor ma>ime admise de )oluan$i la a%ot amoniacal &i sulfuri ;P.Neam$, #ica%< 'n -221.
Cau%ele care conduc la aceste de)&iri sunt urmarea unor deficien$e 'nregistrate 'n trea)ta
*iologic de e)urare &i anume: decantare secundar deficitar i sistem de aerare ineficient ;la Piatra
Neam$<.
Pentru reali%area unei e)urri avansate sunt 'n derulare lucrri de retehnologi%are a sta$iilor de
e)urare.
II. 3. S(#& tur!"t!(4 &!"(!(# ! $e a.re*ent
Poten ialul turistic ridicat al 7ii #istri ei este conferit 'n )rinci)al de lacurile I%vorul Muntelui
i #"tca Doamnei amena(ate cu )orturi turistice oferind )lim*ri cu va)oare mici de agrement,
hidro*iciclete, alu)e cu motor, *rci de agrement, caiace. Cursele cu navele de trans)ort ale
)asagerilor 'nce) )rimvara du) to)irea %)e%ilor &i ghe$urilor &i se 'ntreru) )e tim)ul toamnei &i
iernii. Pescarii amatori )ot gsi condi$ii deose*ite )entru )racticarea acestui s)ort.
,e )ractic mai ales turismul de Fee0-end, iar cel de se(ur 'nregistrea% --/ %ile dar deschide
o)ortunit i )entru )racticarea Gturismului verdeH re)re%entat de ecoturism, agroturism i turism rural.
Concomitent, se remarc o cre tere i moderni%are a s tructurilor de )rimire turistic din imediata
vecintate a lacului I%vorul Muntelui. Cele mai im)ortante structuri de ca%are du) numrul locurilor
de ca%are i a gradului de confort sunt: Com)le>ul Buristic Le*ada din #ica%, hotel )lutitor cu / stele
care ofer /8 locuri de ca%are i 62 csu e din lemn a c"te 3 locuri fiecare i Pensiunea #alador, 3
stele, )e malul lacului P"ngra i cu -3 locuri de ca%are.
C#n(uz!!
Im)ortan a economic a r"ului #istri a )e sectorul #ica%-Piatra Neam este multi)l, de la
resurs hidroenergetic )rinci)al, valorificat 'nc de la 'nce)ut )erioadei comuniste, fiind un model
de amena(are hidroenergetic )entru 'ntreaga ar, la resurse de a) )ota*il, industrial i turistic.
Monitori%area constant a calit ii a)ei conform legisla iei 'n vigoare este asigurat de APM
Neam i )une 'n eviden o calitate foarte *un su* as)ectul fi%ico-chimic i *iologic i *un su*
as)ect ecologic.
B!5!#.ra-!e
#adea N. Amenajri hidroenergetice, Cd. Behnic, #ucure ti, -229
Cristea L., Protec ia Mediului , Cd. Cra, #ucure ti -222
Donis I. Geomorfologia Vii Bistri ei , Cditura Academiei !.,.!.,648.
Ichim I., !doane Maria, Efectele barajelor n dinamica reliefului, Cditura Academiei !.,.!.,64.8
IIIII APM Neam -!a)ort -221
Tra"eu P!atra Nea* )B!(az
Localizare: Jon de mun i (o i 'n ,ectorul Central al Car)a ilor +rientali, la limita dintre
Mun$ii ,t"ni&oarei 'm)reun cu Mun$ii Ceahlu la nord &i Mun$ii Ao&manu 'm)reun cu Mun$ii
Barcului la sud.
elief caracteristic: vale montan larg orientat a)ro>imativ )e direc$ia vest = est, s)ecific
structurilor de fli& ale Car)a$ilor +rientali. 7alea #istri$ei )re%int o lunc relativ 'ngust dar cu)rinde
un sistem de terase *ine de%voltat, tot mai e>tins s)re aval, termin"ndu-se cu versan$i cu un grad mediu
de 'nclinare. Kn limitele unit$ii teritoriale studiate, altitudinea scade 'n general dins)re vest s)re est, de
la cca. 6-22 m la cca. 922 m 'n %ona culmilor din vecintatea vii &i de la cca. 992 m la cca. /-2 m )e
firul vii. La localitatea ,tra(a, e>ist un sector mai 'ngust, form'nd un mic defileu, datorit rocilor mai
dure ;gresii )aleogene<.
Geologie: #istri$a str*ate alternativ forma$iuni variate, mai 'nt"i o %on cristalin urmat de o
%on de fli& car)atic.
!lim
!limatul montan )este care se su)ra)un uneori e>cese climatice de scurt durat &i un sla*
caracter de foehn resim$it mai ales 'n regimul moderat al )reci)ita$iilor. Av"nd o e>tindere de cca. /2
0m est - vest ;s)re interiorul %onei montane< tem)eratura medie anual varia% de la .
o
C la Piatra
Neam$ )"n la 8,9
o
C la #ica%, iar cantitatea medie de )reci)ita$ii cre&te s)re vest, de la 892 mm:an la
Piatra Neam$ )"n la 422 mm:an la #ica%.
Cele cinci lacuri: I%vorul Muntelui, P"ngra$i, 7aduri #"tca Doamnei &i 7leni constituie ni&te
elemente inedite 'n )eisa(ul unit$ii teritoriale.
"idrografie
#istri$a face )arte din *a%inul hidrografic al ,iretului, av"nd lungimea total de -./ 0m &i o
su)rafa$ a *a%inului hidrografic de 123- 0m
-
, av"nd altitudinea medie a *a%inului de cca. 4-2 m &i
fiind unul dintre cei mai mari afluen$i ai ,iretului. Cursul su)erior al #istri$ei se desf&oar de la
i%voare )"n la confluen$a cu r"ul Dorna, cel mi(lociu se desf&oar de la confluen a res)ectiv )"n la
Piatra Neam$, iar cel inferior fiind 'ntre Piatra Neam$ &i #acu.
In total e>ist 4 lacuri de acumulare din care 3 'n %ona studiat ;I%vorul Muntelui, P"ngra$i,
7aduri, #"tca Doamnei< i 6/ hidrocentrale.
!onsidera#ii asu$ra %egeta#iei
Cta(ul fagului, eta(ul )durilor de conifere culmi, 'n s)ecial molid. Aradul de 'm)durire cre&te
s)re vest conferind )eisa(ului o aur de vigoare natural.
!onsideratiuni umane
Kn unitatea teritorial studiat sunt 6/ localit$i distincte, dintre care - a&e%ri ur*ane ;Piatra
Neam$ &i #ica%< &i 66 a&e%ri rurale ;#istri$a, 7ii&oara, Ag'rcia, 7aduri, Preluca, P"ngra$i, ,te(aru,
+an$u, ,tra(a, Barcu, Potoci< a)ar$in"nd la 9 unit$i administrative diferite: Piatra Neam$, Ale>andru
cel #un, P"ngra$i, Barcu &i #ica%, cu sate de dimensiuni mari, de)&ind / 222 locuitori.
II. O5!e(t!6e antr#&!(e
II.+.B!"er!(! ! *%n%"t!r!7
- Mnstirea #istri$a - Ctitorii succesive ale lui Ale>andru cel #un ;632-<, Ltefan cel Mare
;634.<, Petru !are& ;6938< &i Ale>andru La)u&neanu ;6993<D
- Mnstirea #isericani - Ctitorie din sec. al 7I-lea a lui Ltefani$ 7od )e locul unui schit
de lemn e>istent 'nc din sec. al 7-lea. A fost refacut din temelii 'n 61.8, dar s-a )strat
)ronaosul din 68/1D
- Mnstirea P"ngra$i - Ctitorie din 6982 a lui Ale>andru L)u&neanu )e locul unei foste
*iserici de lemn din sec. al 7-lea construit de Ltefan cel MareD
II. 0.La(ur! $e a(u*uare 7
- Lacul de acumulare I%vorul Muntelui - ,ituat la )oalele Ceahlaului, este un lac de
acumulare care s-a format )e r"ul #istri$a, 'n s)atele *ara(ului de la #ica%, construit 'ntre
anii 6492-6482 de ctre ing. Dimitrie Leonida. Are o su)rafa$ ma>im de /-,8 0m
-
&i o
ad"ncime ma>im de 48 m D
- Lacurile: P"ngra$i, 7aduri &i #"tca Doamnei, mai mici dec"t Lacul I%vorul Muntelui dar
cu real )oten$ial )iscicol &i de agrement.
III. In-ra"tru(tura $e (azare
) -- )ensiuni cu /89 locuri 'n )erimetrul comunei Ale>andru cel #un, ma(oritatea 'n aria
localit$ii #istri$aD
) / )ensiuni cu 99 locuri 'n )erimetrul comunei P"ngra$iD
- / )ensiuni cu /2 locuri 'n )erimetrul comunei BarcuD
- - moteluri cu 91 locuri, 66 )ensiuni &i ca*ane cu /18 locuri )lus 92 locuri la
csu$e )e teritoriul ora&ului #ica% &i ane>a I%vorul MunteluiD
- 'n %ona Lacului I%vorul Muntelui 'n aria administrativ a ora&ului #ica% se afl: - hoteluri
cu 1- locuri &i 32 de csu$e 'n cadrul Com)le>ului Buristic Naval Port #ica%, 6 motel cu 92
locuri &i 82 de csu$e &i 6 )ensiune cu 68 locuri.
P"n la reali%area sistemului hidroenergetic ;ale crui o*iective se 'ntind de la lacul I%vorul
Muntelui - #ara(ul #ica% )"n la #acu<, r"ul #istri$a (uca rolul de verita*il arter de comunica$ie de
care de)indea 'n mare msur via$a economica a ora&ului Piatra Neam$. Pe #istri$a veneau )lutele care
asigurau materia )rim necesar fa*ricilor de cherestea &i de h"rtie &i tot ea constituia o cale sigur de
legtur cu ora&ul #acu &i )orturile dunrene.
?idrocentrala ,te(aru a fost construit 'ntre anii 6492-6482 av"nd la *a% studiile reali%ate de
inginerul D. Leonida dar la )ro)or ii mult mai mari i mai am)le. ,chema centralei hidroenergetice
cu)rinde 3 com)onente de *a%: *ara(ul de acumulare de la I%vorul Muntelui care creea% un lac de
acumulare cu regulari%are multianual, deriva ia su*teran su* )resiune, nodul de )resiune i centrala
electric echi)at cu 8 generatoare ce asigur o )utere instalat de -62 M@ i o )roduc ie medie
anual de 342 A@h.
Centrala hidroelectric P"ngra i, construit 'n 6483, este deservit de un lac de acumulare de
699 ha i un volum de a) de 8,1 milioane m
/
. Cderea ma>im este de 63,9 m iar )uterea instalat
'nsumea% -/ M@ asigur"nd o )roduc ie de energie electric medie anual de 91 A@h.
Centrala hidroelectric 7aduri, intrat 'n func iune 'n 6488 are un lac de acumulare de 664 ha,
un volum de a) de 9,8 milioane m
/
, o )utere instalat de 33 M@ i o )roduc ie de energie electric
medie anual de 42 A@h.
Centrala hidroelectric #"tca Doamnei a fost construit 'n 6483, *eneficia% de un lac de
acumulare cu un volum de 62 milioane m
/
i o su)rafa de --9 ha av"nd o )utere instalat de 66 M@
i o )roduc ie energetic anual medie de 9- A@h.
Ba*el 6. Pr!n(!&aee (ara(ter!"t!(! ae (entrae#r /!$r#ee(tr!(e &e "e(t#ru B!"tr! e! 'ntre
B!(az)P!atra Nea*
Numele centralei
hidroelectrice
Anul intrrii
'n func iune
Putere
instalat
;MA<
Produc ie
energetic
medie anual
;A@h<
Lacurile care
deservesc
hidrocentralele
,u)ra-
fa a;ha<
7olum
;m
/
<
C?C ,te(aru 6482 -62 342 //22 6-/2 mil
C?C P"ngra i 6483 -/ 91 699 8,1 mil.
C?C 7aduri 6488 33 42 664 9,8 mil.
C?C #"tca Doamnei 6483 66 9- --9 62 mil.