Sunteți pe pagina 1din 2

Asigurarea instalatiei de incalzire cu apa calda

Intr-o instalatie de incalzire cu apa calda pot sa apara suprapresiuni periculoase, pana la
explozie, ca urmare a fenomenului de dilatare si a depasirii temperaturii de vaporizare a apei,
deci de intrare a cazanelor in regim de generatoare de abur.
Acest sistem trebuie sa asigure concomitant si permanent:
preluarea excesului de apa rezultat in urma dilatarii (prin vasul de expansiune inchis si
eventual pentru centralele termice cu sarcina mai mare de 6 [Mw] si prin rezervor de
descarcare si pompa de adaos)
mentinerea instalatiei in presiunea de regim
sa mentina elementele instalatiei (corpuri de incalzire si conducte) atat in regim
dinamic, cat si in regim static pline cu apa
rezerva de apa necesara in cazul eventualelor pierderi din instalatie (cu ajutorul vasului
de expansiune inchis, a rezervorului de descarcare si pompei de adaos)
evacuarea excedentului de apa (supape de siguranta de pe racordul vasului de
expansiune) si a vaporilor de apa (supape de siguranta de pe cazane) in cazul aparitiei
defectiunilor la echipamente sau in cazul unor exploatarii necorespunzatoare
Pentru instalatia care urmeaza a fi dimensionata se vor utilize vase de expansiune inchise cu
membrana sau balon.
Dimensionarea vasului de expansiune inchis
V
T
= 1,1*V*(p
max
/(p
max
-p
min
)= 1,1*1890*(4/(4-2.52)= 5619 [l]
V= 0.04*V
instal
= 0.04*47250= 1890 [l]
V
instal
= v
i
*Q
i
+ v
ACM
*Q
ACM
+ v
v
*Q
v
= 12*2100 + 15*1050 + 7*900= 47250 [l]
v
i
= 12 [l/kw]
v
ACM
= 15 [l/kw]
v
v
= 7 [l/kw]
p
max
- este valoarea minima a presiunii admise in echipamente
p
max
= 4 [bar]
p
min
-este inaltimea geodezica
p
min
= 25,2 [m]= 2,52 [bar]
Aleg doua vase de expsiune BG3000, cu proprietatile:
presiunea maxima:6/10 [bar]
Volumul total: 3000 [l]
Volumul util: 2400 [l]
Diametru: 1500 [mm]
H= 2530 [mm]