Sunteți pe pagina 1din 18

Psihologia personalitatii licenta 2012 roadiro

MULTIPLE CHOICE
1. Descrierea personalitatii in termeni de trasaturi preinta urmatoarele caracteristici!
a" o#era o $iiune statica supra personalitatii
%" o#era o $iiune dinamica asupra personalitatii
c" pune accent pe a%ordarea idiogra#ica
d" pune accent pe a%ordarea nomotetica
e" accentueaa rolul interioritatii psihice in #ormarea personalitatii
#" accentueaa rolul mediului e&tern in #ormarea personalitatii
a. a'c'e
b. %'d'#
c. a'd'e
d. %'c'#
e. %'c'e
ANS: A PTS: 1
2. In sens psihologic( caracterul contine!
a" insusiri esentiale
%" insusiri permanente
c" insusiri morale
d" )udecati de $aloare
a. a'%
b. a'c
c. %'c
d. a'c'd
e. a'd
ANS: A PTS: 1
3. Pornind de la comple&itatea termenului de creati$itate( in psihologie au #ost descrise
urmatoarele acceptiuni ale acestui termen!
a" creati$itatea ca proces
%" creati$itatea ca produs
c" creati$itatea ca dimensiune comple&a a personalitatii
d" creati$itatea ca potentialitate general umana
a. a'%
b. a'%'c
c. %'c'd
d. a'%'c'd
ANS: D PTS: 1
4. Un model educati$ hiperprotector conduce( de o%icei( la de$oltarea unei personalitati!
a" cu spirit competiti$
%" cu stima de sine scauta
c" orientata spre relatie
d" compleente
e" cu tendinta de dominare
a. a'c'e
b. %'d'e
c. %'c'd
d. a'd'e
ANS: C PTS: 1
5. Tipul ciclotim are urmatoarele caracteristici!
a" este usor adapta%il in situatii noi
%" in situatii e&citante are stapanire de sine
c" are un ritm personal rigid
d" are o arie a campului de o%ser$atie larga
a. a'%
b. %'c
c. a'd
d. a'%'d
ANS: C PTS: 1
6. Pentru *" Piaget( i$oarele inteligentei se con#unda cu!
a" acela al adaptarii senoriale
%" acela al adaptarii senoriomotorii
c" acela al adaptarii seniti$+intuiti$e
d" acela al adaptarii senoriocogniti$e
a. d
b. %
c. a'%
d. c'd
ANS: B PTS: 1
7. Modelul cercurilor concentrice caracteriale este important deoarece!
a" permite intelegerea caracterului ca sistem organiat
%" poate #i utiliat ca instrument de $aloriare a trasaturilor caracteriale
c" permite sta%ilirea unei tipologii caracteriale
d" permite e&plicarea dinamicii structurii gnerale si indi$iduale a caracterului
a. a'%
b. %'c
c. %'d
d. c'd
ANS: C PTS: 1
8. ,radul inalt de operationalitate si e#icienta al aptitudinilor se re#era la urmatoarele!
a" aptitudinea sigura e#ecti$ #inalitatea acti$itatii
%" accentul cade pe ni$elul de de$oltare al aptitudinilor
c" accentul cade pe insusirile in sine
d" accentul cade pe organiarea interna a insusurilor psihice
a. a'd
b. %'d
c. %'c
d. a'c
ANS: B PTS: 1
9. -aportandu+se la aria sociala( M" ." /oden a identi#icat urmatoarele trepte esentiale ale
creati$itatii!
a" 0 creati$it1 2creati$itatea sociala( social creati$it13
%" P creati$it1 2creati$itatea psihologica( ps1chological creati$it13
c" H creati$it1 2creati$tatea istorica( h1stor1cal creati$it13
a. a'c
b. %'c
c. a'%'c
ANS: B PTS: 1
10. In raport cu aptitudinile( temperamentul este!
a" predeterminat
%" predispoant
c" latura stilistica a personalitatii
d" latura de continut a personalitatii
a. a'c
b. a'd
c. %'c
d. %'d
ANS: C PTS: 1
11. E&perimentele lui -" 4ao au e$identiat ca un rol #oarte important in #ormarea
aptitudinilor il au!
a" asemanarile dintre gemenii monoigoti
%" di#erentele dintre gemenii monoigoti
c" asemanarile dintre gemenii #raternali
d" di#erentele dintre gemenii identici
a. %'d
b. %'c
c. a'c
d. c'd
ANS: A PTS: 1
12. Perse$erenta scauta se intalneste la tipul de personalitate!
a" e&tra$ert
%" intro$ert
c" e$itant
d" dependent
a. a'c'd
b. %'c'd
c. c
d. d
ANS: C PTS: 1
13. Tipul de sistem ner$os neechili%rat( descris de I"P" Pa$lo$( preinta urmatorii indicatori!
a" mo%iliare e&cesi$a in raport cu sarcina
%" e$olutie sincopata a acti$itatii
c" mo%ilitate motorie si $er%ala
d" coordonare mai di#icila
a. a'%
b. a'c
c. %'c
d. %'d
e. a'd
ANS: D PTS: 1
14. Printre tipurile de produse creati$e descrise de -" *" 0tern%erg( in modelul propulsiei
pentru tipurile de contri%utii creati$e( se a#la si urmatoarele!
a" rede#inirea
%" adaptarea
c" #le&i%ilitatea
d" progresul
e" integrarea
#" redirectionarea
a. a'%'c
b. %'d'e
c. a'd'e'#
d. a'%'c'd'e'#
ANS: C PTS: 1
15. .ptitudinile se de#inesc prin!
a" #unctionalitate
%" aspectul procesual
c" reusita
d" aspectul structural
a. a'%'c'd
b. a'c
c. %'c'd
d. a'%'d
e. %'d
ANS: A PTS: 1
16. In conceptia lui C" ," *ung( um%ra!
a" are un continut indi$idual
%" are un continut arhetipal
c" repreinta #igurile mitice ale parintilor
a. a
b. %
c. a'c
d. %'c
e. a'%
ANS: E PTS: 1
17. -aportand atitudinile la $alori putem spune ca!
a" atitudinile sunt $alori morale
%" atitudinile sunt identice cu sistemul de $alori
c" atitudinile au un continut $aloric
d" atitudinile constituie recunoasterea $alorilor
e" atitudinile sunt centrale in cadrul sistemului de $alori
a. a'%
b. c'd
c. a'e
d. c'e
ANS: B PTS: 1
18. ,andirea di$ergenta( descrisa ca o gandire de tip multidirectional( de cautare a unor
alternati$e logice( $ariate( ma)oritatea #iind altele decat cele o%isnuite( presupune
e&istenta aptitudinilor!
a" sensi%ilitatea #ata de pro%leme
%" #le&i%ilitatea
c" rede#inirea
d" imaginatia
e" #luiditatea
#" caracterul
g" originalitatea
h" ela%orarea
a. a'%'c'd
b. a'%'c'e'g'h
c. %'c'd'e'#
d. a'%'c'd'e'g'h
ANS: B PTS: 1
19. -eistenta scauta la #rustrare este preenta la tipul de personalitate!
a" e&tra$ert
%" intro$ert
c" agresi$
d" compleent
a. a'c'd
b. %'c'd
c. d
d. c
ANS: D PTS: 1
20. Interesul( ca #actor moti$ational in #ormarea aptitudinilor!
a" asigura o orientare cogniti$+a#ecti$a a indi$idului intr+un anumit domeniu de
acti$itate
%" asigura o orientare a#ecti$+conati$a a indi$idului intr+un anumit domeniu de acti$itate
c" este un indice al pre#erintei pentru a anumita acti$itate
d" este un indice al per#ormantei in acti$itate
a. a'c
b. a'd
c. %'c
d. %'d
ANS: A PTS: 1
21. Un rol important in a%ordarea aptitudinilor l+a a$ut scoala %eha$iorista( care considera
ca in #ormarea aptitudinii un rol important il are!
a" ereditatea
%" mediul
c" educatia
d" creatia
a. a'd
b. %'c'd
c. %'c
d. a'%'c
ANS: C PTS: 1
22. La $arstele mici( sentimentul de in#erioritate este!
a" natural 2normal3
%" precursorul comple&ului de in#erioritate
c" consecinta atitudinii de negli)are din partea parintilor
d" consecinta lipsei de a#ectiune din partea parintilor
a. a
b. d
c. c'd
d. %'c'd
ANS: A PTS: 1
23. Tendintele care s+au conturat in psihologie pri$ind a%ordarea relatiei inteligenta+
creati$itate au #ost urmatoarele!
a" creati$itatea a #ost e&plicata prin contri%utia la ni$el superior a gandirii logice
%" inteligenta a #ost considerata unul din #actorii creati$itatii
c" intre inteligenta si creati$itate e&ista corelatii semni#icati$e( rolul inteligentei in
creati$itate
#iind supradimensionat
a. a'%
b. %'c
c. a'%'c
ANS: C PTS: 1
24. 5ormarea identitatii de sine in perioada adolescentei presupune!
a" )udecati de $aloare poiti$e
%" )udecati de $aloare negati$e
c" autoperceptia in raport cu mediul #amilial
d" autopercetia in raport cu societatea si grupul de prieteni
a. a'c'd
b. %'c'd
c. c'd
d. a'%'c'd
e. %'c
ANS: D PTS: 1
25. Tipul intro$ertit+intuiti$ se caracterieaa prin!
a" capacitate de analia a #aptelor
%" interes pentru $iitor
c" interes pentru preent
d" preocupare spre lumea ideatica
e" preocupare pentru e$olutia unor idei
a. %'d
b. %'e
c. a'c
d. d'e
ANS: B PTS: 1
26. In componenta aptitudinilor pedagogice sunt necesare!
a" spiritul de o%ser$atie
%" #orta si %ogatia imaginatiei
c" curioitatea epistemica
d" concentrarea auditi$+emotionala a atentiei
e" capacitatea de a lua deciii
a. a'%'c
b. a'c
c. a'd'e
d. a'c'd
e. %'c
ANS: B PTS: 1
27. 0peci#icul stilului cogniti$( dupa .na 0toica+Constantin( consta in urmatoarele!
a" repreinta maniera de a recepta si de a prelucra in#ormatia
%" reda modul de a percepe( do%andi( stoca( actualia si trans#orma in#ormatia
c" este sta%il in timp si in di#erite situatii
a. a'%'c
b. a'%
c. %'c
ANS: A PTS: 1
28. In #ormarea aptitudinilor comple&e superioare!
a" intodeauna aptitudinile simple care intra in componenta lor sunt superioare
%" nu intotdeauna aptitudinile simple care intra in componenta lor sunt superioare
c" intodeauna este importanta preenta anumitor #actori
d" intotdeauna este important modul de organiare al #actorilor
a. a'c
b. a'd
c. %'c
d. %'d
ANS: D PTS: 1
29. .titudinea( ca $ector ma)or al personalitatii!
a" este circumstantiala( $aria%ila
%" este constienta( deli%erata
c" este selecti$a in perceperea si e$aluarea e$enimentelor
d" este ecoul su%iecti$ al relatiei indi$idului cu realitatea
e" este reultatul o%iecti$ al relatiei indi$idului cu realitatea
a. a'c'd
b. a'c'e
c. %'c'd
d. %'c'e
ANS: C PTS: 1
30. Indicatorii temperamentali apartin!
a" proceselor psihice
%" anumitor conduite
c" personalitatii
d" anumitor comportamente
a. a'%
b. %'d
c. a'c
d. a'd
ANS: C PTS: 1
31. 5actorul de inteligenta generala 2#actorul g3( in conceptia lui 0pearman si /urt!
a" se #ormeaa prin e&ercitiu
%" este innascut
c" este constant
d" este $aria%il
a. %'c
b. %'d
c. a'c
d. a'd
ANS: B PTS: 1
32. O aptitudine de)a #ormata #aciliteaa insusirea de!
a" noi deprinderi
%" noi cunostinte
c" noi a%ilitati
d" noi priceperi
e" noi capacitati
a. a'%'c
b. a'%'d
c. %'d'e
d. %'c'd
e. a'd'e
ANS: B PTS: 1
33. Personalitatea este cu atat mai a#ectata( mai diarmonica( cu cat!
a" gradul de corelatie dintre aptitudini si caracter este mai mic
%" gradul de incompati%ilitate dintre aptitudini si caracter este mai mare
c" gradul de compensare reciproca dintre aptitudini si caracter este mai mic
d" gradul de competiti$itate dintre aptitudini si caracter este mai mare
a. a'%
b. %'c
c. a'd
d. c'd
ANS: B PTS: 1
34. 0tilurile cogniti$e descrise de M" 6irton sunt preentate prin doua e&treme ale unei
dimensiuni %ipolare( si anume!
a" trans#ormatorii
%" ino$ati$ii
c" acomodati$ii
d" adaptati$ii
a. a'%
b. %'c
c. c'd
d. %'d
ANS: D PTS: 1
35. Inteligenta cristaliata 2de tip /3 are urmatoarele caracteristici!
a" este e#icienta in situatii structurate
%" este e#icienta in situatii pro%lematice
c" este e#icienta in situatii sla% de#inite
d" este e#icienta in situatii %ine de#inite
e" este innascuta
#" este reultatul in$atarii
a. a'c'e
b. %'c'e
c. a'd'e
d. a'd'#
e. %'d'#
ANS: D PTS: 1
36. Tipurile rationale descrise de C"," *ung sunt!
a" #unctii psihologice au&iliare
%" #unctii psihologice #undamentale
c" intuitia
d" sentimentul
e" gandirea
#" senatia
a. a'e'#
b. %'e'#
c. %'d'e
d. a'e'd
ANS: C PTS: 1
37. In conceptia lui *" Piaget( inteligenta desemneaa!
a" #ormele superioare de organiare a structurilor cogniti$e
%" #ormele superioare de organiare a structurilor psihice
c" #ormele superioare de echili%rare a structurilor cogniti$e
d" #ormele superioare de echili%rare a structurilor psihice
a. a'd
b. a'c
c. %'c
d. %'d
ANS: B PTS: 1
38. Din punctul de $edere al mecanismelor structurale( *" Piaget caracterieaa inteligenta
prin!
a" mo%ilitatea structurilor
%" re$ersi%ilitatea structurilor
c" actiune si gandire
d" in$arianta structurilor
a. a'%
b. %'c
c. c'd
d. %'d
ANS: A PTS: 1
39. In cercetarile care au $iat indi$iii inalt creatori( M" -oco identi#ica urmatoarele
atitudini creati$e!
a" cura) in a%ordarea di#icultatilor
%" interes #ata de nou
c" con#ormism
d" insta%ilitate emotionala
e" independenta in gandire si actiune
#" pre#erinta pentru algoritmii de)a $eri#icati
g" perse$erenta
h" dorinta de autoper#ectionare
a. a'%'c'd'e'#
b. a'%'e'g'h
c. %'c'd'e'#
d. c''d'g'h
ANS: B PTS: 1
40. Organiarea interna a aptitudinilor se re#era la!
a" structurarea elementelor componente
%" capacitatea de im%inare elementelor componente
c" capacitatea de interactiune a elementelor componente
d" operationaliarea elementelor componente
a. a
b. %
c. %'c
d. %'c'd
ANS: A PTS: 1
41. Luand in consideratie continutul aptitudinilor( ,uil#ord a identi#icat patru tipuri de
inteligenta( si anume!
a" inteligenta semantica
%" inteligenta sim%olica
c" inteligenta ludica
d" inteligenta analogica
e" inteligenta $iuala
#" inteligenta emotionala
g" inteligenta sociala si capacitatea empatica
h" inteligenta concreta
a. c'd'e'#
b. a'%'g'h
c. %'c'g'h
d. c'e'#'g
ANS: B PTS: 1
42. Impulsi$itatea( ca indicator temperamental( se re#era la!
a" alternanta reactiilor si trairilor psihice
%" caracterul %rusc al raspunsurilor
c" #rec$enta trairilor psihice pe unitatea de timp
e" taria cu care sunt traite #enomenele psihice
a. a'%
b. %
c. %'c
d. %'c'e
e. a
ANS: B PTS: 1
43. E$aluarea ni$elului de de$oltare al aptitudinilor se #ace dupa urmatorii indicatori de
per#ormanta!
a" preciia
%" calitatea
c" rapiditatea
d" originalitatea
e" #luiditatea
#" #luenta
a. a'%'c
b. a'%'d
c. %'d'e
d. a'c'd
e. a'd'#
ANS: D PTS: 1
44. Componenta conati$a a atitudinilor caracteriale!
a" indica gradul de acceptare sau neacceptare al o%iectului atitudinii
%" include repreentari( cunostinte si con$ingeri ale persoanei in raport cu o%iectul
atitudinii
c" indica tendintele de comportament ale persoanei in raport cu o%iectul atitudinii
d" desemneaa sensul spre care intreprinde persoana actiunea
e" predomina in copilarie
#" predomina incepand cu adolescenta
a. a'%'#
b. a'%'e
c. c'd'#
d. c'd'e
e. %'c'd
ANS: C PTS: 1
45. Pornind de la teoria lui ,uil#ord asupra inteligentei( .na 0toica+Constantin a identi#icat
urmatoarele categorii de aptitudini!
a" aptitudini matematice
%" aptitudinea generala sau inteligenta
c" aptitudinea organiatorica
d" aptitudini sau #actori de grup
e" aptitudini comple&e sau aptitudini speciale
a. a'%'c
b. %'d'e
c. %'c'd
d. c'd'e
ANS: B PTS: 1
46. Printre $alorile culturale care conditioneaa de$oltarea personalitatii( 6" Horne1
mentioneaa perceptia culturala a!
a" rolurilor pro#esionale
%" rolurilor se&uale
c" rolurilor achiitionate
d" rolurilor atri%uite
a. a
b. %
c. a'%
d. c'd
e. a'%'c'd
ANS: B PTS: 1
47. .ptitudinile speciale se constituie ca o reultanta( cu ponderi di#erite( a urmatoarelor
componente!
a" sociale
%" #iice
c" empatice
d" senoriale
e" intelectuale
#" #iice
a. a'%'c'd
b. c'd'e'#
c. a'c'e'#
d. %'d'e'#
ANS: D PTS: 1
48. Inteligenta unei persoane( con#orm teoriei lui 0tern%erg( poate #i inteleasa daca sei au in
considerare!
a" componentele de prelucrare a in#ormatiei
%" mecanismele de prelucrare a in#ormatiei
c" e&perienta personala
d" raportul dintre inteligenta generala si cea speci#ica
a. a'%'c'd
b. %'c'd
c. a'c'd
d. a'%'c
e. a'%'d
ANS: D PTS: 1
49. 7atura emotional+reacti$a a temperamentului!
a" este e$identiata in anumite tipologii temperamentale
%" este e$identiata in toate tipologiile temperamentale
c" este e$identiata numai in tipologiile psihologice
d" re#lecta natura psihica a temperamentului
e" re#lecta latura #ormala a personalitatii
a. a'e
b. %'d
c. a'd
d. c'd'e
ANS: B PTS: 1
50. ,andirea con$ergenta poate #i descrisa prin urmatoarele caracteristici!
a" este in stransa legatura cu gandirea di$ergenta
%" permite #ocaliarea e#ortului cogniti$ pe un raspuns unic
c" permite o%tinerea mai multor raspunsuri din categorii $ariate
a. a'%
b. %'c
c. a'c
ANS: A PTS: 1
51. In de$oltarea personalitatii( trecerea de la stadiul senorio+motricitatii la stadiul
repreentarilor mentale este e&plicata de H" 8allon prin opoitia dintre!
a" inteligenta proiecti$a si inteligenta cogniti$a
%" inteligenta discursi$a si inteligenta practica
c" inteligenta #luida si inteligenta cristaliata
d" inteligenta emotionala si inteligenta cogniti$a
a. a
b. %
c. a'%
d. c'd
ANS: B PTS: 1
52. In anumite conditii( deprinderile #ormate!
a" se integreaa in structura aptitudinilor
%" duc la stereotipiarea actiunilor
c" duc la schematiarea unilaterala a actiunilor
d" #a$orieaa sau de#a$orieaa de$oltarea aptitudinilor
a. a'%'c
b. %'c'd
c. %'c
d. a'%'c'd
ANS: D PTS: 1
53. In perioada scolaritatii mici predomina!
a" stadiul centripet
%" stadiul centri#ug
c" centrarea pe e&terior
d" centrarea socio+a#ecti$a si cogniti$a
e" decentrarea socio+a#ecti$a si cogniti$a
a. a'c'd
b. %'c'd
c. %'c'e
d. a'c
e. %'c
ANS: C PTS: 1
54. Pornind de la aptitudinile speciale si de la sistemul atitudinal( 9asile Munteanu propune
o tipologie a creatorului( in care sunt cuprinsi urmatorii creatori!
a" creatorii e&presi$i
%" creatorii mani#esti
c" creatorii emotionali
d" pseudocreatorii
e" creatorii potentiali
#" noncreatorii
a. a'%'c'd
b. %'d'e'#
c. c'd'e'#
d. d'e'#
ANS: B PTS: 1
55. 5unctionalitatea si e#icienta ma&ima a aptitudinilor sunt asigurate prin relatii de!
a" complementaritate
%" con$ergenta
c" transpoitie
d" compensare
e" asociere
a. a'%'c
b. %'c'd
c. a'c'd
d. a'd'e
ANS: C PTS: 1
56. In de$oltarea aptitudinilor( pe un #ond ereditar mediu( corelat cu un mediu inalt
#a$ora%il!
a" aptitudinea poate atinge un ni$el inalt de de$oltare
%" aptitudinea se de$olta deasupra ni$elului #ondului ereditar
c" ereditatea poate compensa mediul
d" mediul poate compensa ereditatea
a. a'c
b. %'d
c. a'd
d. c'd
ANS: C PTS: 1
57. Printre #actorii nonintelectuali ai creati$itatii sunt mentionati!
a" atitudinea
%" reonanta intima
c" moti$atia
d" a#ecti$itatea
e" caracterul
#" temperamentul
g" inteligenta
h" aprehensiunea
a. a'%'c'd'#
b. a'%'c'd'e'#
c. c'd'e'#'g
d. d'e'#'g'h
ANS: B PTS: 1
58. In conceptia lui -" /" Cattell( #actorii de supra#ata sunt!
a" #actori primari
%" #actori secundari
c" re#ormulari de #actori primari
d" re#ormulari de #actori secundari
a. a'c
b. a'd
c. %'c
d. %'d
ANS: C PTS: 1
59. 5actorii inteligentei identi#icati de ,uil#ord!
a" au importanta di#erita
%" au aceeasi importanta
c" sunt structurati ierarhic
d" sunt structurati multidimensional
a. a'c
b. %'c
c. c'd
d. %'d
ANS: D PTS: 1
60. .titudinea istericului( con#orm studiilor lui C" ," *ung este o atitudine!
a" e&tra$ertita
%" intro$ertita
c" am%i$erta
d" am%i$alenta
e" orientata spre interior
#" orientata spre e&terior
a. a'#
b. %'e
c. c'e
d. d'#
ANS: A PTS: 1
61. In #aa de declin a aptitudinilor( per#ormantele #oarte %une se mentin datorita!
a" $echimii pro#esionale
%" deprinderilor consolidate
c" unor #actori de personalitate
d" acumularii de cunostinte
a. a'%
b. %'c
c. a'%'c
d. a'c'd
ANS: B PTS: 1
62. In componenta aptitudinilor literare sunt necesare!
a" memoria $iuala si auditi$a
%" impresiona%ilitatea a#ecti$a
c" atentia distri%uti$a
d" repreentarea spatiala
e" simtul estetic
a. a'%'c
b. %'c'e
c. a'%'e
d. %'e
e. c'e
ANS: C PTS: 1
63. Procesele de asimilare si acomodare sunt denumite de *" Piaget!
a" adaptare
%" #unctii cogniti$e
c" #unctii in$ariante
d" e$olutie graduala
a. a'%
b. a'c
c. %'c
d. %'d
ANS: B PTS: 1
64. In cadrul teoriei lui 0tern%erg cu pri$ire la inteligenta( metacomponentele!
a" sunt #orme specialiate de inteligenta
%" sunt mecanisme de prelucrare a in#ormatiei
c" sunt reactualiari ale in#ormatiilor stocate in memorie
d" includ procese de ordin superior
e" includ procese de ordin in#erior
a. a'd
b. c'e
c. %'d
d. c'e
e. %'e
ANS: C PTS: 1
65. In conceptia lui H" *" E1senc:( personalitatea umana este in#luentata de urmatorii
#actori!
a" atitudinali
%" dispoitionali
c" temperamentali
d" caracteriali
e" ereditari
a. a'c'd
b. %'c
c. %'e
d. %'c'e
e. a'c'e
ANS: D PTS: 1