Sunteți pe pagina 1din 11

nvierea Domnului

Tropar, glas 5 T

V
!0PS] !S
H ris to os a n vi i at din mo o ori cu moa a ar
O'=A1 ' m1'
tea pe moa a a a ar te c l c nd i i i ce
v A ! 1' _ S !+
lor di in mor mi i in te vi a d ru i in du
(de dou ori)
le.
v 1m !
H ris to os a n vi a at di in mo ori cu moa
!S O'=A 1 ' m 1'
a ar tea pe moa a a a ar te c l c nd i i
vA ! 1' _ S !+
i ce lor di in mor mi i in te vi a d ru i in du

le.
Condac, glas 8 T
D
HrC
N
!2'
D e Te-ai i po go r t n mor mnt Ce el ce eti f r
O'} 1O'
de moa a ar te dar pu te rea ia du lui ai zdro bit i ai
1' 1'O'
n vi at ca u un bi ru i tor Hris toa se Du um ne e ze
} 1
u u le zi cnd fe me i lor mi ro no si e: Bu cu
O' 1' O'
ra i i v! i A pos to li lor Ti pa ce d ru u in
} z!O' O'}
du u le, Cel ce e da ai ce lor c zui ri di ca a a re.
1
www.stavropoleos.ro
www.stavropoleos.ro
Luminnda Sfintelor Pati, glas 3
N
T

, automel
-
C u tru pul a dor mi ind ca un mu ri to o o o or m p
- s -
ra a te e i Doa a a am ne a tre ia zi ai n vi
' -
a a a a at pe A dam din stri i c ciu u ne ri i
dJ
di i cnd i moa a ar tea a pier z n du o
2- s
Pa ti le ne stri c ciu nii lu u mii de m n tu i i i i re
2
www.stavropoleos.ro
nvierea Ta Hristoase, glas 6 T (dup Venii de luai lumin)
Macarie, p.254


n vi e rea Ta Hris toa se Mn tu i to ru le n ge

rii o la u d n ce e e e ruri i pe noi pe p mnt ne

n vred ni ce e e te cu i ni m cu ra a t s Te e

sl vi im
Hristos a nviat, glas 5 T

HqV
v!\0] !S
H ris to os a n vi i at din mo o ori cu moa a ar
A , ' m
tea pe moa a a a ar te c l c nd i i i ce
v A !_ S !+
lor di in mor mi i in te vi a d ru i in du le.
v , m! !S
H ris to os a n vi a at di in mo ori cu moa a ar
A , ' m
tea pre moa a a a ar te c l c nd i i i ce
v A !_ S !+
lor di in mor mi i in te vi a d ru i in du le.
Hristos a nviat, glas 1 T (scurt,cu stihuri rostite de preot)
Lacu, p.16

V
^
ris tos a n vi at din mori cu moar tea pe moa ar te
Y H
cl cnd i ce lor din mor min te vi a d ru in du u

le e
1
www.stavropoleos.ro
Hristos a nviat, glas 5 T

HqV
v!\0] !S
H ris to os a n vi i at din mo o ori cu moa a ar
A , ' m
tea pe moa a a a ar te c l c nd i i i ce
v A !_ S !+
lor di in mor mi i in te vi a d ru i in du le.
v , m! !S
H ris to os a n vi a at di in mo ori cu moa a ar
A , ' m
tea pre moa a a a ar te c l c nd i i i ce
v A !_ S !+
lor di in mor mi i in te vi a d ru i in du le.
v!\0] !S
ri sto oj a ne e sth h ek ne krw w wn qa na a a
0 A , ' m
ton qa na a ton pa th h h sa a a aj kai ai ai th hj
v A S !_ S !+
e en toij mnh ma a si zw h h h h ca a ri sa a me noj.
v \0] !S
H ri sto os vos cre e e e se iz me e ert vh sme e er
A , ' m
ti iu sme e e e ert po pra a av i i i i su u u ci
v!:S ' !S
imvo o o gro o be eh ji vo o o ot da a ro o o va av.
v!\0
L e Chri ist est res sus ci i te des mo orts par la mo
! A , ' m
ort i il a a a vain cu la a mo o o ort a a a ceuxqui so
v!:S S !_ S !+
ont dans le tom beau i i i il a a don ne er la vie.
2
www.stavropoleos.ro
v!\0] !S !S
O Chri ist is ri i se en from the dea a a ad tra a am
0 A , ' m S !
pling do o o o own death by y y dea a a ath a a and u
v]!:S S ! _ S !+
u u po on those i i in the to ombs be sto o wing life.
v \0] !S
C hri ist ist er sta an den von den To te e en im To o o
A , ' m S !
de bez wa a a a ang Er de e en To o o ot u u und sche
v] S ! _ S !+
e en kte e den Ent schla a a fe ne en das Le e e ben.
v !\0!S
K ri is tu fe el ta a madt ha lot ta i bol ha a a lal
A , ' m
lal el ti por van a ha a a la a a alt e e es a a si ir
v A S ! - +
ban le vo ok nek e e e e le e tet a jan de koz van.
2 '!0PS]
a ri sto o shi io o ri i fu ka tsu u shi
PS]1' =s PSU S]
i i o mo o te e shi i o ho o ro bo o chi na
=s ) 1'
ka ni a a a a riu u mo no o o ni i i no chi
1'_ !+
o ta ma a e ri.
3
www.stavropoleos.ro
Ipacoi, glas 4 T
Slujba nvierii, Ed. Evloghia, p.13


e ni t-au mai na in te de di mi nea a ce le ce

au fost cu Ma ri i a i a flnd pia tra rs tur na t de pe

mor mnt a u zi t-au de la n ger pe Ce la ce es

te n tru lu mi na cea pu ru rea fi i toa a re pen tru ce l c

u tai cu cei mori ca pe un om ve dei n f u r ri le
s
ce le de n gro pa a a re a ler gai i lu mii

pro po v du ii c s-a scu lat Do o omnul moar tea o mo

r nd c es te Fi ul lui Dum ne zeu Ce la ce mn tu

ie te nea mul o me ne esc
ICOS
Pe Soarele cel mai nainte de soare, Care a apus oarecnd n mormnt, ntm-
pinatu-L-au ctre diminea, cutndu-Lca pe o zi mironosiele femei i una ctre
alta strigau: o prietenelor, venii s ungem cu miresme Trupul cel de via purt-
tor i ngropat, Trupul care a nviat pe Adam cel czut, Care zace n mormnt. S
mergem, s ne srguim ca i magii i s ne nchinm, i s aducem miruri n loc de
daruri, Celui ce nu n scutece, ci n giulgiu a fost nfurat, i s plngem, i s
strigm: O, Stpne, scoal-Te, Cel ce dai celor czui ridicare.
SINAXAR
n Sfnta i Marea Duminic a Patilor [Luni / Mari / Miercuri / Joi / Smbt n
Sptmna Luminat] prznuim nvierea cea dttoare de via a Domnului i
Dumnezeului i Mntuitorului nostru Iisus Hristos.
A Cruia slav i putere este n vecii vecilor. Amin.
4
www.stavropoleos.ro
nvierea lui Hristos vznd, glas 2


n vi e rea lui Hris tos v znd s ne n chi nm Sfn

tu lui Dom nu lui I i sus U nu ia Ce lui f r de p cat Cru cii

Ta a le ne n chi nmHris toa se i sfn t n vi e e rea

Ta o l u dm i o sl vim c Tu eti Dum ne ze ul nos

tru a fa r de Ti ne pe al tul nu tim nu me e le Tu nu

mim Ve ni ii toi cre din cio ii s ne n chi nm sfin tei

n vi e rii lui Hristos c ia t a ve nit prin Cru u ce
' s
bu cu ri i i i e la toa t lu u mea tot dea u na bi
s
ne cu vn tnd pe Dom nul l u dm n vi e e rea Lui c

rs tig ni re rb dnd pen tru noi cu moa ar tea pe moar te a

stri ca at
nviind Iisus, glas 6

Lacu, p.34

n vi ind I i su us din mo or mnt pre cum a zi i is
sj
ma ai na i i i in te ne-a d ru it vi a ve ni i
6 s
c i ma a re mi i i l
5
www.stavropoleos.ro
Antifonul 1 al Liturghiei la Pati

Strigai Domnului tot pmntul.


Cntai numele Lui, dai slav laudei Lui.

Pen tru ru g ciu ni le Ns c toa rei de Dumne zeu Mn tu i

to o ru le mn tu ie te ne pe no oi
Zicei lui Dumnezeu: Ct sunt de n fricotoare lucrurile Tale! ntru mulimea
puterii Tale, mini-vor ie vrjmaii Ti.
Tot pmntul s se nchine ie i s cnte ie, s cnte numele Tu.

Pen tru ru g ciu ni le Ns c toa rei de Dumne zeu Mn tu i

to o ru le mn tu ie te ne pe no oi
Slav...
i acum...

P en tru ru g ciu ni le Ns c toa rei de Dum ne zeu Mn tu

i to ru u le mn tu ie te ne e pe no o oi
1
www.stavropoleos.ro
Antifonul 2 al Liturghiei la Pati

Dumnezeule, milostivete-Te spre noi i ne binecuvinteaz.


Lumineaz faa Ta peste noi i ne miluiete.

M n tu ie te ne pe noi Fi ul lui Dumne zeu Ce el ce ain vi i at di in mori pe no oi cei ce-i cntm A li lu i a
Ca s cunoatem pe pmnt calea Ta, n toate neamurile mntuirea Ta.
Luda-Te-vor pe Tine popoarele, Dumnezeule, luda-Te-vor pe Tine popoarele
toate. (repetm: Mntuiete-ne pe noi...). Apoi:
T

S la v Ta t lui i Fi u lui i Sfn tu lui Duh

T

i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lo or A

min
}
U nu le Ns cu ut Fi u le i Cu v ntul lui Du umne
\
zeu Ce la ce eti f r de moa a a ar te i i ai pri mit

pen tru mn tu i rea noa as tr a Te n tru pa din Sfn ta


z
Ns c toa rea deDumne zeu i pu u ru rea Fe cioa ra Ma
R
ri i a Ca re le ne schim bat Te-ai ntru pa at i rs tig

nin du Te Hris toa a se Dum ne ze u le cu moa ar tea
^ @ <
pe moar te ai cl ca a at U nul fi ind din Sf n ta Tre i i
}z
me m pre u u n sl vit cu Ta a tl i cu Du huul Sfnt

mn tu ie te ne e pe no o oi
2
www.stavropoleos.ro
Antifonul 3 al Liturghiei la Pati
Hristos a nviat, glas 5, cu aceste Stihuri:
nviaz Dumnezeu, risipindu-se vrjmaii Lui i fugind de la faa Lui cei ce-L ursc
pe El.
Precum se mprtie fumul i nu mai este, precum se topete ceara de la faa focu-
lui.
Aa pier pctoii de la faa lui Dumnezeu, iar drepii se veselesc.
Aceasta este ziua pe care a fcut-o Domnul, s ne bucurm i s ne veselim ntru
ea.
Isodicon

zs
n bi se e rici bi ne cu vn tai pe e Du um ne zeu

pe Dom nul din iz voa re le e e lu ui I i is ra a i il

mn tu ie te ne pe noi Fi ul lui Dumne zeu Ce el ce ai

n vi i at di in mori pe no oi cei ce-i cntm A li lu i a
Apoi: Hristos a nviat, Ipacoi, Condac.
3
www.stavropoleos.ro
Duminica Sfintelor Pati, la Apostol
Prochimen, glas 8 T

HrC
c 3' P 1'
a cea as ta es te zi ua pe ca re a f cu t-o
O O'
Domnul s ne bu cu rm i s ne ve se lim n tru ea.
Stih: Ludai pe Domnul c este bun, c n veac este mila Lui.
c 3' P 1'
a cea as ta es te zi ua pe ca re a f cu t-o
T
O O' `
Domnul s ne bu cu rm i i s ne ve se lim n tru ea a
+ c
a a.
1.
2.
3.
www.stavropoleos.ro