Sunteți pe pagina 1din 1

Obţinerea punctajului la seminarul de Depozite de date

Se pot obţine maximum 3 puncte pentru:

(30% din nota finală)

- realizarea proiectului în cadrul seminarului 3 (joi, respectiv vineri)

sau

- prezentarea articolului ştiinţific, realizat conform cerinţelor indicate la curs

Proiectul presupune:

Var. 1

a) elaborarea unei baze de date sursă, pornind de la care să se poată realiza un depozit de

date schema BD Baza de date o puteţi crea normalizată sau denormalizată (pentru a se realiza mai facil maparea spre depozit)

b) parcurgerea unui proces de corecţie a datelor (Data Profiling) pentru cel puţin una dintre tabelele bazei de date sursă.

Se vor realiza cel puţin 3 corecţii:

înlocuire automată a valorilor eronate cu o valoare indicată

două corecţii pe bază de funcţii PL/SQL

Var. 2

a) elaborarea unei baze de date sursă, pornind de la care să se poată realiza un depozit de

date schema BD Baza de date o puteţi crea normalizată sau denormalizată (pentru a se realiza mai facil maparea spre depozit)

b) realizarea unui depozit de date

Se vor puncta:

proiectarea schemei depozitului de date (în cazul în care aţi gândit baza de date sursă deja denormalizată, schemele ar putea coincide), în care să fie explicit specificate:

tabelele de fapte, măsurile, tabelele dimensiune, ierarhiile din cadrul acestora

parcurgerea etapelor de proiectare şi implementare a depozitului (realizarea obiectelor specifice în modulul destinaţie, construirea mapărilor, execuţia acestora)

Articolul ştiinţific presupune: vezi prezentarea de la curs!

ştiinţific presupune: vezi prezentarea de la curs! Se pot obţine maximum 2 puncte pentru trimiterea pe

Se pot obţine maximum 2 puncte pentru trimiterea pe e-mail (vezi adresele de e-mail

specificate în prezentarea de la curs!) până duminică seară, 01.12.2013:

- a unui document word care să conţină descrierea proiectului (una din variantele de mai sus), precum şi capturi de ecran pentru fiecare pas parcurs sau

- a articolului ştiinţific, conform cerinţelor indicate la curs

Notă: Se poate veni direct la examen, fără PREDARE proiect sau articol (nota finală va fi

max.7)