Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR


Nr. /

Privind lucrarea ........................................................................................................


avand Sc=......mp, situata in str. ....................................., nr.......,executata in cadrul
contractului nr. ................., incheiat intre................................................. pentru lucrarile
de ................................................... .
I. Lucarrile au fost executate in baza autorizatiei de construire nr............, eliberata
de Consiliul Local, cu valabilitate pana la .......................................... .
II. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul ........................,
fiind formata din:
1. Investitor.......................................... 5. Specialist ..........................................
2. Rep.C.L ........................................... 6. Specialist ...........................................
3. Specialist ......................................... 7. Specialist ...........................................
4. Specialist ..........................................
III. Au mai participat la receptie:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
IV. Comisia de receptie in urma constatarilor facute, propune:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
V. Valoarea lucrarilor facute s-a ridicat la suma de (lei) ........................................
VI. Prezentul proces verbal continand ........... file si .......... anexe, numerotate cu
un total de ......... file a fost incheiat astazi .................................. in ...... exemplare.
COMISIA DE RECEPTIE SEMNATURI
1. Investitor .......................................................................................................................
2. Rep. C.L. .......................................................................................................................
3. Specialist .......................................................................................................................
4. Specialist .......................................................................................................................
5. Specialist .......................................................................................................................
6. Specialist .......................................................................................................................
7. Specialist ......................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și