Sunteți pe pagina 1din 11

1

Contract de lucrri
nr.______________data_______________
Preambul
n temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public! a
contractelor de conce"iune de lucrri publice #i a contractelor de conce"iune de "ervicii!
aprobat cu modi$icri #i completri prin %e&ea nr.33'/2006! "(a )ncheiat prezentul contract de
$urnizare de produ"e! ntre
........................................................................................... denumire autoritate
contractant adre"a "ediu .....................................................................
tele$on/$a* .............................................. numar de
)nmatriculare .................................................. cod $i"cal ................................... cont
trezorerie ............................................................................... reprezentat
prin ....................................................................................................... +denumirea
conductorului,! $uncia...............................................
)n calitate de achizitor! pe de o parte
i
--... ................ ........................... -----. denumire operatorul
economic ............................................... adre"a "ediu
------- ........................................................................
tele$on/$a* .......................................... numr de )nmatriculare ..................................... cod
$i"cal ................................... cont +trezorerie!
banca, .............................................................................................................. reprezentat
prin ................................................................................................ +denumirea
conductorului, $uncia...............................................
)n calitate de executant! pe de alt parte.
2. Definiii
2.1 ( n prezentul contract urmtorii termeni vor $i interpretai a"t$el.
a. contract / reprezint prezentul contract #i toate 0ne*ele "ale1
b. achizitor i executant ( prile contractante! a#a cum "unt ace"tea numite )n prezentul
contract1
c. preul contractului ( preul pltibil e*ecutantului de ctre achizitor! )n baza contractului
pentru )ndeplinirea inte&ral #i core"punztoare a tuturor obli&aiilor "ale! a"umate prin
contract1
d. amplasamentul lucrrii - locul unde e*ecutantul e*ecut lucrarea1
e. forta major ( un eveniment mai pre"u" de controlul prilor! care nu "e datoreaz &re#elii
"au vinei ace"tora! care nu putea $i prevazut la momentul )ncheierii contractului #i care $ace
impo"ibil e*ecutarea #i! re"pectiv! )ndeplinirea contractului1 "unt con"iderate a"emenea
evenimente. rzboaie! revoluii! incendii! inundaii "au orice alte cata"tro$e naturale! re"tricii
aprute ca urmare a unei carantine! embar&ou! enumerarea ne$iind e*hau"tiv ci enunciativ.
2u e"te con"iderat $or ma3or un eveniment a"emenea celor de mai "u" care! $r a crea o
impo"ibilitate de e*ecutare! $ace e*trem de co"ti"itoare e*ecutarea obli&aiilor uneia din pri.
$. zi ( zi calendari"tic1 an ( 364 zile.
(se adaug orice ce ali termeni pe care prile neleg s i defineasc pentru contract)
3. Interpretare
2
3.1 n prezentul contract! cu e*cepia unei prevederi contrare cuvintele la $orma "in&ular vor
include $orma de plural #i vice ver"a! acolo unde ace"t lucru e"te permi" de conte*t.
3.2 5ermenul 6zi7"au 6zile7 "au orice re$erire la zile reprezint zile calendari"tice dac nu "e
"peci$ic )n mod di$erit.
Clauze obligatorii
4. biectul principal al contractului
4.1 ( 8*ecutantul "e obli&a " e*ecute! " $inalizeze #i "
)ntrein............................................ ......................................................+denumirea lucrrii,!
)n con$ormitate cu obli&aiile a"umate prin prezentul contract.
4.2 ( 0chizitorul "e obli& " pltea"c e*ecutantului preul de ................... mii lei! pentru
e*ecuia! $inalizarea #i )ntreinerea ................................................ +denumirea lucrrii,.
5. Preul contractului
4.1 ( 9reul convenit pentru )ndeplinirea contractului! pltibil e*ecutantului de ctre achizitor!
con$orm &ra$icului de pli! e"te de ......................................mii lei! la care "e adau&
5:0 ................... mii lei.
!. Durata contractului
6.1 / ;urata prezentului contract e"te de -.. luni! )ncep<nd de la data de --.
( se nscrie perioada i data)
6.2. 9rezentul contract )nceteaz " produc e$ecte la data de ....
( se nscrie data la care nceteaz contractul)
". #xecutarea contractului
'.1 / 8*ecutarea contractului )ncepe dup con"tituirea &araniei de bun e*ecuie #i predarea
ampla"amentului! la data de ......
(se precizeaz data la care intr n efectivitate contractul)
$. Documentele contractului
=.1 ( ;ocumentele contractului "unt.
(Se enumer documentele pe care prile le neleg ca fiind ale contractului)
%. Protecia patrimoniului cultural naional
>.1 ( 5oate $o"ilele! monedele! obiectele de valoare "au orice alte ve"ti&ii "au obiecte de intere"
arheolo&ic de"coperite pe ampla"amentul lucrrii "unt con"iderate! )n relaiile dintre pri! ca
$iind proprietatea ab"olut a achizitorului.
>.2 ( 8*ecutantul are obli&aia de a lua toate precauiile nece"are pentru ca muncitorii "i "au
oricare alte per"oane "a nu )ndeprteze "au " deterioreze obiectele prevzute la clauza >.1! iar
imediat dup de"coperirea #i )nainte de )ndeprtarea lor! de a )n#tiina achizitorul de"pre
acea"t de"coperire #i de a )ndeplini di"poziiile primite de la achizitor privind )ndeprtarea
ace"tora. ;ac din cauza unor a"t$el de di"poziii! e*ecutantul "u$er )nt<rzieri #i/"au cheltuieli
"uplimentare! atunci! prin con"ultare! prile vor "tabili.
a, orice prelun&ire a duratei de e*ecuie la care e*ecutantul are dreptul1
b, totalul cheltuielilor "uplimentare! care "e va adau&a la preul contractului.
>.3 ( 0chizitorul are obli&aia! de )ndat ce a luat la cuno#tin de"pre de"coperirea obiectelor
prevzute la clauza >.1! de a )n#tiina )n ace"t "en" or&anele de poliie #i comi"ia monumentelor
i"torice.
3
10. bligaiile principale ale executantului
10.1 - +1, 8*ecutantul are obli&aia de a e*ecuta #i $inaliza lucrrile precum #i de a remedia
viciile a"cun"e! cu atenia #i promptitudinea cuvenit! )n concordan cu obli&aiile a"umate
prin contract! inclu"iv de a proiecta! )n limitele prevzute de prezentul contract.
+2, 8*ecutantul are obli&aia de a "uprave&hea lucrrile! de a a"i&ura $ora de munc!
materialele! in"talaiile! echipamentele #i toate celelalte obiecte! $ie de natur provizorie! $ie
de$initive! cerute de #i pentru contract! )n ma"ura )n care nece"itatea a"i&urrii ace"tora e"te
prevzut )n contract "au "e poate deduce )n mod rezonabil din contract.
10.2 ( 8*ecutantul are obli&aia de a prezenta achizitorului! )nainte de )nceperea e*ecuiei
lucrrii! "pre aprobare! &ra$icul de pli nece"ar e*ecuiei lucrrilor! )n ordinea tehnolo&ic de
e*ecuie.
10.3. ( +1, 8*ecutantul e"te pe deplin re"pon"abil pentru con$ormitatea! "tabilitatea #i "i&urana
tuturor operaiunilor e*ecutate pe #antier precum #i pentru procedeele de e*ecuie utilizate! cu
re"pectarea prevederilor #i a re&lementrilor le&ii privind calitatea )n con"trucii. +2, Un
e*emplar din documentaia predat! de ctre achizitor! e*ecutantului va $i inut de ace"ta )n
vederea con"ultrii de ctre ?n"pecia de @tat )n Aon"trucii! %ucrri 9ublice! Urbani"m #i
0mena3area 5eritoriului! precum #i de ctre per"oane autorizate de achizitor! la cererea
ace"tora.
+3, 8*ecutantul nu va $i ra"punztor pentru proiectul #i caietele de "arcini care nu au $o"t
)ntocmite de el. ;ac! totu#i contractul prevede e*plicit ca o parte a lucrrilor permanente "
$ie proiectat de ctre e*ecutant! ace"ta va $i pe deplin re"pon"abil pentru acea parte a
lucrrilor.
+4, 8*ecutantul are obli&aia de a pune la di"poziia achizitorului! la termenele precizate )n
ane*ele contractului! caietele de m"urtori +ata#amentele, #i! dup caz! )n "ituaiile convenite!
de"enele! calculele! veri$icrile calculelor #i orice alte documente pe care e*ecutantul trebuie "
le )ntocmea"c "au care "unt cerute de achizitor.
10.4 ( +1, 8*ecutantul are obli&aia de a re"pecta #i e*ecuta di"poziiile achizitorului )n orice
problem! menionat "au nu )n contract! re$eritoare la lucrare. n cazul )n care e*ecutantul
con"ider c di"poziiile achizitorului "unt ne3u"ti$icate "au inoportune! ace"ta are dreptul de a
ridica obiecii! )n "cri"! $r ca obieciile re"pective " )l ab"olve de obli&aia de a e*ecuta
di"poziiile primite! cu e*cepia cazului )n care ace"tea contravin prevederilor le&ale.
+2, n cazul )n care re"pectarea #i e*ecutarea di"poziiilor prevzute la alin.+1, determin
di$iculti )n e*ecuie care &enereaz co"turi "uplimentare! atunci ace"te co"turi vor $i acoperite
pe cheltuiala achizitorului.
10.4 ( +1, 8*ecutantul e"te re"pon"abil de tra"area corect a lucrrilor $a de reperele date de
achizitor precum #i de $urnizarea tuturor echipamentelor! in"trumentelor! di"pozitivelor #i
re"ur"elor umane nece"are )ndeplinirii re"pon"abilitii re"pective.
+2, n cazul )n care! pe parcur"ul e*ecuiei lucrrilor! "urvine o eroare )n poziia! cotele!
dimen"iunile "au aliniamentul oricrei pri a lucrrilor! e*ecutantul are obli&aia de a recti$ica
eroarea con"tatat! pe cheltuiala "a! cu e*cepia "ituaiei )n care eroarea re"pectiv e"te
rezultatul datelor incorecte $urnizate! )n "cri"! de ctre proiectant. 9entru veri$icarea tra"rii de
ctre proiectant! e*ecutantul are obli&aia de a prote3a #i p"tra cu &ri3a toate reperele! bornele
"au alte obiecte $olo"ite la tra"area lucrrilor.
10.6 ( 9e parcur"ul e*ecuiei lucrrilor #i a remedierii viciilor a"cun"e! e*ecutantul are
obli&aia.
i, de a lua toate m"urile pentru a"i&urarea tuturor per"oanelor a cror prezen pe
#antier e"te autorizat #i de a menine #antierul +at<t timp c<t ace"ta e"te "ub
controlul "u, #i lucrrile +at<t timp c<t ace"tea nu "unt $inalizate #i ocupate de
ctre achizitor, )n "tarea de ordine nece"ar evitrii oricrui pericol pentru
re"pectivele per"oane1
ii, de a procura #i de a )ntreine pe cheltuiala "a toate di"pozitivele de iluminare!
protecie! )n&rdire! alarm #i paz! c<nd #i unde "unt nece"are "au au $o"t
4
"olicitate de ctre achizitor "au de ctre alte autoriti competente! )n "copul
prote3rii lucrrilor "au al a"i&urrii con$ortului riveranilor1
iii, de a lua toate m"urile rezonabil nece"are pentru a prote3a mediul pe #i )n a$ara
#antierului #i pentru a evita orice pa&ub "au nea3un" provocate per"oanelor!
proprietilor publice "au altora! rezultate din poluare! z&omot "au ali $actori
&enerai de metodele "ale de lucru.
10.' ( 8*ecutantul e"te re"pon"abil pentru meninerea )n bun "tare a lucrrilor! materialelor!
echipamentelor #i in"talaiilor care urmeaz a $i pu"e )n oper de la data primirii ordinului de
)ncepere a lucrrii p<n la data "emnrii proce"ului verbal de recepie a lucrrii.
10.= ( +1, 9e parcur"ul e*ecuiei lucrrilor #i a remedierii viciilor a"cun"e! e*ecutantul are
obli&aia! )n m"ura permi" de re"pectarea prevederilor contractului! de a nu "t<n3eni inutil "au
)n mod abuziv.
a, con$ortul riveranilor! "au
b, cile de acce"! prin $olo"irea #i ocuparea drumurilor #i cilor publice "au private care
de"erve"c proprietile a$late )n po"e"ia achizitorului "au a oricarei alte per"oane.
+2, 8*ecutantul va de"p&ubi achizitorul )mpotriva tuturor reclamaiilor! aciunilor )n 3u"tiie!
daunelor(intere"e! co"turilor! ta*elor #i cheltuielilor indi$erent de natura lor! rezult<nd din "au
)n le&tur cu obli&aia prevzut la alin.+1,! pentru care re"pon"abilitatea revine e*ecutantului.
10.> ( +1, 8*ecutantul are obli&aia de a utiliza )n mod rezonabil drumurile "au podurile ce
comunic cu "au "unt pe tra"eul #antierului #i de a preveni deteriorarea "au di"tru&erea
ace"tora de ctre tra$icul propriu "au al oricruia dintre "ubcontractanii "i1 e*ecutantul va
"electa tra"eele! va ale&e #i va $olo"i vehiculele #i va limita #i repartiza )ncrcturile! )n a#a $el
)nc<t tra$icul "uplimentar ce va rezulta )n mod inevitabil din depla"area materialelor!
echipamentelor! in"talaiilor "au altora a"emenea! de pe #i pe #antier! " $ie limitat! )n m"ura )n
care e"te po"ibil! a"t$el )nc<t " nu produc deteriorri "au di"tru&eri ale drumurilor #i
podurilor re"pective.
+2, )n cazul )n care! natura lucrrilor impune utilizarea de ctre e*ecutant a tran"portului pe
ap! atunci prevederile de la alin.+1, vor $i interpretate )n maniera )n care prin 6drum7 "e
)nele&e inclu"iv ecluza! doc! di& "au orice alt "tructur a$erent cii navi&abile #i prin
6vehicul7 "e )nele&e orice ambarcaiune! iar prevederile re"pective "e vor aplica )n con"ecina.
+3, )n cazul )n care "e produc deteriorri "au di"tru&eri ale oricrui pod "au drum care
comunic cu/"au care "e a$l pe tra"eul #antierului! datorit tran"portului materialelor!
echipamentelor! in"talaiilor "au altora a"emenea! e*ecutantul are obli&aia de a de"p&ubi
achizitorul )mpotriva tuturor reclamaiilor privind avarierea re"pectivelor poduri "au drumuri.
+4, Au e*cepia unor clauze contrare prevzute )n contract! e*ecutantul e"te re"pon"abil #i va
plti con"olidarea! modi$icarea "au )mbuntirea! )n "copul $acilitrii tran"portului
materialelor! echipamentelor! in"talaiilor "au altora a"emenea! a oricror drumuri "au poduri
care comunic cu "au care "e a$la pe tra"eul #antierului.
10.10 ( +1, 9e parcur"ul e*ecuiei lucrrii! e*ecutantul are obli&aia.
i, de a evita! pe c<t po"ibil! acumularea de ob"tacole inutile pe #antier1
ii, de a depozita "au retra&e orice utila3e! echipamente! in"talatii! "urplu" de
materiale1
iii, de a aduna #i )ndeprta de pe #antier dr<mturile! molozul "au lucrrile
provizorii de orice $el! care nu mai "unt nece"are.
+2, 8*ecutantul are dreptul de a reine pe #antier! p<n la "$<r#itul perioadei de &aranie! numai
acele materiale! echipamente! in"talaii "au lucrri provizorii! care )i "unt nece"are )n "copul
)ndeplinirii obli&aiilor "ale )n perioada de &aranie.
10.11 ( 8*ecutantul r"punde! potrivit obli&aiilor care )i revin! pentru viciile a"cun"e ale
con"truciei! ivite )ntr(un interval de .... (se precizeaz numrul de ani) de la recepia lucrrii
#i! dup )mplinirea ace"tui termen! pe toat durata de e*i"ten a con"truciei! pentru viciile
"tructurii de rezi"ten! urmare a nere"pectrii proiectelor #i detaliilor de e*ecuie a$erente
e*ecuiei lucrrii.
4
10.12 ( 8*ecutantul "e obli& de a de"p&ubi achizitorul )mpotriva oricror.
i, reclamaii #i aciuni )n 3u"tiie! ce rezult din )nclcarea unor drepturi de
proprietate intelectual +brevete! nume! mrci )nre&i"trate etc.,! le&ate de
echipamentele! materialele! in"talaiile "au utila3ele $olo"ite pentru "au )n
le&tura cu e*ecuia lucrrilor "au )ncorporate )n ace"tea1 #i
ii, daune(intere"e! co"turi! ta*e #i cheltuieli de orice natur! a$erente1
cu e*cepia "ituaiei )n care o a"t$el de )nclcare rezult din re"pectarea proiectului "au
caietului de "arcini )ntocmit de ctre achizitor.
&2. bligaiile achizitorului
12.1 ( %a )nceperea lucrrilor achizitorul are obli&aia de a obine toate autorizaiile #i avizele
nece"are e*ecuiei lucrrilor.
12.2 ( +1, 0chizitorul are obli&aia de a pune la di"poziia e*ecutantului! $r plat! dac nu "(a
convenit alt$el! urmtoarele.
a, ampla"amentul lucrrii! liber de orice "arcin1
b, "upra$eele de teren nece"are pentru depozitare #i pentru or&anizarea de #antier1
c, cile de acce" rutier #i racordurile de cale $erat1
d, racordurile pentru utiliti +ap! &az! ener&ie! canalizare etc.,! p<n la limita
ampla"amentului #antierului.
+2, Ao"turile pentru con"umul de utiliti precum #i cel al contoarelor "au al altor aparate de
m"urat "e "uport de ctre e*ecutant.
12.3 ( 0chizitorul are obli&aia de a pune la di"poziia e*ecutantului )ntrea&a documentaie
nece"ar pentru e*ecuia lucrrilor contractate! $r plat! )n patru e*emplare! la termenele
"tabilite prin &ra$icul de e*ecuie a lucrrii.
12.4 ( 0chizitorul e"te re"pon"abil pentru tra"area a*elor principale! bornelor de re$erin!
cilor de circulaie #i a limitelor terenului pu" la di"poziia e*ecutantului precum #i pentru
materializarea cotelor de nivel )n imediata apropiere a terenului.
12.4 ( 0chizitorul are obli&aia de a e*amina #i m"ura lucrrile care devin a"cun"e )n cel mult
4 zile de la noti$icarea e*ecutantului.
12.6 ( 0chizitorul e"te pe deplin re"pon"abil de e*actitatea documentelor #i a oricror alte
in$ormaii $urnizate e*ecutantului precum #i pentru di"poziiile #i livrrile "ale.
13. 'anciuni pentru ne(ndeplinirea culpabil a obligaiilor
13.1 ( n cazul )n care! din vina "a e*clu"iv! e*ecutantul nu reu#e#te "(#i )ndeplinea"c
obli&aiile a"umate prin contract! atunci achizitorul e"te )ndreptit de a deduce din preul
contractului! ca penaliti! o "um echivalent cu o cot procentual din preul contractului.
(se precizeaz cota procentual pentru fiecare zi/sptmn de ntrziere! pn la
ndeplinirea efectiv a o"ligaiilor)
13.2 - n cazul )n care achizitorul nu onoreaz $acturile )n termen de 2= de zile de la e*pirarea
perioadei convenite! atunci ace"ta are obli&aia de a plti! ca penaliti! o "um echivalent cu
o cot procentual din plata nee$ectuat.
(se precizeaz aceiai cot procentual prevzut pentru clauza #$.# pentru fiecare
zi/sptmn de ntrziere! pn la ndeplinirea efectiv a o"ligaiilor)
13.3 ( 2ere"pectarea obli&aiilor a"umate prin prezentul contract de ctre una dintre prti! )n
mod culpabil #i repetat! d dreptul prii lezate de a con"idera contractul de drept reziliat #i de
a pretinde plata de daune(intere"e.
13.4 ( 0chizitorul )#i rezerv dreptul de a renuna oric<nd la contract! printr(o noti$icare "cri"
adre"at e*ecutantului $r nici o compen"aie! dac ace"ta din urm d $aliment! cu condiia
c acea"t renunare " nu pre3udicieze "au " a$ecteze dreptul la aciune "au de"p&ubire
pentru e*ecutant. n ace"t caz! e*ecutantul are dreptul de a pretinde numai plata
core"punztoare pentru partea din contract e*ecutat p<na la data denunrii unilaterale a
contractului.
6
Clauze specifice
&). *arania de bun execuie a contractului
14.1 ( +1, 8*ecutantul "e obli& " con"tituie &arania de bun e*ecuie a contractului )n
cuantum de --. ! pentru perioada de -- #i! oricum! p<n la intrarea )n e$ectivitate a
contractului.
( se precizeaz modul de constituire! cuantumul i perioada de constituire a garaniei de
"un e%ecuie)
14.2 ( 0chizitorul "e obli& " elibereze &arania pentru participare #i " emit ordinul de
)ncepere a contractului numai dup ce e*ecutantul a $cut dovada con"tituirii &araniei de bun
e*ecuie.
14.3 ( 0chizitorul are dreptul de a emite pretenii a"upra &araniei de bun e*ecuie! )n limita
pre3udiciului creat! dac e*ecutantul nu )#i e*ecut! e*ecut cu )nt<rziere "au e*ecut
necore"punztor obli&aiile a"umate prin prezentul contract. 0nterior emiterii unei pretenii
a"upra &araniei de bun e*ecuie! achizitorul are obli&aia de a noti$ica ace"t lucru
e*ecutantului! preciz<nd totodat obli&aiile care nu au $o"t re"pectate.
14.4 / 0chizitorul "e obli& " re"tituie &arania de bun e*ecuie )n termen de -.. de la
e*ecutarea obli&aiilor a"umate.
( se precizeaz modul de restituire i termenul)
14.4 ( Garania tehnic e"te di"tinct de &arania de bun e*ecuie a contractului
&+. ,nceperea i execuia lucrrilor
14.1 ( +1, 8*ecutantul are obli&aia de a )ncepe lucrrile )n timpul cel mai "curt po"ibil de la
primirea ordinului )n ace"t "en" din partea achizitorului.
(se precizeaz data ma%im de emitere a ordinului de ncepere a e%ecuiei)
+2, 8*ecutantul trebuie " noti$ice achizitorului #i ?n"peciei de @tat )n Aon"trucii! %ucrri
9ublice! Urbani"m #i 0mena3area 5eritoriului data )nceperii e$ective a lucrrilor.
14.2 - +1, %ucrrile trebuie " "e deruleze con$orm &ra$icului &eneral de e*ecuie #i " $ie
terminate la data "tabilit. ;atele intermediare! prevzute )n &ra$icele de e*ecuie! "e con"ider
date contractuale.
(se precizeaz datele intermediare! dac e cazul)
+2, 8*ecutantul va prezenta! la cererea achizitorului! dup "emnarea contractului! &ra$icul de
e*ecuie de detaliu! alctuit )n ordinea tehnolo&ic de e*ecuie. )n cazul )n care! dup opinia
achizitorului! pe parcur"! de"$#urarea lucrrilor nu concord cu &ra$icul &eneral de e*ecuie a
lucrrilor! la cererea achizitorului! e*ecutantul va prezenta un &ra$ic revizuit! )n vederea
terminrii lucrrilor la data prevzut )n contract.
Gra$icul revizuit nu )l vor "cuti pe e*ecutant de nici una dintre )ndatoririle a"umate prin
contract.
+3, n cazul )n care e*ecutantul )nt<rzie )nceperea lucrrilor! terminarea pre&tirilor "au dac
nu )#i )ndepline#te )ndatoririle prevzute la 12.1! alin.+2,! achizitorul e"te )ndreptit "(i $i*eze
e*ecutantului un termen p<n la care activitatea " intre )n normal #i " )l avertizeze c! )n
cazul necon$ormrii! la e*pirarea termenului "tabilit )i va rezilia contractul.
14.3 ( +1, 0chizitorul are dreptul de a "uprave&hea de"$#urarea e*ecuiei lucrrilor #i de a
"tabili con$ormitatea lor cu "peci$icaiile din ane*ele la contract. 9rile contractante au
obli&aia de a noti$ica! )n "cri"! una celeilalte! identitatea reprezentanilor lor ate"tai
pro$e"ional pentru ace"t "cop! #i anume re"pon"abilul tehnic cu e*ecuia din partea
e*ecutantului #i diri&intele de #antier "au! dac e"te cazul! alt per"oan $izic "au 3uridic
ate"tat potrivit le&ii! din partea achizitorului.
'
+2, 8*ecutantul are obli&aia de a a"i&ura acce"ul reprezentantului achizitorului la locul de
munc! )n ateliere! depozite #i oriunde )#i de"$#oar activitile le&ate de )ndeplinirea
obli&aiilor a"umate prin contract! inclu"iv pentru veri$icarea lucrrilor a"cun"e.
14.4 ( +1, Baterialele trebuie " $ie de calitatea prevzut )n documentaia de e*ecuie1
veri$icrile #i te"trile materialelor $olo"ite la e*ecuia lucrrilor precum #i condiiile de trecere
a recepiei provizorii #i a recepiei $inale +calitative, "unt de"cri"e )n ane*a/ane*ele la contract.
+2, 8*ecutantul are obli&aia de a a"i&ura in"trumentele! utila3ele #i materialele nece"are pentru
veri$icarea! m"urarea #i te"tarea lucrrilor. Ao"tul probelor #i )ncercrilor! inclu"iv manopera
a$erent ace"tora! revin e*ecutantului.
+3, 9robele neprevzute #i comandate de achizitor pentru veri$icarea unor lucrri "au materiale
pu"e )n oper vor $i "uportate de e*ecutant dac "e dovede#te c materialele nu "unt
core"punztoare calitativ "au c manopera nu e"te )n con$ormitate cu prevederile contractului.
n caz contrar! achizitorul va "uporta ace"te cheltuieli.
14.4 ( +1, 8*ecutantul are obli&aia de a nu acoperi lucrrile care devin a"cun"e! $r aprobarea
achizitorului.
+2, 8*ecutantul are obli&aia de a noti$ica achizitorului! ori de c<te ori a"t$el de lucrri! inclu"iv
$undaiile! "unt $inalizate pentru a $i e*aminate #i m"urate.
+3, 8*ecutantul are obli&aia de a dezveli orice parte "au pri de lucrare! la di"poziia
achizitorului! #i de a re$ace acea"t parte "au pri de lucrare! dac e"te cazul.
+4, n cazul )n care "e con"tat c lucrrile "unt de calitate core"punztoare #i au $o"t
e*ecutate con$orm documentaiei de e*ecuie! atunci cheltuielile privind dezvelirea #i re$acerea
vor $i "uportate de ctre achizitor! iar )n caz contrar! de ctre e*ecutant.
&!. ,nt-rzierea i sistarea lucrrilor
16.1 ( n cazul )n care.
i, volumul "au natura lucrrilor neprevzute1 "au
ii, condiiile climaterice e*cepional de ne$avorabile1 "au
iii, oricare alt motiv de )nt<rziere care nu "e datoreaz e*ecutantului #i nu a
"urvenit prin )nclcarea contractului de ctre ace"ta1
)ndrepte"c e*ecutantul de a "olicita prelun&irea termenului de e*ecuie a lucrrilor "au a
oricrei pri a ace"tora! atunci! prin con"ultare! prile vor "tabili.
+1, orice prelun&ire a duratei de e*ecuie la care e*ecutantul are dreptul1
+2, totalul cheltuielilor "uplimentare! care "e va adu&a la preul contractului.
16.2 ( Cr a pre3udicia dreptul e*ecutantului con$orm clauzei 24.1! ace"ta are dreptul de a
"i"ta lucrrile "au de a diminua ritmul e*ecuiei dac achizitorul nu plte#te )n termen de 2= de
zile de la e*pirarea termenului prevzut la clauza 1=.21 )n ace"t caz va noti$ica! )n "cri"! ace"t
$apt achizitorului.
&". .inalizarea lucrrilor
1'.1 ( 0n"amblul lucrrilor "au! dac e"te cazul! oricare parte a lor! prevzut a $i $inalizat )ntr(
un termen "tabilit prin &ra$icul de e*ecuie! trebuie $inalizat )n termenul convenit! termen care
"e calculeaz de la data )nceperii lucrrilor.
1'.2 ( +1, %a $inalizarea lucrrilor! e*ecutantul are obli&aia de a noti$ica! )n "cri"! achizitorului
c "unt )ndeplinite condiiile de recepie "olicit<nd ace"tuia convocarea comi"iei de recepie.
+2, 9e baza "ituaiilor de lucrri e*ecutate con$irmate #i a con"tatrilor e$ectuate pe teren!
achizitorul va aprecia dac "unt )ntrunite condiiile pentru a convoca comi"ia de recepie. n
cazul )n care "e con"tat ca "unt lip"uri "au de$iciene! ace"tea vor $i noti$icate e*ecutantului!
"tabilindu("e #i termenele pentru remediere #i $inalizare. ;up con"tatarea remedierii tuturor
lip"urilor #i de$icienelor! la o nou "olicitare a e*ecutantului! achizitorul va convoca comi"ia
de recepie.
=
1'.3 ( Aomi"ia de recepie are obli&aia de a con"tata "tadiul )ndeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor ace"tuia cu documentaia de e*ecuie #i cu re&lementrile )n vi&oare. n
$uncie de con"tatrile $cute! achizitorul are dreptul de a aproba "au de a re"pin&e recepia.
1'.4 ( Decepia "e poate $ace #i pentru pri ale lucrrii! di"tincte din punct de vedere $izic #i
$uncional.
&$. Perioada de garanie acordat lucrrilor
1=.1 ( 9erioada de &aranie decur&e de la data recepiei la terminarea lucrrilor #i p<na la
recepia $inal.
1=.2 ( +1, n perioada de &aranie! e*ecutantul are obli&aia! )n urma di"poziiei date de
achizitor! de a e*ecuta toate lucrrile de modi$icare! recon"trucie #i remediere a viciilor!
contraciilor #i altor de$ecte a cror cauz e"te nere"pectarea clauzelor contractuale.
+2, 8*ecutantul are obli&aia de a e*ecuta toate activitile prevzute la alin.+1,! pe cheltuiala
proprie! )n cazul )n care ele "unt nece"are datorit.
i, utilizrii de materiale! de in"talaii "au a unei manopere necon$orme cu
prevederile contractului1 "au
ii, unui viciu de concepie! acolo unde e*ecutantul e"te re"pon"abil de proiectarea
unei pari a lucrrilor1 "au
iii, ne&li3enei "au ne)ndeplinirii de catre e*ecutant a oricreia dintre obli&aiile
e*plicite "au implicite care )i revin )n baza contractului.
+3, n cazul )n care de$eciunile nu "e datoreaz e*ecutantului! lucrrile $iind e*ecutate de ctre
ace"ta con$orm prevederilor contractului! co"tul remedierilor va $i evaluat #i pltit ca lucrri
"uplimentare.
1=.3 ( )n cazul )n care e*ecutantul nu e*ecut lucrrile prevazute la clauza 1'.2! alin.+1,!
achizitorul e"te )ndreptit " an&a3eze #i " pltea"c alte per"oane care " le e*ecute.
Aheltuielile a$erente ace"tor lucrri vor $i recuperate de ctre achizitor de la e*ecutant "au
reinute din "umele cuvenite ace"tuia.
&%. /odaliti de plat
1>.1 ( 0chizitorul are obli&aia de a e$ectua plata ctre e*ecutant )n termenul convenit de la
emiterea $acturii de ctre ace"ta. 9lile )n valut "e vor e$ectua prin re"pectarea prevederilor
le&ale.
+se precizeaz termenul de plat de la emiterea facturii i! dup caz! graficul de plat)
1>.2 ( ;ac achizitorul nu onoreaz $acturile )n termen de 14 zile de la e*pirarea perioadei
convenite! atunci e*ecutantul are dreptul de a "i"ta e*ecutarea lucrrilor "au de a diminua
ritmul e*ecuiei #i de a bene$icia de reactualizarea "umei de plat la nivelul core"punztor zilei
de e$ectuare a plii. ?mediat ce achizitorul )#i onoreaz re"tana! e*ecutantul va relua
e*ecutarea lucrrilor )n cel mai "curt timp po"ibil.
1>.3 ( 0chizitorul are dreptul de a acorda avan" e*ecutantului! dac ace"ta "olicit! numai
contra unei "cri"ori de returnare a avan"ului #i numai )n limita valoric prevzut de le&e.
( se precizeaz cuantumul avansului)
1>.4 ( +1, 9lile pariale trebuie " $ie $cute! la cererea e*ecutantului +antreprenorului,! la
valoarea lucrrilor e*ecutate con$orm contractului #i )n cel mai "curt timp po"ibil. %ucrrile
e*ecutate trebuie " $ie dovedite ca atare printr(o "ituaie de lucrri provizorii! )ntocmit a"t$el
)nc<t " a"i&ure o rapid #i "i&ur veri$icare a lor. ;in "ituaiile de lucrri provizorii achizitorul
va putea $ace "czminte pentru "ervicii $cute e*ecutantului #i convenite cu ace"ta. 0lte
"czminte nu "e pot $ace dec<t )n cazurile )n care ele "unt prevzute )n contract "au ca urmare
a unor prevederi le&ale.
+2, @ituaiile de plat provizorii "e con$irm )n termenul "tabilit.
(se precizeaz termenul)
>
+3, 9lile pariale "e e$ectueaza! de re&ul! la intervale lunare dar nu in$lueneaz
re"pon"abilitatea #i &arania de bun e*ecuie a e*ecutantului1 ele nu "e con"ider! de ctre
achizitor! ca recepie a lucrrilor e*ecutate.
1>.4 ( 9lata $acturii $inale "e va $ace imediat dup veri$icarea #i acceptarea "ituaiei de plat
de$initive de ctre achizitor. ;ac veri$icarea "e prelun&e#te din di$erite motive! dar! )n "pecial!
datorit unor eventuale liti&ii! contravaloarea lucrrilor care nu "unt )n liti&iu va $i platit
imediat.
1>.6 ( Aontractul nu va $i con"iderat terminat p<na c<nd proce"ul(verbal de recepie $inal nu
va $i "emnat de comi"ia de recepie! care con$irm c lucrrile au $o"t e*ecutate con$orm
contractului. Decepia $inal va $i e$ectuat con$orm prevederilor le&ale! dup e*pirarea
perioadei de &aranie. 9lata ultimelor "ume datorate e*ecutantului! pentru lucrrile e*ecutate!
nu va $i condiionat de eliberarea certi$icatului de recepie $inal.
20. 1justarea preului contractului
20.1 ( 9entru lucrrile e*ecutate! pltile datorate de achizitor e*ecutantului "unt cele declarate
)n propunerea $inanciar! ane* la contract.
20.2 ( 9reul contractului "e actualizeaz utiliz<nd $ormula de a3u"tare convenit.
(se precizeaz formula de a&ustare)
20. 1sigurri
20.1 ( +1, 8*ecutantul are obli&aia de a )ncheia! )nainte de )nceperea lucrrilor! o a"i&urare ce
va cuprinde toate ri"curile ce ar putea apare privind lucrrile e*ecutate! utila3ele! in"talaiile de
lucru! echipamentele! materialele pe "toc! per"onalul propriu #i reprezentanii )mputernicii "
veri$ice! " te"teze "au " recepioneze lucrrile precum #i daunele "au pre3udiciile adu"e ctre
tere per"oane $izice "au 3uridice.
+2, 0"i&urarea "e va )ncheia cu o a&enie de a"i&urare. Aontravaloarea primelor de a"i&urare
va $i "uportat de ctre e*ecutant din capitolul 6Aheltuieli indirecte7.
+3, 8*ecutantul are obli&aia de a prezenta achizitorului! ori de c<te ori i "e va cere! polia "au
poliele de a"i&urare #i recipi"ele pentru plata primelor curente +actualizate,.
+4, 8*ecutantul are obli&aia de a "e a"i&ura ca "ubantreprenorii au )ncheiat a"i&urari pentru
toate per"oanele an&a3ate de ei. 8l va "olicita "ubantreprenorilor " prezinte achizitorului! la
cerere! poliele de a"i&urare #i recipi"ele pentru plata primelor curente +actualizate,.
20.2 0chizitorul nu va $i re"pon"abil pentru nici un $el de daune(intere"e! compen"aii pltibile
prin le&e! )n privina "au ca urmare a unui accident "au pre3udiciu adu" unui muncitor "au altei
per"oane an&a3ate de e*ecutant! cu e*cepia unui accident "au pre3udiciu rezult<nd din vina
per"oanei achizitorului! a a&enilor "au a an&a3ailor ace"tora.
2&. 1mendamente
21.1 ( 9rile contractante au dreptul! pe durata )ndeplinirii contractului! de a conveni
modi$icarea clauzelor contractului! prin act adiional! numai )n cazul apariiei unor
circum"tane care lezeaz intere"ele comerciale le&itime ale ace"tora #i care nu au putut $i
prevzute la data )ncheierii contractului.
+3, 8*ecutantul are obli&aia de a noti$ica prompt achizitorului de"pre toate erorile! omi"iunile!
viciile "au altele a"emenea de"coperite de el )n proiect "au )n caietul de "arcini pe durata
)ndeplinirii contractului.
22. 'ubcontractani
22.1 ( 8*ecutantul are obli&aia de a )ncheia contracte cu "ubcontractanii de"emnai! )n
acelea#i condiii )n care el a "emnat contractul cu achizitorul.
22.2 ( +1, 8*ecutantul are obli&aia de a prezenta la )ncheierea contractului! toate contractele
)ncheiate cu "ubcontractanii de"emnai.
10
+2, %i"ta "ubcontractanilor! cu datele de recunoa#tere ale ace"tora! c<t #i contractele )ncheiate
cu ace#tia "e con"tituie )n ane*e la contract.
22.3 ( +1, 8*ecutantul e"te pe deplin r"punztor $a de achizitor de modul )n care
)ndepline#te contractul.
+2, @ubcontractantul e"te pe deplin r"punztor $a de e*ecutant de modul )n care )#i
)ndepline#te partea "a din contract.
+3, 8*ecutantul are dreptul de a pretinde daune(intere"e "ubcontractanilor dac ace#tia nu )#i
)ndepline"c partea lor din contract.
22.4 ( 8*ecutantul poate "chimba oricare "ubcontractant numai dac ace"ta nu #i(a )ndeplinit
partea "a din contract. @chimbarea "ubcontractantului nu va modi$ica preul contractului #i va
$i noti$icat achizitorului.
22. Cesiunea
24.1 ( 8*ecutantul are obli&aia de a nu tran"$era total "au parial obli&aiile "ale a"umate prin
contract! $r " obin! )n prealabil! acordul "cri" al achizitorului.
24.2 ( Ae"iunea nu va e*onera e*ecutantul de nici o re"pon"abilitate privind &arania "au orice
alte obli&aii a"umate prin contract.
2). .ora major
24.1 ( Cora ma3ora e"te con"tatat de o autoritate competent.
24.2 ( Cora ma3or e*onereaz prile contractante de )ndeplinirea obli&aiilor a"umate prin
prezentul contract! pe toat perioada )n care acea"ta acioneaz.
24.3 ( )ndeplinirea contractului va $i "u"pendat )n perioada de aciune a $orei ma3ore! dar $ar
a pre3udicia drepturile ce li "e cuveneau prilor p<n la apariia ace"teia.
24.4 ( 9artea contractant care invoca $ora ma3or are obli&aia de a noti$ica celeilalte prti!
imediat #i )n mod complet! producerea ace"teia #i " ia orice m"uri care )i "tau la di"poziie )n
vederea limitrii con"ecinelor.
24.4 ( ;ac $ora ma3or acioneaz "au "e e"timeaz c va aciona o perioada mai mare de 6
luni! $iecare parte va avea dreptul " noti$ice celeilalte pri )ncetarea de plin drept a
prezentului contract! $r ca vreuna din pri " poat pretinde celeilalte daune(intere"e.
2+. 'oluionarea litigiilor
24.1 ( 0chizitorul #i e*ecutantul vor $ace toate e$orturile pentru a rezolva pe cale amiabil!
prin tratative directe! orice ne)nele&ere "au di"put care "e poate ivi )ntre ei )n cadrul "au )n
le&tur cu )ndeplinirea contractului.
24.2 ( ;ac! dup 14 zile de la )nceperea ace"tor tratative neo$iciale! achizitorul #i e*ecutantul
nu reu#e"c " rezolve )n mod amiabil o diver&en contractual! $iecare poate "olicita ca
di"puta " "e "oluioneze! $ie prin arbitra3 la Aamera de Aomer #i ?ndu"trie a Dom<niei! $ie de
ctre in"tanele 3udecatore#ti din Dom<nia.
(se precizeaz modalitatea de soluionare a litigiilor)
2!. 3imba care gu4erneaz contractul
26.1 ( %imba care &uverneaz contractul e"te limba rom<n.
2". Comunicari
2'.1 ( +1, Orice comunicare )ntre pri! re$eritoare la )ndeplinirea prezentului contract! trebuie
" $ie tran"mi" )n "cri".
+2, Orice document "cri" trebuie )nre&i"trat at<t )n momentul tran"miterii c<t #i )n momentul
primirii.
2'.2 ( Aomunicrile )ntre pri "e pot $ace #i prin tele$on! tele&ram! tele*! $a* "au e(mail cu
condiia con$irmrii )n "cri" a primirii comunicrii.
11
2$. 3egea aplicabil contractului
2=.1 ( Aontractul va $i interpretat con$orm le&ilor din Dom<nia.
9rile au )nele" " )ncheie azi .............. prezentul contract )n dou e*emplare! c<te
unul pentru $iecare parte.
( se precizeaz data semnrii de ctre pri)
0chizitor Aontractant
............................. ..............................
(semnatura autorizat) (semnatura autorizat)
'S 'S

S-ar putea să vă placă și