Sunteți pe pagina 1din 10

Covrig Adriana Mihaela,

REI ID, grupa 965Tema econometrie

Tema 15.


Y mediu=(11+12+16+19+20)/5=15.6 iar N=5
5a+37b=78 si 37a+291b=608
Din cele doua ecuatii rezulta ca a=2.35 si b=1.79
Regresia liniara e de forma Y=2.35+1.79X
Y1 est=2.35+1.79*6=13.9
Y2 est =2.35+1.79*5=11.75
Y3 est=2.35+1.79*7=14.88
Y4 est=2.35+1.79*10=20.25
Y5 est=2.35+1.79*9=18.46
SSE 65.2
SST 13.661
SSR 48.033

R^2 3.516068

SSE=SST-SSR -34.372
X Y X^2 XY Y estimat
6 11 36 66 13.9
5 12 25 60 11.75
7 16 49 112 14.88
10 19 100 190 20.25
9 20 81 180 18.46
suma 37 78 291 608 79.24

Sursa variaiei
Msura
variaiei
Numrul
gradelor
de
libertate
Dispersii
corectate
Variaia de regresie 48.033 1 48.033
Variaia rezidual -34.37 4 9
Variaia total 13.66 5 2.72
Tema 20.
0
100
200
300
400
500
600
trim1 trim2 trim3 trim4
anul1
anul2
0
100
200
300
400
500
600
trim1 trim2 trim3 trim4
anul1
anul2
abateri
sezoniere
trim1 trim2 trim3 trim4 suma
anu1 -12.5 32.5
anul2 15 -33.75
dsb 15 -33.75 -12.5 32.5 1.25
dsb corectate 14.6875
-
34.0625
-
12.8125 32.188
dsb
recorectate 15 -34 -13 32 0

n trimestrul I, factorul sezonier a determinat o scdere medie a numrului de turisti din pensiune cu
15 persoane fa de trend;
n trimestrul II, factorul sezonier a determinat o scdere medie a numrului de turisti din
pensiune cu 34 persoane fa de trend;
n trimestrul III, factorul sezonier a determinat o cretere medie a numrului de turisti din
pensiune cu 13 persoane fa de trend;
n trimestrul IV, factorul sezonier a determinat o cretere medie a numrului de turisti din
pensiune cu 32 persoane fa de trend.

delta este 10.571valorile
previzionate valorile previzionate previziuni aproximative
ale trendului cu deviatiile sez corectate
trim1 anul 3 489.14 504.14 504 turisti
trim2 anul 3 499.71 465.71 466 turisti
trim 3 anul3 510.28 497.28 497 turisti
trim 4 anul3 520.85 552.85 553 turisti


Valorile trendului
y_t y_tT abateri dsb Serie desezonalizat pt. seria corectat
trim1 420 15 405
anul1 trim2 360 -34 394 404.57
trim3 400 412.5 -12.5 -13 413 423.57
trim4 450 417.5 32.5 32 418 428.57
trim1 440 425 15 15 425 435.57
anul2 trim2 400 433.75 -33.75 -34 434 444.57
trim3 420 -13 433 443.57
trim4 500 32 468 478.57
Tema 10
A. Pe baza datelor problemei se poate construi un model econometricunifactorial de forma:
y=f(x)+u, unde
y reprezinta valorile reale ale variabilelor dependente
x- valorile reale ale variabilelor independente
u- variabila reziduala reprezentand influentele celorlalti factori ai variabilei nespecificati in
model, considerati factori intamplatori.
Prin urmare x =suprafaa comercial mp, variabila endogena
Iar y=incasari medii, variabila factoriala.
Prin urmare x =suprafaa comercial mp, variabila endogena
Iar y=incasari medii, variabila factoriala.

Din grafic se poate observa ca distributia pucntelor empirice (x_t, y_t) poate fi aproximata cu o
dreapta. Prin urmare, modelul econometric care descrie legatura dintre cele doua variabile se
transforma intr-un model linear unifactorial y=a+bx+u , unde a si b sunt parametrii modelului.
B. Pentru ca parametrii modelului sunt necunoscuti, valorile acestora pot fi exprimate cu metoda
celor mai mici patrate.


0
20
40
60
80
100
120
140
160
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
y
x

|


|
|


|
Pe baza valorilor lui u se pot calcula abaterea medie patratica a variabilei s_u si abaterile medii
patratice ale celor 2 estimatori, s_a si s_b.


In urma calculelor modelul econometric se poate scrie:


C. Calculam coeficientul de corelatie si obtinem:

(

)(


Coeficientul de corelatie este 0 si este inclus in intervalul [-1,1].
Analiza dispersionala
Sursa de
variatie
Masura variatiei Nr grade
libertate
Dispersii
corectate
Fc F_alpha, v1, v2
Varianta
dintre
grupe


2-1=1 5116.33 195.2216 F_0.05,1,8=5.32
F_0.01,1,8=11.26
Varianta
reziduala


10-2=8 26.2078
Variant
totala


10-1=11

Testul Fisher -Snedecor ne indica faptul ca rezultatele obtinute sunt semnificative pentru un prag de
semnificatie de 5%.
Fc=195.2216 > F_0.05,1,8=5.32
Raportul de corelatie dintre cele doua variabile este:


Tema 18.
Coeficientul de corelatie fiind in intervalul [-1,1] si avand valoarea de 0.013 indica o corelatie liniara
slaba intre cele doua variabile.
Abaterea standard este de 1.83, in timp ce R patrat estimate este 0.795. Observam ca valoarea
estimate este mai mica decat valoarea initiala.
In cazul folosirii metodei Anova, pentru un grad de libertate abaterea patratica este 55.153, iar
pentru 3 grade de libertate este 3.349.
Intervalele de incredere unde se pot situa variabilele sunt: (-8.364, 13.062) respectiv ( 0.386, 3.195).
Tema 2

Z =

= -3,8

Regiunea de respingere: Z
/2
< -2,575 sau Z
/2
> 2,575
Cum Z = -3,8 < -2,575 => se accept ipoteza nul.

Tema 3
Ipotezele statistice sunt:
H
0
:

= 1
H
1
:

> 1

S
1
=

=>

= 2543
2
= 6.466.849 (dispersia ncasrilor ageniilor de pe prima
pia)
S
2
=

=>

= 2019
2
= 4.076.361 (dispersia ncasrilor ageniilor de pe cea de-a
doua pia)

Testul statistic are valoarea:

F =

= 1,58

Regiunea critic pentru = 0,05 este dat de F > F
0,05;59;49


1,64
Cum F < F
0,05;59;49
=> ipoteza nul se accept => dispersiile nu difer semnificativ n
distribuia ncasrilor.Tema 6
Ipotezele statistice sunt :
H
0
:
2
=
2
H
1
:
2

2
Testul statistic este:

2
=
()

=
()

= 6,2

2
,n-1
=
2
0.05,14
= 52,1
Cum
2
= 6,2 <
2
,n-1
= 52,1 => ipoteza nu se respinge.

Tema 7
a) Ipoteze statistice:
H
0
:
1
=
2
H
1
:
1
>
2
S
c
2
=
(

=
()

()

= 34843,75
Testul statistic este:
t =
(

)
=
()
(

)
=

= 2,21

Pragul de semnificaie = 0,05 => /2 = 0,025
Cum t
/2,n1+n2-2
= t
0,025;20
= 1,725 => t > t
/2,n1+n2-2
=> ne aflm n regiunea critic => se
accept ipoteza nul => nu exist diferen ntre volumele medii ale vnzarilor celor 2 produse.

b) Ipoteze statistice:
H
0
:
1
=
2
H
1
:
1
>
2
S
c
2
=
(

()

()

= 34866,07
Testul statistic este:
t =
(

)
=
()
(

)
=

= 3,10

Cum t
/2,n1+n2-2
= t
0,025;20
= 1,725 => t > t
/2,n1+n2-2
=> acceai concluzie => nu exist
diferen ntre volumele medii ale vnzarilor celor 2 produse.

Tema 5
Media previziunilor experilor este mld. lei, cu dispersia:
i abaterea medie ptratic: mld. lei.

Ipotezele statistice sunt:
H
0
: = 2,01
H
1
: > 2,01

t =

= 1,874
t
,n-1
= t
0,05;4
= 2,132, iar regiunea critic este dat de t > t
,n-1
Cum t = 1,874 < t
0,05;4
= 2,132 => media profitului previzionat pentru anul curent nu este
semnificativ mai mare dect profitul anului trecut.Tema 8

Operatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Computerul A 12 16 15 13 16 10 15 17 14 12
Computerul B 10 17 18 16 19 12 17 15 17 14

=

= 14min (timpul mediu necesar calculelor pe computerul A)=

= 24min (timpul mediu necesar calculelor pe computerul B)Concluzie: n ceea ce privete timpul necesar calculelor operatorilor, computerul A are o
medie cu 10min mai mic dect computerul B.