Sunteți pe pagina 1din 2

HOTRREA ADUNRII GENERALE A ASOCIATIEI NVINGEREA

SINGURTIIDin data de 21.10.2013

In conformitate cu art. 5, alin.2 din actul constitutiv al Asociaiei nvingerea
Singurttii, coroborat cu art.16 din acelasi act, respectnd legislaia in vigoare, consiliul
director al Asociaiei hotrte urmatoarele:
Mutarea sediului Asociaiei de la adresa curent adic, str. Stvilarului, nr. 15 A, jud.
Sibiu, la adresa Sibiu, str. Zvoi, nr.14, Jud. Sibiu, in baza contractului de comodat din
21.10.2013. Incepnd cu aceasi dat Asociaia inceteaz s mai functioneze la adresa
str.Stvilarului, nr. 15 A, jud. Sibiu, urmnd ca contractul de comodat incheiat in data de
31.12.2012 sa fie reziliat de plin drept.
Prezenta hotrre este modificatoare fa de statutul Asociaiei, se aduce la cunotina
organelor n drept pentru avizare, urmnd a produce efecte juridice dupa nregistrarea ei in
Registru Asociaiei si Fundailor.
Prezentul nscris sa redactat in 5( cinci) exemplare originale, astzi data semnrii lui.


Pentru conformitate,
PREEDINTELE ADUNRII GENERALE

Ctana Elena Cristina

ANEXA 1

Tabel nominal cuprinzand membrii fondatori aia Asociatiei Invingeea Singuratatii

Nr.
crt
Nume si prenume Serie si
numar
CI/BI
CNP
1. Catana Elena-Cristina SB
nr.457846
2750521323945
2. Catana Adrian Nicolae SB
nr.137328
1740210323911
3. Isaila Nicolae SB
nr.390230