Sunteți pe pagina 1din 8

adverb

adjectiv
substantiv
Evaluare - Adverbul
pe baz de itemi obiectivi de tip pereche, clasele V-VIII
Test -clasa a V-a
1). n coloana din stnga sunt scrise adverbe. nscrie pe linia de
lng fiecare adverb litera care corespunde felului acestuia.
1 afar A. adverb de loc
2 agale B. adverb de tip
! aidoa ". adverb de od
# aiurea
$ apoi
% ereu
& anevoie
' cndva
( )ncoace
1* nicieri
11 cu
12 totdeauna
1! pretutindeni
1# uneori
1$ cuva
2) Trece )n casete+ valoarea orfologic a cuvintelor subliniate,
1. ru adnc
2. sap adnc
!. scris frumos
#. scrie frumos
$. vorbe-te limpede
%. ap lipede
&. vinerea e o .i bun
'. posti vinerea
(. iarna vo patina
1*. iarna este geroas
11. gnde-te deschis
12. liftul deschis
1!. c/ip plcut
1#. vorbe-te plcut
1$. vorbe-te rguit
3). n coloana din stnga sunt scrise cuvinte diferite ca valoare orfologic. nscrie pe linia
de lng fiecare cuvnt litera care corespunde
valorii lui orfologice.
1 vitejesc A. adverb
2 bun B. adjectiv
! acolo ". adjectiv care poate deveni
# ar0i adverb prin sc/ibarea
$ a.i valorii graaticale
% adnc 1. substantiv care poate deveni
& viteje-te adverb prin sc/ibarea
' privara valorii graaticale
( 0ru-
1* lipede
11 colegial
12 ru
1! greu
1# fruos
1$ nu
4). Alege0i+ din coloana B+ sinoniele potrivite adverbelor din
coloana A.
A. B.
1. .ilnic cnd -i cnd
2. rareori )n spate
!. uneori )n fa0
#. aseenea .i de .i
$. )napoi din cnd )n cnd
%. )prejur pe nepus as
&. greu unul lng altul
'. alturi cu c/iu -i vai
(. pe nea-teptate )n jur
1*. )nainte la fel
5). "obina0i adverbele din coloana B cu substantivele din coloana A.
A. B.
1. oaeni de a.i
2. odaia din jur
!. cur0enia de ine
#. -coala din spate
$. aga.inul din fa0
%. peretele de ieri
&. .iua din dreapta
'. farul de bine
(. plecarea de sus
1*. )ntplarea de alturi
Test -clasa a V2-a
1). Alege0i+ din coloana B+ adverbele potrivite circustan0ei
en0ionate )n coloana A,
A. B .
1. locul iar
2. tipul att
!. odul poate
#. cantitatea bine
$. )ndoiala atunci
%.afira0ia adesea
&. nega0ia pretutindeni
'. frecven0a nu
(. revenirea ereu
1*. durata da
2). Alege0i+ din coloana B+ adverbele corespun.toare gradului de
copara0ie en0ionat )n coloana A,
A. B.
1. po.itiv ai bine
2. coparativ de superioritate cel ai pu0in bine
!. coparativ de egalitate ai pu0in bine
#. coparativ de inferioritate cel ai bine
$. superlativ relativ de superioritate foarte bine
%. superlativ relativ de inferioritate bine
&. superlativ absolut tot att 3 la fel de bine
3). 4tabili0i rela0ia corect dintre preise -i rspunsuri 5prin sge0i6,
A. B.
Adverbe forate prin, a6. A vorbit frumos.
1. derivare b6. A luptat vitejete.
2. copunere 3 alturare c6. 7leac luni.
3. copunere 3 sudur d6. 2-a adus tr.
4. sc/ibarea valorii graaticale e6. "lopotele cnt rar.
f6. 4-a uitat cruci.
g6. Bineneles c va veni.
/6. Ieri-diminea au aflat.
4). 4crie )n spa0iul punctat din fa0a fiecrei func0ii sintactice din coloana A+ litera
corespun.toare adverbului 5care )ndepline-te func0ia
sintactic respectiv6 din coloana B,
A B
1 copleent circustan0ial de loc a. 8ul de acolo e profesor.
2 copleent circustan0ial de tip b. Nu mai vine.
! copleent circustan0ial de od c. Mine erge la fil.
# atribut adverbial d. Vine repede.
$ fr func0ie sintactic e. 9-au dect un caiet.
f. "r0ile sunt aici.
g. Iari e concert.
/. Vine chiar el.
5). :ni0i din coloana B+ antoniele potrivite adverbelor din coloana A,
A B
1. )nainte totdeauna
2. )n fa0 aici
!. noaptea diinea0a
#. atunci )napoi
$. seara acu
%. fruos urt
&. repede )n spate
'. acolo )ncet
(. niciodat nicieri
1*. pretutindeni .iua

Test - clasa a V22-a
1). 4tabili0i rela0ia corect dintre preise -i rspunsuri corecte+ tre-
cnd litera corespun.toare din coloana B )n spa0iul punctat din coloana A,
A. B.
adverb
conjunc0ie adjectiv adverb
1 prep. ; subst. a. pentru aceea
2 prep. ; pron. b. dintr-adins
! prep. ; nueral c. a-a -i a-a
# prep. ; verb la supin d. pe din dou
$ prep. ; verb la participiu e. de ulte ori
% prep. ; adverb f. pe negndite
& subst. 3 pron. repetat dup prep. g. calea-valea
' adverb repetat dup conjunc0ie /. clip de clip
( cuvinte riate i. pe de rost
1* construc0ii alctuite din ). fr )ndoial
prep ; adj ; subst. oar3dat la plural
2). n coloana din stnga sunt subliniate cuvinte diferite ca valoare orfologic. nscrie pe
linia de lng fiecare e<eplu litera care corespunde
valorii lui orfologice,
A B "

Vine iar.
Anca i =i/ai sunt colegi.
9u a ncat nici piersicile.
Atta lucru -tia i el.
9-a venit nici Bianca+ nici =i/ai.
9oi vo a-tepta+ iar voi ve0i pleca.
>ucrea. greu.
4acul greu a fost dus de =aria.
1e-i a fost atent iar a gre-it.
9u a mai venit.
3). :ni0i locu0iunile adverbiale din coloana A cu cuvintele potrivite
din coloana B,
A. B.
locu0iuni adverbiale de od cine -tie cnd
fr )ndoial
locu0iuni adverbiale de tip din loc )n loc
cine -tie cu
locu0iuni adverbiale de loc fr doar -i poate
pe )nserate
locu0iuni adverbiale ne/otrte cu de-a sila
de bun sea
locu0iuni adverbiale predicative de aseenea
)ncet-)ncet
la dreapta
pe de rost 4). :ne-te din coloana
B+ adverbele sau locu0iunile adverbiale
potrivite func0iilor sintactice din coloana A,
A B
copleent circustan0ial de loc Fr doar i poate c va reu-i.
copleent circustan0ial de tip Va re.olva cumva.
copleent circustan0ial de od ?a e altfel.
copleent circustan0ial de cau. = durea capul de tare ce vorbea.
atribut adverbial "asa de acolo e a noastr.
nue predicativ Firete c va veni.
predicat verbal Va veni cndva.
4e uita din cnd n cnd la =aria.
4e afla n mijloc.
u siguran c se re.olv.
5). 7une )n spa0iul punctat din fa0a fiecrui e<eplu din coloana A+
litera corespun.toare felului adverbului e<eplificat )n coloana B,
A B
1. !riunde e natur+ e -i via0. A. adverb interogativ.
2. "ncotro vei erge@ B. adverb relativ.
!. Atiu unde vei rne. ". adverb ne/otrt.
#. Va veni altdat. 1. adverbe ne/otrte
$. !ricum va fi+ te rog+ iart-. cu rol de eleente
%. #nde 0i-e tea@ de rela0ie.
&. A plecat undeva.
'. Va re.olva oricum.
(. 9u se -tie dincotro vine.
1*. "unosc ct valorea..
Test - clasa a V222 - a
1). 4crie )n spa0iul punctat din coloana A+ litera adecvat din
coloana B,
A B
1. =erg oriunde. A. adverb interogativ.
2. "e carte citeti@ B. adverb relativ.
!. Atie oriunde erge. ". adverb ne/otrt.
#. are pleac priul@ 1. adverb ne/otrt cu
$. "unosc cine e vinovat. rol de eleent de
%. e se )ntpl@ rela0ie.
&. Vine cnd vrea. ?. pronue relativ
'. Te )ntrebi ncotro erge. B. adjectiv relativ.
(. 9u se -tie 3 ce not a luat.3 C. pronue interogativ.
..1*. 7oate pleca oricnd. D. adjectiv interogativ.
..11. Atiu unde ergi.
..12. nd te )ntorci@
..1!. 9u i-a spus care e problea.
..1#. ine vine@
..1$. #nde ergi@
2). 4crie )n spa0iul punctat din fa0a fiecrei func0ii sintactice din
coloana A corespun.toare e<eplului din coloana B,
A B
1. copleent circustan0ial de loc. a. ?ra suprat+ de aceea
2. copleent circustan0ial de tip nu 0i-a scris.
!. copleent circustan0ial de od b. Firete c -tie.
#. copleent circustan0ial de cau. c. 1e-i l-a rugat+ 3 totui
$. copleent circustan0ial de scop n-a venit.
%. copleent circustan0ial d. A plecat pe nserate.
condi0ional e. nva0+ altfel nu reu-e-ti.
&. copleent circustan0ial concesiv f. $entru aceea te-a sunat+
'. copleent circustan0ial consecutiv ca s pleci.
(. atribut adverbial g. Eiua de ieri a fost
..1*. nue predicativ fruoas.
..11. predicat verbal /. >ocuie-te departe.
i. A ncat pe sturate.
). ?a era altfel.
j. u siguran c va veni.
F. =ersul alene e odi/nitor.
l. ? clar 3 c re.olv.
. nva0 %ine.
n. 4e-n0elegeau de mai
mare dragul.
3). :ne-te+ printr-o sgeat+ propo.i0iile din coloana A )n care
predicatul e e<priat printr-o e<presie verbal ipersonal 5coloana B6,
A B
1. Firete c vine.
2. & %ine c ai )nv0at.
!. & de prisos s-0i aintesc.
#. Bineneles c vine. ?<presie verbal ipersonal
$. Fr ndoial c va veni. alctuit din verb copulativ ;
%. & tot att de frumos s cltore-ti. adverb 3 locu0iune adverbial
&. &ra de ateptat s-i plac.
'. Gi-a fost dat s ai noroc.
(. 'a era cu ai spus.
1*. &ra mai ru dac nu veneai.
4). Trece din coloana B oofonul potrivit conte<tului )n coloana B,
A B
(e mult tip n-a ai fost. deult
4-a )ntplat .... . de ult
Ajunge noi . . o dat
4e -tie doar . a probleei. odat
Ai-a ales un .. de joc. alt fel
?a e . altfel
. pe ea o vrea. nu ai
... vine pe la noi. nuai
. ajutat suficient. ai
Vine )n luna .... . -ai
5). 4crie )n spa0iul punctat din fa0a fiecrui termen regent din
coloana A+ litera corespun.toare e<eplului din coloana B,
A B
1 verb a. ?ste cam distrat.
2 locu0iune verbal b. >ocuie-te destul de daparte.
! adjectiv c. A bgat de sea tr)iu.
# adverb d. nva0 e*clusiv pe de rost.
$ locu0iune adverbial e. 7lecarea acas l-a )ntristat.
% interjec0ie f. Dai mine.
& substantiv g. Acela de acolo nu a venit.
' pronue /. >ocuie-te departe.