Sunteți pe pagina 1din 2

Prof. univ. dr. V.

SECRE
TEORIA RELAIILOR INTERNAIONALE
Teme pentru examen
(referate)
1. Caracteristicile structurale ale sistemului internaional.
!. Perspectiva neorealist" asupra sistemului internaional
#. Susan Stran$e %i puterea &n sistemul internaional
'. Structura (e$emonic" &n sistemul internaional
). Consecinele distri*uiei puterii &n sistemul internaional
+. Polaritate &n sistemul internaional, *ipolarism versus multipolarism
-. Ec(ili*rul de putere &n sistemul internaional
.. /orton 0aplan despre modelele de sistem internaional
1. Tr"s"turi ale a*ord"rii $eopolitice &n relaiile internaionale
12. Rescrierea ("rii $eopolitice a lumii la sf3r%itul sec.!2 %i &nceputul
sec.!1
11. 4arta $eopolitic" a lumii %i ori$inea conflictelor actuale
1!. 5ri$inea sistemului internaional modern
1#. 6allenstein despre ori$inea sistemului internaional modern
1'. Pacea din 6estp(alia %i sistemul internaional. Caracteristicile
sistemului 7estp(alian
1
1). 8n sistem internaional post97estp(alian : Evoluii actuale &n
relaiile internaionale
1+. Teoria ciclurilor &n evoluia sistemului internaional
1-. Cicluri sistemice; tran<iii %i r"<*oaie sistemice
1.. =ilpin despre ciclurile de putere
11. Tran<iia actual" &n evoluia structurii mondiale de putere
!2. Conceptul de ordine internaional"
!1. >eorealismul %i neoinstituionalismul li*eral despre ordinea
internaional"
!!. ?nterdependena &n sistemul internaional
!#. 5rdinea militar" mondial"
!'. @unurile pu*lice &n sistemul internaional(politica mondial")
!). Evoluii &n planul securit"ii internaionale la &nceputul sec. !1
!+. Caracteristicile ordinii internaionale post*elice
!-. Politica mondial" %i sferele de influen"
!.. Consecinele $lo*ali<"rii &n relaiile internaionale
!1. >AT5 %i securitatea internaional"
#2. 8E ca actor $lo*al, implicaii politice %i de securitate
Alte exemple, re$imuri; complexe de securitate etc.
!

S-ar putea să vă placă și