Sunteți pe pagina 1din 3

HOTRRE

pentrumodificareaRegulamentuluiconsular,aprobatprinHotrreaGuvernuluinr.760/1999
ntemeiulart.108dinConstitutiaRomniei,republicat,

GuvernulRomnieiadoptprezentahotrre.

Articolunic.Regulamentulconsular,aprobatprinHotrreaGuvernuluinr.760/1999,publicatn
MonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.468din27septembrie1999,semodificdupcum
urmeaz:
1.Laarticolul9,punctul3vaaveaurmtorulcuprins:3.Oficiileconsularevorsolutionacererile
persoanelor
domiciliatenaltecircumscriptiiconsularedoarncazurideosebite,urgente,procedndlainformarea
ulterioaraoficiuluiconsularteritorialcompetent.
2.Laarticolul11,punctul4vaaveaurmtorulcuprins:4.Activitateafunctionarilorconsularise
desfsoarn
conformitatecuprevederilelegilorsiregulamentelorromne,precumsialeinstructiunilorministrului
afacerilorexternedatenaplicarealor,coopernd,dupcaz,sicuomologiistatelormembrealeUniunii
Europene.
3.Laarticolul16,punctele13voraveaurmtorulcuprins:
ARTICOLUL16
1.MisiunilediplomaticesioficiileconsularealeRomnieindeplinescactenotarialepebazasin
conformitatecuprevederilelegiiromnesialentelegerilorinternationalelacareRomniaesteparte,
precumsipotrivituzantelorinternationale.
2.Lacerereapersoanelorfiziceavndcetteniaromn,precumsiapersoanelorjuridiceromne,
misiunilediplomaticesioficiileconsularealeRomnieindeplinescurmtoareleactenotariale:
a)redactareadenscrisurinvedereaautentificriisaulegalizriisemnturii
b)autentificareanscrisurilor,cuexceptiatransmisiunilorimobiliarencheiateprinactejuridicentrevii
c)legalizareasigiliilorsisemnturilor
d)dareadedatcertnscrisurilorprezentatedeprti
e)certificareaunorfapte
f)legalizareadecopiidepenscrisuri
g)efectuareasilegalizareatraducerilor
h)primireandepozitanscrisurilorsidocumentelorprezentatedeprti
i)eliberareadeduplicatedepeactelenotarialentocmitedemisiunilediplomaticesauoficiileconsulare.
3.Activittilenotarialeprevzutelapct.2,careproducefectejuridicenRomnia,potfindeplinitede
ctremisiunilediplomaticesioficiileconsularealeRomnieisilacerereapersoanelorfizicesaujuridice
strine,nmsurancarelegilesireglementrilestatuluideresedintoriacordurilebilateralenuse
opun.
4.Laarticolul17,punctele3si4voraveaurmtorulcuprins:
3.SefiimisiunilordiplomaticesiaioficiilorconsularedecarieraleRomnieisaufunctionariiconsulari,
nconditiilelegii,efectueazoperatiunidenregistrareanasterilorsideceselordeclaratentermenele
prevzutedelegearomn,precumsinscriereaactelordestarecivilnasteri,cstorii,decese,
emisedeautorittiledintaraderesedintreferitoarelacetteniiromni,sielibereazcertificatedestare
civildenastere,decstoriesaudedeces,dupcaz.
4.SefiimisiunilordiplomaticesiaioficiilorconsularedecarieraleRomnieisaufunctionariiconsulari,n
conditiilelegii,ncheiecstoriintrecetteniiromnioridacunuldintreviitoriisotiestecetteanromn,
dacaceastaestenconcordantculegislatiatriincaresuntacreditatisidacunuldintreviitoriisoti,
cetteanromn,aredomiciliulsauresedintancircumscriptiaconsularamisiuniidiplomaticeoria
oficiuluiconsular.
5.Laarticolul21,punctele1si2voraveaurmtorulcuprins:
ARTICOLUL21
1.Functionariiconsulariprimesccererisielibereaz,nconditiileprevzutedelegislatianvigoare,
pasapoartesialtedocumentedecltoriecettenilorromnisi,ncazurideosebite,cettenilorstatelor
membrealeUniuniiEuropenecuaprobareaprealabilaautorittilordinstatulalcruiresortisanteste
solicitantul,precumsiaautorittilorromne.
2.MisiunilediplomaticesioficiileconsularedecarieraleRomnieipreiaucererisiacordvize,n
conditiilelegiinationalesireglementriloreuropenenvigoare,inclusivpebazdeacorduride
reprezentareconsular,ncheiatenconformitatecuprevederileRegulamentului(CE)nr.810/2009al
ParlamentuluiEuropeansialConsiliuluidin13iulie2009privindinstituireaunuiCodcomunitardevize
(Coduldevize).
6.Laarticolul24,punctul2vaaveaurmtorulcuprins:2.nfiintareadeoficiiconsulareonorifice
sinumireasefilor
oficiilorconsulareonorificeseaprobdectreministrulafacerilorexterne,ndreptssemnezepatenta
consularprevzutcusigiliuldestatpatentaconsularseemitepentruoperioadde4ani,iar
autorittilestatuluideresedintvorfinotificateattasupradurateipatentei,ctsideaplicareaaceleiasi
duratepentruconsuliionorificiacceptatinRomnia,prinemitereadeexequatur.
7.Laarticolul25,punctul1vaaveaurmtorulcuprins:
ARTICOLUL25
1.Sefiioficiilorconsulareonorificendeplinescatributiiconsularecarenuimplicexercitareaautorittii
destatmentionateexpresnprotocolulsemnatcusefiioficiilordiplomaticesefiimisiunilordiplomatice
vorprezentaconduceriiMinisteruluiAfacerilorExterneevalurianualesipropuneriasupraactivittii
desfsuratedesefiioficiilorconsulareonorifice.
PRIMMINISTRU
EMILBOC
Contrasemneaz:
Ministrulafacerilorexterne,
TeodorBaconschi

Bucuresti,28octombrie2010.
Nr.1.085.

S-ar putea să vă placă și