Sunteți pe pagina 1din 3

Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor

Departamentul Management, Marketing i Administrarea Afacerilor


Specializarea: Economia Comerului Turismului i Serviciilor
Programa pentru stagiul de practic, anul II
I. Obiective
1. Familiarizarea studenilor cu mediul de afaceri
2. ntegrarea !ntr"un grup de munc# din organizaie
$. Formarea deprinderilor de analiz# i soluionare a pro%lemelor economice din
organizaii
II. Coninutul tematicii de practic
1. Documente oficiale: statut. contract etc.
2. Structura organizatoric# & prezentare detaliat#
$. 'ersonalul i managerii
(. )ultura organizaional#
*. Sistemul informaional i informatizarea acestuia
+. Funciunile organizaiei
,. 'oziia concurenial# a organizaiei
-. Situaia economico"financiar#
.. Mi/ul de marketing: produsele0ser1iciile, fundamentarea preurilor i politici de
pre, promo1area, distri%uia
III. Obligaiile studenilor
Stagiul de practic# se poate desf#ura !n orice tip de organizaie de comer,
turism, ser1icii
21aluarea se 1a face la coloc1iul organizat la terminarea practicii. Studenii se
1or prezenta cu un raport de practic# care 1a tre%ui s# con in#: caiet de
practic#, o ade1erin# din partea agentului economic i un raport de stagiu. 3n
caietul de practic# se 1or trata pro%lemele din program#, generale i specifice,
!n funcie de domeniul ales. Ade1erina 1a tre%ui s# ateste efectuarea practicii,
inclusi1 perioada. 4aportul de stagiu 1a tre%ui s# prezinte o derulare
calendaristic# a acti1it#ilor desf#urate, o%iecti1ele proprii !n ceea ce pri1este
practica i o apreciere argumentat# asupra efectelor poziti1e ale acesteia 5ce
s"a !n1#at, ce s"a 1#zut interesant, unele concluzii i aprecieri personale6. 7or
fi %ine e1aluate aspectele practice descrise !n caiet i raport i 1or fi
depunctate rezumatele i e/trasele din c#ri.
)aietul de practic# 1a a1ea structura orientati1# prezentat# !n pagina 2.
IV. Evaluare inal
- coninutul raportului & ,89,
- inter1iul indi1idual " $89.
Preci!ri
Practica se desoar pe perioada a trei sptm"ni #care trebuie
conirmat pe adeverin $ dup nc%eierea sesiunii de e&amene
Raportul de practic este document individual.
La evaluare rapoartele cu acelai coninut vor fi respinse.
4apoartele nu se depun la secretariat: 2le 1or fi aduse direct la susinere.
Colocviul #interviul$ se va desura la ora i ziua care urmeaz# a fi
anun ate.
'(PO'T )E P'(CTIC*
Pagina de titlu
Cuprins cu paginaie
Molivaie,
Sinteza raportului &cca. 2 pagini
Capitolul I. Pre!entarea organi!aiei
Sectorul de acti1itate
storic: !nfiinare, e1oluie, pri1atizare etc.
;%iectul de acti1itate & din statut
Sediul, filiale, puncte de lucru
Analiza e1oluiei principalilor indicatori: cifra de afaceri; venituri; cheltuieli;
profit; numr personal; active necorporale, corporale pe categorii
Capitolul II
Managementul organizaiei:
- structur# organizatoric# 5organigrama6
- managerii
'ersonalul organizaiei
'iaa organizaiei
;ferta organizaiei
)onsumatori i clieni
Dimensiunea i structura pieei
Dinamica pieei
)oncurena
'ro%leme specifice !n funcie de o%iectul de acti1itate
Capitolul III
'aportul de stagiu 5pe ce criterii a fost aleas# firma, cum s"a desf#urat stagiul
de practic#, ce pro%leme deose%ite au ap#rut, cum se reg#sesc !n practic#
pro%lemele teoretice !nt<lnite la cursuri, ce acti1it#i specifice s"au desf#urat &
poate fi prezentat# i o derulare calendaristic# a acti1it#ilor etc. 6
+ibliograie
'reciz#ri suplimentare pentru !ntocmirea raportului de practic# 5e/emple pentru
organizaii din turism6
Probleme speciice pentru unit#i de cazare
1. =estiunea suportului material: spaiile destinate clientelei 5camera de >otel
" dot#ri, suprafee, sc>ie? spaiile destinate igienei6? spaiile destinate
personalului.
2. Managementul resurselor umane: structura organizatoric#? selecie i
recrutare? moti1are? atri%uii i responsa%ilit#i 5fia postului pentru cel puin
trei funcii distincte6? planificarea personalului 5programul de lucru,
concedii, poli1alen#6? rolul relaional i rolul operaional al personalului?
competene.
$. 4ezer1area :front office"ul sau recepia 5organizare6? organizarea rezer1#rii
5documente, softuri, etc6? contracte de rezer1are 5modele6.
(. )omercializare: organizare? ce se comercializeaz#? produsul >otelier 5sau
programe turistice6? promo1are inclusi1 documente specifice.
Probleme speciice pentru agenii de turism
a. Formarea i coninutul %azei de date?
%. Sisteme informaionale utilizate de agenii turistici?
c. Aspecte ale promo1@rii turistice 5e/emple6?
d. )ontractarea prestaiilor turistice 5modele6.
e. )omercializare: organizare? ce se comercializeaz#? programe turistice?
promo1are inclusi1 documente specifice.
f. 'rezentarea unor produse turistice
g. niierea i derularea unui program turistic 5!n cazul efectu#rii practicii !n
agenii6?
Coordonatori practic,
'rof. dr. Ai# 7alentin
)onf. dr. Butnaru =ina onela
Cector dr. D#t#ruanu Maria
As.drd. Dr#gan Corin