Sunteți pe pagina 1din 4

Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane !!"#!$%
Axa prioritar 6 &Promovarea incluziunii sociale&
Domeniul major de intervenie 6.2. &'m(un)t)irea accesului i a particip)rii grupurilor vulnera(ile pe piaa muncii&
Titlul proiectului: Servicii sociale integrate i *ormare vocaional) pentru persoane cu diza(ilit)i
Contract nr. POSDRU + ,- + -. +S + /0"!
ID /0"!

Anexa 2
Firme+ instituii care o*er) produse+servicii
pentru adaptarea locului de munc) al persoanelor cu diza(ilit)i
Denumirea1 Descrierea produselor+serviciilor o*erite 2ontact1
3otivation SR4 3otivation SR4 este sinura unitate din ar ce livrea! scaune
personali!ate" promov#nd adaptarea $i distri%uia corect a ec&ipamentelor de
mo%ilitate. 'a (nfiinare" )otivation *+' era sinurul productor din ar de
fotolii rulante de tip activ $i de sisteme de po!iionare speciale pentru copii cu
Infirmitate )otorie Cere%ral. Cre$terea afacerii a fost susinut $i de
semnarea" (n 2,,-" de contracte de ac&i!iie de fotolii rulante cu Casele
.udeene de Asiurri de *ntate" astfel c persoanele cu di!a%iliti pot
%eneficia de un ec&ipament personali!at )otivation decontat de aceste instituii.
*tr. Podisor /r.0" loc. 1uda"
Com Cornetu" .ud Ilfov"
+omania.
Tel:2-,20.364.25.52" 6ax:
2-,20.--700,5"
89mail: sales:motivation.ro"
;e% site: <<<.motivation.ro
5(ilit67et 5(ilit67et este o orani!aie naional de caritate" care ($i desf$oar
activitatea (n )area 1ritanie. *copul acestei orani!aii este de a ajuta
persoanele cu di!a%iliti =aduli $i copii> care utili!ea! calculatoarele $i
internetul" prin adaptarea $i ajustarea ec&ipamentelor la nevoile acestora. ?n
urma experti!ei speciale" orani!aia adaptea! ecipamentul $i@sau te&noloia
(n funcie de v#rst" starea de sntate sau invaliditate" astfel ca acestea s fie
mai u$or de utili!at de ctre persoanele cu di!a%iliti.
tel. ,7,, 264A-A" ,0426
3027-5"
6ax: ,0426 -,5-2A"
8mail:enBuiries:a%ilitCnet.o
r.uD

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane !!"#!$%
Axa prioritar 6 &Promovarea incluziunii sociale&
Domeniul major de intervenie 6.2. &'m(un)t)irea accesului i a particip)rii grupurilor vulnera(ile pe piaa muncii&
Titlul proiectului: Servicii sociale integrate i *ormare vocaional) pentru persoane cu diza(ilit)i
Contract nr. POSDRU + ,- + -. +S + /0"!
ID /0"!
3o(ilit6 8u6 3o(ilit6 8u6 ofer o ama lar de produse
pentru persoanele cu di!a%iliti fi!ice sau cu mo%ilitate
sc!ut" respectiv %astoane" scune cu rotile 9 manuale $i
electrice" scune9lift" rampe" accesorii pentru toalete etc.
)o%ilitC 1uC 'TD" 0- *ussex Eardens" Dena%C
)ain" Doncaster D/02 -F+" )area 1ritanie.
Tel: ,7-A A04 0A 06"
89mail: &elp:mo%ilitC%uC.com" ;e%:
&ttp:@@<<<.mo%ilitC%uC.com
9olelul 2urle:s Folelul 2urle:s ofer ca!are (n apartemente persoanli!ate"
construite pentru persoanele cu di!a%iliti. Apartamentele sunt
spaionase" permi#nd deplasarea (n siuran persoanelor cu
mo%ilitate redus. Camerele" %uctria $i %ile sunt adaptate
persoanelor cu di!a%iliti. Fotelul ofer acces pentru scaunul cu rotile
(ncep#nd de la alee $i teras p#n la &oluri $i toalete. Deasemenea"
&otelul ofer spre (nc&iriere scutere electrice pentru o deplasare mai
conforta%il (n exterior.
)area 1ritanie" Curle<s" *tation
+oad" 1radfield" )annintree" 8ssex"
Tel.,02AA75,74,"
8mail:mar&erita:curle<saccommo
dation.co.uD"
;e%:
&ttp:@@<<<.curle<saccommodation.c
o.uD@
Drive compan6 Drive compan6 este unul dintre cei mai importani productori $i distri%uitori de
ec&ipamente medicale" din (ntreaa lume" av#nd centre de distri%uie (n )area
1ritanie" *GA" Canada $i 8uropa. )isiunea unitii este de a produce $i a
comeriali!a produse de clas mondial care se concentrea! pe inovaie"
funcionalitate $i valoare pentru a (n%untii calitatea vieii $i de a promova
independena persoanelor care se confrunt cu pro%leme medicale. Produsele
reali!ate $i distri%uite de Drive sunt: scaune cu rotile" manuale $i electrice"
acessori pentru %aie $i toalet" scutere" mo%iler $i alte accesorii.
AinleCs Industrial 8state"
8lland" ;est HorDs&ire"
8nland. Tel. 2 -- =,> 7--
7AA --,2" 6ax: 2-- =,> 0-22
30--74"
89mail:
enBuiries:drivemedical.co.
uD
;e%:&ttp:@@<<<.drivemedica

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane !!"#!$%
Axa prioritar 6 &Promovarea incluziunii sociale&
Domeniul major de intervenie 6.2. &'m(un)t)irea accesului i a particip)rii grupurilor vulnera(ile pe piaa muncii&
Titlul proiectului: Servicii sociale integrate i *ormare vocaional) pentru persoane cu diza(ilit)i
Contract nr. POSDRU + ,- + -. +S + /0"!
ID /0"!
l.co.uD@
;al<ing Stic<
Online
;al<ing Stic< Online ofer o am cuprin!toare de
%astoane $i ofer consultan cu privrire la aleerea %astonului
potrivit.
8mil!&anna& 'td" str. *tr. Principal nr. 65"
Cotten&am" Cam%s C12- 7*A" )area
1ritanie. Tel: ,2,7 023 7,-2.
89mail: info: <alDinsticDsonline.uD . ;e%:
&ttp:@@<<<.<alDinsticDsonline.co.uD@
Rom=andicap
S.5.
Rom=andicap S.5. ofer produse otopedice $i prote!e = prote!e" orte!e"
(nclminte ortodepic" dispo!itive ortopedice ajutoare" crucioare" c#rje"
%astoane>I instrumentar $i aparatur medical pentru c&iruria ortopedic
=productor>" centuri" %andaje" tije" articole de mica ortopedie din importI
adaptri auto pentru persoane cu di!a%ilitiI produse de recuperare
neurolocomotorie" produse $i instrumente pentru osteosinte!a
1ucure$ti" str. Teodor
Jtefnescu nr.3" sector 3.
Tel:,20.303.-4.63"
,20.30-.53.,-.
6ax: ,20.302.,3.-7.
89mail: r&:no<.ro
Scooters Direct
U>
Scooters Direct U> ofer o am lar de scootere care ofer
persoanelor cu di!a%iliti posi%ilitatea de a se deplasa $i de a transporta
o%iecte. *cooterele sunt utilate cu anvelope speciale care permit depasare (n
siuran pe diferite tipuri de soluri =pavaj" iar% etc> $i se pot fi ec&ipate cu
copertine de protecie pentru ploaie" v#nt" soare.
)o%ilitC marDets" Gnit 87"
Tres<it&ian Industrial 8state"
Cam%ourne" Corn<all T+0-
,PH" Tel: ,7,, ,,A0-,,I
,0752 255266.
;e%:
&ttp:@@<<<.scootersdirectuD.
com@
?ertical E@pert
5ccesi(ilit6
?ertical E@pert 5ccesi(ilit6 vine (n sprijinul persoanelor cu di!a%iliti
locomotorii prin comerciali!area $i montarea sistemelor de platforme
autoricatoare special create pentru acestea. Aceste sisteme" ofer persoanelor
*tr. *. )aj. Ion /edeleanu"
nr 4" %l P60" et 0" ap 3A"
sector A" 1ucuresti. Tel:

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane !!"#!$%
Axa prioritar 6 &Promovarea incluziunii sociale&
Domeniul major de intervenie 6.2. &'m(un)t)irea accesului i a particip)rii grupurilor vulnera(ile pe piaa muncii&
Titlul proiectului: Servicii sociale integrate i *ormare vocaional) pentru persoane cu diza(ilit)i
Contract nr. POSDRU + ,- + -. +S + /0"!
ID /0"!
cu pro%leme locomotorii" acces (n cldiri. Produsele oferite de firm sunt:
platforma verticala" platforma servoscara" elevator scaun" elevator platform
(nc&is pentru materiale" o%iecte sanitare =dispo!itive sanitare olin!i"
dispo!itive sanitare sprijin" o%iecte sanitarea supori de $e!ut" o%iecte sanitare
toalet>.
-=,20> -0, 52 7," 6ax:
2-=,20> -0, 52 7," )o%il:
,5-- A7- ,,2" ;e%:
&ttp:@@<<<.verticalexpert.ro@
In*initec.org A
potenial in*init
prin intermediul
te=nologiei
In*initec.org este o orani!aie care ofer soluii $i produse pentru
accesi%ili!area locuinei persoanelor cu di!a%iliti" persoane v#rstnice sau
persoane care se confrunt cu o di!a%ilitate temporar. Infinitec.or ofer
soluii cu privire la modificarea %ii $i a %uctriei" a u$ilor" rampe de acces" $i
accesorii pentru a facilita deplasare persoanelor cu di!a%iliti in interiorul
locuinei.
;e%:
&ttp:@@<<<.infinitec.or@live@&
omemodifications@%asics.&tm
2oncrete
2=ange
2oncrete 2=ange este o reea internaional al crei scop este de a face toate
casele accesi%ile" pentru a oferi o mai %un mo%ilitate persoanelor care se
confrunt cu o anumite di!a%ilitate. Pentru atinerea acestui scop orani!aia
este axat pe c#teva elemente eseniale" care tre%uie s devin construcii de
case" $i anume: 9 trotuar accesi%il spre intrarea (n cas" toate u$ile principale
lari $i Kde podeaL = fr prauri>" cel puin o %aie la parter" rampe de acces etc.
6,, Dancin 6ox +oad"
Decatur" EA 3,,32. Tel.
-,-935795-AA. 89mail:
concretec&aneLmindsprin.
com. ;e%:
&ttp:@@concretec&ane.or@