Sunteți pe pagina 1din 32

Dinamica Pamanturilor

Propagarea undelor in semispatiul


elastic, infinit, omogen si izotrop
Metoda refractiei undelor seismice
o Cazul straturilor orizontale
o Cazul straturilor inclinate o Cazul straturilor inclinate
Metoda reflexiei undelor seismice
o Cazul straturilor orizontale
o Cazul straturilor inclinate
Metoda refractiei in cazul straturilor
orizontale (2 straturi)
T
i
m
p
u
l

p
r
i
m
e
i

s
o
s
i
r
i

t
b
T
i
m
p
u
l

p
r
i
m
e
i

s
o
s
i
r
i

t
Distanta x
O
a
t
i
x
c
Panta dreptei
Oa=1/v
p1
Panta dreptei ab=1/v
p2
Metoda refractiei in cazul straturilor
orizontale (2 straturi)
Relatii de calcul
c
1 p
i
2
2 p
2
1 p
2 p 1 p
i
i cos
v
t
2
1
v v
v v
t
2
1
z =

=
Grosimea stratului 1:
1 p 2 p
1 p 2 p
c
2
2 p
1 p
c
c
2 p 1 p
v v
v v
x
2
1
z sau
v
v
1 i cos unde
v v
+

Metoda refractiei in cazul straturilor


orizontale (3 straturi)
T
i
m
p
u
l

p
r
i
m
e
i

s
o
s
i
r
i

t
b
c
T
i
m
p
u
l

p
r
i
m
e
i

s
o
s
i
r
i

t
Distanta x
O
a
b
t
i
1
Panta dreptei Oa=1/v
p1
Panta dreptei ab=1/v
p2
Panta dreptei bc=1/v
p3
t
i
2
Metoda refractiei in cazul straturilor
orizontale (3 straturi)
Relatii de calcul
2 p 1 p
v v
t
1
z =
Grosimile straturilor 1 si 2:
2
2 p
2
3 p
2 p 3 p
1 p 3 p
2
1 p
2
3 p 1
2 i 2
2
2 p
2
1 p
2 p 1 p
1 i 1
v v
v v
v v
v v z 2
t
2
1
z si
v v
v v
t
2
1
z

=
Metoda refractiei in cazul straturilor
inclinate (2 straturi)
T
i
m
p
u
l

p
r
i
m
e
i

s
o
s
i
r
i

t
d
b
T
i
m
p
u
l

p
r
i
m
e
i

s
o
s
i
r
i

t
u
b
a
t
u
functie de x
T
i
m
p
u
l

p
r
i
m
e
i

s
o
s
i
r
i

t
O
a
b
t
i
d
t
d
functie de x
t
i
u
O
creste x pentru t
d
creste x pentru t
u
Metoda refractiei in cazul straturilor
inclinate (2 straturi)
Relatii de calcul:
( )
u
u
u
d
d
d
' b ' a si ab dreptele pentru
t
x
m si
t
x
m

=
( )
( ) ( ) [ ]
( ) ( ) [ ]
u 1 p d 1 p
u 1 p d 1 p c
' a ' O
1 p
Oa
1 p 1 p
u
' a ' O
1 p
d
Oa
1 p
m v arcsin m v arcsin
2
1
m v arcsin m v arcsin
2
1
i
v v
2
1
v
t
x
v si
t
x
v
=
+ =
+ = = =
Metoda refractiei in cazul straturilor
inclinate (2 straturi)
Relatii de calcul (continuare):
c
1 p id
i cos
v t
2
1
' z =
c
1 p iu
c
i cos
v t
2
1
' ' z
i cos 2
=
Exemplul 5
Tabelul urmator prezinta rezultatele unui studiu de
teren prin metoda reflexiei undelor seismice. Se cere
sa se determine v
p
si z.
x [m] t [ms]
10 32,5 10 32,5
20 39,05
30 48,02
40 58,3
60 80,78
100 128,55
Rezolvare exemplu 5
Din datele initiale care ne dau t functie de x, unde
t este timpul primei sosiri iar x este distanta
calculam x
2
si t
2
x
2
[m] t
2
[s] x
2
[m] t
2
[s]
100 1.0563
400 1.5249
900 2.3059
1600 3.3989
3600 6.5254
10000 16.5251
Trasam apoi un grafic x
2
functie de t
2
si obtinem o dreapta.
Panta acestei drepte este egala cu 1/v
p1
2
.
Intersectia dreptei
cu axa Ot
2
se noteaza cu t
0
2
.
Rezolvare exemplu 5
y = 0.001562x + 0.899
10
12
14
16
18
s
m
30 . 25 v 001562 . 0
v
1
pl
2
pl
= =
2
= =
m 99 . 11 z 30 . 25 948 . 0
4
1
v t
4
1
z
1
2 2 2
1 p
2
0
2
1
= = =
Grosimea stratului 1:
0
2
4
6
8
10
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
948 . 0 t s 899 . 0 t
0
2
0
= =
Vibratiile fundatiilor teoria
semispatiului elastic
Fundatii circulare
o Oscilatii verticale tip forta constanta
o Oscilatii verticale tip mase in rotatie o Oscilatii verticale tip mase in rotatie
Fundatii rectangulare
o Oscilatii verticale
Fundatii circulare si rectangulare
o Oscilatii orizontale
Fundatii circulare-oscilatii verticale
Cazul solicitarii tip forta constanta
Solicitarea are expresia:
Solutia Reissner:
Z-amplitudinea adimensionala, depinde de:
) t ( i
0
e Q Q
+
=
Z
Gr
Q
A
0
0
Z
=
Z-amplitudinea adimensionala, depinde de:
b-raportul adimensional al maselor:
a
0
-frecventa adimensionala:
0
r
m
b

=
G
r a
0 0

=
Fundatii circulare-oscilatii verticale
Cazul solicitarii tip forta constanta
Pornind de la relatia de calcul a lui a
0
se pot
obtine:
pulsatia solicitarii :

=
G
r
a
0
frecventa solicitarii f:
Dependenta lui Z de b si a
0
este data in grafice;
In conditii de rezonanta, pornind de la b se pot
determina fie a
0
fie Z pe baza graficelor.
r
0

=

=
G
r 2
a
2
f
0
0
Fundatii circulare-oscilatii verticale
Cazul solicitarii tip mase in rotatie
Este o solicitare dependenta de frecventa.
Expresia lui Q
0
este: , unde m
1
reprezinta masa totala aflata in rotatie iar e
2
1 0
e m Q =
reprezinta masa totala aflata in rotatie iar e
excentricitatea acestei mase.
Amplitudinea miscarii se exprima tot in
functie de o amplitudine adimensionala,
notata insa cu Z:
Z
r
e m
A
3
0
1
Z

=
Fundatii circulare-oscilatii verticale
Cazul solicitarii tip mase in rotatie
Relatiile de calcul pentru a
0
, b, si f sunt:

=
r
m
b ;
G
r a
3
0
0 0
Dependenta lui Z de b si a
0
este data in grafice;
In conditii de rezonanta, pornind de la b se pot
determina fie a
0
fie Z pe baza graficelor.

=

=
G
r 2
a
2
f ;
G
r
a
0
0
0
0
Fundatii rectangulare-oscilatii
verticale
Calculul fundatiilor rectangulare se face pe baza
acelorasi relatii ca in cazul celor circulare;
Pentru aceasta, fundatia rectangulara se asimileaza
cu una circulara de raza echivalenta r ; cu una circulara de raza echivalenta r
0
;
Raza echivalenta se calculeaza cu relatia:

=
BL
r
0
Proiectarea fundatiilor de masini
Reguli generale pentru evitarea aparitiei
rezonantei
In cazul masinilor cu frecventa de lucru ridicata
(f>1000rot/min), frecventa de rezonanta a
sistemului fundatie-teren trebuie sa fie mai mica
decat jumatate din frecventa de lucru a masinii decat jumatate din frecventa de lucru a masinii
In cazul masinilor cu frecventa de lucru redusa
(f=350400rot/min), frecventa de rezonanta a
sistemului fundatie-teren trebuie sa fie cel putin de
doua ori mai mare decat frecventa de lucru a
masinii.
Proiectarea fundatiilor de masini
Reguli generale pentru evitarea aparitiei
rezonantei
La toate tipurile de masini, cresterea greutatii
sistemului determina scaderea frecventei de
rezonanta a ansamblului
Cresterea razei r genereaza cresterea frecventei de Cresterea razei r
0
genereaza cresterea frecventei de
rezonanta a sistemului
Cresterea modulului de forfecare al terenului (de
exemplu prin injectie) conduce la cresterea
frecventei de rezonanta a sistemului
Fundatii circulare si rectangulare
Oscilatii orizontale
Solutia Arnold si ceilalti in care amplitudinea
miscarii se exprima functie de un factor
adimensional de amplitudine:
ata tan cons forta X
Gr
Q
A
0
0
X
=
X si X se scot din grafice
La rezonanta, pornind de la b se poate determina
a
0
folosind graficele.
Gr
0
rotatie in mase ' X
r
e m
A
3
0
1
X

=
VIBRATIILE FUNDATIILOR
Metoda lumped parameter system
Metoda lumped parameter system
Constituie o metoda mai accesibila de calcul a
fundatiilor
Se bazeaza pe asimilarea sistemului fundatie-teren
cu un sistem de tip masa-resort-amortizor si
deducerea unor parametrii globali pentru acesta
Este o metoda mai putin exacta decat cea bazata
pe teoria semispatiului elastic
Vom invata cum sa calculam fundatii solicitate de
oscilatii verticale si orizontale
Exemplul 6
O fundatie a unei masini are, in plan, dimensiunile de
3,5x2,5m. Ea este solicitata de o forta oscilatorie sinusoidala
verticala cu amplitudinea de 10kN (independenta de
frecventa). Frecventa de lucru este de 610rot/min. Greutatea
totala a masinii si fundatiei este de 250kN. Se cunosc:
=18kN/m
3
, =0,25 si G=68000kN/m
2
. Determinati, folosind
metoda lumped parameter system: metoda lumped parameter system:
a) Frecventa de rezonanta a sistemului
b) Amplitudinea vibratiilor la frecventa de lucru
Rezolvare exemplul 6
Frecventa proprie a sistemului se determina cu relatia :
Raza echivalenta a fundatiei este:
Rigiditatea resortului care inlocuieste sistemul
2
0 n
D 2 1 f f =

=
l b
r
0
Rigiditatea resortului care inlocuieste sistemul
Frecventa proprie a sisitemului


=
1
r G 4
k
0
m
k
2
1
f
0

=
Rezolvare exemplul 6
Pentru determinarea lui B (raport adimensional de masa) se
foloseste relatia:
3
0
r
m
) 1 (
4
1
B

=
Determinarea raportului de amortizare se determina astfel:
B
425 . 0
D =
Rezolvare exemplul 6
In graficul alatural se intra
cu raportul f/fn si cu
raportul de amortizare D si
se afla factorul
adimensional de
amplitudine X.
Q
X
k
Q
A
0
X
=
Exemplul 7
O fundatie a unei masini are, in plan, dimensiunile de 4x3m si
inaltimea de 1,5m. Ea este solicitata de o forta oscilatorie
sinusoidala orizontala cu amplitudinea de 10kN
(independenta de frecventa). Greutatea masinii si a fundatiei
este de 350kN. Se cunosc: =16,5kN/m
3
, =0 si
G=30000kN/m
2
. Determinati, folosind metoda lumped
parameter system:
a) Frecventa de rezonanta a sistemului
b) Amplitudinea vibratiilor la frecventa de rezonanta
Rezolvare exemplul 7
Se determina raza echivalenta a fundatiei.
Pentru determinarea lui B
x
(raport adimensional de
masa) se foloseste relatia

=
l b
r
0
masa) se foloseste relatia
Se determina frecventa proprie a sisitemului.


=
8 7
r G ) 1 ( 32
B
0
X
m
k
2
1
f
0

=
Rezolvare exemplul 7
Se determina raportul de amortizare:
B
425 . 0
D =
B
D =
Aplitudinea vibratiilor la frecventa de rezonanta:
2
x
0
x
D 1 D 2
1
k
Q
A

=
Exemplul 8
O fundatie a unei masini are, in plan, dimensiunile de 3.0
x 2.0 m. Ea este solicitata de o forta oscilatorie sinusoidala
verticala cu amplitudinea de 10 kN (independenta de
frecventa). Frecventa de lucru este de 1000 rot/min.
Greutatea totala a masini si fundatiei este de 400 kN. Se Greutatea totala a masini si fundatiei este de 400 kN. Se
cunosc: =18 kN/m
3
, =0,25 si G=68000 kN/m
2
.
Determinati:
a)Frecventa de rezonanta a sistemului
b)Amplitudinea vibratiilor la frecventa de lucru
Exemplul 9
O fundatie a unei masini are, in plan, dimensiunile
de 4x3m si inaltimea de 1,5m. Ea este solicitata de o
forta oscilatorie sinusoidala orizontala cu
amplitudinea de 10kN (independenta de frecventa)
aplicata la o inaltime de 2m de la baza fundatiei.
Greutatea masini este de 100kN. Se cunosc: Greutatea masini este de 100kN. Se cunosc:
=16,5kN/m
3
, =0.30 si G=30000kN/m
2
.
Determinati:
a)Frecventa de rezonanta a sistemului
b)Amplitudinea vibratiilor la frecventa de rezonanta