Sunteți pe pagina 1din 12

Barbir Iosif, clasa a X-a C

Referat Matematica
Indrumator, prof. Oanea Calin
Logaritmi
1.Definiia logaritmului unui num!r po"iti#
$ie a%& un num!r real po"iti#,a 1 .Consider!m ecuaia e'ponenial!
a
'
(),)%& *1+
,cuaia *1+ are o soluie care este unic determinat!.-ceast! soluie se notea"!
X(log
a
) *.+
/i se nume/te logaritmul num!rului po"iti# ba"a a.
Din *1+ /i *.+ obinem egalitatea
a
log
a
)
() *0+
care ne arat! c! logaritmul unui num!r real po"iti# este e'ponentul la care trebuie ridicat! ba"a a
*a%&,a 1 +pentru a obine num!rul dat
Dac! in *1+ facem '(1,obinem a
1
(a /i deci
log
a
a(1 *1+
,'emple
1+ 2! se calcule"e log
.
0..
Cum .
3
(0.,atunci din definiia logaritmului a#em log
.
0.(3.
.+ 2! se determine log
.
16
1
.
Din egalitatea .
-1
( 16
1
,obinem log
.
16
1
(-1.
0+2! s! determine log
140
.5.
2! consider!m ecuaia e'ponenial!
,
_

3
1
'
(.5.Cum
,
_

3
1
-0
(
3
1
-0
(.5,obinem '(-0
/i deci log
140
.5(-0.
1+2! se determine log
1
.36.
Cum 1
1
(.36,atunci din definiia logaritmului obinem log
1
.36(1.
Obser#aii
1.7n practic! se folosesc logaritmii 8n ba"! "ece care se mai numesc /i logaritmi "ecimali.-ce/tia
se notea"! cu lg 8n loc de log
1&
9de aceea nu mai este ne#oie s! se
specifice ba"a.-stfel,#om scrie lg1&6 8n loc de log
1&
1&6 /i lg3 8n loc de log
1&
3 etc.
..7n matematica superioar! apar foarte des logaritmi care au ca ba"! num!rul
iraional,notat cu e,e(.,51:.:1:.:; .$olosirea acestor logaritmi permite simpli-
ficarea multor formule matematice.Logaritmii 8n ba"a e apar 8n re"ol#area unor
probleme de fi"ic! /i intr! 8n mod natural 8n descrierea matematic! a unor pro-
cese c<imice,biologice.De aceea ace/ti logaritmi se numesc naturali.Logaritmul
natural al num!rului a se notea"! lna.

2.Funcia logaritmic

$ie a%&,a 1 un num!r real.La punctul 1 am definit noiunea de logaritm 8n ba"a a9
fiec!rui num!r po"iti# ) i s-a asociat un num!r real bine determinat.-cest lucru ne permite s!
definim o funcie
f=*&,> + ,f*'+(log
a
' numit! funcie logaritmic!.
Proprietile funciei logaritmice:

1.f*1+(&.
Cum a
&
(1 re"ult! c! log
a
1(& /i deci f*1+(&.
..$uncia logaritmic! este monoton!.Dac! a%1,atunci funcia logaritmic! este strict cresc!toare,iar
dac! &?a?1,funcia logaritmic! este strict descresc!toare.
2! consider!m ca"ul a%1 /i fie '
1
,'
.

*&,> + astfel 8nc@t '


1
?'
.
.Cum '
1
(a
log
a
'
1
/i
X
.
(a
log
a
'
.
,re"ult! c! a
log
a
'
1
?a
log
a
'
..
Dar funcia e'ponenial! fiind cresc!toare obinem c! log
a
'
1
?log
a
'
.
,adic! f*'
1
+?f*'
.
+.
7n ca"ul &?a?1,din inegalitatea a
log
a
'
1
?a
log
a
'
.
/i din faptul c! funcia e'ponenial! cu
ba"a un num!r real &?a?1 este strict descresc!toare,re"ult! c! log
a
'
1
%log
a
'
.
,adic!
f*'
1
+%f*'
.
+.
0.$uncia logaritmic! este biAecti#!
Dac! '
1
,'
.

*&,>

+ astfel 8nc@t f*'


1
+(f*'
.
+,atunci din log
a
'
1
(log
a
'
.
.Dar din egalitatea *0+ de la
punctul 1 obinem '
1
(a
log
a
'
1
/i '
.
(a
log
a
'
.
,adic! '
1
('
.
.Deci f este o funcie in-
Aecti#!.
$ie B un num!r real oarecare.)ot!m cu '(a
B
.2e #ede c! '
) , 0 ( +
/i log
a
'(log
a
a
B
(B
Deci f*'+(B,ceea ce ne arat! c! f este /i surAecti#!.-/adar,f este biAecti#!.
1.In#ersa funciei logaritmice este funcia e'ponenial!
$uncia logaritmic! f=*
) , 0 +
,f*'+(log
a
',fiind biAecti#!,este in#ersabil!.In#ersa ei
este funcia e'ponenial! g
) , 0 ( +
,g*'+(a
'
.
7ntr-ade#!r,dac! '
) , 0 ( +
a#em *g f+*'+(g*f*'++(g*log
a
'+(a
log
a
'
(' /i dac! B ,atunci
atunci *f
a f y g f y g ( )) ( ( ) )(
B
+(log
a
a
B
(B.
3)Proprietile logaritmilor
$olosind propriet!ile puterilor cu e'poneni reali obinem urm!toarele propriet!i
pentru logaritmi=
a.Dac! - /i B sunt dou! numere po"iti#e,atunci
log
a
*-B+(log
a
->log
a
B
*logaritmul produsului a dou! numere este egal cu suma logaritmilor celor dou! numere+.
7ntr-ade#!r,dac! log
a
-(' /i log
a
B(B,atunci a
'
(- /i a
B
(B.Cum a
'>B
(a
'

a
B
,obinem
-
'>B
(-CB /i deci log
a
*-B+('>B(log
a
->log
a
B.
Obser#aie.
Droprietatea se poate da pentru n numere po"iti#e -
1
,-
.
,...,-
n
adic!
Log
a
*-
1
-
.;
-
n
+(log
a
-
1
>log
a
-
1
>log
a
-
.
>;>log
a
-
n.
b.Dac! - /i B sunt dou! numere po"iti#e,atunci
log
a
log
B
A
a
--log
a
B
*logaritmul c@tului a dou! numere este egal cu diferena dintre logaritmul num!r!-
torului /i cel al numitorului+.
7ntr-ade#!r,in@nd cont de proprietatea a.,a#em log
a
-(log
a

,
_

B
B
A
*
(
log
a
B
A
>log
a
B,
de unde re"ult! c! log
a
B
A
(
log
a
--log
a
B.
Obser#aie.
Dac! punem -(1 /i inem cont c! log
a
1(&,obinem egalitatea=
log
a
B
1
(-log
a
B
c.Dac! - este un num!r po"iti# /i m un num!r real arbitrar,atunci
log
a
-
m
(mlog
a
-
*logaritmul puterii unui num!r este egal cu produsul dintre e'ponentul puterii /i loga-
ritmul num!rului+.
7ntr-ade#!r,dac! log
a
-(',atunci a
'
(-.Dar atunci -
m
(*a
'
+
m
(a
m'
/i deci log
a
-
m
(m'(
(mlog
a
-.
d.Dac! - este un num!r po"iti# /i n un num!r natural*n .+,atunci
log
a
n
A
(log
a
-4n
*logaritmul puterii unui num!r este egal cu produsul dintre e'ponentul puterii /i logaritmul
num!rului+.
7ntr-ade#ar, proprieatea d este un ca" particular al propriet!ii c,pun@nd m(
n
1
.
,'emple
1+2! se calcule"e log
0
53.
Log
0
53(Log
0
*0C.3+(Log
0
0>Log
0
.3(1>Log
0
3
.
(1>.Log
0
3.
.+2! se determine log
.
1&&&-log
.
1.3
-#em log
.
1&&-log
.
1.3(log
.
125
1000
(log
.
:(log
.
.
0
(0.
0+2! se calcule"e lg&,1:-lg1:&.
-#em lg&,1:-lg1:&(lg
180
18 , 0
(lg
1000
1
(lg1&
-0
(-0.
1+2! se calcule"e log
6
18
1
>log
6
12
1
.

-#em log
6
18
1
>log
6
12
1
(-log
6
1:-log
6
1.(-*log
6
1:>log
6
1.+(-log
6
*1:C1.+(-log
6
6
0
(-0.
3+2! se calcule"e log
.
5
81
.-#em log
.
5
81
(
5
1
log
.
:1(
5
1
log
.
0
1
(
5
4
log
.
0.
6+2! se calcule"e log
.
4
8
.
-#em log
.
4
8
(
4
1
log
.
:(
4
1
log
.
.
0
(
4
3
log
.
.(
4
3
.
4.Schimbarea bazei logaritmului aceluiai numr
Dac! a /i b sunt dou! numere po"iti#e diferite de 1,iar - un num!r po"iti# oarecare,are loc
egalitatea=
Log
a
-(Log
b
-CLog
a
b
7ntr-ade#!r,dac! Log
a
-(' /i Log
b
-(B,atunci a#em a
'
(- /i b
B
(-,de unde obinem a
'
(b
B
.Dar atunci
Log
a
a
'
(Log
a
b
B
sau 'Log
a
a(BLog
a
b.
Cum Log
a
a(1,a#em '(BLog
a
b,adic! Log
a
-(Log
b
-CLog
a
b.
Obser#aie.
Dac! 8n egalitatea de mai sus -(a,obinem Log
a
a(Log
b
aCLog
a
b.Cum Log
a
a(1,re"ult!
c!=
Log
a
b(
a
b
log
1
,'emple
1+2! se scrie log
.
' 8n funcie de log
1
'.
-#em log
.
'(log
1
'Clog
.
1(.log
1
'.
.+2! se arate c! log
.
6>log
6
.%..
-#em log
.
6>log
6
.(log
.
6>
6 log
1
2
.
Deci trebuie s! ar!t!m c! log
.
6>
6 log
1
2
%. sau *log
.
6+
.
-.log
.
6>1%&,sau 8nc! *log
.
6-1+
.
%&
inegalitate e#ident! deoarece log
.
6 1.
3+Operaia de logaritmare a unei e'presii
2! consider!m e'presia=
,(
5
3 4 3
23 * 98 * 37
92 * 131 17
Eom logaritma e'presia 8ntr-o anumit! ba"! con#enabil! a.$olosind propriet!ile
logaritmilor,obinem=
log
a
, (log
a
*
) 92 131 17
3 4 3
-log
a
5
23 * 98 * 37
(log
a
15
0
>log
a
4
131
>log
a
3
92
-
5
) 23 * 98 * 37 ( log
a
(
(0log
a
15>
4
1
log
a
101>
3
1
log
a
F.-
5
1
log
a
05-
5
1
log
a
F:-
5
1
log
a
.0.
Deci am obinut egalitatea=
Log
a
,(0log
a
15>
4
1
log
a
101>
3
1
log
a
F.-
5
1
log
a
05-
5
1
log
a
F:-
5
1
log
a
.0.
7n general,dac! , este o e'presie algebric! 8n care apar produse de puteri /i radicali,
putem s!-I asociem,e'act ca 8n e'emplu de mai sus,o e'presie,notat! log ,,in care apar
sume *diferene+ de logaritmi 8nmulite e#entual cu anumite numere raionale.Operaia
prin care e'presiei , i se asocia"! e'presia log , se nume/teGoperaie de logaritmareG.
,'emple
1+ $ie ,(a
.

7 6
ab .Drin operaia de logaritmare,obinem=
loc
c
,(log
c
*a
.

7 6
ab
+(log
c
a
.
>log
c
7 6
ab
(.log
c
a>
7
1
log
c
a>
7
6
log
c
b.
.+$ie ,(
4
5
3
b
a
.Drin operaia de logaritmare,obinem=
log
c
,

(log
c
4
5
3
b
a
(
4
1
log
c
5
3
b
a
(
4
1
*log
c
a
0
-log
c
b
3
+(
4
3
log
c
a-
4
5
log
c
b.
-desea 8n calcule este ne#oie s! se fac! /i operaia in#ers!,adic! unei e'presii 8n care inter#in
logaritmi s!-i asociem o e'presie f!r! logaritmi.
De e'emplu,s! consider!m e'presia log
c
,(.log
c
a-
2
1
log
c
b-0log
c
0.
$olosind propriet!iile logaritmilor,a#em=
Log
c
,(log
c
a
.
-log
c
b
-log
c
0
0
(log
c
3
2
3 * b
a
(log
c
b
a
27
2
,de unde obinem c!
,(
b
a
27
2
.
Ecuaii i inecuaii logaritmice
)Ecuaiile logaritmice sunt ecuaii 8n care e'presiile ce conin necunoscute apar ca ba"! sau ca
argument al unor logaritmi.
De e'emplu=log
'>1
*'>.+(19lg*'
.
>'-.+(09log
'
*3'
.
>0+(lg*.'>0+-1.
$olosind inAecti#itatea funciei e'poneniale,a#em c! re"ol#area unei ecuaii de tipul log
g*'+
f*'+(b
este ec<i#alent! cu re"ol#area ecuaiei f*'+(g*'+
b
.Eom a#ea 8ns! griA! ca soluiile obinute s!
satisfac! f*'+%&,g*'+%&,g*'+
, 1
pentru care e'presia log
g*'+
f*'+ are sens.
La fel ca la ecuaiile e'poneniale,8n practic! atunci c@nd a#em de re"ol#at o ecuaie
logaritmic!,#om proceda astfel=folosind di#erse substituii precum /i propriet!ile logaritmice,#om
c!uta s-o reducem la re"ol#area unor ecuaii simple,de regul! de gradul 8nt@i sau de gradul al doilea.
,'emplu
2! se re"ol#e ecuaia=log
'
*'
.
-0'>F+(..
Obinem '
.
-0'>F('
.
/i deci 0'(F,'(0.Deoarece pentru '(0%&,e'presia '
.
-0'>F este
po"iti#!,re"ult! c! '(0 este soluie a ecuaiei.
Re"ol#area altor ecuaii se ba"ea"! pe inAecti#itatea funciei logaritmice,/i anume din
log
a
f*'+(log
a
g*'+,deducem f*'+(g*'+,8mpun@nd condiiile=f*'+%&,g*'+%&
,'emple
1+ 2! se re"ol#e ecuaia=lg*'
.
-13+(lg*'-0+.Deducem c! '
.
-13'('-0,deci '
.
-'-1.(&
adic! '
1
(1,'
.
(-0.Deoarece pentru '
.
(-0 obinem '-0(-0-0(-6?&,re"ult! c! '
.
(-0 nu este soluie a
ecuaiei.Deci numai 1 este soluie.
.+2! se resol#e ecuaia=.lg*'-1+(
2
1
lg'
3
-lg x .7n aceast! ecuaie punem de la 8nceput condiiile '-
1%&,'%&,pentru a a#ea sens e'presiile lg*'-1+,lg '
3
,
, x
lg x .
,cuia se mai scrie .lg*'-1+(
2
5
lg'-
2
1
lg' /i deci .lg*'-1+(.lg'.Drin urmare,lg*'-1+(lg',de unde
obinem '-1(',-1(&,contradicie9re"ult! deci c! ecuaia dat! nu are soluii.
0+ 2! se re"ol#e ecuaia=lg*'>5+>lg*0'>1+(..Dunem condiiile de e'isten! a
logaritmilor='>5%&,0'>1%&,deci '%-
3
1
.Obinem lg*'>5+*0'>1+(. /i deci *'>5+*0'>1+(1&
.
(1&&.Re"ult!
ecuaia de gradul al doilea 0'
.
>..'-F0(&,de unde re"ult! '
1
(0,'
.
(-
3
31
.Deoarece -
3
31
?-
3
1
,obinem
c! 0 este singura soluie a ecuaiei date.
Obser#aie
,cuaia precedent! nu este ec<i#alent! cu ecuaia lg*'>5+*0'>1+(.,care are dou! soluii '
1
(0,'
.
(-
3
31
,deoarece pentru am@ndou! aceste #alori ale lui ',lg*'>5+*0'>1+ are sens.
1+ 2! se re"ol#e ecuaia=log
.
0
'-0log
0
'-1(&.-#em condiia '%& /i f!c@nd substituia log
0
'(B,obinem
B
.
-0B-1(&.Deci B
1
(1,B
.
(-1.Din log
0
'(1.obinem '(0
1
,'(:1,iar din log
0
'(-1,obinem '(0
-1
,'(
3
1
.
7n continuare #om re"ol#a c@te#a ecuaii care nu se pot 8ncadra 8ntr-un anumit tip.-stfel,pot
ap!rea ecuaii cu logaritmi scri/i 8n diferite ba"e,ecuaii 8n care apar e'presii conin@nd
necunoscute /i la e'poneni /i la logaritmi etc.
3+2! se re"ol#e ecuaia=log
.
'>log
0
'(1.Deducem,aplic@nd formula de sc<imbare a ba"ei,
1
3 lg
lg
2 lg
lg
+
x x

sau lg'(
.
6 lg
3 lg 2 lg
3 lg 2 lg
3 lg 2 lg

+
Deci '(1& 6 lg
3 lg 2 lg
.
6+2! se re"ol#e ecuaia=log
0
'>log
'
0(..Deoarece log
'
0(
x
3
log
1
,re"ult! log
0
'>
x
3
log
1
(..)ot@nd
log
0
'(B,obinem B>
2
1

y
,adic! B
.
-.B>1(&9deci B(1,adic! log
0
'(1.Drin urmare,'(0.
5+2! se re"ol#e ecuaia='
lg'>.
(1&&&.Dunem condiia de e'isten! a
e'presiilor='%&.Logaritm@nd,obinem o ecuaie ec<i#alent! lg*'
lg'>.
+(lg1&&& care de#ine
*lg'>.+lg'(0.)ot@nd lg'(B,a#em B
.
>.B-0(& /i deci B
1
(-0,B
.
(1.Din lg'(-0,
obinem '(1&
-0
,'(&,&&1,iar din lg'(1,re"ult! '(1&.
2)Si!teme "e ecuaii logaritmice
7n astfel de sisteme se aplic! metodele ar!tate anterior la ecuaiile de tipul respecti#.
,'emplu
2! se re"ol#e sistemul '
.
>B
.
(1.3
lg' >lgB(.
Obinem,pe r@nd sistemele '
.
>B
.
(1.3 '
.
>B
.
(1.3
lg'B (.

'B(1&&&
',B%& ',B%&
-cest sistem simetric 8l putem re"ol#a pe c!ile cunoscute din clasa a IX-a=punem s('>B,p('B /i #om
a#ea s
.
-.p(1.3 s
.
(6.3 s( t.3
D(1&&

p(1&&

p(1&&
2istemul s(.3
D(1&& d! soluiile *3,.&+,*.&,3+ care satisfac /i condiiile de e'isten! ale sistemului
iniial,'%,B%&.2istemul s(-.3
D(1&& d! soluiile *-.&,-3+,*-3,-.&+,care nu con#in.
3)#necuaii logaritmice
Re"ol#area inecuaiilor logaritmice se ba"ea"! pe propriet!ile de monotonie ale funciei
logaritmice.-m #!"ut c! funcia logaritmic! este cresc!toare dac! ba"a este supraunitar! /i
descresc!toare dac! ba"a este subunitar!.
,'emple

1+2! se re"ol#e inecuaia=log
3
1
*.'-1+%-0.-#em c! -0(log
3
1
.5 /i inecuaia de#ine log
3
1
*.'-1+%log
3
1
.5.Deoarece ba"a
3
1
a logaritmului este subunitar! *funcia g=*&,
x x g
3
1
log ) ( , )
este
descresc!toare+,inecuaia de#ine .'-1?.5,adic! '?11.7n acela/i timp,din condiia de e'isten! a
logaritmului iniial,a#em .'-1%&,deci '%
2
1
.Deci obinem pentru ' #alorile posibile '
) 14 ,
2
1

.
4) Si!teme "e inecuaii logaritmice
7n astfel de sisteme se aplic! propriet!ile /i metodele ar!tate anterior la inecuaiile
Logaritmice.Re"ol#area acestora se reduce 8n definiti# la re"ol#area sistemelor de ine-
cuaii 8nt@lnite 8n clasa a IX-a.

,'emplu
2! se re"ol#e sistemul
.
3 2 2 x
x
%.
'>1
log
0
*'
.
-0'>F+?0. Obser#!m,mai 8nt@i,c! '
.
-0'>F%& oricare ar fi ' real*
) 0 27 <
H'-.H%0 deci logaritmul este definit pentru orice ' real.
Deoarece 0(log
0
.5 /i,in@nd seama de monotonia funciilor e'ponenial! /i
logaritmic!,re"ult! sistemul ec<i#alent
X
.
-.'-0%'>1 '
.
-0'-1%&
X
.
-0'>F?.5

'
.
-0'-1:?&
H'-.H%0 H'-.H%0

Mulimea soluiilor inecuaiei '
.
-0'-1%& este M
1
(*
), , 4 ( ) 1 , +
mulimea soluiilor
inecuaiei '
.
-0'-1:?& este M
.
(*-0,6+,iar mulimea soluiilor inecuaiei
H'-.H%0 este M
0
(*
). , 5 ( ) 1 , +
-tunci mulimea soluiilor sistemului este M(M
1
). 6 , 5 ( ) 2 , 3 (
3 2
M M

$plicaii
I.-dmiterea 8n 8n#!!m@ntul superior

1.2! se calcule"e e'presia=
,(log
.
.3-log
.

,
_

,
_

21
4
log
3
20
2
Informatic!,Baia Mare,1FF5
,(log
.
21
4
*
20
35

,(log
.
03C

21
4
*
20
3
log
.

420
420
log
.
1(&

,(&.
..2! se re"ol#e sistemul
'B(1&
'
lgB
(1

Colegiu de Informatic!,CluA,1FF5
'B(1&

B(
x
40
'
lgB
(1
lg'
lgB
(lg1
lgBClg'(lg1
lg
x
40
Clg'(lg1
*lg1&-lg'+lg'(lg1
lg'Clg1&-lg
.
'(lg1
lg
.
'-lg'lg1&>lg1(&
)ot!m lg'(B

B
.
-Blg1&>lg1(&
lg
.
1&-1lg1(*lg1>lg1&+
.
-1lg1(lg
.
1>.lg1>1-1lg1(lg
.
1-.lg1>1(*lg1-1+
.

B
1,.
(
2
) 1 4 (lg 40 lg t
10 ; 4 4 lg lg 4 lg
2
4 lg 2
2
1 4 lg 40 lg
1

+
y x x y
2
y
(
4 ; 40 1 lg 1
2
1 4 lg 40 lg

+
y x x
0.Itiind c! log
1&
1&&(a,s! se e'prime log
16
.3 8n funcie de a.

C<imie,Metalurgie,1F:1

Log
1
1&&(a
40 lg
100 lg

(a
a
a
a
2
2
2 lg
2 lg 2 1
2
2 log 2 1
2
10

+


a
a
a
a
a
a
2 4
2 3
2
2
* 2
2
2
1
2 lg 2
2 lg 1
25 log
2 lg 2
2
10
lg
2 lg 2
5 lg
2 lg 4
5 lg 2
2 lg
5 lg
16 lg
25 lg
25 log
16 4
2
16


1.Itiind c! a(lg. /i b(lg0 s! se calcule"e '(0
3
27
) 150 (lg log

Matematic!-$i"ic!,2ibiu,1FF:
X(0
3
27
) 150 (lg log
b a
b b x
+
+ + + +
2
2 lg 100 log 2 lg 100 lg 3 lg
2
100
lg 30 lg 50 lg 150 lg 27 3
10
) 150 (log log ) 150 (lg log 3
27 27
3.2! se arate c! e'presia= ,(
3
3 3 3
3
2 2 2
log log log
log log log
z y x
z y x
+ +
+ +
este independent! de #alorile strict mai mari
ca 1 ale #ariabilelor ',",B.

Inginerie,Constana,1FF6

) ( log
) ( log
3
3
3
2
z y x
z y x
E


)ot!m '
3 log 3 log
log
3 log
* log
3 log
log
log
log
log
2 2
2
2
2
2
2
2
3
2 3
E
t
t
t
t
t
t
E t z y

##.%oncur!urile colare
1.JorA.&&1-fa"a local!
2! se arate c! dac! ',,B,"
) 1 , 0 (
are loc inegalitatea=
Log
'
B">log
B
'">log
"
'B
; 6
Log
'
B">log
B
'">log
"
'B(*log
'
B>log
B
'+>*log
'
">log
"
'+>*log
B
">log
"
B+ 6
Dac! ',B
0 log ) 1 , 0 ( > y
x
Log
'
B">log
B
'">log
"
'B 6 are loc doar c@nd '(B(".
2.&acu2''(faza local
2! se calcule"e=

2 log
192 log
2 log
24 log
12
2
96
2

(,

)ot!m a(log
.
1.
Log
.
.1(log
.
1.C.(log
.
1.>log
.
.(a>1
Log
F6
.(
3
1
8 log 12 log
1
8 * 12 log
1
96 log
1
2 2 2 2
+

+

a
Log
.
1F.(log
.
1.C16(log
.
1.>log
.
16(a>1
Log
1.
.(
a
1
12 log
1
2

*a>1+*a>0+-a*a>1+(0
) ( 3 3 A

3.%lu)2''(faza local
2! se re"ol#e ecuaia=
, cos
1 log
log * 2
2
2
2
x
x
x

1
]
1

+
unde
[ ]
este partea 8ntreag! a num!rului . .
Cos } { 1 , 0 , 1 x K
I.
[ )
{ } +
<
+

1
]
1

+
Z k k S
x x
x
x
x
x
/ 1 2 ) 1 , 0 (
) 1 , 0 ( 0 log 0 , 1
1 log
log 2
1
1 log
log * 2
1
2
2
2
2
2
2
2

II.
[ )
[ ) { } { } { }
2
*
2 2
2
2
2
2
2
2
, 1 2 / 1 2 2 \ , 1
1 log ; 0 log 1 , 0
1 log
log 2
0
1 log
log 2
S N k k Z k k
x x
x
x
x
x
+ + +

+

1
]
1

+
III.
[ ] 2 1 log 2 , 1
1 log
log 2
1
1 log
log 2
2
2
2
2
2
2
2

+

1
]
1

+
x x
x
x
x
x
2
0
(
{ } { } { } 2 2 / 1 2 + Z k k

{ } { } S N k k S S S + 2 , 1 2
*
3 2 1
.