Sunteți pe pagina 1din 13

MATRICE DE EVALUARE IN TERAPIA DISLEXIEI SI

DISGRAFIEI
Dislexia,ca dificultate de a citi datoit! tul"u!ilo #ece#ti$e
auditi$e,o#tice %i &i'este(ice , ca %i dis)afia , *' cae tul"u!ile
#i$esc actul )afic , e#e(i't! u' se)+e't al acti$it!,ii tea#eutice
lo)o#edice -
Dislexiile #ot fi clasificate *' fu'c,ie de $aii citeii ,astfel .
/- du#! ti#ul de i'a"ilit!,i
0 dislexie fo'e+atic! 1 'u se #oate face coect a'ali(a %i
si'te(a auditi$! a cu$i'telo %i #o#o(i,iilo 2
0 dislexie o#tic! 1 tul"uaea stuctuilo #ece#ti$e $i(uale 2
0 dislexia liteal! 1 'eecu'oa%teea liteelo i(olate 2
0 dislexia $e"al! 1 co#ilul 'u #oate face a'ali(a %i si'te(a
liteal! sau sila"ic! 2
3- du# citeiul )e'etic
0 dislexia co'stitu,io'al! 1 cu o lateali(ae )e%it stuctuat! %i
cu tul"u!i de li+"a4 2
0 dislexia de e$olu,ie 1 se o"se$! la *'ce#utul %colai(!ii , ca
u+ae a u'ei st5')!cii 'edetectate la ti+# sau a u'o
+etode 'eadec$ate de *'$!,ae 2
0 dislexia afecti$! 1 ca o eac,ie la e%ec,u' fel de i'6i"i,ie
#si6o)e'etic! 2
7- du#! etiolo)ie
0 dislexia i'stu+e'tal! 1 ca u+ae a tul"u!ilo #ece#ti$e 2
0 dislexia fals! 1 afecti$! 2 8 ca u+ae a de(i'teesului
fa+iliei,a cae',elo afecti$e
0 #aadislexia 1 dificult!,i de ex#i+ae,$oca"ula
s!ac,i'a"ilt!,i #si6o0+otoii etc 2

0 dislexia #u! 1 la co#iii f!! tul"u!i de li+"a4,cu i'teli)e',!
'o+al!,f!! tul"u!i de latealitate 2
9- du#! citeiul etiolo)ic
0 dislexie #i+a! s#a,io0te+#oal!
0 dislexie secu'da! 1 deficit *' utili(aea si+"oluilo )afice 2
0 dislexia *' cadul e'cefalo#atiei u%oae
0 dislexie eedita!
0 dislexie 'e$otic! 1 6i#oacti$! sau a'xioas! 2
:- du#! citeiul #o)'o(ei
0 dislexie e$oluti$!
0 dislexie co'stitu,io'al! 1 cecitatea $e"al! 2
;, du#! )adul de deficie',!
0 le4e!
0+edie
0)a$!
0foate )a$!
<i dis)afiile #ot fi stuctuate *' fu'c,ie de a'u+ite
citeii-
/- du#! #edo+i'a',a stuctuilo tul"uate
0 dis)afii auditi$e 1 sla"a de($oltae a au(ului fo'e+atic 2
0 dis)afia $e"al! 1 a#a *' scis tul"u!ile de #o'u',ie 2
0 dis)afia o#tic! 1 de($oltaea i'suficie't! *' siste+ele
o#tico0$e"ale 2
0 dis)afia de#t co'seci',! a ta6ilaliei
0 dis)afia cau(at! de tul"u!ile de it+
0 dis)afia cau(at! de scieea *' o)li'd!
0 a)a+atis+ele
3- du#! eta#a de a#ai,ie,fo+! %i e$olu,ie

0 #etu"!i ale )afis+ului #i+a
0 dis)afia s#ecific!
0 dis)afia de e$olu,ie
0 dis)afia +otic!
0 dis)afia de ti# s#a,ial
0 disoto)afia
0 disfo'o)afia
Si'do+ul dislexico=dis)afic eu'e%te aii di' cele
dou! ti#ui de tul"u!i ale li+"a4ului scis0citit , a+i'ti'd astfel de
0 dislexo0dis)afia s#ecific! 1 i'a"ilitatea de a citi sau scie 2
0 dislexo0dis)afia de e$olu,ie 1 se #ae c! ae cau(e )e'etice %i
se +a'ifest! #i' disoto)afie %i i'ca#acitatea de a *',ele)e
se'suile )afice 2
0 dislexo0dis)afia s#a,io0te+#oal! 1 sciee %i citie *'
dia)o'al! 2
0 dislexo0dis)afia #u! 1 #e fo'dul alaliei,afa(iei,6i#oacu(iei 2
0 dislexo0dis)afia li'ia! 1 !iea 5'duilo at5t la scis,c5t %i
la citit 2
0 dislexo0dis)afia +otic!
Maticele de e$aluae folosite *' tea#ia lo)o#edic!
*'ceac! s! #u'! *' e$ide',! 'i$elul de fo+ae a de#i'deilo de a
se ex#i+a coect oal %i scis , de($oltaea a"ilit!,ii de a ece#ta
+esa4ul oal sau scis , ex#i+aea *' scis ,fo+aea acelo
co+#ete',e 'ecesae *'su%iii scis 8 cititului-
TIPURI DE MATRICE
/- MATRICE PRIVIND M>DUL DE EVALUARE A
CAPACITA?II DE EXPRIMARE >RAL@
C>MPETEN?A
EVALUAT@
PR>AA
>RAL@
B>CURI P>VESTIRE >ASERVARE A
C>MP>RTAMENTULUI
C>MUNICATIV
/-co'stuiea
u'o e'u',ui
oale lo)ice
0fo+ul!i de
*'te"!i %i
!s#u'sui
0 elataea u'ei
fa#te sau
*'t5+#l!i
#eso'ale
0 descieea u'o
*'su%ii ale
lucuilo sau
fii',elo
cu'oscute
0 #o$estiea u'ui
text ascultat
0 citie de
i+a)i'i
3- co'stuiea de
#o#o(i,ii
coecte di'
#u'ct de $edee
)a+atical
7-i'te)aea *'
e'u',ui oale
#o#ii a
cu$i'telo 'oi
*'su%ite
9-#o'u',aea
coect! a
su'etelo
:- des#!,iea
coect! a
cu$i'telo *'
sila"e
;- ecitaea u'ei
#oe(ii scute
C- +a'ifestaea
i'teesului %i
i'i,iati$ei *'
co+u'icaea
oal!
3-MATRICE PRIVIND M>DUL DE EVALUARE A
CAPACIT@?II DE RECEPTARE A MESABULUI SCRIS
C>MPETEN?E
EVALUATE
PR>A@
SCRIS@
DN
CAAINET
PR>A@
SCRIS@
ACAS@
PR>A@
PRACTIC@
>ASERVAREA
C>MP>RTAMENTULUI
/-ide'tificaea
liteelo scise
de +5'! %i de
ti#a,+ici %i
+ai
3-sesi(aea #e
"a(a citiii
co'%tie'te a
le)!tuilo
di'te e'u',ui
%i i+a)i'i
7- asocieea
fo+ei )afice a
cu$5'tului cu
se'sul acestuia
9-des#i'deea
se+'ifica,iei
)lo"ale a u'ui
e'u',
:- citiea *' it+
#o#iu a u'ui
text
scut,cu'oscut
sau 'ecu'oscut
;-+a'ifestaea
i'teesului
#e'tu sciee %i
lectu!
3- MATRICE CE EVALUEAE@ CAPACITATEA DE
RECEPTARE A MESABULUI >RAL
C>MPETEN?E PR>A@
>RAL@
B>C DE
ATEN?IE
B>C DE
MEM>RIE
>ASERVAREA
C>MP>RTAMENTULUI
DE RECEPT>R
l-*',ele)eea
se+'ifica,iei
)lo"ale a u'ui
+esa4 oal de ti#
*'te"ae sau
co+a'd!
3-#ece#,ia
i'tuiti$! a
coectitudi'ii sau
i'coectidu'ii
u'ui e'u',
7- disti')eea
du#! au( a
cu$i'telo %i
se'sului acestoa
9-disti')eea
su'etelo %i
sila"elo di't0u'
cu$5't ascultat
:-+a'ifestaea
i'teesului %i
cuio(it!,ii #e'tu
+esa4ul ascultat
9-MATRICEA DE EVALUARE A CAPACIT@?II DE
EXPRIMARE SCRIS@
C>MPETEN?@
PR>A@
>RAL@
PR>A@
SCRIS@
LA
CAAINET
PR>A@
PRACTIC@
>ASERVAREA
C>MP>RTA0
MENTULUI
/- scieea coect! a
liteelo,sila"elo #i'
co#iee,ta'sciee,dicta
e,auto0dictae
3- co'stuiea u'o e'u',ui
*' scis coecte di' #u'ct
de $edee )a+atical
7- scieea coect! %i
li(i"il! a u'ui text scut,
cu utili(aea coect! a
se+'elo de #u'ctua,ie
9- +a'ifestaea
i'teesului #e'tu
ex#i+aea scis! %i
#e'tu #efec,io'aea
scisului
0F 8
D' fu'c,ie de aceste +atice cae #u' *' e$ide',!
co+#ete',ele ce te"uie fo+ate *' acti$itatea tea#eutic! - se #ot
#eci(a desci#toii de #efo+a',! ce $o $i(a e$aluaea %i
a#ecieea de#i'deilo i'te)atoae s#ecifice *'su%iii li+"ii
o+5'e-
De la 'i$elul fo'e+0)afe+ului,la 'i$elul sila"elo,de la
difee',ieea fo'e+elo %i )afe+elo,#5'! la 'i$elul cu$5'tului,%i
de aici la ela"oaea e'u',ului %i fo+aea lexiei %i )afiei o#ti+ale
este u' du+ a'e$oios *' cae este 'e$oie de #ate'eiat *' cadul
tiadei lo)o#ed 8 #!i'te 8 cadu didactic-
Cele dou! ti#ui de tul"u!i 'u se #ot a"oda se#aat-
Ada#taea tea#iei lo)o#edice se $a face *' fu'c,ie de 'i$elul
de($olt!ii #si6ice a fiec!ui co#il, de it+ul de lucu al fiec!uia,
de ti#ul %i )adul tul"u!ii #e cae o #e(i't!- I+#ota't este
ceaea acelui fo'd +oti$a,io'al cae s! co'duc! la de#!%iea
"aieelo existe'te- Mateialele folosite te"uie s! fie c5t +ai
di$ese, si+#le , co'cete, a#oa#e de sufletul co#ilului dislexico0
dis)afic- I' tea#ia si'do+ului dislexico0dis)afic te"uie
a'te'ate toate acele se)+e'te ale actului #ece#ti$ 8
$i(ual,auditi$ , &i'este(ic 0 , ia tea#ia te"uie s! fie #ecedat! de
de($oltaea a"ilit!,ii de o#eae cu si+"olui , #u'5'du0se totodat!
*' e$ide',! fo'dul li')$istic de cae dis#u'e co#ilul -
Pofeso lo)o#ed, Cioac! Aeti 8 A'a
Ce'tul Lo)o#edic I'te%cola '-9 8 secto 7
CENTRUL L>G>PEDIC INTERSC>LAR
NR-9 8 SECT>R 7
RAP>RT DE ACTIVITATE
se+estul I 0a'ul %cola 3GG7 8 3GG9
A'ul %cola a de"utat cu acti$itatea de de#istae a
co#iilo cu tul"u!i de li+"a4 *' u'it!,ile de *'$!,!+5't ale
sectoului, fii'd exa+i'a,i 9FFG de su"iec,i %i de#ista,i ca a$5'd
tul"u!i de li+"a4 :G;-
D' tea#ie au fost cu#i'%i 3/H co#ii, di' cae 7;
%colai %i /H3 #e%colai-
La 'i$elul ce'tului, *' cadul %edi',elo de cated!,
d'a #of- G6i(da$u Io'ela a #e(e'tat lucaea I Execi,ii #e'tu
eeducaea li+"a4ului scis I 1 3;-//-3GG9 2-
Cioac! Aeti 8 A'a a #e(e'tat *' cadul Jo&0
s6o#uilo Asocia,iei Lo)o#e(ilo di' Ro+5'ia lucaea IFi%a de
o"se$a,ie *' afa(ie , ela"o5'd totodat! u' +ateial #e'tu e$ista
ILo)osK editat! de Asocia,ie-
Cioac! Aeti 8 A'a a #e(e'tat *' cadul cecului #e
ca#ital! lucaea IMatice de e$aluae a si'do+ului dislexico0
dis)afic I 1 /G-/3-3GG9 2-
D' cadul ce'tului %i su"ce'telo s0a desf!%uat
co'silieea #!i',ilo %i cadelo didactice-
CENTRUL L>G>PEDIC INTER<C>LAR NR-9
SECT>R 7
SITUA?IA STATISTIC@
SEMESTRUL I 8 ANUL <C>LAR 3GG903GG:
NUMELE
CADRULUI
DIDACTIC
D' tea#ie
<colai
D' tea#ie
Pe%c-
D' tea#ie
Total
<c-
R
<c-
A
<c-
R
Pe
R
Pe
A
Pe
R
Total
R
Total
A
Cioac!
Aeti 8 A'a
C 7: 93 / ; 0 9 7/ 0 : 7C
Isac
Co'elia
; :F ;: 0 ; 0 3 :C 0 3 ;7
G6i(da$u
Io'ela
// 9H :F 0 // 0 3 9: / 3 :;
Cioat!
Ele'a
C!t!li'a
/3 9G :3 0 /3 0 0 9G 0 0 :3
Pofeso coodo'ato,
Cioac! Aeti 0 A'a