Sunteți pe pagina 1din 24

PS ACORDAREA LICEN|EI DE TRANSPORT FEROVIAR PENTRU SERVICII DE

TRANSPORT FEROVIAR TIP C


COD PS 5020-01 REVIZIE 5 PAGINA 3/23 EXEMPLAR

IAN.2013
1. SCOP I DOMENIU DE APLICARE
Procedura descrie modul de acordare a licen|ei de transport feroviar pentru servicii de
transport feroviar tip C (numai manevr feroviar n interes public si/sau n interes
propriu) si stabileste succesiunea etapelor derulate, ac|iunile si responsabilit|ile
personalului Organismului de Licen|e Feroviare Romn implicat n aceast activitate
Procedura se aplic tuturor operatorilor economici care solicit acordarea licen|ei.
2. DEFINIII I PRESCURTRI
2.1. Definiii
2.1.1. Licen de transport feroviar - document acordat de ctre autoritatea responsabil cu
licen|ierea dintr-un stat membru al UE, unui operator economic, prin care i se recunoaste
calitatea de operator de transport feroviar. Prin licen|a de transport feroviar operatorul
poate fi limitat la efectuarea unor anumite tipuri de servicii de transport feroviar.
2.1.2. Licen temporar de transport document acordat de ctre autoritatea responsabil cu
eliberarea licen|elor, ca urmare a faptului c operatorul de transport feroviar nu mai
ndeplineste cerin|ele n materie de capacitate financiar.
2.1.3. ile ferate din Romnia - infrastructura feroviar public si privat deschis circula|iei
publice, precum si liniile ferate industriale racordate la acestea, indiferent de forma de
proprietate a acestora.
2.1.4. Operator de transport feroviar orice operator economic cu capital de stat si/sau privat
care a ob|inut o licen| de transport feroviar.
2.1.5. Organismul de Licene Feroviare Romn autoritatea responsabil cu emiterea licen|elor
de transport feroviar n Romnia.
2.1.6. Solicitant (de licen) persoana juridica romn, cu capital de stat si/sau privat, care
doreste s ob|in o licen| de transport feroviar.
2.1.7. Supraveghere - urmrirea activit|ii desfsurate de ctre operatorul de transport feroviar n
scopul verificrii modului de respectare a condi|iilor impuse la eliberarea licen|ei de
transport feroviar.
2.1.8. Suspendare - ncetarea temporar a valabilit|ii licen|ei de transport feroviar emise.
2.1.9. Retragere - ncetarea definitiv a valabilit|ii licen|ei de transport feroviar emise.
2.2. Prescurtri
MT Ministerul Transporturilor
MTI Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
ERA Agen|ia Feroviar European
AFER Autoritatea Feroviar Romn
OLFR Organismul de Licen|e Feroviare Romn
ASFR Autoritatea de Siguran| Feroviar Romn
SLOTF Serviciul Licen|e Operatori de Transport Feroviar
CLMF Compartimentul Licen|e pentru Manevr Feroviar
MOF Monitorul Oficial al Romniei
OMT Ordinul ministrului transporturilor
OMTI Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii
LMF licen| de transport feroviar pentru servicii de tansport feroviar de tip C
OMF - operator economic posesor al unei LMF
NORME Norme pentru acordarea licen|ei de transport feroviar, Anexa nr. 1 la OMT
nr. 535/2007, cu modificrile si completrile ulterioare.
DIR Directiv european
RD responsabil dosar LMF
OC operator calculator

PS ACORDAREA LICEN|EI DE TRANSPORT FEROVIAR PENTRU SERVICII DE
TRANSPORT FEROVIAR TIP C
COD PS 5020-01 REVIZIE 5 PAGINA 4/23 EXEMPLAR

IAN.2013
3. DOCUMENTE DE REFERIN
3.1. Documentele de referin| utilizate n procedur sunt cele prevzute n Anexa 1 la
prezenta.
4. DESCRIEREA PROCEDURII
4.1. GENERALITI
4.1.1. Licen|a de transport feroviar pentru servicii de transport feroviar tip C (LMF) se acord
persoanelor juridice romne cu capital de stat si/sau privat, care au nscris n actul
constitutiv activit|i de servicii anexe pentru transporturi terestre, conform cod CAEN
5221 (fost cod CAEN 6010).
4.1.2. LMF este un document cu regim special, nominal si netransmisibil.
4.1.3. LMF este valabil pe o perioad nedeterminat, cu respectarea cerin|elor care au stat la baza
acordrii sau modificrii acesteia, n condi|iile vizrii periodice la 2 ani.
4.2. SOLICITAREA ACORDRII LMF
4.2.1. Pentru ob|inerea LMF, solicitantul trebuie s respecte prevederile art. 37 din NORME.
4.2.2. Pentru a face dovada c sunt respectate cerin|ele de acordare a LMF, solicitantul trebuie s
depun la OLFR o cerere, conform Anexei B la NORME nso|it de documentele prevzute
la art. 10 din NORME.
4.2.3. n cazul n care solicitantul depune la OLFR numai o cerere de inten|ie, CLMF-OLFR i va
rspunde n termen de 10 zile lucrtoare printr-o adres avnd modelul prezentat n Anexa
2 la prezenta, n care i se vor comunica toate informa|iile necesare, privitor la reglementri,
documenta|ie si mod de achitare a tarifului de acordare a LMF.
4.2.4. Cererea/dosarul de acordare a LMF va fi nregistrat n baza de date OLFR si n Registrul
de eviden| cereri LMF.
4.3. EVALUAREA DOCUMENTELOR
4.3.1. Dup primirea cererii de acordare a LMF nso|it de documenta|ia necesar, persoana
desemnat ca responsabil de dosar (RD) n cadrul CLMF va verifica dac documentele
depuse sunt conform prevederilor art. 10 din NORME si rspund cerin|elor de la art. 37
din NORME.
4.3.2. Dac documentele existente la dosar nu corespund cerin|elor mai sus men|ionate, n termen
de 10 zile lucrtoare de la primirea lor, RD notific solicitantului, printr-o adres/fax,
solicitarea de completare a dosarului.
4.3.3. Dac n termen de 30 de zile lucrtoare de la data depunerii cererii de acordare a LMF,
solicitantul nu prezint documenta|ia complet, OLFR va notifica operatorului economic
decizia de neacordare a LMF.
4.3.4. Decizia de neacordare a LMF va fi transmis n scris solicitantului, dosarul de LMF
urmnd a fi napoiat acestuia n termen de 30 de zile lucrtoare de la luarea deciziei.
4.3.5. Dosarul respins se nregistreaz n rubrica Respingeri solicitri din Registrul de eviden|
cereri LMF.
4.3.6. n cazul n care solicitantul cruia i s-a respins dosarul de acordarea a licen|ei, revine cu o
nou cerere si/sau dosar, acesta si va pstra numrul de dosar de acordare LMF din
eviden|ele CLMF .
4.3.7. Dac dosarul este complet, n termen de maximum 10 de zile lucrtoare de la primirea
tuturor documentelor, OLFR va efectua, dup caz, o vizit de evaluare la sediul
solicitantului, si (eventual) la punctele de lucru ale acestuia.
4.3.8. Detaliile privind vizita de evaluare vor fi stabilite telefonic de ctre RD, de comun acord cu
solicitantul si i vor fi transmise, n scris, acestuia.
4.3.9. Pentru verificarea autenticit|ii documentelor prezentate n copie, la solicitarea OLFR,
operatorul economic va prezenta originalele documentelor din dosarul de acordare LMF.
4.4. DESFURAREA ACIUNII DE EVALUARE
4.4.1. Ac|iunea de evaluare are drept scop stabilirea modului n care sunt respectate cerin|ele
PS ACORDAREA LICEN|EI DE TRANSPORT FEROVIAR PENTRU SERVICII DE
TRANSPORT FEROVIAR TIP C
COD PS 5020-01 REVIZIE 5 PAGINA 5/23 EXEMPLAR

IAN.2013
privind onorabilitatea, capacitatea financiar, competen|a profesional si acoperirea
responsabilit|ilor civile, asa cum este prevzut n art. 37 din NORME.
4.4.2. Echipa de evaluare, nominalizat de ctre RD si avizat de seful SLOTF si conducerea
OLFR prin semntura acestora pe ordinele de deplasare, respectiv pe adresa/faxul de
nstiin|are a vizitei , este alctuit din cel pu|in 1 expert CLMF/SLOTF si un expert
economist din cadrul OLFR/AFER.
4.4.3. La data si ora stabilite, echipa OLFR se prezint la sediul solicitantului. Pe parcursul
ac|iunii de evaluare se va verifica modul n care solicitantul ndeplineste cerin|ele necesare
pentru acordarea licen|ei.
4.4.4. La ncheierea ac|iunii de evaluare, echipa OLFR va consemna n Planul ac|iunii de
evaluare, Anexa 3 la prezenta, neconformit|ile / observa|iile privind respectarea cerin|elor
impuse pentru ob|inerea LMF.
4.4.5. n cazul n care, pe parcursul vizitei de evaluare s-a constatat existen|a unor neconformit|i,
OLFR va acorda un termen de maximum 15 zile lucrtoare pentru eliminarea acestora.
4.4.6. Planul ac|iunii de evaluare, ce va purta numrul de dosar si data ac|iunii de evaluare, va fi
prezentat solicitantului. Planul va fi semnat att de echipa OLFR ct si de reprezentan|ii
solicitantului, aplicndu-se si stampila operatorului economic respectiv.
4.4.7. O copie a Planului ac|iunii de evaluare va fi nmnat solicitantului pentru tratarea, n
termenul stabilit, a eventualelor neconformit|i sau observa|ii.
4.4.8. Ac|iunea de evaluare la fa|a locului poate avea loc si dup ob|inerea LMF, n baza dosarului
prezentat la OLFR si evaluat conform prevederilor din NORME.
4.5. RAPORTAREA ACIUNII DE EVALUARE
4.5.1. Dup eliminarea neconformit|ilor/observa|iilor sau expirarea termenului de eliminare a
acestora, prevzut (dup caz) n Planul ac|iunii de evaluare si pe baza informa|iilor
ob|inute de la solicitant pe parcursul evalurii, RD va ntocmi Raportul de evaluare,
Anexa 4 la prezenta privind acordarea/neacordarea sau men|inerea LMF (n cazul n care
se efectueaz o vizit de evaluare ulterioar acordrii LMF).
4.5.2. La ntocmirea Raportului de evaluare RD va lua n considerare concluziile din Nota privind
evaluarea capacitii financiare a solicitantului / OMF , ntocmit de ctre economist si
avizat de seful SLOTF.
4.5.3. Dosarul de acordare a LMF, nso|it de Raportul de evaluare va fi semnat de ctre
coordonatorul CLMF si verificat de ctre seful SLOTF, care va viza Raportul de evaluare.
4.5.4. Dup vizarea Raportului de evaluare de ctre seful SLOTF, RD va redacta LMF, iar OC o
va edita.
4.5.5. LMF va fi editat n dou exemplare (original pentru solicitant si exemplar OLFR), n
conformitate cu Anexa 5 la prezenta. Pe exemplarul original se va aplica timbrul sec
personalizat imediat dup semnarea de ctre directorul OLFR .
4.5.6. Datele referitoare la posesorul LMF (denumire, telefon, fax, e-mail), tipul serviciului
pentru care s-a acordat LMF, data emiterii, nr. LMF , nr. comunicrii (notificrii) licen|ei la
CE, se vor nscrie n Registrul operatorilor de transport feroviar partea a II-a.
4.5.7. Nr. comunicrii (notificrii) licen|ei la CE se acord conform Deciziei 2007/756/CE si se
constituie din 4 cmpuri, dup cum urmeaz: cod de |ar (2 litere RO), tipul
documentului (2 cifre 02), anul emiterii (4 cifre), contor (4 cifre).
4.5.8. n cazul n care solicitantul nu a eliminat neconformit|ile sau nu a transmis dovada
rezolvrii acestora n termenul stabilit la pct. 4.4.5., OLFR va lua decizia de neacordare a
licen|ei si va notifica solicitantului decizia sa.
4.5.9. Dac solicitantul doreste, din motive obiective, amnarea emiterii LMF, va transmite la
OLFR o cerere n acest sens, cu motiva|ia corespunztoare. n acest caz, OLFR poate lua
decizia de a emite LMF la un termen ulterior, dar nu mai trziu de 60 de zile de la data
stabilit ini|ial pentru acordarea licen|ei.
PS ACORDAREA LICEN|EI DE TRANSPORT FEROVIAR PENTRU SERVICII DE
TRANSPORT FEROVIAR TIP C
COD PS 5020-01 REVIZIE 5 PAGINA 6/23 EXEMPLAR

IAN.2013
4.6. EMITEREA LMF
4.6.1. Decizia de acordarea a LMF va fi transmis, n scris, solicitantului.
4.6.2. LMF este nmnat solicitantului sau reprezentantului desemnat al acestuia, n original,
sub semntur n Registrul operatorilor de transport feroviar partea a II-a.
4.6.3. Reprezentantul solicitantului care se prezint pentru ridicarea LMF, va nscrie la rubrica
Confirmare primire urmtoarele date: numele si prenumele, act de identitate (serie, nr.),
sau nr. ordinului de deplasare/func|ia, semntura si data.
4.6.4. La cererea (telefonic sau scris) a titularului LMF, OLFR poate expedia, prin registratura
AFER, licen|a nso|it de documentul de transmitere care va fi nscris la rubrica
Confirmare primire din Registrul operatorilor de transport feroviar- partea a II-a.
4.6.5. OLFR va notifica ASFR, MT si ERA asupra acordrii unei licen|e.
4.7. SUPRAVEGHEREA N PERIOADA DE VALABILITATE A LMF
4.7.1.

n cazul n care apar modificri n documenta|ia care a stat la baza acordrii licen|ei (BVC,
bilan| contabil, atestate RC-OC, RC- SC, certificate consilieri de siguran|, poli|e/contracte
de asigurare civil) OMF are obliga|ia s notifice OLFR.si s transmit copii ale noilor
documente, dup cum urmeaz:
- situa|iile financiare - buget de venituri si cheltuieli/ situa|ia veniturilor si cheltuielilor
previzionate pentru urmtoarele 12 luni, bilan| contabil, raport de audit financiar etc.) vor
fi transmise la OLFR pn cel trziu la data de 30 iunie a fiecrui an.
- dac modificrile se refer la celelalte documente prezentate n documenta|ia de acordare
a licen|ei/vizei periodice, acestea vor fi transmise imediat dup emiterea lor; n cazul n
care este necesar eliberarea unei noi anexe la licen| OLFR va percepe tariful de 35 %
din tariful de verificare a documentelor si acordarea LTF.
4.7.2. Netransmiterea documentelor care au suferit modificri n termenele prevzute la pct.
4.7.1., poate conduce la suspendarea LMF.
4.7.3. Dac se constat existen|a unor neconformit|i, OLFR va solicita eliminarea acestora n
termen de maximum 15 zile lucrtoare de la data notificrii.
4.7.4. Dac neconformit|ile nu vor fi eliminate n termenul stabilit la pct. 4.7.2. OLFR va
suspenda LMF.
4.7.5. ncetarea suspendrii LMF se va face n urma prezentrii de ctre OMF a dovezilor de
eliminare a neconformit|ilor care au stat la baza suspendrii.
4.7.6. Dac OMF nu prezint dovada eliminrii neconformit|ilor n cel mult 6 luni de la data
notificrii suspendrii, OLFR va retrage LMF.
4.7.7. OLFR poate dispune msura suspendrii sau retragerii licen|ei numai dup efectuarea unei
reverificri a ndeplinirii cerin|elor care au stat la baza acordrii/rennoirii licen|ei si
efectuarea, dup caz, a unei vizite de evaluare.
4.8. ACORDAREA VIZEI PERIODICE
4.8.1. n perioada de valabilitate a LMF, OLFR va examina ndeplinirea cerin|elor care au stat la
baza acordrii sau examinrii anterioare n vederea acordrii vizei periodice la intervale de
2 ani.
4.8.2. Cu cel pu|in 30 de zile lucrtoare nainte de expirarea perioadei de 2 ani de la acordarea
LMF sau de la examinarea anterioar, OMF va solicita n scris, la OLFR, examinarea
ndeplinirii cerin|elor care au stat la baza acordrii LMF n vederea acordrii vizei
periodice.
4.8.3. Pentru examinarea ndeplinirii cerin|elor care au stat la baza acordrii LMF, OMF este
obligat s depun la OLFR urmtoarele:
- documente noi si/sau documentele care au suferit modificri sau a cror valabilitate a
expirat, conform Anexei 10 la prezenta (cod fPS 5020-1-08).
- dovada pl|ii tarifului aferent pentru reexaminarea ndeplinirii cerin|elor care au sta la
PS ACORDAREA LICEN|EI DE TRANSPORT FEROVIAR PENTRU SERVICII DE
TRANSPORT FEROVIAR TIP C
COD PS 5020-01 REVIZIE 5 PAGINA 7/23 EXEMPLAR

IAN.2013
baza acordrii LMF.
4.8.4. n cazul n care solicitantul nu depune cererea de viz n termenul prevzut la pct. 4.8.2.
pentru acordarea vizei periodice se va percepe tarif de urgen|.
4.8.5. Pentru documentele care nu au suferit modificri fa| de data la care s-a emis LMF,
conducerea OMF va transmite, n acest sens, o declara|ie pe proprie rspundere.
4.8.6. n cazul n care, valabilitatea Anexei la LMF expir n interiorul intervalului de 30 de zile
prevzut la pct. 4.8.2. sau n cel mult 30 de zile dup data expirrii vizei, OLFR va putea
emite o nou Anex la termenul scadent al poli|ei/contractului de asigurare, urmnd ca la
tariful de acordare a vizei periodice s se adauge tariful fix pentru emitere documente
(anex).
4.8.7. Dup primirea tuturor documentelor specificate la pct. 4.8.3. si 4.8.5. OLFR va verifica
modul n care sunt respectate condi|iile care au stat la baza eliberrii LMF.
4.8.8. Dac este cazul, OLFR va efectua o vizit de evaluare la sediul solicitantului. Ac|iunea de
evaluarea se va desfsura conform pct. 4.4.
4.8.9. Dup examinare, dac nu exist neconformit|i privind ndeplinirea cerin|elor impuse,
OLFR va comunica OMF, n scris, ndeplinirea cerin|elor impuse si va acorda viza
periodic, urmnd a efectua, dup caz, o vizit de evaluare la sediului OMF, n maximum
6 luni de la acordarea vizei.
4.8.10 n cadrul vizitei de evaluare prevzute la pct. 4.8.9. vor fi analizate, la sediul OTF,
documentele prevzute n Anexa 7 la prezenta.
4.8.11. Dac se constat existen|a unor neconformit|i privind ndeplinirea cerin|elor care au stat
la baza acordrii LMF, OLFR va informa OMF, n scris, asupra acestui lucru, acordnd un
termen de eliminare a neconformit|ilor.
4.8.12. Termenul de eliminare a neconformit|ilor si transmitere la OLFR a documentelor
doveditoare n acest sens, este de 15 zile lucrtoare de la data primirii de ctre OMF a
nstiin|rii de la pct. 4.8.11.
4.8.13. Dac neconformit|ile nu au fost rezolvate n termenele stabilite sau OMF nu a transmis la
termen modul de eliminare a acestora , OLFR va suspenda LMF.
4.8.14. OLFR va notifica OMF asupra deciziei de suspendare a LMF.
4.8.15. Suspendarea LMF se va face pn la data cnd OMF va prezenta dovada c
neconformit|ile au fost eliminate, dar nu mai mult de 6 luni de la data reexaminrii.
4.8.16. Dac OMF va prezenta dovezile de eliminare a neconformit|ilor care au stat la baza
suspendrii LMF, OLFR va dispune ncetarea suspendrii, numai dup verificarea si
constatarea eliminrii acestora.
4.8.17. Dac OMF nu face dovada eliminrii neconformit|ilor care au stat la baza suspendrii
LMF, OLFR va retrage LMF.
4.9. SUSPENDAREA LMF
4.9.1. OLFR poate verifica n orice moment, n cazul n care exist o incertitudine cu privire la
respectarea cerin|elor OMT 535/2007, cu modificrile si completrile ulterioare, n special
a celor care au stat la baza eliberrii LMF, dac OMF mai ndeplineste, n fapt, acele
cerin|e.
4.9.2. Dac se constat nerespectarea cerin|elor care au stat la baza acordrii sau modificrii
LMF, OLFR poate dispune suspendarea sau retragerea acesteia.
4.9.3. Perioada maxim de suspendare a unei licen|e este de 6 luni.
4.9.4. LMF poate fi suspendat n urmtoarele situa|ii:
OMF nu a rezolvat neconformit|ile n termenul limit acordat;
OMF nu mai ndeplineste cerin|ele n materie de capacitate financiar, fr a fi
afectat siguran|a circula|iei;
PS ACORDAREA LICEN|EI DE TRANSPORT FEROVIAR PENTRU SERVICII DE
TRANSPORT FEROVIAR TIP C
COD PS 5020-01 REVIZIE 5 PAGINA 8/23 EXEMPLAR

IAN.2013
OMF nu si-a nceput activitatea n decurs de 6 luni de la data acordrii LMF si a
solicitat fixarea unui interval mai mare de 6 luni pentru nceperea activit|ii;
OMF si-a ntrerupt activitatea pentru o perioad de 6 luni consecutive;
OMF nu a transmis pn la 30 iunie situa|iile financiare aferente anului
trecut/respectiv celui n vigoare;
OMF nu a notificat OLFR c au aprut modificri n documenta|ia care a stat la
baza acordrii licen|ei/reviziei anterioare si nu a transmis copii ale documentelor
modificate;
la solicitarea justificat a OMF;
4.9.5. Decizia motivat de suspendare se aduce la cunostin|, n scris, OMF, ASFR, MT, ERA si
administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare.
4.9.6. LMF poate fi suspendat pn la eliminarea neconformit|ilor ( nu mai mult de 6 luni), dar
Ir a depsi data examinrii pentru acordarea vizei periodice.
4.9.7. n cazul n care OMF nu si-a nceput activitatea, poate solicita fixarea unui interval mai
mare de 6 luni,|innd cont de tipul serviciilor de transport nscrise n LMF. Intervalul scurs
ntre data emiterii licen|ei si nceperea efectiv a activit|ii nu poate fi mai mare de 12
luni.
4.9.8. n cazul n care OMF face dovada eliminrii neconformit|ilor care au condus la
suspendarea LMF, precum si dovada achitrii tarifului aferent verificrii eliminrii acestor
neconformit|i, OLFR va dispune ncetarea suspendrii LMF.
4.9.9. ncetarea suspendrii LMF se aduce la cunostin|, n scris, OMF, ASFR, MT, ERA si
administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare.
4.9.10 Atunci cnd se constat faptul c OMF nu mai ndeplineste cerin|ele n materie de
capacitate financiar, OLFR poate acorda o licen| temporar.
4.9.11. Dup primirea deciziei de suspendare, (Anexa 8 la prezenta) OMF este obligat s depun
la OLFR exemplarul original al LMF n termen de maxim 5 zile lucrtoare de la data
primirii notificrii.
4.9.12. Dac operatorul de transport feroviar nu face dovada eliminrii neconformit|ilor care au
stat la baza suspendrii, OLFR va retrage LMF.
4.9.13. Perioada de suspendare a LMF nu poate depsi data reexaminrii pentru acordarea vizei
periodice. Dac OMF nu si-a reluat activitatea n acest termen, LMF se retrage.
4.9.14. Perioada de suspendare a LMF nu prelungeste durata de valabilitate a vizei periodice.
4.9.15. LMF suspendate vor fi nscrise n rubrica Suspendri din Registrul operatorilor de
transport feroviar partea a II-a. arhivndu-se mpreun cu exemplarul OLFR.
4.9.16. Suspendarea LMF atrage dup sine si suspendarea certificatului de siguran|.
4.10. RETRAGEREA LMF
4.10.1. Retragerea LMF se poate face n urmtoarele situa|ii:
OMF nu a eliminat cauzele care au condus la suspendarea LMF n termenul acordat;
OMF nu mai ndeplineste cerin|ele n materie de capacitate financiar, fiind afectat
prin aceasta si siguran|a circula|iei;
OMF nu si-a nceput activitatea n decurs de 6 luni de la data acordrii LMF si nu a
solicitat fixarea unui interval mai mare de 6 luni pentru nceperea activit|ii;
OMF si-a ntrerupt activitatea mai mult de 6 luni, dar nu a nstiin|at OLFR asupra
acestui fapt;
n cazul n care mpotriva unui OMF a fost nceput o procedur de declarare a
falimentului sau alte proceduri similare, dac acesta nu prezint dovezi obiective
privind restructurarea financiar, prevzute n procedura de faliment;
n cazul n care se constat nclcri grave sau repetate ale reglementrilor specifice
transportului feroviar;
PS ACORDAREA LICEN|EI DE TRANSPORT FEROVIAR PENTRU SERVICII DE
TRANSPORT FEROVIAR TIP C
COD PS 5020-01 REVIZIE 5 PAGINA 9/23 EXEMPLAR

IAN.2013
OMF si-a ncetat activitatea;
la solicitarea OMF;
4.10.2. Dac OMF si-a ntrerupt activitatea mai mult de 6 luni, dar nu a nstiin|at OLFR asupra
acestui fapt, OLFR va reverifica ndeplinirea cerin|elor care au stat la baza acordrii /
rennoirii LMF procednd astfel:
- n cazul n care nu mai sunt ndeplinite n totalitate cerin|ele care au stat la baza
acordrii/rennoirii LMF, OLFR va dispune imediat retragerea LMF.
- n cazul n care se constat c sunt ndeplinite toate cerin|ele care au stat la baza
acordrii/rennoirii LMF, OLFR va dispune suspendarea LMF, pn la cel mult 12 luni de
la data ncetrii activit|ii OMF, fr a depsi termenul de viz periodic.
4.10.3. Decizia motivat de retragere a LMF se aduce la cunostin|, n scris, OMF, ASFR, MT,
ERA si administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare.
4.10.4. Dup primirea deciziei de retragere, OMF este obligat s depun la OLFR n termen de
maxim 5 zile lucrtoare exemplarul original al LMF.
4.10.5. Reacordarea LMF se face relund procesul de acordare a LMF.
4.10.6. LMF retrase vor fi nscrise n rubrica Retrageri din Registrul operatorilor de transport
feroviar,arhivndu-se mpreun cu exemplarul OLFR.
4.10.7. Retragerea LMF atrage dup sine si retragerea certificatului de siguran|.
4.11. ACORDAREA LICENEI TEMPORARE DE TRANSPORT
4.11.1. Atunci cnd se constat faptul c OMF nu mai ndeplineste cerin|ele n materie de
capacitate financiar, dup suspendarea sau retragerea LMF, la solicitarea scris a OMF,
OLFR poate acorda o licen| temporar de transport feroviar.
4.11.2. Licen|a temporar se acord pe perioada restructurrii financiare a OMF, numai dac
siguran|a circula|iei nu este afectat.
4.11.3. Valabilitatea licen|ei temporare este de maxim 6 luni.
4.11.4. Licen|a temporar va fi editat si emis conform cap. 4.6. la prezenta si va fi nscris la
rubrica Licen|e temporare din Registrul operatorilor de transport feroviar- partea a
II-a.
4.12. ACORDAREA UNEI NOI LICENE N CAZUL COMPLETRII/MODIFICRII
LMF
4.12.1. OMF poate solicita modificarea LMF sau extinderea serviciilor de transport feroviar
prevzut n aceasta.
4.12.2. n vederea modificrii LMF, conform celor prevzute la pct. 4.12.1., OMF va depune n
acest sens la OLFR o cerere, nso|it de documente care s justifice modificarea /
extinderea serviciilor de transport feroviar prevzute n LMF, precum si dovada achitrii
tarifelor aferente pentru aceast activitate.
4.12.3. n cazul n care OMF si modific situa|ia juridic, OLFR va acorda o nou LMF, cu
respectarea prevederilor din NORME.
4.12.4. Acordarea unei noi LMF pentru cazul prevzut la pct. 4.12.3. se va face dup verificarea
ndeplinirii cerin|elor pentru acordare, pe baza unei solicitri scrise a operatorului si
depunerea documenta|iei necesare pentru completarea dosarului de acordare a LMF.
4.12.5. OMF este obligat ca, n cazul n care si-a modificat situa|ia juridic prin fuziune, preluare
etc., s anun|e OLFR n termen de maximum 10 zile lucrtoare.
4.12.6. OLFR va decide dac este oportun ca OMF s solicite o nou LMF, caz n care OMF va
trebui s depun la OLFR documente prin care s dovedeasc respectarea condi|iilor care
stau la baza eliberrii unei LMF.
4.12.7. OLFR poate decide ca OMF s-si continue activitatea o perioad de timp, pn la
reexaminarea n vederea acordrii vizei periodice, fr a solicita ob|inerea unei noi LMF,
chiar dac si-a modificat situa|ia juridic conf. pct. 4.12.5, dar nu este afectat siguran|a
PS ACORDAREA LICEN|EI DE TRANSPORT FEROVIAR PENTRU SERVICII DE
TRANSPORT FEROVIAR TIP C
COD PS 5020-01 REVIZIE 5 PAGINA 10/23 EXEMPLAR

IAN.2013
circula|iei.
4.12.8. n cazul n care OTF solicit restrngerea tipului de servicii de transport feroviar pentru
care a fost emis LMF ini|ial, OLFR va modifica licen|a n consecin|, OTF fiind obligat
s achite tariful de emitere a unui astfel de document.
4.12.9. n cazul n care OMF inten|ioneaz s-si modifice sau s-si extind n mod semnificativ
domeniului serviciilor de transport feroviar prevzut n LMF, OLFR va reexamina toate
condi|iile care au stat la baza acordrii LMF anterioare. n acest caz se va percepe tariful
de modificare a domeniului serviciilor de transport.
4.12.10 Odat cu noua licen| MODIFICAT, se va emite si o nou Acoperire financiar, care va
purta nr. 1, dar care va respecta termenul de valabilitate al poli|ei/contractului de
asigurare.
4.13. ELIBERAREA DUPLICATELOR N CAZUL PIERDERII/DISTRUGERII LMF
4.13.1. Pierderea sau deteriorarea LMF se comunic de ctre OMF la OLFR n termen de cel mult
10 zile calendaristice de la data constatrii.
4.13.2. n cazul pierderii / distrugerii LMF, OMF trebuie s transmit la OLFR o cerere de
eliberare a unei noi LMF, nso|it de dovada pl|ii tarifului aferent acestei activit|i,
precum si de documentele legale care s sus|in motivul eliberrii unui DUPLICAT.
4.13.3. LMF-DUPLICAT este nmnat solicitantului sau reprezentantului desemnat al acestuia,
n original, sub semntur n Registrul operatorilor de transport feroviar-partea a II-a.
4.14. CONTESTAII
4.14.1. Solicitantul are dreptul de a contesta deciziile OLFR de neacordare, suspendare sau, dup
caz, de retragere a LMF.
4.14.2. Eventualele contesta|ii privind decizia de neacordare, suspendare sau retragere a LMF se
depun la AFER, n termen de 5 zile lucrtoare de la primirea comunicrii scrise.
4.14.3. Solu|ionarea contesta|iilor se va face de ctre Consiliul de conducere al AFER, n
termenul prevzut de legisla|ia n vigoare.
4.14.4. n cazul n care contestatarul este nemul|umit de solu|ia prevzut la pct 4.14.3. acesta se
poate adresa instan|elor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului
administrativ.
4.15. PUBLICAII
4.15.1 Deciziile OLFR privind acordarea, modificarea, precum si retragerea LMF se public pe
pagina web a OLFR de pe site-ul AFER, precum si n Buletinul AFER.
4.15.2. Deciziile OLFR privind suspendarea, ncetarea suspendrii LMF se public pe pagina web
a OLFR de pe site-ul AFER.
5. SARCINI I RESPONSABILITI
5.1. ef serviciu SLOTF

supervizeaz ntreaga activitate de acordare a LMF;
avizeaz componen|a echipei de evaluare;
avizeaz nota privind evaluarea capacit|ii financiare a solicitantului / OMF;
avizeaz raportul de evaluare si exemplarul OLFR al LMF.
5.2. Coordonator compartiment CLMF

urmreste si coordoneaz ntreaga activitate de acordare a LMF;
desemneaz responsabilul de dosar care este/poate fi si responsabilul echipei de
evaluare;
avizeaz componen|a echipei de evaluare;
PS ACORDAREA LICEN|EI DE TRANSPORT FEROVIAR PENTRU SERVICII DE
TRANSPORT FEROVIAR TIP C
COD PS 5020-01 REVIZIE 5 PAGINA 11/23 EXEMPLAR

IAN.2013
avizeaz raportul de evaluare.

5.3. Responsabil dosar

deschide cte un dosar fiecrui solicitant;
analizeaz documentele dosarului de LMF;
propune componen|a echipei de evaluare;
planific si pregteste programarea si documentele ac|iunii de evaluare;
propune concluziile si ntocmeste, dup analiza acestora n cadrul echipei, raportul
de evaluare;
asigur interfa|a cu solicitantul, ntocmeste, transmite si primeste coresponden|a cu
acesta;
arhiveaz documentele primite/transmise n dosarul de LMF;
arhiveaz dosarele LMF la care a fost responsabil.
5.4. Membrii echipei de evaluare

efectueaz ac|iunea de evaluare;
economistul ntocmeste Nota privind evaluarea capacit|ii financiare a solicitantului /
OMF;
particip la ntocmirea Raportului de evaluare.
5.5. Operator calculator

nregistreaz cererile/dosarele LMF n Registrul de intrri/iesiri din compartiment;
nregistreaz datele de identificare ale solicitantului n Baza de date OLFR, existent
pe suport informatic;
editeaz LMF, n conformitate cu Anexa A la NORME;
editeaz datele privind acordarea, modificarea, suspendarea, anularea suspendrii,
retragerea LMF pentru a fi publicate pe pagina web a OLFR de pe site-ul AFER;
transmite datele privind acordarea, modificarea, retragerea LMF ctre Buletinul
AFER.

6. NREGISTRRI
Constituie nregistrri obligatorii urmtoarele:
Nr.
crt.
Denumire
Cine
ntocmeste
Nr.
exemplare
Destina|ia
documentului
Timp de
pstrare
Loc de
pstrare
1
Documente obligatorii
necesare pentru
acordarea LMF
solicitant

1
CLMF
solicitant
10 ani dosar LMF
2 Plan ac|iune de evaluare RD 1
CLMF
solicitant
10 ani dosar LMF
3 Raport de evaluare RD 1 CLMF 10 ani dosar LMF
4
Not privind evaluarea
capacit|ii financiare a
solicitantului/OMF
economist 1
CLMF

10 ani dosar LMF
5
Dovezi obiective
ob|inute de la solicitant
echip
OLFR
2
CLMF
solicitant
10 ani
dosar LMF

6 Decizii conducere conducere 1 CLMF Solicitant 10 ani dosar LMF
PS ACORDAREA LICEN|EI DE TRANSPORT FEROVIAR PENTRU SERVICII DE
TRANSPORT FEROVIAR TIP C
COD PS 5020-01 REVIZIE 5 PAGINA 12/23 EXEMPLAR

IAN.2013
OLFR OLFR
7
Coresponden|a cu
solicitantul
RD 1
CLMF
solicitant
10 ani dosar LMF
8
Exemplar OLFR al
LMF
RD/OC 1 CLMF 10 ani dosar LMF

ANEXE
Anexa 1 Documentele de referin| utilizate n procesul de acordare LMF model
Anexa 2 Adres de coresponden| cu solicitantul model
Anexa 3 Planul ac|iunii de evaluare - model
Anexa 4 Raportul de evaluare model
Anexa 5 Licen|a de transport feroviar - model
Anexa 6 Lista documentelor solicitate pentru acordarea vizei periodice - model
Anexa 7 Lista documentelor solicitate si verificate la vizita de evaluare pt. acordarea vizei
periodice - model
Anexa 8 Adresa prin care se transmite OMF DECIZIA OLFR de SUSPENDARE /
RETRAGERE a LMF - model

ANEXA 1

DOCUMENTE DE REFERIN
UTILIZATE N PROCESUL DE ACORDARE LMF

1. Directiva 95/18/CE a Consiliului privind licen|ele operatorilor feroviari.
2. Directiva 2001/13/CE a parlamentului european si a Consiliului de modificare a Directivei 95/18/CE a
consiliului privind licen|ele operatorilor feroviari.
3. Directiva 2004/19/CE a parlamentului european si a Consiliului privind securitatea pe cile ferate
comunitare si care modific Directiva 95/18/CE a Consiliului privind licen|ele operatorilor feroviari, precum
si Directiva 2001/14/CE privind repartizarea capacit|ilor de infrastructur, tarifarea infrastructurii feroviare
si certificarea n materie de securitate.
4. OG nr.12/1998 privind transportul pe cile ferate romne si reorganizarea Societ|ii Na|ionale a Cilor
Ferate Romne, aprobat cu modificri si completri prin Legea nr.89/1999, cu modificrile si completrile
ulterioare.
5. OG nr. 95/27.08.1998 - Ordonan|a Guvernului Romniei privind nfiin|area unor institu|ii publice n
subordinea MT, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 320/28.08.1998, aprobat cu
modificri prin Legea nr.3/2002, cu modificrile si completrile ulterioare.
6. Legea nr. 55/2006, privind siguran|a feroviar, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr.
322/10.04.2006, cu modificrile si completrile ulterioare.
7. HG nr. 626/ 24.09.1998 - Hotrrea Guvernului Romniei privind organizarea si func|ionarea AFER
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 373/01.10.1998.
8. HG nr. 1561/2006 pentru modificarea si completarea Hotrrii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea
si func|ionarea Autorit|ii Feroviare Romne AFER, publicat n Monitorul Oficial, partea I, nr. 940 din
21/11/2006.
9.
OMT nr. 535/2007 - Ordinul ministrului transporturilor nr. 535/26.06.2007 privind aprobarea normelor
pentru acordarea licen|ei de transport feroviar si a certificatelor de siguran| n vederea efecturii serviciilor
feroviare de transport pe cile ferate din Romnia, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr.
501/26.07.2007, cu modificrile si completrile ulterioare.
10.
OMTI nr. 884/03.11.2011 - Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea i
completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 535/2207 privind aprobarea normelor pentru
acordarea licenei de transport feroviar i a certificatelor de siguran n vederea efecturii serviciilor
feroviare de transport pe cile ferate din Romnia, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr.
823/22.11.2011.
11
OMTI nr. 2179/29.11.2012 - Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea art. 16
din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru
acordarea licenei de transport feroviar i a certificatelor de siguran n vederea efecturii serviciilor
feroviare de transport pe cile ferate din Romnia, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr.
PS ACORDAREA LICEN|EI DE TRANSPORT FEROVIAR PENTRU SERVICII DE
TRANSPORT FEROVIAR TIP C
COD PS 5020-01 REVIZIE 5 PAGINA 13/23 EXEMPLAR

IAN.2013
835/12.12.2012.
12.
OMTI nr. 2180/29.11.2012 - Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea tarifelor
pentru presta|iile de activit|i specifice efectuate de Autoritatea Feroviar Romn AFER, publicat n
Monitorul Oficial, partea I, nr. 830/11.12.2012.

ANEXA 2

ADRESA DE CORESPONDEN CU SOLICITANTUL - model
TRANSMI S I E F A X
No. de pagini: Fax no.
V rugm s ne anun|a|i ct mai repede posibil, prin telefon sau fax, dac nu a|i primit toate paginile

Nr. 5020 /

tre:
n atenia:
Ca urmare adresei dvs. nr. , nregistrat la AFER-OLFR cu nr. . prin care
solicita|i acordarea licen|ei de transport feroviar v informm c, n conformitate cu prevederile Anexei 1 (NORME) la
OMT 535/2007, cu modificrile si completrile ulterioare, si ale procedurilor specifice OLFR, este necesar s depune|i la
AFER-OLFR urmtoarele documente:
1. Cerere, conform modelului din Anexa B la Normele pentru acordarea licen|ei de transport feroviar.
2. nregistrarea ca persoan juridic si nmatricularea la Oficiul Na|ional al Registrului Comer|ului,
respectiv copia certificatului de nregistrare la Oficiul Naional al Registrului Comerului.
3. Copia actului constitutiv din care s reias c ave|i nscris n obiectul de activitate, activit|i de
servicii anexe pentru transporturi terestre conform cod CAEN 5221.
4. Declaraia pe propria rspundere a persoanei care asigur conducerea executiv a operatorului
economic, din care s reias c nu a suferit condamnri pentru fapte penale grave, inclusiv infrac|iuni comise n
domeniul comercial, nu a fost condamnat pentru infrac|iuni grave sau repetate n ceea ce priveste obliga|iile ce
decurg din dreptul social ori dreptul de munc, inclusiv obliga|iile cu titlul legislativ n materie de protec|ia muncii,
sau obliga|iile ce decurg din reglementrile vamale, n cazul unui operator economic care doreste s execute activit|i
de transport transfrontalier de marf supuse procedurilor vamale, nu a fost condamnat pentru infrac|iuni grave n
domeniul legislativ specific, aplicabil transportului feroviar.
5. Copii de pe bugetul de venituri i cheltuieli pe anul n curs/ situa|ia veniturilor si cheltuielilor previzionate
pentru urmtoarele 12 luni si situaiile financiare anuale (ultimul bilan| contabil formularele cod 10, 20 si 30,
dovada constituirii capitalului social, extras de cont bancar, dup caz) sau un raport de audit financiar din care s
reias c de|ine|i capacitate financiar disponibil pentru desfsurarea activit|ii si societatea poate face fa|
obliga|iilor financiare pentru o perioad de cel pu|in 12 luni.
6. Declaraia pe propria rspundere a persoanei care asigur conducerea executiv a societ|ii precum c
aceasta nu este n procedur de faliment sau lichidare si nu are datorii fa| de bugetul general consolidat, conform
modelului din Anexa C la NORME.
7. Organigrama societii din care s reias c dispune|i de o structur organizatoric func|ional necesar
pentru efectuarea manevrei feroviare.
NOTA: Organigrama va cuprinde, n clar, numrul de salaria|i pe func|ii, pentru efectuarea manevrei feroviare.
8. Copia documentului privind stadiul implementrii sistemului de management al calitii pentru
activitatea de transporturi manevr feroviar, eliberat de ctre un organism notificat.
n cazul n care societatea nu de|ine atestat/certificat pentru activitate de transporturi - manevr feroviar se
va prezenta solicitarea de obinere/extindere a domeniului de certificare, eliberat de ctre un organism notificat.
AUTORITATEA FEROVIAR ROMN AFER
ORGANISMUL DE LICENE FEROVIARE ROMN OLFR
Calea Grivi|ei nr. 393, sector 1, Bucuresti, cod postal 010719
Cod Unic de nregistrare RO 4283163
COMPARTIMENTUL LICENE PENTRU MANEVR FEROVIAR
Telefon: 40(21)307.79.45 Fax: 40(21) 307.79.87
PS ACORDAREA LICEN|EI DE TRANSPORT FEROVIAR PENTRU SERVICII DE
TRANSPORT FEROVIAR TIP C
COD PS 5020-01 REVIZIE 5 PAGINA 14/23 EXEMPLAR

IAN.2013
9. Lista cuprinznd numele responsabililor atestai, desemna|i cu atribu|ii n organizarea si conducerea
opera|iunilor de manevr, respectiv managementul siguran|ei, n care se vor men|iona, pentru fiecare persoan:
pregtirea profesional, experien|a n domeniul feroviar, documentul n baza cruia se face dovada c desfsoar
activit|i pentru societate.
10. Copia atestatelor eliberate de ctre ASFR responsabililor desemna|i cu atribu|ii n organizarea si
conducerea opera|iunilor de manevr feroviar, respectiv cu siguran|a circula|iei.
11. Declaraie pe proprie rspundere din care s reias c societatea dispune de consilier de siguran|
pentru transportul mrfurilor periculoase, dac este cazul.
NOTA: n cazul n care societatea nu manevreaz vagoane ncrcate cu mrfuri periculoase se va da o declara|ie a
conducerii n acest sens.
12. Copia certificatului de consilier de siguran la transportul mrfurilor periculoase, dac este cazul.
13. Declaraie pe proprie rspundere din care s reias c dispune|i de categorii de material rulant motor
pentru efectuarea opera|iunilor de manevr feroviar, cu caracteristicile tehnice si de dotare impuse de actele
normative n vigoare si de prescrip|iile de siguran|a circula|iei feroviare, de securitatea transporturilor si de calitatea
serviciilor de manevr feroviar - n proprietate, cu chirie, leasing, etc.
14. Declaraie prin care societatea se angajeaz:
- respecte prescrip|iile tehnice, tehnologice, de organizare si de desfsurare a circula|iei si a manevrei
trenurilor, stabilite pentru accesul si manevra pe infrastructura feroviar n condi|ii de siguran| a circula|iei si de
securitate a transporturilor, precum si cerin|ele aplicabile tuturor operatorilor de transport feroviar, destinate s ofere
avantaje sau protec|ia consumatorilor;
- utilizeze servicii feroviare critice agrementate/certificate conform reglementrilor specifice n vigoare;
- de|in contracte ncheiate cu ter|e persoane juridice care s ateste ndeplinirea unor cerin|e impuse (de
exemplu, asigurarea pentru rspundere civil sau luarea msurilor necesare pentru acoperirea rspunderii sale civile n
caz de accidente/incidente feroviare n timpul furnizrii serviciului de transport feroviar, nchiriere vehicule feroviare,
asigurare revizie tehnic a trenurilor, ntre|inere si reparare material rulant etc.).
- asigure instruirea si perfec|ionarea personalului cu responsabilit|i n siguran|a circula|iei n conformitate cu
prevederile legale n vigoare.
15. Copia contractului de asigurare (inclusiv anexele la acesta) ncheiat cu o firm de asigurri acreditat sau
dovada c s-au luat msurile necesare pentru acoperirea rspunderii civile n caz de accidente/incidente feroviare n
timpul furnizrii serviciilor de transport feroviar pe care societatea le efectueaz.
16. Declara|ia-angajament prin care societatea se oblig ca, pe perioada de valabilitate a licen|ei de transport
feroviar, s anun|e OLFR despre orice modificare a datelor din documentele care au stat la baza
acordrii/revizuirii/modificrii licen|ei, precum si data ntreruperii/renceperii activit|ii.
17. Dovada achitrii tarifului aferent activit|ii de evaluare a documentelor, n vederea acordrii licen|ei.

NOT: Toate documentele ce constituie dosarul de acordare a licen|ei, prezentate n copie, vor fi autentificate, ca fiind
conforme cu originalul, prin semntura si stampila conducerii societ|ii.

Contravaloarea activit|ii de evaluare a documentelor prezentate n vederea ob|inerii licen|ei de transport feroviar,
calculat n conformitate cu prevederile OMTI nr. 2180/2012, publicat n MOF 830/2012, este de ..Euro , la care se
adaug TVA, sum ce se va achita n lei la cursul de schimb valutar al BNR valabil n ziua plii, beneficiar AFER
Bucuresti, cod unic de nregistrare RO 4283163, n contul virament nr. RO98 TREZ 7015025XXX000345, deschis la
Trezoreria operativ a sectorului 1 Bucureti, cod BIC TREZROBU.
Pentru desfsurarea n condi|ii optime a activit|ii, documenta|ia de acordare a licen|ei se va ntocmi n dou
exemplare, un exemplar va fi transmis la AFER OLFR, iar cellalt va fi pstrat la sediul societ|ii dvs.
Toate filele documentelor elaborate de societatea dvs. vor fi datate, asumate de ctre conducere (prin semntur
si stampil) si transmise cu adres de nso|ire, prin care se va declara si numrul de pagini.
Pentru rela|ii suplimentare v pute|i adresa Serviciului Licen|e Operatori de Transport Feroviar/
Compartimentul Licen|e pentru Manevr Feroviar din cadrul AFER OLFR, tel : 021-307.22.74, fax : 021-307.79.87.

DIRECTOR OLFR
PS ACORDAREA LICEN|EI DE TRANSPORT FEROVIAR PENTRU SERVICII DE
TRANSPORT FEROVIAR TIP C
COD PS 5020-01 REVIZIE 5 PAGINA 15/23 EXEMPLAR

IAN.2013


Anexa 3


PLANUL ACIUNII DE EVALUARE - model


PLANUL ACIUNII DE EVALUARE
Nr. dosar LMF / Data
DENUMIREA SOLICITANTULUI
TIPUL AC|IUNII evaluare revenire vizare periodica

DOCUMENTE DE REFERIN| ALE AC|IUNII DE EVALUARE:
HG nr. 626/1998, HG 1561/2006
OMT nr. 535/2007, cu modificrile si completrile ulterioare.
Procedura de acordare a Licen|ei de Transport Feroviar pentru servicii de transport feroviar tip C cod
PS 5020 - 1
MEMBRII ECHIPEI DE EVALUARE REPREZENTAN|II SOLICITANTULUI
(nume,prenume,func|ie) (nume,prenume,func|ie)
1. 1.
2. 2.
3. 3.
PERIOADA N CARE SE DESFSOAR AC|IUNEA DE EVALUARE
PROGRAMUL AC|IUNII DE EVALUARE*:
* - se va completa pe parcursul ac|iunii de evaluare
Denumire sector/activitate evaluat: Ora ac|iunii Exper|i OLFR Reprezentan|ii
solicitantului

CONCLUZII, NECONFORMIT|I si/sau OBSERVA|II:
TERMEN de rezolvare a neconformit|ilor/observa|iilor :
SEMNTURI:
Echipa de evaluare,
1.
2.
3
Reprezentan|ii solicitantului,
1.
2.
3.
AUTORITATEA FEROVIAR ROMN AFER
ORGANISMUL DE LICENE FEROVIARE ROMN OLFR
Calea Grivi|ei nr. 393, sector 1, Bucuresti, cod postal 010719
Cod Unic de nregistrare RO 4283163
COMPARTIMENTUL LICENE PENTRU MANEVR FEROVIAR
Telefon: 40(21)307.79.45 Fax: 40(21) 307.79.87
PS ACORDAREA LICEN|EI DE TRANSPORT FEROVIAR PENTRU SERVICII DE
TRANSPORT FEROVIAR TIP C
COD PS 5020-01 REVIZIE 5 PAGINA 16/23 EXEMPLAR

IAN.2013


ANEXA 4

RAPORT DE EVALUARE - model


RAPORT DE EVALUARE nr. 5020/ nr. dosar LMF/ data
n vederea acordrii LICEN|EI DE TRANSPORT FEROVIAR
pentru servicii de transport feroviar tip C (LMF) / / vizrii periodice a LMF

n vederea acordrii licenei de transport feroviar pentru servicii de transport feroviar tip C
(LMF) / vizei LMF solicitat de .........................a fost analizat dosarul depus la AFER
pentru evaluarea modului de ndeplinire a cerinelor minime prevzute n Ordinul MT nr.
535/2007, cu modificrile si completrile ulterioare.
n urma analizrii documentelor transmise si (dup caz) a evalurii la fa|a locului,
conform planului de evaluare nr./data, s-au constatat urmtoarele :
1. Dosarul de acordare a LMF / de vizare periodic a LMF este complet con|innd toate
documentele prevzute n Anexa 1, art. 10 la OMT nr. 535/2007 cu modificrile si
completrile ulterioare.
2. Se vor face referiri la respectarea cerinelor privitoare la :
- onorabilitate
- capacitate financiar
- competen| profesional
- acoperirea responsabilit|ilor civile
- etc.
- documentul prin care se face dovada pl|ii tarifului aferent eliberrii / vizrii
periodice a licen|ei de transport feroviar
CONCLUZII
Se propune:
-acordarea licen|ei de transport feroviar |innd seama de faptul c solicitantul
ndeplineste cumulativ cerin|ele OMT nr. 535/2007 si c a acceptat supravegherea de
ctre AFER prin ac|iuni de control si inspec|ie de stat.
- neacordarea LMF /vizei LMF din urmtoarele motive:
- efectuarea, dup caz, a unei vizite de evaluare la sediul operatorului de transport n cel
mult 6 luni de la acordarea vizei periodice
SEMNTURI
Responsabil dosar
AVIZAT :
Coordonator CLMF
Sef serviciu SLOTF

APROBAT
DIRECTOR OLFR
AUTORITATEA FEROVIAR ROMN AFER
ORGANISMUL DE LICENE FEROVIARE ROMN OLFR
COMPARTIMENTUL LICENE PENTRU MANEVR
FEROVIAR
PS ACORDAREA LICEN|EI DE TRANSPORT FEROVIAR PENTRU SERVICII DE
TRANSPORT FEROVIAR TIP C
COD PS 5020-01 REVIZIE 5 PAGINA 17/23 EXEMPLAR

IAN.2013

ANEXA 5
LICENA DE TRANSPORT FEROVIAR - model

Valabil n statele membre ale Uniunii Europene si spa|iul economic european, n concordan| cu Directiva 95/18/CE,
modificat prin Directiva 2001/13/CE, si legisla|ia na|ional relevant
Within the European Union and the European Economic Area according to Directive 95/18/EC, as amended by Directive
2001/13/EC and the relevant national legislation
1. Statul care a eliberat licena de transport feroviar
Licence issuing state
Statul emitent: R O M N I A
Issuing state
Licen| nou Licen| modificat
New licence Amended licence
Nr. na|ional al licen|ei:
National licence No
Data deciziei de acordare a licen|ei: 5020/nr. dosar LMF/ZZ..LL.AAAA
Decision identification
Legislaie aplicabil:
Aplicable legislation
a) Legea nr. 55/2006 privind siguran|a feroviar, cu modificrile si completrile ulterioare;
b) Ordinul ministrului transporturilor nr.535./2007 privind aprobarea Normelor pentru acordarea licen|ei de transport feroviar si a certificatelor de
siguran| n vederea efecturii de servicii de transport feroviar pe cile ferate din Romnia, cu modificrile si completrile ulterioare
Organismul/Autoritatea responsabil pentru acordarea licen|ei:
Licensing authority
AUTORI TATEA FEROVI AR ROMN
ORGANI SMUL DE LI CENE FEROVI ARE ROMN
Nr. telefon:
Phone no

Adresa postal:Calea Grivi|ei 393, sector 1, BUCURESTI
Postal address
Nr. fax:
Facsimile no
Cod postal oras: 010719
Postal code and city
Email:
E-mail
2. Titularul licenei de transport feroviar
Licence holder
Operatorul de transport feroviar:
Railway undertaking
Nr. telefon:
Phone no
Adresa postal:
Postal address
Nr. fax:
Facsimile no
Cod postal oras:
Postal code and city
Email:
E-mail
Nr. de nregistrare:
Registration no
Nr. de TVA/CUI:
VAT no
3. Tip serviciu i valabilitatea licenei de transport feroviar
Type of services and validity of licence
Valabil de la data de:
Valid from

Licen| temporar: DA NU
Temporary licence YES NO

Dac da, valabil pn la data de :
If yes valid until

Tip de servicii:
Type of services
Marf Cltori
Freight Passenger
Numai manevr feroviar
Suspendat de la data de:
Suspended on
Retras la data de:
Revoked on
4. Modificri
Amendments
Modificare la data de :
Amended on
Descrierea modificrii:
Description of amendment
5. Cerine i obligaii
Conditions and obligations
A. Suspendarea/retragerea licenei se face conform prevederilor art. 21-24 din anexa nr.1 la Ordinul ministrului
transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licen|ei de transport feroviar si a certificatelor de
siguran| n vederea efecturii de servicii de transport feroviar pe cile ferate din Romnia, cu modificrile si completrile
ulterioare.
B. Licena este revizuibil la 2 ani

Data acordrii
Date

ORGANISMUL DE LICENE FEROVIARE ROMN
Director,

LICEN PENTRU EFECTUAREA SERVICIILOR DE TRANSPORT FEROVIAR
LICENCE FOR THE PERFORMANCE OF RAIL TRANSPORT SERVICES

PS ACORDAREA LICEN|EI DE TRANSPORT FEROVIAR PENTRU SERVICII DE
TRANSPORT FEROVIAR TIP C
COD PS 5020-01 REVIZIE 5 PAGINA 18/23 EXEMPLAR

IAN.2013
Nr. Comunicrii(notificrii) licen|ei la CE :
EC licence-notification No RO02aaaannnn

A. Suspendarea/retragerea licenei se face conform prevederilor art. 21-24 din anexa nr.1 la Ordinul ministrului
transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licen|ei de transport feroviar si a certificatelor de
siguran| n vederea efecturii de servicii de transport feroviar pe cile ferate din Romnia, cu modificrile si completrile
ulterioare.
OLFR dispune msura suspendrii sau retragerii licen|ei numai dup efectuarea unei reverificri a ndeplinirii cerin|elor care
au stat la baza acordrii/rennoirii licen|ei si efectuarea, dup caz, a unei vizite de evaluare.
(1) Dac se constat nerespectarea cerinelor care au stat la baza acordrii sau modificrii licen|ei de transport feroviar
operatorilor de transport feroviar din Romnia, Organismul de Licen|e Feroviare Romn (OLFR) va dispune msura suspendrii
sau retragerii licen|ei. Licen|a poate fi suspendat pn la eliminarea neconformit|ilor fr a se depsi data examinrii pentru
acordarea vizei periodice. n cazul n care operatorul de transport feroviar face dovada eliminrii neconformit|ilor care au
condus la suspendarea licen|ei, precum si dovada pl|ii tarifului aferent verificrii eliminrii acestor neconformit|i, OLFR va
dispune ncetarea suspendrii licen|ei. n cazul n care neconformit|ile care au condus la suspendarea licen|ei nu au fost
eliminate n termenul stabilit, OLFR va retrage licen|a.
(2) Atunci cnd se constat faptul c operatorul de transport feroviar nu mai ndeplinete cerinele n materie de capacitate
financiar, OLFR va suspenda sau retrage licen|a si poate acorda o licen| temporar pentru perioada restructurrii financiare a
operatorului de transport feroviar, numai dac siguran|a circula|iei nu este afectat. Licen|a temporar va fi valabil pentru o
perioad de maximum 6 luni.
(3) Dac operatorul de transport feroviar de|intor de licen| nu ia nceput activitatea n decurs de 6 luni de la data
acordrii licenei sau ia ntrerupt activitatea pentru o perioad de 6 luni consecutive, OLFR poate dispune ca licen|a s
fie suspendat sau retras. n cazul n care operatorul de transport feroviar nu sia nceput activitatea, acesta poate solicita fixarea
unui interval mai mare de 6 luni, |innd cont de tipul serviciilor de transport nscrise n licen|; n urma unei analize OLFR poate
aproba fixarea unui interval mai mare de 6 luni pn la nceperea activit|ii. n cazul suspendrii conform alin.(1) perioada de
suspendare a licen|ei nu poate depsi data examinrii pentru acordarea vizei periodice. Dac operatorul de transport feroviar nu
sia reluat activitatea n acest termen, licen|a se retrage.
(4) OLFR retrage licen|a si atunci cnd mpotriva unui operator de transport feroviar a fost nceput o procedur de declarare
a falimentului sau alte proceduri similare, dac acesta nu prezint dovezi obiective privind restructurarea financiar, prevzute
n procedura de faliment.
B. Licena este revizuibil la 2 ani
(1) Dup examinare, dac nu exist neconformit|i privind ndeplinirea cerin|elor impuse, OLFR va notifica operatorului de
transport feroviar ndeplinirea cerin|elor care au stat la baza acordrii licen|ei si va nscrie pe licen| data acordrii vizei.
(2) Dac se constat existen|a unor neconformit|i privind ndeplinirea cerin|elor care au stat la baza acordrii licen|ei, OLFR va
notifica n acest sens operatorul de transport feroviar.
(3) Dac solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformit|ilor si dup verificarea eliminrii acestora OLFR va
notifica operatorului de transport feroviar ndeplinirea condi|iilor si va nscrie pe licen| data acordrii vizei.
(4) Dac neconformit|ile nu au fost eliminate n termen de maximum 15 zile lucrtoare de la data notificrii sau operatorul de
transport feroviar nu a transmis la termen modul de eliminare a acestora, OLFR va suspenda licen|a si va notifica operatorului de
transport feroviar decizia luat.
(5) Pentru cazul prevzut la alin. (4), suspendarea licen|ei se va face pn la data cnd se va prezenta dovada c neconformit|ile
au fost eliminate, dar nu mai mult de 6 luni de la data examinrii.
(6) Dac operatorul de transport feroviar va prezenta dovezile de eliminare a neconformit|ilor care au stat la baza suspendrii
licen|ei, OLFR va dispune ncetarea suspendrii licen|ei numai dup verificarea eliminrii acestora.
(7) Dac operatorul de transport feroviar nu face dovada eliminrii neconformit|ilor care au stat la baza suspendrii, OLFR va
retrage licen|a.
Revizuiri
Renews
Data:
Date
Numele si prenumele, semntur, stampil:
Name, signature, seal
1
2
3
4
5PS ACORDAREA LICEN|EI DE TRANSPORT FEROVIAR PENTRU SERVICII DE
TRANSPORT FEROVIAR TIP C
COD PS 5020-01 REVIZIE 5 PAGINA 19/23 EXEMPLAR

IAN.2013
Referitor la licen|a pentru servicii de transport feroviar n Romnia si n statele membre ale Uniunii Europene si a
spa|iului Economic European, conform Directivei 95/18/CE, modificat prin Directiva 2001/13/CE, si legisla|ia na|ional relevant
Concerning licence to perform rail transport services within the European Union and the European Economic Area according to Directive
95/18/EC, as amended by Directive 2001/13/EC and the relevant national legislation
1.Statul care a eliberat licena de transport feroviar
Licence issuing state
Statul emitent: ROMNIA
Issuing state
Autoritatea responsabil pentru acordarea licen|ei:
Licensing authority
AUTORITATEA FEROVIAR ROMN
ORGANISMUL DE LICENE FEROVIARE ROMN
Nr. na|ional al licen|ei:
National licence no
Data deciziei de acordare a licen|ei: 5020/nr. dosar LMF/ZZ.LL.AAAA
Decision identification
Legisla|ie aplicabil:
Applicable legislation
a) Legea nr. 55/2006 privind siguran|a feroviar, cu modificrile si completrile ulterioare.
c) Ordinul ministrului transporturilor nr.535/2007 privind aprobarea Normelor pentru acordarea licen|ei de transport feroviar si a certificatelor de
siguran| n vederea efecturii de servicii de transport feroviar pe cile ferate din Romnia, cu modificrile si completrile ulterioare.
.
2. Titularul licenei de transport feroviar
Licence holder
Operatorul de transport feroviar:
Railway undertaking
Nr. de nregistrare:
Registration no
Nr. de TVA/CUI:
VAT no
3. Organismul/Autoritatea responsabil cu aprobarea asigurrii financiare (dac este diferit de autoritatea
responsabil cu licen|ierea , vizat la pct. 1)
Licensing authority approving financial cover (if other than licensing authority in 1).
Organismul/Autoritatea responsabil cu aprobarea asigurrii financiare:
Licensing authority
Nr. telefon:
Phone no
Adresa postal:
Postal addresse
Nr. fax:
Facsmile no
Cod postal oras:
Postcode and city
Email:
E-mail
Statul emitent:
State
Legisla|ie aplicabil:
Applicable legislation

4. Acoperirea financiar pentru rspundere civil
Financial cover for liability
Suma acoperirii financiare:
Financial cover, amount
Dispozi|ii asemntoare (descriere succint):
Equivalent arrangements (short description)
Acoperire geografic:
Geographical coverage
Valabil de la data de :
Valid from
Valabil pn la data de :
Valid until
5. Condiii i obligaii
Conditions and obligations

Revizuibil la 2 ani Data:
Will be reviewed every two years Date
Numele si prenumele, semntura, stampila:
(Name, signature, seal)


Data acordrii:
DateNr. Comunicrii(notificrii) licen|ei la CE :
EC licence-notification No RO02aaaannnn
ORGANISMUL DE LICENE FEROVIARE ROMN
Director,
ACOPERIRE FINANCIAR PRIVIND RSPUNDEREA CIVIL Nr.
Insurance Annex No
Financial cover for liability
ANEX

PS ACORDAREA LICEN|EI DE TRANSPORT FEROVIAR PENTRU SERVICII DE
TRANSPORT FEROVIAR TIP C
COD PS 5020-01 REVIZIE 5 PAGINA 20/23 EXEMPLAR

IAN.2013ANEXA 6
LISTA
DOCUMENTELOR SOLICITATE PENTRU ACORDAREA VIZEI PERIODICE

1.Licen|a de transport feroviar n original.
2.Declaraia pe propria rspundere a persoanei care asigur conducerea executiv a operatorului
economic, din care s reias c nu a suferit condamnri pentru fapte penale grave, inclusiv infrac|iuni
comise n domeniul comercial, nu a fost condamnat pentru infrac|iuni grave sau repetate n ceea ce
priveste obliga|iile ce decurg din dreptul social ori dreptul de munc, inclusiv obliga|iile cu titlul
legislativ n materie de protec|ia muncii, sau obliga|iile ce decurg din reglementrile vamale, n cazul
unui operator economic care doreste s execute activit|i de transport transfrontalier de marf supuse
procedurilor vamale, nu a fost condamnat pentru infrac|iuni grave n domeniul legislativ specific,
aplicabil transportului feroviar.
3.Copii de pe bugetul de venituri i cheltuieli pe anul n curs si situaiile financiare anuale
(ultimul bilan| contabil formularele cod 10, 20 si 30) sau un raport de audit financiar din care s
reias c societatea de|ine capacitate financiar disponibil pentru desfsurarea activit|ii si poate face
fa| obliga|iilor financiare pentru o perioad de cel pu|in 12 luni, dac aceste documente nu au fost
transmise anterior la OLFR.
4.Declaraia pe propria rspundere a persoanei care asigur conducerea executiv a societ|ii
precum c:
a) societatea nu este n stare de faliment sau lichidare;
b) societatea nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa n una din situa|iile prevzute
la pct. a);
c) si-a ndeplinit obliga|iile de plata impozitelor, taxelor si contribu|iilor de asigurri sociale ctre
bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare
n Romnia.
5.Copia documentului privind stadiul implementrii sistemului de management al calitii
pentru activitatea de transport (si manevr feroviar), eliberat de ctre un organism notificat, dac
acest document nu a fost transmis anterior la OLFR.
6.Lista cuprinznd numele responsabililor atestai, desemna|i cu atribu|ii n organizarea si
conducerea opera|iunilor de manevr, respectiv managementul siguran|ei, n care se vor men|iona,
pentru fiecare persoan: nr. / data documentului n baza cruia se face dovada c desfsoar activit|i
pentru societate, precum si nr. / data atestatului RM-OC.SC / RSMS.
7.Copia atestatului eliberat de ctre ASFR responsabilului desemnat cu atribu|ii n organizarea si
conducerea opera|iunilor de manevr feroviar, respectiv n siguran|a circula|iei.
8. Declara|ia pe proprie rspundere a persoanei care asigur conducerea executiv din care s
reias c societatea dispune de un consilier de siguran| pentru transport de mrfuri periculoase
(men|ionndu-se numele acestuia, precum si nr/data documentului n baza cruia desfsoar activit|i
pentru societate) si Copia certificatului de consilier de siguran la transportul mrfurilor
periculoase, dac societatea manevreaz, vagoane ncrcate cu mrfuri periculoase.
NOTA: n cazul n care nu se manevreaz vagoane ncrcate cu mrfuri periculoase conducerea
societii va da o declaraie n acest sens.
9.Declaraie pe proprie rspundere din care s reias c societatea dispune de categorii de
material rulant motor pentru efectuarea opera|iunilor de manevr feroviar, cu caracteristicile tehnice
si de dotare impuse de actele normative n vigoare si de prescrip|iile de siguran|a circula|iei feroviare,
de securitatea transporturilor si de calitatea serviciilor de manevr feroviar menionndu-se explicit
forma de posesie : n proprietate, cu chirie, leasing etc.
PS ACORDAREA LICEN|EI DE TRANSPORT FEROVIAR PENTRU SERVICII DE
TRANSPORT FEROVIAR TIP C
COD PS 5020-01 REVIZIE 5 PAGINA 21/23 EXEMPLAR

IAN.2013
10. Declaraia - angajament a persoanei care asigur conducerea executiv a societ|ii din
care s reias c:
- de la acordarea licen|ei/reviziei anterioare, societatea nu si-a ntrerupt activitatea pentru o
perioad mai mare de 6 luni sau n ultimele 6 luni;
- va aviza imediat OLFR n cazul ntreruperii activit|ii;
- va aduce imediat la cunostin|a OLFR orice modificare survenit n documenta|ia care a stat
la baza acordrii licen|ei/reviziei anterioare.
NOTA: n cazul n care societatea i-a ntrerupt activitatea, v rugm s ne comunicai data
ntreruperii i, dac este cazul, data relurii activitii.
11.Copia contractului de asigurare ncheiat cu o firm de asigurri acreditat sau dovada c a|i
luat msurile necesare pentru acoperirea rspunderii civile n caz de accidente/incidente feroviare
n timpul serviciilor de transport feroviar pe care le efectuai, n cazul n care acestea expir
(pn) la data acordrii vizei periodice.
12. Dovada achitrii tarifului aferent pentru reexaminarea ndeplinirii cerin|elor care au stat la
baza acordrii licen|ei, calculat n conformitate cu prevederile OMTI nr. 2180/2012, publicat n MOF
nr. 830/11.12.2012, reprezentnd suma de _ _ _ Euro la care se adaug TVA, sum ce se va achita n
lei la cursul de schimb valutar al BNR valabil n ziua plii, beneficiar AFER Bucuresti, cod unic
de nregistrare RO 4283163, n contul de virament nr. RO98 TREZ 7015025XXX000345, deschis la
Trezoreria operativ a sectorului 1 Bucureti, cod BIC TREZROBU
12.Orice alt document nou sau care a suferit modificri n perioada scurs de la acordarea licen|ei.
13.Declara|ia pe propria rspundere a conducerii societ|ii din care s reias c celelalte
documente care au stat la baza acordrii licen|ei, respectiv: act constitutiv, certificat nregistrare,
organigram etc. nu au suferit modificri fa| de data la care s-a acordat licen|a.
ANEXA 7
LISTA
DOCUMENTELOR SOLICITATE LA VIZITA DE EVALUARE
PENTRU ACORDAREA VIZEI LMF
model
Nt.
crt.

Articol NORM
CERIN


Condiii ndeplinire

Documente
1
Art. 4.

Cerine n materie
de onorabilitate
a) operatorul economic nu face obiectul
unei proceduri de faliment sau lichidare;
Declaraie conf. Art. 10-5 (anexaC)
b) persoana care asigur conducerea
executiv a societ|ii:
- nu a suferit condamnri pentru fapte
penale grave, inclusiv infrac|iuni comise n
domeniul comercial;
- nu a fost condamnat pentru infrac|iuni
grave sau repetate n ceea ce priveste
obliga|iile ce decurg din dreptul social sau
dreptul de munc, inclusiv obliga|ii cu titlul
legislativ n materie de protec|ia muncii sau
obliga|ii ce decurg din reglementrile
vamale, n cazul unei societ|i care doreste s
execute activit|i de transport transfrontalier
de marf supuse procedurilor vamale;
- nu a fost condamnat pentru infrac|iuni
grave n domeniul legislativ specific,
aplicabil transportului feroviar;
- nu se face vinovat de producerea unui
Declaraie conf. Art. 10-3
PS ACORDAREA LICEN|EI DE TRANSPORT FEROVIAR PENTRU SERVICII DE
TRANSPORT FEROVIAR TIP C
COD PS 5020-01 REVIZIE 5 PAGINA 22/23 EXEMPLAR

IAN.2013
accident feroviar n ultimele 12 luni.
2
Art.5

Cerine n materie
de capacitate
financiar
operatorul economic poate face fa|
obliga|iilor sale reale si poten|iale pe o
perioad de minimum 12 luni.
BVC pe anul n curs
Bilan contabil
Raport audit financiar
Alte documente financiare informa|ii si date cu privire la:
a) resurse financiare disponibile cuprinznd
depozite bancare, avansuri subscrise n cont
curent si mprumuturi;
b) fonduri si active imobilizate cu titlu de
garan|ie;
c) capital de exploatare;
d) cheltuieli importante cuprinznd pl|i n
avans pentru achizi|ia de vehicule, terenuri,
cldiri, instala|ii si material rulant;
e) datorii asupra patrimoniului operatorului
economic.
3
Art.6

Cerine n materie
de competen
profesional
A. operatorul economic dispune de structuri
organizatorice adecvate pentru exercitarea
unui control opera|ional si a unei
supravegheri sigure si eficace a tipului de
opera|ii specificate n licen|;

Organigram
Numr de posturi pe funcii
RM OC.SC:
- CIM
- Calificare
- Atestat AFER
Consilier mf.periculoase:
- CIM
- Certificat AFER
B. personalul su responsabil cu asigurarea
securit|ii, n special mecanicii de
locomotiv, sunt pe deplin califica|i pentru
domeniul lor de activitate;
Documente:
- angajare - CIM
- calificare diplome
- autorizare autoriza|ii, permise
conducere
C. personalul su, materialul rulant si
organiza|ia pot asigura un grad ridicat de
securitate a serviciilor care urmeaz a fi
prestate, prin implementarea si men|inerea
unui sistem de management al calit|ii
certificat de un organism notificat si
implementarea unui sistem de management al
siguran|ei.

Atestat/certificat SMQ
Certificat siguran parte A (pt.
SMC)
Instruire personal:
- instructori proprii
- contract instruire
- contract CENAFER
Pentru MR:
- documente proprietate: contract
V/C, leasing, nchiriere, comodat etc.
- carte tehnic
- nmatriculare
- autorizare
- contracte ntre|inere/repara|ii , AFF,
COT
4
Art. 7

Cerine n materie
de asigurare a
responsabilitilor
civile
operatorul economic are ncheiate contracte
de asigurare cu firme de asigurri acreditate
sau a luat msurile necesare pentru
acoperirea rspunderii sale civile n caz de
accidente/incidente feroviare ori incidente
tehnice n cadrul serviciilor de transport
feroviar solicitate.
Poli asigurare + condiii
sau
Alte documente care atest
asigurarea: conturi, depozite etc.
5
Art. 23

Cerine privind
(1) Dac operatorul de transport feroviar
de|intor de licen| nu si-a nceput activitatea
n decurs de 6 luni de la data acordrii
Declaraie pe proprie rspundere
Dovezi privind desfurarea
activitii (contracte, facturi,
PS ACORDAREA LICEN|EI DE TRANSPORT FEROVIAR PENTRU SERVICII DE
TRANSPORT FEROVIAR TIP C
COD PS 5020-01 REVIZIE 5 PAGINA 23/23 EXEMPLAR

IAN.2013
desfurarea /
ntreruperea
activitii

licen|ei sau si-a ntrerupt activitatea pentru o
perioad de 6 luni consecutive, OLFR va
dispune ca licen|a s fie suspendat sau
retras.
(2) n cazul n care operatorul de transport
feroviar nu si-a nceput activitatea, acesta
poate solicita fixarea unui interval mai mare
de 6 luni, |innd cont de tipul serviciilor de
transport nscrise n licen|, iar OLFR, n
urma unei analize, poate aproba fixarea unui
interval mai mare de 6 luni pn la nceperea
activit|ii.
(3) n cazul suspendrii, conform alin. (1),
perioada de suspendare a licen|ei nu poate
depsi data examinrii pentru acordarea vizei
periodice. Dac operatorul de transport
feroviar nu si-a reluat activitatea n acest
termen, licen|a se retrage.
turnusuri, acordri acces
infrastructur etc.)
NOT: Se vor verifica (suplimentar) exemplarele originale ale:
- actului constitutiv
- certificatului de nmatriculare la ONRC
ANEXA 8
ADRES DE TRANSMITERE A DECIZIEI OLFR
DE SUSPENDARE / RETRAGERE A
LICENEI DE TRANSPORT FEROVIAR
model
TRANS MI S I E F A X

No. de pagini: Fax no.
V rugm s ne anun|a|i ct mai repede posibil, prin telefon sau fax, dac nu a|i primit toate paginile

Nr. 5020 /
tre:
n atenia:
Prin prezenta v aducem la cunostin| DECIZIA Organismului de Licen|e Feroviare
Romn OLFR de a SUSPENDA / RETRAGE licen|a de transport feroviar LMF nr. /aaaa
ncepnd cu data de zz/ll/aaaa, ca urmare a nerespectrii de ctre societatea dvs. a prevederilor
art. ., alin. .. din OMT nr. 535/2007, cu modificrile si completrile ulterioare.
Conform prevederilor art. 25, alin (2) din Anexa 1 la OMT nr. 535/2007, cu
modificrile si completrile ulterioare, ave|i obliga|ia de a depune la AFER OLFR
exemplarul original al licen|ei de transport feroviar nr. ./aaaa n maximum 5 zile lucrtoare
de la data primirii prezentei notificri.
DIRECTOR OLFR
AUTORITATEA FEROVIAR ROMN AFER
ORGANISMUL DE LICENE FEROVIARE ROMN OLFR
Calea Grivi|ei nr. 393, sector 1, Bucuresti, cod postal 010719
Cod Unic de nregistrare RO 4283163
COMPARTIMENTUL LICENE PENTRU MANEVR FEROVIAR
Telefon: 40(21)307.79.45 Fax: 40(21) 307.79.87
PS ACORDAREA LICEN|EI DE TRANSPORT FEROVIAR PENTRU SERVICII DE
TRANSPORT FEROVIAR TIP C
COD PS 5020-01 REVIZIE 5 PAGINA 24/23 EXEMPLAR

IAN.2013