Sunteți pe pagina 1din 3

Plan de lectie

Clasa a VI- a
Prof. Asavei Nicoleta
Subiectul lectiei: Aria unui triunghi
Tipul lectiei: mixta
Obiective de referinta: O 1.8. Sa masoare lungimi, unghiuri, sa estimeze perimetre, arii, distante
O 3.1. Sa diferentieze informatiile dintr-un enunt matematic.
O 3.2. Sa prezinte clar, corect etepele rezolvarii unei probleme,
folosind terminologia si notatiile adecvate
O 4.2. Sa manifeste perseverenta
Strategii didactice: conversatia, explicatia, problematizarea, activitate frontala
Mijloace de invatamant: manual, culegere, instrumente geometrice
Desfasurarea lectiei
Evenimentele lectiei Ob. Activitati ale lectiei Metode Procedee
1) Organizarea clasei(1') notarea absentilor conversatia
asigurarea linistei
2) Verificarea temei si a se rezolva la tabla pb. ce nu au putut fi rezolvate
cunostintelor predate anterior la tema conversatia
(8') Se reaminteste notiunea de inaltime, mediana unui triunghi, activitatea frontala
patratul, cazurile de congruenta pentru triunghiuri oarecare si aprecieri
dreptunghice. verbale
3) Captarea si orientarea Se anunta titlul lectiei.
atentiei (8') Elevii sunt rugati sa construiasca pe caiete un patrat de latura conversatia aprecieri
patru patratele A D verbale
observarea
3.1. desen sistematica
4.2. analiza
lectie prin raspunsurilor
descoperire
E B C
De cate patratele am nevoie pentru a acoperi tot
patratul? aprecieri
R: 16 patratele. verbale
3.1. Se reaminteste notiunea de arie,si formula ariei unui patrat si conversatia
dreptunghi din anii anteriori. Deci aria este o masura asociata
4.2. unei suprafete. Pentru masurarea ariei avem nevoie de o unitate
de masura care este m.
1.8. 1 m reprezinta aria unui patrat cu latura de un metru.
Ne reamintim multiplii si submultiplii metrului: explicatia analiza
1km= 10hm= 10dam= 10m= 10dm= 10cm= 10mm raspunsurilor
Elevii vor trasa apoi o diagonala a patratului. observarea
4) Predarea noilor cunostinte Observ ca se obtin 2 triunghiuri dreptunghice observarea
si dirijarea invatarii (15') De cate patratele am nevoie pentru a acoperi un triunghi format? sistematica
De 8 patratele, adica jumatate din patratelele folosite la acoperi-
1.8. rea patratului.
Elevii trebuie sa observe ca aria unui triunghi este jumatate din descoperire
aria patratului.
Astfel aria triunghiului este l l /2 explicatia aprecieri
Se cer elevilor identificarea elementelor tr dreptunghic. verbale
3.2. Si aria tr dreptunghic ABC devine AB BC /2, mai exact semi-
produsul dintre catete.
Se deseneaza apoi un patrat langa cel de dinainte. problematizarea
Si aria acelui triunghi ABE dreptunghic este AB EB/2
Calculam apoi aria tr AEC si este aria tr ABC + aria tr ABE conversatia observarea
deci AB (EB+BC)/2, mai exact baza ori inaltimea/ 2 sistematica
5) Feed-backul (9') 1) Fie un triunghi cu: observarea
1.8. a) h=3cm si baza de 7cm. Aflati aria triunghiului. analiza
b) h=12cm si baza de 8cm. Aflati aria triunghiului. explicatia raspunsurilor
3.2. 2) Fie [AE] si [CD] inaltimile unui triunghi ABC:
a) daca AB=8cm, CD=9cm, AE=6cm, BC=12cm, aria? aprecieri
b) daca AB=15cm, CD=14cm, BC=21cm, calculati AE problematizarea verbale
4.2. Obs ca aria unui triunghi este aceeasi indiferent de inaltimea si
baza pe care o aleg. conversatia observarea
sistematica
1) Fie un perete de forma unui dreptunghi de L=5cm, l=3cm problematizarea
De cata vopsea am nevoie pentru a vopsi peretele daca un conversatia observarea
centimetru patrat se acopera ca 1/3 l vopsea? explicatia sistematica
R: 5 l
6) Fixarea cunostintelor (8') 3.1. Se propune spre rezolvare urmatoarea problema: Orice mediana
a oricarui triunghi determina cu laturile corespunzatoare duoa conversatia notarea in
4.2. triunghiuri de arii egale. desen caiet
explicatia aprecieri
verbale
7) Tema (1') Manual pg conversatia