Sunteți pe pagina 1din 17

ARHITECTURA NAVEI CAPITOLUL 4 PREGATIREA DATELOR PAG.

4-1
CAPITOLUL 4 PREGATIREA DATELOR


Pentru realizarea planului general de amenajari si a descrierii tehnice sunt o serie de operatii pregatitore:
- identificarea datelor initiale
- analiza Regulilor si incadrarea navei in cerintele acestora
- efectuarea de calcule specifice
- colectarea desenelor si fiselor tehnice ale echipamentelor principale
- initializarea elementelor grafice


Datele initiale
Asa cum s-a aratat in capitolele precedente, volumul datelor initiale poate fi foarte diferit de la caz la caz in
functie de tipul navei si de gradul de detaliere a temei de proiectare.
ARHITECTURA NAVEI CAPITOLUL 4 PREGATIREA DATELOR PAG. 4-2


Date minimale:
Pentru inceperea proiectului este necesare un minim de informatii. Chiar daca unele dintre acestea nu sunt
cuprinse in tema de proiectare ele trebuie clarificate cu armatorul inainte de inceperea proiectului.
In general, aceste informatii initiale minimale sunt:

Categoria Ex. nava de marfa Ex. nava tehnica
Tipul si destinatia navei nava cargou multifunctionala
vrac usor (max. 1.8 t/mc)
marfuri generale 1.2 mc/t
containere 20, 40, 45
remorcher tip tractor azimutal;
asistenta nave la manevra si acostare
escorta
actiuni limitate de stins incendiu
Capacitate 5000 tdw 65 TBP
Zona de navigatie nelimitata port si rada
Autonomie 7000 Mm 5 zile la 80% MCR
Echipaj conform reguli drapel (Panama) 6+2 rezerva
Conditii speciale navigatie in gheata sparta zona tropicala
Viteza 15 Nd peste 12 Nd
Limitari dimensionale L<100 m T<5.5 m, gabarit aerian < 7.5 m
Dotari impuse Macarale 38t @ 18 m -
Preferinte furnizori - motoare CAT
Societatea de Clasificare BV oricare membru IACS
Alte cerinte - Clean design

Pe langa cele de mai sus pot fi alte cerinte suplimentare de care se va tine cont la proiectul navei

ARHITECTURA NAVEI CAPITOLUL 4 PREGATIREA DATELOR PAG. 4-3


Analiza Regulilor si incadrarea navei

Obiectivele acestei etape sunt:
- identificarea Regulilor si Regulamentelor aplicabile
- atribuirea simbolului de clasa

Reguli si Regulamente aplicabile la constructia unei nave:
Aceste Reguli si Regulamente depind in foarte mare masura de tipul navei, de zona in care urmeaza sa fie
operata si de cerintele specifice ale armatorului.

Intotdeauna se vor lua in considerare:
- Regulile unei Societati de clasificare, partile aplicabile tipului respectiv de nava diferentiate dupa
maritim/ape interioare si nava de marfa/nava tehnica/yacht/nava militara.
- Regulile de pavilion (regulile nationale ale tarii care inmatriculeaza nava)

In plus, se vor considera:
a) Daca nava este de navigatie interioara:
- Directiva 87/2008/CE aplicabila navelor de navigatie interioara (in Romania Ordinul 1447/2008)
reguli generale de constructie
- ADN - European Agreement Concerning The International Carriage Of Dangerous Goods By Inland
Waterways reguli pentru navele fluviale care transporta marfurilor periculoase
- CEVNI - European code for inland waterways reguli de navigatie pa caile navigabile interioare si
dotarea navei in vederea respectarii acestor reguli
ARHITECTURA NAVEI CAPITOLUL 4 PREGATIREA DATELOR PAG. 4-4


b) Daca nava este de navigatie maritima si efectueaza voiaje internationale:

- International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS); Impune standardele minimale de
siguranta a constructiei, echiparii si operarii navelor din punct de vedere al:
Subdivision and stability, machinery and electrical installations
Fire protection, fire detection and fire extinction
Life-saving appliances and arrangements
Radiocommunications
Safety of navigation
Carriage of Cargoes
Carriage of dangerous goods
Nuclear ships
Management for the Safe Operation of Ships
Safety measures for high-speed craft
Special measures to enhance maritime safety; Special measures to enhance maritime security
Additional safety measures for bulk carriers

- International Load-Line Convention (ILCC); Indica modul de callcul si conditiile de atribuiore a
bordului liber la nave
ARHITECTURA NAVEI CAPITOLUL 4 PREGATIREA DATELOR PAG. 4-5


- International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea from Ships (MARPOL)
Stabileste reguli de constructie si exploatare a navelor in scopul reducerii poluarii marilor. Cuprinde:
Annex I - Oil
Annex II - Noxious Liquid Substances carried in Bulk
Annex III - Harmful Substances carried in Packaged Form
Annex IV - Sewage
Annex V - Garbage
Annex VI - Air Pollution
Amendments
Marpol Annex VI amendments according with MEPC 176(58)
Amended Regulations 12 concerns control and record keeping of Ozone Depleting
Substances.
Amended Regulation 14 concerns mandatory fuel oil change over procedures for vessels
entering or leaving SECA areas and FO sulphur limits.

- International Convention for Tonnage Measurement stabileste modul de calcul al tonajului brut
(GT) si net (NT) al navelor

- Convention about Crew Accommodation Aboard Ships (ILO) stabileste normele minimale de
confort si conditii de viata a echipajelor la bordul navei
ARHITECTURA NAVEI CAPITOLUL 4 PREGATIREA DATELOR PAG. 4-6


- International Rules for Preventing Collisions at Sea (COLREG) reprezinta un set de reguli de dotare
si comportament a navei in vederea sigurantei navigatiei si contine capitole despre:
cerinte de vizibilitate
manevre de intalnire si depasire
lumini, figuri, semnale sonore si luminoase

- The Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) contine un set de proceduri de siguranta,
echipamente si protocoale de comnicatii destinate a creste siguranta si de a usura salvarea navelor si
echipajelor aflate in dificultate

- The International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) contine un set de reguli si
masuri de intarire a securitatii navelor si a facilitatilor portuare.

- The International Code for Fire Safety Systems (FSS Code) contine standarde de constructie si
specificatii pentru protectia contra incendiilor reglementata de SOLAS

- International Code on Intact Stability contine cerintele de stabilitate intacta pentru majoritatea
tipurilor de nave

- Alte rezolutii IMO general aplicabile
ARHITECTURA NAVEI CAPITOLUL 4 PREGATIREA DATELOR PAG. 4-7


c) Aferent tipului de nava sunt reguli specifice de constructie si dotare a anumitor tipuri de nava
- Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes Carriage.
- IACS Unified requirements
- International Code for the Safe Carriage of Grain in Bulk;
- International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in
Bulk (IBC Code)
- Code Of Safety For Special Purpose Ships, (SPS Code)
- Code Of Safe Practice For Ships Carrying Timber Deck Cargoes
- etc.


d) Aferent zonei de navigatie - sunt reguli specifice de constructie si dotare a anvelor care naviga in
anumite zone geografice si cai navigabile
- USCG Rules and Regulations
- Panama Canal Regulations
- Suez Canal Regulations
- Directiva EC 96/98
- etc.


ARHITECTURA NAVEI CAPITOLUL 4 PREGATIREA DATELOR PAG. 4-8


Atribuirea simbolului de clasa:

Atentionare: elementele prezentate mai jos sunt specifice Societatii de Clasificare Bureau Veritas pentru
nave maritime. Pentru nave fluviale sau pentru alte Societati de Clasificare pot apare diferente, dar
principiile de atribuire a notatiei de clasa sunt aceleasi. Pentru mai multe detalii se va consulta sectiunea
CLASSIFICATION NOTATIONS din partea A (partea I) a Regulilor Societatii de Clasificare

Simbolul de clasa reprezinta o codificare a principalelor atribute de clasificare a navei.
Notaia de clasa da domeniul de aplicare n conformitate cu care clasa a navei a fost atribuita i se refer la
cerinele specifice din reguli care urmeaz s fie respectate. Notatiile de clasa sa refera si sunt atribuite n
funcie de tipul navei, conditiile de serviciu i navigaie a navei i in functie de alte criterii aditionale.

Tipurile de notatii de clasa atribuie navei se refera la:

- simbolul de clasificare
I nava este construita in conformitate cu regulile recunoscute iar inspectia de reinoire a clase se
face la maximum 5 ani
II nava este construita in conformitate alte reguli decat cele recunoscute, dar a fost gasita
acceptabila, iar inspectia de reinoire a clase se face la maximum 3 ani
ARHITECTURA NAVEI CAPITOLUL 4 PREGATIREA DATELOR PAG. 4-9


- marca de constructie: se atribuie partilor relevante ale navei (corp, masini, sisteme)
+ nava (partea relevanta) a fost construita sub regulile si sub supravegherea de Societatatii de
Clasificare
+ nava (partea relevanta) a fost construita sub regulile si sub supravegherea altei Societatati de
Clasificare membre IACS decat cea care atribuie clasa
nava (partea relevanta) nu a fost construita sub regulile si sub supravegherea de Societatatii de
Clasificare dar a fost acceptata in clasa

- notatia de serviciu:
defineste tipul navei: Ex: Bulk carrier; Container ship; Escort tug; Passenger ship, Yacht,
Barge, etc.
pot fi una sau mai multe notatii de serviciu atribuite aceleiasi nave: Ex: Salvage tug, Fire-
fighting ship
poate contine notatii aditionale: Ex: Bulk carrier BC-A sau Cargo ship, Fitted for Container
transportation
poate contine indicatii suplimentare: Ex: Bulk carrier BC-A (maximum cargo density 2.5
t/m3; holds 2, 4, 6 may be empty)
ARHITECTURA NAVEI CAPITOLUL 4 PREGATIREA DATELOR PAG. 4-10


- notatia de navigatie: indica limitari ale zonai de navigatie pentru care este destinata nava
unrestricted navigation pentru nave destinate operarii in orice zona si in orice perioada a
anului
summer zone sau tropical zone pentru nave desinate operarii in interiorul zonelor respective
asa cum sunt definite de ILLC
coastal area pentru nave limitate in operare pana la 20 Mm de tarm si maximum 6 ore de
navigatie pana la locul de refugiu
temporary unrestricted navigation pentru nave cu restrictii dar care pot naviga in afara acestor
zone pe perioade limitate in conditii favorabile de vreme si nu mai mult de 12 ore
pentru tipuri de nave se poate indica inaltimea semnificativa a valului pana la care pot naviga.
Ex: HSC-CAT coastal area: 2,5 m

- notatia de zona de operare (optional)
se aplica in principal navelor flotei de dragare si contine explicit limitari de zona de operare.
Ex: dredging within 15 miles from shore or within 20 miles from port, HS<2.5 m

- notatii aditionale (optional)
Notatiile aditionale exprima clasificarea unor echipamente sau calitati aditionale sau a unor
aranjamente specifice.
Ex: CLEANSHIP, GRABLOADING, ICE CLASS IC, SDS, etc.

ARHITECTURA NAVEI CAPITOLUL 4 PREGATIREA DATELOR PAG. 4-11

Calcule specifice

In aceasta etapa, utilizand metode si tehnici specifice de proiectare navala se efectueaza o serie de calcule
preliminare. Scopul acestor calcule este de a obtine cat mai multe informatii pe baza datelor initiale.

Pasii cei mai importanti sunt:

Obiectiv Metoda (selectie) Sursa (selectie)
Dimensiuni principale:
L,B,D,T
Coeficienti de forma
Analiza statistica
Analiza variationala
Metoda prototipului
Documentare
Proiectarea preliminara a navei (C)

Forma Generare parametrica
Transformare afina pe model
Transformari neliniare pe model
Proiectarea preliminara a navei (C)
Proiectarea formelor (C)
Programe de calcul specializare
Calcule hidrostatice Teoria Navei (C)
Calculul de bord liber Reguli, v. anexa C4-1 ILLC
Calculul de propulsie:
- rezistenta la inaintare
- dimensiuni propulsor
- putere motor
- raport de reductie
Proiectarea preliminara a navei (C)
Propulsia navei (C)
Masini si instalatii de propulsie (C)
Programe de calcul specializare
Alegere motor, reductor, elice Documentare echipamente
Dimensionarea carmei Statistic Manevrabilitatea navei (C)
(C) = curs de specialitate
ARHITECTURA NAVEI CAPITOLUL 4 PREGATIREA DATELOR PAG. 4-12


Obiectiv Metoda (selectie) Sursa (selectie)
Estimare putere generatoare

Statistic Documentare
Proiectarea preliminara a navei (C)
Capacitati rezerve

Din autonomie, viteza, putere totala Proiectarea preliminara a navei (C)
Documentare
Capacitati reziduuri

Reguli Proiectarea preliminara a navei (C)
MARPOL
Clasa
Capacitati marfa Dupa caz:
- volum magazii (tancuri)
- amplasare containere
Proiectarea preliminara a navei (C)
Documentare
Instalatii esantionaj preliminar
alegere echipamente

Reguli
Proiecte esemanatoare
Fise echipamente
Date statistice
Greutati esantionaj preliminar
greutati echipamente
greutati amenajari
greutati diverse
Reguli
Proiecte esemanatoare
Fise echipamente
Date statistice
Stabilitate si asieta Reguli
Teoria NaveiARHITECTURA NAVEI CAPITOLUL 4 PREGATIREA DATELOR PAG. 4-13

Desenele si fisele tehnice ale echipamentelor principale
In urma stabilirii caracteristicilor tehnice ale principalelor echipamente (pe baza calculelor preliminare) se va
efectua documentarea si se vor extrage datele tehnice de baza si desenele (sau schitele la scara) pentru cel
putin urmatoarele elemente:
- motor principal
- reductor
- diesel generatoare
- thrustere
- pompe principale, separatoare, alte echipamente majore in CM
- macarale de bord
- ancore, vinciuri de ancora
- vinciuri de manevra, role, babale, nari de ghidare
- barci si plute de salvare si serviciu (cu gruie si sisteme de lansare)

Colectarea informatiei se va face de pe internet, din reviste de specialitate, cataloage, baze de date,
documentatia de proiectare ale altor nave sau prin solicitare directa la furnizori.

Unele elemente care nu se constituie ca echipamente tip se vor desena individual urmand a fi asamblate
ulterior in planul general. Se pot exemplifica:
- elicea, carma,
- capace, tambuchiuri, guri de vizita, usi etanse, usi interioare, ferestre, hublouri
- guri de ventilatie, capete de aerisire
- elemente de mobilier, etc.ARHITECTURA NAVEI CAPITOLUL 4 PREGATIREA DATELOR PAG. 4-14


Initializarea elementelor grafice
- alegerea formatului de reprezentare
- alegerea scarii de reprezentare
- completarea indicatorului
- setarea si formatarea grosimilor de linii, dimensiunilor de caractere, cote, hasuri, etc.
- inscriptionarea caracteristicilor principale (care se cunosc)
- trasarea liniilor de referinta si a distantelor intercostale
- reprezentarea conturului navei in proiectiile verticala si orizontala
ARHITECTURA NAVEI CAPITOLUL 4 PREGATIREA DATELOR PAG. 4-15


Anexa C4-1 Calculul de bord liber

Nava: Chemichal tanker 4000 tdw

Reguli: RESOLUTION MSC.143(77), ADOPTION OF AMENDMENTS TO THE PROTOCOL OF 1988
RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966


Initial data
Dimensions
Length hull 109.617 m
Breadth moulded 13.500 m
Depth at side (moulded) 8.600 m
Deck plate thickness 12 mm

ARHITECTURA NAVEI CAPITOLUL 4 PREGATIREA DATELOR PAG. 4-16


Regulation 3
Draught at 0.85D 7.310 m
Fore perpendicular FR156
+453
= 105.903 m from FR0
Waterline length at 0.85D: 108.303 m
0.96 x Lwl 103.971 m
Rudder stock FR0
-300
= -0.300 m from FR 0
Length from rudder stock to FP 106.203 m
Length between perpendiculars 106.203 m
Amidship FR77
+700
= 52.802 m from FR0
Moulded depth 8.600 m
Depth for freeboard 8.612 m
Volume at 0.85D 9233.8 cum
Block coefficient 0.881
Freeboard deck main deck + raised deck in fore part from FR 143
Superstructure length 0

Regulation 27 Type B ship (high permeability of compartments in loaded condition)

Regulation 28 Tabular freeboard 1405.1 mm

Regulation 30 Correction for CB coefficient 1.1478
Basic freeboard 1405.1 x 1.1474 = 1613 mm
ARHITECTURA NAVEI CAPITOLUL 4 PREGATIREA DATELOR PAG. 4-17


Regulation 31 Correction for depth +336 mm

Regulation 38 Sheer + 356 mm

Minimum freeboard: 2305 mm

Assigned draught 5450 mm

Efective freeboard 3162 mm > 2305 mm

Regulation 39
Waterplane coefficient (forward) 0.907
Minimum bow height from waterline 4462 mm
Minimum bow height from BL 9912 mm
Effective bow height at FP 10053 mm > 9912 mm

Regulation 40
Displacement in salt water at summer load line 6840.4 t
TPC in salt water at summer load line 13.783 t/cm
Fresh water freeboard deduction 124 mm
Draft in fresh water 5.574 mm