Sunteți pe pagina 1din 2

Indicele de calitate a aerului EPA

Pentru evaluarea gradului de poluare a aerului se pot utiliza indici de calitate a aerului. Unul dintre cei
mai utilizai la nivel internaional este indicele de calitate a aerului (AQI Air Quality Index) (EPA
!""#). Indicele permite evaluarea nivelului de poluare a aerului $i a incidenei asupra populaiei $i
ecosistemelor naturale (%a&el ').
Pentru calcularea lui noxele sunt (mp)rite (n dou) categorii *uncie de raportul cu concentraia maxim)
admis) (valoarea maxim)) $i (n patru categorii *uncie de gradul de periculozitate. +up) raportul cu
concentraia maxim) admis) sunt delimitate dou) categorii,
- categoria I, noxele a cror valoare nu depete CMA AQI calcul-ndu.se dup) *ormula, AQI /(0#12)3
(#0124A) (2 este concentraia (nregistrat) a noxei iar 24A este concentraia maxim) admis) pentru
nox)) ((n exemplul utilizat dioxidul de sul* ozonul plum&ul).
- categoria a II-a: noxele ce depesc CMA AQI/ !##1(2324A)
n
unde n variaz) *uncie de gradul de
periculozitate (ntre #".!5 (dioxid de azot pul&eri (n suspensie monoxid de car&on).
+up) gradul de periculozitate (n categoria I au *ost considerate noxele foarte periculoase (ozon clor
mercur cadmiu etc. n/!5) (n categoria a II.a cele periculoase (6idrogen sul*urat oxizi de azot
*ormalde6id) stiren n/!') (n categoria a III.a moderat periculoase (dioxid de sul* *uningine pul&eri (n
suspensie n/!) $i (n categoria a I7.a cele puin periculoase (monoxid de car&on 6idrocar&uri ali*atice
amoniac n/#").
Indicele se calculeaz) pentru *iecare nox) (n parte dup) care se poate a*la valoarea AQI glo&al ca medie
aritmetic) a tuturor noxelor monitorizate din toate punctele luate (n evaluare.
7alorile o&inute se raporteaz) la 8rila de interpretare a valorilor din ta&elul urmator.
9aportat la noxe cele mai mari valori din %a&el se (nregistreaz) la dioxidul de azot unde este dep)$it)
valoarea limit) de 0## (calitate a aerului *oarte sla&) $i nivel de poluare *oarte ridicat) (n punctele 2ercul
4ilitar $i 4i6ai :ravu.
Grila de interpretare a valorilor indicelui de calitate a aerului (dup) U; Environmental Protection Agency !""#)
Indice de calitate a
aerului
Calitate a aerului/
nivel de poluare
Efectele asupra omului
Efecte asupra
ecosistemelor i
materialelor
0-50 (verde) :un)3*oarte sla& <)r) e*ecte <)r) e*ecte
51-100 (galben)
;atis*)c)toare3sla&
sau moderat
<)r) e*ecte E*ecte reduse
101-00
(portocaliu)
=esatis*)c)toare
3relativ ridicat)
In*luena asupra aparatului respirator
cardiovascular
E*ecte moderate
01-500 (rou) ;la&)3ridicat) E*ecte semni*icative asupra populaiei E*ecte puternice
!este 500 (maro)
<oarte sla&)3*oarte
ridicat)
E*ecte puternice pe supra*ee ridicate E*ecte *oarte puternice
Indicele de calitate a aerului (AQI) atrage atenia asupra spaiilor cu pro&leme de calitate a aerului $i a
surselor la nivelul c)rora tre&uie s) se intervin) pentru limitarea nivelului de poluare a aerului.
Indicele specific de calitate a aerului
>n 9om-nia se *olose$te un indice mai sintetic al calit)ii mediului. Indice speci*ic de calitatea aerului pe
scurt ?indice speci*ic? reprezint) un sistem de codi*icare a concentraiilor (nregistrate pentru urm)torii
poluani monitorizai la nivel naional, ;@A =@A @' 2@ P4!#. Indicele general se sta&ile$te pentru
*iecare staie de monitorizare ca *iind cel mai mare dintre indicii speci*ici corespunz)tori poluanior
monitorizai (ta&elul urmator). 7alorile indicilor variaz) (ntre # $i B ast*el, ! (excelent verde (nc6is) A
(*oarte &un verde) ' (&un verde desc6is) C (mediu . gal&en) 0 (r)u . portocaliu) $i B (*oarte r)u .
ro$u).
Grila de interpretare a indicelui specific (dup) DDD.calitateaer.ro)
"omenii de concentra#ie pentru no$ele necesare pentru calcularea indicelui specific
Indice
specific
"omeniu de concentra#ii (%g/m)
;@A =@A @' 2@ Pul&eri in suspensie
! #.C"(") #.C"(") #.'"(") #.A(") #.!"(")
A 0#.5C(") 0#.""(") C#.5"(") '.C(") A#.A"(")
' 50.!AC(") !##.!'"(") E#.!!"(") 0.B(") '#.C"(")
C !A0.'C"(") !C#.!""(") !A#.!5"(") 5."(") 0#.5"(")
0 '0#.C""(") A##.'""(") !E#.A'"(") !#.!C(") E#.""(")
B F0## FC## FAC# F!0 F!##
Indicele de poluare a aerului
Pentru evaluarea nivelului de poluare a aerului 7intilescu (!""0) a utilizat indicele de poluare a aerului
estimat dup) *ormula,
Ip / (!)1!##1(2 24A)3(2 G 24A)
unde 2 reprezint) concentraia (nregistrat) a unei noxe iar 24A este concentraia maxim) admis).
7alorile negative atrag atenia asupra nivelului ridicat de poluare care este cu at-t mai acut cu c-t valorile
sunt mai reduse. +e asemenea se delimiteaz) un prag de ncepere a monitoringului la un indicator de
calitate (50) un prag de alert - PA (A0) un prag de intervenie - PI (#) $i un prag de pericol - PP (.A0).
&alorile anuale ale indicatorilor de calitate a aerului 'n (egiunea de "e)voltare *ucureti-Ilfov (Hg3m
'
)
(prelucrare dup) A9P4 A##C)
Indicator
!ulberi
'n
suspensie
+)on !lumb
,ono$id
de carbon
"io$id de
a)ot
"io$id de
sulf
&aloare limit- anual-
C# !A# #.0 !# '# A#
&aloare medie
05.0 CB #.!C !E.E CB.C !A."
*erceni
C5.BE 0A #.!E !0 '' !C
Cercul ,ilitar
50.0B AE #.A AB.! EE !E
,i.ai *ravu
50.'5 'B #.A AB.! E! !0
/itan
0E.'5 0A #.' AB.! CC !A
"rumul /aberei
00.0E 'E #.! AC.! 0A "
*aloteti
C!.CC B# #.#5 A' !# !B
,-gurele
0!.0' 0A #.!0 !E A' !!
0acul ,orii
0'.A 0# #.!C !E C# E