Sunteți pe pagina 1din 1

Dimensionarea circuitelor de receptor pt.

SNA800
TABELUL 4.3.
Nr.
crt.
Elementul Mrimea ela!ia sau nota!ia
eceptoare
Pn=18,5
nns=3000
Pn=0,37
nns=3000
Pn=0,53
nns=1500
0 " # 3 4 $ %
"
eceptor
Factorul de putere nominal cos
n
0,88 0,79 0,75
# Randamentul nominal
n
0,88 0,66 0,7
3 Curentul nominal
n n n
n
n
cos 3
P
!

=
36,"9 1,07 1,59
4 #urata de ac$ionare nominal% #&
n
0,6 1 0,6
$ Curentul relati' de pornire 7 5,5 5,5
% Curentul cerut
n n C
#& ! ! =
"8,11 1,07 1,"3
& Curentul de pornire direct% !
p
= ( ) !
n
"5*,03 5,88 8,7*
8
Curentul de pornire cu
mi+loace speciale
n
p
,
!
3
!

=
-C./0
8*,67 1,96 ",91
'
eleu
termic
Curentul de ser'iciu
C .
! !

3" 1,3 1
"0 /ipul releului termic /.&222 /.& 3" /.& 10 1
"" Curentul de suprasarcin% !
rt1
= 3141,"0 ) !
c

"8,1122233,75 1,072221,"8 1
"# Re5la+ul posi6il !
rt"
= 30,6417 ) 8
t
)

!
s
19,"9"",*9"5,69
"8,893"
0,7890,9191,0*9
1,1791,3
1
"3 Re5la+ul ales ( )
" rt 1 rt rt
! ! !

3" 1,17 1
"4
Si(uran!
)u*i+il
.olicitarea termic% de durat%
C n:
! !

"8,11 ",3
"$
Condi$ia de nedeconectare la
curentul de pornire
c
!
!
p
n:


101,61 3,*9
"% .electi'itatea cu releul termic
rt t: n:
! 8 !

96 3,51
"& .i5uran$a :u;i6il% aleas% <F!9 -!
n soclu
=!
n :u;i6il
0
<:i "00=1"5
<:i "5=*
"8
,ontactor
Curentul nominal
n n8
! 1 , 1 !

39,91 1,17
"' /ipul contactorului /C&4 &R 8110 /C& *000
#0
,onduct
electric
.ta6ilitatea termic% la
solictarea de durat%
a>
!
!
c
Cadm

30,*1
#"
.ta6ilitatea termic% la curen$i
de suprasarcin%
5 , 1
!
!
rt
Cadm


"1,33
##
.ta6ilitatea termic% la curen$i
de scurtcircuit
3
!
!
n:
Cadm

*1,66
#3
.ec$iunea minim% coresp2
densit%$ii curentului de pornire
adm
p
?
!
s

7,"5
#4 Conducta aleas% * &F@4 * F@ A 10
#$
Tu+ de
protec!ie
/ip
#iametrele nominale
#
eAt
=#
int
!P@ 3"="8,1