Sunteți pe pagina 1din 16

MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE

Energii Regenerabile

Verdele trebuie să
primeze în casa ta!

De la aragaz…până
la bec!
Energia clasic ă -
surs ă epuizabil ă!
 Agenţia Internatională a Energiei estimează că în anul
2030, Europa va importa energie în proporţie de 70%

 Resursele de petrol se vor epuiza în 40 de ani! (sursa: AIE)

 Gazele naturale mai sunt disponibile pentru încă 60 de


ani de acum incolo! (sursa: AIE)

 Consumul actual va duce la epuizarea în 200 de ani a


resurselor de cărbune! (sursa: AIE)
Energie electrică verde în
România - angajamente
38%
38%
37%
36%
35%
35%
34%
33%
33%
32%
31%
30%
2010 2015 2020
Surse regenerabile identificate pe
teritoriul României
 energia eoliană

 energia solară

 hidroenergia

 biomasa

 energia geotermală
Harta eolian ă a
Rom â niei
Harta eolian ă a
Rom â niei
 Pentru scopuri energetice interesează zonele în
care viteza medie a vântului este cel puţin egală cu
4m/s, la nivelul standard de 10 metri deasupra
solului.

 viteze egale sau superioare pragului de 4m/s,


(redate prin nuanţe de bleu), se regăsesc în Podişul
Central Moldovenesc şi mai ales în Dobrogea
 peste 8m/s, redate prin culoare mai inchisă,
repartizate indeosebi pe vârfurile cele mai înalte ale
Lanţului Carpatic
Harta solară a
României
Harta solară a României
 Dacă am exploata la maxim întregul
potenţial solar din ţara noastră:
 am putea substitui in aceasta formă
aproximativ 50% din volumul de apă
caldă menajeră sau
 15% din cota de energie termică
pentru încălzirea curentă.
Biomasa

 Ar putea acoperi:
 aproape o cincime din consumul total de
resurse primare al României, sau

 89% din căldura necesară încălzirii


locuinţelor şi prepararării hranei în mediul
rural, numai prin consumul de reziduuri şi
deşeuri vegetale.
Distribuţia procentuală a
energiilor regenerabile
(estimare, anul 2010)

 65% biomasă
 17% energie eoliană
 13% energie solară
 4% microhidrocentrale
 1% geotermal
Distribuţia teritorială a
energiilor regenerabile
I - Delta Dunării (energie solară);
II - Dobrogea (energie solară, energie
eoliană);
III - Moldova (câmpie şi platou: micro-hidro,
energie eoliană, biomasă);
IV - Carpaţii (IV1 - Carpaţii de Est; IV2 -
Carpaţii de Sud; IV3 - Carpaţii de Vest,
potenţial ridicat in biomasă, micro-hidro si
eoliana);
V - Platoul Transilvaniei (potenţial ridicat
pentru micro-hidro si biomasa);
VI - Câmpia de Vest (potenţial ridicat pentru
energie geotermică si eoliana);
VII - Subcarpaţii (VII1 - Subcarpaţii getici;
VII2 - Subcarpaţii de curbură; VII3 -
Subcarpaţii Moldovei: potenţial ridicat
pentru biomasă, micro-hidro);
VIII - Câmpia de Sud (biomasă, energie
geotermică, energie solară).
Ce sunt Certificatele
Verzi?
 Sursă de câştig suplimentar pentru producătorii care
livrează “energie curată” în reţele.

 1 Certificat Verde = 1MWh de energie electrică din


sursă regenerabilă = 24-42€ câştig suplimentar pentru
producător.

 Există o piaţă a certificatelor verzi, paralelă celei a


energiei electrice, dar:
 Toţi distribuitorii sunt obligaţi să cumpere o cotă fixă
de energie provenită din surse regenerabile.
 2,20% a fost cota anuală obligatorie în 2006.
Capacităţi energetice noi şi efortul
investiţional total, în perioada
2003-2015

Efortul financiar necesar se estimează să ajungă la


circa 2,7 miliarde de Euro, din care:

1,3 miliarde Euro pentru 2003 - 2010


1,4 miliarde Euro pentru 2011 - 2015
Fondul de Mediu ofer ă sprijin î n
dezvoltarea energiilor
regenerabile
 VALOAREA FINANŢĂRII:
 minim 50.000 de lei şi maxim 20.000.000 de lei
 PROCENTUL COFINANŢĂRII:
 Până la 50 % (pentru operatorii economici) sau până la 60%
(pentru autorităţile locale), din costurile eligibile ale proiectelor.
 DURATA FINANŢĂRII:
 maxim 24 de luni de la data încheierii contractului
 PROIECTELE MOMENTULUI:
 AFM a aprobat un proiect de microhidrocentala si 4 proiecte pe
biomasa, avand deja in finantare alte 4 proiecte pe biomasa.
Alte 14 aplicaţii sunt în curs de analiza la AFM, dintre care 5
pentru energie eoliana.
Avantajele energiilor
regenerabile
(mediu, economice,
sociale)
 Mai puţine gaze cu efect de seră
 Mai puţine deşeuri
 Reducerea dependenţei energetice
 Promovarea de tehnologii moderne verzi
 Noi oportunităţi pentru mediul de afaceri
 Noi locuri de muncă
MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE

Energii Regenerabile

Verdele trebuie să
primeze în casa ta!

De la aragaz…până
la bec!

Evaluare