Sunteți pe pagina 1din 38

PAGINA : 1/38

Practical Accountig DaysAprilie 2014


PAGINA : 2/381. Documentele .......................................................................................................................................... 3
1.1. Modul de ntocmire i utilizare a documentelor justificative ...................................................................... 4
1.1.1. Factura............................................................................................................................................ 6
1.1.2. Avizul de expeditie ........................................................................................................................ 10
1.1.3. Bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale ....................................................... 12
1.1.4. Nota de recepie i constatare de diferene ....................................................................................... 14
1.1.5. Procese-verbale de recepie i procesul-verbal de punere n funciune ............................................... 16
1.1.6. Bonul de consum .......................................................................................................................... 18
1.4. Reconstituirea documentelor ................................................................................................................ 18
2. Stocurile .............................................................................................................................................. 21
3. Imobilizrile ........................................................................................................................................ 24
3.1. Definiii .............................................................................................................................................. 24
3.2. Durate de utilizare ................................................................................................................................ 26
3.3. Amortizarea ......................................................................................................................................... 27
4. Trezoreria ............................................................................................................................................ 30
4.1. Registrul de cas .................................................................................................................................. 30
4.2. Dispoziia de plat/ncasare ctre casierie ............................................................................................... 30
4.3. Plafoane operaiuni cas ...................................................................................................................... 31
4.4. Diferene de curs valutar ...................................................................................................................... 33
4.5. Licitaii valutare ................................................................................................................................... 34
5. Cheltuielile de delegare, diurnele (lei i valut) ...................................................................................... 35
6. Avansurile ........................................................................................................................................... 37
6.1. Reglementri contabile ......................................................................................................................... 37
6.2. Reglementri fiscale ............................................................................................................................ 37PAGINA : 3/38


1. Documentele

Conform Legii contabilitii nr. 82/1991, republicat, orice persoan obligat s organizeze i s
conduc contabilitatea proprie, consemneaz operaiunile economico-financiare, n momentul efecturii
lor, n documente justificative, pe baza crora se fac nregistrrile n documentele contabile - jurnale,
fie etc., dup caz.

Atenie!!! Este foarte important s se cunoasc reglementrile legale cu privire la ntocmirea i utilizarea
documentelor justificative i contabile pentru toate operaiunile efectuate deoarece nerespectarea lor
constituie contravenie la prevederile Legii contabiliii ce se sancioneaz cu amend de la 300 lei la
4.000 lei.
n acelei mod se sancioneaz i nerespectarea prevederilor referitoare la nregistrarea n contabilitate a
documentelor justificative i contabile n perioada la care se refer, pstrarea i arhivarea acestora,
precum i reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse.

n documentele justificative i n cele contabile nu sunt admise tersturi, modificri sau alte
asemenea procedee, precum i lsarea de spaii libere ntre operaiunile nscrise n acestea sau file lips.

Erorile se corecteaz prin tierea cu o linie a textului sau a cifrei greite, pentru ca acestea s poat fi
citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corect. Corectarea se face n toate exemplarele
documentului justificativ i se confirm prin semntura persoanei care a ntocmit/corectat documentul
justificativ, menionndu-se i data efecturii corecturii.
La corectarea documentului justificativ n care se consemneaz operaii de predare-primire a valorilor
materiale i a mijloacelor fixe este necesar confirmarea, prin semntur, att a predtorului, ct i a
primitorului.

Exist si documente justificative pentru care nu sunt admise deloc corecturi. Acestea sunt
documentele pe baza crora se primete, se elibereaz sau se justific numerarul (cum sunt chitantele,
dispozitiile de plat/ncasare, bonurile caselor de marcat, foile de vrsmnt, monetarele) i cele pentru

PAGINA : 4/38


care normele de utilizare prevd asemenea restricii (de ex. factura). n cazul acestora documentul
ntocmit greit se anuleaz i rmne n carnetul respectiv (nu se detaeaz).

1.1. Modul de ntocmire i utilizare a documentelor justificative

Conform Legii contabilitii, orice operaiune economico-financiar se consemneaz n momentul
efecturii ei ntr-un document care st la baza nregistrrilor n contabilitate, dobndind astfel calitatea de
document justificativ. Pe baza documentelor justificative se fac nregistrri n jurnale, fie i alte
documente contabile, dup caz.
Pentru toate operaiunile efectuate este obligatorie ntocmirea i utilizarea documentelor justificative i
contabile precum si nregistrarea n contabilitate a acestora n perioada la care se refer.
Atenie!!! Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaz
rspunderea persoanelor care le-au ntocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au
nregistrat n contabilitate, dup caz.

Documentele care stau la baza nregistrrilor n contabilitate pot dobndi calitatea de document
justificativ numai n condiiile n care furnizeaz toate informaiile prevzute de normele legale n vigoare.

Din punct de vedere fiscal, n Codul Fiscal, la Titlul II Impozitul pe profitse subliniaz c nu sunt
deductibile, ntre altele, cheltuielile nregistrate n contabilitate, care nu au la baz un document
justificativ, potrivit legii, prin care s se fac dovada efecturii operaiunii sau intrrii n gestiune, dup
caz, potrivit normelor. La Titlul IV -"Taxa pe valoarea adaugat", sunt prevazute condiiile ce trebuie s le
ndeplineasc persoana impozabil pentru a putea exercita dreptul de deducere a taxei.

Atenie!!! Avand n vedere prevederile mentionate mai sus, Decizia nr. 5 din 15.01.2007 a Curii de
Casaie i Justiie publicat n Monitorul Oficial nr. 732 din 30.10.2007, consider c taxa pe valoarea
adaugat nu poate fi dedus i nici nu se poate diminua baza impozabil la stabilirea impozitului
pe profit n situaia n care documentele justificative prezentate nu conin sau nu furnizeaz toate
informaiile prevzute de dispoziiile legale n vigoare la data efecturii operaiunii pentru care se
solicit deducerea acestei taxe.

PAGINA : 5/38La modul general, documentele justificative trebuie s cuprind urmtoarele elemente principale:
denumirea documentului;
denumirea/numele si prenumele si, dup caz, sediul/adresa persoanei juridice/fizice care
ntocmete documentul;
numrul documentului i data ntocmirii acestuia;
menionarea prilor care particip la efectuarea operaiunii economico-financiare (cnd este
cazul);
coninutul operaiunii economico-financiare i, atunci cnd este necesar, temeiul legal al
efecturii acesteia;
datele cantitative i valorice aferente operaiunii economico-financiare efectuate;
numele i prenumele, precum i semnturile persoanelor care rspund de efectuarea operaiunii
economico-financiare, ale persoanelor cu atribuii de control financiar preventiv i ale persoanelor
n drept s aprobe operaiunile respective, dup caz;
alte elemente menite s asigure consemnarea complet a operaiunilor efectuate.

Documentele provenite din relaiile de cumprare a unor bunuri de la persoane fizice pot fi nregistrate
n contabilitate numai n cazul n care se face dovada intrrii n gestiune a bunurilor respective (trebuie
ntocmit Borderoul de achizitie, pe baza cruia se ntocmeste si NIR-ul).
n cazul n care documentele respective se refer la cheltuieli pentru prestri de servicii efectuate de
persoane fizice impuse pe baz de norm de venit (acestea nu emit factura; sunt obligate s emit
facturi persoanele fizice autorizate impuse n sistem real), pentru a fi nregistrate n contabilitate, acestea
trebuie s aib la baz contracte sau convenii civile, ncheiate n acest scop i documentul prin care se
face dovada plii, respectiv dispoziia de plat.

Conform Ordinului nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile, ncepnd cu
01.01.2007, pentru formularele financiar-contabile care stau la baza nregistrrii veniturilor, cum sunt
factura, monetarul, chitana i altele, dup caz, precum i n cazul avizului de nsoire a mrfii,
operatorii economici trebuie s asigure un regim intern de numerotare.

PAGINA : 6/38


Practic, aceste documente sunt emise fie direct de contribuabil, cu ajutorul tehnicii de calcul, fie sunt
pretiprite, fr s mai exist un sistemul unitar de nseriere i numerotare asigurat la nivel naional de
ctre Ministerul Finanelor i Regia Autonom "Imprimeria Naional.
ncepand cu ianuarie 2009, prin Ordinul nr. 3512/2008 prevederea se extinde la toate documentele
financiar contabile.
Asigurarea regimului intern de numerotare trebuie s se realizeze astfel:
persoanele care rspund de organizarea i conducerea contabilitii vor desemna, prin decizie
intern scris, o persoan sau mai multe, dup caz, care s aib atribuii privind alocarea i
gestionarea numerelor aferente;
fiecare formular va avea un numr de ordine sau o serie, dup caz, numr sau serie ce
trebuie s fie secvenial(), stabilit() de societate. n alocarea numerelor se va ine cont de
structura organizatoric, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale etc.;
se vor emite proceduri proprii de stabilire i/sau alocare de numere ori serii, dup caz, prin
care se va meniona, pentru fiecare exerciiu financiar, care este numrul sau seria de la care
se emite primul document (deci anual trebuie emis o decizie prin care s se stabileasc acest
numr).


1.1.1. Factura

Pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, precum i pentru suma avansurilor ncasate n
legatur cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, persoana impozabil trebuie s emit o
factur, n conformitate cu prevederile ale Codului Fiscal, pn cel trziu n cea de-a 15-a zi a lunii
urmtoare.

n ceea ce privete factura, Codul fiscal are prevederi exprese referitoare la coninutul acesteia. Astfel,
conform art. 155, alin. (5), factura cuprinde n mod obligatoriu urmtoarele informaii:
numarul de ordine, in baza uneia sau a mai multor serii, care identifica factura in mod unic;
data emiterii facturii;

PAGINA : 7/38


data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans in masura in
care aceasta data este anterioara datei emiterii facturii;
datele de identificare ale furnizorului: denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in
scopuri de TVA. Informatiile cu privire la adresa vor cuprinde cel putin: localitatea, strada si
numarul;
vor cuprinde cel putin urmatoarele informatii: localitatea, strada si numarul.
in cazul in care factura este emisa de reprezentantul fiscal din Romania, se va mentiona
denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit in Romania precum si
denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA ale reprezentantului
fiscal. Informatiile cu privire la adresa vor cuprinde cel putin: localitatea, strada si numarul;
denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de
inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala al beneficiarului, daca acesta este o
persoana impozabila ori o persoana juridica neimpozabila;
in cazul in care beneficiarul este o persoana impozabila, nestabilita in Romania dar care si-a
desemnat un reprezentant fiscal in Romania se vor mentiona pe factura atat denumirea/numele
beneficiarului care nu este stabilit in Romania cat si denumirea/numele, adresa si codul de
inregistrare in scopuri de TVA ale reprezentantului fiscal;
denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate;

baza de impozitare a bunurilor si serviciilor ori, dupa caz, avansurile facturate, pentru fiecare cota,
scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele,
risturnele si alte reduceri de pret, in cazul in care acestea nu sunt incluse in pretul unitar;

indicarea cotei de taxa aplicate si a sumei taxei colectate, exprimate in lei, in functie de cotele
taxei;
in cazul in care factura este emisa de beneficiar in numele si in contul furnizorului, mentiunea
autofactura;
in cazul in care este aplicabila o scutire de taxa, trimiterea la dispozitiile aplicabile din Codul
fiscal ori din Directiva 112 sau orice alta mentiune din care sa rezulte ca livrarea de bunuri ori
prestarea de servicii face obiectul unei scutiri (de exemplu, pentru exportul de bunuri se va mentiona
pe factura scutit conform art. 143 alin. (1) lit. a) (sau lit. b), dupa caz) din Codul fiscal
mentiunea taxare inversa atunci cand clientul este persoana obligata la plata TVA.
in cazul in care se aplica regimul special pentru agentiile de turism, pentru bunuri second-hand,
opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, una dintre mentiunile: regimul marjei - agentii de
turism; regimul marjei - bunuri second-hand, regimul marjei - opere de arta sau regimul
marjei - obiecte de colectie si antichitati, dupa caz;

PAGINA : 8/38


pe facturile in cazul in care exigibilitatea TVA intervine la data incasarii contravalorii integrale sau
partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, mentiunea TVA la incasare;
o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi ori
documente pentru aceeasi operatiune.

Atentie!!! ncepnd cu 1 iauarie 2007, semnarea i tampilarea facturilor nu mai este obligatorie.


n situatia n care denumirea bunurilor livrate/serviciilor prestate nu poate fi nscris pe o singur pagin,
elementele prevzute mai sus, cu excepia informaiilor referitoare la denumire, cantitatea, baze de
impozitare, cotelor si taxei colectate, se nscriu numai pe prima pagina a facturii. n aceasta situaie este
obligatorie nscrierea pe prima pagina a facturii a numrului de pagini pe care le conine factura i a
numrului total de poziii cuprinse n factura respectiv.


PAGINA : 9/38


Pe facturile emise i achitate prin numerar pe baza de bonuri fiscale nu este necesar menionarea
bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, fiind suficient meniunea conform bon fiscal nr./data.
n situaia n care factura nu se ntocmete n momentul livrrii, bunurile livrate sunt nsoite pe timpul
transportului de avizul de nsoire a mrfii. n vederea corelrii documentelor de livrare, numrul i data
avizului de nsoire a mrfii se nscriu n formularul de factur.

n cazul furnizorilor/prestatorilor, respectiv a beneficiarilor cu sediul activittii economice n Romnia, care
au sedii secundare fr personalitate juridic pe teritoriul Romniei, pe facturile emise se va nscrie
adresa sediului activittii economice a persoanei juridice si, optional, se poate nscrie si adresa
sediului secundar prin care, respectiv ctre care au fost livrate bunurile si/sau au fost prestate serviciile.
In cazul furnizorilor/prestatorilor cu sediul activitatii economice in afara Romaniei, care au sedii fixe pe
teritoriul Romaniei, pe facturile emise se vor inscrie adresa sediului activitatii economice, precum si
adresa sediului fix din Romania pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii la care sediul fix
participa.
In cazul beneficiarilor cu sediul activitatii economice in afara Romaniei, care au sedii fixe pe teritoriul
Romaniei, pe facturile emise de furnizori/prestatori stabiliti in Romania se va inscrie adresa sediului fix din
Romania, daca acesta este sediul catre care au fost livrate bunurile si/sau au fost prestate serviciile.

Se pot emite facturi n valut, cu condiia nscrierii i n lei a sumei reprezentnd TVA. Dac
elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operaiuni, alta dect importul de bunuri,
se exprim n valut, cursul de schimb care se aplic este cursul de schimb comunicat de B.N.R. sau
cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaz decontrile, din data la care intervine
exigibilitatea taxei pentru operaiunea n cauz (pct. 72 din Norme metodologice la Codul fiscal)

Excepie de la regula potrivit creia reprezint documente justificative pentru contribuabil doar facturile
ntocmite pe numele su, o fac cele emise pe numele salariatilor si aflati n deplasare n interesul
serviciului, pentru transport sau cazarea n hoteluri sau alte uniti similare, nsotite de decontul de
deplasare. Aceleai prevederi se aplic i n cazul personalului pus la dispoziie de o alt persoan
impozabil sau pentru administratorii unei societi comerciale (pct. 46 alin. 3 din Norme metodologice
la Codul fiscal).


PAGINA : 10/38


Corectarea informaiilor nscrise n facturi sau n alte documente care in loc de factur se efectueaz
astfel (art. 159. din Codul fiscal):
a) n cazul n care documentul nu a fost transmis ctre beneficiar, acesta se anuleaz i se emite un
nou document;
b) n cazul n care documentul a fost transmis beneficiarului, fie se emite un nou document care
trebuie s cuprind, pe de o parte, informaiile din documentul iniial, numrul i data documentului
corectat, valorile cu semnul minus, iar pe de alt parte, informaiile i valorile corecte, fie se emite un nou
document coninnd informaiile i valorile corecte i concomitent se emite un document cu valorile cu
semnul minus n care se nscriu numrul i data documentului corectat.

Organele de inspectie fiscala vor permite deducerea taxei pe valoarea adaugata in cazul in care
documentele controlate aferente achizitiilor nu contin toate informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din
Codul fiscal sau/si acestea sunt incorecte, daca pe perioada desfasurarii inspectiei fiscale la
beneficiar documentele respective vor fi corectate de furnizor/prestator in conformitate cu
prevederile de mai sus. (pct. 81.2 din Norme metodologice la Codul fiscal).

1.1.2. Avizul de expeditie

Conform Ordinului nr. 2226/2006, coninutul minimal obligatoriu de informaii al avizului de nsoire a
mrfii este urmatorul:
seria i numrul intern de identificare a formularului;
data emiterii formularului;
datele de identificare ale furnizorului (denumire, adresa, cod de identificare fiscal);
datele de identificare ale cumprtorului (denumire, adresa, cod de identificare fiscal);
denumirea i cantitatea bunurilor livrate;
date privind expediia: numele delegatului, buletin/carte identitate (serie, numr), numrul
mijlocului de transport, ora livrrii, semnatura delegatului;
semnatura expeditorului.

PAGINA : 11/38Avizul de nsoire a mrfii se ntocmete de ctre unitile care nu au posibilitatea ntocmirii facturii n
momentul livrrii produselor, mrfurilor sau altor valori materiale, precum i n alte situaii stabilite prin
procedurile proprii ale societatii cum ar fi:
transferul de bunuri ntre gestiunile aceleiai uniti, dispersate teritorial - caz n care avizul va
purta meniunea "Fr factur";
bunuri trimise pentru prelucrare la teri - caz n care se face meniunea "Pentru prelucrare la
teri";
marfa dat n consignaie - caz n care se face meniunea "Marf n consignaie facturarea la
vanzare";
bunuri acordate n cadrul unor aciuni de sponsorizare - caz n care se face meniunea
Sponsorizare nu se factureaz.
n alte situaii dect cele prevazute mai sus se face meniunea cauzei pentru care s-a ntocmit avizul de
nsoire a marfii i nu factura.

PAGINA : 12/38

1.1.3. Bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale

Prin Hotararea Guvernului nr. 105/2009 au fost abrogate prevederile Hotararii Guvernului nr.
831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiar i contabil i a
normelor metodologice privind ntocmirea i utilizarea acestora, precum i toate celelalte ordine ale
ministrului economiei i finanelor care au fost emise avnd ca temei legal hotrrea mai sus menionat.
Astfel, au fost abrogate i prevederile Ordinului 293/2006, respectiv condiiile restrictive pe care
bonurile emise cu aparatele de marcat electronice fiscale n baza OUG 28/1999 trebuiau s le
ndeplineasc pentru a putea fi nregistrate n contabiliate.


PAGINA : 13/38


n aceast situatie, ncepnd cu 20 februarie 2009, entitile trebuie s aib n vedere urmtoarele
aspecte:
bonurile fiscale sunt documente care atest efectuarea plii i se anexeaz la registrul de cas;
nregistrarea n contabilitate a bunurilor achiziionate sau a cheltuielilor efectuate de entitate i
achitate pe baz de bon fiscal (cu numerar sau card bancar), se poate efectua dac:
a) entitatea solicit furnizorului factura aferent bunurilor livrate sau serviciilor prestate,
avnd ca anex bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal
sau
b) entitatea justific cheltuielile efectuate fie prin documente care atest intrarea n
gestiune a bunurilor achiziionate (N.I.R.), fie cu alte documente, cum sunt: ordin de
deplasare, decont de cheltuieli, la care se anexeaz bonul fiscal, documentele respective fiind
avizate de persoana care aprob efectuarea acestor cheltuieli.

n ceea ce priveste dreptul de deducere al TVA in cazul achiziiilor de bunuri i servicii pe baz de
bonuri fiscale emise n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 28/1999
privind obligaia agenilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, deducerea taxei poate fi efectuata de pe bonurile fiscale a
caror valoare este de maximum 100 euro, inclusiv TVA, si care ndeplinesc condiiile unei facturi
simplificate dac furnizorul/prestatorul a menionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de
marcat electronic fiscal codul de nregistrare n scopuri de TVA al beneficiarului. (Pct. 46 alin. (3)
din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal)
Conform art. 155 alin. (20) din Codul fiscal, facturile emise n sistem simplificat trebuie s conin cel
puin urmtoarele informaii:
data emiterii;
identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;
suma taxei colectate sau informaiile necesare pentru calcularea acesteia.
In consecinta, si bonurile fiscale de pe care este permisa deducerea TVA trebuie sa indeplineasca
cerintele de mai sus.


PAGINA : 14/38


1.1.4. Nota de recepie i constatare de diferene


n momentul primirii de bunuri de natura stocurilor trebuie ntocmit Nota de recepie i constatare de
diferene (aa numitul N.I.R.), cod formular 14-3-1A. Conform Normelor aprobate de Ordinul nr.
3512/2008, se ntocmete n dou exemplare, la locul de depozitare sau n unitatea cu amnuntul,
dup caz, pe msura efecturii recepiei.

Nota de recepie i constatare de diferene servete ca document pentru recepia bunurilor
aprovizionate, document justificativ pentru ncrcare n gestiune, document justificativ de
nregistrare n contabilitate.

Se folosete ca document distinct de recepie n cazul:
bunurilor materiale cuprinse ntr-o factur sau aviz de nsoire a mrfii, care fac parte din gestiuni
diferite,
bunurilor materiale primite spre prelucrare, n custodie sau n pstrare,
bunurilor materiale procurate de la persoane fizice,
bunurilor materiale care sosesc nensoite de documente de livrare,
bunurilor materiale care prezint diferene la recepie,
mrfurilor intrate n gestiunile la care evidena se ine la pre de vnzare.
n situaia n care la recepie se constat diferene, Nota de recepie i constatare de diferene se
ntocmete n trei exemplare de ctre comisia de recepie legal constituit, i se completeaz i datele
de pe verso formularului.
n cazul n care bunurile materiale sosesc n trane, se ntocmete cte un formular pentru fiecare tran,
care se anexeaz apoi (toate) la factur sau la avizul de nsoire a mrfii.PAGINA : 15/38Unitatea ................

NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE


Numr Data Factur
document Nr.
ZiuaLunaAnul Aviz de nsoire a mrfiiSubsemnaii, membrii comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor materiale
furnizate de ............... din ......................... cu vagonul/auto nr. ..............
documente nsoitoare ..................... delegat .........................................
constatndu-se urmtoarele:

Nr. Denumirea bunurilor Cantitatea Recepionat
crt. recepionate U/Mconform documente
CantitatePre unitar Valoare
Comisia de recepie Primit n gestiune

Numele i prenumele Semntura Data Semntura
14-3-1A t2


(verso)

Determinarea cantitii s-a fcut prin: Pe cntarul nr.Determinarea calitii s-a fcut prin
....................................... ............. proba ................ nr. ..........

Expeditor .................... Cru ......................... nsoitor ...................
Staia de expediie ............................. Staia de destinaie ......................
Data eliberrii ................ Data expedierii ................. Data sosirii .............
Delegaii furnizorului (cru neutru) care au participat la recepie:

PAGINA : 16/38Participani la recepie Alte meniuni

Reprezentant al: Numele i CalitateaBuletin/Carte deSemntura
prenumele identitate
Diferene ()

*) Denumirea bunurilorCodU/MCantitate Pre unitar Valoare
recepionate
Concluziile comisiei de recepie ............................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Punctul de vedere al delegatului furnizorului/cruului (delegatul neutru) .................
.............................................................................................


1.1.5. Procese-verbale de recepie i procesul-verbal de punere n funciune

n cazul mijloacelor fixe, la achizitie se ntocmete unul din urmatoarele documente, astfel:
procesul-verbal de recepie (cod 14-2-5) se ntocmete pentru mijloacele fixe independente
care nu necesit montaj i nici probe tehnologice (utilaje pentru intervenie, unelte, accesorii de
producie, mijloace de transport auto, animale etc.), acestea considerndu-se puse n funciune la
data achiziionrii lor;

procesul-verbal de recepie provizorie (cod 14-2-5/a) se ntocmete pentru utilajele care
necesit montaj, dar care nu necesit probe tehnologice, produse cu ciclu lung de fabricatie care
depasesc un exercitiu bugetar, realizate pe faze de fabricatie, precum i cldirile i construciile
speciale care nu deservesc procese tehnologice, acestea considerndu-se puse n funciune la

PAGINA : 17/38


data terminrii montajului, respectiv la data terminrii construciei;

procesul-verbal de punere n funciune (cod 14-2-5/b) se ntocmete pentru utilajele i
instalaiile care necesit montaj i probe tehnologice, precum i cldirile i construciile speciale
care deservesc procese tehnologice, acestea considerndu-se puse n funciune la terminarea
probelor tehnologice.

Servete ca document de nregistrare n evidena operativ i n contabilitate, de consemnare a stadiului
n care se afl obiectivul de investiii, de apreciere a calitatii lucrarilor privind obiectivul de investitii, de
aprobare a recepiei, de constatare a ndeplinirii condiiilor de recepie provizorie a obiectivului de
investiii, document de aprobare a recepiei provizorii a obiectivului de investiii, document de punere n
funciune a obiectivului de investiii.

Atenie!!! Din punct de vedere fiscal, ncepnd cu 1 ianuarie 2007, persoanele ce desfasoar activiti
economice sunt obligate s in un Registru al bunurilor de capital care fac obiectul ajustrii TVA
deductibile, care s permit controlul taxei deductibile i al ajustrilor efectuate. Aceast situaie trebuie
pstrat pe o perioad care ncepe n momentul la care taxa aferent achiziiei bunului de capital devine
exigibil i se ncheie la 5 ani dup expirarea perioadei n care se poate solicita ajustarea deducerii
(art.149 alin. (6) din Codul fiscal).

Nu exist un model tipizat al acestui Registru al bunurilor de capital. Trebuie inut cont doar ca n aceast
situaie s se evidenieze pentru fiecare bun de capital urmtoarele informaii:
data achiziiei, fabricrii, construirii sau transformrii/modernizrii;
valoarea (baza de impozitare) a bunului de capital;
taxa deductibil aferent bunului de capital;
taxa dedus;
ajustrile efectuate (conform art. 149 alin. (4) din Codul fiscal).PAGINA : 18/38


1.1.6. Bonul de consum

Bonul de consum (cod 14-3-4A sau bonul de consum colectiv cod 14-3-4aA) se ntocmete n dou
exemplare, pe msura lansrii, respectiv eliberrii materialelor din magazie pentru consum, de
compartimentul care efectueaz lansarea, pe baza programului de producie i a consumurilor normate,
sau de alte compartimente ale unitii, care solicit materiale pentru a fi consumate.
n condiiile utilizrii tehnicii de calcul bonul de consum se poate ntocmi ntr-un exemplar.
Servete ca document de eliberare din magazie pentru consumul materialelor, document justificativ de
scdere din gestiune si document justificativ de nregistrare n contabilitate.

n perioada desfaurrii inventarierii magaziei de materiale, dac operaiunile de predare-primire a
materialelor nu pot fi suspendate, comisia de inventariere trebuie s nscrie pe documentul respectiv
meniunea "predat n timpul inventarierii".


1.4. Reconstituirea documentelor

Pentru a putea fi nregistrate n contabilitate, operaiunile economico-financiare trebuie s fie justificate cu
documente originale, ntocmite sau reconstituite potrivit prevederilor Normei metodologice din
27/11/2008 de ntocmire i utilizare a documentelor financiar - contabile aprobate de Ordinul nr.
3512/2008.
Pentru acele situatii in care prin alte reglementari special se prevede ca formularl original trebuie sa fie
pastrat la alta unitate, atunci la inregistrarea in contabilitate este folosita copia documentului respectiv.
Potrivit Legii contabilitii, n caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile se
vor lua msuri de reconstituire a acestora n termen de maximum 30 de zile de la constatare iar n caz
de for major, n termen de 90 de zile de la constatarea ncetrii acesteia.
Reconstituirea documentelor se face pe baza unui "dosar de reconstituire", ntocmit separat pentru
fiecare caz. Dosarul de reconstituire trebuie s conin toate lucrrile efectuate n legtur cu constatarea
i reconstituirea documentului disprut, i anume:

PAGINA : 19/38


sesizarea scris a persoanei care a constatat dispariia documentului;
procesul-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii;
dovada sesizrii organelor de urmrire penal sau dovada sancionrii disciplinare a persoanei
vinovate, dup caz;
dispoziia scris a conductorului unitii pentru reconstituirea documentului;
o copie a documentului reconstituit.

n cazul n care documentul disprut a fost emis de alt unitate, reconstituirea se va face de unitatea
emitent, prin realizarea unei copii de pe documentul existent la unitatea emitent. n acest caz, unitatea
emitent va trimite unitii solicitatoare, n termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii, documentul
reconstituit.
Documentele reconstituite vor purta n mod obligatoriu i vizibil meniunea "DUPLICAT", cu specificarea
numrului i datei dispoziiei pe baza creia s-a fcut reconstituirea.
Documentele reconstituite conform acestor prevederi constituie baza legal pentru efectuarea
nregistrrilor n contabilitate.

n cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii exemplarului original al facturii, emitentul trebuie s
emit un duplicat al facturii pierdute, sustrase sau distruse.
Duplicatul poate fi:
o factur nou, care s cuprind aceleai date ca i factura iniial, i pe care s se menioneze
c este duplicat i c nlocuiete factura iniial;
sau
o fotocopie a facturii iniiale, pe care s se aplice tampila societii i s se menioneze c este
duplicat i c nlocuiete factura iniial.


Nu se pot reconstitui documentele de cheltuieli nenominale (bonuri, bilete de cltorie nenominale
etc.) pierdute, sustrase sau distruse nainte de a fi nregistrate n contabilitate. n acest caz, vinovaii de
pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor suport paguba adus unitii, salariailor sau altor
uniti, sumele respective recuperndu-se potrivit prevederilor legale.

PAGINA : 20/38n cazul gsirii ulterioare a originalului, documentul reconstituit se anuleaz pe baza unui proces-
verbal, i se pstreaz mpreun cu procesul-verbal n dosarul de reconstituire.

Conductorii unitilor vor lua msuri pentru asigurarea nregistrrii i evidenei curente a tuturor
documentelor ntocmite, primite sau expediate, stabilirea i evidena responsabililor de pstrarea
acestora, evidena tuturor reconstituirilor de documente, precum i pentru pstrarea dosarelor de
reconstituire, pe toat durata de pstrare a documentului reconstituit.
Atenie!!! Ori de cte ori pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor constituie infraciune, se
ncunotineaz imediat organele de urmrire penal.

PAGINA : 21/38


2. Stocurile

Conform reglementrilor contabile, costul de achiziie al bunurilor cuprinde preul de cumprare,
taxele de import i alte taxe (cu excepia acelora pe care persoana impozabil le poate recupera de la
autoritile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare i alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct
achiziiei bunurilor respective.
Nu fac parte din costul de achiziie reducerile comerciale acordate de furnizori si care sunt inscrise
pe factura de achizitie a bunurilor respective.
nregistrarea n contabilitate a intrrii stocurilor se efectueaz la data transferului riscurilor i
beneficiilor.
Deinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum i efectuarea de operaiuni economice, fr s fie
nregistrate n contabilitate, sunt interzise.
n aplicarea acestei prevederi este necesar s se asigure:
recepionarea tuturor bunurilor materiale intrate n entitate i nregistrarea acestora la
locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, n custodie sau n consignaie
se recepioneaz i nregistreaz distinct ca intrri n gestiune. n contabilitate, valoarea acestor
bunuri se nregistreaz n conturi n afara bilanului;
n situaia unor decalaje ntre aprovizionarea i recepia bunurilor care se dovedesc
a fi n mod cert n proprietatea entitii, se procedeaz astfel:
bunurile sosite fr factur se nregistreaz ca intrri n gestiune att la locul de
depozitare ct i n contabilitate, pe baza recepiei i a documentelor nsoitoare;
bunurile sosite i nerecepionate se nregistreaz distinct n contabilitate ca intrare n
gestiune;
n cazul unor decalaje ntre vnzarea i livrarea bunurilor, acestea se nregistreaz
ca ieiri din entitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:
bunurile vndute i nelivrate se nregistreaz distinct n gestiune, iar n contabilitate
n conturi n afara bilanului;
bunurile livrate, dar nefacturate, se nregistreaz ca ieiri din gestiune att la locurile
de depozitare ct i n contabilitate, pe baza documentelor care confirm ieirea din

PAGINA : 22/38


gestiune potrivit legii;
bunurile aprovizionate sau vndute cu clauze privind dreptul de proprietate se
nregistreaz la intrri i, respectiv, la ieiri, att n gestiune, ct i n contabilitate, potrivit
contractelor ncheiate.

Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului
permanent sau a inventarului intermitent.

Inventarul intermitent const n stabilirea iesirilor si nregistrarea lor n contabilitate pe baza inventarierii
stocurilor la sfrsitul perioadei, dar nu mai trziu de finele perioadei de raportare pentru care au de
determinat obligatii fiscale.
Intrarile de stocuri nu se nregistreaz prin conturile de stocuri, ci prin conturile de cheltuieli. Iesirile de
stocuri se determin ca diferent ntre valoarea stocurilor initiale, la care se adaug valoarea intrarilor, si
valoarea stocurilor la sfrsitul perioadei, stabilite pe baza inventarului.
Aplicarea metodei inventarului intermitent presupune respectarea Normelor privind organizarea si
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (Ordinul nr. 2861
din 19/02/09.10.2009 ) .
Inventarul intermitent nu se utilizeaz n comertul cu amnuntul n situatia n care se aplic metoda
global-valorica.

n conditiile folosirii inventarului permanent, n contabilitate se nregistreaz toate operatiunile de intrare
si iesire, ceea ce permite stabilirea si cunoasterea n orice moment a stocurilor, att cantitativ, ct si
valoric.
La evaluarea ieirii din gestiune a stocurilor i altor active fungibile se poate folosi una din urmatoarele
metode:
metoda primul intrat - primul ieit FIFO (bunurile ieite din gestiune se evalueaz la costul de
achiziie sau de producie al primei intrri - lot. Pe msura epuizrii lotului, bunurile ieite din
gestiune se evalueaz la costul de achiziie sau de producie al lotului urmtor, n ordine
cronologic);
metoda costului mediu ponderat CMP (calcularea costului fiecrui element pe baza mediei

PAGINA : 23/38


ponderate a costurilor elementelor similare aflate n stoc la nceputul perioadei i a costului
elementelor similare produse sau cumprate n timpul perioadei. Media poate fi calculat periodic
sau dup fiecare recepie);
metoda ultimul intrat - primul ieit LIFO (bunurile ieite din gestiune se evalueaz la costul de
achiziie sau de producie al ultimei intrri - lot. Pe msura epuizrii lotului, bunurile ieite din
gestiune se evalueaz la costul de achiziie sau de producie al lotului anterior, n ordine
cronologic).

Metoda aleas trebuie aplicat cu consecven pentru elemente similare de natura stocurilor i a
activelor fungibile de la un exerciiu financiar la altul. Dac, n situaii excepionale, administratorii
decid s schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, n notele
explicative la Situaiile financiare anuale trebuie s se prezinte informaii referitoare la motivul schimbrii
metodei i efectele sale asupra rezultatului.
O entitate trebuie s utilizeze aceleai metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au
natur i utilizare similare. Pentru stocurile cu natur sau utilizare diferit, folosirea unor metode diferite
de calcul al costului poate fi justificat.

n funcie de ara n care se afl furnizorul/beneficiarul, se disting mai multe tipuri de achiziii/livrri:
achiziii/livrri interne parteneri cu sediul n Romania;
achiziii/livrri intracomunitare - parteneri cu sediul n UE;
imporuri/exporturi - parteneri cu sediul n afara UE.
PAGINA : 24/38


3. Imobilizrile

Atenie!!! Dac exist i cheltuieli legate de montarea sau punerea n funciune a imobilizrilor
achiziionate, acestea trebuie incluse n valoarea de intrare a imobilizrilor (chiar dac acestea apar
ulterior achiziionrii).
n afar de aceast prevedere se aplic i regula general potrivit creia costul de achizitie al
bunurilor cuprinde preul de cumprare, taxele de import i alte taxe (cu excepia acelora pe care
persoana juridic le poate recupera de la autoritile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare i
alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziiei bunurilor respective.

Referitor la construcia unei imobilizri corporale, n reglementrile contabile sunt date ca exemple de
costuri care se efectueaz n legatur cu aceste imobilizri, deci care se includ n valoarea mijlocului
fix, urmtoarele:
onorarii profesionale i comisioane achitate n legtur cu activul;
costurile de testare a funcionrii corecte a activului;
cheltuieli de proiectare i pentru obinerea autorizaiilor;
costurile de amenajare a amplasamentului;
costurile reprezentnd salariile angajailor, contribuiile legale i alte cheltuieli legate de acestea;
cheltuieli materiale;
costurile iniiale de livrare i manipulare;
costurile de instalare i asamblare.


3.1. Definiii

nc de la nceput trebuie fcut precizarea c exist o mare diferen ntre termenul de amortizare
contabil i cel de amortizare fiscal.

PAGINA : 25/38


Amortizarea contabil reprezint modalitatea de recuperare din rezultatul contabil a cheltuielilor
aferente achiziionrii, producerii, construirii, asamblrii, instalarii sau mbuntirii mijloacelor fixe
amortizabile, n conformitate cu Reglementrilor contabile aprobate de Ordinul nr. 3.055/2009.
Amortizarea fiscal reprezint modalitatea de recuperare din rezultatul fiscal a cheltuielilor aferente
achiziionrii, producerii, construirii, asamblrii, instalarii sau mbuntirii mijloacelor fixe amortizabile n
conformitate cu prvederile Codului fiscal.

Potrivit Reglementrilor contabile, imobilizrile corporale (mijloace fixe) sunt active care ndeplinesc
cumulativ urmtoarele condiii:
sunt deinute de o persoan juridic pentru a fi utilizate n producia proprie de bunuri sau
prestarea de servicii, pentru a fi nchiriate terilor sau pentru a fi folosite n scopuri administrative;
i
sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.
Rezult c, din punct de vedere contabil, nu valoarea bunului ci durata de utilizare a acestuia l
clasific ca fiind un mijloc fix i nu un obiect de inventar.

Din punct de vedere fiscal, portivit art. 24 din Codul fiscal, mijlocul fix amortizabil este orice
imobilizare corporal care ndeplinete cumulativ condiiile menionate mai sus conform reglementarii
contabile i, n plus, are o valoare de intrare mai mare dect limita stabilit prin hotarre a Guvernului.
ncepnd cu data de 12 februarie 2007, conform Hotrrii nr. 105/2007, limita este de 1.800 lei.
n cazul unei imobilizri corporale cu o valoare de intrare mai mic dect limita stabilit prin hotrre a
Guvernului, contribuabilul poate opta pentru deducerea cheltuielilor aferente imobilizrii sau pentru
recuperarea acestor cheltuieli prin deduceri de amortizare.
n situaia optrii pentru deducerea fiscal a cheltuielilor aferente imobilizrilor, n cotabilitate trebuie s
se nregistreze amortizarea contabil calculat n funcie de durata de utilizare. Deducerea fiscal
cheltuielilor reprezint amortizarea fiscal a crei eviden trebuie inut doar extracontabil, valoarea
acesteia lundu-se n calcul prin scderea ei din profitul impozabil.

Atenie!!! Activele cu ciclu lung de fabricaie, destinate vnzrii (de exemplu, ansambluri sau
complexuri de locuine etc.) se cuprind n categoria stocurilor i nu n cea a imobilizrilor.

PAGINA : 26/383.2. Durate de utilizare

Durata normal de funcionare reprezint durata de utilizare n care se recupereaz, din punct de
vedere fiscal valoarea de intrare a mijloacelor fixe pe calea amortizrii. n consecin, durata normal
de funcionare este mai redus dect durata de via fizic a mijlocului fix respectiv.

Conform catalogului privind clasificarea i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe aprobat de
Hotrrea nr. 2.139/2004, pentru fiecare mijloc fix nou achiziionat se utilizeaz sistemul unor plaje de
ani cuprinse ntre o valoare minim i una maxim, existnd astfel posibilitatea alegerii duratei normale
de funcionare cuprins ntre aceste limite. Astfel stabilit, durata normal de funcionare a mijlocului
fix rmne neschimbat pn la recuperarea integral a valorii de intrare a acestuia sau scoaterea
sa din funciune.

n cazul mijloacelor fixe achiziionate cu durata normal de utilizare neconsumat, pentru care se
cunosc datele de identificare (data punerii n funciune, durata normal de utilizare rmas informaiile
se preiau de la vechiul proprietar), recuperarea valorii de intrare se face pe durata normal de
funcionare rmas.
n cazul mijloacelor fixe achiziionate cu durata normal de funcionare expirat sau pentru care nu se
cunosc datele de identificare, durata normal de funcionare se stabilete de ctre o comisie tehnic
sau expert tehnic independent.

Din punct de vedere contabil, portivit reglementrilor contabile, amortizarea activelor imobilizate se
face pe durata de utilizare economic. Prin durata de utilizare economic se nelege durata de via
util, aceasta reprezentnd:
a) perioada n care un activ este prevzut a fi disponibil pentru utilizare de ctre o entitate; sau
b) numrul unitilor produse sau a unor uniti similare ce se estimeaz c vor fi obinute de
entitate prin folosirea activului respectiv.


PAGINA : 27/38


3.3. Amortizarea

Amortizarea se stabilete prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizrilor
corporale. Se calculeaz pe baza unui plan de amortizare, de la data punerii n funciune a acestora i
pn la recuperarea integral a valorii lor de intrare, conform duratelor de utilizare economic i
condiiilor de utilizare a acestora.
Planul de amortizare se stabilete de ctre consiliul de administraie al agentului economic, respectiv
de responsabilul cu gestiunea patrimoniului, n conformitate cu politicile contabile ale societii
prevzute pentru amortizarea imobilizrilor (alegerea metodei i a duratei de amortizare).

Entitile amortizeaz imobilizrile corporale utiliznd unul din urmtoarele regimuri de amortizare:
amortizarea liniar - se stabilete prin aplicarea cotei de amortizare liniar la valoarea de intrare
a mijlocului fix amortizabil;
amortizarea degresiv - se calculeaz prin multiplicarea cotelor de amortizare liniar cu unul
dintre coeficienii urmtori:
a) 1,5, dac durata normal de utilizare este ntre 2 i 5 ani;
b) 2,0, dac durata normal de utilizare este ntre 5 i 10 ani;
c) 2,5, dac durata normal de utilizare este mai mare de 10 ani.
amortizarea accelerat se calculeaz dup cum urmeaz:
a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depi 50% din valoarea de intrare a
mijlocului fix;
b) pentru urmtorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaz prin raportarea valorii rmase de
amortizare a mijlocului fix la durata normal de utilizare rmas a acestuia.

Pentru imobilizarile corporale care sunt folosite n loturi, seturi sau care formeaz un singur corp, lot
sau set, la determinarea amortizrii se are n vedere valoarea ntregului corp, lot sau set.


PAGINA : 28/38


Pentru cheltuielile cu investiiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, nchiriate sau luate n
locaie de gestiune de cel care a efectuat investiia, amortizarea se calculeaz pe baza perioadei
iniiale a contractului, indiferent dac acesta se prelungete ulterior, sau pe durata normal de
utilizare rmas, potrivit opiunii contribuabilului, ncepnd cu luna urmtoare finalizrii investiiei.
La expirarea contractului de nchiriere, valoarea investiiilor efectuate i a amortizarii corespunztoare se
cedeaz proprietarului imobilizrii. n funcie de clauzele cuprinse n contractul de nchiriere, transferul
poate reprezenta o vnzare de active sau o alt modalitate de cedare.
Amortizarea investiiilor la mijloacele fixe deinute se face fie pe durata normal de utilizare
rmas, fie prin majorarea duratei normale de utilizare cu pn la 10% (sau n cazul instituiilor publice
pn la 20%). Dac cheltuielile ulterioare se fac dup expirarea duratei normale, se va stabili o nou
durat normal de ctre o comisie tehnic sau expert tehnic independent.

Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determin conform urmtoarelor reguli:
n cazul construciilor, se aplic numai metoda de amortizare liniar;
n cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al mainilor, uneltelor i instalaiilor, precum i
pentru computere i echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda
de amortizare liniar, degresiv sau accelerat;
n cazul oricrui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare
liniar sau degresiv.
pentru mijloacele de transport achiziionate dup data de 1 ianuarie 2004 amortizarea poate fi
determinat i n funcie de numrul de kilometri sau numrul de ore de funcionare
prevzut n crile tehnice. n acest caz, amortizarea se determin prin raportarea valorii de
intrare a mijlocului fix la numrul de kilometri sau numrul de ore de funcionare prevzute n
crile tehnice, rezultnd astfel amortizarea/km sau pe ora de funcionare. Amortizarea lunar se
determin prin nmulirea numrului de kilometri parcuri sau a numrului de ore de funcionare
efectuate n fiecare lun cu amortizarea/km sau pe ora de funcionare.
Observaie: n concluzie, pentru mijloacele de transport nu se poate aplica metoda de amortizare
accelerat


PAGINA : 29/38


Atenie!!! Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaz ncepnd cu luna urmtoare punerii n
funciune, pn la recuperarea integral a valorii de intrare, conform duratelor normale de funcionare.

Conform Normei metodologice din 1997 de aplicare a Legii nr. 15/1994, data punerii n funciune n
vederea calculrii amortizrii se stabilete astfel:
mijloacele fixe independente care nu necesit montaj i nici probe tehnologice (utilaje pentru
intervenie, unelte, accesorii de producie, mijloace de transport auto, animale etc.)- la data
achiziionrii lor, pe baza procesului-verbal de recepie;
utilajele care necesit montaj, dar care nu necesit probe tehnologice, precum i cldirile i
construciile speciale care nu deservesc procese tehnologice - la data terminrii montajului,
respectiv data terminrii construciei pe baza procesului-verbal de recepie;
utilajele i instalaiile care necesit montaj i probe tehnologice, precum i cldirile i
construciile speciale care deservesc procese tehnologice - la terminarea probelor
tehnologice, pe baza procesului-verbal de punere n funciune;

Potrivit reglementrilor contabile i fiscal, in cazul imobilizarilor corporale, amortizarea se stabileste
astfel:
cheltuielile de constituire trebuie amortizate n cadrul unei perioade de maximum cinci ani;
cheltuielile de dezvoltare se amortizeaz pe perioada contractului sau pe durata de utilizare,
dup caz
cheltuielile aferente achiziionrii sau producerii programelor informatice se recupereaz prin
intermediul deducerilor de amortizare liniar pe o perioada de 3 ani.
cheltuielile aferente achiziionrii de brevete, drepturi de autor, licene, mrci de comer sau
fabric i alte valori similare, se amortizeaz pe perioada contractului sau pe durata de
utilizare, dup caz (pentru brevetele de invenie se poate utiliza i metoda de amortizare
degresiv sau accelerat).


PAGINA : 30/38


4. Trezoreria

4.1. Registrul de cas

Conform Normelor specifice de intocmire si utilizare a documentelor financiar - contabile aprobate
de Ordinul nr. 3512/2009, registrul de cas este documentul ce trebuie utilizat pentru a se
nregistra operativ ncasrile i plile n numerar, efectuate prin casieria unitii, n baza acestuia
stabilindu-se la sfritul fiecrei zile soldul de cas. nregistrrile n registrul de cas se fac pe baza
documentelor justificative.
Registrul de cas se ntocmete n dou exemplare, zilnic, de casierul unitii sau de alt persoan
mputernicit, pe baza documentelor justificative de ncsari i pli. Pentru confirmarea nregistrrii
operaiunilor efectuate trebuie semnat de ctre casier i de ctre persoana din compartimentul financiar-
contabil desemnat pentru primirea exemplarului 2 i a documentelor justificative anexate.
Obligaia compartimentului financiar-contabil const n verificarea exactitatii sumelor nscrise i
respectarea dispoziiilor legale privind efectuarea operaiunilor de cas i a nregistrrii n contabilitate a
operaiunilor de cas.

Atenie!!! Pentru orice sum nscris n registrul de cas trebuie s existe document justificativ: chitana -
pentru ncasri/pli, bonul fiscal emis de aparatele electronice pentru pli i raportului zilnic de
ncasri Z- pentru ncasrile unitilor de comer cu amnuntul, dispoziia de plat ctre casierie
pentru pli ctre persoane fizice, tat de plat salarii (sau fluturai) semnat de fiecare persoan
nscris n document etc.


4.2. Dispoziia de plat/ncasare ctre casierie

Dispoziia de plat/ncasare ctre casierie (Ordinul nr. 3512/2009) se ntocmete ntr-un exemplar de
compartimentul financiar-contabil n urmtoarele situaii:

PAGINA : 31/38


n cazul utilizrii ca dispoziie de plat, cnd nu exist alte documente prin care se dispune plata
cum ar fi statul de salarii sau lista de avans chenzinal etc. (de exemplu pentru: plat chirie ctre o
persoan fizic, restituire mprumuturi acordate de persoane fizice, plat dividende persoane
fizice etc);
n cazul utilizrii ca dispoziie de plat a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare, procurare de
materiale etc. (avansurile spre decontare);
n cazul utilizrii ca dispoziie de ncasare, cnd nu exist alte documente prin care se dispune
ncasarea cum ar fi avize de plat, somaii de plat etc. (de exemplu: diferenele de ncasat de la
titularul de avansului spre decontare n cazul justificrii unor sume mai mici dect avansul primit,
ncasare mprumuturi acordate de persoane fizice etc.).

Dispoziia reprezint document justificativ de nregistrare n registrul de cas i n contabilitate doar n
cazul plilor n numerar efectuate fr alt document justificativ.
Pentru ncasri, documentul justificativ de nregistrare n registrul de cas i n contabilitate l
constituie chitana. Aceasta se ntocmete n dou exemplare, pentru fiecare sum ncasat, de ctre
casierul unitii i se semneaz de acesta pentru primirea sumei. Exemplarul 1, cu tampila unitii, i se
pred celui de la care se ncaseaz sumele, iar exemplarul 2 rmne n carnet, fiind folosit ca document
de verificare a operaiunilor efectuate n registrul de cas.
Atenie!!! Potrivit acestor prevederi rezult c ntotdeauna dispoziia de ncasare trebuie s fie
nsoit de chitan, deoarece chitana este documentul justificativ de nregistrare n registrul de cas i
nu dispoziia de ncasare ctre casierie.

4.3. Plafoane operaiuni cas

Regimul plilor i ncasrilor n numerar efectuate de persoanele juridice este reglementat de
Ordonana nr. 15/1996 privind ntrirea disciplinei financiar-valutare, cu modificrile i completrile
ulterioare.

Persoanele juridice pot efectua pli n numerar n urmtoarele cazuri:
plata salariilor i a altor drepturi de personal;

PAGINA : 32/38


pli ctre persoane fizice;
pli ctre persoane juridice n limita unui plafon zilnic maxim de 10.000 lei.

De asemenea, atunci cnd se fac pli ctre persoanele juridice trebuie avute n vedere urmatoarele:
plile ctre o singur persoan juridic sunt admise n limita unui plafon zilnic n sum de 5.000
lei;
sunt interzise plile fragmentate n numerar ctre furnizorii de bunuri i servicii, pentru
facturile a cror valoare este mai mare de 5.000 lei. Aceste facturi se pot achita astfel: o plat n
numerar, de maxim 5.000 lei, diferena putnd fi achitat numai prin instrumente de plat fr
numerar (prin banc sau prin compensare);
n cazul plilor ctre reelele de magazine de tipul Cash&Carry se admit pli ctre o singur
persoan juridic n limita unui plafon zilnic n numerar n sum de 10.000 lei. In cazul acestor
magazine sunt interzise plile fragmentate n numerar pentru facturile a cror valoare este mai
mare de 10.000 lei;
pentru facturile stornate, aferente produselor returnate, cu valori mai mari de 5.000 lei, respectiv
10.000 lei n cazul reelelor de magazine de tipul Cash&Carry, restituirea sumelor aferente poate
fi efectuat astfel: 5.000/10.000 lei n numerar, sumele care depesc aceste plafoane putnd fi
restituite numai prin instrumente de plat fr numerar;
sunt incluse n plafonul zilnic maxim de pli i avansurile spre decontare acordate n
scopul efecturii de pli ctre persoane juridice.

Nu intr n plafonul zilnic maxim de pli:
depunerile de numerar n conturile persoanelor juridice furnizoare de bunuri i servicii;
cheltuielile de deplasare n interes de serviciu, n limita sumelor cuvenite pentru plata
transportului, a diurnei, a indemnizaiei i a cazrii pe timpul deplasrii, precum i a cheltuielilor
neprevzute efectuate n acest sens de ctre salariaii aflai n deplasare.


PAGINA : 33/38


Spre deosebire de pli, ncasrile totale zilnice n numerar ale persoanelor juridice sunt neplafonate.
n schimb, ncasrile zilnice n numerar de la o singur persoan juridic nu pot depi plafonul de 5.000
lei.
De asemenea, sunt interzise ncasrile fragmentate n numerar pentru facturile a caror valoare este mai
mare de 5.000 lei.

Atenie!!! Persoanele fizice, persoanele fizice autorizate sau persoanele care exercit profesii libere,
productorii agricoli, persoane fizice, nu intr sub incidena prevederilor de mai sus. De asemenea, nu
intr sub incidena acestor prevederi operaiunile de ncasri i pli n valut, iar plile efectuate
cu card nu sunt considerate pli n numerar i nu sunt luate n calculul plafonului zilnic maxim de pli
(Hotrre nr. 2185/2004).

4.4. Diferene de curs valutar

Cu ocazia decontrii creanelor i datoriilor n valut apar diferene de curs valutar ntre cursul decontrii
i cele la care sunt nregistrate acestea.
Potrivit Reglementrilor contabile aprobate prin Ordinul 3055/2009, la finele fiecrei luni, creanele i
datoriile n valut precum si disponibilitile n valut i alte valori de trezorerie (titluri de stat n
valut, acreditive i depozite n valut) se evalueaz la cursul de schimb al pieei valutare, comunicat de
B.N.R. din ultima zi bancar a lunii n cauz. Diferenele de curs nregistrate se recunosc n contabilitate
la venituri sau cheltuieli din diferene de curs valutar, dup caz (765 sau 665).

Atenie!!! Diferenele de curs valutar apar nu numai la creanele i datoriile n valut (cele care apar n
urma operaiunilor economice cu partenerii externi), ci i n cazul celor exprimate n lei dar a cror
decontare se face n funcie de cursul unei valute (vnzare cu plata n rate, contracte de leasing,
garanii etc). n acest caz, diferenele nregistrate se recunosc n contabilitate la alte venituri financiare
sau alte cheltuieli financiare, dup caz (768 sau 668) .

Rezult c diferenele de curs valutar aprute la decontarea creanelor i datoriilor n valut pot fi ntre
cursul decontrii si:

PAGINA : 34/38


cursul la care au fost nregistrate iniial pentru cele care se deconteaz n luna n care au fost
nregistrate; sau
cursul valutar valabil n ultima zi a lunii precedente - pentru cele care se deconteaz ulterior celei
n care au fost nregistrate;

n vederea asiurrii unui tratament contabil unitar, prin Ordinul nr. 864 din 29/03/2010 s-au fcut
precizri clare privind stabilirea cursului de schimb comunicat de B.N.R.. Asfel:
tranzactiile n valut se nregistreaz la cursul de schimb comunicat de B.N.R. din ultima zi
bancar anterioar opertiunii disponibil ca informatie la momentul efecturii operatiunii
(incasare, plat, emitere de documente).
evaluarea lunar a soldurilor n valut se face la cursul comunicat de B.N.R. din ultima zi
bancar a lunii n cauz

Din punct de vedere fiscal, veniturile sau cheltuielile din diferene de curs valutar sunt impozabile,
respectiv deductibile la calcul impozitului pe profit, cu excepia cheltuielilor aferente mprumuturilor
nebancare pe tremen lung a cror deductibilitate este limitat, potrivit prevederilor Codului fiscal.


4.5. Licitaii valutare
Atenie!!! Ca excepie de la regula general potrivit creia operaiunile n valut se nregistreaz n
contabilitate la cursul B.N.R. din ziua respectiv, cumprarea/vnzarea de valut nu genereaz n
contabilitate nici o diferen de curs valutar, nregistrrile efectundu-se n baza extraselor de cont
emise de banc, la cursul de schimb utilizat de banc (al licitaiei) pentru acea operaiune.

PAGINA : 35/38


5. Cheltuielile de delegare, diurnele (lei i valut)

Potrivit Codului Muncii, delegarea reprezint exercitarea temporar, din dispoziia angajatorului, de ctre
salariat, a unor lucrri sau sarcini corespunztoare atribuiilor de serviciu n afara locului su de munc.
Atenie!!! Delegarea poate fi dispus pentru o perioad de cel mult 60 de zile i se poate prelungi, cu
acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile.

Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport i cazare, precum i la o
indemnizaie de delegare (diurna), n condiiile prevzute de lege sau de contractul colectiv de
munc aplicabil.

De asemenea, i n Hotrrea nr. 1860/2006 (privind drepturile i obligaiile personalului autoritilor i
instituiilor publice pe perioada delegrii i detarii n alt localitate, precum i n cazul deplasrii, n
cadrul localitii, n interesul serviciului) se precizeaza c pentru salariaii din cadrul societilor
comerciale, la care drepturile salariale se acord prin negociere, drepturile bneti pe perioada
delegrii i detarii n alt localitate, precum i n cazul deplasrii n cadrul localitii, n interesul
serviciului, se acord n condiiile prevzute n contractele colective sau individuale de munc.

Atenie!!! Diurna se acord n vederea acoperirii cheltuielilor de hran, a celor mrunte uzuale, precum i
a costului transportului n interiorul localitii n care i desfoar activitatea, pentru care nu este
necesar existena documentelor justificative. Asta nseamn c nu trebuie s existe cheltuieli cu
masa i diurna n acelai timp. Excepie de la aceast regul o constituie mesele de protocol (cu
partenerii de afaceri).

Pentru deplasrile interne, conform Hotrrii nr. 1860/2006, persoana aflata n delegare sau detaare
ntr-o localitate situata la o distanta mai mare de 5 km de localitatea n care i are locul permanent de
munc primeste o indemnizatie zilnica de delegare sau de detaare de 13 lei, indiferent de funcia pe
care o ndeplineste i de autoritatea sau instituia public n care i desfoar activitatea. Valoarea ce
depaseste de 2,5 ori indeminizatia zilnica de delegare este asimilata veniturilor din salarii.

PAGINA : 36/38


Numarul zilelor calendaristice n care persoana se afla n delegare sau detaare se socotete de la
data i ora plecrii pn la data i ora napoierii mijlocului de transport din i n localitatea unde i are
locul permanent de munc, considerndu-se fiecare 24 de ore cte o zi de delegare sau detaare.
Pentru delegarea cu o durata de o singura zi, precum i pentru ultima zi, n cazul delegarii de mai multe
zile, indemnizaia se acord numai dac durata delegarii este de cel puin 12 ore.

Pentru deplasrile n strintate, potrivit Hotrrii nr. 518/1995 (privind unele drepturi i obligaii ale
personalului romn trimis n strintate pentru ndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar), perioada
pentru care se acorda diurna n valut se determin n funcie de mijlocul de transport folosit, avndu-
se n vedere:
momentul decolrii avionului, la plecarea n strainatate, i momentul aterizrii avionului, la sosirea
n ar, de i pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a Romniei;
momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei de stat a
Romniei, att la plecarea n strainatate, ct i la napoierea n tara.

Pentru fractiunile de timp care nu nsumeaza 24 de ore, diurna se acorda astfel: 50% pna la 12
ore i 100% pentru perioada care depaseste 12 ore.


PAGINA : 37/38


6. Avansurile

6.1. Reglementri contabile

Conform Reglementrilor contabile aprobate de Ordinul nr. 3.055/2009, avansurile pltite pentru
bunuri de natura stocurilor se contabilizeaz n contul 4091. n situaiile financiare acestea se recunosc
ca Stocuri.

Avansurile pltite pentru servicii se nregistreaz n contul 4092. n situaiile financiare acestea se
regsesc la Creane.

Avansurile pltite furnizorilor de imobilizri corporale i necorporale se recunosc ca i active
imobilizate, nregistrndu-se distinct, n conturi de imobilizri, astfel:
- 232 -> avansurile acordate pentru imobilizri corporale;
- 234 -> avansuri acordate pentru imobilizri necorporale.
Avansurile ncasate pentru livrri de bunuri i prestri de servicii se contabilizeaz n contul 419, iar n
situaiile financiare acestea se regsesc la Datorii.


6.2. Reglementri fiscale

Conform Codului fiscal (art.134.2, alin.2, lit.b), exigibilitatea (momentul n care se datoreaz) taxei pe
valoare adaugat intervine la data la care se ncaseaz avansul. Fac excepie de la aceste prevederi
avansurile ncasate pentru plata importurilor i a taxei pe valoarea adugat aferente importului, precum
i orice avansuri ncasate pentru operaiuni scutite sau care nu sunt impozabile.


PAGINA : 38/38


De asemenea, persoana impozabil trebuie s emit o factur ctre fiecare beneficiar, pentru suma
avansurilor ncasate n legtur cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel trziu pn n cea
de-a 15-a zi a lunii urmtoare celei n care a ncasat avansurile, cu excepia cazului n care factura a
fost deja emis (art. 155, alin.1).

Atenie!!! Faptul c factura se poate emite n luna urmtoare nu nseamn c TVA se datoreaz n luna
emiterii facturii. Practic, cel care ncaseaz va colecta TVA n luna n care primete banii iar cel care
pltete are dreptul s deduc TVA n luna n care primete factura.

Potrivit Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal (pct.69, alin.3), regularizarea facturilor
emise pentru pli n avans sau n cazul emiterii de facturi pariale pentru livrri de bunuri sau prestri
de servicii se realizeaz prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea
integral a livrrii de bunuri i/sau prestrii de servicii. Stornarea se poate face separat sau pe aceeai
factur pe care se evideniaz contravaloarea integral a livrrii de bunuri i/sau prestrii de servicii. Pe
factura emis se va face o referire la facturile de avans sau facturile pariale emise anterior, atunci cnd
se emit mai multe facturi pentru aceeai operaiune.