Sunteți pe pagina 1din 56

Cuprins

Cap. 1 Contabilitatea mijloacelor fixe


1.1. Structura imobilizarilor corporale
4
4
Evaluarea i reevaluarea imobilizrilor 4
Contabilitatea mijloacelor fixe
1.3.1 Structura mijloacelor fixe
1.3.2. Organizarea evientei operative !i analitice a
mijloacelor fixe
1.4. Contabilitatea opera"iilor privin mijloacele fixe
#
#
$
21
1.#. %ijloace fixe ac&izi"ionate 'n lea!ing
1.$. Contabilitatea mijloacelor fixe a cror valoare e!te mai
mic ec(t limita !tabilit prin )otr(re e *uvern
2#
2+
Cap. 2 Amortizarea mijloacelor fixe 2,
2.1. -mortizarea mijloacelor fixe 2,
2.2. -mortizarea liniar 31
2.3. -mortizarea egre!iv 32
2.4. -mortizarea accelerat 3#
2.#. -mortizarea i fi!calitatea 3$
Cap. 3 Studii de caz 3.
3.1. -mortizarea liniar 3.
3.2 -mortizarea egre!iv 43
3.3. -mortizarea accelerat 4,
/ibliografie #3
3
Cap. 1
Contabilitatea mijloacelor fixe
Structura imobilizarilor corporale
0mobilizrile !unt bunurile i valorile e folo!in" 'nelungat
caracterizate prin urmtoarele 'n!uiri1
perioaa lor e utilizare e!te2 e regul2 mai mare e 1 an3
nu !e con!um i nu !e 'nlocuie!c la prima utilizare3
nu4i !c&imb forma pe parcur!ul utilizrii ace!tora3
nu !unt e!tinate comercializrii3
5n func"ie e natura lor2 activele imobilizate !e cla!ific a!tfel1
imobilizri corporale3
imobilizri necorporale3
imobilizri financiare.
Evaluarea i reevaluarea imobilizrilor
aloarea de intrare sau contabil
Se etermin 'n func"ie e moul e ob(nire2 a!tfel1
imobilizrile procurate cu titlu onero! !e evalueaz la co!t e ac&izi"ie3
imobilizrile ob"inute in prouc"ie proprie !e evalueaz la co!t e
prouc"ie3
imobilizrile au!e ca aport la capitalul !ocial !au primite gratuit !e
evalueaz la valoarea e aport2 re!pectiv2 la valoarea e utilitate2 care
!unt ate e pre"ul pie"ei2 e utilitate2 e !tarea i ampla!area ace!tora.
!. aloarea de inventar
Evaluarea imobilizrilor e inventariere !e face la valoarea actual !au la
valoarea e utilitate. 6entru imobilizrile amortizabile i pentru cele pentru care
!4au con!tituit provizioane2 valoarea e inventar e!te at e valoarea net
contabil2 care !e calculeaz prin eucerea in valoarea contabil a
amortizrilor i provizioanelor con!tituite.
C aloarea bilan"ier
7a 'nc&ierea exerci"iului !e comnpar valoarea e intrare 8contabil9 cu
valoarea actual !tabilit cu ocazia inventarierii. 5n urma ace!tei compara"ii
rezult ou !itua"ii1
c(n valoarea e inventar e!te mai mare ec(t valoarea contabil !e
ob"ine un plu! e valoare2 care2 potrivit principiului pruen"ei2 nu !e
'nregi!treaz 'n contabilitate3
4
c(n valoarea e inventar e!te mai mic ec(t valoarea contabil !e
ob"ine un minu! e valoare2 care !e 'nregi!treaz 'n contabilitate a!tfel1
!ub forma amortizrii2 c(n eprecierea e!te irever!ibil3
prin con!tituirea unui provizion2 c(n eprecierea e!te rever!ibil3
5n contabilitatea curent2 imobilizrile !e 'nregi!treaz la valoarea
contabil2 iar 'n !itua"iile financiare2 la valoarea net contabil.
#. aloarea rezidual
:aloarea reziual reprezint valoarea net pe care o 'ntreprinere
e!timeaz ! o ob"in prin cearea unui activ la 'nc&eierea uratei !ale e
utilizare2 up eucerea c&eltuielilor aferente cerii. 5n cazul ca!rii2 valoarea
reziual reprezint iferen"a intre valoarea materialelor i pie!elor recuperate
i c&eltuielile efectuate 'n veerea ezmembrrii.
E. $eevaluarea
;eevaluarea reprezint 'nlocuirea valorii e intrare cu valoarea actual2
care !e !tabilete 'n func"ie e rata infla"iei comunicat e Comi!ia <a"ional
pentru Stati!tic. ;eevaluarea imobilizrilor corporale !e face numai pe baza
unor i!pozi"ii legale. Comi!ia e inventariere va compara iferen"ele in
reevaluare ob"inute in calcul cu valoarea e utilitate !au e pia" ale
imobilizrilor reevaluate2 iar 'n cazul 'n care !e con!tat !upraevaluri !au
!ubevaluri2 ace!tea !e vor aju!ta 'n plu! !au minu!. 6lu!valoarea care rezult
in compararea valorii actuale cu valoarea e intrare reprezint iferen"ele in
reevaluare2 care !e 'nregi!treaz 'n contabilitate la capitaluri proprii2 'ntruc(t
reevaluarea uce la o cretere efectiv a patrimoniului.
Contabilitatea mijloacelor fixe
Structura mijloacelor fixe
0mobilizrile corporale2 enumite i imobilizri materiale !au active fixe
tangibile2 cuprin bunurile materiale e folo!in" 'nelungat2 av(n urmtoarea
!tructur1
terenuri3
amenajri e terenuri3
con!truc"ii3
maini2 utilaje i in!tala"ii e lucru3
aparate i in!tala"ii e m!urare2 control i reglare3
mijloace e tran!port3
animale i planta"ii3
mobilier2 aparatur birotic2 ec&ipamente e protec"ie a valorilor
umane i materiale etc.
#
=ltimele $ grupe e imobilizri corporale !e mai nume!c mijloace fixe. 5n
acea!t categorie intr numai acele mijloace e munc ce 'nepline!c !imultan
ou coni"ii1
au valoarea e intrare mai mare ec(t limita prevzut e lege3
au urata normal e func"ionare mai mare e un an.
%r&anizarea evidentei operative si analitice a mijloacelor fixe
>ocumentele comune privin activitatea financiar4contabil a mijloacelor
fixe !unt 1
;egi!trul numerelor e inventar3
;egi!tru e inventar privin inve!ti"iile 2 otrile i alte utilit"i 3
?i!a mijlocului fix3
/on e micare a mijloacelor fixe 3
6roce!4verbal e !coatere in func"iune a mijloacelor fixe @ e cla!are a unor
bunuri materiale 3
6roce!4verbal e recep"ie final.
$e&istrul numerelor de inventar 'cod 1()2)1*
?ormat -32 tiprit pe ambele fe"e2 !ub form e regi!tru a 1AA e file.
Servete ca ocument e atribuire a numerelor e inventar mijloacelor fixe
exi!tente 'n unitate 'n veerea ientificrii lor.
Se 'ntocmete e compartimentul financiar4contabil !au e per!oana care
conuce evien"a contabil2 pe grupe e mijloace fixe2 prin 'nregi!trarea
cronologic a mijloacelor fixe intrate 'n unitate.
Se poate folo!i2 fie c(te un regi!tru pentru fiecare grup e mijloace fixe2
fie un regi!tru pentru mai multe grupe2 'n func"ie e numrul mijloacelor fixe
exi!tente i al celor care urmeaz a intra 'n unitate.
<umerotarea mijloacelor fixe !e face e regul 'n orinea !ucce!iv a
numerelor i pe grupe e mijloace fixe. 5n ace!t !cop2 fiecrei grupe e mijloace
fixe !tabilite e unitate i !e rezerv o anumit !erie e numere e orine 8e
exemplu1 pentru cliri 1AAA41,,,3 pentru con!truc"ii !peciale 2AAA42,,,3
pentru maini2 utilaje i in!tala"ii e lucru 3AAA43,,, etc.92 a!tfel 'nc(t prima
cifr ! reprezinte o anumit grup e mijloace fixe in care face parte obiectul
re!pectiv.
5n carul !eriei !e atribuie numere !eparate pe urmtoarele !ubgrupe1
unelte2 acce!orii e prouc"ie i inventar go!pore!c2 fonul bibliotecar2 valori
e muzeu i obiecte e expozi"ie2 precum i pentru alte !ubgrupe pe care unitatea
le con!ier nece!are.
7a !tabilirea numerelor e inventar 'n carul !eriei !e au 'n veere2
at(t mijloacele fixe exi!tente2 c(t i mijloacele fixe care vor fi ac&izi"ionate2
con!truite !au confec"ionate 'n anii urmtori. <umrul e inventar atribuit unui
$
mijloc fix urmeaz ! fie trecut 'n toate ocumentele care prive!c mijlocul fix
re!pectiv. <umrul e inventar !e imprim irect pe obiect 8cu vop!ea !au prin o
an!onare9 !au !e graveaz pe o plcu" care !e fixeaz pe mijlocul fix re!pectiv.
6e fiecare obiect e!te obligatoriu ! !e imprime i ini"ialele unit"ii creia 'i
apar"in miijloacele fixe re!pective.
6entru mijloacele fixe complexe2 formate in mai multe obiecte
componente i pentru mijloacele fixe a cror evien" !e "ine pe tron!oane
8rumuri2 linii electrice etc.92 pe fiecare obiect !e inic numrul e inventar
atribuit folo!inu4!e i numere !uplimentare2 'n !copul numerotrii pr"ilor
componente ale mijlocului fix 8exemplu1 1AAA1@12 1AAA1@22 1AAA1@3 etc.92
numere care pot fi trecute 'n coloana 3. <umerele e inventar ale mijloacelor
fixe tran!ferate altor unit"i !au !coa!e in func"iune nu pot fi atribuite altor
mijloace fixe intrate 'n unitate. -ce!te numere rm(n libere p(n la
renumerotarea mijloacelor fixe2 c(n !e 'ntocmete un nou regi!tru al numerelor
e inventar. %ijloacele fixe 'nc&iriate !e evien"iaz 'n contabilitatea unit"ii
care le4a luat cu c&irie2 'n conturile 'n afara bilan"ului2 cu numere e inventar
atribuite la unitatea care le4a at cu c&irie.
6entru biblioteca te&nic2 filmotec2 i!cotec i alte mijloace fixe
!imilare2 'n regi!trul numerelor e inventar !e rezerv un !ingur numr2 'n cazul
'n care obiectul e evien" 'l con!tituie fiecare colec"ie 'n parte.
%ijloacelor fixe procurate e in!titu"iile publice2 potrivit normelor 'm
vigoare2 'n !copul rei!tribuirii la alte in!titu"ii publice2 li !e atribuie numere e
inventar e ctre unit"ile care le prime!c 'n folo!in". 5n cazul c(n unit"ile
primitoare nu au organizat contabilitate proprie2 numerele e inventar !e
atribuie e ctre organul e contabilitate al in!titu"iilor publice care le "ine
evien"a.
6rincipalele ate ale formularului !e completeaz a!tfel1
'n coloana 1 !e 'n!crie numrul e inventar3
'n coloana 2 !e 'n!crie coul mijlocului fix3
'n coloana 3 !e 'n!criu2 pe !curt2 atele !trict nece!are pentru
ientificarea mijlocului fix3
'n coloana 4 !e 'n!crie locul une !e afl mijlocul fix. 5n cazul
micrilor frecvente2 acea!t coloan !e completeaz cu creionul
negru2 pentru a !e putea terge enumirea locului e folo!in"
anterior i a !e 'n!crie noul loc une !e afl mijlocul fix.
Coloana # !e folo!ete 'n m!ura 'n care !unt nece!are i alte
men"iuni ec(t cele fcute 'n celelalte coloane2 ca2 e exemplu2
men"iuni privin tran!ferul !au !coaterea in func"iune a
mijlocului fix.
<u circul2 fiin ocument e 'nregi!trare contabil.
Se ar&iveaz la compartimentul financiar4contabil.
.
<r e
inventar
Coul e
cla!ificare
>enumirea
locului fix i
caracteri!tici
te&nice
7ocul
une !e
afl
-lte
men"iuni
$e&istru de inventar privind investi"iile + dotrile i alte utilit"i
'Cod 1()2)1,a*
?ormat B42 tiprit pe o !ingur fa" 'n regi!tre a c(te #A e file.
Servete ca1
ocument e 'nregi!trare a mijloacelor fixe2 obiectelor e inventar2 a
repara"iilor capitale2 moernixrilor efectuate i a altor inve!ti"ii
pe baza ocumentelor ju!tificative3
ocument e !tabilire a c&eltuielilor efectuate cu inve!ti"iile2 otrile
i alte utilit"i2 precum i a valorilor e ieire a ace!tora.
Se 'ntocmete 'ntr4un !ingur exemplar2 pe m!ura efecturii inve!ti"iilor i a
v(nzrii ace!tora e ctre cei care conuc contabilitatea 'n parti !impl
8a!ocia"ii familiale2 per!oane fizice etc.9
+
5n coloana 1 !e 'n!crie numrul curent al opera"iilor2 e la 'nceputul
activit"ii p(n la ata 'ncetrii ace!teia.
5n coloana 2 !e trece ata 8ziua2 luna2 anul9 la care !e face 'nregi!trarea2
care trebuie ! core!pun cu ata la care !4a efectuat ac&izi"ia.
5n coloana 3 !e 'n!criu felul i numrul ocumentului 8factur2 c&itan"
fi!cal !au bon e v(nzare92 pe baza cruia !e afce 'nregi!trarea.
5n coloana 4 !e 'n!crie numrul e inventar 8!au e orine9 atribuit
bunurilor ac&izi"ionate2 'n orinea intrrii lor 'n ge!tiune.
5n coloana # !e 'n!crie enumirea bunurilor.
5n coloana $ !e !crie valoarea e ac&izi"ie a bunurilor.
5n coloana . !e 'n!crie ata 8ziua2 luna2 anul9 la care ie!e in ge!tiune
bunul re!pectiv.
5n coloana + !e 'n!crie !uma inclu! pe c&eltuieli p(n la ata ieirii.
5n coloana , !e 'n!crie valoarea rma!2 nerecuperat la ata ieirii.
5n coloana 1A !e 'n!crie valoarea e ieiri 8v(nzare9 a bunului.
5n coloana 11 !e au explica"ii cu privire la ientificarea bunului.
-ce!t regi!tru !e numeroteaz i !e completeaz fr ter!turi i fr a
!e l!a !pa"ii libere.
<u circul2 fiin ocument e 'nregi!trare contabil.
Se ar&iveaz 'mpreun cu ocumentele ju!tificative care !tau la baza 'ntocmirii
lui.
<r. crt. 0<C;;0 0ED0;0
-lte
men"i
uni
>ata
ac&izi"i
onrii
?elul i
nr.
ocume
ntului
<r.
inventa
r
>enumi
rea
inve!ti"i
ei2
otrii
!au a
altor
utilit"i
:aloare
a e
intrare
>ata
ieirii
in
ge!tiun
e
:aloare
a
inclu!
pe
c&eltuie
li p(n
la ata
ieirii
:aloare
a
rma!
nerecup
erat la
ata
ieirii
:aloare
a e
ieire
5ntocmit2
-ia mijlocului fix
Servete ca ocument pentru evien"a analitic a mijloacelor fixe.
,
Se 'ntocmete 'ntr4un exemplar2 e compartimentul financiar4contabil2
pentru fiecare mijloc fix !au pentru mai multe mijloace fixe e acelai fel i e
aceeai valoare care2 'n cazul unit"ilor2 au aceleai cote e amortizare i !unt
pu!e 'n func"iune 'n aceeai lun.
Se p!treaz 'n cartotec pe grupe e mijloace fixe2 'n orinea
courilor in cla!ificarea fonurilor fixe conform 7egii nr. 1#@1,,42 iar 'n carul
ace!tora2 fiele mijloacelor fixe !e grupeaz pe fonuri e folo!in".
C(n formularul e!te folo!it ca fi colectiv2 nu !e !orteaz pe locuri e
folo!in".
Fiele mijloacelor fixe scoase din funciune sau
transferate se scot din cartotec i se pstreaz separat.
Se completeaz pe baza documentelor justificative
privind micarea mijloacelor fixe sau modificarea valorii de
inventar a acestora, ca urmare a completrii, mbuntirii,
modernizrii sau reevalurii lor (proces-verbal de recepie, de
punere n funciune.
C(n formularul e!te folo!it ca fi colectiv2 mijloacele fixe !e
'n!criu pe un !ingur r(n2 !pecific(nu4!e pe ultima coloan numerele e
inventar atribuite. 5n ace!t caz2 valoarea unitar e inventar !e poate 'n!crie 'n
coloana a treia a formularului.
5n coloana E/uc"iF2 intrrile !e 'n!criu E'n negruF2 iar ieirile E'n
rouF.
5nregi!trrile 'n coloanele E>ebitF2 ECreitF2 ESolF2 !e fac la
valoarea e inventar a mijloacelor fixe.
5n rubrica e!tinat atelor te&nice e ientificare a mijlocului fix2 'n
afar e atele privin marca2 numrul e fabrica"ie2 !eria !e 'n!criu i pr"ile
componente ale mijlocului fix.
>e exemplu2 la o clire !e completeaz in!tala"iile e 'nclzire
central2 !anitare2 electrice etc.
>ata amortizrii complete i cota e amortizare !e 'n!criu 'n !pa"iile
rezervate.
<u circul2 fiin ocument e 'nregi!trare contabil.
Se ar&iveaz la compartimentul financiar4contabil.
?0D- %0G7OC=7=0 ?0B
<r. inventar HHHHHHHHHHHH
<r. ocument provenien" HHHHHH.
:aloare e inventar HHHHHHHHH
-mortizare lunar HHHHHHHHH..
>enumirea mijlocului fix i caracteri!tici
te&nice
*rupa HHHHHHHHHH.
Coul e cla!ificare HHHHHHHH..
>ata rii 'n folo!in"
-nul HHHHHHHHHHHHHH
7una HHHHHHHHHHHHHH
1A
-cce!orii
>ata amortizrii complete
-nul HHHHHHHHHHHHHH
7una HHHHHHHHHHHHHH.
>urata normal e func"ionare HHHH
Cota e amortiz. HHHHHHHHHH
8ver!o9
<r. invent.
8e la numar
la numr9
>ocumentul
8ata2 felul2
numrul9
Opera"iile care prive!c
micarea2 creterea !au
iminuarea valorii
mijlocului fix
/uc. >ebit Creit Sol
!on de micare a mijloacelor fixe 'cod 1()2)3A*
?ormat -#2 tiprit pe ambele fe"e2 'n blocuri a 1AA e file.
Servete ca1
ocument ju!tificativ e preare4primire mijloacelor fixe 'ntre ou
locuri e folo!in" ale unit"ii 8!ec"ie2 !erviciu2 briga2 atelier
etc.93
ocument e 'n!o"ire a mijloacelor fixe pe timpul tran!portului e la
unitatea pretoare la cea primitoare3
ocument ju!tificativ e 'nregi!trare 'n evien"a "inut e
re!pon!bilul cu mijloace fixe la locurile e folo!in" i 'n
contabilitate.
Se 'ntocmete 'n ou exemplare e ctre per!oana e!emnat e
compartimentul care i!pune micarea mijloacelor fixe 8compartimentul
mecanic4ef2 energetic4ef2 amini!trativ etc.9.
Circul1
11
la per!oana care aprob micarea mijlocului fix 'n carul unit"ii
8ambele exemplare93
la !ec"ia 8!erviciul2 brigaa2 atelierul2 !ubunitatea9 pretoare2 pentru
!emnare e preare e ctre re!pon!abilul cu mijloacele fixe i pentru !emnare
e primire e ctre elegatul !ec"iei2 !erviciului etc. primitor 8ambele
exemplare93
la !ec"ia 8!erviciul2 brigaa2 atelierul2 !ubunitatea9 primitoare
8'mpreun cu mijlocul fix92 pentru 'nregi!trarea 'n evien" la locul e folo!in"
8exemplarul 193
la compartimentul financiar4contabil pentru 'nregi!trarea micrii
mijlocului fix 8exemplarul 19.
Se ar&iveaz1
la compartimentul financiar4contabil 8exemplarul 193
la !ec"ia 8!erviciul2 brigaa2 atelierul2 !ubunitatea9 pretoare
8exemplarul 29.
!%. #E /01CA$E A /023%ACE3%$ -04E
<umr
ocument
>ata eliberrii Co pretor Co
primitor
ziua luna anul
Sub!emna"ii in partea HHHHHHHHHHHHHHHHHHH. i in
partea HHHHHHHHHHHHHHH.. am proceat la prearea4primirea
mijloacelor fixe 'n baza HHHHHHHHHH in HHHHHHHHHH
<r.
crt.
>enumirea mijlocului fix
i caracteri!tici te&nice
<umrul e
inventar
/uc. :aloarea
e inventar
144243- -# t2
12
8ver!o9
<r.
crt.
>enumirea mijlocului fix
i caracteri!tici te&nice
<umrul e
inventar
/uc. :aloarea e
inventar
S=/=<0C-CE- 6;E>CO-;E 8!ec"ie2 atelier9 -6;O/-C
<umele i prenumele Semntura
>ata Semntura
<umele i prenumele Semntura
5roces)verbal de scoatere din func"iune a mijloacelor fixe , de
clasare a unor bunuri materiale
'Cod 1()2)3,aA*
?ormat -4 2 tiprit pe ambele fe"e2 'n blocuri a 1AA e file.
Servete ca1
ocument e con!tatare a 'neplinirii coni"iilor !coaterii in func"iune a
mijloacelor fixe2 e !coatere in uz a obiectelor e inventar 'n folo!in" i e
ecla!are a unor bunuri materiale altele ec(t mijloacele fixe2 potrivit
i!pozi"iilor legale3
ocument e con!emnare a !coaterii efective in func"iune a mijloacelor fixe2
e !coatere in uz a obiectelor e inventar 'n folo!in" !au e ecla!are a
bunurilor materiale3
ocument e preare la magazie a an!amblelor2 !uban!amblelor2 pie!elor
componente i materialelor rezultate in !coaterea efectiv in func"iune a
mijloacelor fixe2 precum i in !coaterea in uz a bunurilor materiale propu!e
pentru ecla!are3
ocument ju!tificativ e 'nregi!trare 'n evien"a magaziilor 8epozitelor9 i 'n
contabilitate.
13
Se 'ntocmete 'n ou exemplare2 !eparat pentru mijloace fixe2 obiecte e
inventar 'n folo!in" i bunuri materiale aflate 'n ge!tiunea unui !ingur
ge!tionar2 pe baza ocumenta"iei prevzute 'n normele legale 8not privin
!tarea te&nic a mijlocului fix propu! a fi !co! in func"iune2 eviz e!timativ
al repara"iei capitale2 act con!tatator al avariei2 avize2 not ju!tificativ
privin e!crierea egrarii bunurilor materiale2 !pecifica"ia bunurilor
materiale propu!e pentru ecla!are etc.9.
?ormularul !e completeaz a!tfel1
capitolele 0 i 002 e ctre comi!ia con!tituit 'n ace!t !cop2 up caz 8la
unit"ile cu capital privat re!pon!abilitatea revine amini!tratorilor92 cu
con!tatrile i concluziile rezultate in analiza ocumenta"iei primite i in
verificarea !trii mijloacelor fixe propu!e a fi !coa!e in func"iune2 !coaterii in
uz a obiectelor e inventar 'n folo!in" !au a bunurilor materiale propu!e pentru
ecla!are2 !e !emneaz e membrii comi!iei3
capitolul 0002 up aprobarea propunerilor i efectuarea !coaterii in
func"iune2 in uz !au ecla!rii2 e ctre comi!ia e analiz i avizare a
propunerii e ecla!are a bunurilor materiale !au e elega"ii numi"i e
conucerea unit"ii care !emneaz pentru realitatea opera"iilor3 !ervete i ca
ocument e preare la magazie 8epozit9 a an!amblelor2 !uban!amblelor2
pie!elor componente i materialelor rezultate in !coaterea in func"iune a
mijloacelor fixe2 !coaterea in uz a obiectelor e inventar !au in ecla!area
bunurilor materiale.
Se men"ioneaz c2 'n cazul !coaterii in func"iune a mijloacelor fixe2
numrul e inventar !e va trece la cap. 00 'n coloana E>enumireaF. 5n !itua"ia 'n
care capitolul 000 !e completeaz 'n alte exerci"ii financiare2 e!te nece!ar ! !e
'ntrunea!c un nou proce!4verbal e !coatere in func"iune a mijloacelor fixe@ e
ecla!are a unor bunuri materiale care ! confirme atele completate 'n ace!t
capitol.
Circul1
la per!oana autorizat ! aprobe !coaterea in func"iune a mijloacelor fixe2
!coaterea in uz a obiectelor e inventar !au ecla!area bunurilor materiale
8ambele exemplare93
la !ec"ie 8!erviciu2 !ubunitate9 pentru 'nregi!trarea 'n evien" la locul e
folo!in" a mijloacelor fixe !coa!e in func"iune 8ambele exemplare93
la magazie 8epozitul e materiale92 pentru e!crcarea ge!tiunii2 re!pectiv
'nregi!trarea 'n evien" a bunurilor materiale ecla!ate8ambele exemplare93
la magazia primitoare2 pentru !emnare e ctre ge!tionar a primirii 'n
ge!tiune a an!amblelor2 !uban!amblelor2 pie!elor componente i materialelor
rezultate in !coaterea efectiv in func"iune a mijloacelor fixe i meterialelor
recuperabile i refolo!ibile2 rezultate in !coaterea in uz a obiectelor e
inventar 'n folo!in" !au in ecla!area bunurilor materiale 8ambele exemplare93
14
la compartimentul financiar4contabil !au per!oana care conuce evien"a
contabil2 pentru verificarea i 'nregi!trarea opera"iilor privin !coaterea in
func"iune a mijloacelor fixe2 !coaterea in uz a obiectelor e inventar !au
ecla!area bunurilor materiale 8exemplarul 193
la compartimentul care a fcut propunerile e !coatere in func"iune2 in uz
!au e ecla!are2 pentru 'nregi!trare 'n evien" 8exemplarul numarul 29.
Se ar&iveaz1
la compartimentul financiar4contabil 8exemplarul 193
la compartimentul care "ine evien"a mijloacelor fixe 8exemplarul nr. 29.
=<0C-CE- 6;OCES4:E;/-7
HHHHH. >E SCO-CE;E >0< ?=<CI0=<E
HHHHH. - %0G7O-CE7O; ?0BE
>E C7-S-;E - =<O; /=<=;0 %-CE;0-7E
-probat >ata
<umr
ocument
>ata Co
pretor Jiua 7una -nul
0. Con!tatrile i concluziile comi!iei HHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
00. %ijloacele fixe !coa!e in func"iune !au bunurile materiale ecla!ate
<r.
crt.
>enumire Co =@% Cantitate 6re"
unitar
:aloare -mortizarea p(na
la !coaterea in
func"iune
144243@-a -4
000. Ansamble+ subansamble+ piese+ componente i materiale rezultate
<umr
ocument
>ata Co pretor Co
primitor
Jiua 7una -nul
<r.
crt.
>enumirea Co =@% Cantitat
ea
6re" unitar :aloarea
CO%0S0-
>elega"i la
ezmembrare
!au la ecla!are
6rimit
'n
ge!tiune
1#
<ume i
prenume
Semntura <ume i
prenume
Semntura <ume i
prenume
Semntura <ume i
prenume
Semntura
-. 5roces)verbal de recep"ie final
'Cod 1()2)6,c*
Se folo!ete e ctre regiile autonome2 !ociet"ile comerciale2 in!titu"iile
publice2 unit"ile cooperati!te2 a!ocia"iile i celelalte per!oane juriice.
1. Servete ca1
ocument e 'nregi!trare 'n evien"a operativ i 'n contabilitate3
ocument e con!emnare a !taiului 'n care !e afl obiectivul e
inve!ti"ii3
ocument e apreciere a calit"ii lucrrilor privin obiectivul e
inve!ti"ii3
ocument e aprobare a recep"iei 8co 14424#9
ocument e con!tatare a 'neplinirii coni"iilor e recep"ie
provizorie a obiectivului e inve!ti"ii 8co 14424#@a93
ocument e aprobare a recep"iei provizorii a obiectivului e
inve!ti"ii 8co 14424#@a93
ocument e punere 'n func"iune a obiectivului e inve!ti"ii 8co 144
24#@b93
ocument e recep"ie final a obiectivului e inve!ti"ii 8co 14424
#@c93
2. Se 'ntocmete2 'n trei exemplare2 la ata punerii 'n func"iune a mijlocului fix2
a!tfel1
proce!ul4verbal e recep"ie 8co 14424#9 !e 'ntocmete pentru mijloacele
fixe inepenente care nu nece!it montaj i nici probe te&nologice 8utilaje
pentru inve!ti"ie2 unelte2 acce!orii e prouc"ie2 mijloace e tran!port auto2
animale etc.93 ace!tea con!ier(nu4!e pu!e 'n func"iune la ata ac&izi"ionrii
lor3
proce!ul4verbal e recep"ie provizorie 8co 14424#@a9 !e 'ntocmete pentru
utilajele care nece!it montaj2 ar care nu nece!it probe te&nologice2 precum i
clirile i con!truc"iile !peciale care nu e!erve!c proce!e te&nologice3 ace!tea
con!ier(nu4!e pu!e 'n func"iune la ata terminrii montajului2 re!pectiv la ata
terminrii con!truc"iei3
proce!ul4verbal e punere 'n func"iune 8co 14424#@b9 !e 'ntocmete pentru
utilajele i in!tala"iile care nece!it montaj i probe te&nologice2 precum i
clirile i con!truc"iile !peciale care e!erve!c proce!e te&nologice3 ace!tea
con!ier(nu4!e pu!e 'n func"iune la terminarea probelor te&nologice3
proce!ul4verbal e recep"ie final 8co 14424#@c9 !e 'ntocmete pentru
!onele folo!ite la extrac"ia "i"eiului i gazelor2 !onele e injec"ie2 precum i
1$
!onele provenite in lucrrile geologice care au at rezultate3 ace!tea
con!ier(nu4!e pu!e 'n func"iune la area lor 'n prouc"ie.
Se 'ntocmete e ctre !ecretarul comi!iei numite pentru recep"ionarea
obiectivului e inve!ti"ii2 'n prezen"a membrilor comi!iei care e!te format in1
preeinte2 !pecialiti4con!ultan"i2 a!i!ten"i e recep"ie.
3* Circul1
la per!oanele care fac parte in comi!ie 8exemplarele 12 2 i 393
la compartimentul care efectueaz opera"iunea e control financiar
preventiv 8exemplarul 293
la compartimentul financiar4contabil pentru verificarea i
'nregi!trarea proce!ului4verbal e recep"ie 8exemplarele 2 i 39.
49 Se ar&iveaz3
7a furnizor 8antreprenor91
4 la compartimentul financiar4contabil 8exemplarele 2 i 39
7a beneficiar1
4 la compartimentul financiar4contabil 8exemplarul 19.
1.
=<0C-CE- HHH. Obiectul e inve!ti"ii
HHHHHHHH.. HHHHHHHH..
Obiectul !upu! recep"iei
HHHHHHHHH
Concluzii
HHHHHHHHH
5$%CES)E$!A3 #E $ECE570E -0.A38
0. #A9E :E.E$A3E
1. Comi!ia e recep"ie convocat la ata e HHHHH.. i e!furat
activitatea 'n intervalul HHHHHHH..
2. :aloarea !itua"iei e plat a lucrrilor e con!truc"ii4montaj !upu!e
recep"iei finale e!te e HHHHHHHHH
3. ;ecep"ia provizorie a obiectului a fo!t ami! prin proce!ul4verbal
'nc&eiat la HHHHHHHHHHH..
00. C%.S9A9;$0
1. Cu privire la ocumenta"ia te&nic nece!ar la recep"ia final a lucrrilor
e con!truc"ii4montaj1
/eneficiarul a prezentat@nu a prezentat1
cartea con!truc"iei3
fia !tati!tic a obiectului a fo!t trimi! organului e re!ort.
2. Cu privire la 'nlturarea eficien"elor i completrilor con!emnate la
recep"ia provizorie.
:erific(n la fa"a locului remeierile2 completrile i refacerile e lucrri
cerute prin proce!ul4verbal e recep"ie provizorie2 comi!ia con!tat c ele au fo!t
efectuate 'n 'ntregime i 'n bune coni"ii.
3. Cu privire la 'nlturarea eficien"elor i completrilor !emnalate e
beneficiarul e inve!ti"iiin cur!ul perioaei e garan"ie.
Comi!ia con!tat c remeierile i completrile e lucrri2 care au fo!t
!emnalate e beneficiar 'n cur!ul perioaei e garan"ie i !unt atorate clientului2
au fo!t@nu au fo!t efectuate 'n 'ntregime i 'n bune coni"ii.
4. Cu privire la comportarea lucrrilor e con!truc"ii4montaj 'n cur!ul
perioaei e garan"ie.
Examin(n toate lucrrile e con!truc"ii4montaj aferente obiectului !ub
a!pectul comportrii lor2 comi!ia con!tat urmtoarele eficien"e care urmeaz
! fie remeiate 'n termenele artate 'n reptul fiecruia1
atorate unor vicii e execu"ie1 HHHHHH..
1+
atorate unor vicii e proiectare1 HHHHHH
atorate folo!irii greite !au lip!ei e 'ntre"inere in partea beneficiarului1
HHHHHHHHHHH.
#. Cu privire la 'neplinirea e ctre beneficiar2 proiectant i executant a
altor obliga"ii impu!e la recep"ia provizorie HHHHHHHHHHH.
$. -lte con!tatri1 HHHHHHHHHHHH.
000. C%.C3<=00>
1. 6e baza con!tatrilor con!emnate mai !u!2 comi!ia e recep"ie 'n
unanimitate@ cu majoritate e preri &otrte1
->%0CE;E- 8;ES60<*E;E-9 ;ECE6I0E0 ?0<-7E a lucrrilor e
con!truc"ii4montaj eferente obiectului HHH.. fc(n parte in HHHHHH..
i acor execu"iei lucrrilor calificativul HHHHHHHH.
2. Comi!ia recoman beneficiarului aoptarea urmtoarelor m!uri pentru
o c(t mai bun utilizare a obiectului1
HHHHHHHHHHHHHHHHHH.
3. 6rezentul proce!4verbal2 care con"ine HHHH. file i HHHH. -nexe
numerotate cu un total e HHH.. file2 care fac perte integrant in cuprin!ul
ace!tuia2 a fo!t 'nc&eiat azi HH.. 'n trei exemplare originale.

<umele i
prenumele
?unc"ia 7ocul e
munc
Semntura
6reeinte
%embri1
Specialiti4
con!ultan"i
-!i!ten"i la
recep"ie
Secretar
1,
1.(. Contabilitatea opera"iilor privind mijloacele fixe
-. 0ntrri de mijloace fixe de la>
4 furnizori cu factur fi!cal1
K L4A1
212
213
214
442$
4 furnizori cu aviz e 'n!o"ire a mrfii1
KL 4A+
212
213
214
442+
/. ?nre&istrarea investi"iilor executate @n antrepriz
KL4A4
231
442$
C. ?nre&istrarea investi"iilor executate @n re&ie proprie
231L .22
A. $ecep"ia final a investi"iei
212 L 231
i
442$ L 442.
#. 0mobilizri corporale acAizi"ionate din subven"ii pentru investi"ii
Sume primite gratuit pentru finan"area inve!ti"iilor1
K L 4$2
#12
#31
6rimirea cu titlu gratuit !au con!tatarea plu!urilor la inventar a unor
imobilizri necorporale i corporale1
K L 4$2
212
213
214
442$
un furnizor
2A
K L 4A4
grupa 21
442$
executate 'n ateliere proprii
K L .22
212
213
214
ca aport au! e ac"ionari !au a!ocia"i
K L 4#$
212
213
214
primite cu titlu gratuit
K L 131
212
213
214
con!tatate plu! la inventariere
K L 134
212
213
214
executate 'n regie prin lucrri e con!truc"ii montaj
212L231
#. Creterea valorii contabile prin>
augarea e acce!orii e la furnizori
3A14 L 4A4
i
212 L 3A14
'ncorporarea inve!ti"iilor efectuate e locator2 c&iria !au conce!ionant
212 L K
pt. partea amortizat 2+1
pt. partea neamortizat 1$.
moernizare fcut e furnizori
K L 4A4
212
213
214
442$
21
moernizare executat 'n regie proprie
K L .22
212
213
214
reevaluare1
anularea amortizrii cumulate
2+1 L 212 82132 2149
'nregi!trarea iferen"elor in reevaluare
212 L 1A#
82132 2149
valoare brut actualizat
212 L 1A#
821322149
E. 0eiri de mijloace fixe prin>
!coaterea in func"iune2 fiin complet amortizate
2+1L212 82132 2149
!coaterea in func"iune2 fiin neamortizate integral
KL212
2+1
$#+3
v(nzri e fonuri fixe la pre" negociat
4$1 L K
.#+3
442.
e!crcarea ge!tiunii e mijloace fixe2 neamortizate integral
K L 212 82132 2149
2+1
$#+3
lip!uri e mijloace fixe atorate unor !itua"ii excep"ionale
K L 212 82132 2149
2+1
$.1
lip!uri e mijloace fixe imputate celor vinova"i
4$1 L K
.#+1
442.
-. ?nre&istrarea amortizrii privind>
amortizarea lunar a mijloacelor fixe
$+11 L 2+1
22
:. Constituirea de provizioane pentru deprecierea imobilizrilor
corporale
$+13 L 2,1
). $eluarea 'anularea* la venituri a provizioanelor pentru deprecierea
imobilizrilor corporale
2,1 L .+13
0. CAeltuieli efectuate cu scoaterea din func"iune a mijloacelor fixe
0nregi!trarea c&eltuielilor ocazionate e ca!are1
$#++L K
3A21
421
;ecuperarea materialelor in ezmembrare1
3A24L.#++
Scoaterea in evienta a mijlocului fix1
K L 212 82132 2149
2+13
$#+3
2. Cazuri particulare privind ieirea din patrimoniu a imobilizrilor
a9 ieirea prin ceare !ub form e v(nzare1
!coaterea in inventar
K L 21
4 pentru valoarea amortizat 2+1
pentru valoarea neamortizat $#+3
ce!ionarea !au v(nzarea activelor imobilizate
4$1 L K
.#+3
442.
!cerea activului imobilizat neamortizat total
K L 212 82132 2149
2+1
$#+3
iminuarea provizionului pt. eprecierea imobilizrilor
2,1L.+13
b9 v(nzarea activului imobilizat prin licita"ie
co!tul proiectului e licita"ie
K L #121
$2+
442$
23
ieirea in patrimoniu a activului v(nut
K L 212
2+1
$#+3
'nregi!trarea v(nzrii la pre"ul licitat
4$1 L K
.#+3
442.
1.6. /ijloace fixe acAizi"ionate @n leasin&
Contractul e lea!ing e!te o 'n"elegere prin care locatorul 8!ocietatea e
lea!ing9 tran!fer locatarului 8utilizatorului9 reptul e a utiliza un activ pentru o
perioa e timp convenabil.
Contractele e lea!ing pot fi e 2 feluri1
19 Contractul de leasin& financiar2 care are urmtoarele caracteri!tici1
7a expirarea contractului !e tran!fer utilizatorului reptul e proprietate
a!upra bunului3
6erioaa e folo!ire a bunului acoper cel pu"in .#K in urata e
utilizare a ace!tuia3
Cumprarea bunului e ctre locatar !e face la pre"ul e cel mult #AK in
valoarea e pia" a ace!tuia3
;ata e lea!ing e!te format in cota4parte in valoarea e intrare a
bunului plu! ob(na e lea!ing2 care e!te comparabil cu rata meie a
ob(nzilor bancare.
a9 5n contabilitatea locatorului 8!ociet"ii e lea!ing91
-c&izi"ionarea imobilizrii corporale1
K L 4A1
212
442$
6rearea bunurilor ctre utilizator 8beneficiar9 la co!tul e ac&izi"ie1
2$3 L 212
5nregi!trarea ob(nzii e 'nca!at pentru 'ntreaga perioa e lea!ing1
2$3 L 4.2
?acturarea reeven"ei lunare e 'nca!at2 conform contractului1
411 L K
.A4
2$3
442.
5nregi!trarea la venituri a ob(nzii facturate1
4.2 L .A4
0ncluerea 'n c&eltuieli a cotei4pr"i in valoarea imobilizrilor comerciale
aferent amortizrii1
$#+ L 2$3
24
?acturarea2 la expirarea contractului2 a valorii reziuale a bunurilor1
4$1 L K
.#+
442.
0ncluerea pe c&eltuieli a valorii reziuale1
$#+L2$3
>iferen"e e pre" provenite in inexarea perioic a ratelor e lea!ing1
411L.#+
b9 5n contabilitatea locatarului 8utilizatorului91
6rimirea imobilizrilor corporale1
212L1$.
>ob(nzile totale atorate1
4.1L1$.
5nregi!trarea facturii primite e la locator privin reeven"a i C:- aferent1
K L4A1
1$.
442$
C:- pltit aferent reeven"ei2 'n cazul 'n care locatorul e!te nerezient1
442$LK
#31
#121
-mortizarea imobilizrilor corporale inclu! 'n rata e lea!ing1
$+1L2+1
0ncluerea 'n c&eltuieli a ob(nzilor ac&izi"ionate2 inclu!e 'n rata e lea!ing1
$$+L4.1
Cran!ferul reptului e proprietate a!upra bunului la expirarea contractului1
K L 4A1
1$.
442$
>iferen"e e pre" provenite in inexarea perioic a ratelor e lea!ing1
$#+L4A1
i
212L.#+
0mpozitul pe venit2 ac locatorul e!te per!oana juriic !trin nerezient1
4A1L44$
Obliga"ia e plat privin taxele vamale pentru bunurile e import2 exigibil la
expirarea contractului e lea!ing2 calculat la valoarea reziual a bunurilor1
212L44$
C:- pltit pentru bunurile in import2 exigibil la expirarea contractului e
lea!ing2 calculat la valoarea reziual1
442$L K
#31
#12
2#
29 Contractul de leasin& opera"ional e!te orice tip e alt contract e lea!ing
ec(t cel financiar1
;ata e lea!ing e!te compu! in cota4 parte in amortizarea calculat
legal plu! un profit !tabilit prin negociere3
-mortizarea !e calculeaz e finan"ator2 cu po!ibilitatea amortizrii
'ntregii valori a bunului minu! valoarea reziual 8valoarea la care !e face
tran!ferul reptului e proprietate al bunului9 pe parcur!ul uratei contractului2
ar nu mai pu"in e 3 ani.
5n contabilitatea locatorului
-c&izi"'onarea imobilizrilor corporale care vor fi preate 'n regim e lea!ing1
K L 4A1
212
442$
5nregi!trarea facturii emi!e e locator privin ratele e 'nca!at 8venituri
in reeven"e privin amortizarea M marja e profit91
411LK
.A4
442.
-mortizarea bunurilor ac&izi"ionate i preate utilizatorului1
$+1L2+1
?acturarea2 la expirarea contractului2 a valorii reziuale a bunurilor2 ac
tran!ferul e proprietate e!te prevzut 'n contract1
4$1LK
.#+
442.
Scoaterea in evien" a bunurilor preate 'n lea!ing i apoi v(nute1
K L212
2+1
$#+
5n contabilitatea locatarului 8utilizatorului91
6rimirea facturii privin rata lunar e lea!ing 8c&eltuieli privin amortizarea M
marja locatorului91
K L4A1
$#+
442$
C:- pltit aferent reeven"ei 2 'n cazul 'n care locatorul e!te nerezient2
calculat la expirarea contractului2 ac acea!t clauz e!te !tipulat 'n
contract1
442$L K
#31
#12
2$
Cran!ferul reptului e proprietate al bunurilor la valoarea reziual la expirarea
contractului2 ac acea!t clauz e!te !tipulat 'n contract1
K L 4A1
212
442$
-mortizarea 'nregi!trat e locator 'n perioaa contractului1
212L2+1
0mpozitul pe venit2 ac locatorul e!te per!oan juriic !trin nerezient1
4A1L44$
Obliga"ia e plat privin taxele vamale pentru bunurile in import2 exigibila la
expirarea contractului e lea!ing2 calculat la valoarea reziual a bunurilor1
212L44$
C:- pltit pentru bunurile in import2 exigibil la expirarea contractului e
lea!ing 8la valoarea reziual91
442$LK
#31
#12
1.B. Contabilitatea mijloacelor fixe a cror valoare este mai mic
decCt limita stabilit prin DotrCre de :uvern
-a cu !e precizeaz la punctul 12 in .ormele metodolo&ice aprobate
prin D.:. nr. EFE,1EEG completat e D.:. nr. 6BH,3.FG.2FFF2 ca urmare a
actualizrii valorii e intrare a mijloacelor fixe2 potrivit normelor legale2
mijloacele fixe a cror valoare e intrare e!te mai mic ec(t limita !tabilit prin
)otr(re a *uvernului2 vor fi men"inute 'n evien"a contabil ca mijloace fixe e
natura obiectelor e inventar.
:aloarea rma! neamortizat !e va recupera prin incluerea 'n
c&eltuielile e exploatare 'ntr4o perioa e maximum 3 ani2 cu aprobarea
con!iliului e amini!tra"ie2 re!pectiv a re!pon!abilului cu ge!tiunea
patrimoniului.
>up amortizarea complet2 ace!te mijloace fixe !e !cot in evien"a
mijloacelor fixe i !e trec la categoria e obiecte e inventar.
>e la acea!t regul2 norma legal men"ioneaz o excep"ie 'n !en!ul c2 nu
!e trec la categoria e obiecte e inventar mijloacele fixe care nu au 'n!uiri
comune obiectelor e inventar cum ar fi1 clirile2 con!truc"iile2 mijloacele e
tran!port etc.
-ce!tea rm(n 'n evien" ca mijloace fixe e natura obiectelor e
inventar i urmeaz regimul e !coatere in func"iune i e ca!are a mijloacelor
fixe.
2.
Cap. 2
Amortizarea mijloacelor fixe
2.1. Calculul amortizrii mijloacelor fixe
;ecuperarea treptat a valorii imobilizrilor aflate 'n patrimoniul agen"ilor
economici2 ca urmare a eprecierii irever!ibile a ace!tora2 !e face prin
amortizare.
Sunt !upu!e amortizrii imobilizrile necorporale i corporale. <u !e
amortizeaz imobilizrile 'n cur!2 cu unele excep"ii2 precum i imobilizrile
financiare.
6entru calcularea amortizrii imobilizrilor necorporale i corporale !e
"ine !eama e urmtoarele elemente1
valorile e intrare a imobilizrilor3
uratele e utilizare normal a imobilizrilor3
regimul !au metoa e amortizare utilizat.
:aloarea e intrare !au e amortizat a imobilizrilor e!te iferit pentru
imobilizrile necorporale fa" e cele corporale. >uratele e utilizare normal2
precum i regimul e amortizare !unt !tabilite i recomanate prin legi!la"ie.
5n ceea ce privete imobilizrile necorporale 2 con!t(n in c&eltuielile e
con!tituire2 c&eltuielile e cercetare4ezvoltare2 conce!iunile2 brevetele i alte
repturi i valori !imilare2 precum i alte imobilizri necorporale2 ace!tea !e
amortizeaz 'ntre 34# ani !au pe urata prevzut pentru exploatarea lor potrivit
contractelor 'nc&eiate.
5n ceea ce privete imobilizrile corporale !upu!e amortizrii2 ele con!tau
in terenuri2 inclu!iv inve!ti"iile pentru amenajarea ace!tora i mijloace fixe.
Cerenurile !upu!e amortizrii !unt cele cu e!tina"ie economic ob(nite
e agen"ii economici prin acte e v(nzare4cumprare !au prin e!pgubiri2 'n
cazul exproprierilor. -ce!tea !e amortizeaz pe !eama c&eltuielilor e
exploatare2 'n baza unei cote procentuale in cuantumul ob(nzii curente la
i!ponibilit"ile bneti2 egal ca valoare cu pre"ul e ac&izi"ie a terenurilor
re!pective.
>ei !e a!imileaz imobilizrilor corporale2 nu !e !upun amortizrii
lacurile2 bl"ile2 iazurile2 care nu !unt rezultatul unei inve!ti"ii2 precum i
terenurile2 inclu!iv cele 'mpurite2 cu excep"ia terenurilor cu e!tina"ie
economic.
0nve!ti"iile efectuate pentru amenajarea lacurilor2 bl"ilor2 iazurilor2
terenurilor i alte lucrri !imilare2 care nu !e concretizeaz 'n mijloace fixe2 !e
amortizeaz 'ntr4o perioa e cel mult 1A ani2 utiliz(n regimul e amortizare
liniar.
%ijloacele fixe !e amortizeaz e la ata punerii 'n func"iune i p(n la
recuperarea integral a valorii e intrare2 conform uratelor normale e utilizare.
2+
>ata punerii 'n func"iune2 'n veerea calculrii amortizrii2 !e !tabilete
a!tfel1
mijloace fixe inepenente2 ac&izi"ionate2 care nu nece!it montaj i nici
probe te&nologice2 !e con!ier pu!e 'n func"iune la ata ac&izi"ionrii2
pe baza proce!ului4verbal e recep"ie3
utilajele care nece!it montaj2 ar nu nece!it probe te&nologice2 precum
i clirile i con!truc"iile !peciale care nu e!erve!c proce!e
te&nologice2 !e con!ier pu!e 'n func"iune e la ata terminrii
montajului2 re!pectiv a terminrii con!truc"iei2 pe baza proce!ului4
verbal e recep"ie provizorie3
utilajele i in!tala"iile care nece!it montaj i probe te&nologice2 precum i
clirile i con!truc"iile !peciale care e!erve!c proce!e te&nologice2 !e
con!ier pu!e 'n func"iune la terminarea probelor te&nologice2 pe
baza proce!ului4verbal e punere 'n func"iune.
Sunt !upu!e amortizrii i inve!ti"iile !au capacit"ile pu!e 'n func"iune
total !au par"ial2 crora nu li !4au 'ntocmit formele e 'nregi!trare ca mijloace
fixe.
0nve!ti"iile efectuate la mijloacele fixe luate cu c&irie !e amortizeaz up
acelai regim ca i mijloacele fixe crora li !4au executat inve!ti"iile re!pective.
-mortizarea mijloacelor fixe !e calculeaz prin aplicarea cotelor e
amortizare a ace!tora i !e inclue 'n c&eltuielile e exploatare 'n corela"ie cu
graul e utilizare a mijloacelor fixe e baz2 aflate 'n patrimoniul agen"ilor
economici.
*raul e utilizare a mijloacelor fixe !e etermin 'n func"ie e mijloacele
fixe e baz2 care efine!c activitatea e baz a agen"ilor economici. -ce!ta !e
calculeaz ca raport 'ntre capacitatea e prouc"ie realizat i capacitatea
proiectat i !e exprim 'n procente. >iferen"a e amortizare care rezult ca
urmare a aplicrii graului e utilizare a mijloacelor fixe e baz !e evien"iaz
ca o c&eltuial excep"ional2 care nu !e ia 'n calcul la !tabilirea profitului
impozabil.
-mortizarea mijloacelor fixe conce!ionate2 'nc&iriate !au ate 'n loca"ie
e ge!tiune !e calculeaz e ctre unit"ile care le au 'n proprietate. -mortizarea
aferent ace!tora !e !uport in reeven"a anual a conce!iunii2 in c&irie !au
in c&eltuielile e loca"ie2 up caz.
6otrivit preveerilor legale2 agen"ii economici !unt obliga"i ! amortizeze
mijloacele fixe2 utiliz(n unul in urmtoarele regimuri !au metoe e
amortizare1
amortizarea liniar3
amortizarea egre!iv3
amortizarea accelerat.
2.2. -mortizarea liniar
2,
-mortizarea liniar con!t 'n repartizarea uniform a valorii e intrare a
mijloacelor fixe a!upra c&eltuielilor e exploatare2 propor"ional cu urata
normal e utilizare2 exprimat 'n ani.
Ea !e calculeaz prin aplicarea cotei meii anuale e amortizare la valoare
e intrare a mijloacelor fixe.
Cota meie anual e amortizare !e !tabilete 'n procente2 ca raport 'ntre
1AA i urata normal e utilizare exprimat 'n ani.
>e exemplu2 ac un mijloc fix are o valoare e intrare e #A.AAA.AAA lei
i o urat normal e utilizare e # ani2 amortizarea va fi egal cu1
AAA . AAA . 1A
#
AAA . AAA . #A
=
lei2
iar cota meie anual e amortizare va fi egal cu1
K 2A
#
1AA
=
>eci2 prin aplicarea cotei meii anuale la valoare e intrare a mijlocului
fix2 !e ob"ine amortizarea anual2 egal pentru to"i cei cinci ani2 aic1
#A.AAA.AAA x 2AK L 1A.AAA.AAA lei.
6rogramul e amortizare a mijlocului fix2 'n cei cinci ani e utilizare
8!ocoti"i ani 'ntregi92 !e poate rea 'n urmtorul tabel1
Ani de
utilizare
aloarea de intrare
'de amortizat*
Amortizarea
anual
Amortizarea
cumulat
aloarea
rmas 'net*
1 #A.AAA.AAA 1A.AAA.AAA 1A.AAA.AAA 4A.AAA.AAA
2 #A.AAA.AAA 1A.AAA.AAA 2A.AAA.AAA 3A.AAA.AAA
3 #A.AAA.AAA 1A.AAA.AAA 3A.AAA.AAA 2A.AAA.AAA
4 #A.AAA.AAA 1A.AAA.AAA 4A.AAA.AAA 1A.AAA.AAA
# #A.AAA.AAA 1A.AAA.AAA #A.AAA.AAA 4
>uratele e utilizare normal a mijloacelor fixe2 !tabilite 'n ani i cotele
meii e amortizare a ace!tora2 exprimate 'n procente !unt cuprin!e 'n
ICatalo&ul privind duratele normale de func"ionare i clasifica"ia
mijloacelor fixeJ i re!pectiv .ormele metodolo&ice de aplicare a 3e&ii nr.
16,1EE( privin amortizarea capitalului imobilizat 'n active corporale i
necorporale.
3A
2.3. Amortizarea de&resiv
-mortizarea egre!iv con!t 'n multiplicarea cotelor meii e amortizare
liniar cu coeficien"ii prevzu"i e legi!la"ie i anume1
1+6 pentru mijloacele fixe cu urata normal e utilizare cuprin! 'ntre 24#
ani3
2+FF pentru mijloacele fixe cu urata normal e utilizare cuprin! 'ntre #4
1A ani3
2+6 pentru mijloacele fixe cu urata normal e utilizare mai mare e ani.
Se ob"in a!tfel cotele e amortizare egre!ive core!punztoare.
;egimul e amortizare egre!iv !e poate aplica 'n ou variante i anume
o prim variant 'n care !e calculeaz amortizarea fr influen"a uzurii morale i
a oua variant 'n care amortizarea !e calculeaz cu influen"a uzurii morale.
a9 Calcularea amortizrii anuale2 up metoa amortizrii egre!ive2 'n
prima variant2 fa" e regimul e amortizare liniar2 !e face iferit i anume1
amortizarea anual2 pentru primul an e func"ionare2 !e calculeaz
aplic(n cota e amortizare egre!iv core!punztoare la valoarea e
intrare a mijlocului fix
amortizarea anual2 pentru urmtorii ani e utilizare2 !e calculeaz
aplic(n aceeai cot e amortizare egre!iv la valoarea rma! 8e
recuperat92 p(n 'n anul e utilizare 'n care amortizarea anual
rezultat e!te egal 8!au mai mic9 cu amortizarea anual eterminat
prin 'mpr"irea valorii rma!e e recuperat la numrul e ani e
utilizare care au mai rma!. >in acel an i p(n la expirarea uratei e
utilizare !e trece la aplicarea amortizrii liniare2 iar amortizarea meie
anual liniar !e ob"ine prin 'mpr"irea valorii rma!e e recuperat la
numrul e ani rmai.
6ornin e la exemplul at pentru calcularea amortizrii anuale up
metoa liniar2 cota meie anual e 2AK2 core!punztoare mijlocului fix a
crui urat normal e utilizare e!te cuprin! 'ntre 24# ani2 va fi multiplicat cu
1+62 aic1
2AK x 12# L 3AK
6rogramul e amortizare a mijlocului fix a crui valoare e intrare e!te e
#A.AAA.AAA lei2 'n cei cinci ani e utilizare2 up metoa egre!iv 'n prima ei
variant2 !e poate rea 'n tabelul urmtor1
-ni e :aloarea Cota meie -mortizarea :aloarea rma! e amortizat
31
utilizare e
amortizat
anual 8K9 anual pentru urmtorii ani
1 #A.AAA.AAA 3A 1#.AAA #A.AAA.AAA41#.AAA
L3#.AAA.AAA
2 3#.AAA.AAA 3A 1A.#AA.AAA 3#.AAA.AAA41A.#AA.AAA
L24.#AA.AAA
3 24.#AA.AAA +.1$$.$$. >up amortizarea liniar1
24.#AA.AAA13 aniL+.1$$.$$$
eoarece1
24.#AA.AAAx3AKL..3#A.AAA
amortizarea anual e!te mai mic
ec(t +.1$$.$$$
4 1$.333.333 +.1$$.$$.
# +1.$$$.$$$ +.1$$.$$$
b9 Calcularea amortizrii anuale2 up metoa amortizrii egre!ive2 'n a
oua variant2 reflect i uzura moral2 care !pre eo!ebire e prima variant
permite amortizarea valorii e intrare a mijloacelor fixe 'ntr4o perioa e timp
mai mic ec(t urata normal e utilizare2 iferen"a 'n ani2 reprezent(n
influen"a uzurii morale.
6entru mijloacele fixe care au o urat normal e utilizare p(n la # ani
8exemplul at mai !u!9 nu !e calculeaz influen"a uzurii normale2 amortizarea
meie anual !tabilinu4!e 'n func"ie e numrul e ani e utilizare 'n regim
egre!iv i numrul e ani e utilizare 'n regim liniar.
Calcularea amortizrii meii anuale 'n regim egre!iv2 'n a oua variant2
pre!upune eterminarea uratei e utilizare aferente uzurii morale. 6entru
eterminarea ace!teia trebuie mai 'nt(i !tabilit urata e utilizare 'n carul
creia !e realizeaz amortizarea integral2 at(t cea egre!iv2 c(t i cea liniar.
>urata e utilizare 'n carul creia !e realizeaz amortizarea integral2 !e
etermin 'n func"ie e urata e utilizare 'n regim liniar2 recalculat pe baza
cotei meii anuale e amortizare egre!iv2 prin !cerea ace!teia in urata
normal e utilizare.
%rimea uratelor e utilizare 'n regim e amortizare egre!iv i regim
e amortizare liniar2 e!te influen"at e efectul uzurii morale2 'n !en!ul
reucerii primei urate i majorrii celei e a oua2 exprimate 'n ani. 5n acea!t
!itua"ie2 urata e utilizare cu amortizare egre!iv2 'n varianta a oua2 e!te mai
mic ec(t varianta 'nt(i2 iar urata e utilizare cu amortizare liniar e!te mai
mare 'n varianta a oua ec(t 'n varianta 'nt(i.
6entru calcularea amortizrii anuale up metoa amortizrii egre!ive2 'n
varianta a oua2 ! pre!upunem c un mijloc fix cu o valoare e intrare e
1A.AAA.AAA lei2 pu! 'n func"iune 'n luna ianuarie2 are o urat normal e
utilizare e 1A ani.
Cotele meii e amortizare conform legi!la"iei2 !unt1
pentru regimul e amortizare liniar 1AK 81AA@1A ani9
pentru regimul e amortizare egre!iv 2AK 81AK x coef. 29
32
>eterminarea uratei e utilizare 'n carul creia !e realizeaz
amortizarea integral2 exprimat 'n ani1
urata e utilizare aferent regimului liniar2 recalculat 'n func"ie e
cota meie anual e amortizare egre!iv2 e!te egal cu 1AA@2AK L #
ani3
urata e utilizare 'n carul creia !e realizeaz amortizarea
integral2 e!te egal cu iferen"a 'ntre urata normal e utilizare e 1A
ani i urata recalculat 'n func"ie e cota meie anual e amortizare
egre!iv e # ani 1
1A ani N # ani L # ani3
;ezult c valoarea e intrare a mujlocului fix !e amortizeaz integral 'n #
ani2 'n regim e amortizare liniar2 urata e utilizare 'n regim e amortizare
egre!iv fiin zero ani2 iar pentru # ani e utilizare nu !e mai calculeaz
amortizare.
6rogramul e amortizare a mijlocului fix cu valoarea e inventar e
1A.AAA.AAA lei2 'n cei 1A ani e utilizare normal2 up metoa egre!iv2 'n
varianta a oua2 !e poate rea 'n urmtorul tabel1
Ani de utilizare aloarea de
amortizat
Cota medie
anual
Amortizarea
anual
aloarea
rmas
1 1A.AAA.AAA 2A 2.AAA.AAA +.AAA.AAA
2 1A.AAA.AAA 2A 2.AAA.AAA $.AAA.AAA
3 1A.AAA.AAA 2A 2.AAA.AAA 4.AAA.AAA
4 1A.AAA.AAA 2A 2.AAA.AAA 2.AAA.AAA
# 1A.AAA.AAA 2A 2.AAA.AAA 4
$ 4 4 4 4
. 4 4 4 4
+ 4 4 4 4
, 4 4 4 4
1A 4 4 4 4
>ac acelai mijloc fix2 cu o valoare e intrare e 1A.AAA.AAA lei ar avea o
urat meie normal e utilizare e 1# ani2 cota meie anual e amortizare2 'n
regim liniar ar fi e $2.K 81AA@1# ani92 iar 'n regim egre!iv e 1$2.K 8$2. x
22#9.
5n ace!t caz2 urata e utilizare 'n carul creia !e realizeaz amortizarea
integral e!te e , ani2 aic 1# ani N $ ani 8rezulta"i in raportul 1AA@1$2.92 in
care 'n regim e amortizare egre!iv 3 ani 8, ani N $ ani9 i 'n regim e
amortizare liniar $ ani 8, ani N 3 ani9.
Cabelul pentru calculul amortizrii mijlocului fix exemplificat2 va avea
urmtoarea !tructur1
Ani de utilizare aloarea de Cota medie Amortizarea aloarea
33
amortizat anual anual rmas
1 1A.AAA.AAA 1$2.K 1.$.A.AAA +.33A.AAA
2 +.33A.AAA 1$2.K 1.3,1.11A $.,3++,A
3 $.,3++,A 1$2.K 1.1#+..,A #..+A.1AA
4 #..+A.1AA 4 ,$3.3#A 4.+1$..#A
# 4.+1$..#A 4 ,$3.3#A 3.+#3.4AA
$ 3.+#3.4AA 4 ,$3.3#A 2.+,A.A#A
. 2.+,A.A#A 4 ,$3.3#A 1.,2$..AA
+ 1.,2$..AA 4 ,$3.3#A ,$3.3#A
, ,$3.3#A 4 ,$3.3#A A
1A 4 4 4 4
11 4 4 4 4
12 4 4 4 4
13 4 4 4 4
14 4 4 4 4
1# 4 4 4 4
-probarea utilizrii regimului e amortizare liniar !au egre!iv e!te e
competen"a aunrii generale a ac"ionarilor !au a!ocia"ilor2 re!pectiv a
con!iliului e amini!tra"ie2 up caz.
2.(. Amortizarea accelerat
-mortizarea accelerat con!t in calcularea2 la ata intrrii mijloacelor
fixe 'n patrimoniul unit"ii2 a unei amortizri anuale e p(n la #AK in valoarea
e intrare a ace!tora2 iar in exerci"iile urmtoare calcularea amortizrii anuale
up regim liniar2 prin raportarea valorii rma!e la numrul e ani e utilizare
rmai.
6entru utilizarea regimului e amortizare accelerat e!te nece!ar
aprobarea %ini!terului e ?inan"e2 'n care !cop2 agen"ii economici trebuie !
epun o ocumenta"ie e funamentare2 pe baza creia !e !tabilete un punctaj
'n func"ie e care !e elibereaz aprobarea. -cea!t ocumenta"ie cuprine o
!erie e informa"ii2 grupate a!tfel1
ate e prezentare1 venituri in exploatare2 cifra e afaceri2 capitalul
propriu2 capitalul permanent2 activele corporale2 activele circulante2
c&eltuieli e exploatare2 profit brut2 profit net3
inicatori e eficien" economic1 rata capitalului propriu i capitalului
permanent fa" e activele fixe2 rata e imobilizare a activelor fixe in
totalul activelor3
inicatori e eficien" financiar1 rata rentabilit"ii financiare2 rata
rentabilit"ii veniturilor2 a rentabilit"ii re!ur!elor.
34
2.6. Amortizarea i fiscalitatea
-mortizarea e!te o problem tipic e fi!calitate2 g!inu4i expre!ia at(t
'n regimurile e amortizare opozabile !ociet"ilor comerciale2 c(t i 'n graul e
euctibilitate al amortizrii2 la eterminarea profitului impozabil. O a!emenea
!itua"ie !e explic at(t prin !ubiectivi!mul uratelor e folo!in"2 reglementate
prin norme2 la care trebuie ! !e alinieze to"i agen"ii economici2 c(t i prin
metoele e amortizare folo!ite.
5n mo eo!ebit2 'n acea!t perioa e tranzi"ie2 !i!temul e amortizare
reglementat la noi e!te ominat e intere!ul fi!cal i mai pu"in e intere!ul
men"inerii capacit"ii e finan"are a capitalului.
Cuno!c(nu4!e c amortizarea i profitul formeaz !ur!ele e baz ale
capacit"ii e finan"are N pentru acoperirea valorii activelor imobilizate 'n
mijloace fixe i ezvoltarea capacit"ii pentru ob"inerea e profit2 !i!temul e
amortizare2 corijat prin intermeiul uratelor e utilizare2 limitelor e amortizare
i graului e euctibilitate2 e!te 'n favoarea creterii ma!ei profitului
impozabil i 'n etrimentul amortizrii. ;ezult clar c op"iunea a!upra unei
metoe e amortizare i uratei e utilizare a imobilizrilor e!te o problem e
apreciere.
6ornin e la acea!t realitate2 con!tatm c metoa amortizrii liniare
uce la eterminarea amortizrii economice2 iar orice !um pe!te !au !ub
amortizarea liniar reprezint o !tructur e amortizare erogatorie !ub incien"a
iferen"elor temporare 'ntre rezultatul contabil i rezultatul fi!cal.
3#
Cap. 3
Studii de caz
6entru a 'n"elege cum !e completeaz ocumentele contabile !pecifice
contabilit"ii imobilizrilor i cum !e calculeaz amortizarea liniar2 con!ierm
o !ocietate comercial ipotetic2 ce prezint urmtoarele ate e ientificare1
enumire i !eiul1 S.C. -=; S.;.7.2 !tr. >onici nr + :a!lui
4 forma e organizare1 !ocietate cu r!punere limitat2 cu 4 a!ocia"i3
4 obiectul e activitate1 !ervicii2 prouc"ie2 comer"3
4 <r. 'nregi!trare ;egi!trul Comer"ului1 G@4A@2.@14413
4 Co fi!cal1 ; 422$#443
4 <r. 'nregi!trare fi!cal1 4122$$$3
4 Cont bancar1 4 /;> :a!lui3
4 nr. 2#AA,$A.144113
4 7imit !ol ca!1 3AAA lei3
4 pltitor C:-3
4 pltitor impozit pe profit.
7a ata e A1.ianuarie.2AA$ SC -=; S.;.7. i!punea e urmtoarele
mijloace fixe1
SC -=; S.;.7.
Situa"ia mijloacelor fixe
la A1.A1.2AA$ 4 lei4
>enumire mijloc fix :aloare e intrare >ata intrrii
/obilier birou EA 1+.AAA Septembrie
2FF3
Calculator 6entium 12.#AA 0anuarie 2AA3
-utocamion >-C
$$#4C
1#A >ecembrie 2AA3
COC-7 1+A.#AA !. 4
3.1. Amortizarea liniar

6rogramele e amortizare liniar a mijloacelor fixe exi!tente 'n unitate la
1 ianuarie 2AA$ !unt prezentate mai jo!1
3$
SC -=; S.;.7.
6rogram e amortizare
a mijlocului fix %obilier Eva
Ani de
utilizare
aloarea de
intrare 'de
amortizat*
Amortizare
anual
Amortizare
lunar
Amort. cum. aloare rmas
1 18.000 1.800 150 1.800 16.200
2 18.000 1.800 150 3.600 14.400
3 18.000 1.800 150 5.400 12.600
4 18.000 1.800 150 7.200 10.800
5 18.000 1.800 150 9.000 9.000
6 18.000 1.800 150 10.800 7.200
7 18.000 1.800 150 12.600 5.400
8 18.000 1.800 150 14.400 3.600
9 18.000 1.800 150 16.200 1.800
10 18.000 1.800 150 18.000 0
TOTAL 18.000 x x x
SC -=; S.;.7.
6rogram e amortizare
a calculatorului 6entium 000
Ani de
utilizare
aloarea de
intrare 'de
amortizat*
Amortizare
anual
Amortizare
lunar
Amort. cum. aloare
rmas
1
2
3
4
5
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
208,33
208,33
208,33
208,33
208,33
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
10.000
7.500
5.000
2.500
0
TOTAL 12.500 x x x
SC -=; S.;.7.
5ro&ram de amortizare
a autocamionului >-C $$#
Ani de
utilizare
aloarea de
intrare 'de
amortizat*
Amortizare
anual
Amortizare
lunar
Amort.
cum.
aloare
rmas
1
2
3
4
#
$
.
+
,
1A
1#A.AAA
1#A.AAA
1#A.AAA
1#A.AAA
1#A.AAA
1#A.AAA
1#A.AAA
1#A.AAA
1#A.AAA
1#A.AAA
1#.AAA
1#.AAA
1#.AAA
1#.AAA
1#.AAA
1#.AAA
1#.AAA
1#.AAA
1#.AAA
1#.AAA
1.2#A
1.2#A
1.2#A
1.2#A
1.2#A
1.2#A
1.2#A
1.2#A
1.2#A
1.2#A
1#.AAA
3A.AAA
4#.AAA
$A.AAA
.#.AAA
,A.AAA
1A#.AAA
12A.AAA
13#.AAA
1#A.AAA
13#.AAA
12A.AAA
1A#.AAA
,A.AAA
.#.AAA
$A.AAA
4#.AAA
3A.AAA
1#.AAA
A
COC-7 1#A.AAA x x x
3.
7a A1 ianuarie 2AA# S.C. -=; S.;.7. :a!lui prezenta urmtoarea balan"
a mijloacelor fixe1
S.C. -=; S.;.7. :-S7=0
/-7-<I- %0G7O-CE7O; ?0BE
7una >ECE%/;0E anul 2AA#
4 lei 4
Co
cla!ifi4
care
>E< %0G7OC ?0B D0
C-;-CCE;0SC0C0
CE)<0CE
>urata
ani
:0 -mort.
lunar
-mort.
cumulat
:al.
rma!
%obilier birou E:- 1A 1+AAA 1#A $AA 1.4AA
Calculator 6entium # 12#AA 2A+233 24,,2,, 1AAAA2A1
9otal ecAip. !irou 4 3F6FF 36H+33 3FEE+EE 2G(FF+F1
-utocamion >-C $$#4C 1A 1#AAA
A
12#A 12#A 14+.#A
9otal mijloc de transport 4 16FFF
F
126F 126F 1(HG6F
9otal 4 1HF6F
F
1BFH+33 (3(E+EE 1GB16F+F1
5ntocmit2 :erificat2
?iele mijloacelor fixe2 'ntocmite e la intrarea 'n ge!tiune !unt
urmtoarele1
?0D- %0G7OC=7=0 ?0B
<r. inventar1 AAAA1
<r. ocument provenien"1 FF VS 0041541
:aloare e inventar1 18.000
-mortizare lunar liniar
>enumirea mijlocului fix i caracteri!tici
te&nice
MOBIL EVA !" #$LA% 2 &!.,
&ir'! 1 &!, (a!n 1 &!.,
)a( 1 &!., *'+'lii 2 &!.
-cce!orii
*rupa HHHHH..
Coul e cla!ificare HHHHHHH
>ata rii 'n folo!in"
-nul1 2003
7una1 SE%TEMB,IE
>ata amortizrii complete
-nul1 2012
7una1 SE%TEMB,IE
>urata normal e func"ionare1 10 ani
3+
Cota e amortiz. 10 -
8ver!o9
<r. invent.
8e la numr
la numr9
>ocument
8ata2 felul2
numrul9
Opera"iile care prive!c
micarea2 creterea !au
iminuarea valorii mijlocului
fix9
/uc >ebit Creit Sol
00001 FF VS
0041541
A./I0I1IO2AT 1800
0
3
30 (45+62. 70 AMO,. SE%T 2005 150 1785
0
30 '+62. 74 AMO,T O.T 2005 150 1770
0
30 n'762. 78 AMO,T 2OV 2005 150 1755
0
30 8462. 79 AMO,T #E. 2005 150 1740
0
30 ian62. 104 AMO,T IA2 2006 150 1725
0
?0D- %0G7OC=7=0 ?0B
<r. inventar1 AAAA2
<r. ocument provenien"1 FF VS 1800185
:aloare e inventar1 12.500
-mortizare lunar1 liniar
>enumirea mijlocului fix i caracteri!tici
te&nice
.AL.$LATO, %E2TI$M .$
MO2ITO,, TASTAT$,9
-cce!orii1
BO:E ;2 &!<
.#,OM
*rupa HHHHH..
Coul e cla!ificare HHHHHHH
>ata rii 'n folo!in"
-nul1 2005
7una1 IA2$A,IE
>ata amortizrii complete
-nul1 2009
7una1 IA2$A,IE
>urata normal e func"ionare1 5 ani
3,
Cota e amortiz. 20 -
4A
8ver!o9
<r. invent.
8e la
numr la
numr9
>ocument
8ata2 felul2
numrul9
Opera"iile care prive!c
micarea2 creterea !au
iminuarea valorii
mijlocului fix9
/uc >ebit Creit Sol
00002 FF VS
1800185
A./I0I1IO2AT 1 1250
0
3 3
AMO,T. IA2 208,3
3
12291,6
7
2. 15 AMO,T. FEB,. 208,3
3
1208,33
2. 25 AMO,T. MA,TIE 208,3
3
11875
2.30 AMO,T A%,ILIE 208,3
3
11666,6
7
2. 40 AMO,T MAI 208,3
3
11458,3
3
2. 45 AMO,T I$2IE 208,3
3
11250
2. 50 AMO,T I$LIE 208,3
3
11041,6
7
2. 60 AMO,T A$= 208,3
3
10833,3
3
2. 70 AMO,T SE%T 208,3
3
10625
2. 74 AMO,T O.T 208,3
3
10416,6
7
2. 78 AMO,T 2OV 208,3
3
10208,3
3
2. 79 AMO,T #E. 208,3
3
10000
2. 04 AMO,T IA2 208,3
3
9791,67
41
?0D- %0G7OC=7=0 ?0B
<r. inventar1 AAAA3
<r. ocument provenien"1 FF VS 840001
:aloare e inventar1 150.000
-mortizare lunar1 liniar
>enumirea mijlocului fix i caracteri!tici
te&nice
A!+'a)i'n #A. 6653T
S4ri4 )'+'r 814444
Serie asiu (B1(((
-cce!orii1
*rupa1 %0G7O-CE ?0BE
Coul e cla!ificare HHHHHHH
>ata rii 'n folo!in"
-nul1 2006
7una1 #E.EMB,IE
>ata amortizrii complete
-nul1 2015
7una" #E.EMB,IE
>urata normal e func"ionare1 10 ani
Cota e amortiz. 10 -
8ver!o9
<r. invent.
8e la
numr la
numr9
>ocument
8ata2 felul2
numrul9
Opera"iile care prive!c
micarea2 creterea !au
iminuarea valorii
mijlocului fix9
/uc >ebit Creit Sol
00003 FF VS
840001
A./I0I1IO2AT 1 15000
0
3 15000
0
2. 79 AMO,T. #E. 2005 1250 14875
42
0
2. 4 AMO,T. IA2 2006 1250 14750
0
7a !f(ritul lunii ianuarie 2AA$ 831 ian. 2AA$92 S.C. -=; S.;.7. :a!lui
prezint urmtoarea balan"1
S.C. -=; S.;.7.
/-7-<I- %0G7O-CE7O; ?0BE
7una 0-<=-;0E anul 2AA$
Co
cla!ifi4
care
>E< %0G7OC ?0B D0
C-;-CCE;0SC0C0
CE)<0CE
>urata
ani
:0 -mort.
lunar
-mort.
cumulat
:al.
rma!
M'&ili4r &ir'! EVA 10 18000 1500 750 17400
.al!la+'r %4n+i!) 5 12500 208,33 2708,33 10004
T'+al 4>i5. Bir'! : 30500 358,33 3458329 27404
A!+'a)i'n #A. 6653T 10 15000
0
1250 2500000 148750
T'+al )i?l' 84 +ran(5'r+ : 15000
0
1250 2500000 148750
T'+al : 18050
0
1608,33 5958329 176154
5ntocmit2 :erificat2
5n contabilitate2 amortizarea mijloacelor fixe2 pe categorii2 !e
'nregi!treaz conform notei e contabilitate a!tfel1
43
<nitatea
S... A$,
S.,.L.
<OC
e
contabilitate
O66-> <r.
ocument
>ata <r.
poz.
=
3 -
2 3 4 # $ .
5 30 01 06 4
<r.
crt Explica"ii
Simbolul conturilor Suma
>ebitor Creitor
+ , 1A
1 A)'r+i@ar4
4>i5a)4n+4 &ir'!
6811 2814 358,33
2 A)'r+i@ar4 )i?l'a4
84 +ran(5'r+
6811 2813 1250
5ntocmit2 :erificat2 Cotal 1608,33
3.2 Amortizarea de&resiv
6rogramele e amortizare egre!iv a mijloacelor fixe exi!tente 'n unitate
la 1 ianuarie 2AA$ !unt prezentate mai jo!1
S.C. -=; S.;.7.
6rogram e amortizare a mijlocului fix %obilier Eva
-ni e
amortizat
:aloarea e
intrare 8 e
amortizat9
Cota e
amortiz
are
-mortizare
anual
-mortizare
lunar
-mortizare
cumulat
:al. rma!
1 1+AAA A.2 3$AA 3AA 3$AA 144AA
2 144AA A.2 2++A 24A $4+A 11#2A
3 11#2A A.2 23A4 1,2 +.+4 ,21$
4 ,21$ A.2 1+4322 1#32$A 1A$2.22A .3.22+A
# .3.22+ A.2 14.42#$ 1222++ 121A12+# #+,+22#
$ #+,+22# A.2 11.,2$# ,+23A 132+12#A 4.1+2#A
. 4.1+2# A.2# 11.,2$# ,+23A 144$121# 3#3+2+#
+ 4.1+2# A.2# 11.,2$# ,+23A 1#$4A.+A 23#,22A
, 4.1+2# A.2# 11.,2$# ,+23A 1$+2A24# 1.,2##
1A 4.1+2# A.2# 11.,2## ,+23A 1+AAA A
S.C. -=; S.;.7.
44
6rogram e amortizare a calculatorului 6entium 000
-ni e
amortizat
:aloarea e
intrare 8 e
amortizat9
Cota e
amortizar
e
-mortizare
anual
-mortizare
lunar
-mortizare
cumulat
:al. rma! :al. rma!
-ni e
amortizat
1 12#AAAAA A.3 3.#AAAA 3122#A 3.#AAAA +.#AAAA 21+.#AA
2 +.#AAAA A.3 2$2#AAA 21+.#A $3.#AAA $12#AAA 2A41$$$
3 $12#AAA A.3 1+3.#AA 1#312# +212#AA 42+.#AA 2143.#A
4 42+.#AA 2143.#A 1.+$4# 1A3#$2#A 2143.#A 4
# 2143.#A 2143.#A 1.+$4# 12#AAAAA A 4
S.C. -=; S.;.7.
:a!lui
6rogram e amortizare a autocamionului >-C $$#
-ni e
amortiz
at
:aloarea e
intrare 8 e
amortizat9
Cota e
amortizar
e
-mortizare
anual
-mortizare
lunar
-mortizare
cumulat
:al. rma! :al.
rma!
-ni e
amortizat
1 1#AAAA A.2 3AAAA 2#AA 3AAAA 12AAAA 13333233
2 12AAAA A.2 24AAA 2AAA #4AAA ,$AAA
12AAA
3 ,$AAA A.2 1,2AA 1$AA .32AA .$+AA 1A,.1243
4 .$+AA A.2 1#3$A 12+A ++#$A $144A +...214
# $144A A.2 122++ 1A24 1AA+4+ 4,1#2 ,+3A24A
$ 4,1#2 A.2 ,+3A24A +1,22 11A$.+24 3,3212$A A
. 4,1#2 A.2 ,+3A24A +1,22A 12A#A+2+ 2,4,122A A
+ 4,1#2 A.2 ,+3A24A +1,22A 13A33,22A 1,$$A2+A A
, 4,1#2 A.2 ,+3A24A +1,22A 14A1$,2$A ,+3A24A A
1A 4,1#2 A.2 ,+3A24A +1,22A 1#AAAA A A
7a A1 ianuarie 2AA$ S.C. -=; S.;.7. :a!lui prezenta urmtoarea balan"
a mijloacelor fixe1
S.C. -=; S.;.7. :-S7=0
/-7-<I- %0G7O-CE7O; ?0BE
7una >ECE%/;0E anul 2AA#
4 lei 4
Co
cla!ifi4
care
>E< %0G7OC ?0B D0
C-;-CCE;0SC0C0
CE)<0CE
>urata
ani
:0 -mort.
lunar
-mort.
cumu4lat
:al.
rma!
%obilier birou E:- 1A 1+AAA 3AA 12AA 1$+AA
Calculator 6entium # 12#AA 3122# 3.#A +.#A
9otal ecAip. !irou 4 3F6FF B12+6 (E6F 2666F
-utocamion >-C $$#4C 1A 1#AAA
A
2#AA 2#AA 14.#AA
9otal mijloc de transport 4 16FFF
F
26FF 26FF 1(G6FF
9otal 4 1HF6F
F
G(6F G(6F 1G3F6F
5ntocmit2 :erificat2
4#
?iele mijloacelor fixe2 'ntocmite e la intrarea 'n ge!tiune !unt
urmtoarele1
?0D- %0G7OC=7=0 ?0B
<r. inventar1 AAAA1
<r. ocument provenien"1 FF VS 0041541
:aloare e inventar1 18.000
-mortizare lunar 84Ar4(i7
>enumirea mijlocului fix i caracteri!tici
te&nice
MOBIL EVA !" #$LA% 2 &!.,
&ir'! 1 &!, (a!n 1 &!.,
)a( 1 &!., *'+'lii 2 &!.
-cce!orii
*rupa HHHHH..
Coul e cla!ificare HHHHHHH
>ata rii 'n folo!in"
-nul1 2005
7una1 SE%TEMB,IE
>ata amortizrii complete
-nul1 2014
7una1 SE%TEMB,IE
>urata normal e func"ionare1 10 ani
Cota e amortiz.
4$
8ver!o9
<r. invent.
8e la numr
la numr9
>ocument
8ata2 felul2
numrul9
Opera"iile care prive!c
micarea2 creterea !au
iminuarea valorii mijlocului
fix9
/uc >ebit Creit Sol
00001 FF VS
0041541
A./I0I1IO2AT 1800
0
3
30 (45+62. 70 AMO,. SE%T 2001 300 1770
0
30 '+62. 74 AMO,T O.T 2001 300 1740
0
30 n'762. 78 AMO,T 2OV 2001 300 1710
0
30 8462. 79 AMO,T #E. 2001 300 1680
0
30 ian62. 104 AMO,T IA2 2002 300 1650
0
?0D- %0G7OC=7=0 ?0B
<r. inventar1 AAAA2
<r. ocument provenien"1 FF VS 1800185
:aloare e inventar1 12.500
-mortizare lunar1 84Ar4(i7
>enumirea mijlocului fix i caracteri!tici
te&nice
.AL.$LATO, %E2TI$M .$
MO2ITO,, TASTAT$,
-cce!orii1
BO:E ;2 &!<
.#,OM
*rupa HHHHH..
Coul e cla!ificare HHHHHHH
>ata rii 'n folo!in"
-nul1 2005
7una1 IA2$A,IE
>ata amortizrii complete
-nul1 2009
7una1 IA2$A,IE
>urata normal e func"ionare1 5 ani
Cota e amortiz.
4.
8ver!o9
<r.
invent.
8e la
numr la
numr9
>ocument
8ata2 felul2
numrul9
Opera"iile care
prive!c micarea2
creterea !au
iminuarea
valorii mijlocului
fix9
/uc >ebit Creit Sol
00002 FF VS
1800185
A./I0I1IO2AT 1 125000 3 3
AMO,T. IA2 312,50 12187,50
2. 15 AMO,T. FEB,. 312,50 11875
2. 25 AMO,T.
MA,TIE
312,50 11562.50
2.30 AMO,T A%,ILIE 312,50 11250
2. 40 AMO,T MAI 312,50 10937,50
2. 45 AMO,T I$2IE 312,50 10625
2. 50 AMO,T I$LIE 312,50 10312,50
2. 60 AMO,T A$= 312,50 10000
2. 70 AMO,T SE%T 312,50 9687,50
2. 74 AMO,T O.T 312,50 93750
2. 78 AMO,T 2OV 312,50 9062,50
2. 79 AMO,T #E. 312,50 8750
2. 04 AMO,T IA2 218750 8531,25
?0D- %0G7OC=7=0 ?0B
<r. inventar1 AAAA3
<r. ocument provenien"1 FF VS 840001
:aloare e inventar1 150.000
-mortizare lunar1 84Ar4(i7
>enumirea mijlocului fix i caracteri!tici
te&nice
A!+'a)i'n #A. 6653T
S4ri4 )'+'r 814444
Serie asiu (B1(((
-cce!orii1
*rupa1 %0G7O-CE ?0BE
Coul e cla!ificare HHHHHHH
>ata rii 'n folo!in"
-nul1 2005
7una1 #E.EMB,IE
>ata amortizrii complete
-nul1 2014
7una" #E.EMB,IE
>urata normal e func"ionare1 10 ani
4+
Cota e amortiz.
4,
8ver!o9
<r. invent.
8e la
numr la
numr9
>ocument
8ata2 felul2
numrul9
Opera"iile care prive!c
micarea2 creterea !au
iminuarea valorii
mijlocului fix9
/uc >ebit Creit Sol
00003 FF VS
840001
A./I0I1IO2AT 1 15000
0
3 15000
0
2. 79 AMO,T. #E. 2001 2500 14750
0
2. 4 AMO,T. IA2 2002 2500 14500
0
7a !f(ritul lunii ianuarie 2AA$ 831 ian. 2AA$92 S.C. -=; S.;.7. :a!lui
prezint urmtoarea balan"1
S.C. -=; S.;.7.
/-7-<I- %0G7O-CE7O; ?0BE
7una 0-<=-;0E anul 2AA$
Co
cla!ifi4
care
>E< %0G7OC ?0B D0
C-;-CCE;0SC0C0
CE)<0CE
>urata
ani
:0 -mort.
lunar
-mort.
cumulat
:al.
rma!
M'&ili4r &ir'! EVA 10 18000 300 1500 16500
.al!la+'r %4n+i!) 5 12500 218,75 3968,75 8531,25
T'+al 4>i5. Bir'! : 30500 518,75 5468,75 25031,25
A!+'a)i'n #A. 6653T 10 15000
0
2500 5000 145000
T'+al )i?l' 84 +ran(5'r+ : 15000
0
2500 5000 145000
T'+al : 18050 3618,75 10468,75 170031,25
#A
0
5ntocmit2 :erificat2
5n contabilitate2 amortizarea mijloacelor fixe2 pe categorii2 !e
'nregi!treaz conform notei e contabilitate a!tfel1
=nitatea
S.C.
-=;
S.;.7.
<OC
e
contabilitate
O66-> <r.
ocument
>ata <r.
poz.
=
3 -
2 3 4 # $ .
# 3A A1 A$ 4
<r.
crt Explica"ii
Simbolul
conturilor
Suma
>ebitor Creitor
+ , 1A
1 A)'r+i@ar4
4>i5a)4n+4 &ir'!
6811 2814 518,75
2 A)'r+i@ar4 )i?l'a4
84 +ran(5'r+
6811 2813 2500
5ntocmit2 :erificat2 Cotal 3618,75
2.3. Amortizarea accelerat
6rogramele e amortizare accelerat a mijloacelor fixe exi!tente 'n unitate
la 1 ianuarie 2AA$ !unt prezentate mai jo!1
S.C. -=; S.;.7
6rogram e amortizare a mobilierului E:-
:aloare e intrare L 1+.AAA
Ani de
utilizare
Cota K Amortizare
anual
Amortizare
lunar
Amortizare
cumulat
aloare
rmas
1
2
3
4
#
$
.
+
#A
112112
112112
112112
112112
112112
112112
112112
,.AAA
1.AAA
1.AAA
1.AAA
1.AAA
1.AAA
1.AAA
1.AAA
.#A
+3233
+3233
+3233
+3233
+3233
+3233
+3233
,.AAA
1A.AAA
11.AAA
12.AAA
13.AAA
14.AAA
1#.AAA
1$.AAA
,.AAA
+.AAA
..AAA
$.AAA
#.AAA
4.AAA
3.AAA
2.AAA
#1
,
1A
112112
112112
1.AAA
1.AAA
+3233
+3233
1..AAA
1+.AAA
1.AAA
A
COC-7 1+.AAA x x x
S.C. -=; S.;.7
6rogram e amortizare
a calculatorului 6entium 000
:aloare e intrare L 12.#AA
Ani de
utilizare
Cota K Amortizare
anual
Amortizare
lunar
Amortizare
cumulat
aloare
rmas
1
2
3
4
#
#A
2#
2#
2#
2#
$.2#A
1.#$22#A
1.#$22#A
1.#$22#A
1.#$22#A
#2A2+3
13A221
13A221
13A221
13A221
$.2#A
..+122#A
,.3.#
1A.,3.2#A
12.#AA
$.2#A
4.$+.2#A
3.12#
1.#$22#A
A
COC-7 12.#AA x x x
S.C. -=; S.;.7
6rogram e amortizare
a autocamionului >-C $$#
:aloare e intrare L 1#A.AAA
Ani de
utilizare
Cota
K
Amortizare
anual
Amortizare
lunar
Amortizare
cumulat
aloare
rmas
1
2
3
4
#
$
.
+
,
1A
#A
112112
112112
112112
112112
112112
112112
112112
112112
112112
.#.AAA
+.333233
+.333233
+.333233
+.333233
+.333233
+.333233
+.333233
+.333233
+.333234
$.2#A.AAA
$,4244
$,4244
$,4244
$,4244
$,4244
$,4244
$,4244
$,4244
$,4244
.#.AAA.AAA
+3.333233
,1.$$$2$$
1AA.AAA
1A+.333233
11$.$$$2$$
12#.AAA
133.333233
141.$$$2$$
1#A.AAA
.#.AAA
$$.$$$2$.
#+.333234
#A.AAA
41.$$$2$.
33.333234
2#.AAA
1$.$$$2$.
+.333234
A
COC-7 1#A.AAA B x x
7a A1 ianuarie 2AA2 S.C. -=; S.;.7. :a!lui prezenta urmtoarea balan" a
mijloacelor fixe1
S.C. -=; S.;.7. :-S7=0
/-7-<I- %0G7O-CE7O; ?0BE
7una >ECE%/;0E anul 2AA3
4 lei 4
#2
Co
cla!ifi4
care
>E< %0G7OC ?0B D0
C-;-CCE;0SC0C0
CE)<0CE
>urata
ani
:0 -mort.
lunar
-mort.
cumu4lat
:al.
rma!
%obilier birou E:- 1A 1+AAA .#A 3AAA 1#AAA
Calculator 6entium # 12#AA #2A2+3 $2#A $2#A
9otal ecAip. !irou 4 3F6FF 12GF+H3 E26F 2126F
-utocamion >-C $$#4C 1A 1#AAA
A
$2#A $2#A 143.#A
9otal mijloc de transport 4 16FFF
F
B26F B26F 1(3G6F
9otal 4 1HF6F
F
G62F+H3 166FF 1B6FFF
5ntocmit2 :erificat2
?iele mijloacelor fixe2 'ntocmite e la intrarea 'n ge!tiune !unt
urmtoarele1
?0D- %0G7OC=7=0 ?0B
<r. inventar1 AAAA1
<r. ocument provenien"1 FF VS 0041541
:aloare e inventar1 18.000
-mortizare lunar a4l4ra+
>enumirea mijlocului fix i caracteri!tici
te&nice
MOBIL EVA !" #$LA% 2 &!.,
&ir'! 1 &!, (a!n 1 &!.,
)a( 1 &!., *'+'lii 2 &!.
-cce!orii
*rupa HHHHH..
Coul e cla!ificare HHHHHHH
>ata rii 'n folo!in"
-nul1 2005
7una1 SE%TEMB,IE
>ata amortizrii complete
-nul1 2014
7una1 SE%TEMB,IE
>urata normal e func"ionare1 10 ani
Cota e amortiz.
8ver!o9
<r. invent.
8e la numr
la numr9
>ocument
8ata2 felul2
numrul9
Opera"iile care prive!c
micarea2 creterea !au
iminuarea valorii mijlocului
fix9
/uc >ebit Creit Sol
00001 FF VS
0041541
A./I0I1IO2AT 1800
0
3
30 (45+62. 70 AMO,. SE%T 2001 750 1725
#3
0
30 '+62. 74 AMO,T O.T 2001 750 1650
0
30 n'762. 78 AMO,T 2OV 2001 750 1575
0
30 8462. 79 AMO,T #E. 2001 750 1500
0
30 ian62. 104 AMO,T IA2 2002 750 1425
0
?0D- %0G7OC=7=0 ?0B
<r. inventar1 AAAA2
<r. ocument provenien"1 FF VS 1800185
:aloare e inventar1 12.500
-mortizare lunar1 a4l4ra+
>enumirea mijlocului fix i caracteri!tici
te&nice
.AL.$LATO, %E2TI$M .$
MO2ITO,, TASTAT$,
-cce!orii1
BO:E ;2 &!<
.#,OM
*rupa HHHHH..
Coul e cla!ificare HHHHHHH
>ata rii 'n folo!in"
-nul1 2005
7una1 IA2$A,IE
>ata amortizrii complete
-nul1 2009
7una1 IA2$A,IE
>urata normal e func"ionare1 5 ani
Cota e amortiz.
8ver!o9
<r. invent.
8e la
numr la
numr9
>ocument
8ata2 felul2
numrul9
Opera"iile care prive!c
micarea2 creterea !au
iminuarea valorii
mijlocului fix9
/uc >ebit Creit Sol
00002 FF VS A./I0I1IO2AT 1 12500 3 3
#4
1800185 0
AMO,T. IA2 520,8
3
11979,1
7
2. 15 AMO,T. FEB,. 520,8
3
11458,3
4
2. 25 AMO,T. MA,TIE 520,8
3
10937,5
0
2.30 AMO,T A%,ILIE 520,8
3
10416,6
7
2. 40 AMO,T MAI 520,8
3
9895,83
2. 45 AMO,T I$2IE 520,8
3
9375
2. 50 AMO,T I$LIE 520,8
3
8854,17
2. 60 AMO,T A$= 520,8
3
8333,34
2. 70 AMO,T SE%T 520,8
3
7812,50
2. 74 AMO,T O.T 520,8
3
7291,67
2. 78 AMO,T 2OV 520,8
3
6770,83
2. 79 AMO,T #E. 520,8
3
6250
2. 04 AMO,T IA2 130,2
1
6119,79
?0D- %0G7OC=7=0 ?0B
<r. inventar1 AAAA3
<r. ocument provenien"1 FF VS 840001
:aloare e inventar1 150.000
-mortizare lunar1 208,33
>enumirea mijlocului fix i caracteri!tici
te&nice
A!+'a)i'n #A. 6653T
S4ri4 )'+'r 814444
Serie asiu (B1(((
-cce!orii1
*rupa1 %0G7O-CE ?0BE
Coul e cla!ificare HHHHHHH
>ata rii 'n folo!in"
-nul1 2005
7una1 #E.EMB,IE
>ata amortizrii complete
-nul1 2014
7una" #E.EMB,IE
>urata normal e func"ionare1 10 ani
##
Cota e amortiz.
8ver!o9
<r. invent.
8e la
numr la
numr9
>ocument
8ata2 felul2
numrul9
Opera"iile care prive!c
micarea2 creterea !au
iminuarea valorii
mijlocului fix9
/uc >ebit Creit Sol
00003 FF VS
840001
A./I0I1IO2AT 1 15000
0
3 15000
0
2. 79 AMO,T. #E. 2001 625000
0
14375
0
2. 4 AMO,T. IA2 2002 625000
0
13700
0
7a !f(ritul lunii ianuarie 2AA2 831 ian. 2AA292 S.C. -=; S.;.7. :a!lui
prezint urmtoarea balan"1
S.C. -=; S.;.7.
/-7-<I- %0G7O-CE7O; ?0BE
7una 0-<=-;0E anul 2AA$
Co
cla!ifi4
care
>E< %0G7OC ?0B D0
C-;-CCE;0SC0C0
CE)<0CE
>urata
ani
:0 -mort.
lunar
-mort.
cumulat
:al.
rma!
M'&ili4r &ir'! EVA 10 18000 750 3750 14250
.al!la+'r %4n+i!) 5 12500 130,21 6380,21 6119,79
#$
T'+al 4>i5. Bir'! : 30500 880,21 10130,21 20369,79
A!+'a)i'n #A. 6653T 10 15000
0
6250 13000 137000
T'+al )i?l' 84 +ran(5'r+ : 15000
0
6250 13000 137000
T'+al : 18050
0
7130,21 23130,21 157369,79
5ntocmit2 :erificat2
5n contabilitate2 amortizarea mijloacelor fixe2 pe categorii2 !e
'nregi!treaz conform notei e contabilitate a!tfel1
=nitatea
S.C.
-=;
S.;.7.
<OC
e
contabilitate
O66-> <r.
ocument
>ata <r.
poz.
=
3 -
2 3 4 # $ .
# 3A A1 A$ 4
<r.
crt Explica"ii
Simbolul
conturilor
Suma
>ebitor Creitor
+ , 1A
1 A)'r+i@ar4
4>i5a)4n+4 &ir'!
6811 2814 880,21
2 A)'r+i@ar4 )i?l'a4
84 +ran(5'r+
6811 2813 6250
5ntocmit2 :erificat2 Cotal 7130,21
#.
/ibliografie1
-na *&eorg&e2 /i!triceanu *&eorg&e1 E?inan"ele agen"ilor
economiciF2 E. >iactic i 6eagogic2 /ucureti2 1,,#
-ntoniu <. i colectiv1 E?ina"ele 'ntreprineriiF2 E. >iactic i
6eagogic2 /ucureti2 1,,2
0on Stancu1 E?inan"e. Ceoria pie"elor financiare. ?inan"ele
'ntreprinerilor. -naliza i ge!tiunea financiarF2 E. Economic2
1,,,
7ambru *&eorg&e2 Cucu <.1 ESi!temul contabil al agen"ilor
economiciF2 Eitura ?una"iei E-nrei DagunaF2 Con!tan"a2 1,,$
6etru" :. i colectiv1 E%anualul expertului contabil i al
contabilului autorizatF2 E. -gora2 /acu2 2AAA
Catalogul privin uratele normale e func"ionare i cla!ifica"ia
mijloacelor fixeF
7egea nr. 1#@1,,4 privin amortizarea capitalului imobilizat 'n active
corporale i necorporale
<ormele metoologice e aplicare a 7egii nr. 1#@1,,4 privin
amortizarea capitalului imobilizat 'n active corporale i necorporale
Cribuna economic 2 noiembrie 2AA1
6antea 0acob 1 E Contabilitatea rom(nea!c armonizat cu
irectivele contabile europene F2E. 0ntelcreo2 2AA3
#+