Sunteți pe pagina 1din 20

Arborele de pine Artocarpus odoratissimus, Marang

Genul arborelui pine (Artocarpus) este format din aproximativ 60 de specii de copaci tropicali venic
verzi din familia Moraceae (familia murelor sau familia smochinilor). Ei apar n Asia de SudEst i
insulele din !ceanul "acific. Ar#orele p$ine este str$ns le%at de Ficus (Smochin). &el mai cultivat
Ar#ore p$ine este Artocarpus altilis. 'ulte alte specii( cum ar fi Artocarpus communis( Artocarpus
integer (&empeda))( Artocarpus heterophyllus (*ac)fruit( +an%)a)( precum i Artocarpus
odoratissimus ('aran%) fac parte( de asemenea( din familia Ar#orelor p$ine.
,n acest articol vom v- va prezenta Marang (Artocarpus odoratissimus). Este un copac venic verde
din .nsula /orneo din .ndonezia. &u toate acestea( este lar% r-sp$ndit n pie0ele locale ale 0-rile
vecine( 'alaezia( 1hailanda( i 2ilipine. Este cunoscut n lim#ile locale ca Atau( 3eiran( 4oloi( 'adan%(
'aran%( "iien( "in%an( 1arap( 1erap( i 3hanun Sampalor. Aceast- specie este necunoscut- n afara
0-rilor men0ionate. ,n s-l#-ticie( acesta tr-iete n sol nisipos( n p-duri( la o altitudine de aproximativ
5000m deasupra nivelului m-rii.
&opacul Artocarpus odoratissimus crete aproximativ p$n- la 67 metri nal0ime( iar frunzele sale au n
8ur de 56970 cm lun%ime i 5596: cm l-0ime.
2iind monoic-( o plant- este suficient- pentru produc0ia de fructe. 2ructul acestor copaci este de
culoare verde( form- oval-( 56 cm lun%ime si 5; cm l-0ime( c$nt-rete aproximativ 5 )% fiecare i este
consumat crud sau fiert. Semin0ele ar tre#ui totui( s- fie fierte nainte de a m$nca.
2ructul Ar#orelui p$ine este un produs vital n alimenta0ia persoanelelor din Asia de SudEst. .nteriorul
fructului este o al# ca z-pada( n timp ce fructul n sine este foarte dulce( picant( aromatic( i miroase a
<urian (Durio( cele mai aromate fructe de pe p-m$nt).
&ea mai #un- metod- de r-sp$ndire a 'aran%ului Artocarpus odoratissimus este prin semin0e.
Semin0ele proaspete %ermineaz- #ine i %ermenii apar ntro s-pt-m$n-. &u toate acestea(
via#ilitratea semin0elor devine mai sc-zut- dup- stocarea acestora pentru aproximativ trei s-pt-m$ni.
"rin urmare( semin0ele( ar tre#ui s- fie sem-nate n sol #ine drenat( nisipos( de ndat- ce acestea sunt
recoltate. =-sp$ndirea ve%etativ- are un succes mai mic iar animalele i #olile atac- rar aceti copaci.
Ar#orele p$ine nu este tolerant la %er. <atorit- ori%inii sale tropicale temperatura minim- nu tre#uie s-
scad- de mai 8os de >?&. ,n zonele tropicale sau su#tropicale Ar#orele p$ine poate fi cultivat n
%r-din-( dar ar fi #ine s- fie p-strat n cas- sau ntro ser- n zonele n care apare %er.
2ructe de 'aran%( Artocarpus odoratissimus( /orneo( .ndonezia
2ructe de 'aran%( Artocarpus odoratissimus( /orneo( .ndonezia
2ructe de 'aran%( Artocarpus odoratissimus( /orneo( .ndonezia
<etalii despre fructele de 'aran%( Artocarpus odoratissimus Artocarpus odoratissimus( /orneo(
.ndonezia
<etalii despre fructele de 'aran%( Artocarpus odoratissimus( /orneo( .ndonezia
<etalii despre fructele de 'aran%( Artocarpus odoratissimus( /orneo( .ndonezia
Pinul Khasi (Pinus kesiya)
"inul 3hasi (Pinus kesiya) este o specie cu cretere rapid- din Asia( care nu este des %-sit- n
cultivare n afara patriei sale. &opacii au o nal0ime de aproximativ ;09;7 de metri si trunchiurile pot
a8un%e p$n- la 5 m n diametru. 2iecare ramur- are trei 0epi 9 fiecare dintre ei fiind lun%i( n 8ur de 57 9
60 cm. 2ructe de acestor copaci (conurile) au n 8ur de 79@ cm lun%ime i semin0ele n 8urul la 5(79
6(7 cm lun%ime.
"inul 3hasi (Pinus kesiya) este ori%inar din re%iunea AimalaBaC de la .ndia de +ordEst (n prezent(
datorit- defri-rilor numai pe 'untele 3hasi i 'untele +a%a n statul 'e%halaB i 'anipur)( &hina
( provincia Dunnan)( /irmania ('Banmar)( 1hailanda de +ord( 4aos( Eietnam (4ai &hau( 4an% Son(
&ao /an%( Fuan% +inh) i 2ilipine (4uzon). "inii din 2ilipine sunt uneori identifica0i ca o specie
separat-( i anume Pinus insularis. ,n &hina se %-sete o specie similar-( numit- "inul de Dunnan
(Pinus yunnanensis)
Aceast- specie se %-sete pe pante amestecat- cu o serie de ar#ori care cresc n soluri s-race roii i
%al#ene( soluri cide (cu un pA de G(7) i la o altitudine de :0096000 de metri( dar mai ales ntre 56009
5G00 m. Hona are un climat su#tropical cu schim#-ri ntro perioad- umed- i uscat- n timpul anului.
"recipitatiile sunt #o%ate iar climatul din zon- este su#tropical( exist- o schim#are de perioade umede
i uscate n cursul anului( cu ploi a#undente i o umiditate mai mare de >0I.
Aceasta plant- este uor tolerant- la n%he0( dar este foarte sensi#il- la n%he0ul t$rziu n timpul
perioadei de ve%etatie. ,n perioada de cultivare( are totui nevoie un mediu cald.
Alte nume ale planteiC Pinus khasya( Pinus khasyanus
Cultivarea mango din semine
1re#uie s- semeni semin0ele proasp-t recoltate pentru a o#0ine cele mai #une rezultate de
%ermninare. ,nmoaie semin0ele n ap- la o temperatur- de 60967?& pentru 696 ore.
Semin0e cur-0ate de man%o 3alimantan( 3asturi ('an%ifera casturi)( /orneo( .ndonezia
<up- nmuiere( seam-n- semin0ele n sol nisipos i p-streaz- temperatura %hiveciului la cel pu0in 609
67?&. Semin0ele %ermineaz- ntre 59; s-pt-m$ni. =-sadurile tinere tre#uie 0inute ntrun loc cu lumin-
moderat-.
Kalimantan Mango, Kasturi (Mangiera casturi)
3alimantan 'an%o (Mangifera casturi) sau local cunoscut su# numele de 3asturi este un copac cu
fructe tropicale nalt de aproximativ 509;0m( care este endemic ntro zon- foarte mic- din 8urul
/an8armasinului( n sudul insulei /orneo (.ndonezia). .n zilele noastre nu mai crete n s-l#-ticie(
datorit- exploat-rii forestiere ile%ale. &u toate acestea( este nc- de multe ori cultivat n aceast- zon-(
datorit- roadelelo sale delicioase.
'-rimea fructelor de 'an%o 3alimantan (Mangifera casturi) este relativ mic- n compara0ie cu alte
specii de man%o. &$nt-resc n 8ur de 70 9 :G de %rame fiecare. Atunci c$nd nu sunt coapte( culoarea
fructelor este verde 9 c$nd coapte( culoarea se schim#- n maro sau violetne%ru i are o suprafa0-
str-lucitoare( adesea cu o nuan0- de violet. 1iparul culorii este( de asemenea( cel care determin-
variantele de '. casturi. Exista ; soiuri nre%istrate de 'an%ifera casturi 9 Kasturi( Mangga Cuban i
Pelipisan. &el mai popular este Kasturi datorit- parfumului s-u. Mangga Cuban i Pelipisan sunt
adesea considerate ca fiind o specie separat-. Aroma Pelipisan ar putea fi asem-nat-( cu aroma
dulce a 3asturi care indic- faptul c- fructul este cel mai pro#a#il( un hi#rid de 3asturi. 'ulte cercet-ri
tre#uiesc f-cute pentru a defini acest statut.
2ructe de 'an%o 3alimantan ('an%ifera casturi)( /orneo( .ndonezia
"ulpa acestui fruct este de culoare portocalie si o textur- fi#roas- cu o arom- unic-( dulce. <ac- vom
compara 3asturi cu 'an%o (Mangifera indica)( 3asturi are un %ust mai pu0in dulce( dar are un %ust mai
puternic i are o arom- mai inconsistent-. "ulpa fructului 3asturi are un con0inut ridicat de fi#r-.
2ructul de 'an%o 3alimantan 9 detalii ('an%ifera casturi)( /orneo( .ndonezia
3asturi este foarte popular printre oamenii de la Sud /orneo( precum i n zonele limitrofe. "arfum
fructelor este at$t de pl-cut( aa c- exist- un vechi c$ntec despre acest parfumC JSeharum )asturi(
seindah pelan%i( semuanBa #ermula.K care nseamn-C J!h( la fel de parfumat ca i 3asturi( la fel de
frumos ca i curcu#eul. Aceast- dra%oste i ncepe c-l-toria.K
Activit-0ile ile%ale de exploatare forestier- au cauzat extinc0ia acestui copac n s-l#-ticie. &opacii
#-tr$ni de 'an%o 3alimantan sunt n pericol de dispari0ie( prin exploatare forestier- datorit- cantit-0ii
sale de lem. &opacii sunt adesea cultiva0i la scar- mic- de c-tre localnici n curtea %r-dinii lor( sau la
fermele mici.
Spre deose#ire de creterea rapid- a pomilor fructiferi tropicali( 'an%o 3alimantan nu este cultivat n
planta0ii mari n .ndonezia( datorit- procesului lent de cretere. "lanta0iile de 'an%o 3alimantan pot fi
%-site doar n zona 'ataraman n districtul /an8ar (districtul /an8ar nu este acelai cu districtul
/an8armasin). !ameni din 'ataraman au ncercat o cultivare a plantelor la scar- mic- n 5@:0 i prima
recolt- a fost n 6007. &u toate c- fructele se %-sesc a#undent la nivel local( totui nu satisfac cererea.
Ltiliz-rile ar#orilor de 'an%o 3alimantan sunt limitate la fructe i lemn. <ei copacii #-tr$ni ar putea
avea trunchiuri de peste 5 metru( oamenii /an8ar (un %rup etnic din interior i de pe coast-( care sa
sta#ilit n partea sudic- a insulei /orneo)( au tendin0a de a folosi doar fructele datorit- perioadei lun%i
de cretere a copacilor. <in acest motiv( oamenii /an8ar ale% al0i copaci ca sursa de lemn( cu o calitate
similar- sau mai mare de lemn. "entru a a8un%e la fructe( nu este foarte uor c- pomii de 3asturi cresc
foarte nal0i i cineva tre#uie s- se urce foarte sus pentru a le lua 9 fructele care cad la sol sunt de
o calitate mult mai mic-.
'an%o Aromat ('an%ifera odorata)
"e insula /orneo din .ndonezia( exist- ;G specii de man%o (Mangifera) prezente n mod natural de pe
insula. 'ulte dintre aceste specii sunt serios n pericol de dispari0ie din cauza defri-rilor p-durilor
tropicale. Lnele dintre speciile de man%o( de exemplu( 3alimantan 'an%o (Mangifera casturi) este
de8a disp-rut n s-l#-ticie.
Al0i copaci man%o de perspectiv- din /orneo sunt( de exemplu Mangifera griffithi (cunoscut su#
urm-toarele denumiri localeC asem ra#a( i romian)( Mangifera pajang (asem paBan%)( Mangifera
quadrifida (asem )ipan%) i Mangifera torquenda (asem putaran).
Mango Parumat (Mangifera odorata) este o specie popular de man%o adesea cultivat- n SudEstul
Asiei. Este un hi#rid dintre cele mai populare plante man%o cultivate (Mangifera indica) i mango
mirositor (Mangifera foetida). Este cunoscut su# urm-toarele denumiri localeC )uMeni( )uMini (n lim#a
indonezian-)N )Meni( asam mem#acan%( macan%( le)up (n lim#a 'alaBesian-)N )uMini( am#acan%(
em#acan%( la)ui) (n lim#a 'inan%)a#au)N )uMeni( )e#em#em (n lim#a /etaMi)N )aMeni( )aMini(
#em#em (n lim#a Sundanez-)N )aMeni( )uMeni( )Meni (n lim#a *avanez-)N )a#eni( #eni( #ine( pao
)a#ine (n lim#a 'adurese)( )Meni( Meni (n lim#a /alinez-)N man%%a )uini (n SulaMesi de +ord) i
)uini( %uin( )oini( )oMini( )oine( %uaMe stin)i( sitin%)i( hitin%)i (pe .nsulele 'alu)u).
Plantarea bulbilor !i a plantelor
Scoate0i plantele cump-rate (r-sadurile)( care vau fost livrate prin pot-( dup- livrare din pachet i
pune0ile pentru 69; zile ntrun loc la um#r-. A doua posi#ilitate este s- le planta0i imediat i dup-
aceea le um#ri0i cu ceva( timp de c$teva zile (de ex cu coli de h$rtie( sc$ndur-)( ca s- nu fie expuse
luminii directe a soarelui. ,n caz contrar risca0i s- fie afectate de razele puternice ale soarelui.
Plantarea r"sadurilor
S-pa0i un cui# corespunz-tor m-rimii plantei. Scoate0i planta din %hiveci (n caz de plante li#er
am#alate n pun%i de "E( din pun%- ) i cu r-d-cinile n 8os( aran8ate n toate p-r0ile o pune0i n cui#.
1urna0i pu0in- ap- n cui# i dup- ce planta o a#soar#e acoperi0i cu p-m$nt. "roceda0i astfel i la
plantele urm-toare. <up- terminarea plant-rii pe stratul pre%-tit( uda0i plantele proasp-t r-s-dite. ,n
primele zile dup- r-s-dire uda0i plantele dup- necesitate sau pe timp de soare fier#inte um#ri0i pe
periada Jcelei mai mari ari0eK. "lanta se nr-d-cineaz- complet n termen de 59; s-pt-m$ni i dup-
aceea o n%ri8i0i la fel cu celelalte plante din %r-din-.
Plantarea cepelor !i a bulbilor
4a nceput s-pa0i locul unde dori0i s- planta0i cepele i #ul#ii (mai departe numai denumirea %rupat-
de JcepeK). Scoate0i cepele din pun%ile de h$rtie chiar nainte de plantare. S-pa0i un cui# suficient de
ad$nc (vezi ta#elul) i pune0i n el ceapa cu v$rful ve%etativ n sus. 4a unele specii cepele puse invers
ar pieri. <up- aceea acoperi0i ceapa i tasa0i cu %ri8- suprafa0a solului. ,n caz de secet- este indicat s-
uda0i #ine solul dup- plantare. <ac- planta0i de exemplu lalele n mi8locul verii (de ex.( nu ave0i unde
s- le depozita0i sau pleca0i pe termen lun% n concediu)( n acest caz nu tre#uie s- le uda0i. &epele vor
fi n repaus i vor ncepe s- creasc- doar dup- primele ploi de toamn-.
&epele mai mici i cele cultivate n sol %reu se planteaz- la ad$ncime mai mic-. Ad$ncimea de plantat
se consider- distan0a dintre v$rful #ul#ului i suprafa0a soluluiO &epele se pot scoate din p-m$nt atunci
c$nd partea deasupra solului se ofilete (este vala#il pentru toate #ul#oase cu excep0ia %ladiolelor) 9
poate fi la nceputul verii dar i timpuriu n mai. &epele multor plante se pot depozita dup- scoatere
p$n- la toamn- pe uscat (este vor#a de usturoi( ofran( lalele). Alte soiuri cum ar fi de exemplu crinii(
'uscari( !rnitho%allum i m-rul de mai sar deteriora prin depozitarea la uscat p$n- la pieire. Aceste
soiuri( care nu suport- uscarea #ul#ilor este prefera#il de replantat din sol n sol f-r- depozitare
ndelun%at- (suport- o s-pt-m$n- pe uscat f-r- afectare( dar mai mult nu lea l-sa pe uscat).
Specia
perioada de
plantare
ad$ncimea de
plantare n cm
Lsturoiuri mici cu #ul#ii de p$n- la 6 cm 9 cum ar fi de ex. Allium
carinatum( flavum( mollB( oleraceum( scorodoprasum
>.50. 79:
Lsturoiuri mari cu #ul#ii de p$n- la 50 cm 9 cum ar fi de ex. Allium
%i%anteum( )arataviense( ni%rum
>.50. 50957
&olchicum 9 #r$ndua de toamn- :. 57
&rocus 9 specii care nfloresc prim-vara (&rocus chrBsanthus(
&rocus vernus)
50. @
&rocus 9 specii care nfloresc toamna (&rocus sativus) (>.):. @
Gladiolus 9 %ladiola (soiuri de %r-din-) G.7. 50 (mai mici 7)
Gladiolus 9 %ladiola (soiuri #otanice exotice) @. 79:
4ilium candidum 9 &rin al# :. ;
4ilium 9 &rin( restul speciilor @.(50.) 7957 dup- soi
'uscari 9 porum#el( cocoei( ceapaciorii( porum#ulcucului >.50. :950
+arcissus 9 narcise :. 50
!rnitho%alum um#ellatum >.50. 50
"olB%onatum 9 '-rul de mai :.50.( 6.;. 50
4alelele cu #ul#i( cu forma scund- cum sunt de exempluC 1ulipa
chrBsantha( tarda( saxatilis( tur)estanica( urumiensis
50. 50
4alelele cu forma nalt- de cretere 9 lalea( tulip-( tulipan 1ulipa
%re%ii( 1ulipa fosteriana( 1ulipa )aufmanniana i hi#rizii de %r-din-
50. 5695G
#nmulirea lalelelor prin sol$ii cepelor
'odel de nmul0ire a lalelelor prin solzii cepelor
&el mai simplu mod de nmul0ire a lalelelor este nmul0irea lor prin solzii cepelor.
Sem-na0i solzii cepelor cel mai #ine la ad$ncimea de 596 cm (P%rosimea solului deasupra solzilor) i
plasa0ii la mi8loc( unde temperatura zilei este de 679;0 ?& i a nop0ii n 8ur de 66 ?& (noaptea poate s-
scad- i mai 8os( este important- n principal temperatura medie nalt- a zilei) (ex. ser-( solariu(
%eamul casei). 'en0ine0i su#stratul mai de%ra#- uscat. ,n aceste condi0ii se formeaz- relativ rapid la
#aza inferioar- a solzilor cepe noi. "e un solz se formeaz- n decurs de 59; luni 69; cepe de cca
5 cm m-rime. <ac- solzii ar fi recolta0i i planta0i la sf$rit de iulie( atunci la sf$rit de septem#rie pute0i
s-i scoate0i i s-i planta0i n strat la ad$ncimea de 6 cm. "lanta0i c$te un solz cu o ceap- la distan0a
de aprox G cm unele de altele. "e strat aprox dup- G 9 6 ani de cultivare v- cultiva0i #ul#i de cate%oria
nt$ia capa#ili de nflorit.
%em"narea seminelor de bulboase
Lnele specii de #ul#oase pot fi efectiv nmul0ite foarte repede prin semin0e. Sem-na0i semin0ele n
martieaprilie n %hivecele pre%-tite la ad$ncimea de aprox 0(795 cm. ,n primul an nu le transplanta0i(
dar le l-sa0i la locul ini0ial. Lnele specii E- pot nflori de8a n sezonul urm-tor. 'a8oritatea speciilor
nflorete din anul 697 dup- sem-nat. Speciile mai scunde nfloresc de re%ul- mai devreme dec$t
speciile mai nalte.
&utunul gri 'icotiana glauca ( o plant" de balcon de perspectiv"
1utunul %ri (+icotiana %lauca)
<orin0a omeneasc- dup- ceva nou( neo#inuit i netradi0ional este de nestins. Qi fiecare %r-dinar
dorete s- cultive n %r-dina lui ceva nou( Jnev-zutK( ceva ce nu are nc- nimeniR <e aceea pia0a de
flori ofer- n fiecare an o mul0ime de nout-0i( ca s- Jstin%- seteaK %r-dinarilor n permanen0- doritori de
ceva nou. <ar nout-0ile comerciale se nmul0esc n cur$nd n num-r mare i devin numai un Jsortiment
curentK.
1utunul %ri (+icotiana %lauca)
&ele mai multe nout-0i florale din ultimele decenii apar0in familiei tu#erculilor (Solanaceae). &ele mai
importante sunt petuniile( million #ells (deci n traducere un milion de clopo0ei). Secretul succesului lor
este creterea rapid-( perioada rapid- de nflorire (la cultivarea din semin0e p$n- la ; luni( la nmul0irea
prin #utai practic imediat) i preten0iile lor relativ sc-zute la condi0iile de cultivare. /inen0eles c-
prefer- cel mai mult locurile nsorite( dar se 0in foarte #ine i n locuri mai pu0in nsorite i n loca0ii mai
r-coroase.
"lantele din familia tu#erculilor nu au fost totui n p-r0ile noastre ntotdeauna ndr-%ite. S- ne amintim
de exemplu de cartofi i de roii( care au fost cultivate la nceput doar ca plante ornamentale. 4a
primele informa0ii c- aceste plante se pot i consuma( popula0ia a nceput s- se comporte fa0- de ele
foarte nencrez-tor. Llterior sau r-sp$ndit ntro aa mare m-sur-( nc$t au eliminat plantele clasice i
au devenit #aza alimenta0iei.
,n acest num-r facem cunotin0- cu tutunul %ri (+icotiana %lauca) ca i cu un ar#ust netradi0ional din
sudul Americii. ,n condi0iile noastre este o tuf-( chiar pomior cu cretere rapid-. &ultivat din s-m$n0-
nflorete de8a n 6 luni. &ren%ile pe planta adult- cresc ntro lun- cu 709>0 cm. Aa cum spune de8a
numele( toat- planta are tent- ar%intie. <e aceea tre#uie avut %ri8-( s- nu v- atin%e0i inutil de plant-(
pentru c- aceast- tent- se ter%e uor la atin%ere i planta r-m$ne neatractiv de culoare verde pal.
2runzele sunt ar%intii( de form- ovoidal-( ascu0ite la v$rf. 4a cap-tul r-murelelor cresc inflorescen0e cu
609G0 flori %al#ene su# form- de p$lnie. Sunt lun%i de ;9;(7 cm i late de aproximativ 0(7 cm. 4a
nceputul nfloritului au culoarea %al#en pal cu mar%inea verde pal( dup- nflorit %al#en nchis.
Avanta8ul acestei specii este( c- i florile ofilite sunt decorative. Spre deose#ire de petunii de ex( i
dup- ofilire si p-streaz- forma i rezist- pe plant- relativ mult.
&ultivarea acestei specii este foarte simpl-. 1utunul %ri l pute0i cultiva pe tot parcursul anului n interior
sau vara pute0i s-l muta0i pe #alcon sau n %r-din-. "ute0i s- l nmul0i0i prin semin0e( care %ermineaz-
repede i au o putere de %erminare foarte ridicat-. "ute0i cultiva o plant- capa#il- de nflorit
aproximativ n 6 luni (deci dac- dori0i s- le ave0i pe #alcon aprox n 57 mai( sem-na0ile la 8um-tatea
lui martie). .erna0i plantele p$n- n anul urm-tor n cas- sau ca i mucatele( iernare la r-coare (dar
lumin-). 4a sf$ritul iern-rii le scurta0i r-murelele aproximativ la 8um-tate i ncepe0i s- uda0i a#undent.
,nceperea nfloritului dup- iernare apare la aproximativ o lun-. <in aceast- specie se poate forma
foarte uor un pomior de camer-. +u se poate nmul0i prin #utai( deoarece se nr-d-cineaz- foarte
%reu (aceasta nu deran8eaz-( deoarece se nmul0ete uor prin semin0e).
1utunul nu este preten0ios la elementele hr-nitoare. "entru o nflorire #o%at- putem s- folosim
n%r-0-minte uzuale pentru plantele de #alcon cu con0inut mai mare de fosfor.
Ce acem cu iarba cosit")
&e facem cu iar#a cosit-S <ac- v- place %azonul frumos( scurt( precis l cosi0i des. &osind des vi se
adun- o cantitate mare de iar#-( care (dac- nu hr-ni0i nimic) v- deran8eaz- numai. 'a8oritatea
%r-dinarilor pe carei cunosc( o arunc- la %unoi. Eu numai dau din cap i m- mir( de ce aceast- risip-
cu cel mai ieftin n%r--m$nt.
.ar#a t-iat- este potrivit- pentru aa zisa mulcire. Aceasta este acoperirea solului cu material
or%anic(iar#a t-iat-( compost( scoar0- de pin) n 8urul plantelor ornamentale i celor utile. 'ulcirea
mpiedic- evaporarea excesiv- a apei( men0ine pe termen lun% umiditatea #enefic- a solului i creaz-
un microclimat #enefic pentru microor%anismele utile. Acoperind cu iar#-( se eli#ereaz- pentru plante
n sol elemente nutritive uor asimila#ile. 'ulcind n 8urul roiilor i vinetelor pute0i s- mpiedica0i foarte
eficient cr-parea fructelor. "rin acoperirea cu iar#a cosit- sau compost pute0i s- mpiedica0i c-derea
fructelor la coac-ze i a%rie pe perioada de secet-( care a fost n acest an deose#it de lun%-. Scoar0a
de pin nu are valoare nutritiv- i se folosete pentru mulcit doar n locuri reprezentative 9 n parcuri( n
fa0a casei( n curteR
Palmier Para*ubaea torallyi
Parajubaea torallyi este unul dintre cei mai frumoi i cei
mai rezisten0i palmieri din America de Sud. Este c- acest nume nu v- spune nimic. +ui de mirare. ,n
Europa datorit- semin0elor mari (rezult- costuri mari de transport) se import- doar rareori. <e aceea n
afara /oliviei v- pute0i nt$lni cu aceast- specie atractiv- doar n mod excep0ional.
,n natur- se %-sete n v-ile secetoase ale Anzilor #olivieni la n-l0imea de 6>009;G00 m deasupra
nivelului m-rii( astfel fiind palmierul care crete la cea mai mare n-l0ime din lume. 1emperatura numai
rareori atin%e 60
o
&( %erurile de noapte aici nefiind o raritate. ,n lunile de iarn- (iulie( au%ust)
temperatura scade deseori la 9>
o
&. "recipi ta0iile an uale atin% aici a#ia 7 70 mm( ceea ce este mai p
u0i n ca n cea mai sec etoa s- re%i une din 'ora va d e sud. 'ul0umit- pozi0iei nalte a locului de
#atin- este o specie su#tropical- de palmier rezistent- la fri%( aa c- n condi0iile favora#ile se poate
cultiva n 'editerana tot anul afar- Jsu# cerul li#erK. 4a noi pe timp de iarn- tre#uie mutat ntr
o nc-pere nerezistent- la n%he0( unde f-r- pro#leme supravie0uiete temperaturilor de cca 0
o
&.
=ezisten0a la n%he0 n Europa este indicat- p$n- la minus ;
o
&. &ea mai sc-zut- temperatur- la care
a supravie0uit palmierul n cultur- a fost de 9: o&. "lantele au aruncat toate frunzele( dar au
supravie0uit( i prim-vara au crescut iar-i frunze noi.
,n /olivia crete p$n- la n-l0imea de 5G m( cu diametrul KtrunchiuluiK de 679;7 cm. Exemplarele
seculare atin% n-l0imea de p$n- la ;0 m i diametrul JtrunchiuluiK de p$n- la 70 cm. &oroana
fermec-toare o formeaz- n 8ur de 60 de frunze( care cresc p$n- la lun%imea de 7 m. ,n cultura din
afara locului de #atin- palmierul atin%e dimensiuni su#stan0ial mai mici.
,n natur- crete n dou- popula0ii separate(deose#irea cea mai vizi#il- fiind m-rimea semin0elor.
Parajubaea torallyi var. torallyi are semin0e care atin% chiar > cm( n timp ce varietatea ei cu semin0e
mici "ara8u#aea torallBi var. microcarpa este aproximativ de ;T mai mic-N dei ca aspect deose#irea
este minim-( ca dezvoltare n natur- nu atin%e dimensiunile rudei sale cu semin0e mari.
,n /olivia Parajubaea torallyi este o plant- ndr-%it-( plantat- n parcurile oraelor i la mar%inea
str-zilor. ,n Ecuador i &olum#ia de Sud se cultiv- n orae la altitudinea de 67009;000 m d.m.
Parajubaea cocoides este mai pu0in rezistent- fa0- de fri% i se eviden0iaz- cu o cretere mai nceat-.
Uin$nd cont de asem-narea mare cu Parajubaea torallyi i nefiind cunoscut- din natur-( se presupune
c- este vor#a doar de o form- de cultur- "ara8u#aea torallBi.
,n anul 5@@6 a fost descris- Parajubaea sunkha( care este un reprezentant mai mic a acestei specii.
Atin%e n-l0imea de : metri( crete n c$teva v-i interne andaluze n re%iunea Ealle%rande( n Santa
&ruz n /olivia la altitudinea de 5>0096600 m d. m. "$n- la revizia temeinic- taxonomic- (cu caracter
de clasificare) era confundat- cu "ara8u#aea torallBi.
&ultivarea din semin0e a palmierilor de %enul Parajubaea nu este %rea( dar pretinde o doz- mare de
r-#dare. Semin0ele ncol0esc n natur- nere%ulat i dureaz- de o#icei un an i 8um-tate. Lnele semin0e
ncol0esc n cultur- ntro lun-( altele au nevoie de 8um-tate de an( i altele chiar 6 ani. <eoarece este
vor#a de un palmier su#tropical( temperatura mare nu %r-#ete %erminarea( mai repede poate s-
o ncetineasc-.
Semin0ele tre#uie nmuiate nainte de sem-nat pentru 79> zile n ap- c-ldu0-( semin0ele variet-0ii cu
semin0e mari i pentru 6 s-pt-m$ni. Schim#a0i apa n fiecare zi( ca s- nu putrezeasc-. Semin0ele
(ndeose#i cele mari) pute0i s- le lefui0i pu0in. Apa n aceast- perioad- p-trunde n s-m$n0- i ncheie
perioada de hi#ernare (faza de odihn-( care ap-r- semin0ele ca s- nu ncol0easc- n perioda
secetoas-( care este n /olivia n lunile de iarn-( deci din iunie p$n- n octom#rie) i semin0ele ncep
s- ncol0easc-. &u aceasta se termin- faza umed-. +u uita0i c- este vor#a de o specie su#tropical-(
care crete n zone secetoase( de aceea excesul de ap- are o influen0- ne%ativ-. Semin0ele le
sem-na0i dup- nmuiat ori n %hiveci ori n pun%- de plastic astfel ca 8um-tate s- fie deasupra
p-m$ntului i le plasa0i ntro am#ian0- la aproximativ 50960
o
& (este ideal dac- exist- diferen0- ntre
temperatura mai mare din timpul zilei i temperatura mai sc-zut- din timpul nop0ii). ! temperatur- mai
sc-zut- i un su#strat relativ mai uscat este principala diferen0- de cultivare a acestei specii fa0- de al0i
palmieri.
&ontrola0i semin0ele plantate o dat- la ;9G s-pt-m$ni( i cele( care ncep s- ncol0easc- le muta0i n
%hiveci separat. Lnii cultivatori au experien0e #une( c$nd la semin0ele care nu au ncol0it ntrun an( au
ntrerupt udatul i au l-sat su#stratul s- se usuce timp de c$teva luni. <up- aceea au scos semin0ele(
leau nmuiat pentru o s-pt-m$n- n ap- i leau sem-nat din nou. ,n 8um-tate de an au ncol0it
aproape toate. Acele care nu au ncol0it n anul urm-tor( din nou leau l-sat s- se usuce timp de c$teva
luni (ca s- imite perioadele de secet- din /olivia) i dup- nmuierea repetat-( n sf$rit au ncol0it de8a
toate semin0ele.
"uterea de %erminare a acestui palmier este aproape 500I( numai tre#uie s- ti0i cum s- proceda0i( i
celor mai lenee tre#uie s- le acorda0i 596 perioade secetoase de c$teva luni.
&$nd ve0i avea de8a cultivat un r-sad( cultivarea lui este simpl-( doar tre#uie s- fi0i temperat cu udatul.
,n tinere0e palmierii prefer- semium#ra (n natur- cresc la um#ra plantelor adulte)( n timp ce plantele
adulte pretind de8a lumin- plin-.
2am "ara8u#aea apar0ine celor mai amenin0ati palmieri din sudul Americii. &auza principal- a
amenin0-rii este distru%erea ha#itatului( m-rirea suprafe0elor ara#ile( defriarea p-durilor i p-unatul
excesiv. "almierii tr-iesc pe un teritoriu foarte retr$ns( ceea ce m-rete i mai mult amenin0erea i
posi#ilitatea dispari0iei. <atorit- semin0elor mari posi#ilitatea r-sp$ndirii n loca0ii noi este limitat-( i
r-sp$nditorul lor pe distan0e mari ursul ne%ru cu ochelari (Tremarctos ornatus)( este de asemenea
amenin0at de activitatea omului.
Palmier re$istent la +nghe ,hapidophyllum hystri-
=hapidophBllum hBstrix
=hapidophBllum hBstrix este palmierul cel mai rezistent la n%he0 din lume i n acelai timp sin%ura
specie din familia monotipic- =hapidophBllum. ,n natur- crete n locuri ml-tinoase n sudestul SLA.
'ul0umit- rezisten0ei sale fa0- de fri%( a rezisten0ei fa0- de n%he0 p$n- la 960 ?& este predestinat la
cultivarea su# cerul li#er i la noi. 4a propriet-0ile lui #une se mai adau%- i statura mic- i deas- (max
59; metri) cu trunchiul atractiv( acoperit cu spini dei.
"almierul nu are p$n- acum denumire n lim#a rom$n-( aa c- pe moment tre#uie s- ne mul0umim cu
traducerea din lim#a latin- 9 Rhapidophyllum P Jfrunze aciformeK( hystri P Jporc spinosK.
Semin0ele =hapidophBllum hBstrix
&ultivarea palmierului n condi0iile noastre nu este deloc dificil-. Sem-na0i semin0ele dup- indica0iile de
cultivare( cu men0iunea c- palmierul nu are defel nevoie de temperaturi nalte ca i speciile tropicale.
A8un%e pe deplin temperatura de aproximativ 60 ?&. "rimii ; ani se recomand- cultivarea palmierului
n exterior numai vara( pe timpul iernii este mai si%ur de cultivat palmierul n interior ntro camer- f-r-
n%he0. <up- ; ani palmierul este de8a destul de mare pentru a putea s- supravie0uiasc- iernilor
noastre( aa c- pute0i s-l planta0i la loc definitiv. Asem-n-tor cu al0i palmieri rezisten0i la n%he0(
pretinde un su#strat uor permea#il i cel mai #ine o pant- orientat- spre sud. <umanul cel mai mare
pe timpul iernii pentru palmier nu sunt %erurile( ci umiditatea excesiv- a solului i dependent de
aceasta putrezirea r-d-cinilor. Altfel palmierul rezist- f-r- pro#leme temperaturilor de 957 chiar 960
?&. 1emperatura cea mai sc-zut-( la care a supravie0uit aceast- specie se indic- a fi chiar 96: ?&.
Cultiv"m pepino
"atria de ori%ine a plantei pepino (#otanic tu#ercul cu spini moi( Solanum muricatum) este pro#a#il
"eru sau &olum#ia. <e aici sa r-sp$ndit n toat- America 4atin- chiar i n afara ei. ,n prezent se
cultiv- cel mai mult n /olivia( Ecuador i n +oua Heeland-.
"epino a a8uns n Europa aproximativ n anul 5>:7. <intre primii lui cultivatori a f-cut parte 4udovic al
VE.lea i societate =e%al- en%lez- de %r-din-rit din 3eM (la 4ondra).
Amerindienii din America de Sud l numesc cachuma (se pronun0- caciuma). 4a noi sa ncet-0enit
denumirea lui spaniol- pepino( ceea ce n traducere nseamn- castravete de salat-. <enumirea n
lim#a en%lez- melon shru#( care n traducere nseamn- tuf- de pepene( red- mai #ine %ustul lui.
"epino este o plant- su# form- de tuf- nalt- de aproximativ 5 m. ,n patria ei este o tuf- peren-( care
se cultiv- p$n- la altitudinea de 6700 m d. m. 4a noi se cultiv- doar ca plant- anual-. 2lorile seam-n-
cu cele de cartof( sunt de culoare mov sau al#e cu stria0ii mov. Sunt de fapt am#isexe( dar se o#0ine
o recolt- mai mare prin polenizare (n principal n sere).
"entru %r-dinar fructele sunt cele mai interesante. Au m-rimea de aproximativ 57 cm( ca form-
amintesc de avocado (o par- mai mare). Sunt aromatice( dulce%e. &el mai des sunt %al#ene( %al#en
maronii( mov nchis cu dun%i( deseori sunt f-r- semin0e. Se consum- crude( n-#uite( pr-8iteR
&rude se pot consuma individual sau ca i salat- de fructe (2ructe diverse t-iate #uc-0ele( la care se
adau%- zeam- de l-m$ie. Se pot utiliza ma8oritatea fructelor de la noi c$t i speciile exotice.). "epino
n-#uit se folosete n pricipal ca %arnitur-. "epino pr-8it este potrivit ca fel principal de m$ncare. &el
c-ruia i se pare pepino f-r- %ust( l poate m#un-t-0i cu condimente uzuale (scor0ioar-( anasonN suc
de l-m$ie( rodie sau maracu8a 9 fructele ultimelor dou- specii amintite vi le pute0i cultiva sin%uri din
semin0ele pe care le oferim n 1a#elul cu ofert- .mport). Surplusul de fructe le pute0i conserva (sin%ure
sau n amestec cu alte specii 9 de ex. roii( ardei dar i cu fructe). "epino este la fel de preten0ios fa0-
de sol ca oricare alt zarzavat de provenien0- tropical- (de ex. ardeiul( roiile). 1re#uie s- fie n primul
r$nd uor( aerat( hr-nitor( n permanen0- umed. <in cultivarea de pro#- sa constatat( c- recolta cea
mai mare o aduce n recipiente cu volum de G0 de litri (pentru o plant-) i acoperirea solului cu folie
nea%r- (cca G09G7 fructe anual).
Se cultiv- n principiu la fel ca de ex. roiile. ,n timpul ve%eta0iei ad-u%-m n%r--m$nt o dat- pe
s-pt-m$n-. =ezultatul cel mai #un la avut n%r--m$ntul Aarmavit (se vinde n fiecare ma%azin cu
materiale de %r-din-rit.). "ute0i s- l folosi0i direct n sol sau pe frunze.
Se nmul0ete prin #utai( care sunt lun%i de cca 57 cm. "releva0ii n fe#ruarie martie. "entru
o nr-d-cinare mai rapid- pute0i s-i trata0i cu un stimulator de creterere. <up- care i nfi%e0i n nisip
n ser- sau n camer-. Se vor nr-d-cina ntro lun-. "lantele tinere ncep s- nfloreasc- la trei luni
dup- nr-d-cinare. "epino se poate nmul0i i prin semin0e. Aceast- modalitate este mai pu0in
avanta8oas-( deoarece plantele produc doar pu0ine semin0e. ,n afar- de aceasta plantele care provin
din semin0e produc deseori fructe de calitate inferioar-.
"epino este atacat de aceleai #oli i aceiai d-un-tori ca i alte specii ale acestui %en (roii( ardei).
&el mai des este vor#a de muce%aiul cartofului "hBtophthora infestans. ,mpotriva lui pute0i folosi
3upri)ol 70 (n concentra0ie de 0(6 I( deci 60 % la 50 l ap-N termenul preventiv n care fructele nu
tre#uie consumate este de > zile) sau <ithane ' G7 (n conc. 0(6I( deci 60 % la 50 l ap-N termenul
preventiv n care nu tre#uie consumate fructele este de 65 de zile). ,n ma8oritatea cazurilor folosirea
protec0iei chimice nu este necesar-.
"epino tre#uie s- ierneze la cald (n ser-( n cas- etc.). 1emperatura nu ar tre#ui s- scad- su# 7 ?&.
"rim-vara din plantele mam- preleva0i #utai pentru nr-d-cinat i distru%e0i plantele #-tr$ne(
deoarece cultivarea lor ulterior- ar fi nerenta#il-.
+u inten0ionez s- includ pepino n oferta mea( deoarece aceast- specie se vinde de8a la noi relativ
curent( aa c- pentru mul0i dintre <vs ar fi neinteresant. ,n afar- de aceasta pepino este accesi#il i ca
pre0 9 pre0ul mediu este de cca 5 W.
Cherimoya (Annona cherimola)
,n Europa se aduc n ultimul timp fructe tropicale foarte interesante. "ersonal am reuit s- cump-r i
s- %ust fructul Annona cherimola. 1otui se %-sete foarte rar pe pulturile ma%azinelor( dar mul0umit-
%ustului s-u #un precis va ocupa acolo un loc sta#il.
&herimoBa este termenul comercial cel mai uzual pentru ar#ustul de Annona cherimola( care crete n
v-ile andaluze la n-l0imea de 5700 m d.m. <in &olum#ia p$n- n "eru. Suport- i temperaturi mai
sc-zute( de aceea sa r-sp$ndit n multe zone c-lduroase ale lumii( i n .zrael i sudul Spaniei. <e
aceast- familie apar0in cca 560 de specii.
&herimoBa are o coa8- verdemaronie i mat-. Suprafa0a ei este denivelat-( arat- ca i cum a0i fi l-sat
pe suprafa0a ei urme dup- ap-sarea de%etelor. Lnora le amintete un acoperi din indril-. 2ructele
tari necoapte le putem l-sa la temperatura camerei s- se nmoaie. ,n interior se afl- pulpa fructului de
culoare crem( cu %ust de #anan- i ananas i cca 50 9 60 semin0e ne%re de m-rimea #o#ului de
fasole( care sunt mortal otr-vitoare. "ulpa se consum- de o#icei crud-.
Semin0ele le putem sem-na i cultiva n cas- sau n ser-. 1impul de ncol0ire este varia#il( n
ma8oritatea cazurilor aproximativ ; s-pt-m$ni. 1emperatura pentru ncol0ire ar tre#ui s- fie de cca
6> ?&. =-sadurile mici sunt roz. 'ai t$rziu primesc culoare mai nchis-( verde i frunzele lor vor fi n
form- ovoidal- cca 50957 cm lun%i( p-roase i n partea de 8os cu nervuri pronun0ate. .arna vor c-dea
par0ial. ,n caz de strivire au un miros special. ,n locul de c-dere a frunzelor( vor crete noile ramuri.
1oate tipurile de anon- au nevoie de mult- lumin- i n principal o iernare corect-( care este
o ntre#are destul de controversat- ntre cultivatori. Eu las anona pe timp de iarn- ntro nc-pere la
temperatura de 50 957?&. Este potrivit- ncercarea cultiv-rii c$te uneia la temperatura camerei i n
timpul iernii i testat unde va nflori anona mai repede.
Anona nflorete iarna aproximativ n anul ;97. ,nainte de nflorire d- impresia de veted i mare parte
din frunze cad. ,nflorete cu flori de nuan0- %al#en-( care apar n locul c-derii frunzelor sau
concomitent cu noile frunze. "entru polenizare este nevoie de dou- plante( care se pot poleniza i
manual. "entru coacerea fructelor este nevoie de 79> luni.
+u v- l-sa0i indus n eroare de v$rful de cretere care pare ntotdeauna ofilit. ! perioad- scurt- de
secet- nu d-uneaz- plantei( dar tre#uie udat- i iarna. <ac- ve0i avea noroc( poate a8un%e0i i la alte
tipuri interesante de anon-C
Annona sqamosa 9 anona cu solzi are fructele JsolzoaseK asem-n-toare cu un con de pin. Se numesc
i mere de zah-r. Sunt %al#ene sau %al#enverzui.
Annona reticulata 9 denumit- pentru culoarea ei inim- de JasinK sau de JtaurK( are pulpa dulce i tare.
Annona muricata 9 se numete i %uana#ana( are cele mai mari fructe ( 5(7 9 7 )%) i cele mai
tropicale( care apar pe tulpin- i se eviden0iaz- cu ne%i 0epoi p$n- la 8um-tate de cm lun%i. Sunt de
culoare verde. <in frunze se prepar- ceai.
Ki.ano (kivano) / Cucumis metulierus
3iMano ()ivano) 9 &ucumis metuliferus
3iMano ()ivano) arat- ca i un dovlecel portocaliu 50957cm lun%( are pe el JspiniK i amintete de
o arm- str-veche. "ulpa este verde i mare parte a con0inutului este reprezentat- de o mul0ime de
semin0e al#e 7950 mm lun%i. &$nd nu este copt( n 8urul spinilor are un desen verde.
Se import- la noi din America de mi8loc i .zrael. Se consum- pulpa verde i cu semin0e( care are %ust
de castravete amestecat cu dovleac sau ca i #anana. <up- scoaterea miezului pute0i folosi )iMano ca
i recipient ornamental. Semin0ele le putem usca( s-di i putem ncerca cultivarea lor i n apartament.
,i mer%e #ine peste tot acolo unde le mer%e #ine i castrave0ilor. Este o lian- anual- puternic-( cu
cretere rapid-( asem-n-toare dovleacului( cu l-stari i c$rcei lun%i. 1re#uie s- le scurt-m. 2runzele
arat- ca i cele de castravete( au chiar i spini mici. "olenizarea florilor de ; mm m-rime se
desf-oar- ca i la castrave0i. 1re#uie s- avem %ri8- de fructe( care ar putea s- putrezeasc- n contact
cu solul. 4a )iMano i convine temperatura de aproximativ 67 ?& 9 ca i n serele i solariile pentru
castrave0i i pepeni. +u suport- n%he0ul( de aceea plant-m r-sadurile afar- doar dup- %erurile de
prim-var-.
Cultiv"m P"str"vul de ag (Pleurotus ostreatus)
"-str-vul de fa% (Pleurotus ostreatus) c$ti%- n prezent o popularitate tot mai mare fa0- de ciuperci.
2a0- de ele are un mare avanta8 9 confundarea cu #uretele viperei otr-vitore este exclus-.
"-str-vul de fa% este #o%at n vitamine( aminoacizi i s-ruri minerale( care ap-r- or%anismul de
ac0iunea toxinelor. <e altfel a8ut- la diminuarea colesterolului din s$n%e. "-str-vul de fa% este un
aliment cu valoare ener%etic- sc-zut-( astfel fiind util i n curele de sl-#ire. Se presupune c- ar
con0ine i elemente anticanceri%ene.
.nstruc0iuni de cultivare ("leurotus ostreatus)
"entru cultivare ave0i dou- posi#ilit-0i 9 sau l ve0i cultiva pe paie n saci de polietilen- sau pe #utuci
de lemn.
Cultivarea pe paie +n saci de polietilen"
,n primul r$nd pre%-ti0i paiele. ,nainte de incu#are tre#uie sterilizate( ca s- distru%e0i #acteriile( sporii
de muce%ai i alte ciuperci. "entru sterilizare ave0i dou- posi#ilit-0iC
5. pune0i paiele ntrun recipient mai mare (cazan( oal- veche)( acoperi0i cu ap- i fier#e0i la
o temperatur- de cca 500
o
& timp de 5 or-. 4-sa0i paiele s- se r-ceasc- la 60967
o
&.
6. a doua (cu mult mai simpl-) posi#ilitate C pune0i paiele ntrun recipient mare turna0i ap-
clocotit- peste ele i l-sa0i aa p$n- la r-cire. Scur%e0i apa i turna0i din nou ap- clocotit- peste
paie. <up- r-cire la 60967
o
& paiele sunt pre%-tite pentru incu#are.
.ncu#area proprie a su#stratului (paielor) se desf-oar- astfel C ntrun sac mare introduce0i alternativ
paie cu su#strat m-run0it de miceliu. Ln pachet de su#strat de miceliu este suficient pentru 57960 )%
paie umezite( ceea ce corespunde sacului de polietilen- de m-rimea cca 70T500 cm. <up- umplere
nchide0i sacul (le%a0i). &u o lam- sau cu un cu0it cresta0i pe sac %-uri de ;97 cm lun%ime( aproximativ
50 %-uri pe un sac. <ac- ve0i cultiva miceliul ntrun am#ient cu umiditate sc-zut- mai #ine face0i mai
pu0ine crest-turi ( n caz de nevoie face0i ulterior altele). <up- incu#area miceliului pune0i sacul ntrun
loc la semium#r- (s- nu #at- soarele direct pe sac). 1emperatura ideal- pentru cultivarea "-str-vului
de fa% este 57967
o
&. &u c$t este temperatura mai mare cu at$t crete "-str-vul de fa% mai repede (i
cu at$t mai repede se consum- su#stan0ele hr-nitoare din paie). <e aceea este #ine de corectat
temperatura func0ie de c$t "-str-v de fa% ave0i momentan nevoie. <ac- "-str-vul de fa% rodete mai
mult dec$t sunte0i momentan capa#il s- consuma0i( muta0i sacul ntrun loc mai r-coros. <ac- ave0i
nevoie de mai mult "-str-v de fa%( muta0i sacul ntrun loc mai c-lduros. "-str-vul de fa% rodete
aproximativ ;9G luni( dup- aceea su#stan0ele hr-nitoare din sac se epuizeaz- i tre#uie nceput-
o cultur- nou- (aceasta se poate face i prin incu#area paielor vechi pe cele noi). <intrun pachet se
pot cultiva 69G )% de ciuperci.
Cultivarea pe lemn
"-str-vul de fa% crete n mod natural pe lemnul copacilor de foioase. <e aceea l pute0i cultiva i pe
#uturu%i cu lun%imi de ;09:0 cm. Sunt potrivite #uturu%ile tuturor tipurilor de foioase (nu de conifereO).
4emnul nu ar tre#ui s- fi fost t-iat de mai mult de 6 luni. Sunt multe posi#ilit-0i de incu#are pe #uturu%i.
.mportant este ca miceliul s- a8un%- n contact cu lemnul i primordiile ciupercii s- poat- s- nceap-
s- creasc- n lemn. "ute0i s- face0i %-uri n #uturu%- sau crest-turi cu o pil-( n care ndesa0i
su#stratul cu miceliu. "une0i #uturu%ile n saci i l-sa0i 69; luni s- fie acoperite de primordiile ciupercii.
"une0i #uturu%ile acoperite de ciuperci cu 5X; n p-m$nt ntro zon- um#roas- din %r-din-. ,n caz de
secet- se stropesc cu ap-. /uturu%ile rodesc 697 ani (func0ie de puterea hr-nitoare a lemnului).
Ceai chine$esc ( cultivai/v" propriul ceai0
<e8a la sf$ritul iernii fiecare %r-dinar corect ncepe s- pl-nuiasc- ce va
cultiva n sezonul urm-tor. +u v- mai amuz- s- cultiva0i an de an roii( ardei i castrave0iS <ori0i
o schim#areS "u0in exotismS &e ar fi ca anul acesta s- v- cultiva0i propriul ceaiO
<e familia ceaiului (!amellia)( apar0in aproximativ 70 de specii( tufe perene
tropicale sau su#tropicale( eventual ar#uti mai mici( din care cel mai important este ceaiul chinezesc
(!amellia sinensis). Este o plant- de cultur- str-veche( care provine din sudul i sudestul &hinei i
zonelor nvecinate ale .ndiei( /armei( Eietnamului i 4aosului( unde se cultiv- de milenii. <ei se
cultiv- n zonele tropicale ale ntre%ii lumi( cel mai important produc-tor r-m$ne tot &hina( .ndia( Sri
4an)a i *aponia.
Semin0ele ceaiului
&ultivarea propriului ceai nu este nici n condi0iile noastre nimic %reu. 4a #az- stau semin0ele
proaspete( deoarece semin0ele ceaiului i pierd repede puterea %erminativ-. Semin0ele au aspect de
sfer-( i este necesar- nainte de sem-nare nmuierea lor timp de 69; zile. <up- aceea le sem-na0i
ntrun su#strat aerat. 4a o temperatur- de cca 60967 ?& %ermineaz- n 69G s-pt-m$ni. "lantele
tinere cresc ntrun loc nsorit foarte repede( i de8a plantele de 8um-tate de an putem s- ncepem s-
le ciupim. &u o ciupire re%ulat- o#0inem un aspect stufos i n acelai timp materie prim- pentru
prepararea propriului ceai.
Eara este potrivit- cultivarea ceaiului afar- n %r-din- sau pe #alcon. ! var- torid- i udarea suficient-
i ofer- cel mai #ine condi0iile pe care le are n locul de provenien0-. Qi dac- prin calitatea ceaiului
cultivat n propria %r-dina sau #alcon nu v- e%ala0i cu ceaiul cultivat la tropice( cu si%uran0- cultivarea
lui v- va aduce multe #ucurii i printro #un- n%ri8ire plantele <umneavoastr- v- vor r-spl-ti cu flori
mari al#e. .arna pune0i planta de ceai aproape de %eam. 2iindc- este vor#a de o plant- venic verde i
la noi pe timpul iernii nu i pute0i asi%ura lumina soarelui c$t- ar suporta( n timpul iernii va sta%na i i
va pierde frunzele. &u venirea prim-verii starea lui se va m#un-t-0i rapid( i pute0i din nou s- ncepe0i
recoltarea propriului ceai.
1otus de 2ndia ('elumbo nuciera)
2loarea lotusului
4otusul de .ndia ("elumbo nucifera) este o plant- mistic- fermec-toare( cu frunze verziar%intii
ne$nmuia#ile i flori roz. /udhitii o folosesc la ritualuri reli%ioase( toat- planta este comesti#il- (se
consum- n primul r$nd semin0ele i r-d-cinile)( se folosesc n toat- Asia de SE la pre%-tirea diferitelor
preparate culinare. Este o plant- acvatic-( care se poate cultiva asem-n-tor cu nuf-rul. &ultivarea
lotusului la noi nu este defel dificil-( numai tre#uie tiut cum.
,nainte de Jsem-nareK semin0ele tre#uie pu0in lefuite( mir%luite( deoarece suprafa0a lor este foarte
#ine impre%nat-( i pentru ap- total impenetra#il-. Astfel semin0ele nu pot %ermina( deoarece apa nu
a8un%e la ele. Semin0ele f-r- lefuire i men0in puterea de %erminare mii de ani( i dac- le nmuia0i n
ap- f-r- lefuire( tre#uie s- atepta0i dup- %erminarea lor c$0iva ani.
Semin0ele %erminate ale lotusului
&um constata0i dac- au fost lefuite suficientS <up- o lefuire suficient- semin0ele i du#leaz-
volumul n ap- n 6G de ore. <ac- nu se nt$mpl- astfel( mai lefui0i pu0in semin0ele. Qi din nou( dac-
p$n- n 6G de ore nu i m-resc volumul repeta0i procedeul p$n- nu se nt$mpl- acest lucru.
Au nevoie doar de ap-R <up- lefuire pune0i semin0ele ntrun vas cu ap-. Qi la o temperatur- de
doar 60 ?& semin0ele i du#leaz- volumul n 6G de ore. "entru nceput temperatura ideal- este de
6>96: ?&. 4a aceast- temperatur- %erminarea se produce rapid i ntro s-pt-m$n- ave0i o plant- cu
frunze. Eezi fotodocumentarul pe httpCXXMMM.victoriaadventure.or%XRomYseed.html
<up- formarea primei frunze este #ine de plantat lotusul sau ntrun su#strat de m$l( sau n pietri (cel
care se folosete pentru acvarii)( i toat- planta o introduce0i ntrun #azin (acvariu( un lac mic) cu
nivelul apei de minim ;0 cm. <ac- folosi0i ca su#strat pietri de acvariu( pute0i cultiva lotusul i n
acvariul cu peti.
"e parcurs cum planta crete( va avea nevoie de un spa0iu mai mare. "ute0i s- o cultiva0i ntrun lac
mic n %r-dina de iarn-( ser- sau altele asem.( unde nu n%hea0-. 1emperatura ideal- de cultivare este
de 609;7?&( la noi tre#uie s- se mul0umeasc- cu valoarea cea mic-( dar lotusul nu este deran8at de
acest lucru. Eara pute0i s- l scoate0i n #azinul sau lacul de exterior( dar pentru iernat tre#uie ad-postit
n interior 9 n caz extrem poate ierna ntro pivni0- umed- asem-n-tor cu nuf-rul.
! rezolvare ideal- este cultivarea n aa numitele #azine de mortar (se %-sesc la dimensiunile de 60(
:0 litri i cost- cca 50 Euro). "lanta va fi ntrun su#strat (m$l sau pietri de acvariu) n %hiveci i totul
va fi pus n #azin. &$nd l umple0i p$n- la mar%ine( oferi0i lotusului condi0iile ideale. Avanta8ul este c-
acest #azin l pute0i inte%ra i n %r-dina de iarn- sau n cas-( imediat l$n%- fereastr- (de preferin0-
cea de #alcon)( ca planta s- fie n locul cel mai luminos i cel mai c-lduros din locuin0-. Eara pute0i
scoate tot #azinul pe un #alcon cu orientare spre sud sau n %r-din-. <eci dup- cum vede0i( pute0i
cultiva lotusul ntro modalitate simpl- chiar dac- locui0i la #locO