Sunteți pe pagina 1din 21

JOC DIDACTIC PENTRU EDUCAIA PLASTIC

Denumirea jocului: ARAT JETONUL POTRIVIT


Clasa I
Scopul:
Verificarea cunotinelor i deprinderilor referitoare la culori clade i
culori reci;
e!"oltarea #u$tului pentru fru%o$&
Sarcina iac!ic":
Identificarea 'etonului ce are culoarea cerut( de )n"((toare
Re#ulile jocului:
La $e%nalul )n"((toarei* ele"ii "or ridica 'etonul core$pun!(tor
culorii cerute
Elemen!e e joc:
aplau!e* )ntrecerea* #+icirea etc&
$a!erial iac!ic:
'etoane de a$e culori: culoarea roie* #al,en(* oran'* "erde* "iolet i
indi#o -R* .* O* Ve* A* Vi* I/
Des%"&urarea jocului:
0n"((toarea cere ele"ilor $( ridice 'etonul ce are culoarea $1n#elui ori
culoarea focului& Ele"ii ridic( 'etonul rou&
Li $e cere ele"ilor $( $pun( ce culoare are #r1ul c1nd e copt& Ele"ii
$pun c( e "or,a de culoarea #al,en(& Ei ridic( 'etonul #al,en&
2e culoare are coa'a portocalei3 Portocala are culoarea portocalie $au
oran'& in ce co%,inaie de culori ie$e culoarea oran'3 2e fel de
culori $unt culorile: rou* #al,en i oran'3
2are e$te cea %ai cald( culoare3
Varianta 1:
2opiii $unt )%p(rii )n dou( #rupe* fiecare ale#1ndu4i c1te un
conduc(tor;
0n"((toarea le cere $( $e con$ulte iar conduc(torul de #rup $(
r($pund(;
Ridicai 'etonul de culoarea ier,ii crude de pri%("ar( -Ve/
2are 'eton $ea%(n( cu cerul li%pede i curat3 -A/
2e culoare o,ine% dac( "o% culoarea al,a$tr( cu puin rou3 -Vi/
21ti#( ec+ipa care r($punde la toate )ntre,(rile adre$ate de
)n"((toare&
Varianta 2:
Pe o fructier( %are $e afl( %ai %ulte fructe&
2olorai4le folo$ind culori calde i reci:
%ere 5 roii ca focul
pere 5 #al,ene 5 aurii
portocale 5 portocalii
prune 5 al,a$tre
$tru#uri 5 "iolet
frun!e proa$pete 5 "er!i
Motto: Mai mult decat a preda, tehnica didactica inseamna a
invata pentru sine si a facilita invatarea altora.
Bernat S( 2003 p.1!1"#
INTRODUCERE
Anii 678 au adu$ cu $ine* prin inter%ediul Refor%ei
in"ata%antului* o recon$iderare a $i$te%ului de in"ata%ant ro%ane$c* $i
i%plicit* noi per$pecti"e in ceea ce pri"e$te rolurile $i relatiile e9i$tente intre
actorii ca%pului educational&
A$i$ta% in pre!ent la trecerea de la paradi#%a traditionala 5
peda#o#ia traditionala 5 peda#o#ia a$cultarii 5 in care predo%ina di$cur$ul
%a#i$tral $i $trate#iile e9po!iti"e* la paradi#%a %oderna* in care di$cur$ul
%a#i$tral e$te inlocuit de proiectarea unor e9periente de in"atare*
cracteri!ate de fle9i,ilitate* dina%i$%* creati"itate* acce$i,ilitate $i
adapta,ilitate la ne"oile $i intere$ele ele"ului - V&2+i$* :88:* p&74;</&
A$adar* actual%ente are loc o trecere de la peda#o#ia a$cultarii la
peda#o#ia acti"a $i interacti"a&
2on$idera% ca redefinirea rolurilor cadrelor didactice tre,uie $a
pornea$ca de la =cei patru piloni ai educatiei> ce pot con$titui principii in
proiectarea* or#ani!area $i de%er$ului didactic& eci are loc o depla$are a
accentului de pe =2E4ul> cunoa$terii* pe =E 2E4ul> $i = 2U?4ul>
cunoa$terii* altfel $pu$* o trecere de la in"ata%antul traditional la cel
for%ati"&
?&@oco$ - :88:* p&<:4<A / * atra#e atentia a$upra nece$itatii unor =
practici de predare interacti"e > $i depla$ate $pre un rol %ai %ult factiti"
decat acti": i% #eneral* profe$orul actionea!a $i inter"ine la cererea ele"ilor*
in $copul de a facilita in"atarea* de a4i i%plica in acti"itate $i de a4i
deter%ina $a in"ete $i $a de"ina acti"i* autori $i actori ai propriilor cunoa$teri
declarati"e* procedurale $i $trate#ice&
2adrul didactic = pro"oaca > in"atarea* facilitand in$u$irea unor
te+nici de %unca intelectuala* ele"ul de"enind co4participant acti" al propriei
for%ari&
O a$tfel de predare e$te acti"i!ata* pre$upunand =nu doar reali!area
de acti"itati* actiuni $i interactiuni in cadrul $ec"entelor didactice* ci $i
acti"itati in a%onte* prin %ecani$%ul de feed4forBard $i prin proiectarea
didactica $i acti"itati in areal* prin %ecani$%ul feed4,acC* prin re#larea *
a%eliorarea $i c+iar ino"area in$truirii > - ?& @oco$ * :88:* p&<D /&
aca* pana nu de%ult rolurile cadrelor didactice $e re!u%a in
%are %a$ura la cel de tran$%itator $i e"aluator* a$ta!i "or,i% de o
%ultitudine de roluri * toate "enind in $pri'inul ideii = a in"ata $a in"eti>&
2adrul didactic nu %ai e$te = depo!itar > de infor%atii * ci
%ediator intre copil $i di"er$ele $ur$e de infor%atii&
TER$ENUL DE $ETODA
eri"a eti%olo#ic din doua cu"inte #rece$ti* - odo$ E cale ; %et+a
E $pre* catre / $i are intele$ul de dru% - catre /* cale - $pre /& In didactica*
%etoda $e refera la calea care e ur%ata* dru%ul ce duce la atin#erea
o,iecti"elor educationale&
?etodele de in$truire $e a$ea%ana cu %etodele de cercetare* in
$en$ul ca a%,ele $unt cai care duc la conturarea unor fapte* le#alitati*
de$crieri* interpretari cat %ai aproape de realitate&
Ion 2er#+it con$idera ca %etoda = e$te o cale eficienta de
or#ani!are $i conducere a in"atarii * un %od co%un de a proceda care
reune$te intr4un tot fa%iliar eforturile profe$orilor $i ale ele"ilor $ai&>
?etodele de in"ata%ant $unt $electate de in$titutor in functie de
finalitatile educationale * particularitatile indi"iduale $i de "ar$ta ale ele"ilor*
continutul proce$ului de predare 5 in"atare* natura %i'loacelor de
in"ata%ant* $pecificitatea #rupului $colar $i ,ineintele$* co%petenta $i
e9perienta lor didactica& atorita caracterului lor polifunctionar* ele pot
reali!a %ai %ulte o,iecti"e in$tructionale $i%ultan $au $ucce$i"* in$otind
actiunea in$tructi"a* dar niciodata identificandu4$e cu ea&
In didactica %oderna* calitatea peda#o#ica a unei %etode didactice
Fde in"ata%ant * pre$upune tran$for%area ace$teia dintr4o cale de cuno$tere
propu$a de cadrul didactic* intr4o cale de in"atare * parcur$a de cel care $e
in$truie$te - prin in$truire for%ala $i nonfor%ala /* cu de$c+ideri $pre
educatia per%anenta&
?etoda repre!inta un anu%it %od de a proceda* care tinde $a
pla$e!e ele"ul intr4o $ituatie de in"atare* %ai %ult $au %ai putin diri'ata*
%er#andu4$e pana la una $i%ilara aceleia de cercetare $tiintifica* de ur%arire
$i de$coperire a ade"arului $i de raportare a lui la a$pectele practice ale "ietii&

?etodolo#ia didactica %oderna* pre$upune folo$irea %ai %ultor
%etode $i procedee* in,inate in %oduri diferite: proiecte de cercetare $i
de$coperire* e9punerea $i$te%atica $i continua* %odelarea* lectura diri'ata*
pro,le%ati!area* %unca in #rup* de!,aterea* $i%ularea* $tudiul
indi"idual*etc&
TA'ONO$IA $ETODELOR DE IN(ATA$ANT
2la$ificarea %etodelor didactice repre!inta inca o pro,le%a
contro"er$ata care ali%entea!a noi di$cutii $i e9peri%entari&
Atat in le#atura cu $ta,ilirea criteriilor cla$ificarii cat $i in raport
cu apartenenta %etodelor la anu%ite cla$e* pro,le%atica ta9ono%iei ra%ane
inca de$c+i$a&
G& 2la$ificarea %etodelor dupa 2&2uco$* Peda#o#ie G77A :
$in punct de vedere istoric:
4 metode traditionale, clasice : 4 e9punerea
4 con"er$atia
4 e9ercitiul*etc&
4 metode moderne, de data recenta : 4 al#orit%i!area
4 pro,le%ati!area
4 ,rain$tor%in#4ul
4 in$truirea pro#ra%ata*etc&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
In literatura de $pecialitate $e operea!a cu di"er$e criterii de
cla$ificare a %etodelor de in"ata%ant&
V&2+i$* :88G* face o anali!a diacronica a e"olutiei %etodelor
didactice $i $ta,ile$te !rei momen!e principale in e"olutia lor* fiecare etapa
i%pri%and caracteri$tici $pecifice %etodelor didactice&
%aracteristici ale metodelor traditionale:
E9e%plu- po"e$tirea*e9punerea* e9plicatia*etc/
pa$i"e* "er,ale
per%it tran$%iterea unor cuno$tiinte =#ata facute>
ele"ul e$te $i%plu receptor de infor%atii
%ecani$%ul predilect al in"atarii e$te %e%orarea
in centrul proce$ului in$tructi"4educati" $e afla educatoarea
%aracteristici ale metodelor moderne:
E9e%plu - pro,le%ati!area* $tudiul de ca!* %odelarea*etc&/
acti"4participati"e 5au capacitatea de a %o,ili!a ener#iile ele"ului in
directia concentrarii atentiei* a intere$ului $i curio!itatii pentru
acti"itate/
cuno$tiintele $unt rede$coperite* ela,orate
ele"ul do,ande$te cuno$tiinte prin efort propriu
in"atarea an#a'ea!a operatiile #andirii $i re!ol"arii de pro,le%e&
%aracteristici ale metodelor interactive:
E9e%plu - $i$te%ele %etodolo#ice inte#rate /
inte#rea!a in $i$te%ele didactice "ariate* %etode "er,ale* iconice*
acti"e
$ti%ulea!a participarea acti"a - per$onala / $i interactiunea cu cole#ii
$i educatoarea
in"atarea pre$upune docu%entare* e"aluare* $c+i%, de opinii*
re!ol"ari de pro,le%e&
:& Ta9ono%ia %etodelor didactice $pecifice in$truirii interacti"e - dupa
?&@oco$* :88:* in$truire interacti"a /
&. Metode de de'voltare a spiritului activ
AG& Reflectia per$onala:

Reflectia
indi"iduala
colecti"a
Refle9ia
eur$itica
critica
,a!ata pe e9peri%entare %intala
Refle9ia
$pontanaFoca!ionala
$i$te%aticaF %etodica
Refle9ia
diri'ata din interior
autodiri'ata
A:& ?etode de acti"itate independenta:
o $tudiul independent cu carti
o o,$er"area $i$te%atica $i independenta
o in"atarea cu a'utorul fi$elor de lucru
o efectuarea de lucrari practice $i lucrari e9peri%entale
A;&2on"er$atia:
o introducti"a
o de do,andire $i de$coperire
o de recapitulare $i $i$te%ati!are
o de fi9are $i con$olidare
o finala
AH& In"atarea prin cooperare
AD& In"atarea prin pro,le%ati!are
AI& In"atarea prin de$coperire
4de$coperirea poate fi:
introducti"a*
deducti"a*
tran$ducti"a*
analo#ica
A<& In"atarea cu a'utorul %odelelor:
4 %odelele pot fi:
%ateriale
ideale
o,iecti"e
fi#urati"e
$e%i+olice
e9plicati"e
predicati"e
AA& In"atarea ,a!ata pe e9peri%ent:
E9peri%ente:
cu caracter de de$coperire
de%on$trati"Filu$trati"
de$tinat for%arii a,ilitatilor practice
aplicati"
E9peri%ente :
indi"iduale
frontale
efectuate pe #rupe
co%,inate
E9peri%ente:
reproducti"e
producti"4creati"e
de cercetare
E9peri%ente:
pentru de!"oltarea unor deprinderi intelectuale
de$tinate $ti%ularii intere$ului fata de noile ac+i!itii
de$tinate aprofundarii * fi9arii* e"aluarii
E9peri%ente:
directe* efectuate in plan %aterial
%entale
A7& In"atarea prin inter%ediul lucrarilor e9peri%entale $i lucrarilor
practice:
Lucrari e9peri%entale $i practice:
frontale
indi"iduale
de #rup
Lucrari e9peri%entale $i practice:
,a!ate pe crearea de produ$e intelectuale
,a!ate pe $criere
AG8& In"atarea ,a!ata pe $tudii de ca!:
AGG& In"atarea ,a!ata pe 'ocuri didactice:
Jocuri didactice:
de $en$i,ilitate
de pre#atire ptr&intele#erea unor noi notiuni
Jocuri didactice:
,a!ate pe %odele naturale
,a!ate pe co%pletare de re,u$uri
Jocuri didactice:
colecti"e
in perec+i
pe ec+ipe
AG:& In"atarea ,a!ata pe 'oc de rol:
Jocuri de rol:
$tructurale
de %odelare a $tructurilor or#ani!atorice din in$titutii
de deci!ie
de co%petitie
de pre"i!iune
$trate#ice
de ne#ociere in relatii u%ane
de4a educatoarea $i copiii*etc&
AG;&In"atarea cu a'utorul calculatorului $i %ulti%edia&
B.Metode si tehnici de de'voltare a spiritului critic:
%etoda =2u,ului>
te+nica =2u"intelului>
te+nica = Jtiu F Vreau $a $tiu F A% in"atat>
%etoda predarii reciproce
%etoda = ?o!aicului Ji#$aB >
te+nica = 2iorc+inelui >
te+nica =turul .aleriei >
%etoda = Jinelin# >
%etoda = Jurnalului cu du,la intrare >
%.Metoda de de'voltare a spiritului creativ:
@rain$tor%in# F A$altul de idei
@rain$tor%in# cu $ci%, de roluri
?etoda Kri$co
?etoda @rainBritin#
Jinectica F ?etoda .ordon
;&Ta9ono%ia %etodelor de in"ata%ant: =In$truirea diferentiata& A$pecte
%oderne in ela,orarea $trate#iilor didactice>* Letitia Lanc+e$* Editura
Euro$ta%pa* Ti%i$oara :88;&
2la$ificarea %etodelor de in$truire dupa criteriul $ur$ei
cunoa$terii * care poate fi:
9 e9perienta $ocial i$torica a u%anitatii
99 e9perienta dedu$a din contactul direct cu realitatea
999 e9perienta ,a!ata pe actiunea practica*
pune in e"idente e9i$tente a trei %ari cate#orii de %etode:
&. Metode de comunicare: ace$tea utili!and un re#i$tru foarte
con"in#ator * $e pot di$tri,ui * luand drept $u,criteriu $uportul purtator
de infor%atie - care poate $a fie ima#inea $i sune!ul4li%,a'ul oral4
"i!ual $i li%,a'ul interior /* in ur%atoarele tipuri de %etode:
?etode de co%unicare orala: $u,cla$ificate in:
%etode e9po!iti"e* din care fac parte: po"e$tirea* de$crierea*
e9plicatia* de%on$tratia teoretica* prele#erea $colara* prele#erea
uni"er$itara - cur$ul %a#i$tral /* conferinta* e9punerea cu oponent*
prele#erea 5 di$cutie* conferinta4de!,atere* infor%area* %icro4
$i%po!ionul* in$tructa'ul*etc&
%etode intero#ati"e - con"er$ati"e* dialo#ate /* precu%:
con"er$atia euri$tica * di$cutiile in #rup* de!,aterea* di$cutia 4
dialo#* con$ultatia in #rup* pre$e%inarul* $e%inarul * de!,aterea de
tip %a$a rotunda* de!,aterea =P+ilip$4II>* ,rain$tor%in#4
ul- a$altul de idei /
%etoda pro,le%ati!arii 4 de in$truire prin re!ol"ari de $ituatii 5
pro,le%a&
?etode de co%unicare $cri$a $au li"re$ti: - ,a!ate pe lectura
te9tului $cri$ $au tiparit /* din care : %unca utili!and %anualul $au
cartea* anali!a - in"e$ti#atia / de te9t* docu%entarea* etc&
?etode de co%unicare oral4"i!uala: 4 in$truirea prin fil%e*
in$truirea cu a'utorul tran$%i$iilor tele"i!ate* in$truirea prin te+nicile
"ideo* in$truirea ,a!ata pe inre#i$trari $onore* etc&
?etode de co%unicare interioara: reflectia per$onala - %editatia
profunda) $i e9peri%entul %intal&
B. Metode de e(plorare a realitatii:
?etode de e9plorare directa a realitatii : o,$er"atia $i$te%atica*
e9peri%ental* cercetarea docu%entelor $i relic"elor i$torice* efectuarea
de anc+ete* $tudiul de ca!* $tudiile co%parati"e* ela,orarea de
%ono#rafii* e9plorarea prin coparticipare la e"eni%entele "ietii
cotidiene* etc&
?etode de e9plorare indirecta a realitatii: din care fac parte
%etodele de%on$trati"e $i %etoda %odelarii&
%. Metode )a'ate pe actiune:
?etode de actiune reala: %etoda e9ercitiului $au a e9er$arii*
lucrarile practice* lucrarile de atelier* acti"itatile recreati"e* etc&
?etode de actiune $i%ulata $au ficti"a: 'ocurile didactice * 'ocurile
de $i%ulare* in"atarea dra%ati!ata* etc&
H& Pre!entarea $electi"a a unor %etode de in$truire :
&.*(punerea : con$ta in pre!entarea orala a unei te%e* intr4o or#ani!are
lo#ica a ideilor * den$a $i fluenta&
Pot fi identificate:
e9punerea cu oponent
e9punerea 5 de!,atere
e9punerea dialo#ata
B. %onversatia: e$te definita ca o %odalitate de an#a'are a unui intre#
$i$te% de interactiuni "er,ale profe$or 5 ele"i 5 profe$or* interactiuni
care pot contri,ui la cla$ificarea $i preci!area noilor cuno$tiinte la
aprofundarea intele#erii $i inte#rarii acetora* la $i$te%ati!area $i
"erificarea lor&
2el %ai frec"ent utili!ata * cu cele %ai %ari ,eneficii pentru
for%atia ele"ilor* e$te con"er$atia euri$tica & Acea$ta $e pre!inta ca o
$ucce$iune de intre,ari* %ane"rate cu a,ilitate de profe$or* in alternanta
cu ra$pun$urile ele"ilor* care $unt $ti%ulati $a intreprinda o in"e$ti#atie
in $fera infor%atiilor de'a detinute&
%. +ro)lemati'area: didactica %oderna* concepe pro,le%ati!area nu
doar ca %etoda de in"ata%ant* ci ca orientare didactica $i ca principiu
%etodolo#ic funda%ental* care directionea!a atat predarea cat $i
in"atarea&
$. Studiul de ca': in in"ata%ant* $tudiul de ca! repre!inta o %etoda
care pre$upune derularea acti"itatii didactice #ratie anali!arii $i
de!,aterii unor $ituatii reale* a unor =ca!uri> * ca pre%i$e pentru
for%ulare de conclu!ii* re#uli* principii* le#itati*etc&
*. Metode creative in ,rup!
EG& ?etoda @RAINJTOR?IN.4ului 4 e$te una din cele %ai ra$pandite
%etode in for%area adultilor in educatie* in $ti%ularea creati"itatii * in
do%eniul afacerilor* al pu,licitatii* etc&
Eti%olo#ic * cu"antul pro"ine din en#le!a* din:

=,rain> E creier
M de$inenta = in#>
=$tor% > E furtuna
E = furtuna de idei > 5 efer"e$centa* aflu9 de idei* o $tare de inten$a
acti"itate i%a#inati"a* un a$alt de idei&
Principiul ,rain$tor%in#4ului : cantitatea #enerea!a calitate&
Prin folo$irea ace$tei %etode $e pro"oaca $i $e $olicita
participarea acti"a a ele"ilor* $e de!"olta capacitatea de a trai anu%ite
$ituatii* de a le anali!a* de a lua deci!ii in ceea ce pri"e$te ale#erea
$olutiilor opti%e $i $e e9er$ea!a atitudinea creati"a $i e9pri%area
per$onalitatii&
e a$e%enea * utili!area ,rain$tor%in#4ului opti%i!ea!a
de!"oltarea relatiilor interper$onale 5 $e con$tata ca per$oanele din 'ur
pot fi ,une* "aloroa$e* i%portante&
E:& 2IOR2LINELE: 4 $i acea$ta %etoda* la fel ca ,rain$tor%in#4ul*
$ti%ulea!a reali!area unor a$ociatii noi de idei $i per%ite cunoa$terea
propriului %od de a intele#e o anu%ita te%a&
E;& JINE2TI2A - ?ETOA .ORON/: ?ai e$te denu%ita $i %etoda
a$ociatiilor de idei* care* cu toate ca e$te %ai pretentioa$a decat alte
%etode de $ti%ulare a creati"itatii* aplicata in #rupurile $ecundare
etero#ene * da re!ultate ,une& .rupul de $inectica e$te %ai re$tran$ decat
cel al ,rain$tor%in#4ului* a"and o co%ponenta de D pana la < %e%,ri
condu$i de un lider& Liderul conduce $edinta $i e%ite propriile idei in
%o%entul in care ceilalti %e%,rii nu o fac&
EH& ?etoda PLILLIPJ I4I: $e aplica atunci cand o $ituatie tre,uie
anali!ata din %ai %ulte puncte de "edere * cand o pro,le%a are %ai
%ulte $olutii po$i,ile& ?etoda ofera po$i,ilitatea participarii la de!,ateri*
la #a$irea $olutiilor* la ale#erea celei %ai potri"ite $trate#ii* a unui nu%ar
cat %ai %are de per$oane * cu conceptii diferite a$upra %odului de
$olutionare a unei pro,le%e& ?etoda propu$a de &J&P+illip$ pre"ede
di"i!area #rupului %are in %ai %ulte #rupuri %ici * de cate I per$oane*
care $a di$cute ti%p de I %inute in "ederea re!ol"arii pro,le%ei pu$e in
di$cutie&
ED& ?etoda @rainBritin# $au I4;4D : e$te o %etoda %ai $i%pla * ,a!ata
pe te+nicile ,rain$tor%in#4ului * dar cu preci!area ca toate ideile $e
$criu&
= I4;4D> 5 adica* I per$oane $a $crie ; idei in D %inute&
2la$a "a fi i%partita in #rupe de I per$oane& Kiecare #rupa "a
propune cate trei idei in %a9i% D %inute& 2adrul didactic pre!inta in fata
cla$ei toate ideile* care "or fi di$cutate $i $e "a ale#e "arianta opti%a&
?ai $unt $i alte %etode care $e folo$e$c in proce$ul de predare 5
in"atare pentru copii cu "ar$te %ai %ari $i in $pecial la $colari& Ace$tea
$unt cuprin$e in cate#oria de %etode pentru de!"oltarea #andirii critice
$i pre$upun* fie $criere* fie ela,orarea unor concepte $i idei inacce$i,ile
#rupei %i'locii&
APLICAREA $ETODELOR ACTI(E*INTERACTI(E
IN LECTIE
A% $a pre!int in continuare o acti"itate de cunoa$tere a %ediului*
pe care a% de$fa$urat4o la inceputul anului $colar* re$pecti" in luna
$epte%,rie* cu #rupa %i'locie&
2ate"a !ile la rand* a% $tudiat detaliat toate colturile $alii de
#rupa in care ne de$fa$ura% acti"itatea& A% o,$er"at pe rand $ectoarele
or#ani!ate in $ala* re$pecti":
o $ectorul @i,lioteca
o $ectorul 2oltul 2a$utei
o $ectorul 2on$tructii
pe ur%a a% o,$er"at cu% $unt a$e!ate patuturile $i ce culoare au*
aran'area peretilor cu plan$e $i lucrari ale copiilor* po!itia #ea%urilor*
locul catedrei* al 2entrului Te%atic* etc&
la $far$it* a% %utat copii intr4o alta $ala de #rupa ca $a pute% de$fa$ura
acti"itatea pe care %i4a% propu$4o in conditii opti%e* fara a fi tentati $a
arunce pri"iri in 'ur&
G&2IOR2LINELE:
A% incercat apoi* $a reface% $ala noa$tra de #rupa&
A% i%partit copiii in #rupe de cate H* dupa %odelul =nu%ara
de la G la H>* le4a% cerul $a $e #andea$ca la aran'area $alii $i $a
de$ene!e:
.rupa nr&G 4 $ectorul @i,lioteca
.rupa nr&: 5 $ectorul 2oltul 2a$utei
.rupa nr&; 5 $ectorul 2on$tructii
.rupa nr&H 5 patuturile
.rupa nr&D 5 2entrul te%atic $i catedra educatoarei
-*./01:
copii din aceasi ,rupa se consulta unii cu altii
pentru a desena o)iective diferite2
copii din ,rupe diferite nu au voie sa comunice
intre ei.
upa e9pirarea ti%pului - GD %inute / * fiecare copil a
pre!entat* pe rand* de$enul* a denu%it ceea ce a repre!entat in de$enul
$au* de$en pe care l4a a$e!at intr4un contur care repre!inta $ala de #rupa&
aca $4a reali!at acela$i o,iecti" de %ai %ulte ori* acele de$ene $4au
a$e!at unul pe$te altul& A fo$t ca!ul cator"a %a$ute din $ectoare&
A% e9pu$ conturul $alii de #rupa cu de$ene $i i4a% intre,at
pe copii: =2e lip$e$te din $ala de #rupa repre!entata de "oi* fata de cea
ade"arata 3> 2opiii au ra$pun$:
o plan$ele de pe pereti;
o fere$trele cla$ei;
o dulapul;
o $o,a&
A% reali!at i%preuna cu copiii o,iecti"ele denu%ite de ei $i
le4a% a$e!at pe conturul $alii de #rupa* la locul potri"it&
Acea$ta te+nica poate fi reali!ata cu $ucce$ $i la etapa de
#enerali!are a unui capitol - e9& Anoti%puri* ani%ale polare
do%e$ticeF$al,atice* %i'loace de loco%otie* acti"itati e9tra$colare* etc&/&
:& @RAINJTOR?IN.:
J4a facut un e9ercitiu de i%a#inatie care a con$tat in
a%intirea copiilor de$pre felul in care arata $ala de #rupa inainte de %a$a
de pran!&
In cadrul ace$tei %etode a% i%partit copiii in doua #rupe:
o #rupa nr&G 5 au e9pu$ ceea ce NU LE PLA2E in le#atura cu
i%a#inea $alii de #rupa la a%ia! ;
o #rupa nr&: 5 au e9pu$ ceea ce LE PLA2E in le#atura cu i%a#inea
$alii de #rupa la a%ia!&
A% notat toate parerile:
.rupa nr&G
de!ordine in 'ucarii* %ai preci$ la $ectorul =2on$tructii> $i Jectorul
=2oltul 2a$utei>
de!ordine in cartile $i i%a#inile de la Jectorul =@i,lioteca>
$caunelele nu $unt aran'ate corect la %e$e
%a$utele $unt nealiniate $i uneori %urdare
unii copii arunca pe 'o$ %ateriale didactice $i $er"etele i#ienice
.rupa nr&:
lucrari noi $i fru%oa$e reali!ate de copii
panoul cu cele %ai fru%oa$e lucrari
au fo$t e"identiati $i $ti%ulati unii dintre copii* cu ,uline $i alte
feluri de $ti%ulente&
au apoi po$i,ilitatea celor doua #rupe $a $e co%plete!e
reciproc* apoi ii intre,:
=%e masuri si atitudini putem lua noi, pentru a avea in
permanenta sala de ,rupa frumoasa si aran3ata4>
Apro, $i note! toate parerile:
$a faca o,$er"atii atunci cand un cole# de4al lor nu4$i aran'ea!a
fru%o$ $caunul la %a$uta
$a la$e in ordine $ectoarele dupa ter%inarea acti"itatii
$a faca o,$er"atie celor care arunca pe 'o$ %aterialele didactice $au
$er"etelele i#ienice&
REZULTATE ALE INVATARII PRIN COOPERARE FOLOSIND
JURNALUL REFLEXIV
2opiii au intele$ ca pentru ,una de$fa$urare a act"itatilor in
#radinita* tre,uie $a ai,a o $ala de #rupa fru%oa$a* curata $i ordonata* in
care toate lucrurile $a fie la locul lor&
?a'oritatea copiilor $i4au $c+i%,at co%porta%entul in
diferite i%pre'urari&
In Jurnalul r!l"i#* a% notat opinii $i interactiuni ale
copiilor in $ituatii diferite:
Vla$ P% 5 Eu nu a% $a %ai arunc niciodata +artii prin $ala de
#rupa&Intotdeauna "oi folo$i co$ul de #unoi&
&riana% 4 A% $a4%i a$e! fru%o$ $caunelul la %a$uta cand
%a "oi ridica&
Ra$u 5 N4a% $a %ai i%pin# %a$uta niciodata& Kratele %eu*
ieri a i%pin$ de %a$a cand %anca% $i %i4a ra$turnat $upa& A% $a ii $pun
a$ta!i ca d4na educatoare ne4a e9plicat ca cei cu%inti* ordonati $i
a$cultatori* "or de"eni %ai i$teti decat ceilalti&
C O N C L U + I E

In confor%itate cu didactica %oderna* co%,inarea %etodelor
acti"e $i interacti"e in cadrul unei acti"itati duce la o %ai %are
intele#ere $i a$i%ilare de noi cuno$tiinte* la o fi9are $i e"aluare %ai
profunda $i ii %oti"ea!a %ai eficient pe copii $a participe la acti"itatea
de$fa$urata&
2uno$tiintele a$i%ilate $unt de lun#a durata $i operea!a
con$tructi" in $c+i%,area $au for%area de noi aptitudini
co%porta%entale&

S-ar putea să vă placă și