Sunteți pe pagina 1din 82

UNIVERSITATEA DE TIINE AGRONOMICE I MEDICIN

VETERINAR BUCURETI
FACULTATEA DE HORTICULTUR
Departamentul e !n"#$#m%nt la D&'tan$#
Dr( Dan&ela RDUCU
MICROBIOLOGIE
)*++
0
CU,RINS
CA,ITOLUL +
I't-r&.ul m&.r-/&-l-0&e& ..... 3
1.1. nceputurile microbiologiei .. 3
1.2. Microbiologia modern .... 7
CA,ITOLUL )
M&.r-/&-l-0&a . 6
2.1. Definiia i obiectul de tudiu al microbiologiei ... 6
2.2. Definiia microorganimelor i principalele lor caracteritici ... 7
2.3. Di!i"iunile microbiologiei .... #
CA,ITOLUL 1
M&.r-/&-l-0&a '-lulu& ..... 10
3.1. Definiia i obiectul de tudiu al microbiologiei olului ... 10
3.2. Definiia microorganimelor olului i principalele lor caracteritici ...... 11
CA,ITOLUL 2
Te3n&.& m&.r-'.-p&.e 4-l-'&te 5n 'tu&ul m&.r--r0an&'mel-r &n '-l .... 13
$.1. %i!eluri de ober!aie &n microbiologia olului .. 13
$.2. 'ipuri de intrumente foloite &n tudiul micropopulaiei olului ... 1$
$.3. 'e(nici foloite pentru tudiul micropopulaiei olului ................... 17
CA,ITOLUL 6
M&.r--r0an&'mele &n '-l . 1)
*.1. Micropopulaia olului ..... 1)
*.2. Microflora olului .... 20
*.3. Microfauna olului ... 22
CA,ITOLUL 7
Al0ele 8& &at-meele .... 2$
6.1. +lgele din ol .... 2$
6.2. +lgele albatre ....... 2*
6.3. +lgele !er"i i diatomeele ..... 26
CA,ITOLUL 9
Ba.ter&&le .... 2#
#.1. ,acteriile care triec &n ol ..... 2#
#.2. -erinele bacteriilor fa de mediul de !ia ... 30
CA,ITOLUL :
A.t&n-m&.etele ... 33
#.1. +ctinomicetele care triec &n ol .... 33
#.2. -erinele actinomicetelor fa de mediul de !ia .. 3$
CA,ITOLUL ;
Fun0&& ..... 36
).1. .ungii care triec &n ol .. 36
).2. -erinele fungilor fa de mediul de !ia .. 37
1
CA,ITOLUL +*
,r-t-<-arele ........ 3)
10.1. /roto"oarele care triec &n ol ........ 3)
10.2. -erinele proto"oarelor fa de mediul de !ia ..... $0
CA,ITOLUL ++
S-lul 3a/&tat pentru m&.r--r0an&'me ...... 3#
11.1. -aracteriticile olului care influenea" de"!oltarea microorganimelor ..... 3#
11.2. -erinele microorganimelor fa de (abitatul lor ... $1
CA,ITOLUL +)
S-lul 3a/&tat e=trem pentru m&.r--r0an&'me ...... $$
12.1. 0olul ca (abitat e1trem pentru microorganime ...... $$
12.2. Mediile alcaline ca (abitate e1treme pentru microorganime .... $*
12.3. Mediile acide ca (abitate e1treme pentru microorganime .... $6
12.$. Mediile anaerobe ca (abitate e1treme pentru microorganime .. $7
CA,ITOLUL +1
Rela$&&le m&.r--r0an&'mel-r .u .elelalte -r0an&'me &n '-l ... *0
13.1. 2elaiile dintre microorganimele din ol ....... *0
13.2. 2elaiile microorganimelor cu celelalte organime din ol ... *2
CA,ITOLUL +2
M&.r--r0an&'mele 8& r##.&n&le plantel-r .... **
1$.1. 2elaiile dintre microorganime i plante ....... **
1$.2. Microorganimele care formea" nodo"iti pe rdcinile plantelor .. *7
1$.3. +gricultura microbiologic ........ *#
CA,ITOLUL +6
In4luen$a m&.r--r0an&'mel-r a'upra mater&e& -r0an&.e &n '-l ..... 60
1*.1. Definirea materiei organice din ol ......... 60
1*.2. .ormarea i caracteriticile materiei organice din ol ..... 62
1*.3. 'ipuri de materie organic pecific olului ... 63
1*.$. 3nfluena microorganimelor aupra materiei organice din ol .. 6*
CA,ITOLUL +7
,e-tr#'#tur&le /&-0ene 5nt%ln&te 5n '-l ...... 6#
16.1. Definiia pedotrturilor biogene ........
6#
16.2. /edotrturile biogene &nt4lnite &n ol ..... 6)
16.3. 3nfluena pedotrturilor biogene aupra microorganimelor ... 72
CA,ITOLUL +9
B&-&"er'&tatea 8& /&-'e.ur&tatea ... 7$
17.1. Definiia biodi!eritii ... 7$
17.2. -onceptul de biodi!eritate ..... 7*
17.3. ,iodi!eritatea olului .... 76
17.$. ,ioecuritatea ...... 77
BIBLIOGRAFIE .... 7)
2
3
CA,ITOLUL +
ISTORICUL MICROBIOLOGIEI
Cu"&nte .3e&e5 microbiologie6 microbiologia modern6 terili"are
O/&e.t&"e>
7 Cunoaterea istoriei microbiologiei
7 Cine este socotit printele microbiologiei
7 Cunoaterea istoriei microbiologiei moderne
7 Cunoaterea iniiatorului tehnicilor moderne de sterilizare
Re<umat
Din antic(itate e credea c e1it nite fpturi mici6 care puteau cau"a boli. -u toate acetea6
abia &n anul 16766 +ntonie !an 8eeu9en(oe: a decoperit6 cu a;utorul microcopului6
e1itena unor microorganime <bacteriile=6 pentru aceata fiind coniderat printele
microbiologiei. Decoperirea i tudiul ulterior al microorganimelor au fot poibile datorit
in!entrii microcopului. 3nfirmarea teoriei generaiei pontanee i acceptarea teoriei celulare
<au teoria germenilor= pune ba"ele microbiologiei moderne. /rin e1perimentele ale6 8oui
/ateur nu numai c a infirmat definiti! teoria generaie pontanee6 dar pune i ba"ele
te(nicilor moderne de terili"are.
+(+( !n.eputur&le m&.r-/&-l-0&e&
nceputurile microbiologiei pornec din antic(itate c4nd e credea c e1it nite fpturi mici6
care puteau cau"a boli. Din acet moti!6 &n unele "one mai de"!oltate <2oma6 >recia etc.=6
e1itau norme igienice foarte tricte.
?1itena organimelor microcopice a fot demontrat abia c4te!a milenii mai t4r"iu6
datorit in!entrii obiectului de tudiu al acetora6 repecti! microcopului.
Debutul microbiologiei ca tiin e leag de apariia6 &n anul 166*6 a lucrrii @MicrographiaA
cri de atronomul i fi"icianul engle" 2obert Boo:e <163* C 1703=. +ceta a fot primul
care a uinut e1itena microorganimelor.
+bia &n 16766 olande"ul Antonie van Leeuwenhoek <1632 C 1723= a decoperit cu a;utorul
microcopului6 primele microorganime <bacteriile= demontr4nd prin aceata e1itena lor.
Din acet moti! ete coniderat printele microbiologiei.
+ntonie Dan 8eeu9en(oe: ete coniderat6 &n mod tradiional6 unul dintre marii te(nicieni
care au contribuit la progreul tiinei6 deoarece a foloit cu acuratee microcopul &n tudiul
organimelor microcopice.
Mult mai t4r"iu6 &n anul 1#3*6 +gotino ,ai de 8odi <1773 C 1#*6= demontrea" c o boal
a !iermelui7de7mtae ete pro!ocat de un microorganim i anume o ciuperc microcopic
$
<fungi= denumit6 &n cintea lui6 Beauveria bassiana. +ceata a fot prima oar &n itoria
biologiei6 c4nd 7a demontrat c un microorganim poate pro!oca maladia altui organim. n
1#$$ el uine ideea c nu numai bolile inectelor unt pro!ocate de microorganime6 ci i
bolile de care ufer oamenii.
+()( M&.r-/&-l-0&a m-ern#
Microbiologia modern a aprut odat cu infirmarea teoriei generaiei spontanee i
acceptarea teoriei celulare <au teoria germenilor=.
Dei aceat teorie mai fuee propu anterior6 Louis Pasteur <1#22 C 1#)*= are meritul de a
fi reuit6 &n 1#626 do!edeac6 printr7o erie de tete riguroae6 c fermentaia nu apare
pontan6 ci ete produ de microorganimele care e de"!olt &n mediile bogate &n nutrieni6
&n urma e1punerii acetora la aer. /ateur a artat c fermentaia poate fi pre!enit dac aerul
care a;unge la mediul de cultur ete trecut printr7un filtru au printr7un tub lung inut &n
flacr. /rin acete e1perimente6 /ateur nu numai c a infirmat definiti! teoria generaiei
pontanee6 dar a i pus bazele tehnicilor moderne de sterilizare.
n 1##$6 medicul german 2obert Eoc( <1#$3 C 1)10= public lucrarea a @Postulatele lui
KochA6 o lucrare foarte important pentru microbiologie.

!ntre/#r&>
1. -ine ete coniderat printele microbiologieiF
2. -ine a decoperit microcopulF
3. -4nd a aprut microbiologia modernF
$. -ine a pu ba"ele te(nicilor moderne de terili"areF
B&/l&-0ra4&e>
Chiri C.6 1)7$. ?copedologie cu ba"e de pedologie general. ?ditura -ere6 ,ucureti5 $$#
pp.
Eliade Gh., Ghinea L., te!anic Gh.6 1)7$. Microbiologia olului. ,a"ele biologice ale
agrote(nicii. ?ditura -?2?06 ,ucureti5 33# pp.
Papacostea P., 1)76. ,iologia olului. ?ditura Gtiinific i ?nciclopedic6 ,ucureti5 272 pp.
"arnea G.6 1))$. 'ratat de microbiologie general. Dol D6 ?ditura +cademiei 2om4ne5 107#
pp.
*
CA,ITOLUL )
MICROBIOLOGIA
Cu"&nte .3e&e5 microbiologie6 microorganime6 procariote6 eucariote
O/&e.t&"e>
7 #e!iniia microbiologiei i microorganismelor
7 Cunoaterea obiectului de studiu al microbiologiei
7 Cunoaterea di$iziunilor microbiologiei
Re<umat
Microbiologia ete o ramur a biologiei care e ocup cu tudiul microorganimelor. +cetea
unt organime prea mici pentru a fi ober!ate cu oc(iul liber6 fiind !i"ibile doar la microcop.
Microbiologia tudia6 la &nceputurile ale6 doar efectele microorganimelor aupra fiinelor
umane. n timp6 obiectul u de tudiu 7a di!erificat foarte mult6 atfel c &n pre"ent6
microbiologia cuprinde mai multe di!i"iuni corepun"toare mai multor domenii de tudiu
<di!i"ate dup diferite criterii=.
)(+( De4&n&$&a 8& -/&e.tul e 'tu&u al m&.r-/&-l-0&e&
Microbiologia este o ramur a biologiei, care se ocup cu studiul microorganismelor,
respecti$ cu !orma, structura i acti$itatea !iziologic a acestora, precum i cu in!luena lor
asupra oamenilor i altor organisme.
%umele de microbiologie !ine de la grececul micros care &nemn mic6 bios care &nemn
!ia i logos care &nemn tiin6 termenul de microbiologie &nemn4nd tiina despre
organismele cu dimensiuni mici. n conclu"ie6 microbiologia tudia" formele de !ia i
organimele care unt prea mici pentru a fi ober!ate cu oc(iul liber6 ele fiind !i"ibile doar cu
a;utorul microcopului.
8a &nceputurile ale6 microbiologia tudia numai efectele patogene ale microorganimelor
aupra fiinelor umane. Din acet moti!6 microorganimele mai unt denumite i microbi6
nume deri!4nd de la cu!4ntul @microbA6 introdu de 0edillot &n anul 1#7#. +cet termen e
refer &n6 cu precdere6 la microorganimele patogene.
n ultimele decenii6 paleta de tudiu a microbiologiei 7a lrgit6 iar &n pre"ent aceata cuprinde
i genetica6 bioc(imia i fi"iologia microorganimelor.
)()( De4&n&$&a m&.r--r0an&'mel-r 8& pr&n.&palele l-r .ara.ter&'t&.&
Microorganismele sunt organisme cu dimensiuni !oarte mici, microscopice %$izibile doar la
microscop&, de obicei unicelulare. Ele reprezint un grup e'trem de eterogen de organisme i
deosebit de important pentru bios!er.
6
%oiunea de microorganim nu are emnificaie ta1onomic6 deoarece reunete un grup foarte
!at6 eterogen de organime diferite ca po"iie itematic6 dar care pre"int o erie de
caractere comune5
7 +u dimeniuni microcopice6 dimeniunile lor e e1prim &n H <microni=
=
6 iar cele ale
organitelor lor &n nm
I=
<10
7)
m= au c(iar &n J <KngtrLm=
II =
<10
710
m=.
7 /re"int organi"are predominant unicelular. -(iar dac unele microorganime
formea" aociaii pluricelulare6 acetea nu pre"int difereniere celular pentru a
forma euturi i organe6 iar o celul i"olat din acete aociaii &i ptrea"
!iabilitatea6 crete6 e di!ide i reface aociaia.
7 0tructura lor intern ete &n general impl.
?terogenitatea microorganimelor ete definit printr7o erie de caracteritici5
po"iia itematic diferitM
acti!itatea biologic di!erM
morfologia i tructura intern a diferitelor grupe de microorganime unt di!ere.
Microorganimele e deoebec &ntre ele printr7o erie de caracteritici6 dintre care cea mai
important ete tructura nucleului celular <Narnea6 1)70=.
+ceat caracteritic &mparte microorganimele &n dou categorii mari5
microorganisme procariote, respecti$ cu celule de tip procariotM
microorganisme eucariote, respecti$ cu celule de tip eucariot.
Microorganimele care au celule de tip procariot <au microorganismele procariote= unt
organime unicelulare care e caracteri"ea" prin pre"ena unui nucleu fr form
caracteritic6 lipit de membran nuclear6 tructura celular fiind relati! nedifereniat i
care poed 1 ingur cromo"om circular.
n categoria microorganismelor procariote intr5
?ubacteriile <bacteriile ade!rate=.
-ianobacteriile <bacteriile albatre7!er"i au algele albatre7!er"i=.
+ctinomicetele <bacteriile filamentoae6 cu organi"are de tip micelian=.
+r(ebacteriile <microorganime foarte aemntoare din punct de !edere
morfologic i tructural cu bacteriile ade!rate6 care e gec &n medii de !ia
!ariate i corepund bacteriilor e1tremofile=.
+lgele albatre.
Microorganimele care au celule de tip eucariot <au microorganismele eucariote= unt
organime unicelulare care e caracteri"ea" prin pre"ena unui nucleu cu membran nuclear
<care &l epar de citoplam= i un numr de cromo"omi mai mare de 1.
I
= H O unitate de mur pentru lungime6 egal cu o milionime dintr7un metru5 1 H O 10
73
mm O 10
7$
cm O 10
76

m.
I
= 1 nm O 10
7)
m.
I
= 1 J <KngtrLm= O 10
710
m O 061 nm O 060001PQm.
7
n categoria microorganismelor eucariote intr5
.ungii microcopici6 care includ5
mucegaiurile <fungii filamentoi=M
le!urile <dro;diile=.
+lgele microcopice uperioare <algele !er"i i diatomeele=.
/roto"oarele.
Diruii care nu unt claificai ca organime !ii6 unt tudiai tot &n cadrul microbiologiei.
-elula procariot ete mai impl6 &n timp ce celula eucariot ete comple1 citoplama
pre"ent4nd numeroae diferenieri ub form de organite celulare6 ca de e1emplu !acuolele6
mitocondrii etc. -elula eucariot ete unitatea de tructur nu numai a tuturor celulelor
algelor6 fungilor6 dar i a plantelor !aculare i animalelor.
Diferena dintre pr-.ar&-t i eu.ar&-t repre"int cea mai mare dicontinuitate e!oluti!
pre"ent &n lumea !ie6 deoarece &ntre cele dou tipuri nu e cunoc tructuri intermediare.
)(1( D&"&<&un&le m&.r-/&-l-0&e&
Microbiologia ete un termen larg care include mai multe ramuri6 ca de e1emplu !irologie6
micologie6 para"itologie6 bacteriologie etc.
Microbiologia cuprinde mai multe di!i"iuni care corepund diferitelor domenii de tudiu
di!i"ate dup diferite criterii6 dup cum urmea"5
criterii taxonomice <bacteriologia6 !irologia6 algologia6 micologia6 proto"oologia=M
criterii funcionale <fi"iologia6 bioc(imia6 ecologia6 genetica microorganimelor=M
criterii legate de mediul n care se dezvolt microorganismele <microbiologia olului6
(idromicrobiologia6 geomicrobiologia=M
criterii legate de aplicaiile practice ale diferitelor categorii de microorganisme
<microbiologia indutrial6 medical6 biote(nologia=.
/rincipalele di!i"iuni ale microbiologiei legate de tiinele pm4ntului unt5
M&.r-/&-l-0&a '-lulu& 7 care tudia" anamblul microorganimelor din ol.
H&r-m&.r-/&-l-0&a 7 care tudia" microorganimele din mediile ac!atice i rolul lor &n
lanurile trofice.
Ge-m&.r-/&-l-0&a 7 care tudia"6 &n principal6 microbiologia petrolului6 repecti! rolul
microorganimelor &n gene"a petrolului i a "cmintelor minerale6 poibilitatea
utili"rii acetora &n e1ploatarea6 biodegradarea au recuperarea petrolului i
"cmintelor. /rin aceata geomicrobiologia are un pronunat caracter utilitar.
!ntre/#r&>
#
1. -e ete microbiologiaF
2. + cui ramur ete microbiologiaF
3. -are ete obiectul de tudiu al microbiologieiF
$. -e unt microorganimeleF
*. -are unt criteriile de di!i"iune ale microbiologieiF
6. -are unt di!i"iunile microbiologiei legate de tiinele pm4ntuluiF
B&/l&-0ra4&e
Chiri C.6 1)7$. ?copedologie cu ba"e de pedologie general. ?ditura -ere6 ,ucureti5 $$#
pp.
Conea (na, )intil *rina, Canarache (.6 1)77. Dicionar de tiina olului. ?ditura Gtiinific
i ?nciclopedic6 ,ucureti5 671 pp.
Eliade Gh., Ghinea L., te!anic Gh.6 1)7$. Microbiologia olului. ,a"ele biologice ale
agrote(nicii. ?ditura -?2?06 ,ucureti5 33# pp.
Papacostea P., 1)76. ,iologia olului. ?ditura Gtiinific i ?nciclopedic6 ,ucureti5 272 pp.
"arnea G.6 1))$. 'ratat de microbiologie general. Dol D6 ?ditura +cademiei 2om4ne5 107#
pp.
)

CA,ITOLUL 1
MICROBIOLOGIA SOLULUI
Cu"&nte .3e&e5 microbiologia olului6 microorganimele olului6
O/&e.t&"e>
7 Cunoaterea obiectului de studiu al microbiologiei solului
7 Cunoaterea microorganismelor care triesc +n sol
7 Cunoaterea di$iziunilor microbiologiei solului
Re<umat
Microbiologia olului tudia" anamblul microorganimelor din ol6 rolul lor &n fertilitatea
acetuia i &n circuitul elementelor biogene &n natur6 precum i interaciunile dintre acete
microorganime i plante. Rbiectul de tudiu al microbiologiei olului &l contituie biologia
microorganimelor care triec &n6 au la uprafaa olului6 mai preci forma6 tructura i
acti!itatea fi"iologic a acetora. Microorganimele olului unt organime unicelulare
microcopice. ?le e &mparte6 la fel ca toate celelalte microorganime6 &n dou categorii mari6
deoebite prin tructura nucleului celular5 microorganisme procariote i microorganisme
eucariote.
n concepie actual6 modern6 microbiologia olului repre"int o integrare a microbiologie cu
conceptele pedologiei6 c(imie6 bioc(imiei6 fi"icii olului i ecologie &n copul &nelegerii
funciilor microorganimelor &n mediul repre"entat prin ol.
1(+( De4&n&$&a 8& -/&e.tul e 'tu&u al m&.r-/&-l-0&e& '-lulu&
Microbiologia solului este o ramur a biologiei care studiaz ansamblul microorganismelor
din sol, rolul lor +n !ertilitatea solului i +n circuitul elementelor biogene +n natur, precum i
interaciunile dintre aceste microorganisme i plantele superioare.
Microbiologia olului tudia" microbiota care locuiete &n ol i proceele pe care aceata le
media"6 olul fiind un mediu comple16 coloni"at de o imen di!eritate de microorganime.
Rbiectul de tudiu al microbiologiei olului ete biologia microorganimelor care triec &n6
au la uprafaa olului5 forma6 tructura i acti!itatea fi"iologic a acetora.
0tudiile microbiologiei olului e concentrea" aupra bacteriilor6 actinomicetelor6 ciupercilor6
proto"oarelor i !iruilor din ol6 dar i aupra unor ubiecte tradiionale care includ
nemato"ii6 acarienii6 precum i alte microartropode. +cete organime6 denumite colecti!
biota solului6 funcionea" &ntr7un ecoitem ubteran &n care gec diferite ure de (ran.
n concepie actual6 modern6 microbiologia olului6 repre"int o integrare a microbiologie
cu conceptele pedologiei6 c(imie6 bioc(imiei6 fi"icii olului i ecologie &n copul &nelegerii
funciilor microorganimelor &n mediul repre"entat prin ol.
10
1()( De4&n&$&a m&.r--r0an&'mel-r '-lulu& 8& pr&n.&palele l-r .ara.ter&'t&.&
Microorganismele sunt organisme cu dimensiuni !oarte mici, microscopice %$izibile doar la
microscop&, de obicei unicelulare. Ele reprezint un grup e'trem de eterogen de organisme i
deosebit de important pentru bios!er.
Microorganimele care triec &n ol e &mparte6 la fel ca toate celelalte microorganime6 &n
dou categorii mari6 care e deoebec prin tructura nucleului celular5
microorganisme procariote, respecti$ cu celule de tip procariotM
microorganisme eucariote, respecti$ cu celule de tip eucariot.
Microorganimele din ol aparin at4t regnului vegetal c4t i regnului animal <?liade i
colab.6 1)7$=.
Microorganimele care aparin regnului vegetal unt repre"entate prin5 alge! diatomee!
bacterii! actinomicete! fungi <ciuperci microcopice=6 iar microorganimele care aparin
regnului animal unt repre"entate prin5 protozoare.
Microorganimele din ol formea" micropopulaia solului(
!ntre/#r&>
1. -e ete microbiologia oluluiF
2. -are ete obiectul de tudiu al microbiologiei oluluiF
3. -e unt microorganimele care triec &n olF
$. -are unt criteriile dup care e &mpart microorganimele din olF
B&/l&-0ra4&e
Chiri C.6 1)7$. ?copedologie cu ba"e de pedologie general. ?ditura -ere6 ,ucureti5 $$#
pp.
Conea (na, )intil *rina, Canarache (.6 1)77. Dicionar de tiina olului. ?ditura Gtiinific
i ?nciclopedic6 ,ucureti5 671 pp.
Eliade Gh., Ghinea L., te!anic Gh.6 1)7$. Microbiologia olului. ,a"ele biologice ale
agrote(nicii. ?ditura -?2?06 ,ucureti5 33# pp.
,ait C., 2003. 0edimentologie i micromorfologie. +plicaii &n ar(eologie. Mu"eul naional
de 3torie a 2om4niei6 ,iblioteca Mu"eului %aional6 eria cercetri pluridiciplinare6 3D.
?ditura -etatea de 0caun6 ,ucureti5 11$ pp.
Papacostea P., 1)76. ,iologia olului. ?ditura Gtiinific i ?nciclopedic6 ,ucureti5 272 pp.
"arnea G.6 1))$. 'ratat de microbiologie general. Dol D6 ?ditura +cademiei 2om4ne5 107#
pp.
11
CA,ITOLUL 2
TEHNICILE MICROSCO,ICE FOLOSITE !N STUDIUL
MICROORGANISMELOR DIN SOL
Cu"&nte .3e&e5 microcop optic6 lumin polari"at6 microcop electronic
O/&e.t&"e>
7 Cunoaterea instrumentelor optice !olosite +n studiul microorganismelor din
sol
7 Cunoaterea di!eritelor grade de mrire ale instrumentelor optice
7 Care sunt tipurile de microorganisme care pot !i obser$ate cu a-utorul
instrumentelor optice
Re<umat
Rrice tudiu microcopic al olului trebuie integrat &ntr7o cercetare itematic i comple1
care pornete de la caracteriticile peia;ului tudiate &n teren i continu cu caracteriticile
microorganimelor i (abitatele acetora6 pue &n e!iden cu a;utorul te(nicilor microcopice.
3ntrumentele optice foloite &n tudiul micropopulaiei olului unt <&n ordinea puterii de
mrire=5 lupa binocular6 documatorul6 microcopul optic6 microcopul electronic. +u fot
pue la punct te(nici de colorare a microorganimelor din ol6 pentru a putea fi tudiate mai
bine morfologia lor6 locali"area &n cadrul olului <&n interiorul elementelor tructurale6 &n pori6
pe returile !egetale etc.=. -u a;utorul intrumentelor optice pot fi ober!ate toate tipurile de
microorganime. -u a;utorul microcopului optic au fot ober!ate frec!ent6 &n preparatele
microcopice efectuate din probe de ol6 miceliile fungilor6 diatomeele6 actinomicetele.
,acteriile care unt prea mici pentru a fi ober!ate cu a;utorul microcopului optic6 pot fi
ober!ate cu microcopul electronic <0?M=.
2(+( N&"elur& e -/'er"a$&e 5n m&.r-/&-l-0&a '-lulu&
Rrice tudiu microcopic al olului trebuie integrat &ntr7o cercetare itematic i comple16
fiind abolut necear o abordare pa cu pa6 &ncep4nd din teren i continu4nd &n laborator cu
<ober!aiile la binocular6 microcop i termin4nd cu te(nicile ultramicrocopice=.
+ceata deoarece un tudiu microcopic al olului nu poate fi efectuat i"olat6 ci trebuie
urme"e o ucceiune de etape care debutea" cu tudiul pedopeia;ului &n care 7a format i a
e!oluat olul repecti!6 ca mediu de !ia al microorganimelor. /ot fi c(iate atfel6 mai
multe etape de tudiu care urmea" ni!eluri diferite de ober!aie5
12
+? n&"elul pe&'a@ulu&5 ober!aii &n teren ale &n!eliului de ol de7a
lungul unor tra!ere. 8a acet ni!el e face legtura &ntre e!oluia
peia;ului i profilul de ol. /e ba"a acetor ober!aii e amplaea"
profilul de ol.
)? n&"elul ma.r-'.-p&.5 decrierea pr-4&lulu& e '-l. ncadrarea lui &n
peia; i &nelegerea influenei factorilor locali6 aupra e!oluiei profilului
de ol i a calitii condiiilor micropopulaiei olului.
1? n&"elul me<-'.-p&.5 tudiul olului &n eciuni ubiri <20730 m= cu
a;utorul lupe& /&n-.ulare <mriri de 17$ S= i cu a;utorul -.umat-rulu&
<mrire )720 S=. 0e face trecerea de la ni!elul macro7 al profilului de ol6
la ni!elul microcopic. 8a acet ni!el e pot tudia <micro=(abitatele
microorganimelor.
2? n&"elul m&.r-'.-p&.5 tudiul cu a;utorul m&.r-'.-pulu& -pt&.5 la acet
ni!el e pot tudia filamentele i porii fungilor.
6? n&"elul nan-'.-p&.5 tudiul olului &n eciuni ultrafine de ol cu
a;utorul TEM <microcopul electronic cu tranmiie=. 8a acet ni!el e
tudia" fragmentele fungice6 filmele bacteriene6 detalii ale morfologiei
lor6 (abitatele etc.
7? n&"elul 'u/nan-'.-p&. Aan0'tr-m?5 !i"uali"area cu TEM a
microorganimele care formea" filme pe mineralele argiloae au
returile !egetale6 pe peliculele argiloilu!iale etc.
Legend5 > Ogranule minerale de c(eletM D O goluriM 1 O feldpatM 2 O nodul feri7manganicM 3 O
pelicule argiloilu!iale.
2()( T&pur& e &n'trumente 4-l-'&te 5n 'tu&ul m&.r-p-pula$&e& '-lulu&
'e(nicile de ober!aie unt foarte importante. 0tudiul microcopic permite e1aminarea
probelor de ol &n dou tadii uccei!e5
1= e1aminarea materialului de ol nederan;at6 &n ruptur proaptM
2= e1aminarea eciunilor ubiri de ol6 de 20 C 30 Hm groime6 preparate din probe de
ol nederan;at.
-u oc(iul liber6 e pot ober!a obiecte care au un diametru mai mare de +** B )** Cm.
"ipuri de instrumente folosite n studiul micropopulaiei solului# posibiliti i limite
+? $xaminarea materialului de sol nederan%at! n ruptur proaspt! e reali"ea" cu
a;utorul5
Lupe& /&n-.ulare <&n lumin reflectat au tranmi= 7 mriri de 1 7 $ S <cu o
putere de re"oluie &n ;ur de 20 m=.
M&.r-'.-pulu& ele.tr-n&. .u /ale&a@ <SEM D canning electron microcope=6
neceit4nd o pregtire prealabil a probelor prin aplicarea unui trat <bun
13
conductor= de carbon au aur. Mrirea teoretic p4n la care e poate a;unge ete de
1$0.000 S <dar &n practic e pornete de la mriri de 1.000 7 2.000 S i e a;unge la
mriri de 30.000 7 $0.000 S=.
)? $xaminarea seciunilor subiri de sol <de 20 7 30 m groime=6 preparate din probe de ol
nederan;at <&n ae"are natural=6 e reali"ea" cu a;utorul 5
D-.umat-rulu&>
7 mrire 20 SM
7 lumin tranmi natural i polari"at.
M&.r-'.-pulu& -pt&.>
7 poate merge p4n la mriri de *00 S <cu a;utorul lui e pot face ober!aii ale
obiectelor care au p4n la 06*2 m fr imeria obiecti!ului &n ulei i 063 m cu
imeria acetuia &n ulei=M
7 e lucrea" at4t &n lumin tranmi natural i polari"at c4t i &n lumin reflectatM
7 e utili"ea" eciuni de ol acoperite cu o lamel de ticl i eciuni neacoperiteM
7 e pot face tudii ale microorganimelor fluorecente cu a;utorul lupei cu
fluorecen <montat la microcopul optic=.
M&.r-'.-pulu& ele.tr-n&. <TEM B tran''m&t&-n ele.tr-n m&.r-'.-pe= >
7 are o putere de re"oluie de 10 +ngtrLmi
T=
<06001 m=M
7 e utili"ea" eciuni de ol neacoperiteM
7 probele unt e1pue unui bombardament cu un facicul de electroni de energie
&nalt.
Principii de funcionare a microscoapelor electronice i microsondelor
3n!etigaiile morfologice i c(imice ale fragmentelor de ol pot fi reali"ate cu un numr de
te(nici care implic foloirea microcoapelor electronice6 ale cror te(nici de lucru e ba"ea"
pe e1punerea probei unui bombardament cu electroni de energie &nalt. .acicolul de electroni
poate fi fi16 ca &n ca"ul microcopului electronic cu tranmiie <'?M= au poate fi mobil6
upu unui baleia;6 ca &n ca"ul microcopului electronic cu baleia; <0?M=.
+cet tip de microcop are un Utun cu electroniU care emite un 4a'.&.-l e ele.tr-n& ce lo!ete
obiectul de tudiat. 0ub impactul electronilor primari6 obiectul tudiat tranmite i emite
di!ere tipuri de electroni6 dar &n mod egal i radiaii care pot fi captate de un detector adaptat
&n acet cop. ?lectronii pot fi utili"ai pentru caracteri"area obiectului de tudiat din punct de
!edere c(imic6 critalografic i electronic. Dup ordinea importanei acetia unt <F&0( )=5
7 ele.tr-n& retr-&4u<a$& care dau6 dup detectare6 o imagine &n care ni!elurile de gri
corepund naturii elementelor pre"ente &n obiectul de tudiatM
- ele.tr-n& 'e.unar& detectai ub forma unui curent electronic care ete tranformat &ntr7o
imagine !i"ibil pe un ecran catodic6 imagine care repre"int morfologia uperficial a
obiectului tudiatM
7 ele.tr-n& Au0er furni"ea" o imagine comparabil cu cea dat de electronii retrodifu"ai.
7 .at--lum&n&'.en$# care6 ub impactul electronilor6 corepunde unei emiii de fotoni &n
ultra!iolet <!i"ibil= i infrarouM aceat radiaie permite o microcaracteri"are a obiectelor
luminecenteM
7 ra<e E emie de toate elementele pre"ente &n obiectM tiind c lungimea lor de und ete
pecific pentru fiecare dintre elementele pre"ente &n obiectul tudiat6 ete poibil de reali"at o
microanali" elementar a obiectului.
T
= 1 J <KngtrLm= O 10
710
m O 061 nm O 060001PQm.
1$
F&0( )( Diagram c(ematic a tipurilor de interaciune &ntre faciculele de electroni i
obiectul de tudiat <dup Fe-r-44 et C-urtFG +;;)=.
+plicarea mai multor te(nici au1iliare6 cum ar fi microcopia &n lumin reflectat6 incident6
fa"a de contrat6 V.D. i fluorecen albatr ar putea mri enorm calitatea i cantitatea
informaiei obinute prin intermediul te(nicilor microcopice <St--p'G +;:7=.
"ehnici de marcare cu a%utorul diferiilor colorani
-olorarea microc(imic ete foarte util &n determinarea diferitelor elemente care e gec
ub diferite forme &n ol <(abitatul microorganimelor=. De e1emplu6 o1i"ii liberi de .e pot fi
rapid colorai &n albatru dec(i cu a;utorul ferocianurii de potaiu6 iar +l poate fi colorat
electi! &n rou cu a;utorul ali"arinei 0.
'ot atfel6 pot fi foloite te(nici de colorare a microorganimelor din ol6 pentru a fi tudiate
cu mai mult uurin. 2ecent un progre important a fot &nregitrat &n identificarea materiei
organice !ii din eciunile ubiri de ol printr7o combinare a procedeului de colorare cu
tudiul &n lumin fluorecent.
2(1( Te3n&.& 4-l-'&te pentru 'tu&ul m&.r-p-pula$&e& '-lulu&
-u a;utorul intrumentelor optice pot fi ober!ate toate tipurile de microorganime.
Microcopul optic ete frec!ent foloit pentru tudiul fungilor6 diatomeelor6 actinomicetelor &n
preparatele microcopice efectuate din probe de ol.
,acteriile unt prea mici pentru a fi ober!ate &n eciunile ubiri cu a;utorul microcopului
optic6 pot fi ober!ate &n6 cu a;utorul microcopului electronic <0?M=. -el mai adeea
acetea unt &ndeprtate din ol6 culti!ate i colorate. 2ecent6 au putut fi colorate coloniile de
bacterii in situ6 &n preparatele microcopice. -u a;utorul microcopului electronic <0?M= &n6
ete poibil e1aminarea indi!idual a bacteriilor din ol.
1*
FASCICUL DE ELECTRONI
CATODOLUMINISCEN
RAHE E
ELECTRONI
RETRODIFUHAI
ELECTRONI
SECUNDARI
ELECTRONI
AUGER
ELECTRONI TRANSMII
?te de dorit ca &n aceat direcie fie fcute mai multe progree6 deoarece ete imperati!
decoperirea locaiei bacteriilor &n oluri i &nelegerea cerinelor acetora fa de mediu.
De e1emplu6 &ndeprtarea ec!enial a bacteriilor din diferite puncte ale agregatelor de ol
<dinpre e1terior pre centrul lor= a e!ideniat faptul c rata metabolimului diferitelor bacterii
e diminuea" cu creterea ditanei de la uprafa agregatelor.
.oloirea marcatorilor fluoreceni i a bacteriile bioluminicente pot furni"a informaii
!aloroae depre locali"area lor &n ol.
+lgele abund &n multe oluri6 at4t ca organime cu corpul moale c4t i ca diatomee cu
e1oc(elet ilicio. Diatomeele unt mai re"itente la operaiunile de pregtire a probelor de
ol pentru ober!aiile microcopice datorit c(eletului ilicio relati! re"itent. n c(imb6
recunoaterea tipurilor de alge cu corp moale ete o operaiune dificil at4t &n tudiul cu
a;utorul microcopului optic c4t i &n cel cu microcopul electronic6 deoarece atunci c4nd olul
ete ucat &nainte de impregnare6 algele e de(idratea". -u toate acetea6 &n unele probe de
turbe ele au fot mai bine coner!ate.
!ntre/#r&>
1. -are unt principalele intrumente optice foloite &n tudiul microorganimelor din olF
2. -are unt gradele de mrire ale intrumentelor opticeF
3. -e tipuri de microorganime pot fi ober!ate cu intrumentele opticeF
B&/l&-0ra4&e
Conea (na, )intil *rina, Canarache (.6 1)77. Dicionar de tiina olului. ?ditura Gtiinific
i ?nciclopedic6 ,ucureti5 671 pp.
Eliade Gh., Ghinea L., te!anic Gh.6 1)7$. Microbiologia olului. ,a"ele biologice ale
agrote(nicii. ?ditura -?2?06 ,ucureti5 33# pp.
,ait C., 2003. 0edimentologie i micromorfologie. +plicaii &n ar(eologie. Mu"eul naional
de 3torie a 2om4niei6 ,iblioteca Mu"eului %aional6 eria cercetri pluridiciplinare6 3D.
?ditura -etatea de 0caun6 ,ucureti5 11$ pp.
16
CA,ITOLUL 6
MICROORGANISMELE DIN SOL
Cu"&nte .3e&e5 micropopulaia olului6 microflora olului6 microfauna olului
O/&e.t&"e>
7 Cunoaterea micropopulaiei solului
7 Care sunt reprezentanii micropopulaiei solului
7 Cunoaterea micro!lorei solului
7 Cunoaterea micro!aunei solului
Re<umat
Vna dintre trturile principale ale olului6 pentru care aceta ete ocotit @un corp !iuA ete
aceea c fa!ori"ea" de"!oltarea imultan a unui numr imen de microorganime <milioane
de celule bacteriene au ute de tipuri de micelii de fungi per gram de ol=.
Microorganimele care populea" olul formea" micropopulaia olului. +ceata cuprinde
microflora olului6 repre"entat prin microorganime care aparin regnului !egetal <alge6
bacterii6 actinomicete6 fungi= i microfauna olului6 care aparine regnului animal <a!4nd ca
repre"entani proto"oarele=.
6(+( M&.r-p-pula$&a '-lulu&
Vna dintre trturile principale ale olului6 pentru care aceta ete ocotit @un corp !iuA ete
aceea c fa!ori"ea" de"!oltarea imultan a unui numr imen de organime.
De e1emplu6 &ntr7un gram de ol6 pot fi gite milioane de celule bacteriene au ute de tipuri
de micelii de fungi.
Microorganimele care populea" olul unt &ncadrate &n 6 grupe care e deoebec prin
caracteritici morfologice i fi"iologice5
+( +lgele albatre. 2( +lgele uperioare <algele !er"i i diatomeele=.
)( ,acteriile. 6( .ungii.
1( +ctinomicetele. 7( /roto"oarele.
8a acetea e adaug i viruii. Lichenii unt6 la r4ndul lor6 tudiai &n cadrul microbiologiei
olului deoarece unt contituii dintr7un ametec de fungi i alge.
Microorganimele care populea" olul formea" micropopulaia solului i aparin <?liade i
colab.6 1)7$=5
7 regnului $egetal <microflora solului= a!4nd ca repre"entani algele6 bacteriile6
actinomicetele6 fungii <ciupercile microcopice=M
17
7 regnului animal <microfauna solului= a!4nd ca repre"entani proto"oarele.
Micropopulaia solului este de!init ca !iind parte a populaiei solului care este constituit
din reprezentanii microscopici ai regnului $egetal %micro!lora& i ai regnului animal
%micro!auna&.
'oate organimele din ol au nie ecologice i funcii pecifice6 fiecare dintre ele contribuind
la acti!itatea biologic global a pedopeia;ului &n care e de"!olt.
n ceea ce pri!ete locali"area microorganimelor &n ol6 nu e poate !orbi de o ditribuie
uniform au randomi"at a lor6 deoarece acetea apar concentrate &n anumite "one &n care
pB7ul6 potenialul apei i concentraia de o1igen unt fa!orabile de"!oltrii lor i &n apropierea
urelor de (ran.
6()( M&.r-4l-ra '-lulu&
Micro!lora solului este de!init ca !iind parte a populaiei solului atribuit mai mult sau mai
puin con$enional regnului $egetal, !ormat din organisme care nu pot !i obser$ate +n mod
clar !r a-utorul microscopului.
2epre"entaii principali ai microflorei olului unt algele6 bacteriile6 actinomicetele6 fungii6 la
care e adaug cianobacteriile6 !iruii6 lic(enii i micomicetele.
Microflora contituie elementul cel mai important pentru !iaa din ol6 deoarece are numeroi
repre"entani care unt capabili decompun aproape orice tip de contitueni organici.
3mportana microflorei olului ete ilutrat prin numrul i biomaa lor <Ta/( )=. n plu6
grupurile unt foarte di!ere6 atfel &nc4t grupuri largi de diferite organime pot media un
numr aproape infinit de tranformri bioc(imice.
.abelul /
E't&mare relat&"# a a/unen$e& m&.r--r0an&'mel-r '-lulu&
<dup /epper i colab.6 1))2=
M&.r--r0an&'me
Num#r
Aper 0ram e '-l?
B&-ma'a &n <-na ra&.ular#
AI0 3a
D+
?
Ba.ter&& +*
:
6**
A.t&n-m&.ete +*
9
6**
Fun0& +*
7
+6**
n acete tranformri bioc(imice bacteriile i fungii au un rol important.
/apacotea <1)76= ublinia" faptul c at4t bacteriile c4t i fungii unt capabile de
decompunerea materiei organice i6 prin aceata6 de eliberarea de nutrieni6 dar unt implicate
i &n decompunerea rocilor i mineralelor i6 prin aceata6 &n producerea de aci"i organici
c(elati"ai.
1#
%umrul microorganimelor ete &n general mai mare &n micro(abitatele bogate &n energie6
cum ar fi depo"itele de coprolite i "ona ri"oferei6 unde populaiile pot a;unge foarte
numeroae6 ca de e1emplu la 10
10
7 10
20
celule bacteriene pe cm
3
. -elulele indi!iduale unt6 &n
general6 mai mari &n acete locuri bogate &n nutrieni comparati! cu olul adiacent. +tfel6 &n
ri"ofer 20W dintre bacterii au dimeniuni < 063 m i 30 W unt > 06* m . n
ri"ofer6 atunci c4nd ubtanele unt nelimitate e de"!olt numeroae colonii contituite din
multe tipuri de actinomicete i bacterii. 3nteriorul multor microagregatelor din "ona ri"oferei
ete contituit din colonii de bacterii. Multe colonii <i celule indi!iduale= produc propriile lor
poli"a(aride e1tracelulare care acionea" ca un liant al particulelor argiloae.
Multe dintre agregatele din ol au un @4mbureA organic ce furni"ea" ubtanele neceare
microorganimelor care6 la r4ndul lor6 au o aciune de legare a contituenilor olului &n
microagregate.
,acteriile unt foarte greu de locali"at &n matricele argiloae datorit faptului c au
dimeniuni foarte mici6 ader puternic la uprafaa particulelor de argil i unt acoperite cu
poli"a(aride e1tracelulare. ?fectul ma;or al aciunii bacteriilor de aderare la uprafaa
argilelor are ca re"ultat formarea microagregatelor <ober!ate cu a;utorul '?M=. 3nfluena
aupra organi"rii paiale a domeniilor de argil ete puternic doar ub influena coloniilor
mari de bacterii i are ca efect orientarea optic foarte lab a argilei.
Rber!aii efectuate pe eciuni ultraubiri <cu '?M= reali"ate din probe de ol recoltate din
interiorul agregatelor mari6 au pu &n e!iden urmtoarele apecte5
7 microorganimele din aceat "on unt mici6 >ram po"iti!e i nu au tocate granule de
poli"a(aride6 poli(idro1ibutirai i polifofaiM
7 &n contrat cu acete microorganime6 cele din apropierea uprafeei agregatelor unt mari6
>ram negati!e i conin adeea granule de poli(idro1ibutirai i polifofai.
-a i bacteriile6 celulele fungilor din interiorul agregatelor unt lipite de citoplam au
aceata ete den i de"organi"at6 pre deoebire de celulele fungilor din "ona apropiat
uprafeei agregatelor care conin compui citoplamatici.
De"!oltarea bacteriilor poate fi limitat de potenialul apei din micropori au de prdtori. R
parte dintre bacteriile de"!oltate pe uprafaa agregatelor pot fi conumate de ctre amoebe.
0tudii e1perimentale efectuate de 2ut(erford i Xuma <1))2 7 citai de .oter6 1))3= au pu &n
e!iden faptul c prin adugarea proto"oarelor &n ol6 numrul de bacterii e reduce cu 7* W.
+cete apecte ugerea" faptul c interiorul agregatelor poate fi microaerofil au c(iar
anaerob. De aemenea6 c4nd dup o perioad de ucciune uficient de puternic pentru a
duce la moartea celulelor bacteriene6 urmea" o perioad ploioa6 poate apar un flu1
tran"itoriu de materie organic olubil. +ceata poate fi interceptat toat de ctre
microorganimele aflate &n6 au pe uprafaa agregatelor6 &nainte ca acet flu1 a;ung &n
interiorul acetora <Bill(am i al.6 1))3=. n aceat ituaie celulele bacteriene din interiorul
agregatelor nu au oca"ia depun re"er!e. Dei bacteriile apar &n microporii din !ecintatea
uprafeei microagregatelor i agregatelor6 ober!aiile efectuate cu 0?M arat c ele apar
rareori pe uprafeele actuale6 e1cept4nd locurile bogate &n materie organic.
0pre deoebire de bacterii6 fungii apar adeea &n porii dintre agregatele de la uprafaa olului.
1)
Macroporii dintre agregate e drenea" mai repede dec4t microporii din interiorul lor6 &n atfel
de condiii fungii !or continua creac la un potenial al apei mult mai c"ut <cca. 7$0 bar=
dec4t bacteriile.
Or0an&'mele aer-/e utili"ea" o1igenul ca electron acceptor terminal i poed en"ime
upero1id dimuta" au catala" care unt capabile de degradarea radicalilor pero1id.
Or0an&'mele anaer-/e nu utili"ea" o1igenul ca electron acceptor terminal.
+naerobele <tricte= nu poed acete en"ime i de aceea unt Uotr!iteU de pre"ena
o1igenului. Dei alte tipuri de bacterii anaerobe poed acete en"ime6 ele utili"ea" electroni
terminali acceptori alii dec4t o1igenul6 cum ar fi nitratul au ulfatul.
,acteriile facultati! anaerobe pot foloi o1igenul au forme combinate ale lui ca electroni
terminali acceptori.
6(1( M&.r-4auna '-lulu&
Micro!auna solului este de!init ca !iind parte a populaiei animale din sol care este !ormat
din organisme de dimensiuni !oarte mici %nedepind 0,/ mm& care pot !i obser$ate clar doar
cu a-utorul microscopului.
Microfauna olului are un ingur repre"entant6 i anume pr-t-<-arele.
?te dificil de tabilit rolul e1clui! al fiecrei pecii de microorganime &n itemul ol.
De aceea6 multe tudii pri!ind rolul lor &n olurile &n cur de formare au cu procee de
alterare au condu la tudii &n <-nele e8ert&.e i polare au &n condiii controlate de laborator6
unde numrul lor ete coniderabil redu i unde multe pecii unt abente.
!ntre/#r&>
1. -e ete micropopulaia oluluiF
2. Din ce ete contituit micropopulaia oluluiF
3. -e ete microflora oluluiF
$. Din ce ete contituit microflora oluluiF
*. -e ete microfauna oluluiF
6. Din ce ete contituit microfauna oluluiF
B&/l&-0ra4&e
Chiri C.6 1)7$. ?copedologie cu ba"e de pedologie general. ?ditura -ere6 ,ucureti5 $$#
pp.
Conea (na, )intil *rina, Canarache (.6 1)77. Dicionar de tiina olului. ?ditura Gtiinific
i ?nciclopedic6 ,ucureti5 671 pp.
Eliade Gh., Ghinea L., te!anic Gh.6 1)7$. Microbiologia olului. ,a"ele biologice ale
agrote(nicii. ?ditura -?2?06 ,ucureti5 33# pp.
20
Papacostea P., 1)76. ,iologia olului. ?ditura Gtiinific i ?nciclopedic6 ,ucureti5 272 pp.
"arnea G.6 1))$. 'ratat de microbiologie general. Dol D6 ?ditura +cademiei 2om4ne5 107#
pp.
21
CA,ITOLUL 7
ALGELE I DIATOMEELE
Cu"&nte .3e&e5 alge6 diatomee6 lic(eni
O/&e.t&"e>
7 Ce sunt algele
7 Cunoaterea algelor care triesc +n sol
7 #e c1te !eluri sunt algele care triesc +n sol
7 Cunoaterea cerinelor algelor !a de mediul de $ia
7 Cunoaterea diatomeelor care triesc +n sol
7 Cunoaterea cerinelor diatomeelor !a de mediul de $ia
Re<umat
+lgele din ol unt microorganime unicelulare fotointetice <care conin clorofil=. /refer
(abitatele umede i luminoae de la uprafaa olului. +lgele din ol e &mpart &n5 alge
albatreM alge !er"i i diatomee. +lgele albatre unt aemntoare6 din punctul de !edere al
tructurii celulare6 cu bacteriile6 e deplaea" prin t4r4re i e &nmulec prin di!i"iune
impl. +lgele !er"i poed cromatofori !er"i i &noat &n apa din porii olului cu a;utorul unui
flagel. Diatomeele unt alge care poed un e1oc(elet <c(elet e1tern= de opal.
7(+( Al0ele &n '-l
(lgele din sol sunt microorganisme unicelulare care conin cloro!il i au capacitate de
!otosintez.
+lgele unt un grup ditinct de organime eucariote <cu nucleu organi"at6 prote;at de o
membran= care conin clorofil <ca i plantele uperioare= i au capacitate de fotointe".
+lgele apar &ntr7o mare !arietate de forme6 de la microcopice la macrocopice <de e1emplu6
buruienile de mare au 30 m6 moti! pentru care nu mai unt coniderate microorganime=. -ele
mai multe alge microcopice au dimeniuni cuprine &ntre 2 7 20 Hm
T=
.
/e glob au fot decoperite6 p4n &n pre"ent6 7*00 de pecii de alge !er"i glbui.
%umele algelor ete dat de culoarea pigmenilor din cloroplat. +lgele unt6 &n marea lor
ma;oritate6 "er<& <Chloroph2ceae=6 dar e1it i alge cu alte tipuri de pigmeni fotointetici6
care dau acetora culori caracteritice5 "er<& 0#l/u& <,eterocontae, 3anthoph2cae=6 /run
"er<u& <Chrisophiceae=6 r-8&& <Chlorophiceae= etc.
/igmenii lor fotointetici unt mult mai diferii dec4t cei ai plantelor uperioare6 iar celulele
lor au trturi care nu unt &nt4lnite nici la plante nici la animale. Din punctul de !edere al
T
= 10 Hm O 10
72
mm
22
e!oluiei6 algele nu unt apropiat &nrudite unele cu altele. Din acet moti!6 grupurile pecifice
e diting de proto"oare i fungi doar prin pre"ena cloroplatelor i prin capacitatea
fotointetic.
+lgele unicelulare pot fi olitare au pot tri &n colonii6 de aemenea6 pot fi mobile <flagelate=
au imobile.
+lgele !er"i albatre au fot printre primii locuitori ai 'errei6 l4ndu7i amprenta pe roci
!ec(i de 263 miliarde de ani.
+lgele unt abundente &n (abitatele umede i iluminate de la uprafaa olului i p4n la
ad4ncimea de c4i!a centimetri. +cti!itatea lor ete puin emnificati! pentru tranformrile
bioc(imice din ol.
+lgele repre"int un grup de microorganime care cuprinde5
7 Algele albastreM
7 Algele verzi i diatomeele.
7()( Al0ele al/a'tre
Microorganismele numite alge albastre %C2anoph2ceae& sunt asemntoare, din punctul de
$edere al structurii celulare, cu bacteriile, dar se deosebesc de acestea prin capacitatea lor
de !otosintez care le +ncadreaz +n grupul algelor i al plantelor superioare, respecti$ +n
marele grup al productorilor.
0unt organime unicelulare6 bacilare au ferice6 trind mai rar i"olat i mai frec!ent &n
filamente mobile6 uneori inclue &ntr7o ma mucilaginoa.
#eplasarea lor e reali"ea" prin t4r4re.
?le e +nmulesc prin di!i"iune impl6 tran!eral i imultan.
+cet grup include organimele care inteti"ea" materie organic pe ba"a bio1idului de
carbon din atmofer. +lgele albatre unt organimele cu cele mai imple neceiti
nutriionale i unt cunocute prin capacitatea de a reali"a imultan fotointe"a i fi1area
a"otului molecular. Vnele alge albatre pot fi1a a"otul molecular <C2anoph2ceae= dar6 de
obicei6 foloec &n nutriie nitraii i6 uneori6 amoniacul.
n ceea ce pri!ete cerinele !a de mediul de $ia6 algele albatre unt adaptate la condiii
ecologice e1trem de !ariate6 a!4nd cea mai mare rp4ndire &n olurile "onelor cu clim cald
<de e1emplu &n ore"rii6 deert6 emideert= dar unt repre"entanii obinuii ai microflorei
olurilor din "ona temperat. ?le unt organime ubic!ite6 dar nu e de"!olt niciodat &n
proporie prea mare </apacotea6 1)76=.
+lgele albatre au rol de pionierat &n "ona montan i alpin6 la fel i &n (aldele indutriale <&n
pecial genul 4scillatoria=.
23
7(1( Al0ele "er<& 8& &at-meele
&'(')' Algele verzi
(lgele $erzi sunt organisme unicelulare care posed cromato!ori $erzi.
n aceat grup intr6 pe l4ng algele !er"i i5 algele galben !er"ui6 algele brun !er"ui6 algele
roii. 8a acetea din urm6 pigmenii aimilatori !er"i <clorofile= care au capacitate
fotointetic la fel ca cea a plantelor uperioare unt macai de pigmenii de alte culori <roii
etc.=. Datorit pre"enei pigmenilor aimilatori6 algele !er"i unt coniderate plante
inferioare.
+lgele !er"i unt mobile 8& noat &n apa din pori cu a;utorul unui flagel <o coad &n form de
bici= au unt imobile i triec fie i"olat6 fie form4nd colonii. Multe e de"!olt bine &n
condiii re!ene 7 umede6 altele unt pre"ente &n condiii de ucciune.
Vneori de"!oltarea algelor poate fi at4t de e1plo"i! &nc4t uprafaa olului apare acoperit de
o po;g(i !erde.
+lgele !er"i se +nmulesc prin di!i"iune impl6 dar e pot &nmuli i prin di!i"iune e1uat.
Din cele c4te!a ute de pecii care au fot i"olate din oluri6 doar un numr mic predomin &n
olurile din &ntreaga lume. Vna dintre peciile de alge !er"i pecifice pentru ol ete
Chlorococcus humicola.
Maa acetor alge poate !aria de la 10 la *00 EgP(a. n plu6 pe l4ng faptul c produc o
cantitate ubtanial de materie organic &n unele oluri fertile6 anumite alge e1cret
poli"a(aride care au efect fa!orabil aupra agregatelor din ol.
/rin fotointe" produc o1igen care acti!ea" proceele de o1idare biologic din ol.
.iind organime fotoautotrofe6 algele au ne!oie de lumin6 moti! pentru care populea"
tratele uperficiale ale olului. Vnele pecii pot funciona ca (eterotrofe la &ntuneric. -4te!a
pecii unt foto(eterotrofe foloind lumina pentru energie dar nu pot inteti"a toat materia
organic de care au ne!oie.
Vnele alge <i anumite cianobacteriile= formea" l&.3en& care unt aociaii imbiotice cu
fungii. +cetia unt importani &n coloni"area rocilor i altor medii foarte race &n materie
organic.
n petele din deert lipite de !egetaie6 algele contribuie la formarea crutelor microbiotice.
&'('*' +iatomeele din sol
#iatomeele sunt alge microscopice care au e'oschelet %schelet e'tern& de opal.
+cet e1oc(elet ete un &n!eli ilicio6 numit frutul6 care perit dup moartea
diatomeelor i rm4ne ca re"iduu &n oluri.
2$
.rutula ete &n!eliul ilicio de protecie al diatomeelor alctuit din dou !al!e5 una
uperioar <epi!al!a= care o acoper pe cea inferioar <(ipo!al!a=6 aemenea unui capac
<+nataiu i colab6 1))#=.
.orma frutulei ete !ariabil5 circular6 o!al6 alungit triung(iular etc. Rrnamentaia prii
uperioare a !al!ei ete caracteritic fiecrui gen i pecie6 fiind repre"entat prin triuri6
crete6 granulaii.
Diatomeele fac parte din claa 5acillariaceae.
Diatomeele prefer mediile umede. ?le unt abundente &n multe edimente din lacuri dar apar
i &n multe oluri umede6 precum i &n turbe. ?le prefer anumite medii cu condiii pecifice6
moti! pentru care ar putea fi foloite ca indicatori ai anumitor condiii eutrofe pre"ente au
trecute.
!ntre/#r&>
1. -e unt algele care triec &n olF
2. De c4te tipuri unt algeleF
3. -e dimeniuni au algeleF
$. -e form au algeleF
*. -are ete modul de deplaare &n ol al algelorF
6. -e unt diatomeele care triec &n olF
B&/l&-0ra4&e
(nastasiu 6., Grigorescu #., Mutihac )., Popescu Gh.C.6 1))#. Dicionar de geologie.
?ditura Didactic i pedagogic6 ,ucureti5 3$7 pp.
Chiri C.6 1)7$. ?copedologie cu ba"e de pedologie general. ?ditura -ere6 ,ucureti5 $$#
pp.
Eliade Gh., Ghinea L., te!anic Gh.6 1)7$. Microbiologia olului. ,a"ele biologice ale
agrote(nicii. ?ditura -?2?06 ,ucureti5 33# pp.
Papacostea P., 1)76. ,iologia olului. ?ditura Gtiinific i ?nciclopedic6 ,ucureti5 272 pp.
"arnea G.6 1))$. 'ratat de microbiologie general. Dol D6 ?ditura +cademiei 2om4ne5 107#
pp.
2*
CA,ITOLUL 9
BACTERIILE
Cu"&nte .3e&e5 bacterii6 pori6 microcolonii bacteriene6 autotrofe6 (eterotrofe
O/&e.t&"e>
7 Ce sunt bacteriile
7 Cunoaterea bacteriile care triesc +n sol
7 Cunoaterea acti$itii bacteriilor din sol
Re<umat
,acteriile unt microorganime unicelulare obinuit ne7fotointetice6 fiind cele mai mici
organime cu tructur celular de pe pm4nt. ,acteriile nu e pot de"!olta &n olurile acide
<cu pB c"ut=. n condiii fa!orabile produc milioane de celule pe or6 iar &n condiii
nefa!orabile unele bacterii pot trece &n tare latent prin condenarea citoplamei6
tranform4ndu7e &ntr7un corpucul numit por. ,acteriile e &nmulec prin di!i"iune. ?le unt
implicate &n aproape toate tranformrile bioc(imice din ol.
9(+( Ba.ter&&l-r &n '-l
5acteriile sunt microorganisme unicelulare obinuit ne7!otosintetice.
0unt cele mai mici organime cu tructur celular care populea" toate mediile de !ia de pe
pm4nt. ,acteriile unt cele mai importante ca numr i acti!itate biologic <?liade i colab.6
1)7*=6 fiind cele mai numeroae organime din ol au de oriunde pe pm4nt. n mediile pe
care le populea"6 bacteriile triec libere au parazite.
,acteriile aparin regnului Monera care include numai organime fr nucleu indi!iduali"at
<numite procariote= i unt grupate &n (rhebarterii i Eubacterii.
,acteriile6 microorganime procariote unicelulare6 au fot recunocute de cercettori ca grup
ditinct6 ele repre"ent4nd o lume aparte6 cu un cadru propriu de e!oluie6 fr legtur cu
lumea plantelor6 nici mcar cu a celor inferioare.
+cetea apar &n ol fie ingular6 fie &n grupuri6 lanuri au ciorc(ini. De cele mai multe ori6
bacteriile e gec ub 4-rm# e m&.r-.-l-n&& pe diferite returi !egetale au adorbite pe
argile i pe (umu. 'e(nicile de apreciere a numrului de bacterii din ol prin culti!are &n
laborator reflect6 &n general6 numai 1 7 10W din ituaia real6 deoarece nici un mediu de
cultur nu poate atiface enorma di!eritate a e1igenelor lor nutriionale6 cu toate acetea6
!alorile medii determinate prin di!ere metode ar fi de 10
6
C10
)
p4n la 10
10
celulePg ol ucat.
,acteriile olului unt cele mai mici6 mai numeroae i mai di!ere microorganime din ol6
ca form6 modalitate de nutriie6 condiii de upra!ieuire.
26
n ceea ce pri!ete numrul bacteriilor din ol6 aceta !aria" de la 2 7 3 milioane la 2 7 3
miliarde &ntr7un gram de ol. 2 miliarde de bacterii c4ntrec apro1imati! 062W din greutatea
total a olului. n tratul arabil al unui (ectar de ol unt apro1imati! * 7 6 t de bacterii.
,acteriile6 fiind cele mai frec!ente organime ale olului6 au o bioma de aproape *00 Eg (a
7
1
&n "ona de &nrdcinare a plantelor. -ele aerobe unt mai numeroae dec4t cele anaerobe6 &n
pecial &n ori"ontul de uprafa. %umrul lor cade cu ad4ncimea6 &n c(imb crete numrul
celor anaerobe.
Dimeniunile bacteriilor ocilea" &n general &ntre 061 7 2 m. -ele care triec &n ol pre"int
un diametru de apro1imati! 06* m6 iar bacteriile porogene pot a!ea dimeniuni mai mari6
ating4nd 1 7 16* m <5acillus megaterium= </apacotea6 1)76=.
,acteriile pot a!ea diferite forme6 &n principal e1it4nd patru forme de ba"5
fere C coci6
batonae C bacili6
pirale C pirili
!irgule C !ibrioni.
-u toate acetea6 ele pot pre"enta i un polimorfim accentuat
Modul de deplaare al bacteriilor ete diferit. -ele mai multe bacterii din ol unt mobile i e
deplaea" cu a;utorul cililor care unt dipui fie uniform pe uprafaa celulei6 fie c4te unul la
unul au la ambele capete. ?1it i bacterii imobile.
,acteriile e &nmulec prin di!i"iune.
-elula bacterian ete adeeori &ncon;urat de o formaiune numit capsul6 mai mult au mai
puin !4coa6 gelatinoa au mucilaginoa care are diferite groimi i poate fi au nu
delimitat net de e1terior. Din punct de !edere c(imic capula poate fi de natur
poli"a(aridic au de natur polipeptidic </apacotea6 1)76=. /rin funciile pe care le
&ndeplinete6 capula aparine at4t programului celular <protecie fa de mediul &ncon;urtor6
material de re"er!= c4t i programului ierar(ic al olului <contribuie la tructurarea acetuia=.
Dup contituenii peretelui celular bacteriile e &mpart &n dou grupe5 bacterii Gram poziti$e
i bacterii Gram negati$e. 8a bacteriile >ram po"iti!e peretele celular conine o protein
pecial numit murein6 care contituie un comple1 poli"a(aridic <a!4nd ca molecul de ba"
gluco"a= i o cantitate mic de grimi <2 7 $ W=6 iar peretele celor >ram negati!e are aceeai
contituie6 dar compuii e gec &n cantitate mai mic6 e1cepie fc4nd doar grimile care
unt &n cantitate mai mare <1* 7 20 W=.
9()( Cer&n$ele /a.ter&&l-r 4a$# e me&ul e "&a$#
,acteriile e de"!olt &n olurile re!ene i pot tri &n condiii foarte !ariate de temperatur. ?le
prefer olurile al cror pB e &ncadrea" &n inter!alul 663 7 66#6 de aceea nu e pot de"!olta &n
olurile care au pB c"ut <de e1emplu &n olurile acide=. n condiii fa!orabile de umiditate i
pB6 bacteriile e pot multiplica &n ol6 produc4nd milioane de celule &n c4te!a ore. +tunci c4nd
condiiile din ol de!in nefa!orabile6 unele bacterii pot trece &n tare de !ia latent prin
27
condenarea citoplamei &ntr7un corpucul &ncon;urat de o membran foarte groa6 corpucul
numit 'p-r. 0porii unt forme de re"iten la ecet i ucciune au &n perioadele de
epui"are a (ranei6 iar c4nd condiiile rede!in fa!orabile6 acetia germinea" i eliberea" o
celul !egetati! acti!. Dintre bacteriile porogene frec!ente &nt4lnite &n oluri e numr
cele din genurile 5acillus i Clostridium.
,acteriile din ol particip la proceele de minerali"are6 eeniale pentru nutriia plantelor i
aigurarea fertilitii olului. /rin poli"a(aridele e1tracelulare particip la agregarea
particulelor de ol i la formarea (umuului.
0e tie c bacteriile unt reponabile pentru un numr de reacii bioc(imice &n oluri6 cum ar
fi tranformarea a"otului i6 probabil6 i alte procee cum ar fi de e1emplu o1idarea piritei la
iaroit.
,acteriile unt implicate &n aproape toate tranformrile bioc(imice din ol6 induc4nd
metabolimul at4t al ubtanelor organice c4t i al celor anorganice. Datorit dominanei i
di!eritii lor6 ca i ratei lor de cretere i adaptabilitate la condiiile de mediu6 bacteriile au o
abilitate aproape nelimitat de degradare a ma;oritii contituenilor organici ai olului.
,acteriile au un rol important &n decompunerea celulo"ei i a altor ubtane cu molecule
mari.
,acteriile unt locali"ate &n ol6 predominant &n "ona ri"oferei6 &n coprolite6 returi organice
<de plante i animale= i &n interiorul microagregatelor.
-laific4ndu7le dup modul lor de nutriie6 bacteriile pot fi &mprite &n5 automorfe i
heteromorfe.
Automorfele &i obin energia din ure anorganice6 iar carbonul din dio1idul de carbon.
+cete tipuri de organime au6 &n general6 c4te!a cerine de cretere. -ele chemoautomor!e
obin energia din o1igenul pro!enit din urele anorganice6 &n timp ce !otoautomor!ele obin
energia din fotointe".
,acteriile heteromorfe obin energia i carbonul din ubtanele organice. -ele
chemoheteromor!e obin energia din o1idri6 pe c4nd cele heterotro!e obin energia din
fotointe" <foloind ca donor un electron organic=.
n oluri predomin bacteriile chemoheterotro!e i chemoautotro!e. ,acteriile !ototro!e6 ca
!arietate6 nu unt aa de numeroae deoarece olul nu ete un mediu permeabil pentru lumin.
/rincipalele bacterii din ol unt5
(rthrobacter5 -ele mai numeroae bacterii ale olului <determinate pe plci= repre"int
aproape $0 W din totalul bacteriilor olului. +cete organime auto(tone pre"int
pleomorfim i unt >ram7!ariabile. -elulele tinere unt >ram7negati!e i au form de
bag(ete6 de!enind &n timp6 >ram po"iti!e cu form de .-.&.
8treptomices5 acete organime unt actinomicete. ?le unt >ram7po"iti!e6 unt organime
c(emo(eterotrofe i repre"int * C 20 W dintre bacteriile comune din ol. +cete
organime produc antibiotice6 inclui! treptomicin.
Pseudomonas5 +cete organime unt >ram7negati!e6 unt ubic!ite i aerobe6 iar unele dintre
ele unt facultati! autotrofe. -a grup poed multe en"ime diferite i pot degrada o mare
2#
!arietate de organime compue6 inclui! compui recalcitrani. +cete organime pot
repre"enta 10 C 20 W din populaia de bacterii a olului.
5acillus5 0unt aproape la fel de numeroae ca Pseudomonas i e caracteri"ea" prin faptul c
unt organime aerobe >ram7po"iti!e care produc endopori. +cet gen ete (eterotrof i
foarte di!er. +deea repre"int 10 W din populaia de bacterii a olului. 0unt cele mai
rp4ndite bacterii porogene din ol <alturi de Cladosporium=6 fiind repre"entate &n toate
olurile prin diferite pecii.
M2cobacterium5 ete un gen care cuprinde bacterii cu celule ramificate. ?le fac trecerea pre
+ctinomicete.
Vn grup pecial &l contituie .&an-/a.ter&&le care e de"!olt &n tratul uperior6 mai bine
luminat al olului. 0e pot de"!olta i la &ntuneric <c(emoorganotrof=6 tranform4nd compuii
organici impli care unt eeniali pentru fertilitatea olului. Dintre cianobacterii6 mai frec!ent
&nt4lnite &n ol unt cele din genurile5 (nabaena, Calothri', Chrococcus, 6odularia, 6ostoc,
4scillatoria, Phormidium, Plectonema, 8c2tonema.
!ntre/#r&>
1. -e unt bacteriileF
2. -e unt bacteriile care triec &n olF
3. -e dimeniuni au bacteriileF
$. -e form au bacteriileF
*. -are ete modul de deplaare al bacteriilor din olF
B&/l&-0ra4&e
Chiri C.6 1)7$. ?copedologie cu ba"e de pedologie general. ?ditura -ere6 ,ucureti5 $$#
pp.
Eliade Gh., Ghinea L., te!anic Gh.6 1)7$. Microbiologia olului. ,a"ele biologice ale
agrote(nicii. ?ditura -?2?06 ,ucureti5 33# pp.
Papacostea P., 1)76. ,iologia olului. ?ditura Gtiinific i ?nciclopedic6 ,ucureti5 272 pp.
"arnea G.6 1))$. 'ratat de microbiologie general. Dol D6 ?ditura +cademiei 2om4ne5 107#
pp.
2)
CA,ITOLUL :
ACTINOMICETELE
Cu"&nte .3e&e5 actinomicete6 antibiotice6 conidii6 conidiofori
O/&e.t&"e>
7 Ce sunt actinomicetele
7 Cunoaterea caracteristicilor actinomicetelor
7 Cunoaterea acti$itii actinomicetelor din soluri
7 Cunoaterea substanelor sintetizate de actinomicete
Re<umat
+ctinomicetele repre"int o tendin de e!oluie a bacteriilor pre forme uperioare de
organi"are i pre"int un ametec de caractere pecifice bacteriilor i fungilor. Vnele dintre
actinomicete pre"int o tendina de ramificare au de formare de muguri &n tadiile tinere6 iar
altele unt filamentoae. +ctinomicetele e &nmulec fie prin fragmentarea miceliului6 fie prin
formarea unor organe peciale de fructificare <conidiofori=. +ctinomicetele prefer olurile
care au reacie uor alcalin6 olurile bogate &n ubtane organice dar tolerea" foarte bine i
concentraiile mai mari de ruri.
:(+( A.t&n-m&.etele &n '-l
(ctinomicetele reprezint o tendin de e$oluie a bacteriilor spre !orme superioare de
organizare i constituie, printre microorganismele procariote, ni$elul cel mai di!ereniat din
punct de $edere mor!ologic </apacotea6 1)76=.
+ctinomicetele pre"int un ametec de caractere pecifice bacteriilor i fungilor. Din punct de
!edere citologic pre"int caractere bacteriene fiind organime procariote6 iar din punct de
!edere morfologic unt mai de"!oltate6 celulele lor d4nd natere6 prin ramificri repetate6 unui
miceliu aemntor cu cel al fungilor.
8a genul M2cobacterium6 de e1emplu6 e remarc tendina de ramificare au de formare de
muguri &n tadiile tinere6 iar la genul 6ocardia <Proactinom2ces= d natere unei formaiuni
aemntoare unui miceliu &n primele ore de !ia6 dup care e degradea" &n forme bacilare.
Vnele dintre actinomicete unt filamentoae6 cum ete ca"ul genurilor (ctinom2ces <anaerob=
i 8treptom2ces <aerob= la care apare un miceliu peritent aemntor cu cel al fungilor.
nmulirea actinomicetelor are loc fie prin fragmentarea miceliului &n urma trangulrii apical
a unor (ife denumite .-n&&& care apar la capetele unor organe peciale de fructificare numite
.-n&&-4-r&. +cete fructificaii a;ung la o di!erificare foarte mare6 atfel &nc4t la diferite
genuri de actinomicete ele a;ung emene6 printr7un fenomen de con!ergen6 cu unele
genuri de ciuperci <-(iri6 1)7$=.
30
:()( Cer&n$ele a.t&n-m&.etel-r 4a$# e me&ul e "&a$#
+ctinomicetele prefer reacia uor alcalin a mediului. %u e de"!olt &n olurile &n care pB7
ul cade ub *60. ?le prefer6 de aemenea6 olurile bogate &n ubtane organice.
'olerea" foarte bine concentraiile mai mari de ruri. De"!oltarea lor ete fa!ori"at de
temperaturi ce!a mai ridicate6 pre"ent4nd o re"iten deoebit la ucciune. +cete
caracteritici au ca re"ultat de"!oltarea unui numr mai mare de actinomicete &n olurile uor
alcaline i &n cele din "onele mai clduroae. -u toate acetea6 ele unt pre"ente &n toate
olurile.
+ctinomicetele unt &n numr de 10
*
C 10
#
celulePg ol6 fiind mai numeroae &n ori"onturile
uperioare ale olului.
-ele mai frec!ente pecii de actinomicete aparin genurilor5 (ctinom2ces, (ctinoplanes,
6ocardia, 8treptom2ces. .rec!ena cea mai mare &n ol o are genul 8treptom2ces.
+ctinomicetele inteti"ea" o erie de ubtane puternic miroitoare care dau olului miroul
caracteritic.
+ctinomicetele unt microorganime (eterotrofe aerobe care triec pe returile organice din
ol au pe compuii organici care repre"int ure de (ran pentru plante6 din acet moti! unt
abundente &n olurile bogate &n materie organic. ?le e de"!olt lent6 utili"4nd ure de
carbon imple au comple1e <glucide6 aci"i organici6 poli"a(aride6 (idrocarburi alifatice6
aminoaci"ii= i au o mare importan &n decompunerea fragmentelor organice din ol i &n
eliberarea ubtanelor nutriti!e.
+ctinomicetele unt capabile decompun contitueni foarte re"iteni6 a!4nd poibiliti
nelimitate de a ataca ubtane organice greu de decompu cum ar fi celulo"a <8treptom2ces
$iolaceus, 8treptom2ces cellulosae=6 c(itina i fofolipidele &n forme imple.
?le de!in adeea dominante &n tadiile ultime ale proceului de decompunere c4nd
ubtanele uor metaboli"abile au fot foloite de alte microorganime.
/e l4ng rolul important pe care &l au &n minerali"area compuilor re"iteni la aciunea
bacteriilor i fungilor6 actinomicetele contribuie la formarea (umuului.
+ctinomicetele produc o gam larg de ubtane antibiotice <treptomicina6 :anamicina6
micotatina=6 contribuind &ntr7o mare mur la ec(ilibrul microbian al olului. Vnele dintre
ele unt fitopatogene.
Vneori actinomicetele e de"!olt &n anumii pori din ol &n care unt pre"ente returi de
rdcini6 pori &n care eliberea" ecreii antibiotice i c(itina"e6 ubtane care &mpiedic
de"!oltarea altor microorganime6 ca de e1emplu fungii. /rin aceata contribuind6 &ntr7o
oarecare mur6 la meninerea unui ec(ilibru microbian &n ol <?liade i colab.6 1)7*=.
/entru capacitatea lor de a inteti"a o mare !arietate de antibiotice <cu aplicaii i &n medicin=
actinomicetele au fot inten cercetate. 07a contatat c numrul cel mai mare de pecii
31
capabile de a inteti"a aemenea ubtane e &nt4lnete &n olurile de ub pa;iti </apacotea6
1)76=.
!ntre/#r&>
1. -e unt actinomiceteleF
2. -e dimeniuni au actinomiceteleF
3. -e form au actinomiceteleF
$. -are ete modul de &nmulire al actinomicetelorF
*. -ine inteti"ea" ubtanele puternic miroitoare care &i dau olului miroul caracteriticF
B&/l&-0ra4&e
Chiri C.6 1)7$. ?copedologie cu ba"e de pedologie general. ?ditura -ere6 ,ucureti5 $$#
pp.
Eliade Gh., Ghinea L., te!anic Gh.6 1)7$. Microbiologia olului. ,a"ele biologice ale
agrote(nicii. ?ditura -?2?06 ,ucureti5 33# pp.
Papacostea P., 1)76. ,iologia olului. ?ditura Gtiinific i ?nciclopedic6 ,ucureti5 272 pp.
"arnea G.6 1))$. 'ratat de microbiologie general. Dol D6 ?ditura +cademiei 2om4ne5 107#
pp.
32
CA,ITOLUL ;
FUNGII
Cu"&nte .3e&e5 fungi6 ciuperci microcopice6 dro;dii6 (ife6 miceliu
O/&e.t&"e>
7 Ce sunt !ungii
7 Cunoaterea !ungilor care triesc +n sol
7 Cunoaterea acti$itii !ungilor din sol
Re<umat
.ungii <au ciupercile microcopice= unt microorganime pluricelulare6 (eterotrofe cu
morfologie filamentoa care formea" pori i care repre"int gradul cel mai &nalt al e!oluiei
morfologice i fi"iologice dintre toate microorganimele. .iind lipite de pigmeni
fotointeti"ani6 unt organime aprofite. .ungii e &mpart &n dou mari grupe5 fungii
filamentoi <care includ mucegaiurile i ciupercile cu plrie=6 dro;diile. .ungii filamentoi e
&nmulec prin pori. Dro;diile prefer mediile anaerobe cu e1ce de umiditate6 &n timp ce
fungii filamentoi unt predominant aerobi i prefer olurile neutre au acide. Vnii fungi
formea" aociaii cu rdcinile plantelor uperioare <fungii micori"ei=.
;(+( Fun0&& .are tr#&e'. 5n '-l
9ungii sunt microorganisme pluricelulare, heterotro!e %sapro!ite sau parazite& cu mor!ologie
!ilamentoas care !ormeaz spori i care reprezint gradul cel mai +nalt al e$oluiei
mor!ologice i !iziologice %comparati$ cu celelalte microorganisme&.
Morfologia filamentoa ete dat de proprietile celulelor fungice de a forma hi!e contituite
din lanuri lungi de celule.
.ungii <au ciupercile microcopice= unt microorganime nefotointetice deoarece unt
lipite de pigmeni fotointeti"ani6 fiind microorganime aprofite care decompun materia
organic moart din ol.
.ungii unt eucariote cu membran nuclear i perei celulari.
.ungii repre"int o parte important din biomaa microbian din ol6 datorit ramificrii i
creterii miceliului care e e1tinde &ntr7un !olum foarte mare de ol. -u toate acetea6 numrul
lor ete mai mic dec4t cel al bacteriilor6 apreciindu7e c numrul unitilor fungice !aria"
&ntre 20.000 i 1.000.000Pg de ol. Dar6 datorit morfologiei filamentoae e1teni!e a
ma;oritii fungilor6 ete dificil definirea numrului fungilor &n ol6 moti! pentru care
cercettorii foloec biomaa au lungimea (ifelor per m
2
ca unitate de e1primare a
abundenei lor &n ol. ,iomaa fungic tipic ete de 1.000 7 1*.000 :gP(a &n primii 1* cm ai
olului6 fungii domin4nd atfel biomaa total &n multe oluri6 depind7o i pe cea a
bacteriilor.
33
Neci de mii de pecii de fungi au fot identificate &n oluri6 repre"ent4nd 170 de genuri. /ete
2.*00 de pecii au fot raportate &ntr7o ingur locaie. -ercettorii etimea" &n c ar mai
e1it cel puin 1 milion de pecii de fungi care ateapt fie decoperii.
-ei mai numeroi fungi din ol aparin claelor5 "2gom2cetes6 (scom2cetes6 ,2phom2cetes.
3ar dintre genuri6 e pare c Penicillium, (spergillus i Mucor domin acti!itatea fungic din
ol <?liade i colab.6 1)7*=.
Decompunerea fungic a ubtanelor organice din oluri ete un proce care e defoar &n
mai multe etape &n care fiecare gen &i aduce contribuia a5 &n prima etap unt decompue
ubtanele imple <"a(aruri6 aci"i organici= de ctre fungii din genul Mucor <mucoracee=6
apoi inter!in fungii din genurile Penicillium i (spergillus pentru a decompune ubtanele
mai greu de decompu6 cum unt celulo"ele i (emicelulo"ele <?liade i colab.6 1)7*=.
.ungii pot fi &mprii &n dou mari grupe5
7 fungii filamentoi <grup care include mucegaiurile dar i ciupercile cu plrie=M
7 dro;diile.
Mucegaiurile i ciupercile unt coniderate a fi fungi filamentoi deoarece unt caracteri"ate
prin celule lungi6 ramificate. .ilamentele fungice indi!iduale6 numite hife6 unt adeea
rucite form4nd micelii care apar ca o etur din fr4ng(ii. Miceliile fungilor unt adeea
!i"ibile i apar ca filamente ubiri6 albe au colorate6 care acoper returile de plane de la
uprafaa olului au din litier.
.ungii filamentoi e reproduc prin pori.
;()( Cer&n$ele 4un0&l-r 4a$# e me&ul e "&a$#
#ro-diile unt organime unicelulare care triec predominant &n mediile anaerobe6 cu e1ce
de umiditate.
.ungii unt microorganime cu metabolim predominant aerob6 dei unii pot tolera
concentraiile c"ute de o1igen i ni!elul ridicat de bio1id de carbon din olurile umede i
taatePcompacte. 0unt adaptate triac pe ubtraturi cu un coninut relati! mare de
ubtan bogat &n energie i coninut redu de a"ot mineral.
.iind organime (eterotrofe6 fungii foloec materialele organice !ii i moarte at4t ca ur de
carbon6 c4t i ca ur de energie.
Vnii fungi unt c(iar prdtori6 poed4nd au un mecanim pecific pentru a prinde nemato"i.
.ungii unt cunocui pentru rolul lor important &n decompunerea materiei organice din
oluri6 &n pecial din cele acide. Degradea" o gam larg de ubtane organice <proteine6
celulo"6 lignin= printr7un proce mai lent dec4t cel bacterian6 care e defoar &n mai
multe etape. -4nd nutrienii lipec6 fungii trec &n tare latent.
.ungii prefer mediile neutre au acide. n mod obinuit fungii unt cunocui ca prefer4nd
mediile acide6 &n realitate &n6 cea mai bun de"!oltare o au pe medii neutre <?liade i colab.6
3$
1)7*=. n olurile cu !alori c"ute ale pB7ului6 bacteriile au o de"!oltare lab6 iar fugii
nea!4nd concuren e de"!olt mai bine.
0unt microorganime libere au aociate cu rdcinile plantelor. .ungii care formea"
aociaii cu rdcinile plantelor unt numii !ungii micorizei. +ceti fungi primec energie de
la plantele pe care le a;ut &i procure ubtanele nutriti!e.
Vnele ciuperci inteti"ea" antibiotice acti!e aupra bacteriilor6 ciupercilor au plantelor
uperioare au animalelor6 c(iar i ubtane to1ice au cancerigene. 0ubtanele antibiotice au
fot pri!ite ca arme foloite &n competiia pentru (ran. Vnii cercettori <Yoodruff citat de
?liade i colab.6 1)7*= conider antibioticele ca metabolii ecundari pro!enii din
concentraii anormale ale contituenilor celulari.
R erie de ciuperci microcopice <fungi= unt patogene pentru plante.
!ntre/#r&>
1. -e unt fungii care triec &n olF
2. -um e mai numec fungiiF
3. -e unt fungii micori"eiF
$. -e unt dro;diileF
B&/l&-0ra4&e
Chiri C.6 1)7$. ?copedologie cu ba"e de pedologie general. ?ditura -ere6 ,ucureti5 $$#
pp.
Eliade Gh., Ghinea L., te!anic Gh.6 1)7$. Microbiologia olului. ,a"ele biologice ale
agrote(nicii. ?ditura -?2?06 ,ucureti5 33# pp.
,ait C., 2003. 0edimentologie i micromorfologie. +plicaii &n ar(eologie. Mu"eul naional
de 3torie a 2om4niei6 ,iblioteca Mu"eului %aional6 eria cercetri pluridiciplinare6 3D.
?ditura -etatea de 0caun6 ,ucureti5 11$ pp.
Papacostea P., 1)76. ,iologia olului. ?ditura Gtiinific i ?nciclopedic6 ,ucureti5 272 pp.
"arnea G.6 1))$. 'ratat de microbiologie general. Dol D6 ?ditura +cademiei 2om4ne5 107#
pp.
3*
CA,ITOLUL +*
,ROTOHOARELE
Cu"&nte .3e&e5 proto"oare6 c(iti6 peudopode6 amoebe
O/&e.t&"e>
7 Ce sunt protozoarele
7 Cunoaterea protozoarelor care triesc +n sol
7 Cunoaterea cerinelor protozoarelor !a de mediul de $ia
Re<umat
/roto"oarele unt microorganime monocelulare care aparin regnului animal i au o
organi"are e1trem de impl6 fiind lipite de perete celular ade!rat i au peudopode
<deformri ale citoplamei cu a;utorul crora e deplaea" &n mediul de !ia=. ?le unt mai
comple1 organi"ate dec4t celulele bacteriene. n perioadele de ucciune au de lip de
(ran6 proto"oarele formea" corpuri de re"iten numite c(iti.
+*(+( ,r-t-<-arele .are tr#&e'. 5n '-l
Protozoarele sunt microorganisme monocelulare care aparin regnului animal, au o
organizare e'trem de simpl, sunt lipsite de perete celular ade$rat i au pseudopode
%de!ormri ale citoplasmei cu a-utorul crora se deplaseaz +n mediul de $ia&.
/roto"oarele unt mai comple1 organi"ate dec4t celulele bacteriene.
-u *0 000 de pecii decoperite p4n &n pre"ent6 unt cele mai di!erificate i numeroae
creaturi ale microfaunei olului. 0unt microorganime unicelulare mobile care capturea" i
inger (rana.
/roto"oarele din microbiota permanent unt pre"ente mai ale la uprafaa olului umed i &n
tratul uperficial <p4n la 1* cm=. %umrul lor !aria" &ntre 10.000 7 3.000.000Pg ol6 dar ca
bioma unt mai importante dec4t bacteriile. /ot pre"enta fluctuaii mari de la o "i la alta6 &n
funcie de temperatur6 umiditate6 diponibilitatea nutrienilor.
Vnele proto"oare utili"ea" compui organici olubili6 altele au nutriie de tip animal6
inger4nd materie organic comple1 <bacterii6 alge au c(iar proto"oare=.
-ele mai multe au dimeniuni mult mai mari dec4t cele ale bacteriilor a!4nd un diametru
cuprin &ntre $ 7 2*0 Hm.
,r-t-<-arele &n '-l includ5
7 amoebele 7 care e deplaea" prin e1tinderea i contracia peudopodelorM
7 ciliatele 7 care e deplaea" prin !lurirea unor tructuri aemntoare unor periori6 numite
cili
36
7 flagelatele 7 care e deplaea" prin !lurirea unui apendi1 aemntor unui bici numit
!lagel.
-ele mai rp4ndite proto"oare din ol fac parte din claa 8arcodina <(canthamoeba,
(moeba6 6uclearia=6 claa 9lagellata <fitomatigofore i "oomatigofore= i din claa Ciliata
<5alantidium, Colpidium, 4'2tricha, )orticella=. /roto"oarele au rol &n meninerea
ec(ilibrului biologic al olului6 corelat cu capacitatea lor de a ingera i ditruge o erie de
bacterii.
+*()( Cer&n$ele pr-t-<-arel-r 4a$# e me&ul e "&a$#
/roto"oarele &noat &n apa care umple porii olului au care formea" filme la uprafaa
elementelor tructurale. n perioadele de ucciune au c4nd (rana ete &n cantitate foarte mic
formea" corpuri de re"iten numite chiti.
Vneori6 &ntr7o ingur prob de ol6 pot apar pete $0 7 *0 de e1emplare de proto"oare.
>reutatea proto"oarelor de la uprafaa olului a;unge la 20 7 200 :gP(a.
Vn numr coniderabil de boli erioae pro!ocate la om au animale au fot atribuite
proto"oarelor.
-ele mai multe proto"oare din ol conum bacterii6 control4nd prin aceata populaia acetor
repre"entani numeroi ai microflorei olului.
/roto"oarele e de"!olt cel mai bine &n olurile re!ene bine drenate i unt foarte numeroae
&n ori"onturile de uprafa.
/roto"oarele unt acti!e cu precdere &n "onele din ;urul rdcinilor plantelor.
/rincipala lor influen aupra returilor organice i eliberrii nutrienilor &n ol o au prin
intermediul populaiei de bacterii. n urmrirea pr"ii repre"entat de bacterii6 unele
proto"oare unt adaptate e trecoare &n porii din ol care pot a!ea diametrul de 10 Hm.
Rrgani"area paial a elementelor tructurale ale olului pot genera pori cu dimeniuni c(iar
mai mici6 &n care bacteriile e pot acunde de prdtorii lor6 proto"oarele. /rin aceata olul le
ofer protecie6 ceea ce e1plic marea lor di!eritate &n ol.
!ntre/#r&>
1. -e unt proto"oareleF
2. -e unt proto"oarele care triec &n olF
3. -um e deplaea" proto"oarele &n olF
37
B&/l&-0ra4&e
Chiri C.6 1)7$. ?copedologie cu ba"e de pedologie general. ?ditura -ere6 ,ucureti5 $$#
pp.
Eliade Gh., Ghinea L., te!anic Gh.6 1)7$. Microbiologia olului. ,a"ele biologice ale
agrote(nicii. ?ditura -?2?06 ,ucureti5 33# pp.
,ait C., 2003. 0edimentologie i micromorfologie. +plicaii &n ar(eologie. Mu"eul naional
de 3torie a 2om4niei6 ,iblioteca Mu"eului %aional6 eria cercetri pluridiciplinare6 3D.
?ditura -etatea de 0caun6 ,ucureti5 11$ pp.
Papacostea P., 1)76. ,iologia olului. ?ditura Gtiinific i ?nciclopedic6 ,ucureti5 272 pp.
"arnea G.6 1))$. 'ratat de microbiologie general. Dol D6 ?ditura +cademiei 2om4ne5 107#
pp.
3#
CA,ITOLUL ++
SOLUL HABITAT ,ENTRU MICROORGANISME
Cu"&nte .3e&e5 (abitat6 ol6 microorganime6 (umu6 bioremediere
O/&e.t&"e>
7 Cunoaterea caracteristicilor solului ca habitat pentru microorganisme
7 Cunoaterea caracteristicilor solului care in!lueneaz dez$oltarea
microorganismelor
7 Cunoaterea cerinelor microorganismelor !a de habitatul lor
Re<umat
0olul ete un corp polidiper6 (eterogen i poro format la uprafaa coarei teretre ca
urmare a aciunii independente i &ndelungate a factorilor pedogenetici6 printre care e numr
i factorul biotic. 'rtura pecific a olului ete aceea c &n el e poate de"!olta imultan un
numr imen de microorganime <bilioane de celule bacteriene6 ute de feluri de micelii de
fungi per gram de ol=. /re"ena UbioteiU olului i materiei organice pe care acetea o produc6
conum i tranform6 determin deoebirea dintre ol i un implu material mineral. .lora
olului produce ubtane organice care tabili"ea" agregatele6 iar fauna din ol &mpreun cu
flora unt implicate &n reciclarea nutrienilor. Ma;oritatea reaciilor din ol i din ap unt
controlate de acti!itatea biologic6 moti! pentru care unt denumite reacii bioc(imice.
++(+( Cara.ter&'t&.&le '-lulu& .are &n4luen$ea<# e<"-ltarea m&.r--r0an&'mel-r
8olul este un sistem natural comple', polidispers, heterogen i poros, situat la supra!aa
scoarei terestre, rezultat prin interaciunea acestuia cu aerul %atmos!era&, apa %hidros!era& i
organismele %bios!era&.
n alctuirea '-lulu& &ntr# tre& t&pur& e .-n't&tuen$&6 eparai pe criteriul 't#r&& e a0re0are5
constitueni solizi!
constitueni lichizi!
constitueni gazoi.
/roporia acetor contitueni care formea" prile olid6 lic(id i ga"oa difer de la un
ol la altul6 partea olid fiind &n predominant.
Materia olid ete contituit din5
materie mineral i
materia organic.
,ateria mineral din oluri ete contituit din argil6 granule minerale de diferite
dimeniuni i compo"iii6 o1i"i i o1i(idro1i"i ai diferitelor elemente din ol <.e6 +l6 Mn6 -a
etc.= etc.
3)
,ateria organic din oluri aparine domeniului organic !iu i domeniului organic ne!iu.
0tructurile aparin4nd domeniului organic !iu unt repre"entate prin totalitatea
macroorganimelor i microorganimelor care &i petrec integral au parial !iaa &n ol i care
aparin aproape tuturor &ncrengturilor regnurilor !egetal i animal. Materia organic din
oluri aparin4nd domeniului organic ne!iu ete contituit dint7un ametec de re"iduuri de
plante i animale aflate &n diferite tadii de decompunere6 din ubtane inteti"ate c(imic i
biologic i din m&.r--r0an&'me i animale mici precum i din re"iduurile decompue ale
acetora.
'rtura pecific a olului ete aceea c &n el e poate de"!olta imultan6 un numr imen de
microorganime <bilioane de celule bacteriene6 ute de feluri de micelii de fungi per gram de
ol= <N!Zaginte!6 1)77=.
Prezena :biotei: solului i materiei organice pe care aceasta o produce, consum i
trans!orm, determin deosebirea dintre sol i un simplu material mineral.
Microorganimele au un rol ma;or &n alterarea rocilor i &n formarea olurilor6 tipurile de
microorganime fiind diferite6 &n diferitele tadii de e!oluie a acetora.
-lora solului produce ubtane organice care tabili"ea" agregatele6 iar fauna olului
&mpreun cu flora unt implicate &n reciclarea nutrienilor.
0olul conine bilioane de organime. %umrul total de organime din ol a fot etimat la 262
milioane i cuprinde 30 000 de bacterii6 1 *00 000 fungi6 60 000 alge6 100 000 proto"oare i
*00 000 nemato"i <Ba9:9ort( i Mound6 1))16 citai de .oter6 1))3=.
-aracteriticile abiotice ale olului i apei influenea" puternic reaciile c(imice din mediu.
Ma;oritatea reaciile c(imice din ol i din ap unt controlate de acti!itatea biologic <moti!
pentru care unt denumite reacii bioc(imice=6 mai preci toate mediile conin organime !ii
care media" tranformrile bioc(imice.
/4n &n pre"ent principiile i conceptele ecologiei generale au fot ubetimate &n mod e!ident
&n cadrul microbiologiei olului6 drept pentru care6 anumite legiti &n ceea ce pri!ete
funcionarea comple1elor de microorganime nu au fot corect in!etigate. /entru a le
&nelege6 olul trebuie tudiat ca un (abitat particular al acti!itii microbiene. De aceea olul
nu trebuie pri!it ca un mediu omogen6 ci mai de grab ca un comple1 al me"o7 i
micro(abitatelor. n acet mediu6 &n fiecare gram de ol unt condiii abolut diferite de
aeraie6 abunden de (ran6 pB6 concentraii de nutrieni etc. Micro"onalitatea olului6
repecti! coe1itena a numeroae micro(abitate foarte diferite unele de altele6 facilitea"
de"!oltarea imultan a grupurilor microbiene antagonice cum ar fi cele (eterotrofe i
autotrofe6 aerobe i anaerobe. Datele obinute prin anali"ele fi"ice i c(imice de rutin e
do!edec inuficiente pentru tudiile microbiologiei olului.
0traturile uperficiale ale olului conin cel mai mare numr i !arietate de microorganime6
deoarece acete traturi primec cea mai mare cantitate de materie organic6 aceata
repre"ent4nd o important ur de elemente nutriti!e pentru plante i animale.
$0
,iota olului formea" un item ba"at pe energie i ubtane nutriti!e pe care le primec &n
urma decompunerii plantelor i a altor !ieuitoare.
Decompuntorii primari unt bacteriile i ciupercile. Microorganimele6 i &n pecial algele i
lic(enii6 unt coloni"atorii de pionierat ai rocilor. -oloni"area de ctre acete organime
&ncepe proceul de formare a olului care6 ulterior6 repre"int ubtratul pentru creterea
plantelor uperioare. Dup ce plantele populea" acete ubtrate6 microorganimele unt6 &n
continuare6 principalii factori care reciclea" energie6 carbon6 i nutrieni tranform4nd treptat
materialele organice moarte <pro!enite de la plante i animale= &n forme uor utili"abile de
ctre plante. /rin urmare6 microorganimele au un rol c(eie &n ciclurile elementelor din
ecoitemele teretre <&n principal ciclurile carbonului i a"otului= i &n prelucrarea
materialelor care menine !iaa pe /m4nt .
n ciclul carbonului6 microorganimele tranform plantele i returile animalelor &n dio1id
de carbon i materie organic pecific olului cunocut ub numele de humus. Bumuul
&mbuntete capacitatea olului de reinere a apei6 &nmaga"inea" ubtanele nutriti!e ale
plantelor i contribuie la agregarea olului. Microorganimele pot afecta &n mod direct
proceele de agregare a olului. >radul de agregare al acetuia determin funcionalitatea au
lucrabilitatea olului. Vn ol cu lucrabilitate bun ete adec!at pentru creterea plantelor de
cultur deoarece ete permeabil pentru ap6 aer i rdcinile plantelor.
Microorganimele olului ;oac un rol c(eie &n ciclul azotului. +tmofera conine apro1imati!
#0W a"ot ga"o <%
2
=6 o form de a"ot care ete diponibil pentru plante numai atunci c4nd
aceta ete tranformat &n amoniac <%B
3
= fie de ctre bacteriile de ol <fi1atoare de %
2
= fie de
ctre oameni <prin aplicarea &ngrmintelor=. ,acteriile din ol au un rol acti! i &n proceele
de denitrificare6 prin care a"otul e &ntoarce &n atmofer &n urma tranformrii %R
3
&n %
2
au
&n o1id de a"ot <%
2
R= ga"o.
Microorganimele unt eeniale i pentru alte ciclurile ale elementelor din ol5 ulf6 fofor6
fier etc.
Di!eritatea incredibil a microorganimelor din ol repre"int o re"er! imen de organime
potenial utile. Multe dintre antibioticele cu importan medical unt produe de bacterii
filamentoae cunocute ub numele de actinomicete6 olul fiind cel mai mare re"er!or al
acetor microorganime.
%umeroae ubtane naturale6 care unt utili"ate de ctre microorganime indic faptul c
microorganimele olului au mecanime di!ere de degradare a unei palete largi de compui.
+cti!itatea uman a poluat mediul cu o gam larg de compui intetici au de prelucrare.
Multe dintre acete ubtane periculoae au to1ice pot fi degradate de ctre
microorganimele din ol. +ceata ete ba"a pentru tratarea olurilor contaminate cu poluani6
tratare numit /&-reme&ere.
Bioremedierea este de!init ca !iind utilizarea de microorganisme sau procese microbiene de
deto'i!iere i de degradare a contaminanilor din mediu.
Microbiologia olului e ocup &n pre"ent6 alturi de tudiul microorganimelor6 i de cile
metabolice precum i de controlul condiiilor de mediu6 pentru a elabora trategii de eliminare
a poluanilor din ol i din mediul &ncon;urtor.
$1
Microbiologia &n mod tradiional6 i"olea" tulpini pure de microorganime6 prin utili"area
metodelor de cultur. Metodele care nu e ba"ea" pe culturi de microorganime includ
ober!aiile microcopice i bioc(imice au anali"ele genetice ale contituenilor celulari
pecifici. -ontrolul proceelor indue de factorii microbieni unt tudiate prin utili"area
metodelor c(imice6 biologice i ecologice.
++()( Cer&n$ele m&.r--r0an&'mel-r 4a$# e 3a/&tatul l-r
%umrul microorganimelor ete &n general mai mare &n micro(abitatele bogate &n energie6
cum ar fi depo"itele de coprolite i "ona ri"oferei6 unde populaiile pot a;unge la 10
10
7 10
20
celule bacteriene pe cm
3
. -elulele indi!iduale unt6 &n general6 mai mari &n acete locuri
bogate &n nutrieni fa de olul adiacent. +tfel6 &n ri"ofer 20W dintre bacterii unt < 063 m
i 30 W unt > 06* m . n ri"ofer6 atunci c4nd ubtanele unt nelimitate numeroae
colonii mari de bacterii unt contituite din multe tipuri de actinomicete i bacterii.
Multe microagregate au un 4mbure organic care furni"ea" ubtanele neceare
microorganimelor care6 la r4ndul lor6 au o aciune de legare a contituenilor olului &n
microagregate.
n ceea ce pri!ete repartiia microorganimelor &n interiorul agregatelor de ol6 ober!aiile
efectuate cu a;utorul microcopului optic au pu &n e!iden faptul c flora bacterian ete
dicontinuu reparti"at &n interiorul acetor agregate datorit cerinelor diferite ale acetora
fa de (abitatele lor.
n e1periene de laborator6 &n condiii controlate de (ran i umiditate6 7a contat c bacteria
Echerichia coli inoculat &n agregate de ol terili"ate6 &ntr7o upenie nutriti!6 7a de"!oltat
&n aceeai mur &n interiorul agregatelor de ol ca i &n e1teriorul lor <Battori61)73=.
Multe colonii <i celule indi!iduale= produc propriile lor poli"a(aride e1tracelulare care pot fi
deoebite de uprafeele rdcinilor prin tudii ultratructurale i (itoc(imice.
+deea poli"a(aridele e1tracelulare e lipec de particulele argiloae. 3nteriorul multor
microagregate din "ona ri"oferei ete contituit din colonii de bacterii.
Rber!aii efectuate pe eciuni ultraubiri <cu a;utorul '?M= reali"ate din probe de ol
recoltate din interiorul agregatelor mari6 au pu &n e!iden urmtoarele apecte5
7 microorganimele din aceat "on unt mici6 >ram po"iti!e i nu au tocate granule de
poli"a(aride6 poli(idro1ibutirai i polifofaiM
7 &n contrat6 microorganimele din apropierea uprafeei agregatelor unt mari6 >ram
negati!e i conin adeea granule de poli(idro1ibutirai i polifofai.
8a fel ca i bacteriile6 celulele fungilor din interiorul agregatelor unt lipite de citoplam au
aceata ete den i de"organi"at6 pre deoebire de celulele fungilor din "ona apropiat
uprafeei agregatelor care conin compui citoplamatici.
+cete apecte ugerea" faptul c interiorul agregatelor poate fi microaerofil au c(iar
anaerob. De aemenea6 c4nd dup o perioad de ucciune uficient de puternic pentru a
duce la moartea celulelor bacteriene6 urmea" o perioad ploioa6 poate apar un flu1
$2
tran"itoriu de materie organic olubil. +ceata poate fi toat interceptat de ctre
microorganimele aflate &n au pe uprafaa agregatelor6 &nainte ca acet flu1 a;ung &n
interiorul agregatelor. n aceat ituaie6 celulele bacteriene din interiorul agregatelor nu au
oca"ia depun re"er!e. Dei bacteriile apar &n microporii din !ecintatea uprafeei
microagregatelor i agregatelor6 ober!aiile efectuate cu 0?M arat c ele apar rareori pe
uprafeele actuale6 e1cept4nd locurile bogate &n materie organic.
Datorit arcinii electrice pe care o pre"int uprafaa celulei bacteriene6 numeroae celule e
afl adorbite pe tructurile coloidale minerale au organice din ol. +ceat tare
influenea"6 pe de o parte6 metabolimul bacterian6 &n general &ncetinit prin adorbia
celulelor6 iar pe de alt parte6 tarea de agregare a olului6 &ntruc4t o erie de ubtane care iau
parte la alctuirea capulei bacteriene ;oac un rol &n cimentarea particulelor minerale ale
olului.
+rgila ete coagulat &n ;urul coloniilor de bacterii. /eliculele de argil pot prote;a bacteriile
&mpotri!a atacului bacteriofagilor i &mpotri!a de(idratrii <&n timpul ucrii olului=.
Rber!aiile fcute cu '?M arat c microorganimele coloni"ea" returile organice i
plama argilic din oluri.
,acteriile unt foarte greu de locali"at &n matricele argiloae datorit faptului c au dimeniuni
foarte mici6 ader puternic la uprafaa particulelor de argil i unt acoperite cu poli"a(aride
e1tracelulare. ?fectul ma;or al aciunii bacteriilor de aderare la uprafaa argilelor are ca
re"ultat formarea microagregatelor <ober!ate cu a;utorul '?M=. 3nfluena aupra organi"rii
paiale a domeniilor de argil ete puternic doar ub influena coloniilor mari de bacterii i
are ca efect orientarea optic foarte lab a argilei.
/oli"a(aridele e comport de cele mai multe opri ca un liant al microaambla;elor din ol.
Datorit dominanei i di!eritii lor6 ca i ratei lor de cretere i adaptabilitate la condiiile de
mediu6 bacteriile au o abilitate aproape nelimitat de degradare a ma;oritii contituenilor
organici ai olului.
,acteriile unt implicate &n aproape toate tranformrile bioc(imice din ol6 induc4nd
metabolimul at4t al ubtanelor organice c4t i al celor anorganice.
,acteriile apar &n "ona ri"oferei6 &n coprolite6 returi organice <de plante i animale= i &n
interiorul microagregatelor.
De"!oltarea bacteriilor poate fi limitat de potenialul apei din pori. %umrul bacteriilor poate
crete de 2007300 de ori &ntr7un ol &n care potenialul apei ete de * bari au mai mic6 acet
numr decrete e!er la un potenial de )710 bari.
0pre deoebire de bacterii6 fungii apar adeea &n porii dintre agregatele tructurale. +ceti pori
e drenea" mai repede dec4t cei din interiorul agregatelor tructurale6 iar fungii !or continua
creac la un potenial al apei diferit de cel al bacteriilor. De e1emplu6 fungii 9usarium
roseum care e de"!olt preferenial &n interiorul agregatelor de ol6 e tranform &n noi
clamidopori6 la un potenial al apei &n ;ur de 10 bari.
8a un potenial al apei 10 bari bacteriile !or crete acti! &n porii agregatelor6 &n timp ce
fungii !or de!eni inacti!i.
$3
+tunci c4nd condiiile din ol de!in !itrege <ucciune6 lip de (ran etc.= muli fungi i
actinomicete formea" chiti. n oluri e1it multe celule de microorganime ub aceat
form de re"iten. De aemenea6 multe microorganime care formea" spori au un mare
a!anta; de upra!ieuire &n condiiile c(imbrilor frec!ente <e"oniere6 ;urnaliere= ale
microclimatelor din ol6 deoarece porii unt re"iteni la ari6 ucciune etc.
8ucrrile agricole influenea" puternic acti!itatea microbiologic din ol6 deoarece modific
repetat regimul apei i aerului6 organi"area paial a micro(abitatelor. n olurile culti!ate6
abund 5acillus megaterium6 &n timp ce &n olurile nelucrate &n cultur aceat bacterie nu
apare. n olul arat ad4nc au fot ober!ai numeroi pori de 5acillus sp. la ad4ncimea de 207
30 cm ad4ncime <Battori6 1)73=.
+lterarea rocilor de ctre microorganime ete un proce important pentru gene"a olurilor.
+lgele albatre i !er"i6 diatomeele6 i actinomicetele6 au fot i"olate pe fragmente de roc i
par a fi capabile olubili"e"e mineralele contituente ale rocilor.
+lgele albatre unt pre"ente i &n numeroae oluri <cerno"iom cambic6 prelu!ooluri6
rend"ine6 alu!iooluri etc.=.
!ntre/#r&>
1. -are ete (abitatul microorganimelor din olF
2. -4nd de!ine e unt microorganimeleF
3. -are unt criteriile de di!i"iune ale microbiologieiF
$. -are unt di!i"iunile microbiologiei claificate dup mediul &n care e de"!olt
microorganimeleF
B&/l&-0ra4&e
Chiri C.6 1)7$. ?copedologie cu ba"e de pedologie general. ?ditura -ere6 ,ucureti5 $$#
pp.
Conea (na, )intil *rina, Canarache (.6 1)77. Dicionar de tiina olului. ?ditura Gtiinific
i ?nciclopedic6 ,ucureti5 671 pp.
Eliade Gh., Ghinea L., te!anic Gh.6 1)7$. Microbiologia olului. ,a"ele biologice ale
agrote(nicii. ?ditura -?2?06 ,ucureti5 33# pp.
,ait C., 2003. 0edimentologie i micromorfologie. +plicaii &n ar(eologie. Mu"eul naional
de 3torie a 2om4niei6 ,iblioteca Mu"eului %aional6 eria cercetri pluridiciplinare6 3D.
?ditura -etatea de 0caun6 ,ucureti5 11$ pp.
Papacostea P., ,iologia olului. ?ditura Gtiinific i ?nciclopedic6 ,ucureti5 272 pp.
"arnea G.6 1))$. 'ratat de microbiologie general. Dol D6 ?ditura +cademiei 2om4ne5 107#
pp.
$$
CA,ITOLUL +)
SOLUL CA HABITAT EETREM ,ENTRU MICROORGANISME
Cu"&nte .3e&e5 (abitat microbian6 condiii e1treme6 alcalinitate6 aciditate6 (idromorfie6
anaerobio"6 microorganime e1tremofile
O/&e.t&"e>
a. Cunoaterea solului ca habitat e'trem pentru microorganisme
b. Cunoaterea mediului alcalin ca habitat e'trem pentru microorganisme
c. Cunoaterea mediului acid ca habitat e'trem pentru microorganisme
d. Cunoaterea mediului anaerob ca habitat e'trem pentru microorganisme
Re<umat
Babitatele de tipul mediilor e1treme unt inuficient cunocute6 deoarece unt puin tudiate
dar repre"int o ur important de microorganime pecifice. Microorganimele care triec
&n (abitate e1treme e numec microorganime e1tremofile. .alinitatea diferenia" net
olurile neutre de cele (alofile6 concentraia de ruri afect4nd puternic rata de cretere a
microorganimelor. Aciditatea ridicat a olului reduce acti!itatea microbian din ol. +pa
ete eenial pentru !iaa microorganimelor dar e1ceul de umiditate poate duce la condiii
anaerobe6 neprielnice de"!oltrii acetora.
+)(+( S-lul .a 3a/&tat e=trem pentru m&.r--r0an&'me
-aracteriticile fi"ice i c(imice ale olurilor6 tructura i poro"itatea6 potenialul redo1
<pre"ena au abena apei=6 !aloarea pB7ului6 temperatura6 coninutul de materie organic etc.
definec diferitele tipuri de micro(abitate i influenea" at4t tipul de microorganime care
coloni"ea" olul c4t i acti!itatea acetora.
Babitatele de tipul mediilor e1treme unt inuficient cunocute6 deoarece unt puin tudiate
dar repre"int o ur important de microorganime pecifice.
Microorganismele care triesc +n habitate e'treme se numesc microorganisme extremofile.
?1tremofilele aparin &n cea mai mare parte procariotelor <+r(ebacterii i ?ubacterii= dar i
eucariotelor <fungi6 alge fotointetice6 diatomee=.
R claificare a microorganimelor e1tremofile cuprinde5
a= microorganime adaptate upra!ieuirii la concentraii e1treme de temperatur
<criofile i termofile=M
b= microorganime adaptate creterii la concentraii e1treme de pB <acidofile i
repecti! alcalifile=M
$*
c= microorganime care upra!ieuiec &n condiii de preiune (idrotatic ridicat
<barofile=M
d= microorganime care e de"!olt &n medii cu acti!itatea apei redu <omofile6
(alofile6 1erotolerante=.
R parte dintre acete organime care crec &n biotopuri e1treme cum unt olurile acide6
olurile au lacurile (iperaline i alcaline etc. i care pre"int proprieti unice au fot i"olate6
identificate i caracteri"ate.
Ma;oritatea e1tremofilelor tudiate au fot i"olate din biotopuri naturale e1treme6 "one rar
&nt4lnite pe pm4nt deoarece unt re"ultatul unor combinaii neobinuite &ntre factorii
geologici6 geografici i condiiile climatice <i"!oare geotermale6 (abitate reci antarctice6 medii
ac!atice alcalino7aline i (iperaline6 depo"ite de are6 oluri acide=.
/rincipalele criterii care timulea" i fa!ori"ea" utili"area microorganimelor e1tremofile &n
biote(nologii unt5 culti!area lor &n laborator ete uor de reali"atM ricul de contaminare
microbian ete f reduM unt implicate &n inte"a unor compui biologici cu proprieti uniceM
pre"int mecanime pecifice de adaptare genetic la condiii e1treme.
Microorganimele e1tremofile unt utili"ate &n5
indutria de inte" <producerea de en"ime6 antibiotice6 compui omoreglatori6 aci"i
organici6 urfactani=6
biodegradarea i epurarea apelor re"iduale i a "onelor poluate6
recuperarea re"iduurilor petroliere6
detectarea cancerului <o protein inteti"at de ,alobacterium halobium ete foloit ca
antigen pentru detectarea anticorpilor &mpotri!a oncogenei umane c7mZc produ &n
erul pacienilor cu cancer=6 agricultur i ameliorarea plantelor prin inginerie
genetic.
%eceitatea crucial de progre i ino!aie &n biote(nologiile microbiene are la ba"
biodi!eritatea organimelor i implic in!etigarea unui numr c4t mai mare de medii
naturale i mai ale a unor medii e1treme populate de microorganime peciali"ate.
+)()( Me&&le al.al&ne .a 3a/&tate e=treme pentru m&.r--r0an&'me
Sal&n&tatea diferenia" net olurile neutre de cele (alofile6 concentraia de ruri afect4nd
puternic rata de cretere a microorganimelor. Din punct de !edere al relaiilor dintre
microorganime i condiiile aline din oluri6 microorganimele e &mpart &n trei grupe
<Battori6 1)73=5
Balo7netoleranteM
Balofile facultati!eM
Balofile obligate.
n olurile alcaline6 algele albatru !er"ui din genul C2anoph2ceae unt caracteritic
abundente.
+celai lucru e &nt4mpl i cu apele. 0alinitatea diferenia" net apele dulci de cele marine i
oceanice i influenea" natura microorganimelor care le pot popula. /uine microorganime
$6
unt comune ambelor tipuri de ape. -oncentraii e1treme de ruri e gec &n Marea Moart
<&n pecial ub form de %a-l i Mg-l=. 0alinitatea apelor oceanelor ete relati! contant.
+pro1imati! ))W din rurile di"ol!ate unt formate prin combinarea a 10C12 ioni anorganici
<-l
7
6 %a
[
6 Mg
2[
6 E
[
6 0R
$
27
6 B-R
3
7
6 -R
3
27
=6 la care e adaug .e6 Mn6 -u6 Nn6 Mb.
Microorganimele din apele dulci unt 3al-4-/e6 moti! pentru care6 dac unt tranferate &n
mediul marin mor relati! repede6 &n timp ce microorganimele 3al-t-lerante upra!ieuiec
&n mediul marin6 dar crec mai lent dec4t &n mediul lor natural. Microorganimele 3al-4&le6
auto(tone &n mediul alin6 nu e de"!olt &n apele dulci6 prefer4nd o alinitate de 26* 7 $W.
Ma;oritatea microorganimelor (alofile nu au ne!oie de o preiune omotic mare a mediului6
dar unele dintre ele au ne!oie abolut de %a
[
6 iar altele de -l
7
&n mediul lor de !ia. De!ierea
de la alinitatea optim are conecine negati!e aupra bacteriilor6 produc4nd modificri
morfologice au fi"iologice <de e1emplu5 celulele cocoide i cele bacilare de!in filamentoae6
iar durata unei generaii ete prelungit=.
Balofilia ete frec!ent &nt4lnit la alge6 cianobacterii i la bacteriile cu fotointe"
ano1igenic. ,acteriile c(emo(eterotrofe marine auto(tone unt repre"entate de genuri ca5
)ibrio6 (lteromonas6 (lcaligenes6 Pseudomonas.
Durata unei generaii &n ca"ul bacteriilor oligotrofe ete de $ C # ore. 3ncapacitatea lor de a e
de"!olta pe medii bogate &n nutrieni 7ar datora probabil producerii unor metabolii to1ici.
+)(1( Me&&le a.&e .a 3a/&tate e=treme pentru m&.r--r0an&'me
+ciditatea olului ete o mrime care e e1prim prin concentraia &n ioni de (idrogen i ete
oglindit de !alorile pB7ului care e &ncriu &n limitele 366 <foarte puternic acid= 7 66# <lab
acid=.
pB7ul optim la care e de"!olt bine microorganimele din ol <ma;oritatea bacteriilor6
actinomicetele fungi etc.= ete de 663 7 66# <uniti de pB=. +ciditatea ridicat a olului reduce
acti!itatea microbian din ol.
0olurile acide fa!ori"ea" acumularea aluminiului <+l= &n cantitate foarte mare. n e1ce6
aceta de!ine to1ic pentru plante. Microorganimele re"itente la +l unt mai numeroae &n
olurile formate ub pdure6 comparati! cu olurile culti!ate.
,acteriile anaerobe au o toleran mai mare fa de !alorile pB6 ele put4ndu7e multiplica la
!alori mai mici ale pB7ului6 comparati! cu cele aerobe. /rin urmare6 olurile mai acide unt
dominate de fungi <ciuperci microcopice au mucegaiuri= care generea" mai degrab
degradarea materiei organice din ol6 dec4t o decompunere benefic pentru plante.
Microflora din ol <bacteriile i fungii= ;oac un rol dominant &n eliberarea de ubtane
nutriti!e i &n ciclurile elementelor din ol <carbon6 a"ot etc=. -u toate c nu e1it informaii
detaliate cu pri!ire la efectele aciditii olului aupra microorganimelor din ol6 e poate
traa firul lanurilor trofice &n condiii de pB c"ut5 deoarece aciditatea olului reduce
populaiile de bacterii din ol6 numrul organimele care e (rnec cu bacterii <cum unt
proto"oarele i nemato"ii= cade proporional.
$7
.ungii unt microorganimele cele mai re"itente la condiiile !itrege din olurile acide6
put4ndu7e de"!olta i la pB de 360. Vn tudiu efectuat pe medii acide <cu fungi e1trai din
oluri cu pB foarte c"ut= a pu &n e!iden o erie de fungi re"iteni la condiiile acide5
Emericellopsis sp.6 Paecilom2ces lilacinus6 Moritierella ramanniana !ar. angulispora6
8prothri' in!lata6 Penicillium glabrum6 Metarhizum anisopliae6 Chaetospharia inae;alis6 i
(spergillus !umiatus. /re"ena ciupercii microcopice Mortierella ramanniana arat un ol
foarte acid6 inten deba"ificat6 cu troficitate foarte lab </apacotea6 1)#*=.
Dintre algele care e de"!olt &n olurile acide6 genul Chloroph2ceae ete dominant. De
aemenea6 <osellinia necatri' apare frec!ent &n olurile cu coninut ridicat de aci"i ful!ici
<Battori6 1)73=. Gi algele !er"i unt relati! frec!ente &n olurile acide <ca de e1emplu5
Chlorella, Chlam2domonas, Pleurococcus, =lothri'=.
+)(2( Me&&le anaer-/e .a 3a/&tate e=treme pentru m&.r--r0an&'me
+pa ete eenial pentru !iaa microorganimelor dar e1ceul de umiditate poate duce la
condiii anaerobe6 neprielnice de"!oltrii acetora.
Microorganimele din olurile (idromorfe aigur o reducere i olubili"are foarte eficient a
fierului
2educerea .e feric <.e
3[
= &n .e fero <.e
2[
= &n oluri are loc &ntotdeauna ub aciunea
microorganimelor. Dar mecanimul e1act prin care are loc aceat reducere6 nu ete &nc pe
deplin cunocut. 0e preupune c aceat reducere ete &n tr4n legtur cu o de(idrogena".
n curul fermentaiei materiei organice proapete e creea" condiii care fa!ori"ea" trecerea
.e &n oluie <repecti! reducerea lui=.
/entru a &nelege acet mecanim dependent de acti!itatea biologic6 cercettorii au efectuat
numeroae e1perimente foloind o erie de microorganime. /rintre acetea e numr
Eicherichia coli i pori de Clostridium care6 &n pre"ena "a(arurilor6 au fa!ori"at reducerea
.e
3[
la .e
2[
.
-ele mai bune re"ultate au fot obinute &n6 foloind bacterii din genul 5acillus pol2m2'a &n
pre"ena gluco"ei. +u mai fot utili"ate 5acillus circulans i (erobacter aerogences6 precum
i 8taph2lococcus aureus6 5acillus m2coides6 5acillus mesentericus6 5acillus subtilis.
-u toate acetea6 reducerea .e
3[
&n .e
2[
nu ete o funcie pecific pentru nici unul dintre
acete microorganime. n plu6 produii care pro!oac reducerea fierului unt produi
elaborai &n curul fermentaiei gluco"ei.
/re"ena materiei organice ingure6 fr acti!itatea microbian are o eficien e1trem de
redu.
n (aldele indutriale6 algele albastre au rolul de pionieri6 &n pecial cele din genul
4scillatoria.
Rrganimele aerobe utili"ea" o1igenul ca electron acceptor terminal i poed en"ime
upero1id dimuta" au catala" care unt capabile de degradarea radicalilor pero1id.
$#
Rrganimele anaerobe nu utili"ea" o1igenul ca electron acceptor terminal. +naerobele
<tricte= nu poed acete en"ime i de aceea unt Uotr!iteU de pre"ena o1igenului. Dei alte
tipuri de bacterii anaerobe poed acete en"ime6 ele utili"ea" electroni terminali acceptori
alii dec4t o1igenul6 cum ar fi nitratul au ulfatul.
,acteriile facultati! anaerobe pot foloi o1igenul au forme combinate ale lui ca electroni
terminali acceptori.
/rigarea solului nu poate fi coniderat o condiie care tranform olul &ntr7un (abitat
e1trem6 dar creea" periodic e1ce de umiditate care afectea" microorganimele pe perioade
curte de timp. Dintre bacteriile porogene6 5acillus megaterium ete foarte enibil fa de
cantitatea apei de irigaie6 creterea umiditii olului fa!ori"4nd germinarea porilor i
trecerea bacteriilor &n forme !egetati!e6 &n timp ce &n olul neirigat predomin formele
porulate <?liade i colab.6 1)7*=.
+ctinomicetele unt puin enibile la creterea umiditii olului i pre"int un grad a!anat
de re"iten la ucciune.
-antitatea de ap imprim modificri i &n compo"iia pecific a fungilor6 contat4ndu7e o
abunden a repre"entanilor genurilor Penicillium i 9usarium <?liade i colab.6 1)7*=. + fot
remarcat &n i frec!ena mai ridicat a fungilor fitopatogeni. +lte pecii de fungi6 cum unt
cele din genurile .richoderma6 (lternaria i (spergillus unt &n mic mur au deloc6
influenate de regimul de irigare.
!ntre/#r&>
1. -e ete (abitat e1trem pentru microorganimeF
2. -e repre"int (abitat cu condiii alcaline pentru microorganimeF
3. -e repre"int (abitat cu condiii acide pentru microorganimeF
$. -e repre"int (abitat cu condiii anaerobe pentru microorganimeF
B&/l&-0ra4&e
Chiri C.6 1)7$. ?copedologie cu ba"e de pedologie general. ?ditura -ere6 ,ucureti5 $$#
pp.
Conea (na, )intil *rina, Canarache (.6 1)77. Dicionar de tiina olului. ?ditura Gtiinific
i ?nciclopedic6 ,ucureti5 671 pp.
Eliade Gh., Ghinea L., te!anic Gh.6 1)7$. Microbiologia olului. ,a"ele biologice ale
agrote(nicii. ?ditura -?2?06 ,ucureti5 33# pp.
,ait C., 2003. 0edimentologie i micromorfologie. +plicaii &n ar(eologie. Mu"eul naional
de 3torie a 2om4niei6 ,iblioteca Mu"eului %aional6 eria cercetri pluridiciplinare6 3D.
?ditura -etatea de 0caun6 ,ucureti5 11$ pp.
Papacostea P., ,iologia olului. ?ditura Gtiinific i ?nciclopedic6 ,ucureti5 272 pp.
)oiculescu (nca7<o$ena, #umitru M., .oti M., /00>. Decontaminarea olurilor poluate cu
compui organici. ?ditura 03%'?-B5 36$ pp.
$)
"arnea G.6 1))$. 'ratat de microbiologie general. Dol D6 ?ditura +cademiei 2om4ne5 107#
pp.
*0
CA,ITOLUL +1
RELAIILE MICROORGANISMELOR CU CELELALTE ORGANISME
DIN SOL
Cu"&nte .3e&e5 fauna olului6 me"ofauna olului6 microorganime
O/&e.t&"e>
7 Cunoaterea interaciunilor dintre microorganisme i celelalte organisme din sol
7 Cunoaterea organismelor care triesc +n sol
7 Cunoaterea acti$itii organismelor care triesc +n sol
Re<umat
%umeroaele pecii de microorganime care &mpart acelai paiu de !ia <(abitat au6 &n
ca"ul olului6 pedo(abitat= contituie aociaiile microbiene. ?1it6 &n principal6 ae tipuri de
modele de aociaii &ntre microorganime5 neutralim6 concuren6 mutualim6 comanalim6
amenali <au antagonim=6 para"iti"m i prdtori"m. ntre micro7 i macroorganimele din
ol e tabilec interaciuni directe au indirecte. Multe "one din ol <pedo(abitate= unt
modificate de ctre organimele olului &ntr7o mur at4t de mare &nc4t influenea"
acti!itatea altor organime. De aceea6 multe tudii recente i7au &ndreptat obiectul de tudiu
aupra &nelegerii aciunii indirecte a macroorganimelor aupra microorganimelor prin
modificri adue mediului fi"ic i c(imic al olurilor.
+1(+( Rela$&&le &ntre m&.r--r0an&'mele &n '-l
-4nd mai multe pecii de microorganime &mpart acelai paiu de !ia <(abitat au6 &n ca"ul
olului6 pedo(abitat= contituie aociaiile microbiene. n cadrul acetor aociaii6
microorganimele e influenea" reciproc <Battori6 1)73=.
Modelele de cretere a populaiilor mi1te6 contituite din dou pecii de microorganime pot
fi &mprite &n ae grupe <Battori6 1)73=5
0eutralism5 cele dou populaii crec independent una fa de cealalt6 fr nici o
interaciune.
1oncuren5 cele dou populaii e concurea" pentru acelai tip de (ran i acelai
paiu.
,utualism5 cele dou populaii e influenea" reciproc beneficiind una de pe urma
celeilalte au form4nd aociaii pentru a upra!ieui.
1omensalism5 una din cele dou populaii beneficia" de pe urma acti!itii
celeilalte6 iar aceata nu ete afectat &n nici un fel.
Amensalism au antagonism5 una dintre cele dou populaii ete in(ibat de
acti!itatea celeilalte <fr ca cea de a doua fie influenat=.
Parazitizm i prdtorizm5 una din cele dou populaii <care ete contituit din
prdtori= o afectea" pe cealalt prin atac direct i ete dependent de aceata.
*1
n ceea ce pri!ete neutralismul6 Battori <1)73= arat c ete greu de cre"ut c dou populaii
pot crete independent &n acelai loc.
+tunci c4nd dou populaii e concureaz pentru (ran6 creterea lor poate fi afectat. +ceta
ete ca"ul unei populaii mi1te de Micrococcus sp. i 8accharom2ces. n cultur pur acetea
e de"!olt bine6 dar &n culturi mi1te <crecute &mpreun pe acelai mediu= creterea lor ete
diminuat.
+celeai re"ultate au fot obinute i &n ca"ul culturilor mi1te de diatomee (sterionella
!ormosa i 9ragilaria crotonensis6 am4ndou populaiile a!4nd aceea i rat relati! c"ut de
cretere.
Vn e1emplu bine cunocut de mutualism ete imbio"a dintre microorganimele fi1atoare de
a"ot i alte microorganime6 cum unt bacteriile fotointetice au decompuntorii celulolitici.
.i1area a"otului de ctre (zotobacter au <hodopseudomonas i fi1area bio1idului de carbon
de <hodopseudomonas au fot pue &n e!iden &n urma a numeroae cercetri. +ociaiile
imbiotice dintre bacteriile fi1atoare de a"ot i alge unt6 de aemenea6 importante pentru ol
<Battori6 1)73=.
0tudiind creterea i de"!oltarea pe medii de cultur6 Battori <1)73= pune &n e!iden un alt
e1emplu de mutualism5 Lactobacillus arabinosus i 8treptococcus sp.. n cadrul acetei
aociaii6 Lactobacillus are ne!oie6 pentru a crete6 de fenilalanin inteti"at de
8treptococcus6 iar aceta de acid folic ecretat de Lactobacillus6 moti! pentru care cele dou
microorganime crec &n aociaie i nu ingular.
+ociaia de tip comensalism ete e!ideniat de faptul c populaia de Chlorella p2renoides
uine creterea bacteriilor din genul Psudomonas sp. i 3anthomonas sp. +cete dou
bacterii nu pot crete fr uinerea algei Chlorella care6 e pare c6 e1cret &n mediu
ubtanele neceare de"!oltrii acetora.
-el mai cunocut e1emplu de amenalim ete in(ibarea acti!itii unei populaii de
microorganime de ctre antibioticele produe de alt populaie. Diferite tipuri de
microorganime produc antibiotice care unt foarte di!ere din punct de !edere c(imic i au
aciune di!er. De e1emplu6 unele antibiotice precum penicilina in(ib inte"a peretelui
celular al altor microorganime. Vneori algele limitea" de"!oltarea bacteriilor prin
producerea de ubtane antibiotice.
-a e1emplu de parazitizm i prdtorizm poate fi conemnat faptul c o parte dintre bacteriile
de"!oltate pe uprafaa agregatelor pot fi conumate de ctre amoebe. 0tudiile e1perimentale
efectuate de 2ut(erford i Xuma <1))2 7 citai de .oter6 1))3= au pu &n e!iden faptul c
prin adugarea proto"oarelor &n ol6 numrul de bacterii e reduce cu 7* W.
'oate acete organime au nie ecologice i funcii pecifice i fiecare dintre ele contribuie la
acti!itatea biologic global a mediului.
*2
+1()( Rela$&&le m&.r--r0an&'mel-r .u .elelalte -r0an&'me &n '-l
,eare et 8a!elle <1)#)= arat c &n ultimele patru decenii6 numeroae lucrri au fot dedicate
&nelegerii efectelor macroorganimelor olului <de e1emplu cel al r4melor= aupra funciilor
<reglarea acti!itii microbiene6 eliberarea ubtanelor nutriti!e i tranformarea materiei
organice= i tructurii olului. Dintre acetea6 numeroae tudii au abordat efectele
interaciunii directe au indirecte dintre macroorganime i microorganime. 3ar dintre tudiile
recente6 multe i7au focali"at obiectul de tudiu pe &nelegerea aciunii indirecte a
macroorganimelor aupra c(imbrii mediului fi"ic i c(imic al pedo(abitatelor din oluri i6
implicit6 aupra microorganimelor. +lte abordri e refer la "one din ol care unt generate
au unt modificate de ctre organimele olului &ntr7o mur at4t de mare6 &nc4t influenea"
acti!itatea altor organime <de e1emplu5 ri"ofera6 drilofera etc.=. +ceat abordare do!edete
c e1it un mod de integrare a funciilor biologice la diferite cri paiale. -u toate
acetea6 tudiile unt totui limitate de modificrile temporare.
+nimalele6 datorit faptului c foloec plantele ca (ran6 unt conumatori6 &n timp ce
microorganimele i animalele mici din ol au din plante decompun re"iduurile organice.
,iomaa productorilor primari ete coniderabil mai mare dec4t biomaa microbian a
aceluiai ecoitem. -ea mai mare bioma pare a fi &n ecoitemele de f4nea i pdure. n
general6 biomaa fungilor ete mai mare dec4t biomaa microfaunei.
-oleman i -roleZ <1))6= au tabilit influena faunei &n circuitul nutrienilor i rolul
e1ercitat de acetea &n proceul de tructurare a olului. >rupurile ma;ore de organime din ol
includ5 1= micropopulaia oluluiM 2= plantele mariM 3= fauna olului <me"ofauna 7 proto"oare
i artropodeM macrofauna 7 lumbricideM i megafauna 7 ro"toare=. Din biomaa total a
organimelor din ol6 doar o mic proporie <\ * W= ete repre"entat de microorganime.
-(iri <1)7$= arat c6 &n ceea ce pri!ete conceptul de @faun a oluluiA &n literatura
pedologic unt date multe definiii6 dintre care6 el o conider ca cea mai adec!at6 pe cea lui
Dan der Drift <1)**= citat de -(iri <1)7$=. +ceta conidera c @fauna oluluiA include acele
animale care &i petrec &n ol &ntreaga !ia au numai o parte a ciclului lor de de"!oltare.
Deoarece e1it o marea di!eritate de animale care locuiec &n ol 7au adoptat diferite
criterii con!enionale de claificare a acetora6 cum ar fi5 dimeniunea corpului6 adaptarea la
condiii de umiditate6 de (ran6 legtura cu olul <ca mediu de !ia= etc.
.auna e1itent &n ol a fot grupat &n funcie de mrime &n microfauna <animale cu
dimeniuni \062 mm=6 me"ofauna <0627$ mm=6 macrofauna <$7#0mm= i megafauna <]#0
mm=.
Fauna '-lulu& ete coniderat un factor pedogenetic important pentru !iaa din ol i ete
&mprit prin limite tabilite artificial &n patru grupe </apacotea6 1)76=5
,icrofauna6 cuprin"4nd &n general animale mai mici de 062 mm <proto"oare i
nematode 7 animale care nu pot tri dec4t &n ap i pre"int forme de re"iten la
ucciune=M
,ezofauna alctuit din animale a cror talie ete de 062 7 $ mm6 aparine mai ale
microartropodelor <colembole=6 acarienilor6 enc(itreidelor6 miriapodelor M
,acrofauna6 cuprin"4nd animale cu talia de $ p4n la #0 mm <r4me6 inecte
uperioare6 miriapode6 numeroi pian;eni6 molute6 crutacee=M
*3
,egafauna6 alctuit din animale mari6 care deplaea" olul &n curul prii
!i"uinilor au galeriilor lor <c4rtie6 obolani6 iepuri etc.=.
Vnele dintre organimele animale e (rnec direct cu plante !ii <&mbrc4nd toate formele6 de
la nutriia ierbi!or p4n la para"itim=6 altele cu returi !egetale6 .-n'um%n 8&
m&.r--r0an&'mele care e gec pe acete returi.
/re"ena animalelor &n ol ete tot at4t de important ca i aceea a microorganimelor6 &n ceea
ce pri!ete proceele pedogenetice6 &ntruc4t la apectele de metabolim e mai adaug i
modul dinamic de !ia6 care aigur un tranport acti! al diferiilor contitueni ai olului &n
cadrul profilului6 o continu reorgani"are a paiilor din ol i un ametec al componentelor
organice i minerale </apacotea6 1)76=.
2olul diferitelor animale din ol &n proceul de (umificare ete marcat prin acumulri de
coprolite6 care e ametec fr e combine cu returile !egetale i cu particulele de ol6
form4nd moderul6 form imperfect de (umu <foarte rp4ndit pe olurile race=.
-ompotul format de moder repre"int un mediu fa!orabil pentru acti!itatea bacteriilor i
ciupercilor decompuntoare.
.oter <1))3= arat c cele mai numeroae ober!aii in situ au fot fcute pe rdcinile
plantelor6 pe me"ofaun <&n pecial pe microartropode6 ca de e1emplu cpue i colembole= i
pe microorganime.
24mele <cunocute i ub denumirea de lumbricide= unt repre"entanii cei mai importani ai
macrofaunei olului6 ele repre"int )$ W din biomaa faunei de ol <&n "onele de tep i
il!otep=. .iecare "on pedoclimatic e caracteri"ea" printr7o anumit tructur a peciilor
de r4me i de me"ofaun. %umrul indi!i"ilor din diferite "one !aria"6 &n linii foarte mari6
unii autori indic cifre de la c4te!a mii p4n la c4te!a milioane la (ectar.
24mele tranport material de ol din ori"onturile uperioare6 (umifere6 &n ori"onturile
inferioare <.ig. 13.1= i cu acet material6 ete tranportat i un numr impreionant de
microorganime au pori i cleroi <corpuri de re"iten ale fungilor=.
.ig. 13.1. Material de ol adu de
lumbricidelor din ori"onturile uperioare
(umifere <contituind neoformaiuni
biogene numite pedotubuli=.
.ig. 13.2. 0paiu poro <ub forma unui
trident= generate de lumbricide i
elemente tructurale glomerulare
biogene.
*$
De"!oltarea itemului radicular a fot atribuit canalelor de r4me <.ig. 13.2=6 care pot furni"a
"one de minim re"iten <?d9ard i 8oftZ6 1)7#=.
'recerea ubtanelor organice i anorganice prin tubul digeti! al r4melor i al altor
componeni ai me"ofaunei &nlenete formarea comple1elor argilo7(umice care duc la o
cretere a re"itenei ubtanelor la aciunea de decompunere a microorganimelor <-(iri6
1)7$=. .ormarea acetor comple1e ete fa!ori"at de ctre compuii organici ecretai de
lumbricide6 compui ce ;oac rolul de liani pentru celelalte componente ale olului <-(e(ire
i al.6 1)##=.
Multe organime din ol <ca de e1emplu r4mele6 enc(itreidele etc.= au un rol important &n
timularea acti!itii microbiene dar i n tranportul acetora &n ol. 0porii unor fungi
<.richoderma6 Penicillium6 9usarium6 Cepholosporium= au fot gii &n tubul digeti! al
r4melor6 la fel ca i pori din genul .orula6 <hizopus6 Mucor i Cladosporium <Battori6 1)73=.
-oprolitele lor !oluminoae contituie un mediu ideal pentru acti!itatea microbiologic i &n
pecial pentru aceea care conduce la elaborarea materiilor (umice. +cetea legate fi"ico7
c(imic de argile6 formea" comple1ele organice numite mull.
/e l4ng acti!itatea de ingerare a materialului de ol6 r4mele au i rol &n tranportul olului
dintr7un ori"ont &n altul <din ori"ontul + de uprafa6 &n ori"onturile inferioare i in!er=.
Materialul tranportat din ori"onturile uperioare &n ba"a profilului de ol poate conine6 pe
l4ng ubtane (umice i microorganime au forme de re"iten ale acetora <de e1emplu
pori=
+cti!itatea megafaunei olului ete6 de aemenea6 important &n prelucrarea uprafeei olului6
dec(iderea de galerii i prin aceata influenarea proprietilor fi"ico7c(imice ale olului.
>aleriile lor abandonate unt umplute ulterior cu ol pro!enit din ori"onturile (umice i
repre"int "ona preferenial de circulaie a organimelor din ol6 materialul de ol din acete
galerii are cantitate mare de materie organic6 ete bine tructurat prin acti!itatea biologic6
ete aerat i prin urmare populat cu organime i microorganime.
Datorit capacitii de organi"are a !ieii6 care utili"ea" mecanime de o ubtilitate
nebnuit6 un ol epui"at6 rcit &n elemente nutriti!e6 &i poate regi ni!elul de fertilitate pe
care l7a a!ut &nainte de a fi luat &n e1ploatare6 acoperindu7e din nou cu bioceno"a clima1 dac
ete lat neculti!at un timp mai mult au mai puin &ndelungat. +cet fenomen al refacerii
potenialului biologic i nutriti! pare de aemenea nu poat fi e1plicat dec4t prin
mecanimele fine care fac ca &n condiiile geografice i climatice date6 contelaia elementelor
aib o anumit tructur6 biologic determinat </apacotea6 1)76=.
!ntre/#r&>
1. -u ce fel de organime interacionea" microorganimele din olF
2. -e ete fauna oluluiF
3. -are unt efectele interaciunii dintre microorganime i celelalte organime din olF
**
B&/l&-0ra4&e
Chiri C.6 1)7$. ?copedologie cu ba"e de pedologie general. ?ditura -ere6 ,ucureti5 $$#
pp.
Conea (na, )intil *rina, Canarache (.6 1)77. Dicionar de tiina olului. ?ditura Gtiinific
i ?nciclopedic6 ,ucureti5 671 pp.
Eliade Gh., Ghinea L., te!anic Gh.6 1)7$. Microbiologia olului. ,a"ele biologice ale
agrote(nicii. ?ditura -?2?06 ,ucureti5 33# pp.
,ait C., 2003. 0edimentologie i micromorfologie. +plicaii &n ar(eologie. Mu"eul naional
de 3torie a 2om4niei6 ,iblioteca Mu"eului %aional6 eria cercetri pluridiciplinare6 3D.
?ditura -etatea de 0caun6 ,ucureti5 11$ pp.
Papacostea P., ,iologia olului. ?ditura Gtiinific i ?nciclopedic6 ,ucureti5 272 pp.
)oiculescu (nca7<o$ena, #umitru M., .oti M., /00>. Decontaminarea olurilor poluate cu
compui organici. ?ditura 03%'?-B5 36$ pp.
"arnea G.6 1))$. 'ratat de microbiologie general. Dol D6 ?ditura +cademiei 2om4ne5 107#
pp.
*6
CA,ITOLUL +2
MICROORGANISMELE I RDCINILE ,LANTELOR
Cu"&nte .3e&e5 rdcinile plantelor6 ri"ofer6 efect de ri"ofer6 micori"a6 agricultura
microbiologic
O/&e.t&"e>
7 Cunoaterea interaciunilor dintre microorganisme i rdcinile plantelor
7 Cunoaterea e!ectelor acti$itii microbiene asupra rdcinilor plantelor
Re<umat
Nona de interaciune &ntre rdcinile plantelor i ol ete cunocut ub numele de r&<-'4er#.
+ceata e poate e1tinde cu 2 cm de la uprafaa rdcinii &n interiorul olului bogat &n
nutrieni6 limitele ei depin"4nd at4t de cantitatea de ubtane e1udate din rdcini6 c4t i de
proprietile fi"ice i c(imice ale olului. 2dcinile plantelor eliberea" un e1udat cu o
compo"iie comple16 cu efect timulator6 cunocut ub numele de efect de rizosfer. ntre
plante i microorganime e1it aociaii simbiotice <&n care ambii parteneri beneficia" din
aceat aociere= i parazitare <c4nd doar microbii proper &n timp ce planta ufer
tricciuni e!ere=.
+2(+( Rela$&&le &ntre m&.r--r0an&'me 8& plante
Microorganimele e1ercit aupra plantelor numeroae efecte6 unele benefice6 altele negati!e.
Diferitele grupe de microorganime din ol produc !ariate procee bioc(imice6 care au o
influen direct aupra producti!itii i de"!oltrii plantelor. Microorganimele facilitea"
aborbia nutrienilor din ol6 mai ale atunci c4nd acetia unt factori limitati!i pentru
cretere i defoar permanent o aciune de reciclare i olubili"are a nutrienilor minerali.
Nona de interaciune &ntre rdcinile plantelor i ol ete cunocut ub numele de r&<-'4er#.
2i"ofera ete definit cu ambiguitate6 drept regiunea din sol care conine rdcinile unei
plante i microorganismele care le +nsoesc.
?a ete o regiune periradicular &n care e concentrea" microorganime i acti!iti pecifice
importante at4t pentru itemul radicular6 repecti! plante6 c4t i pentru olul adiacent6
diminu4nd progrei! pe mur ce crete ditana fa de rdcini.
2i"ofera e poate e1tinde cu 2 cm de la uprafaa rdcinii &n interiorul olului bogat &n
nutrieni <de origine mineral i organic6 precum i &n aminoaci"i6 glucide6 !itamine etc.=
pentru care microorganimele permanente din ol intr &n competiie. 8imitele ri"oferei
depind de cantitatea de ubtane e1udate din rdcini6 de proprietile fi"ice i c(imice ale
olului6 care influenea" numrul i natura microorganimelor.
*7
+cti!itatea microbian din ri"ofer ete inten6 influen4nd puternic creterea plantelor.
Gi &n ri"ofer6 unde e concentrea" un numr important de microorganime apar aociaii
&ntre acetea. De e1emplu6 bacteriile de pe rdcinile plantelor unt aociate frec!ent cu (ifele
fungilor.
2dcinile plantelor eliberea" un e1udat cu o compo"iie comple16 cu efect timulator6
cunocut ub numele de efect de rizosfer. -ele mai frec!ente ubtane din e1udat unt
glucidele <gluco"6 fructo"6 1ilo"6 malto"6 rafino"6 arabino"6 "a(aro"=6 aminoacizii
<alanin6 acid apartic6 glicocol6 leucin6 !alin6 erin6 fenilalanin6 citein6 metionin6
li"in6 triptofan6 treonin=6 acizii organici <acetic6 propionic6 butiric6 o1alic6 citric6 tartric6
fumaric6 glicolic6 malic6 uccinic=6 $itaminele <biotin6 tiamin6 niacin6 acid pantotenic6
pirido1in6 me"oinoitol=6 !actorii de cretere <au1ine=.
2dcinile i microorganimele e influenea" reciproc6 atfel c pre"ena microorganimelor
timulea" producerea de e1udate6 iar cantitatea mare a acetora fa!ori"ea" de"!oltarea i
intenificarea acti!itii microbiene.
/e mur ce plantele i animalele au &nceput ;oace un rol din ce &n ce mai important ca
productori &n cadrul ecoitemelor6 animalele ca i microorganimele au &nceput de!in
conumatori. Muli microbi au de!enit aprofii <conumatori de materiale moarte=6 dei
microbii autotrofi continu ;oace un rol central &n ciclurile biogeoc(imice i &n porirea
!egetaiei pe glob. +ltfel6 ecoitemele ar fi in!adate de returile plantelor moarte.
Vnii microbi au a!ut abilitatea de a depi orice @mecanim defeni!A al plantelor6 moti!
pentru care6 &n pre"ent6 unt microorganime care e de"!olt fie pe uprafaa plantelor6 fie &n
interiorul lor.
+ceata a du la crearea unor aociaii &ntre microorganime i plantele uperioare. +cete
aociaii pot fi duntoare plantelor au benefice lor6 repecti! pentru creterea economic <&n
ca"ul culturilor agricole=. +tunci c4nd ambii parteneri beneficia" din acete aocieri6 relaia
e numete simbiotic6 iar c4nd doar microbii proper &n timp ce planta ufer tricciuni
e!ere6 relaia e numete parazitar.
+ociaiile para"itare unt de dou categorii5
2 facultativ parazitare i
2 obligatorii parazitare.
+ociaiile para"itare depind de trei factori5 1= de numrul !arietilor de plante care pot fi
compatibile cu microbii para"itariM 2= de capacitatea microorganimelor de a ptrunde &n
interiorul plantei ga"d i de c4t timp pot tri &n plant <timpul de infetare=M 3= de daunele pe
care le produc microbii6 plantei ga"de.
Vnele microorganime din ol unt patogene pentru diferite pecii de plante6 pro!oc4nd
acetora boli6 un e1emplu fiind putregaiul rdcinilor.
Multe plante formea" aociaii imbiotice cu fungii din ol6 numite micorize. Micori"ele
a;ut la creterea capacitii plantelor de a prelua din ol ubtane nutriti!e i ap. Nona
*#
olului din ;urul rdcinile plantelor6 numit ri"ofer6 poate conine microorganime benefice
care prote;ea" rdcinile plantelor de agenii patogeni. 3nteraciunea dintre rdcinile
plantelor i microorganimele olului ete un domeniu acti! de cercetare &n microbiologia
olului.
Vnii fungi coloni"ea" uprafaa rdcinilor form4nd micorize peritrofice. +li fungi
formea" un trat e1tern i penetrea" corte1ul rdcinii cu miceliul lor6 acetea unt denumite
micorize exotrofice. Vn alt grup de fungi nu formea" un cut &n ;urul rdcinii6 ci intr &n
interiorul corte1ului i e de"!olt intra7 au inter7celular6 acetea e numec micorize
endotrofice.
?te obinuit pentru rdcini forme"e asociaii micoriziale6 unul dintre cele mai comune
fiind cu fungii Cenococcum geophilum <?liade i colab.6 1)7$= care au (ife uor de ditin
datorit culorii lor brun &nc(i 7 negre. 'e(nicile moderne permit &n6 colorarea (ifelor cu
nuane pale ale unor micori"e6 &n !ederea tudierii i identificrii lor.
/rin acete aociaii micori"iale fungii obin carbo(idrai ca nutrieni6 iar planta ete (rnit cu
o parte din apa i mineralele neceare6 prin intermediul fungilor repecti! al miceliului lor
e1tin &n ol.
Dintre organimele olului pre"ente &n "ona de &nrdcinare a plantelor6 bacteriile unt cele
mai frec!ente <cu o bioma de aproape *00 Eg (a
71
=. -ele aerobe fiind mai numeroae dec4t
cele anaerobe6 &n pecial &n ori"ontul uperior6 numrul lor cade cu ad4ncimea6 &n c(imb
crete numrul celor anaerobe.
0c(imbarea foloinei terenurilor influenea" puternic compo"iia micropopulaiei olurilor.
.lora microbian e modific pregnant la c(imbarea foloinei. De e1emplu6 trecerea de la
foloin il!ic la cea agricol duce la creterea numrului de bacterii6 actinomicete i fungi6
datorit culti!rii terenului. Dintre bacterii6 cele nitrificatoare6 denitrificatoare i
decompuntoare <&n pecial de celulo"= crec &n numr foarte mare6 iar peciile de fungi
dominante e di!erific datorit c(imbrii foloinei foretiere &n agricol.
.ungii aprofii din pdure de!in adeea patogeni pentru plantele culti!ate dup depdurire.
Vnele genuri6 ca de e1emplu <hizoctonia solani6 au fot gite at4t &nainte c4t i dup
c(imbarea foloinei i au artat o mare patogenitate fa de o mare !arietate de plante de
cultur.
0olul din terenurile agricole de!ine un (abitat fa!orabil pentru di!ere macro7 i
microorganime. +gregatele "oogene <rotun;ite i de dimeniuni mici= bogate &n contitueni
organici crea"6 prin aran;amentul paial6 un paiu poro abundent6 cu pori continui6
fa!orabil de"!oltrii microorganimelor.
+2()( M&.r--r0an&'mele .are 4-rmea<# n--<&t#$& pe r##.&n&le plantel-r
Vn alt tip de aociaii imbiotice ete acela dintre microorganimele care produc nodo"iti i
plantele uperioare. -ele mai cunocute nodo"iti unt cele produe de bacteriile din genul
<hizobium care au o mare abilitate de a fi1a %
2
.
*)
+cete bacterii au rol ma;or &n fi1area a"otului atmoferic6 de aceea mai unt numite i
bacterii !i'atoare de azot. ?le foloec drept ur de carbon ubtanele organice fr a"ot6
fi14nd a"otul din atmofer i utili"4ndu7l pentru inte"a diferitelor componente celulare. R
parte din a"otul fi1at ete eliberat &n mediul ambiant6 iar o parte ete minerali"at dup
moartea bacteriilor <de ctre bacteriile decompuntoare= i trece &ntr7o form acceibil
plantelor uperioare. 2olul bacteriilor fi1atoare de a"ot &n bilanul compuilor a"otoi ete
deoebit de mare.
,acteriile fi1atoare de a"ot pot fi bacterii libere <(zotobacter, Clostridium= au imbiotice
<<hizobium=.
+2(1( A0r&.ultura m&.r-/&-l-0&.#
Datorit efectelor po"iti!e pe care le au aociaiile micori"iale aupra produciilor agricole6 a
aprut o tiin nou numit @agricultura microbiologicA.
(gricultura microbiologic este o ramur a microbiologiei care se ocup cu studiul
asociaiilor plante 7 microorganisme i cu bolile plantelor i animalelor %produse de
microorganisme&. 8e mai ocup i cu studiul microbiologiei !ertilitii solului, respecti$ cu
degradarea microbian a materiei organice din sol i cu trans!ormrile substanelor nutriti$e
+n sol.
n ceea ce pri!ete importana microorganimelor pentru agricultur i influena lor aupra
proteciei i fertilitii olurilor6 numeroae tudii au pu &n e!iden faptul c
microorganimele unt implicate &n5
7 /roceul de tranformare a nutrienilor.
7 Decompunerea componentelor re"itente ale euturilor pro!enite de la plante i animale.
7 2olul acti! &n antagonimul microbian.
7 /articipare la formarea de (umu.
7 /rdarea de nemato"i.
7 mbuntirea tructurii olului.
7 Meninerea ec(ilibrului biologic &n ol.


!ntre/#r&>
1. -e fel de interaciuni e tabilec &ntre microorganimele din ol i rdcinile plantelorF
2. -4nd au microorganimele din ol efecte negati!e aupra plantelorF
B&/l&-0ra4&e
Chiri C.6 1)7$. ?copedologie cu ba"e de pedologie general. ?ditura -ere6 ,ucureti5 $$#
pp.
Eliade Gh., Ghinea L., te!anic Gh.6 1)7$. Microbiologia olului. ,a"ele biologice ale
agrote(nicii. ?ditura -?2?06 ,ucureti5 33# pp.
60
,ait C., 2003. 0edimentologie i micromorfologie. +plicaii &n ar(eologie. Mu"eul naional
de 3torie a 2om4niei6 ,iblioteca Mu"eului %aional6 eria cercetri pluridiciplinare6 3D.
?ditura -etatea de 0caun6 ,ucureti5 11$ pp.
Papacostea P., ,iologia olului. ?ditura Gtiinific i ?nciclopedic6 ,ucureti5 272 pp.
"arnea G.6 1))$. 'ratat de microbiologie general. Dol D6 ?ditura +cademiei 2om4ne5 107#
pp.
61
CA,ITOLUL +6
INFLUENA MICROORGANISMELOR ASU,RA MATERIEI
ORGANICE DIN SOL
Cu"&nte .3e&e5 materia organic6 biodegradare
O/&e.t&"e>
7 Cunoaterea materiei organice din soluri
7 Cunoaterea di!eritelor tipuri de materie organic speci!ic solului
7 ?nelegerea in!luenei microorganismelor asupra humusului
7 Cunoaterea degradrii microbiene a compuilor organici %denumit i
biodegradare&
Re<umat
Materia organic pecific olului ete contituit dint7un ametec de re"iduuri de plante i
animale aflate &n diferite tadii de decompunere6 precum i din ubtane inteti"ate c(imic i
biologic i din microorganime i animale mici i re"iduurile lor decompue.
+6(+( De4&n&rea mater&e& -r0an&.e &n '-l
Materia organic a olului ete definit &n @Dicionarul de tiina oluluiA <-onea i colab.6
1)77= ca fiind @!raciunea organic a solului care include reziduuri de plante i animale +n
di!erite stadii de descompunere, celule i esuturi ale organismelor din sol i substane
speci!ice solului sintetizate de ctre populaia soluluiA.
Materia organic din oluri ete contituit dint7un ametec de re"iduuri de plante i animale
<de la micro7 la mega7organime= aflate &n diferite tadii de decompunere6 din ubtane
inteti"ate c(imic i biologic6 din maa microorganimelor i animalelor mici i re"iduurile
decompue ale acetora <0c(nit"er6 1)#2=.
Ta/elul +
-ontituenii ma;ori ai returilor de plante
<dup /epper i colab.6 1))2=
C-n't&tuen$& J Su/'tan$# u'.at#
Celul-<#
Hem&.elul-<#
L&0n&n#
,r-te&ne 8& a.&<& nu.le&.&
Su/'tan$e '-lu/&le Ae e=emplu <a3arur&?
+6 D 7*
+* D 1*
6 D 1*
) D +6
+*
n condiii optime pentru acti!itatea microbian6 materia organic ete decompu at4t de
rapid &nc4t nu e poate acumula. +cumularea de materie organic e produce atunci c4nd5 <1=
producia anual ete mareM au <2= condiiile nu unt optime pentru decompunere6 cum e
62
&nt4mpl6 de e1emplu6 &n arealele &n care precipitaiile e1ced e!apotranpiraia au unde
ni!elul apei freatice ete foarte ridicat.
Materia organic pecific olului ete humusul. +ceta ete definit6 &n @Dicionarul de tiina
oluluiA <-onea i colab.6 1)77=6 ca fiind @!raciunea mai mult sau mai puin stabil a
materiei organice din sol alctuit din substane speci!ice de neo!ormaie rezultate prin
sinteze microbiene sau a$1nd origine rezidualA.
.enolii6 compui de origine !egetal6 care a;ung &n ol unt6 &n principal lignine6 compui
organici coniderai a fi ura principal de (umu. /olimerii fenolici care contituie cea mai
mare parte a (umuului din ol au o origine dubl5 microbian i !egetal.
+ciunea fungilor care decompun lignina a fot tudiat &n cadrul unor cercetri care au
artat c5
7 .ungii cu micelii brune au o1idat gruprile metilenice &n grupri carbo1iliceM o parte dintre
lignine au rma nee1tractibil <(umine motenite=.
7 .ungii cu micelii albe au olubili"at lignina i au foloit inelele aromatice ca ur de
energie. Dar muli monomeri eliberai atfel au fot integrai &n aci"ii ful!ici <+.= au
(uminici <+B=6 &n pecial &n melaninele microbiene6 ceea ce le7a tabili"at6 &n raport cu
biodegradabilitatea.
/rin auto7o1idare au o1idare en"imatic compuii fenolici impli unt tranformai &n radicali
emic(inonici care e aocia" cu aci"ii aminici au cu fenolii prin intermediul amoniacului
au o1igenului. 0e obin atfel produi din ce &n ce mai polimeri"ai cu tent brunie6 pecifici
!italitii populaiei i mediului &n care 7au format. -iupercile6 actinomicetele i bacteriile
formea" polimeri bruni sau melanine <cu tructur puin cunocut=! nu numai n celulele
lor dar i n mediu <,ert(elin i 'utain6 1)7)=.
+6()( F-rmarea 8& .ara.ter&'t&.&le mater&e& -r0an&.e &n '-l
0olurile nu e pot forma &n lipa factorului biotic. 'otui6 acet factor nu poate fi coniderat ca
!ariabil independent deoarece ete determinat de clim6 ol i condiiile locale <.lorea6
200$=. Degetaia influenea" formarea olului prin furni"area de materie organic olului6
contribuind la acumularea (umuului &n ol at4t &n ceea ce pri!ete cantitatea c4t i calitatea
acetuia.
+tfel6 &n "onele de tep pe eama decompunerii returilor !egetale pro!enite de la !egetaia
ierboa bogat &n elemente ba"ice6 cantitatea de (umu re"ultat ete mai mare6 aceta fiind
alctuit din aci"i (uminici care imprim olurilor o culoare &nc(i. 0olurile formate unt
bogate &n (umu i elemente ba"ice care determin un grad &nalt de fertilitate <ca &n ca"ul
-erno"iomurilor=. 0olurile formate &n "onele de pdure unt caracteri"ate printr7o mare
aciditate6 coninut c"ut &n elemente nutriti!e6 materia organic ete lab (umificat <e
formea" (umu brut= iar acti!itatea biologic ete redu <ca"ul Ditricamboolurilor=. .oarte
important ete i pro!eniena returilor !egetale6 deoarece ub !egetaia pro!enit din
pdurile de foioae6 acetea antrenea" de dou7trei ori mai multe elemente nutriti!e
comparati! cu returile !egetale pro!enite din pdurile de conifere.
63
+cti!itatea biologic din ol pre"int6 alturi de !egetaie6 o influen foarte mare &n proceul
de pedogene" a olurilor.
Materia olid organic a olului <>eanana i al.6 1)))= apare &n materialul parental dup
intalarea plantelor i animalelor i pre"int dou apecte5
maa organimelor moarte <rdcini6 returi organice aeriene c"ute la uprafaa olului6
rmiele re"ultate din corpul microorganimelor etc.= aflate &n diferite tadii de
decompunereM
ubtane organice inteti"ate6 pecifice olului.
+6(1( T&pur& e mater&e -r0an&.# 'pe.&4&.# '-lulu&
0olurile pre"int imultan un anamblu foarte (eterogen de ubtane organice de origini
diferite5
1= materie !egetal &n cur de decompunereM
2= materie organic re"itent <(umine motenite=M
3= corpuri de microorganime <biomaa=M
$= compui (umici alcalino7olubili de dou origini5 produi de origine !egetal ce au
e!oluat din partea olubil &n macromolecule aromatice policondenate i produi de
inte" microbian de natur at4t peptidic dar i aromatic <.laing i al.6 1)7* 7 citai
de ,ru:ert6 1)7)=M
*= o fraciune din aceti produi de!ine nee1tractibili <(umine inolubile=M
6= metabolii microbieni nee1tractibili6 ca i poli"a(aride <(umine microbiene=.
/roporia relati! a acetor fraciuni depinde &n mod direct de acti!itatea biologic din mediul
repecti!.
3n mediu foarte activ <ol cu mull= (umificarea conduce la formarea unui profil din ce &n ce
mai organic6 de la uprafa pre profun"ime6 conin4nd *0 C #0 W materie organic ub
form de compui (umici biotabili &n raport cu biotructura lor aromatic i 10730 W ub
form de poli"a(aride re&nnoite &n mod contant <Martin i Baider6 1)71 citai de ,ru:ert6
1)7)=. +cete dou tipuri de compui e aocia" materialelor minerale pentru a forma
comple1e organo7minerale inclue ca ciment &n microagregate <contituite din particule
minerale6 returi organice i corpuri microbiene=.
,ru:ert <1)7)= arat c &n mediul foarte acti! biologic6 compuii (umici biotabili <&n raport
cu biotructura lor aromatic i repre"ent4nd *0 7 #0 W din materia organic=6 precum i
poli"a(aridele <re&nnoite anual i repre"ent4nd 10 7 30W din materia organic= e aocia"
materiei minerale pentru a forma compui organo2minerali inclui ca ciment &n
microagregate6 apoi agregate contruite pe ba"a particulelor minerale6 returilor organice i
corpurilor de ciuperci.
6$
F&0( +. 0tructura comple1elor organo7minerale i formarea agregatelor din ol <dup
,ru:ert6 1)7)=.
-ompuii organici unt &ncorporai &n ol6 &n "ona de uprafa6 prin decompunerea returilor
de plante <ca de e1emplu frun"e6 iarb=. +cete returi organice unt decompue de ctre
microorganimele din ol6 care utili"ea" ubtanele organice ca (ran au ubtrat microbial.
/rincipalii contitueni ai plantelor <Ta/( += difer prin gradul de comple1itate i prin uurina
cu care pot fi decompui de microorganime. n general6 contituenii olubili unt uor
metaboli"abili i decompui rapid6 &n timp ce lignina6 de e1emplu6 ete forte re"itent la
atacul microorganimelor. 2e"ultatul decompunerii microbiene ete eliberarea nutrienilor
pentru microorganime au metabolimul plantelor6 ca i decompunerea parial a
re"iduurilor comple1e de plante. +cete re"iduuri comple1e modificate microbian unt6 &n cele
din urm6 &ncorporate &n macromolecule mari care formea" ba"a tabil a materiei organice.
+ceat matrice organic tabil ete metaboli"at &ncet de ctre microorganimele indigene6
ceea ce repre"int un proce ce are ca re"ultat aproape 2 W materie organic comple1.
3n mediu puin activ <ol cu moder i mor=6 din contr6 7a format un profil puternic
difereniat6 a!4nd un ori"ont cu materie organic re"itent <moder6 mor= i un ori"ont de
acumulare a materiei organice reditribuite6 d4nd natere complexelor organo2minerale cu
structuri de precipitare.
Materia organic din ol mai poate fi &mprit i &n substane humice i nehumice. +cetea
din urm unt contituite din carbo(idrai6 proteine6 peptide6 aminoaci"i6 grimi6 ceruri6
alcani i aci"i organici cu molecule mici. -ea mai mare parte a acetor compui unt
conumate relati! rapid de microorganimele din ol.
R mic parte din ubtanele ne7(umice au deri!aii lor pot cpa totui de atacul microbian6
&n mod particular &n acele "one din ol &n care predomin condiiile anaerobe iPau acete
fracii de!in tabile <prote;ate= prin adorbie pe coloi"ii olului. Datorit tructurilor lor
comple1e au to1icitii la microorganime6 unii compui ne7(umici cum unt lignina i
fenolicii plantelor unt6 de aemenea6 re"iteni la decompunere i tind e acumule"e &n ol
ca form parial degradat au alterat microbian.
+cetea6 &mpreun cu produii relati! tabili la inte"a microbian6 unt denumii ubtane
(umice.
6*
-ea mai mare parte a materiei organice din ol ete contituit din substane humice. +cetea
unt amorfe6 &nc(ie la culoare6 (idrofile6 acide6 parial aromatice6 ubtane organice
comple1e din punct de !edere c(imic i care au o greutate molecular foarte mare. /e ba"a
olubilitii lor &n alcali i aci"i6 ubtanele (umice au fot &mprite &n trei mari grupe5
acizi huminici 7 olubili &n alcalii diluai dar precipit din alcalii prin acidifiereM
acizi fulvici 7 care rm4n &n oluie atunci c4nd e1tractul alcalin ete acidifiat6 fiind
olubil at4t &n oluii diluate alcaline c4t i acideM
humine 7 ete fraciunea (umic ce nu poate fi e1tra din ol au edimente prin
oluii diluate acide au ba"ice.
+cete trei fraciuni unt imilare6 fiind diferite prin greutatea lor molecular i gruprile
funcionale pe care le conin. +ci"ii ful!ici au greutate molecular mai mic fa de celelalte
dou fraciuni (umice i conin multe grupri funcionale cu o1igen <-R
2
B6 RB6 -OR= pe
unitatea de greutate.
-aracteriticile importante pe care le pre"int aci"ii (umici unt rezistena destul de mare la
degradarea microbian i capacitatea lor de a forma comple1e (idrotabile i inolubile cu
ionii metalici i o1i(idro1i"ii i de interaciona cu mineralele argiloae <0c(nit"er6 1)#2=.
-ea mai important proprietate a ubtanelor formate &n ol ete capacitatea au incapacitatea
lor de a e di"ol!a &n ap. +ci"ii (uminici unt coniderai inolubili &n ap6 ceea ce ;utific
formarea ori"onturilor acumulati!e. +ci"ii ful!ici unt uor olubili &n ap i ;utific
formarea ori"onturilor elu!iale6 inclui! pod"olice
+ci"ii (umici <parte important a materiei organice a olului= unt &n een re"er!e de a"ot
implicate gradual &n ciclurile metabolice biologice i ete foloit de ctre plante <Eonono!a i
al.6 1)77=.
+6(2( In4luen$a m&.r--r0an&'mel-r a'upra mater&e& -r0an&.e &n '-l
%atura i intenitatea biodegradrii compuilor organici din ol precum i sinteza lor unt
dependente de natura i aportul materialului organic proapt precum i de condiiile de mediu
<clim6 te1tur6 pB6 grad de aturaie etc.=.
.enolii compui de origine !egetal ce a;ung &n ol unt &n principal lignine <coniderate a fi
ura principal a (umuului=.
-ele dou grupe principale de fungi care decompun lignina au a!ut aciuni diferite5
7 .ungii cu micelii brune au o1idat gruprile metilenice &n grupri carbo1iliceM o parte dintre
lignine a rma nee1tractibil <(umine motenite=.
7 .ungii cu micelii albe au olubili"at lignina i au foloit inelele aromatice ca ur de
energie. Dar muli monomeri eliberai atfel au fot integrai &n aci"ii ful!ici <+.= au
(uminici <+B=6 &n pecial &n melaninele microbiene6 ceea ce le7a tabili"at6 &n raport cu
biodegradabilitatea.
/olimerii fenolici care contituie cea mai mare parte a (umuului din ol au o origine dubl5
microbian i !egetal.
/rin auto7o1idare au o1idare en"imatic compuii fenolici impli unt tranformai &n radicali
emic(inonici care e aocia" cu aci"ii aminici au cu fenolii prin intermediul amoniacului
66
au o1igenului. 0e obin atfel produi din ce &n ce mai polimeri"ai cu tent brunie6 pecifici
!italitii populaiei i mediului &n care 7au format. 1iupercile! actinomicetele i bacteriile
formea" polimeri bruni au melanine <cu tructur puin cunocut=! nu numai &n celulele lor
dar i &n mediu <,ert(elin i 'utain6 1)7)=.
Algele cu clorofil care e de"!olt la uprafaa olului &n anumite condiii fa!orabile pentru
de"!oltarea lor pot acoperi olul cu o po;g(i !erde au portocalie. De"!oltarea inten a
algelor pe uprafaa olului umed &l &mbogete &n materie organic re"ultat prin fotointe".
+bilitatea algelor albastre de a produce clorofil le d independen fa de materia organic
din ol.
2olul cel mai important &l au algele &n condiiile de !ia automorf6 deoarece formea"6 &n
acet ca"6 &nemnate cantiti de materie organic <?liade i colab.6 1)7*=.
Bacteriile i fungii unt capabile de decompunerea materiei organice i de eliberarea6 prin
aceata6 de nutrieni de legtur6 dar unt implicate i &n decompunerea rocilor i mineralelor
i prin aceata &n producerea de aci"i organici c(elatai.
.ungii i bacteriile din ol unt6 &n general6 acti!e &ntre 0
o
i 6*
o
- multe dintre ele a!4nd un
optim al acti!itii6 &n ;urul temperaturii de 2*
o
-. n ceea ce pri!ete pB6 at4t fungii c4t i
bacteriile au un optim de de"!oltare la pB aproape de neutru6 dar fungii tind de!in
dominani &n condiii acide6 pe c4nd bacteriile tolerea" pB7ul ridicat.
/apacotea <1)76= ublinia" faptul c at4t bacteriile c4t i fungii unt capabile de
decompunerea materiei organice i de eliberarea6 prin aceata6 de nutrieni de legtur6 dar
unt implicate i &n decompunerea rocilor i mineralelor i prin aceata de producerea de
aci"i organici c(elati"ai.
!ntre/#r&>
1. -e ete materia organic a olului F
2. -are unt proceele e formare a materiei organice a oluluiF
3. -are unt caracteriticilor pecifice ale materiei organice a olului F
$. -are unt tipurile de materie organic pecific oluluiF
*. -are ete influena microorganimelor aupra materiei organice a oluluiF
6. -um ete denumit degradarea microbian a compuilor organici din olF
7. -um ete denumit proceul de acumulare &n ol a ubtanelor organice ub influena
plantelor i microorganimelorF
B&/l&-0ra4&e
Chiri C.6 1)7$. ?copedologie cu ba"e de pedologie general. ?ditura -ere6 ,ucureti5 $$#
pp.
Conea (na, )intil *rina, Canarache (.6 1)77. Dicionar de tiina olului. ?ditura Gtiinific
i ?nciclopedic6 ,ucureti5 671 pp.
Eliade Gh., Ghinea L., te!anic Gh.6 1)7$. Microbiologia olului. ,a"ele biologice ale
agrote(nicii. ?ditura -?2?06 ,ucureti5 33# pp.
67
,ait C., 2003. 0edimentologie i micromorfologie. +plicaii &n ar(eologie. Mu"eul naional
de 3torie a 2om4niei6 ,iblioteca Mu"eului %aional6 eria cercetri pluridiciplinare6 3D.
?ditura -etatea de 0caun6 ,ucureti5 11$ pp.
Papacostea P., ,iologia olului. ?ditura Gtiinific i ?nciclopedic6 ,ucureti5 272 pp.
"arnea G.6 1))$. 'ratat de microbiologie general. Dol D6 ?ditura +cademiei 2om4ne5 107#
pp.
6#
CA,ITOLUL +7
,EDOTRSTURILE BIOGENE
Cu"&nte .3e&e5 pedotrturi6 pedotrturi biogene
O/&e.t&"e>
7 Cunoaterea !actorului care genereaz pedotrsturile biogene
7 <ecunoaterea principalelor tipuri de pedotrsturi biogene
7 Cunoaterea in!luenei pedotrsturilor biogene asupra caracteristicilor
solului
7 Cunoaterea in!luenei pedotrsturilor biogene asupra microorganismelor
Re<umat
%eoformaiile din ol unt cunocute &n micromorfologie ub denumirea de pedotrturi6 care
unt uniti de aambla; eterogene pre"ente &n ol i uor de recunocut fa de materialul
adiacent. /edotrturile biogene unt pedotrturile generate de acti!itatea macrofaunei i
me"ofaunei olului. +cete pedotrturi pot fi ober!ate &n eciunile ubiri de ol cu au
fr a;utorul intrumentelor optice. n olui unt pre"ente numeroae tipuri de pedotrturi
care poart amprenta dimeniunilor i caracteriticilor organimelor care le7au generat6 moti!
pentru care unt uor de identificat i aociat cu acetea. +ocierea dintre pedotrturile
biogene <create de macro7 i me"ofauna olului= i microorganime a fot demontrat de7a
lungul timpului de numeroae cercetri. +cetea au e!ideniat c acti!itatea
microorganimelor crete &n "onele dominate de pre"ena pedotrturilor biogene <generate
de lumbricide i enc(itreide=.
+7(+( De4&n&$&a pe-tr#'#tur&l-r /&-0ene
0eoformaiile din ol unt cunocute &n micromorfologie ub denumirea de pedotrsturi.
-onceptul a fot introdu prima dat de ,re9er i 0leeman6 &n anul 1)60 i definea toate
unitile care au luat natere ca re"ultat al proceelor pedogenetice pre"ente i trecute.
,re9er i 0leeman <1)60 7 citai de ,ulloc: i colab.6 1)#*= au introdu termenul de
Utrtur pedologicU pentru unitile din material de ol care e diting fa de materialul
adiacent prin orice caracteritic <de e1emplu origine6 contitueni6 aran;amentul lor=.
'rturile pedologice au fot definte ca fiind5 @=niti de asambla- prezente +n materialele
de sol care se disting de materialul adiacent prin di!erena +n concentraie dintre unul sau
mai muli componeni, de e'emplu o !raciune granulometric, materie organic, cristale,
componeni chimici sau asambla- internA.
Dei termenul ete foloit pentru trturi formate &n proceul de pedogene"6 unt inclue i
trturile motenite din roca parental au formate prin procee de depunere a materialului
tranportat.
6)
n Banboo: <,ulloc: i colab.6 1)#*= termenul de Utrtur pedologicU ete redu la un
ingur cu!4nt @pedotrturA6 iar definiia ete6 &n linii generale aemntoare cu cea
anterioar.
/edotrturile unt uniti de asambla- eterogene prezente +n materialul de sol uor de
recunoscut de materialul adiacent prin di!erena de concentraie a unuia sau mai multor
componeni, de e'emplu o !raciune granulometric, materie organic, cristale, componeni
chimici sau prin asambla-B asambla-ele bire!ringente sunt e'cluse.
/edotrturile unt de mai multe tipuri5 te1turaleM de rcireM critalineM amorfe i
criptocritalineM de aambla; i biogene.
+7()( ,e-tr#'#tur&le /&-0ene 5nt%ln&te 5n '-l
Pedotrsturile biogene unt pedotrturile generate de acti!itatea macrofaunei i
me"ofaunei olului i care pot fi ober!ate &n eciunile ubiri de ol cu au fr a;utorul
intrumentelor optice.
.auna olului generea" o erie de pedotrturi biogene care poart amprenta dimeniunilor
i caracteriticilor organimelor care le7au produ6 moti! pentru care acete pedotrturi
biogene unt uor de identificat &n cadrul ori"onturilor pedogenetice <'ab. 16.1=.
.auna e1itent &n ol a fot grupat &n funcie de mrime6 &n5 microfaun <animale a!4nd
dimeniuni \ 062 mm=M me"ofaun <062 7 $ mm=M macrofaun <$ 7 #0 mm= i megafaun <] #0
mm=. -ei mai importani repre"entani ai me"ofaunei unt enc(itreidele i colembolele6 iar ai
macrofaunei unt lumbricidele <r4mele=.
-oleman i -roleZ <1))6= au fcut numeroae cercetri legate de influena faunei aupra
proceului de tructurare a olului6 precum i aupra circuitului nutrienilor &n ol.
'abelul 16.1
C%te"a t&pur& e pe-tr#'#tur& /&-0ene pre<ente 5n '-lur& 8& -r0an&'mele .are le
0enerea<#
<dup -oleman i -roleZ6 1))6 modificat=
T&pur& e
pe-tr#'#tur&
/&-0ene
L-.al&<area pe-tr#'#tur&l-r
5n '-l
Or0an&'mele .are 0enerea<#
pe-tr#'#tur& /&-0ene
t&p &men'&une
<mm=
,elete -r0an&.e
Rri"ontul R.
Rtraco"i
\ 1
Rri"onturile de uprafa5
R6 +.
+carieni <cpue=
\ 2
-ollembole
70
1 7 6
,elete -r0an&.e
8&
-r0an-D
m&nerale
/artea uperioar a profilelor
de ol6 repecti! ori"onturile5
R6 +6 ,.
%emato"i
\ 1
,elete -r0an-D
m&nerale
Rri"onturile de uprafa5
R6 +.
+rtropode
\ 1
C-pr-l&te
-r0an&.e
Rri"onturile de uprafa5
R6 +.
/duc(i de lemn
* 7 12
3necte i lar!ele lor
* 7 20
C-pr-l&te
-r0an-D
m&nerale
/artea uperioar a profilelor
de ol6 repecti! ori"onturile5
R6 +6 ,.
Diermi
3 7 1*
n tot profilul de ol.
8umbricide <r4me= 7 de dimeniuni mici
100
n tot profilul de ol. 8umbricide <r4me=
20 7 200
,runeau i colab. <2006= arat c micromorfologia ofer o metodologie unic de tudiu a
naturii i ditribuiei paiale a componentelor olului6 ober!abile &n eciunile ubiri6 dar i a
relaiilor dintre ditribuia paial a populaiei de microorganime i anumite trturi
pecifice din ol. +cete trturi unt6 &n pecial6 pedotrsturile biogene.
/edotrturile biogene unt trturi pedologice importante pentru ol6 din dou moti!e
<,ulloc: i colab.6 1)#*=5
1= reflect acti!itatea biologic fot i pre"ent <.ig. 16.1 7 16.6= precum i condiiile de
mediuM
2= ele formea"6 adeea6 o parte eenial a tructurii olului <.ig. 16.2 7 16.6=.
/edotrturile biogene apar &ntr7o mare !arietate de forme i mrimi i pot diferi coniderabil
&n funcie de forma6 mrimea6 rugo"itatea uprafeelor lor6 compo"iia6 culoarea i aambla;ul
71
intern <organi"area contituenilor=. +cete caracteritici repre"ent4nd criterii de decriere i
caracteri"are a pedotrturilor biogene.
.ig. 16.1. -oprolit organic <contituit din
fragmente !egetale=6 generat de acti!itatea
lar!elor unor inecte.
.ig. 16.2. /edotrtur biogen organo7
mineral <coprolit= generat de acti!itatea
lumbricidelor.
/edotrturile biogene au diferite forme i mrimi6 &n funcie de caracteriticile organimelor
care le7au generat.
/edotrturile biogene < 2 mm unt denumite @peleteA6 iar cele > 2 mm coprolite <cele
ferice 7 .ig. 16.2 7 16.$= i pedotubuli <cele tubulare=.
+cete pedotrturi pot fi organice <.ig. 16.1=6 contituite din fragmente !egetale <de plante
i rdcini= produe de lar!ele unor inecte6 lar!e care &i petrec unul au mai muli ani &n ol.
.oarte frec!ente &n ol unt i pedotrturile organice elipoidale rocate6 generate de
acarienii de dimeniuni foarte mici <cum unt cpuele din ordinul +carina p.= care conum
interiorul rdcinilor6 ptr4nd corte1ul intact.
.ig. 16.3. -oprolit contituit din material
de ol adu din ori"onturile inferioare prin
acti!itatea lumbricidelor.
.ig. 16.$. ?lemente tructurale
glomerulare biogene <generate de
lumbricide=.
72
+7(1( In4luen$a pe-tr#'#tur&l-r /&-0ene a'upra m&.r--r0an&'mel-r
+ocierea dintre pedotrturile biogene <create de macro7 i me"ofauna olului= i
microorganime a fot demontrat de7a lungul timpului de numeroae cercetri.
-oloniile microbiene pot aprea aociate cu agregatele <&n pecial cele "oogene=6 fragmentele
de returi !egetale au cu ri"ofera.
%atura (abitatului are o importan crucial &n influenarea acti!itii biologice din ol6 de
aceea6 &n ecologia olului6 conceptul domeniului !uncional a fot foloit pentru a e1plica
relaia paial dintre tructura olului i comunitile de organime din ol <,runeau i colab.6
2006=.
+cti!itatea microorganimelor
crete &n "onele dominate de
pre"ena pedotrturilor
biogene <.ig. 16.*=6 generate de
macro7 i me"ofauna olului.
,runeau i colab. <2006= arat
c denitatea bacteriilor a
crecut &n "onele cu
pedotrturi generate de
lumbricide i enc(itreide6
comparati! cu "onele
&n!ecinate.
<dup ,runeau i colab.6 2006=
.ig. 16.*. -olonii de bacterii ober!ate &n
pedotrturile biogene=.
Modificarea numeric a populaiei de lumbricide i enc(itreide &n urma amendrii olului6 ete
imediat urmat de creterea numrului de pedotrturi biogene6 i6 ulterior6 de creterea
numrului coloniilor bacteriene.
ntr7un tudiu recent6 %unan i colab. <2003= au tudiat ditribuia bacteriilor la diferite cri i
au ober!at c bacteriile coloni"ea" preferenial anumite "one i anume5 aproape de pori &n
ca"ul ori"onturilor din partea inferioar a profilului de ol i mult mai randomi"at &n
ori"onturile uperioare.
3nfluena pedotrturilor biogene aupra microorganimelor ete ma;or6 &n enul c &n
"onele &n care acete pedotrturi abund6 crete i numrul de microorganime. +ceata
deoarece6 materialul de ol din pedotrturile biogene conine i ecreii ale glandelor
digeti!e ale lumbricidelor i enc(itreidelor care le generea"6 ceea ce le tranform &n medii
ideale pentru acti!itatea microbiologic.
!ntre/#r&>
-e unt pedotrturilor biogeneF
-ine generea" pedotrturile biogeneF
-are ete influena pedotrturilor biogene aupra caracteriticilor oluluiF
-are ete influena pedotrturilor biogene aupra microorganimelorF
73
B&/l&-0ra4&e
5ullocC P., 9edoro!! 6., Dongerius (., 8toops G., .ursina ..6 1)#*. Bandboo: for oil t(in
ection decription. Yaine 2eearc( /ublication6 ?ngland5 1*2 pp.
Chiri C.6 1)7$. ?copedologie cu ba"e de pedologie general. ?ditura -ere6 ,ucureti5 $$#
pp.
Eliade Gh., Ghinea L., te!anic Gh.6 1)7$. Microbiologia olului. ,a"ele biologice ale
agrote(nicii. ?ditura -?2?06 ,ucureti5 33# pp.
,ait C., 2003. 0edimentologie i micromorfologie. +plicaii &n ar(eologie. Mu"eul naional
de 3torie a 2om4niei6 ,iblioteca Mu"eului %aional6 eria cercetri pluridiciplinare6 3D.
?ditura -etatea de 0caun6 ,ucureti5 11$ pp.
Papacostea P., 1)76. ,iologia olului. ?ditura Gtiinific i ?nciclopedic6 ,ucureti5 272 pp.
"arnea G.6 1))$. 'ratat de microbiologie general. Dol D6 ?ditura +cademiei 2om4ne5 107#
pp.
7$
CA,ITOLUL +9
BIODIVERSITATEA I BIOSECURITATEA
Cu"&nte .3e&e5 biodi!eritate6 biodi!eritatea olului6 bioecuritate
O/&e.t&"e>
Cunoaterea conceptului de biodi$ersitate
Cunoaterea tipurilor de biodi$ersitate
Cunoaterea conceptului de biosecuritate
Re<umat
,iodi!eritatea repre"int di!eritatea care e1it &ntre organime i mediul lor de !ia. ?te
un termen precurtat care pro!ine de la di!eritatea biologic i care a intrat &n !ocabularul
cercettorilor6 practicienilor care aplic &n teren coner!area peciilor6 ca i &n !ocabularul
politicienilor. ,iodi!eritatea olului au di!eritatea !ieii din ol ete alctuit din
organimele care &i petrec toat !iaa au o parte din ciclurile lor de !ia &n ol au imediat
ub uprafaa acetuia. ,iodi!eritatea olului poate fi utili"at ca indicator al calitii olului
i al tabilitii ecoitemelor. ,ioecuritatea repre"int totalitate aciunilor de prote;are a
!ieii peciilor indigene6 a culturilor i animalelor &mpotri!a atacurilor unor pecii patogene i
boli introdue pe diferite ci &ntr7o anumit "on6 precum i pre!enirea utili"rii ilicite a
bioorganimelor patogene <produe &n laborator= de ctre peronalul de laborator au de ctre
alte peroane i cuprinde murile de protecie &mpotri!a infectrii cu bioorganime patogene.
+9(+( De4&n&$&a /&-&"er'&t#$&&
'ermen de diversitatea biologic a fot precurtat i a de!enit biodiversitate <din latinecul
bios O !ia i di$ersitas O !arietate6 di!eritate= fiind utili"at6 &n principal6 de ctre oamenii
de tiin6 cei care coner! di!eritatea biologic6 precum i de ctre alte peroane intereate
&n tudiul6 protecia i utili"area durabil <utenabil= a organimelor !ii.
5iodi$ersitatea reprezint di$ersitatea organismelor dintr7un mediu.
-u!4ntul biodi!eritate a intrat &n !ocabularul curent al politicienilor i celor care e ocup cu
coner!area diferitelor pecii6 fiind un termen care lipete din cele mai multe dicionare
publicate &nainte de anul 1))*.
/rote;area biodi!eritii ete una dintre cele mai mari pro!ocri cu care e confrunt
omenirea. Ramenii de tiin care e peciali"ea" &n modaliti de ptrare a aceteia e
numec biologii de conser$are.
-oner!area biodi!eritii nu &neamn coner!area tuturor peciilor &n mod artificial6 ci
coner!area unei pecii &n (abitatul ei6 c(iar coner!area unei "one au unui ecoitem.
7*
+9()( C-n.eptul e /&-&"er'&tate
Conser$area biodi$ersitii ete un concept recent introdu6 care 7a e1tind de la tradiionalul
concept @salvai n folosul viitorului umanitiiA la conceptul de coner!are a oricrei pecii6
c(iar dac aceata nu ete foloit direct de ctre om. +cet concept promo!ea" ideea c i
celelalte zece milioane de specii <pe l4ng pecia uman= au dreptul s triasc pe aceast
planet.
Daloarea biodi!eritii ete inetimabil6 atfel c prote;area ei ete &n intereul general al
planetei. 2eurele biologice unt ba"a e1itenei6 t4lpii de temelie pe care ne contruim
ci!ili"aia.
/roduele naturale unt produe de ba" pentru medicin6 farmacie6 agricultur6 (orticultur6
cometic6 contrucii etc. /ierderea biodi!eritii ar &nemna diminuarea au c(iar pierderea
re"er!elor de (ran6 a reurelor neceare pentru o erie de ramuri indutriale. 0ntatea
ci!ili"aiei umane depinde de ntatea ecoitemelor6 iar ntatea acetora &neamn balan
ecologic ec(ilibrat6 ceea ce fa!ori"ea" di!eritatea biologic <biodi!eritatea=.
+meninarea biodi!eritii ete o problem care apare din ce &n ce mai frec!ent pe agenda de
lucru a forurilor internaionale6 iar protecia ei contituie o prioritate pentru toate rile6 c(iar
la ni!el legilati!.
0cderea dratic a numrului indi!i"ilor dint7o pecie repre"int o ameninare la adrea
e1itenei aceteia. n pre"ent6 apro1imati! 3$000 pecii de plante i *200 pecii de animale6
inclui! una din opt pecii de pri unt &n pragul e1tinciei.
/atru mii de ani6 ci!ili"aia uman a de"!oltat o gam larg de plante i animale dometice
<repre"ent4nd o ade!rat comoar genetic= pentru (rana proprie6 dar agricultura comercial
modern retr4nge acet numr la c4te!a pecii6 ceea ce !a a!ea ca re"ultat pierderea acetei
comori care nu !a mai putea fi recuperat niciodat. +ceata ar &nemna6 printre altele6
pierderea biodi!eritii agricole.
/entru a pre!eni acet de"atru6 &n anul 1))26 cu oca"ia -onferinei %aiunilor Vnite aupra
Mediului i De"!oltrii din 2io de Xaneiro6 ,ra"ilia6 a a!ut loc cea mai larg &nt4lnire de lucru
care a pu ba"ele unei &nelegeri itorice emnat @0ummit7ul /m4ntuluiA. 8a aceat
-onferin au fot elaborate dou -on!enii internaionale5
7 -on!enia pri!ind 0c(imbrile >lobale6 care are ca int emiiile indutriale au din alte
ure care pro!oac efect de er6 cum ete6 de e1emplu6 bio1idul de carbon.
7 -on!enia pri!ind Di!eritatea ,iologic6 care repre"int primul acord global aupra
coner!rii i foloirii utenabile a di!eritii biologice.
-on!enia pri!ind Di!eritatea ,iologic ete cuprin"toare &n obiecti!ele ale <repecti!
coner!area biodi!eritii i foloirea utenabil a componentelor ei=6 i e ocup cu o
problem !ital pentru !iitorul umanitii6 i repre"int un reper de !aloare &n legilaia
internaional.
76
+9(1( B&-&"er'&tatea '-lulu&
5iodi$ersitatea solului sau di$ersitatea $ieii din sol la ni$el genetic, al organismelor i la
ni$el ecologic, este alctuit din organismele care +i petrec toat $iaa sau o parte din
ciclurile lor de $ia +n sol sau imediat sub supra!aa acestuia %incluz1nd i zona de deert
sau zonele cu prbuiri de buteni&.
n tudiul biodi!eritii olurilor impreionea" dou lucruri5
di!eritatea e1traordinar a !ieii olului i
numrul impreionant de microorganime detectabile &ntr7un gram de ol6 repecti!
!arietatea coloritic6 morfologic i apectul coloniilor de bacterii6 al fungilor etc.
+bundena microorganimelor din ol face ca &ntre pecii e1ite relaii de antagonim
datorit competiie pentru (ran i pentru paiul !ital6 fiecare a!4nd propriile trategii ca de
e1emplu inte"a antibioticelor.
?te recunocut faptul c biodi!eritatea olului poate fi utili"at ca indicator al calitii
olului i al tabilitii ecoitemelor.
n probele recoltate din tratulPori"ontul uperior al olului e1it o mare !arietate de
microorganime aerobe6 comparati! cu probele recoltate din ori"onturile inferioare ale olului6
&n timp ce probele de ol recoltate de la ad4ncimi mai mari conin o !arietate mai mare de
microorganime anaerobe dec4t probele de uprafa. R mare !arietate de organime apar i &n
olurile fertile de ub pduri6 comparati! cu olurile niipoae au niipurile.
-oner!area biodi!eritii repre"int &n perioada actual una din problemele importante la
ni!el internaional. Mediul natural al ?uropei ete deoebit de bogat6 dein4nd printre altele un
mare numr de ecoiteme i (abitate. n 2om4nia6 coner!area i protecia naturii e
reali"ea"6 &n pecial6 prin declararea i contituirea la ni!el naional a unei reele de arii
prote;ate de diferite categorii.
-a o conecin a po"iionrii ale geografice6 ara noatr e bucur de e1itena unei
biodi!eriti unice at4t la ni!elul ecoitemelor i peciilor6 c4t i la ni!el genetic.
/e teritoriul 2om4niei e reunec nu mai puin de 6 re0&un& /&-0e-0ra4&.e6 dintre care dou6
cea tepic i cea pontic6 repre"int elemente naturale noi adugate la "etrea Vniunii
?uropene6 marc4nd introducerea a numeroae noi tipuri de (abitate i pecii. -ele cinci
regiuni biogeografice unt5
+( continental <*3W=6
)( alpin <23W=6
1( tepic <17W=6
2( panonic <6W=6
6( pontic <1W=.
%oiunea de U(abitat naturalA6 aa cum ete definit &n #irecti$a ,abitate nr.E/FGHFCEE
pri!ind coner!area (abitatelor naturale6 a florei i faunei lbatice6 e refer la "onele teretre
au ac!atice care e diting prin caracteritici geografice6 abiotice i biotice6 &n &ntregime
77
naturale au eminaturale. Babitatele naturale i eminaturale6 &nt4lnite la ni!el naional
caracteri"ea" mediul ac!atic6 teretru i ubteran5
I7 habitatele acvatice 7 repre"int (abitatele marine6 cotiere i de ap dulceM
/7 habitatele terestre 7 repre"int (abitatele de pdure6 de pa;iti i tufriuri6 (abitat de
turbrii i mlatini6 (abitat de tep i il!otepM
H7 habitatele subterane 7 repre"int (abitatul de peter.
+9(2( B&-'e.ur&tatea
,ioecuritatea ete un termen nou introdu6 foloit de ctre cercettori i politicieni.
5iosecuritatea reprezint totalitate aciunilor de prote-are a $ieii speciilor indigene, a
culturilor i animalelor +mpotri$a atacurilor unor specii patogene i boli introduse pe di!erite
ci +ntr7o anumit zon.
,ioecuritatea &neamn i pre!enirea utili"rii ilicite a bioorganimelor patogene <produe &n
laborator= de ctre peronalul de laborator au de ctre alte peroane6 precum i protecia
&mpotri!a infectrii cu bioorganime patogene.
,ioecuritatea cuprinde un et &ntreg de muri de pre!enire menite reduc ricul de
tranmitere a unor boli infecioae6 duntori de carantin6 pecii trine in!a"i!e6 organime
!ii modificate <genetic=.
,ioecuritatea ete repre"entat de un pectru larg de muri <politici de bioecuritate6 regim
de reglementri6 muri tiinifice i te(nice= aplicate &ntr7un cadru organi"at6 necear
minimali"rii ricurilor de protecie pe care biote(nologia modern le poate aduce aupra
ec(ilibrului natural al mediului &ncon;urtor i ntii umane.
Domeniul bioecuritii ete indiolubil legat de cercetarea fundamental i aplicati!
impun4ndu7e orientarea rapid i eficient a politicii de cercetare pre de"!oltarea
capacitilor de cercetare &n domeniul biote(nologiilor moderne
,ioecuritatea neceit cooperarea oamenilor de tiin6 te(nicienilor6 factorilor de deci"ie
politic6 inginerilor de ecuritate i oficialilor care e ocup cu aplicarea legii.
!ntre/#r&
Ce reprezint biodi$ersitatea
Ce reprezint conceptul de biodi$ersitate
Ce reprezint biodi$ersitatea solului
Ce reprezint biosecuritatea
B&/l&-0ra4&e>
Chiri C.6 1)7$. ?copedologie cu ba"e de pedologie general. ?ditura -ere6 ,ucureti5 $$#
pp.
7#
Eliade Gh., Ghinea L., te!anic Gh.6 1)7$. Microbiologia olului. ,a"ele biologice ale
agrote(nicii. ?ditura -?2?06 ,ucureti5 33# pp.
,ait C., 2003. 0edimentologie i micromorfologie. +plicaii &n ar(eologie. Mu"eul naional
de 3torie a 2om4niei6 ,iblioteca Mu"eului %aional6 eria cercetri pluridiciplinare6 3D.
?ditura -etatea de 0caun6 ,ucureti5 11$ pp.
Papacostea P., ,iologia olului. ?ditura Gtiinific i ?nciclopedic6 ,ucureti5 272 pp.
"arnea G.6 1))$. 'ratat de microbiologie general. Dol D6 ?ditura +cademiei 2om4ne5 107#
pp.
7)
BIBLIOGRAFIE GENERAL
(nastasiu 6., Grigorescu #., Mutihac )., Popescu Gh.C.6 1))#. Dicionar de geologie.
?ditura Didactic i pedagogic6 ,ucureti5 3$7 pp.
5erthelin D. i .utain 9., 1)7). ,iologie de ol. -ap. D33. 3n5 M. ,onneau et ,. 0ouc(ier.
/^dologie. 2. -ontituent et propri^t^ du ol. Maon5 123 C 160.
5ruer <., 8leeman D.<., 1)60. 0oil tructure and fabric. '(eir formation and decription.
3ornal of 0oil 0cience6 mo. 115 172 C 1)0.
5ruCert 8., 1)7). +nalZe de comple1e organo7mineral de ol. 3n5 M. ,onneau et ,.
0ouc(ier. /^dologie. 2. -ontituent et propri^t^ du ol. Maon5 $*) pp.
5runeau P.M.C., #a$idson #.(., Grie$e *.C., Joung *.M., 6unan 6., 2006. '(e effect of oil
(ori"on and faunal e1crement on bacterial ditribution in an upland graland oil.
+rticle publi(ed online <* Xan. 2006=5 13 pp.
5ullocC P., 9edoro!! 6., Dongerius (., 8toops G., .ursina .., 5abel =.6 1)#*. Bandboo: for
oil t(in ection decription. Yine 2eearc( /ublic. 5 1*2 pp.
Chiri C.6 1)7$. ?copedologie cu ba"e de pedologie general. ?ditura -ere6 ,ucureti5 $$#
pp.
Conea (na, )intil *rina, Canarache (.6 1)77. Dicionar de tiina olului. ?ditura Gtiinific
i ?nciclopedic6 ,ucureti5 671 pp.
Eliade Gh., Ghinea L., te!anic Gh.6 1)7$. Microbiologia olului. ,a"ele biologice ale
agrote(nicii. ?ditura -?2?06 ,ucureti5 33# pp.
Geanana M., eclman M., 9lorea 6., 1))). >eografia olurilor cu noiuni de pedologie
general. -ur6 partea 35 Materia olid a olurilor. ?ditura Vni!eritii ,ucureti5 10$
pp.
,ait C., 2003. 0edimentologie i micromorfologie. +plicaii &n ar(eologie. Mu"eul naional
de 3torie a 2om4niei6 ,iblioteca Mu"eului %aional6 eria cercetri pluridiciplinare6 3D.
?ditura -etatea de 0caun6 ,ucureti5 11$ pp.
,attori .., 1)73. Microbial life in oil. Marcel De::er 3%-5M %e9 _or:5 $27 pp.
6unan 6., Ku K., Joung *.M., CraL!ord D.K., <itz K., /00H. 0patial ditribution of bacterial
communitie and t(eir relation(ip 9it( t(e micro7arc(itecture of oil. .?M0
MicrobiologZ ?cologZ $$5 203M21*.
Papacostea P., 1)76. ,iologia olului. ?ditura Gtiinific i ?nciclopedic6 ,ucureti5 272 pp.
Pepper *., L., Dosephson K.L., 1))2. ,iotic acti!itZ in oil and 9ater. -ap. $. 3n5 3an 3.6 /epper6
-(arle /.6 >erba i Mar: 8. ,rueau <?dt=5 /ollution 0cience. +cademic /re5 317
$$.
)oiculescu (nca7<o$ena, #umitru M., .oti M., /00>. Decontaminarea olurilor poluate cu
compui organici. ?ditura 03%'?-B5 36$ pp.
"arnea G.6 1))$. 'ratat de microbiologie general. Dol D6 ?ditura +cademiei 2om4ne5 107#
pp.
#0
#1