Sunteți pe pagina 1din 5

Clasificarea solurilor

Prima clasificare a solurilor Romaniei, facuta la inceputul secolului de Gh. Munteanu-Murgoci, era bazata pe principiile clasificarii
genetice a scolii de pedologie rusesti, fondata de V. V. Dokuceaev.olurile erau clasificate dupa caracteristicile profilului lor, considerate in
starnsa dependenta cauzata cu factorii pedogenetici si cu procesele pedigenetice specifice .
istemul roman de clasificare cuprinde urmatoarele unitati ta!onomice d" sol# clasa,tipul si subtipul, precum si varietatea, familia, specia
te!turala si varianta .
Clasa de sol reprezinta totalitatea solurilor al caror profil morphologic prezinta un anumit orizont pedogenetic essential, considerat diagnostic,
pentru clasa respective .
Tipul de sol reprezinta o grupa de soluri, separate in cadrul clasei de sol, caracterizata printr-un anumit mod specific de manifestare a unuia sau
mai multora dintre urmatoarele elemente diagnostic .
Subtipul de sol constituie o subdiviziune a tipului de sol, separate in functie de gradul de dezvoltare a profilului .
Varietatea de sol reprezinta o subdiviziune separate in cadrul subtipului de sol tinandu-se seama de unul sau mai multe dintre caracteristice
urmatoare# salinizare, alcalizare, gradul de eroziune sau colmatare a solului .
Familia de sol este o subdiviziune, separate in cadrul subtipului si varietatii de sol, in functie de natura materialului parental si de compozitia
granulometrica a acestuia .
Specia de sol reprezinta unitatea ta!onomica de de detaliu, care precizeaza caracteristicile te!turale ale solului, in cazul solurilor minerale, sau
gradul de transformare a materiei organice, in cazul solurilo organice si variatia acestuia pe profil .
Varianta de sol reprezinta cea mai de detaliu unitate ta!onomica, conceputa pentru a reflecta influenta antropica asupra solului.$a se separa in
functie de urmatoarele criterii# mod de folosinta, modificari survenite in sol prin utilizarea in productie% tipul si gradul de poluare .
Clasificarea sulurilor
1 . Clasa molisoluri
&lasa molisolurilor cuprinde urmatoarele tipuri de sol #
- sol balan %
'
- cernoziom %
- cernoziom cambic %
- cernoziom argiloiluvial %
- sol cernozioomoid %
- sol cenusiu %
- rendzina %
- pseudorendzina .
Molisolurile sunt cele mai raspandite soluri din Romania, fiind dominanate in &ampia Romana, &ampia (anato-&risana, dobrogea, &ampia
Moldovei, partea sud-estica a Podisului Moldovei, partea sudica a &ampiei )ransilvania.unt soluri tinere, slab-moderat evaluate, in conditii de
drena* natural moderat pana la bun. +pa freatica este situate la peste ,-'- m adancime .
. . Clasa argiluvisolurilor
&lasa argiluvisolurilor include uramtoarele tipuri #
- solul brun-roscat %
- solul brun-argiloiluvial %
- solul brun-roscat luvic %
- solul brun luvic %
- luvisolul albic %
- planosolul .
+rgiluvisolurile domina in invelisul de sol al dealurilor suncarpatice si banato-crisene, in podisurile si piemonturile de la e!teriorul
&arpatilor, in Podisul )arnavelor si Podisul omesan% apar, de asemenea, pe suprafate apreciabile in partea nordica a &ampiei Romane, in
&ampia omesului, in partea nord-vestica Podisului (arladului, in depresiunile intramontane si submontane / 0as, (aia Mare, (rasov, 1agaras,
2ateg etc.3. unt soluri relative vechi, dezvoltate in conditii de drena* natural in general bun sau moderat% apa freatica este situate de regula la
peste , m adancime, cu e!ceptia unor areale din campii sau terase .
+rgiluvisolurile sunt soluri de culoare deschisa, cu profile net diferentiat, cu acumulare de humus brut nesaturat, cu insusiri fizice, fizico-
chimice, chimice si biochimice, si cu potential de fertiliate moderat. unt folosite atat in agricultura ca teren arabil, indeosebi pentru culture de
cereale si plante tehnice sau fura*ere, cat si in slvicultura, pomicultura si viticulture, sau pentru pasuni si fanete .
3 . Clasa cambisoluri
.
+ceastra clasa cuprinde urmatoarele tipuri de sol #
- sol brun mezobazic %
- sol rosu /terra rosa %/
- sol brun acid .
&ambisolurile, caracteristice reliefului relaiv recent sau intinerit prin denudatie, au o raspandireapreciabila in &arpati si ubcarpati, iar pe
suprafete mai reduse se intalnesc si in Podisul )ranavelor, Podisul omesan, Podisul Getic, Dealurile (anatului si &risanei .

4 . Clasa spodosolurilor

+ceasta clasa include doua tipuri de sol #
- solul brun podzolic %
- podzolul .
+ceste soluri sunt dominante in regiunea muntoasa la altitudini de peste ' ,-- 4 ' 5-- m ,frecvent associate cu cambisoluri .
5 . Clasa umbrisolurilor
&lasa umbrisolurilor cuprinde urmatoarele tipuri de sol #
- solul brun acid %
- andosolul %
- solul humico-silicatic .
6mbrisolurile sunt relative putin raspnadite , intalnindu-se pe alocuri in Muntii &arpati, fie la altitudini mi*locii /' ----' 7--m3, indeosebi
pe roci vulcanice , fie la altitudini mari /peste ' 8--m3. unt soluri putin differentiate, dezvoltate in conditiile unui relief montan intens
fragmentat
.
6 . Clasa solurilor hidromorfe
olurile din aceasta clasa sunt formate sub influenta predominanata a unui e!ces de umiditate de lunga durata, avand deci un regim hidric
special, care determina in sol anumite procese si proprietati. )ipurile de sol sunt #
- lacoviste %
- sol gleic %
9
- sol negru clinohidromorf %
- sol pseugleic .
7 . Clasa solurilo halomorfe
+ceasta clasa cuprinde solurile a caror geneza , evolutie, si proprietati au fost si sunt influentate apreciabil de sarurile usor solubile, si
anume, tipurile solonceac si solonet .
olurile halomorfe aapar, de regula, in areale insulare de dimensiuni mici, disseminate in luncile si campiile *oase din zona semiarida si
semiumeda. $le ocupa numai circa ': din teritoriul Romaniei, fiin deci soluri cu o raspnadire foarte redusa .
8 . Clasa vertisolurilor
;n cadrul acestei clase a fost separate un singur tip de sol# vertisolul. Vertisolul ocupa areale nu prea e!tinse, indeosebi in partea nordica a
&ampiei Romane dinte +rges si 0lt, in Podisul Getic si in (anat .
9 . Clasa solurilor neevoluate, trunchiate sau desfunadte
+ceasta clasa include. ;n primul rand. olurile neevoluate #
- litosolul %
- regoslul %
- psamosolul %
- protosolulaluvia %
- solul alluvial %
- coluvisolul %
- protosolul antropic .
)ot acestei clase apartin si solurile care au avut profil bine diferentiat, dar care a fost atat de intens trunchiatsau ale caror orizonturi au fost atat
de intens amestecate prin actiunea omului inact nu mai prezinta caracteristici diagnostice care sa permita incadrarea lor la unul din tipurile
definite anterior. Din acesta categorie fac parte erodisolul si solul desfundat .
7
olurile neevoluate apar pe suprafete discontinue, in areale mai mari sau mai mici, fie in regiunile cu relief accidentat, pe versanti sau culmi
inguste, fie in regiuni valurie eolian /sudul 0lteniei, (aragan, &ampia )ecuciului, &ampia &arei, Delta Dunarii, si comple!ul lagunar Razim3, fie
in luncile raurilor si in campia de divagare actuala .
1 . Clasa solurilor organice !histosolurilor !
olurile neminerale din aceasta clasa au la suprafata un orizont turbos bine dezvoltat. &uprinde un singur tip de sol, solul turbos,
caracterizat printr-un orizont turbos de peste ,- cm grosime .
2istosolurile apar pe suprafete foarte reduse, mai ales in depresiunile intracarpatice din &arpatii 0rientali, in luncile unor rauri, in Delta
Dunarii. e pot forma, in general, in orice zona climatica, dar cele mai favorabile zone de aparitie si formare sunt situate la peste <-- m
altitudine .
"ibliografie #
&ernescu =., 1ridland V. M., 1lorea =. >Raionarea pedrografica a Romaniei,>, $ditura tiintifica, (ucuresti .
&hirita &. D., Paunescu &., )eaciD., >olurile Romaniei>, $ditura +grosilvica, (ucuresti .
1lorea =., Munteanu ;., Rapaport &amelia, &hitu &. >Geografia solurilor Romaniei>, $ditura tiintifica, (ucuresti .
(adea ?., Gastescu P., Velcea Valeria, >Geaografia Romaniei, ;, Geografia fizica>, $ditura tiintifica, (ucuresti

,