Sunteți pe pagina 1din 2

Disciplina: Comer internaional Teste gril 3.12.

2012
1. Sunt corecte afirmaiile:
a) Pn la un!a To"#o preocuparea central a fost re!ucerea ta$elor %amale&
') Pn la un!a To"#o s(au a'or!at )n egal msur 'arierele tarifare *i netarifare&
c) +ncepn! cu un!a To"#o centrul !e greutate al negocierilor s(a !eplasat spre 'arierele netarifare&
!) +n pre,ent se negocia, prioritar te-nologia informaiilor. comerul cu pro!use tropicale. aspectele specifice ale rilor )n curs !e !e,%oltare&
e) /copolitica presupune e%oluia ctre o mai etic *i uman politic internaional.
2. Sunt corecte urmtoarele afirmaii:
a) /fectele !e economie !e scar *i !e gam *i %alorificarea cur'ei !e e$perien sunt surse !e a%anta0e competiti%e !ura'ile&
') 1cor!area umor !erogri !e la principiile fun!amentale ale 21TT se !eci!e cu ma0oritate !e 233&
c) !e,integrarea %ertical a pro!uciei se mai nume*te *i comer intersectorial&
!) integrarea economic glo'al este. )n tot mai mare msur. pro!usul sistemelor pro!ucti%e integrate ale corporaiilor&
e) toate tran,aciile cu ser%icii presupun pro$imitatea partenerilor.
3. 4rganul suprem !e !eci,ie *i cel e$ecuti% )n ca!rul 21TT au fost:
a) Sesiunea prilor contractante *i Consiliul repre,entanilor&
') Conferina 5inisterial *i Consiliul general&
c) euniunea 5inisterial *i Comitetul pentru comer *i !e,%oltare&
!) 1!unarea 2eneral *i Comitetul pentru comerul cu 'unuri *i ser%icii&
e) Conferina 5inisterial *i Secretariatul.
6. Clau,a !e tratament special cuprins )n 1cor!ul pri%in! agricultura presupunea:
a) acor!area !e faciliti comerciale suplimentare rilor )n curs !e !e,%oltare&
') posi'ilitatea folosirii )n continuare a restriciilor cantitati%e )n situaii !eterminate&
c) posi'ilitatea !e a se intro!uce suprata$e %amale !ac importurile sunt efectuate la preuri su' o %aloare consi!erat normal&
!) posi'ilitatea acor!rii !e su'%enii !e e$port !ac ara respecti% respect calen!arul anga0amentelor asumate&
e) acor!area !e su'%enii !irecte !e e$port )n limite re,ona'ile&
7. Potri%it principiilor cuprinse )n 1cor!ul pri%in! comerul cu ser%icii sunt corecte urmtoarele afirmaii:
a) su' inci!ena pre%e!erilor 21TS intr !oar anumite categorii !e ser%icii&
') tratamentul naional se aplic !oar )n !omeniile care fac o'iectul unor anga0amente asumate.
c) reglementrile )n !omeniul ser%iciilor tre'uie s fie re,ona'ile *i o'iecti% 0ustifica'ile&
!) anga0amentele in!i%i!uale ale rilor semnatare sunt supuse consoli!rii fiin! nenegocia'ile&
e) !econtrile internaionale !eri%ate !in comerul cu ser%icii tre'uie s fie nerestricionate&
8. Se consi!er c preul unui pro!us se situea, su' %aloarea normal 0ustificn!u(se !eclan*area proce!urii anti!umping atunci cn! :
') este su' preul practicat !e e$portator pe o ter pia repre,entati% pentru el&
c) este situat su' preul practicat !e e$portator pe piaa sa intern&
!) este situat su' ni%elul preurilor practicate pe piaa rii importatoare&
e) se situea, su' preurile practicate !e concurenii cei mai importani&
9.Sunt corecte urmtoarele aseriuni:
a) !e,integrarea %ertical a pro!uciei se mai nume*te *i comer intra(pro!us&
') teoria a%anta0ului a'solut se 'a,ea, pe conceptul !e cost !e oportunitate&
c) :eontief a conclu,ionat c importurile S;1 sunt mai intensi%e )n capital !ect e$porturile&
!) <actorii !e pro!ucie !e 'a, pot e$plica sc-im'urile comerciale intrasectoriale&
e) i!icarea stan!ar!ului !e %ia la scar internaional a fost un o'iecti% )nscris )n Pream'ulul 21TT.
=.+n categoria su'%enii tratate !e 1cor!ul 45C pri%in! agricultura nu intr:
a. su'%eniile !irecte !e e$port )n funcie !e performanele o'inute la e$port&
'. plile !irecte ctre pro!uctori care nu sunt !irect legate !e !eci,iile pro!ucti%e&
c. msurile a!optate )n ca!rul programelor !e limitare a pro!uciei>'lue 'o$)&
!. su'%enionarea transportului intern !oar )n ca,ul pro!uselor e$portate&
e. su'%enionarea imput(urilor folosite )n reali,area pro!uselor alimentare.
?. Sunt corecte urmtoarele aseriuni:
a) unanimitatea se folose*te pentru interpretarea unor pre%e!eri ale acor!urilor 45C&
') teoria ciclului !e %ia al pro!usului pune accentul pe: creati%itate. e$tin!erea pieelor *i rspunsul strategic al ri%alilor glo'ali&
c) factorii !e pro!ucie !e 'a, pot e$plica sc-im'urile comerciale inter(sectoriale&
!) e$igenele specifice ale pieei interne con!uc la a%anta0e competiti%e !ac le anticipea, sau le prece! pe cele ale altor piee&
e) reciprocitatea pe parcursul negocierilor comerciale multilaterale poate a0uta procesul !e compensare a e$ternalitilor.
10. Clau,a !e sal%gar!are special cuprins )n 1cor!ul pri%in! agricultura presupunea:
a) acor!area !e faciliti comerciale suplimentare rilor )n curs !e !e,%oltare&
') posi'ilitatea folosirii )n continuare a restriciilor cantitati%e )n situaii !eterminate&
c) posi'ilitatea !e a se intro!uce suprata$e %amale !ac importurile sunt efectuate la preuri su' o %aloare consi!erat normal&
!) posi'ilitatea acor!rii !e su'%enii !e e$port !ac ara respecti% respect calen!arul anga0amentelor asumate&
e) acor!area !e su'%enii !irecte !e e$port )n limite re,ona'ile&
11. Proce!ura !eci,ional @ma0oritatea !e 233A se folose*te )n ca!rul 45C pentru:
a) amen!area unor principii !e 'a, ale funcionrii sistemului&
') interpretarea unor pre%e!eri ale te$telor acor!urilor multilaterale&
c) acor!area unor !erogri !e la principiile fun!amentale&
!) amen!area altor pre%e!eri !ect principiile fun!amentale&
e) a!erarea unor noi ri la 45C.
12. Sunt corecte urmtoarele aseriuni:
a) e$ist o puternic corelaie po,iti% )ntre cre*terea total a e$porturilor *i cea a e$porturilor !e pro!use semiprelucrate&
') ritmul !e cre*tere a comerului intrasectorial este superior semnificati% me!iei internaionale&
c) e$ist )ntot!eauna o corelaie !irect )ntre cre*terea economic *i coeficientul !e !esc-i!ere a unei economii spre me!iul e$tern&
!) !istana economic este !iferena e$primat )n termeni logistici )ntre furni,or *i cumprtor&
e) ne!iscriminarea presupune aplicarea !e sc-eme prefereniale )ntre rile !e,%oltate *i cele )n curs !e !e,%oltare.
13. +n categoria su'%enii inter,ise !e 1cor!ul pri%in! agricultura negociat la un!a ;rugua# nu intr:
a) %n,area la e$port a stocurilor necomerciale la preuri su' ni%elul celor practicate pe piaa intern&
') programele gu%ernamentale prestatoare !e ser%icii >2reen Bo$)&
c) msurile a!optate )n ca!rul programelor !e limitare a pro!uciei >Blue Bo$)&
!) su'%enionarea transportului intern pentru toate pro!usele agricole. in!iferent !ac se e$port sau nu&
e) su'%enionarea imput(urilor folosite )n reali,area pro!uselor alimentare.
1
16. Sunt corecte urmtoarele afirmaii:
a) !ac o ar pier!e un ca, !e soluionare a !iferen!elor tre'uie s aplice necon!iionat recoman!rile panelului !e e$peri&
') an%ergura msurilor !e retorsiune se sta'ile*te prin consultri )ntre rile implicate&
c) )n principiuproce!ura !e apel nu poate !ep*i 80 !e ,ile *i tre'uie finali,at )n ?0 !e ,ile&
!) )n ca!rul 45C. a!optarea raportului ela'orat !e e$peri poate fi 'locat prin @consensul negati%A&
e) )n procesul !e soluionare a !iferen!elor sunt implicate !irect !oar gu%ernele.
17. Printre mi0loacele folosite !e firmele care concurea, pe piaa glo'al pentru a o'ine a%anta0e competiti%e !ura'ile regsim:
a. Crearea !e filiale *i sucursale !e pro!ucie *i comerciali,are&
'. Preocuparea pentru asumarea efectelor !e economie !e scar.
c. 4'inerea !e re!uceri ale ta$elor %amale *i a altor 'ariere comerciale&
!. Calorificarea cur'ei !e e$perien.
e. Dn%estirea )n cercetare(!e,%oltare.
18. Sunt corecte urmtoarele afirmaii:
a) )n perioa!a post'elic comerul internaional cu 'unuri a !e%ansat ca ritm !e cre*tere ceilali in!icatori macroeconomici&
') integrarea economic glo'al este tot mai mult pro!usul sistemelor pro!ucti%e integrate ale corporaiilor&
c) teoria a%anta0ului a'solut se 'a,ea, pe conceptul !e cost !e oportunitate&
!) conclu,ia lui :eontief a fost c importurile S;1 sunt mai puin intensi%e )n capital !ect e$porturile&
e) e$igenele specifice ale pieei interne con!uc la %anta0e competiti%e !ac le anticipea, sau le prece! pe cele ale altor piee.
19. 1cor!ul numit @clau,a !e a'ilitareA negociat la un!a To"#o se refer la :
a) permanenti,area tratamentului comercial preferenial reciproc *i nereciproc&
') permanenti,area acor!rii clau,ei naiunii celei mai fa%ori,ate )n %arianta necon!iionat &
c) posi'ilitatea rilor !e,%oltate !e a folosi msuri !e sal%gar!are atunci cn! se confrunt cu !e,ec-ili're ale 'alanelor !e pli&
!) folosirea. )n situaii !eterminate. a su'%eniilor aciona'ile *i a msurilor !e retorsiune.
e) +n!rituirea rilor )n curs !e !e,%oltare s !eroge !e la clau,a regimului naional.
1=. /ste corect urmtoarea afirmaie:
a) un sistem comercial internaional este o pia )n care rile se reunesc pentru a oferi concesii comerciale pe 'a,e unilaterale&
') Prin pre%e!erile Prii a DC(a a 21TT. rile !e,%oltate s(au anga0at s nu ma0ore,e o'stacolele comerciale )n calea pro!uselor rilor )n curs !e !e,%oltare&
c) 1cor!ul cu pri%ire la ac-i,iiile gu%ernamentale este un acor! multilateral&
!) 5emoran!umul pri%in! restricii *i impuneri la e$port s(a negociat la un!a ;rugua# )n grupa !e negocieri pri%in! ca!rul 0uri!ic&
e) co!ul anti!umping este un acor! plurilateral
1?. /ste corect urmtoarea afirmaie:
a) folosirea regulii furni,orului principal )n ca!rul negocierilor a reflectat )ncercarea rilor !e a crea grupuri !e negociere&
') te-nica !e negociere pro!us cu pro!us s(a folosit pe parcursul primelor 9 run!e !e negocieri multilaterale&
c) cu oca,ia un!ei Eene!# s(a folosit te-nica armoni,rii !isparitilor tarifare&
!) te-nica re!ucerii liniare a ta$elor %amale s(a folosit cu oca,ia un!ei To"#o&
e) la un!a ;rugua# s(a folosit te-nica armoni,rii !ispersiilor tarifare.
20. Printre principiile sistemului comercial internaional nu regsim:
a) ne!iscriminarea.
') reciprocitatea&
c) con%ergena&
!) transparena&
e) sal%gar!area.
21. /ste corect una !intre urmtoarele aseriuni:
a) concesiile comerciale acor!ate )n ca!rul multilateral pot fi retrase pe cale unilateral&
') !e re,ultatul negocierilor 'eneficia, e$clusi% rile care auparticipat la tratati%e&
c) procesul negociati% a fost o reea !e contraparti! care a constat )ntr(un sc-im' reciproc !e concesii&
!) 1!optarea Prii a DC(a a 21TT e$prim aseriunea @ ec-itatea este mai important !ect eficacitatea&
e) re,ultatele negocierilor )n !omeniul netarifar au )m'rcat forma consoli!rilor.
22. /ste corect una !intre urmtoarele aseriuni:
a) concesiile comerciale acor!ate )n ca!rul multilateral. ca regul. pot fi retrase pe cale unilateral&
') participarea la negocierile comerciale multilaterale este o'ligatorie&
c) prin Partea a DC(a a 21TT rile !e,%oltate s(au anga0at s nu pretin! reciprocitate !eplin !in partea rilor )n curs !e !e,%oltare &
!) 1!optarea Prii a DC(a a 21TT e$prim aseriunea @ ec-itatea este mai important !ect eficacitatea&
e) o agen! !e negocieri care promite s confere a%anta0e la ct mai multe pri contractante are puine *anse !e a )ntruni consensul.
23. /ste corect urmtoarea afirmaie:
a) conform pre%e!erilor 21TT era permis folosirea restriciilor cantitati%e *i a altor msuri cu efect ec-i%alent&
') transparena este esenial pentru cre!i'ilitatea sistemului comercial multilateral la ni%elul societii ci%ile&
c) sal%gar!area nu poate fi in%ocat pentru a asigura o concuren loial&
!) te-nica armoni,rii !isparitilor tarifare s(a folosit pe parcursul un!ei Eene!#&
e) 2rupul !e la Cairns a contri'uit la !ep*irea impasului creat. pe parcursul un!ei ;rugua#. cu pri%ire la pro!usele manufacturate.
26. Printre caracteristicile mecanismului 4.5.C. !e soluionare a !iferen!elor regsim:
a) )n proces sunt implicate !irect gu%ernele *i cele mai importante organi,aii non(gu%ernamentale&
') compensarea pier!erilor suferite !e anumii parteneri este !e regul cerut *i tre'uie acor!at&
c) capacitatea !e punere )n aplicare a re,ultatelor la care a0unge panelul !e e$peri este asimetric&
!) costurile !e a!ministrare a procesului !e soluionare a !iferen!elor sunt suportate !in cre!ite 'ancare&
e) costurile !e particpare a !elegaiilor rilor )n curs !e !e,%oltare sunt suportate !in fon!urile 45C.
27. :a finele un!ei ;rugua# au fost finali,ate negocierile. nefiin! necesar negocierea ulterioar )n ca,ul:
a) reglementrilor interne&
') ser%iciilor !e transport rutier&
c) msurilor !e sal%gar!are !e urgen&
!) ac-i,iiilor gu%ernamentale&
e) su'%eniilor pentru sectorul ser%iciilor.
28. Printre !omeniile negociate pentru prima !at la un!a ;rugua# regsim:
a) comerul cu pro!use agricole&
') comerul cu pro!use tropicale&
c) comerul cu ser%icii&
!) sal%gar!area&
e) msurile anti!umping.
2