Sunteți pe pagina 1din 6

Program de studii: Informatica Economica

(master, anul 2)
Disciplina: Aplicatii Web cu Tehnologii Java
Cadre didactice:
- Alexandru Tbuc, lect.univ.dr (curs)
- Alexandru Tbuc, lect.univ.dr (laborator)
Tema 1 Masterat Informatica Economica Curs orientativ, FAQ
Februarie 18, 2014
Lect.univ.dr. Alex Tbuc
Design curs
Data Subiect Material ajutator
Februarie 18, 2014 Curs 1 - Curs orientativ, intrebari si raspunsuri -
Februarie 25, 2014 Curs 2 - Elemente de baza HTML5; elemente noi,
elemente abandonate
Material didactic publicat pe site-ul www.rau.ro;
materialele bibliografice cerute
Martie 4, 2014 Curs 3 Desenare HTML5; elemente CANVAS; comenzi
pentru grafica; elementele Drag&Drop; combinatii
JavaScript-HTML5-CSS3
Material didactic publicat pe site-ul www.rau.ro;
materialele bibliografice cerute
Martie 11, 2014 Curs 4 Elemente de formular noi HTML5; bune practice
privind utilizarea si controlarea elementelor de formular
Material didactic publicat pe site-ul www.rau.ro;
materialele bibliografice cerute
Martie 18, 2014 Curs 5 Elemente editabile; moduri de editare
avantaje si dezavantaje; elemente de lucru cu istoricul
browser-ului; manipularea elementelor tip History
Material didactic publicat pe site-ul www.rau.ro;
materialele bibliografice cerute
Martie 25, 2014 Curs 6 Elemente de mesagerie; transmiterea de
mesaje cross-window si cross-domain
Material didactic publicat pe site-ul www.rau.ro;
materialele bibliografice cerute
Aprilie 1, 2014 Curs 7 Multimedia in HTML5 si CSS3; introducerea,
tratarea si manipularea audio si video
Material didactic publicat pe site-ul www.rau.ro;
materialele bibliografice cerute
Aprilie 8, 2014 Curs 8 - Elemente privind modul de stocare online;
manipularea si tratarea sesiunilor de lucru
Material didactic publicat pe site-ul www.rau.ro;
materialele bibliografice cerute
Aprilie 15, 2014 Curs 9 limbajele SVG si MathML; comenzi noi HTML5 Material didactic publicat pe site-ul www.rau.ro;
materialele bibliografice cerute
Aprilie 29, 2014 Curs 10
A. Test scris la curs, in plen
B. Prezentare proiecte individuale la laborator
-
Mai 6, 2014 Curs 11
Proiecte individuale dezbatere si revizuire
-
Tema 1 Masterat Informatica Economica Curs orientativ, FAQ
Februarie 18, 2014
Lect.univ.dr. Alex Tbuc
NOTARE
Activitati notate
- Pe parcursul orelor de laborator activitatea masteranzilor va fi notata cu maxim 0.2
puncte/laborator (in cazul in care sunt indeplinite toate activitatile pentru ora in cauza)*
- Fiecare student trebuie sa prezinte un proiect bazat pe tehnologie HTML5+CSS3 (pana cel tarziu pe
7 Mai 2014)**
- Test scris 22 Aprilie 2014 20 de intrebari grila, 90 de minute.
* Suma totala a acestor puncte-bonus poate fi de 2; aceste puncte se adauga la media pentru activitatea din timpul semestrului
** Fiecare student, singur sau n colaborare (max. 2 studeni), va realiza o aplicatie scrisa in HTML5 + CSS3 (un proiect) si o va prezenta
pe parcursul semestrului. Prezentarea proiectului se face individual de catre fiecare student, in cadrul orelor de laborator. Fiecare
student trebuie sa aiba acces direct (offline) la codul sursa, sa stie ce executa fiecare sectiune de cod utilizata si sa poata realiza
modificari in cadrul codului sursa astfel incat acestea sa se reflecte direct in partea vizibila a aplicatiei.
Tema 1 Masterat Informatica Economica Curs orientativ, FAQ
Februarie 18, 2014
Lect.univ.dr. Alex Tbuc
Calcularea notei finale
Exista doua posibilitati de a promova examenul
A. Obtinerea notei de promovare din timpul semestrului de studiu
Se calculeaza media aritmetica intre nota pentru testul scris si nota pentru proiectul individual (ambele note trebuie sa fie minim 5.00); la
acest rezultat se adauga eventualele puncte-bonus. Daca nota obtinuta in urma acestui proces este de minim 8.00 atunci masterandul
poate alege sa pastreze aceasta nota ca nota finala pentru disciplina in cauza.
B. Prezentarea la examenul programat in sesiune
Data exacta a examenului urmeaza a fi anuntata inainte de sesiunea de examene, prin afisare pe site-ul universitatii www.rau.ro.
Examenul are doua parti distincte:
- Proba scrisa (20 intrebari grila; 90 de minute)
- Proba practica (rezolvarea individuala, prin scriere de cod-sursa la calculator PC, a unui bilet de examen extras de catre
masterand dintr-o serie de subiecte; maxim 15-20 de minute)
Fiecare dintre cele doua probe trebuie promovata cu minim 5.00, nota finala fiind media aritmetica dintre aceste doua probe.
Tema 1 Masterat Informatica Economica Curs orientativ, FAQ
Februarie 18, 2014
Lect.univ.dr. Alex Tbuc
NOTARE
BIBLIOGRAFIE
Obligatorie
1. Responsive Web Design with HTML5 and CSS3 ISBN 9781849693189 - Ben Frain
(2012)
2. HTML and CSS: Design and Build Websites ISBN 978-1118008188 Jon Ducket (2011)
3. HTML 5 MULTIMEDIA DEVELOPERS GUIDE ISBN 9780071752824 Addy Osmani
(2012)
4. JAVASCRIPT THE COMPLETE REFERENCE 3/E ISBN 9780071741200 Thomas Powell,
Fritz Schneider (2012)
5. Notele de curs publicate pe site-ul institutional www.rau.ro (sectiunea Material Didactic)
Tema 1 Masterat Informatica Economica Curs orientativ, FAQ
Februarie 18, 2014
Lect.univ.dr. Alex Tbuc
BIBLIOGRAFIE
Optional
1. Interactive Web-Based Virtual Reality with Java 3D ISBN 9781599047911 Chi Ching
Ko, Chang Dong Cheng (2009)
2. Java Web Services: Up and Running ISBN 978-0596521127 Martin Kalin (2009)
3. Lightweight Java Web Application Development ISBN 978-0132225533 Michael
Juntao Yuan (2008)
4. Introducing HTML5 ISBN 978-0321687296 Bruce Lawson (2010)
5. HTML5 For Web Designers ISBN 978-0-9844425-0-8 Jeremy Keith (2010)
Tema 1 Masterat Informatica Economica Curs orientativ, FAQ
Februarie 18, 2014
Lect.univ.dr. Alex Tbuc