Sunteți pe pagina 1din 3

UNITATI MAJORE DE RELIEF DIN EUROPA

Nr.
Crt.
Denumirea unitatii de
relief
Altitudinea
maxima
Modul de formare Alcatuire eoloica Ti!uri de relief Alte caracteri"tici
# Mun$ii Al!i %f. Mont &lanc
'()*m
Cutarea "i incretirea
"coartei in oroene+a
al!ina
,i"turi cri"taline "i
roci "edimentare
- relieful laciar cu !re+en$a
.e$arilor actuali/
- iar 0n !artea de e"t relieful car"tic
de+1oltat !e calcare 2i dolomite.
-Are lunimea de #3)) 4m
- e"te format din culmi !aralele de"f52urate !e
direc$ia eneral5 1e"t-e"t 0ntre Marea Liuric5 2i
C6m!ia Panonic5
- ma"i1itatea
3 Mun$ii Car!a$i Ma"i1ul Tatra
716rful
8.erla4o94a/
3:;; m<
Cutarea "i incretirea
"coartei in oroene+a
al!ina
Eru!tii 1ulcanice in
neoen
2i"turi cri"taline/ roci
1ulcanice 2i fli2
-releif laciar la !e"te 3)))m
-relief 1ulcanic
-relief !etrorafic-car"tic/ "!ecific
etc.
= "itua$i 0ntre >a+inul %ienei 2i %alea Timo4ului/
au un tra"eu "inuo" 2i "unt mai framenta$i dec6t
Al!ii/ au multe de!re"iuni 2i culoare de 1ale. etc.
? Mun$ii Pirinei ?')' m 0n 16rful
Pic d@Aneto
Cutarea "i incretirea
"coartei in oroene+a
al!ina
,i"turile cri"taline
domina A roci
"edimentare
-relief laciar la !e"te 3)))m/ de ti!
!irenean -cu cre"te laciare/ fara 1ai
laciare
--"e de"f52oar5 0ntre 8olful &i"caBa 2i Marea
Mediteran5/ au lunime de ')) 4m 2i altitudini ce
de!52e"c ?))) m.
-ma"i1itatea remarca>il5 0n !artea central5.
' Mun$ii A!enini 16rful 8ran ,a"o/
3C#3 m
Cutarea "i incretirea
"coartei in oroene+a
al!ina
Eru!tii 1ulcanice
,i"turile cri"taline
domina A roci
1ulcanice
= la nord de Roma a!ar 2i 1ulcani
"tin2i cu cratere 2i lacuri 1ulcaniceD
&ol"ena/ Tra"imeno
-relief laciar
-un lan$ montan ce "e de"f52oar5 "u> form5 de
culmi !aralele 0n lunul Penin"ulei Italice.
-culmi orientate N-,
-alunecari de teren / 1er"anti a>ru!ti
-framentati de 1ai/ culoare/ de!re"iuni
; Mun$ii Cauca+ 16rful El>ru"/ ;:'3
m
Cutarea "i incretirea
"coartei in oroene+a
al!ina
alc5tui$i din ranite/
roci 1ulcanice/
calcare 2i
conlomerate
-.e$ari actuali 2i !re+int5 un relief
laciar !lei"tocen 2i actual.
-relief 1ulcanic/car"tic
= "e de"f52oar5 !e direc$ie 1e"t-e"t 0ntre Marea
Near5 2i Marea Ca"!ic5
-framentati de !a"uri "i trecatori la inaltime
: Mun$ii Al!ii Dinarici 3;33m
%f. Durmitor
Cutarea "i incretirea
"coartei in oroene+a
al!ina
Domina calcarele -relieful car"tic = "e de"f52oar5 !e direc$ia nord-1e"t "ud-e"t "u>
forma unor 2iruri !aralele de culmi ale c5ror cute
re15r"ate "!re Marea Adriatic5 au du" la formarea
$5rmului dalmatic
* Mun$ii &alcani 7,tara
Planina<
3?*: m 0n 16rful
&ote1.
Cutarea "i incretirea
"coartei in oroene+a
al!ina
Domina rocile
cri"taline
-relief !etrorafic = "e de"f52oar5 !e direc$ia eneral5 1e"t-e"t "u>
forma a dou5 culmi !aralele de"!5r$ite de %alea
TundEei.
( Mun$ii Pindului 3C## m 0n 16rful
Olim!.
Cutarea "i incretirea
"coartei in oroene+a
al!ina
Domina rocile
cri"taline
-relief car"tic/ ruiniform = "itua$i 0n "udul Penin"ulei &alcanice/ orienta$i !e
direc$ia nord-"ud
C Mun$ii ,candina1iei 3':C m Oroene+a caledonica "i
al!ina
,i"turi cri"taline
1ec.i/ !uternic
metamorfo+ate/
nai"e 2i ranite.
- are .e$ari montani actuali.
-Formele de relief cele mai frec1ente
"unt !latourile 0nalte/ .ornurile/
circurile 2i 15ile laciare.
- orienta$i !e direc$ia eneral5 nord-e"t "ud-1e"t/
- du!5 to!irea .e$arului de calot5/ au fo"t antrena$i
0n mi2c5ri de 0n5l$are !e 1ertical5. ,!re $5rmul
atlantic "e termin5 a>ru!t 2i !re+int5 numeroa"e
fiorduri.
#) -Mun$ii Caledonieni
-Mun$ii 8ram!ian/
- Mun$ii ,co$iei de
,ud
-Mun$ii Cam>rieni
-Muntii Penini
##(3mF
%f &en-Ne9i"
#?'? mF
0n5l$imi de :))-
()) mF
cu altitudini de
'))-*)) mF (C?m/
1f.Cro"" Fell
"-au format !e "tructuri
caledonice 2i .ercinice
faliate 2i modelate de
aen$ii externi.
,i"turi cri"taline "i
roci "edimentare
Relief car"tic - "unt "itua$i 0n Marea &ritanie
- !uternic erodati "i faliati
## Mun$ii Ural #(C' m 716rful
Narodnaia<.
Cutarea "i incretirea
"coartei in oroene+a
.ercinica
Domina rocile
cri"taline
Relieful "e de"f52oar5 "u> form5 de
culmi !aralele 2i cu!rinde trei
"ectoareD "ectorul nordic cu !i"curi/
morene 2i 15i laciareF "ectorul
central cu relief car"tic 2i 1ulcanic 2i
"ectorul "udic cu a"!ect deluro"/ o
!ene!len5 inten" framentat5 de 15i.
= e"te cel mai lun lan$ de mun$i din Euro!a 7!e"te
3))) 4m< "ituat la limita dintre Euro!a 2i A"ia.
,unt orienta$i !e direc$ia eneral5 nord-"ud/ au
altitudinea medie de !e"te :)) m 2i au 0nf5$i2are de
deal/
#3 Ma"i1ul Central
France+
#((: m 0n 16rful
Mt. DorG
oroene+a .ercinic5 Domina rocile
cri"taline
-!re+int5 forme 1ariate de reliefD
relief 1ulcanic/ car"tic/ tectonic/ cu
ra>ene.
-"ituati in 1e"tul Frantei
#? Me"eta ,!aniol5 ?'*( m
%f. Cerro de
Mul.acen
oroene+a .ercinic5 Domina rocile
cri"taline
A"edimentare
-relief laciar
-culmi numite "ierra
-relief ruiniform
-reiune format5 din !odi2uri cu altitudini de :))-
#))) m/ renumitele me"eta"/ !latouri 15lurite 2i
cordiliere 7Mun$ii Canta>rici/ Cordiliera I>eric5/
,ierra Morena 2i Cordiliera &etic5</
#' Mun$ii %o"i 2i
Mun$ii P5durea
Near5
#'3Cm
#'3'm
forma$i 0n oroene+a
.ercinic5/
rocile cri"taline
re"ii
-relief !etrorafic - au fo"t "e!ara$i de ra>enul Rinului. Au altitudini
medii de circa #')) m 2i "unt !uternic eroda$i de
aen$ii externiF
#; Ma"i1ul Hi"to" Renan ##'3m oroene+a .ercinic5/ rocile cri"taline In craterele 1ec.i ale 1ulcanilor din
reiunea Eiffel "e !5"trea+5 lacuri de
crater numite maar.
- orientat !e direc$ia e"t-1e"t/ are altitudini cu!rin"e
0ntre :)) 2i ()) m.
#: Podi2ul &oemiei #:)3m oroene+a .ercinic5 rocile cri"taline -!re+int5 relief tectonic >ine
de+1oltat.
-0ncadrat 0ntre Colinele Ce.o-Mora1e/ Mun$ii
Metaliferi 2i Mun$ii ,ude$i/ are altitudini redu"e
- Partea de nord-1e"t are altitudini mai mari/ ;))-
C)) m/ Eum5tatea "udic5 *))-()) m/ iar !artea
nord-e"tic5 e"te o de!re"iune de ero+iune cu
altitudinea de 3)) mF
#* Podi2ul Finlandei #?3'm Oroene+a caledonica Roci "edimentare -relief laciar
- relief u2or ondulat
- "ituat 0n !artea de nord a Finlandei
- altitudini medii de ?))-')) m/ dea"u!ra c5ruia "e
ridic5 ma"i1e i+olate mai 0nalte. Partea de "ud/
Podi2ul Lacurilor/ are altitudinea cu!rin"5 0ntre #3)
m 2i () m
#( C6m!ia Nord-
Euro!ean5.
min.-3(m
max.?))m
C!. de "u>"identa Roci "edimentare - aliniamente de morene laciare 2i
"andre.
- relief flu1io-laciar
-relief eolian
- "ituat5 0ntre unit5$ile .ercinice 2i Marea &altic5 2i
Marea Nordului/ e"te inten" modelat5 de .e$arii
cuaternari
- Altitudinile "unt cu!rin"e 0ntre )-?)) m
#C - C6m!ia Rom6n5 ?))m "-a format !rin colmatarea
"ucce"i15 a unui >a+in
lacu"tru/ 0n tim!ul
cuaternarului tim!uriu 2i
mediu. c!. flu1io-lacu"tra
,edimentare frec1en$a loe""ului 2i a de!o+itelor
loe""oide !e toat5 0ntinderea c6m!iei
fa!t care a du" la a!ari$ia cro1urilor.
= e"te cea mai mare c6m!ie din Rom6nia/
"e de+1olt5 !e "t6na Dun5rii/ de la
Dro>eta-Turnu ,e1erin !6n5 la 8ala$i.
C6m!ia a!ar$ine 1a"tei arii de!re"ionare
dintre Platforma Moe"ic5 2i oroenul
car!atic
3) - C6m!ia Panonic5. -"-a format !rin
colmatarea M5rii Panonice
-c!. flu1io-lacu"tra
,edimentare -relief flu1ial -"ituat5 !e cur"ul miElociu al Dun5rii/ 0n &a+inul
Panonic
-Are un fundament faliat 2i c5+ut 0n tre!te/ cu
com!artimente mai Eoa"e 7"u> #;) m</
3# C6m!ia Padului a a!5rut !rin colmatarea
unui fo"t olf marin cu
de!o+ite adu"e de r6uri din
Mun$ii Al!i 2i A!enini.
,edimentare -relief flu1io-marin - "ituat5 0n nordul Italiei/ 0ntre Mun$ii Al!i 0n nord/
Mun$ii A!enini la "ud/ Marea Adriatic5 2i Mun$ii
Dinarici la e"t.
33 C6m!ia Euro!ei de
E"t 7C6m!ia Ru"5. <
3( m 0n C6m!ia
Ca"!ic5/ ?'? m 0n
Podi2ul %aldai 2i
':? m 0n Colinele
Timan.
Formata !e "tructura
1ec.e de !odi"
,edimentare -nordul ace"tei c6m!ii relieful e"te
dominat de formele re+ultate din
!roce"ul de acumulare laciar5 care
"e 0ntre!5trund cu cele flu1io-
laciare.
-e"te cea mai 0ntin"5 c6m!ie din Euro!a/ are o
"u!rafa$5 de ' mil. 4m3 2i e"te a doua c6m!ie din
lume ca "u!rafa$5 du!5 C6m!ia Ama+onului.
-Ocu!5 a!roa!e 0ntreaa Eum5tate e"tic5 a Euro!ei/
de la Car!a$ii P5duro2i/ 0n 1e"t/ !6n5 la Mun$ii
Ural/ 0n e"t/ 2i de la Marea Near5 2i Marea
Ca"!ic5/ 0n "ud 2i !6n5 la Oceanul Arctic 0n nord.