Sunteți pe pagina 1din 5

Accidente fonetice

n evolutia limbii cuvintele si pot schimba structura sonor prin diverse


transformri ale sunetelor.Schimbrile fonetice care duc la aparitia de sunete noi sau de
variante ale sunetelor reprezint obiectul cercetrilor de fonetic istoric. La origine
schimbarea fonetic e un fapt fiziologic individual,care cu timpul se genereaz devenind
un fapt social.Cauzele schimbrilor fonetice sunt foarte variate: unele tin de structura
intern a compleului sonor al cuv!ntului,altele de factorii eteriori cuv!ntului.
"ezult de aici, n primul r!nd, c schimbarea articulatiei unui sunet este determinat de
anumite particularitti ale structurii cuv!ntului. #ac transformarea fonetic dat se
produce n toate cuvintele care prezint conditiile cerute, se poate spune c actioneaza o
lege sau regul fonetic$ de eemplu,
a n pozitie nazal din cuvintele de origine latin se transform ntotdeauna n
si mai t!rziu n : lat. canis > cane$ lat. lana > ln > ln. Aceasta este o lege fonetic
si actioneaz n toate cuvintele din fondul vechi al limbii rom!ne. %ist ns si situatia ca
schimbarea fonetic s nu fie determinat de particularitti ale contetului sonor al
cuv!ntului$ de eemplu, grupul cl din cuvintele de provenient latin devine automat cl
si apoi k. Aceasta este o transformare fonetic spontan.
Astfel apar accidendete fonetice, fenomene care reprezint schimbari conditionate
dar care nu au caracter de lege, pentru c se produc nt!mpltor, n cuvinte izolate. %le se
ntalnesc n orice limb, de aceea si denumirile lor sunt generale, folosite n ligvistica
oricrei tri. Accidentele fonetice se manifest n procesul de asimilare al unei limbi noi
si mai cu seam n mprumuturile efectuate din diverse limbi. n graiurile populare,
schimbrile accidentale sunt foarte frecvente.
Sincopa este disparitia unei vocale, de regul neaccentuat. &enomenul acesta e
bine cunoscut n latin si se continu p!n astzi la nivelul graiurilor. n mod obisnuit,
dispar vocalele mai nchise: i, u si e$ mai rezistente la sincopare sunt a si o.'ulte cuvinte
din limba comun au la origine etimonuri care au suferit sincopa unor vocale
neaccentuate: lat. dominus > domn, lat. calidus > cald.
&at de limbile romanice occidentale, rom!na a pstrat mai multe cazuri de cuvinte
proparoitone nesincopate, de eemplu: lat. hmines > oameni, lat. dgitus >
deget.
n graiuri se aud rostiri de felul: umerle, iepurle, domle, callui. %ist si situatia
sincoprii vocalei accentuate, cum este cazul unor participii n diverse graiuri
dacorom!ne: gst (gsit), vent (venit), piert (pierdut), vst (vzut(, eplicabile prin
contete care implic o deplasare a accentului de fort: nam gsto ) n!m gsito
*accentuarea pe elementul negativ fiind proprie limba+ului afectiv(.
,,,.referat.ro
Afereza este suprimarea unui sunet de la initiala cuv!ntului. % un fenomen care
afecteaz n special grupurile consonantice improprii la initiala cuvintelor rom!nesti: lat.
"ossatum > "sat > sat. Aici se retin n mod special c!teva cuvinte de origine latin la care
s-a petrecut disparitia, greu de eplicat, a lui a neaccentuat: lat. agnellus > miel, lat.
agnella > mia, lat. agnicius #de miel$> agnus > mit *l!na de pe burta oii(, etc.
#e notat este faptul c n meglenorom!n afereza lui a e un fenomen general, iar n
istrorom!n e partial. .nii spun c afereza lui a neaccentuat din rom!n s-ar eplica prin
actiunea substratului.
Proteza este adaosul unui sunet la initiala cuv!ntului, cum este cazul, de
eemplu al lui de la formele pronumelui personal si refleiv: mi, ti, i, l, si,
si la formele scurte de persoana / si a ///-a de la verbul 0a fi1: s, i. Aparitia lui se
eplic prin contete cu cuvinte terminate n consoana: %nd mi spune, &l i 'un, etc.
2opular, aspiratia vocalei initiale se eprim printr-un h proteic n hsta, hla, hodoie,
hodin.
n arom!n e foarte frecvent a proteic: armn, alavdu, aradu, aurlu.
Epenteza numit si anaptix este aparitia unui sunet *de obicei a unei
consoane( n interiorul cuv!ntului *de regula, ntre dou consoane greu de pronuntat
mpreun(. #e eemplu, cuv!ntul slav mlatiti a devenit n rom!n m'lti, cu ' epentetic$
la fel, tc. daml! 3 rom. dam'la. n ambele cazuri , ' izoleaz labial m din grupul incomod
ml, limita silabic fiind mai clar. n graiul din Crisana, grupul consonantic sl se
dislociaz prin interventia lui c: scla' , sclnin, iescle, masclu. &enomenul e vechi:
sl.zlo'iv( a dat n rom!n zglo'iu, cu gl, mai cu seam c prin slav se introduseser n
rom!n grupurile cl, gl. Chiar lat. slavus a devenit sclavus * si n greaca bizantin 4
sclavos(, de unde rom. schiau *si nume propriu Schiau, Schei, Scheia(.
n sl. gno) s-a petrecut epenteza lui u: gunoi. Alte forme cu epentez vocalic sunt a
hrni, hirean, trte *din sl. trice(, trgna *de la trgna(.
Metateza este schimbarea locului sunetelor *si al silabelor( ntr.-un cuv!nt.
&oarte frecvent se metazeaz sunetele l, r, compleul silabic devenind mai echilibrat: lat.
integrum > ntreg, lat. plaudem > pdure, lat. per, inter, super au devenit de timpuriu pre,
ntre, spre. %emplele de metatez la cuvinte de origine nelatin: poclon > plocon,
protivnic > potrivnic, crastavete > castravete, adalmas > aldmas.
*ropagarea este repetarea unui sunet ntr-un cuv!nt. 'ai obisnuit este
propagarea lui n: lat canutus > cnut > cnunt *de aici crunt(.
Anticiparea este rostirea cu anticipatie a unui sunet, altfel spus, o propagare
anticipat. #e eemplu pluralul cni, pni a fost rostit cu anticiparea lui i: cini, pini, de la
care s-a refcut un nou singular: cine, pine.
&ormele cine, pine apar nc din sec. al 56/ 4lea. n 7nele graiuri din sudul trii,
anticiparea caracterului palatal al lui k a dus la rostiri de felul: oichi, veichi, straichin,
+aiche *8 9ache(. % posibil ca si forme cum sunt maire, taire, miniune, cureire, ntlnite in
tete din sec. al 56/ -lea s se eplice prin anticiparea lui i de la plural.
Asimilarea const n modificarea unui sunet care se identific cu un alt sunet
care-l influienteaz. Asimilarea poate fi vocalic sau consonantic, progresiv sau
regresiv: lat. "enestra > "ereastr prin asimilarea lui n cu r urmator *n,r > r,r(, lat.
corona > cunun *r,n > n,n(, la fel: multmi > multumi *,u > u...u($ de la urarea
multi ani s-a format verbul multni care a devenit multmi, prin asimilarea lui n cu m
precedent.
Acomodarea este o asimilare partial, adic se modific numai o trasatur
articulatorie a unui verb sub influienta altui sunet. #e eemplu, prefiul des a devenit
dez la cuvintele care ncep cu o sonor: dez'ate, dezgoli, dezmiristi, deznoda, dezveli
*consoana surd s-a transformat n sonor, adic n z, acomod!ndu-se astfel cu caracterul
sonor al initialei cuv!ntului de baz(. Acomodarea este un fenomen foarte frecvent n
lantul valorii curente: n parte se rosteste m parte *de aici si verbul a mprti(, cu n
devenind m prin acomodarea cu labiala p urmtoare.
Acomodarea reciproc, de eemplu forma de auiliar a perfectului, au, a devenit o, adic
a si u si-au preluat reciproc c!te o trstur articulatorie *u s-a deschis spre a, iar a si-a
deplasat locul de articulatie spre u, rezultatul fiind o(. Lat. cauda a devenit nc din latin
coda *de unde si rom. coad(, prin acomodarea reciproc a sunetelor a si u. La fel, lat.
una a evoluat la un, apoi la u, care, prin acomodare, a dat o.
Disimilarea este fenomenul opus asimilrii, adic priveste schimbarea unui
sunet care se repet n acelasi cuv!nt. #e eemplu, lat. vicinus a devenit vecinus *cu
disimilarea i...i > e...i(. n cuvintele citate mai sus *cnunt, mnunt, rnunchi, cu
propagarea lui n, s-a produs ulterior disimilarea acestuia *n...n > r...n($ la fel, tur'ure >
tul'ure *r...r > l...r(, lat. sanguinosus > sngeros *n...n > n...r(.
.neori disimilarea duce la disparitia total a sunetului: lat. "enestra > "ereastr*cu
asimilarea lui n cu r(, apoi popular "ereast.
Diferentierea este o disimilare partial, adic un sunet si pierde o trstur
articulatorie pe care o are n comun cu alt sunet, cu care poate fi asemntor sau chiar
identic.
%a se opune acomodrii, dup cum disimularea se opune asimilrii. #iferentierea
vocalic e determinat de tendinta de contragere a vocalelor si de evitare a asimilrii. #e
eemplu, lat. 'u'alus > 'ur > 'uor *prin acomodarea lui cu u( > 'oor *prin asimilare(
> 'our *prin diferentiere(. La fel lat. nu'ilium > nur > nour > noor, de la care, prin
contragerea celor doi o, nor, dar si nour prin diferentierea acestora *o,o > o,u(.
Lat. sentio > simt, simt, cu diferentierea lui n fat de t, ambele sunete fiind dentale.
Aceeasi modificare diferentiatoare apare si la verbul snt: simtu, ntr-un tet original de la
:;<<. n sfrsit, eemplul: malva 3 nalb, cu lv > l' si diferentierea lui m fat de ',
ambele fiind labiale.
2utem retine cteva observatii n legtur cu fonetica sintactic, prin care
modificarea unui sunet dintr-un cuv!nt se datoreaz influientei sunetelor din cuvintele
nvecinate.
#e eemplu, vreti * din lat. voletis( a devenit veti prin disimilarea lui r provocat de
acelasi sunet din cuvntul urmtor: vreti ruga > veti ruga, vre ti > trece veti trece.
6arianta oi de auiliar al viitorului s-ar eplica din voi *lat. voleo(, cu disimilarea lui v n
constructii de felul: v voi da *3v oi da, voi da(. La fel, varianta l a demonstrativului
se eplic din elu *3lat. ille(, cu modificarea lui e n din cauza vocalei labiale de la
finala cuv!ntului precedent: omulu elu 'unu > omulu lu 'unu, omul l 'un.
n final, cauzele acestor schimbri fonetice se datoreaz pronuntiei unei
colectivitti *si nu a unui singur individ sau a unui grup restr!ns( care vorbeste acelasi
idiom, un fonem s-a transformat sau a disprut sau a aprut n toate cuvintele care
prezentau conditii identice.
9ransmiterea limbii de la prin=i la copii, de la o persoan la alta, prezint
riscul unei reproduceri imperfecte a fonemelor auzite.
.n alt factor l reprezint amestecul de popula=ii cu graiuri diferite, fie c o
popula=ie *devenind substrat lingvistic( preia limba nou-veni=ilor, pe care o
folose>te cu obi>nuin=ele sale proprii de articulare, fie c, dimpotriv, nou-veni=ii
*constitui=i n superstrat lingvistic( preiau limba popula=iei anterioare, fie c
popula=iile continu s >i foloseasc fiecare limba sa proprie, prile+uind influen=e
reciproce *situa=ie n care se constat prezen=a unui adstrat lingvistic(.
Condi=iile sociale >i politice determin de asemenea evolu=ia lingvistic:
rsturnrile aduse de revolu=ii >i rzboaie, absen=a unei autorit=i recunoscute >i, n
general, orice situa=ie care genereaz absen=a normei sau o tensiune prelungit pot spori
tendin=a spre iner=ia fonetic a minimului efort sau pot conduce la adoptarea unei
pronun=ii vdit aberante.
'oda *imitarea pronun=iei speciale a unor persoane sau grupuri de persoane
socotite superioare( are efecte fonetice mai reduse >i, n orice caz, pu=in durabile$
reprezint totu>i sursa unor schimbri fonetice.
Analogia poate modifica >i ea aspectul fonetic al cuvintelor *av!nd uneori un
efect negativ asupra legturii etimologice reale(..n eemplu gritor l constituie
diftongul ai.
n sec. al ///-lea a.Chr. ai a nceput s se pronun=e ae *poate din pricina
diferen=ei prea mari de apertur dintre cele dou foneme, care a impus articularea mai
deschis a semivocalei sub influen=a vocalei($ grafia tradi=ional a men=inut ns o vreme
iluzia c era pronun=at >i auzit diftongul ai. ?enera=ia urmtoare, lipsit de
constr!ngerea obi>nuin=ei, a perceput sunetul nou, poate chiar fr s->i dea seama c este
diferit >i s-a strduit s l reproduc.
"ezultatul a fost c o grafie mai consecvent s-a substituit celei vechi, consacr!nd
transformarea.
Caracterul incon>tient al schimbrilor fonetice este absent doar atunci c!nd
intervine moda. 2e de alt parte, mediile puriste >i, mai ales, >coala, gri+ulii s
conserve integritatea limbii, pot contracara aceast evolu=ie, con>tientiz!nd-o >i
reprob!nd-o. nainte de sec. / a.Chr. se manifesta la "oma tendin=a de a omite
siflanta final.
2erioada clasic a adus o reac=ie la aceast situa=ie: s final a fost
restabilit prin presiunea gramaticilor$ absen=a lui fiind un semn al lipsei de
educa=ie.
Schimbrile fonetice sunt constante. Constan=a schimbrilor fonetice este un caz
particular al legii care st la temelia oricrei >tiin=e pozitive: aceea>i cauzac=ion!nd n
acelea>i condi=ii produce ntotdeauna acelea>i efecte. n domeniul foneticii, este
important s se determine cauzele >i condi=iile prezente n fiecare tip de schimbare,
pentru a clasa ntr-o singur categorie schimbrile de naturidentic >i pentru a lua n
calcul aparentele ecep=ii de la o lege.
Latina clasicofer un teren vast pentru o asemenea cercetare, datorit normrii proprii
unei mari limbi literare, puternic centralizate. Se admite c pronun=ia concret a
indivizilor prezint divergen=e mai mult sau mai pu=in sensibile, de eemplu ntre
or>eni)rurali)provinciali, tineri)btrni, cultiva=i necultiva=i$ legile formulate vizeaz ns
numai tipul mediu de pronun=are, reprezentat de grafia clasic.
@/@L/A?"A&/%:
@"BCC.S ?"/?A"%, /ntroducere n istoria limbii rom!ne, %ditia a //-a,
%ditura &undatiei "om!nia de '!ine, @ucuresti, D<<E
@.L?F"% ?G%A"?G%, Limba rom!n *&onetic, leic, morfologie, sinta,
Stilistic(, %ditura 6o, @ucuresti, :HHE
CAS9A /AACA, &onetic istoric latin. %ditia a //-a, revzut si adugit,
%ditura .niversittii din @ucuresti, D<<I.