Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea de Stat din Tiraspol

(cu sediul in Chisinau)LA TE!A" #Testele psihologice,
posibilitatile si
valoarea lor
A efectuat " Caminscaia Galina gr. 1MI
Profesor" Rusu Elena
PLANUL:
1.ntroducerea
2.Ce este un test psihologic?
3.Funciile psihodiagnozei.
3.1. Principalele criterii de apreciere a testului
psihologic.
3.2Obiectivitatea sau concordan a interpersonal a
testului.
4.Validitatea testului psihologic.
5. Cum se realizeaza testele
psihologice?
6. Bibliografe.Introducere
Psihologia i-ai inceput dezvoltarea nc! din perioada antic!"
find subra#ur! a flosofei (acest statut s$a
schi#bat abia n sec. %III $ I&' odat! cu apari(ia
unui laborator psihologic" unde a ap!rut i pri#ele teste
psihologice" care au pus )unda#entul pentru dezvoltarea
psihologiei ca tii(! aparte" i e*act!.
Pute# afr#a c! testele psihologice sunt pilonii"datorit! c!rora
psihologia
a pus o baz! sigur!" incontestabil! i se dezvolt! intens pn!
n prezent. +bia dup! apari(ia testelor" a )ost posibil!
#!surarea nu#eroaselor variabile" ce ne a)ecteaz! pe fecare
din noi"datorit! c!reia ave# posibilitatea de a ne cunote i a
identifca particularit!(ile i ne )a#iliarizeaz! cu aspecte
specifce tiin(ei
psihologia.In sens larg psihodiagnosticul este o colec,ie de
tehnici -i strategii constituite pentru a per#ite o evaluare
siste#atic! -i realist! a condi,iei psihice . procese"
dispozi,ii"abilit!,i -iaptitudini" tr!s!turi de personalitate"
structuri tipologice" structuri rela,ionale ale unei persoanesau
grup de persoane.
/estul psihologic este o inven,ie a societ!,ilor industrializate de
tip urban -i a ap!rut din necesitatea de a econo#isi ti#p -i
e)ort in cunoa-terea personalit!,ii individului. /estul psihologic
ne o)er! o #!sura standardizat! a anu#itor caracteristici ale
o#ului" relevante pentru societate sau pentru el insu-i.
Iat! o serie de intreb!ri la care poate r!spunde testul
psihologic0
$cat de inteligent este individul?
$cat de stabil sau instabil este e#o,ional?
$cat de rapid este in reac,iile lui?
$cat de activ sau pasiv este in rela,iile interperson?
2.Ce este un test psihologic?
Asociaia !nternaional de Psihotehnic o"er ur#toarele de"iniii$
1. %estul psihologic &nsea#n proba care i#plica o sarcin identic de e'ecutat
pentru toi subiectii e'a#inai (i care dispune de tehnici precise pentru
aprecierea succesului sau esecului sau)(i pentru notarea nu#erica a reu(itei.
2$Ana Anastasi* &n lucrarea +,nciclopedii de teste- de"ine(te testul drept **o
#sur obiectiv (i standardi.at a unui e(antion de co#porta#ent+.
/ncercrile de de"inire sunt e'tre# de variate* deoarece pot surprinde aspectele
eseniale ale acestui concept. Ast"el* 0. Cronbach consider testul **o procedura
siste#atic pentru co#pararea co#porta#entului a dou sau #ai #ulte
persoane+. ,ste vorba de o co#parare statistic* cantitativ (i calitativ a
re.ultatelor unui individ cu cele ale altei persoane plasate &n aceeai situatie.
Co#pararea se "ace pe ba.a unui etalon* adic a unui siste# #etric de re"erin
(i ea are drept scop clasarea individului u#an &ntr-o ierarhie cantitativ sau
calitativ (tipologic - pe ba.a de pro"il1.
2ituaie standardi.at 3ariana 4osca (15621 de"ine(te testul ca o situatie
standardi.at* ce per#ite o #surare obiectiv a
unui e(antion din #ani"estrile psihice.
1*a#inarea prin test este o esti#are probabilist!" dar pute#
#bun!t!,i aceast! probabilitate" adic! pute# cre-te aceast!
probabilitate -i #!ri gradul de ncredere n predic,ia unui test"
printr$o c2t #ai riguroas! )unda#entare statistic!. Prin aceasta
se ur#!re-te n )apt reducerea tot #ai accentuat! a erorii" a
distorsiunilor n evaluarea psiho#etric! -i apropierea
progresiv! a testului de )aptul real.
/estul este o procedur! sau un instru#ent utilizat pentru a
#!sura variabile
psihologice3intru#ent" prob!' In ceea ce prive-te scopul
test!rii
testarea se )ace doar cand e*ist! o proble#a
specifc! *sufcient de bine defnit!. Cand se )ace o testare
psihologic!" se ob,in in)or#a,ii care sa spri4ine psihologul in
rezolvarea unei proble#e prezente 3in consiliere"
selec,ie"psihoterapie" e*pertiz!...'
In testarea psihologic! este necesar ca e*a#inatorul s! aib!
capacitatea a traduce in)or#a,ia dat! de test in prescrip,ii cu
sens" practice -i adecvate" precu# -i de a )or#ula reco#and!ri
pentru cel testat. 1ste necesar s! se conceap! strategii
specifce in )unc,ie de tipul de benefciar care poate f subiectul
insu-i" pro)esor" pacient" consilier" anga4ator" #edic etc.
1ste necesar! evitarea unor pericole ale test!rii -i evalu!rii"
cu# ar f0
1.Invadarea vie,ii private a subictului"
2.Cre-terea nivelului de an*ietate pentru subiectul e*a#inat"
5.Interpret!rile gre-ite" diagnostice eronate datorate unei
tendin,e de autoindeplinire a perceperii su biective
4.7eci.ii pe ba.a unei singure probe
6.I#aturitatea -i nesiguran,a e#o,ional! e*a#inatorului

7ezultatele test!rii pot f in8uen,ate de0
1.Caracteristici ale testului ca sti#ul -i anu#e0
$Con,inutul testului in sine
$9or#atul testului0 vitez!" si#plitate" #anier! de a r!spunde
$1)ecte secven,ale sau de #odel a unor p!r,i anterioare ale
testului
-Caracteristici care ,in de cultur!
2.Caracteristici ale situa,iei de testare0
-:etoda de ad#inistrare
$Conte*tul interpersonal; include -i in8uen,a celui care
e*a#ineaz!
$Conte*tul fzic0 lu#in!" zgo#ot" distractori posibili
$ Conte*t social0 singur" in grup; observat sau nu
$:etoda de inregistrare a r!spunsurilor
5.Caracteristici ale persoanei testate0
$<copuri personale pentru care d! testarea
$<til de r!spuns0 claritate" ap!r!ri -i rezisten,e" dezirabilitate
social!
$Condi,ii fziologice0 oboseal!" disabilit!,i" condi,ia de s!n!tate
$9luctua,ii de aten,ie -i = #e#orie" distractori interni
$+bilitatea de a in,elege instruc,iunile la test -i ite#ii testului;
abilitatea de a citi
$Proble#e psiho$sociale in in,elegerea testului -i a scopurilor
sale >norocul? inta#pl!tor in ghicirea r!spunsului sau dorin,a
de a ghici. $ +bilit!,i interpersonale
-i atribute caracteristice ale personalit!,ii 3tr!s!turi" #otive"
con8icte etc.'

Funciile psihodiagnozei
<urprinderea corect! a tr!s!turilor -i capacit!,ilor psihice
individuale" eviden,ierea variabilit!,ii co#porta#entale
intragrupale0 psihodiagnoza di)eren,ial!" individualizat!
1viden,ierea cauzelor care au condus la o anu#e realitate
psihoco#porta#ental! 3#ai ales in cazul unor destructur!ri0
psihodiagnoza cauzal!
9or#ularea unui prognostic" anticiparea evolu,iei psiho
co#porta#ental! a subiectului inanu#ite condi,ii
@tilizarea datelor in consilierea educa,ional! -i pro)esional!
3privind cariera' preu# -i inselec,ia pro)esioal!
@tilizarea in consilierea psihologic! -i in psihoterapie
1viden,ierea cazurilor de abatere in sens pozitiv = negativ de la
grafcul dezvolt!rii
nor#ale
1valuarea -i validarea unor progra#e de inv!,are -i )or#are
pro)esional!
9or#ularea unor capacit!,i de cunoa-tere -i autocunoa-tere
3.. Principalele criterii de apreciere a testului psihologic3.1. Obiectivitatea sau
concordana interpersonal a testului psihologic Aceast pri# criteriu se re"er
la gradul &n care re.ultatele unui test psihologic sunt independente "a de
persoana e'a#inatorului care e'ploatea. psihodiagnostic acest instru#ent.
Pute# aprecia c un test este deplin obiectiv atunci c8nd #ai #uli e'a#inatori
obin acelea(i re.ultate la acela(i subiect. 2ubiectivitatea poate surveni &n trei
"a.e di"erite ale derulrii e'a#inrii psihologice* de aceea* vorbi# de tot at8tea
tipuri de obiectivitate$
Obiectivitatea de e'a#inare*
Obiectivitatea de evaluare*
Obiectivitatea de interpretare.
Pri#a se re"er la "aptul c #odul de ad#inistrare a testului de ctre un
e'a#inator nu ar trebui s duc la obinerea unor re.ultate se#ni"icativ di"erite
la aceea(i persoan "a de cele obinute de un alt e'a#inator. O condiie
i#portant ce trebuie respectat &n acest sens este cea de a #enine condiiile
de ad#inistrare a probelor c8t #ai ase#ntoare* chiar identice* iar instructa9ul
probei - speci"icat &n caietul testului - trebuie respectat cu strictee.
Obiectivitatea de evaluare este #ai greu de atins dec8t cea de reali.are* iar cea
de interpretare #ai di"icil dec8t cea de evaluare.
Ast"el* testele sunt di"ereniate &n "uncie de di"icultatea asigurrii obiectivitii
sau concordanei interpersonale. Aceast condiie este #ai u(or de reali.at &n
ca.ul testelor de tip creion-h8rtie* care au* &n cea #ai #are parte* reguli stricte
de producere a rspunsului corect* de corectare (i de evaluare. /n ca.ul celor
proiective* unde e'periena psihologului este deosebit de i#portant* intervine
un nu#r #ai #are de criterii de evaluare (i de interpretare.
3etoda statistic utili.at pentru calcularea indicelui de concordan
interpersonal este cea a corelaiilor si#ple (i #ultiple
2.2. Validitatea testului psihologic
Conceptul de validitate este central &n psihologie* "iind considerat aspectul
central al psiho#etriei. Proble#atica validitii unui procedeu diagnostic
trebuie s "ie privit &n raport cu stabilirea #surii &n care un test &ndepline(te
e'igenele "i'ate aprioric "a de el.
:aliditatea unui test se re"er la calitatea lui de a "i valabil &n raport cu
#surarea unui "eno#en real. ,'ist o corespondent* adic o corelaie &ntre
test (i situaia real* de e'e#plu &ntre o trstur #surat prin test (i
#ani"estarea real a trsturii respective. Aceast corelaie ine de validitatea
testului (i e'pri# "ora lui de a "i valabil.
/n concepia lui 2erge 0egendre (apud ;ernier (i Pietrule<ic.* 1556* p. 1651*
validitatea este **capacitatea unui instru#ent de a #sura real#ente ceea ce
trebuie s #soare* dup utili.area pe care vrea s o "ac+. Pe aceea(i linie* a
teoriei clasice a testului psihologic* =ustave 0ienert (15>6* p. 2??1 considera c
validitatea unui test d gradul de preci.ie cu care acest test #soar "aptic acea
caracteristic a personalitii sau acel #od de co#porta#ent pe care trebuie s-
l #soare ori pretinde s-l #soare.
@na din de"iniiile operaionale - &n sensul &nelegerii "acile a conceptului -
consider c validitatea unui test indic gradul &n care testul #soar ceea ce &(i
propune s #soare. @n test valid este un test care #soar &n #od adecvat
trstura psihic propus* care are o valoare predictiv bun* "iind capabil s
anticipe.e c8t #ai corect #ani"estrile* tririle* trsturile din viitoarea situaie
real.
:aliditatea este &n ulti# instan o proble# de paralelis# &ntre re.ultatele la
test (i cele obinute &n situaia real (de #unc* conducere* &nvare1. Acest
paralelis# este esti#at cu a9utorul coe"icientului de corelaie. :aliditatea
testului este cu at8t #ai #are* cu c8t este #ai #are valoarea coe"icientului de
corelaie (de legatur1 &ntre test (i un anu#it criteriu de validare.
Proble#a criteriului de validare - &n "uncie de acest criteriu* e'ist #ai #ulte
procedee de validare a unui test* de stabilire a valorii lui de diagnostic (i
prognostic.
Pentru testele psihologice* condiiile standard de validitate sunt de"inite* &n
general* &n ter#eni de valoare predictiv* "iind e'pri#ate prin inter#ediul unor
corelaii ale valorilor testului cu valori ale variabilelor-criteriu care presupun
&nglobarea a ceea ce testele sunt investite s diagnostiche.e (nivelul de
de.voltare* inteligena* trstura de personalitate* etc1.
:alidarea unui test psihologic repre.int un ansa#blu de proceduri cantitative
(i calitative care au drept "inalitate asigurarea valabilitii lui. :alidarea este
&ntotdeuna legat de o situaie particular* ea ar avea o "inalitate di"erit dac ar
"i obinut &n alte condiii* "olosind alte e(antioane sau alte #etode de anali..
Cum se realizeaza testele psihologice?
9oarte #ulte persoane adora sa$si petreaca ti#pul pe internet
co#pletand teste psihologice. 1ste o #odalitate si#pla de
autoevaluare si de autocunoastere. Aa polul opus sunt
persoanele care nu considera corecte sau relevante testele
psihologice. Pentru ca acestea sa a4unga sa inteleaga si sa
gaseasca un adevar in )unctionearea testelor psihologice este
necesar sa cunoasca si #odul lor de realizare. /estele
psihologice i#plica #asurarea unor co#porta#ente si
cuantifcarea" in scopul de a obtine un scor sau un rezultat
care sa prezica in)or#atii despre co#porta#entul si atitudinea
individului. Pot contine intrebari re)eritoare la te#pera#ent"
personalitate" abilitati psihice" co#unicare" inteligenta si non$
inteligenta. /estele psihologice se realizeaza in )unctie de
scopul pe care il au. Baca ele doresc sa cerceteze tipurile de
personalitate" ele se realizeaza strict pentru acest lucru. Cu vor
contine in)or#atii despre alte subiecte. :ai #ult" daca testele
psihologice doresc sa #asoare tendintele de suicid" intrebarile
se vor re)eri la aspecte generale" cauzatoare sau
declansatoare de depresii" nervozitate" oboseala psihica"
senti#ente de vinovatie" an*ietate etc. /estele psihologice
standard i#plica defnirea unor zone de inteligenta si de
co#porta#ent" viteza de procesare" senti#ente" idei" valoarea
sinelui. Aa baza tuturor testelor psihologice 3indi)erent de
natura lor' sta valoarea sinelui. 9elul in care o persoana se
vede pe sine in8uenteaza #odul in care si ceilalti vad
persoana respectiva. +titdudinile sale ii in8uenteaza si pe cei
din 4ur. Be aceea testele psihologice tind sa situeze sinele in
lu#e in sensul sa$l indentifce. Pentru a intelege acest siste#
de realizare si de )unctionarea a testelor psihologice i#aginati$
va o )oaie de harte alba pe care au )ost desenate puncte de
culoare neagra. @ndeva" printre punctele acelea este si
subiectul nostru. 1ste i#posibil de gasit. Insa" daca subiectul
nostru entifce pe subiect" sa$l scoata din #ulti#e.

$i%lio&ra'ie"
1http://www.scrib.com/oc/1!"#$##$%/&E'&E(E)P'I*+(+GICE)
P+'I,I(I&-C#-./-C.-"AI(E)-C.-".I)0A(+ARE)(+R
/ http://www.consultanta)psihologica.com/efinitia)testului)psihologic)si)
caracteristici/
12 http://www.teste)psihologice.net/factori)care)afectea3a)autenticitatea)
testelor)psihologice